AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KATASZTRÓFATERVEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KATASZTRÓFATERVEIRŐL"

Átírás

1 Dr. Molnár Márta osztályvezető tisztiorvos Heves megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségügyi igazgatási osztály AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KATASZTRÓFATERVEIRŐL

2 Jogszabályok 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

3 Definíciók honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak védelmi állapot rendkívüli állapot szükségállapot katasztrófaterv = honvédelmi intézkedési terv szükséggyógyintézet

4 Egészségügyi szolgáltatók jelentési kötelezettségei az NSzSz felé 10/2005. (IV.12.) EüM. rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről Intézményt érintő káresemény (!) Szolgáltatást jelentősen és tartósan veszélyeztető esemény (!) Terrorcselekmény, bombariadó, lőfegyver használat. Ismeretlen eredetű sugárzó anyag jelenléte, sugárszennyeződés. Sugárzó anyag, kórokozó, kábítószer, pszichotróp anyag eltulajdonítása, eltűnése. Katasztrófavédelem beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés. Rendőrségi intézkedést igénylő csoportos garázdaság. Valószínűsíthetően biológiai fegyver készítésére alkalmas kórokozó általi halmozott fertőző megbetegedés gyanúja. Minden egyéb, amiben az NSzSz segítséget tud nyújtani

5 Kapcsolattartás, információáramlás Szerv Vezető Cím Telefon Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dr. ifj. Wernigg Róbert megyei tisztifőorvos 3300 Eger, Kossuth L. u / Készenlét (24 órás): 06-30/ emr.antsz.hu Heves Megyei Védelmi Bizottság Elnök: Horváth László kormánymegbíz ott Titkár: Bozsákovics László mk. alezredes 3300 Eger, Kossuth L. u / / / Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok 06-36/ Készenlét (24 órás): 112 katved.gov.hu

6 Katasztrófaterv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltatók Fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók Rendelőintézeti szakrendelő Nappali kórház

7 A katasztrófatervek általános követelményei Felelős személy: egészségügyi szolgáltató mindenkori vezetője. Felülvizsgálat legalább évente, lényeges változás esetén 60 napon belül. Előzetes egyeztetés a védelmi igazgatás helyi és területi szerveinek elnökével ellenjegyzés. Áttekinthető, reális, végrehajtható. Két alap változat: munkaidőben/munkaidőn túli időszakban.

8 Minden telephelyre vonatkozóan el kell készíteni a tervet közigazgatás ilag más NSzSz! MFK: Eger 6 telephely + Bélapátfalva, Mezőkövesd BPK: Gyöngyös, Gyöngyöspata, Demjén ASK: Hatvan 2 telephely + Parád, Aszód 2 telephely

9 Intézkedést elrendelni jogosult szerv, személy megnevezése (név, beosztás, elérhetőség). Elrendelés valódiságának ellenőrzési módja. Egészségügyi intézményben elrendelésre jogosult személynek és helyettesének megnevezése (név, beosztás, elérhetőség). Végrehajtásért felelős személy (név, beosztás, elérhetőség). Egyértelmű felelősségi alá- és fölérendeltségi viszonyok, elsődleges és másodlagos helyettesek (név, beosztás, elérhetőség). Időnormák (T+ óra/perc). Alternatív megoldások kidolgozása.

10 Adatvédelem biztosítása. Betegazonosítás biztosítása. Betegkísérő kartonok mintapéldánya. Veszélyes hulladék tárolás, szállítás biztosítása (kitelepítés, kimenekítés, szükséggyógyintézetek).

11 Elkészítendő terv A katasztrófaterv kötelező résztervei Kórház, mátrixkórház, szakkórház, országos intézet, krónikus kórház Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, nappali kórház Ápolási intézet I. Riasztási, berendelési terv X X X X II. Kitelepítési terv X X X X III. Kimenekítési terv X X X X IV. Elzárkózási terv X X X X V. Orvosi segélyhely telepítési terv (OSH, MOSH) VI. Szükségkórház telepítési terv (MSZK, RSZK, KSZK) VII. Többletfeladatok ellátásának terve VIII. Az ellátás fenntartásának elve X X IX. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv X X X X X X X. Szállítási terv X X X X XI. Élelmezési terv X X X XII. Kommunikációs terv X X X X

12 I. Riasztási és berendelési terv Két változatban (működési időre és azon túli időszakra). Vezetői állomány adatai (osztály szinten is) helyettesek is! Teljes címadat-állomány (eü, műszaki, kisegítő) szervezeti egységenként, telephelyenként külön. (jan. 15.?). Alternatív riasztási módok (tel, futár, média, stb.) riasztási lánc megszakadása!

13 Szükséggyógyintézetekbe kijelölt személyek - név szerint, elérhetőség. (jan. 15!) Riasztás végrehajtásának felelőse név szerint. Normaidők (riasztás végrehajtására, beérkezésre külön) T₁,₂+óra/perc. Beérkezők fogadására, feladataik kiadására kijelölt felelős név szerint.

14 II. Kitelepítési terv Két változatban (működési időre és azon túli időszakra). Felelős személy (elrendelés, végrehajtás) név szerint. MVB által lebiztosított befogadó objektum(ok) címe, vezetője határozatok csatolása. A jóváhagyott tervet az OMSZ-nak meg kell küldeni. Normaidő (áttelepülés megkezdésére, teljes áttelepülésre, teljes működőképesség elérésére) T₁,₂,₃+ óra/nap. Útvonaltervek, alternatívák. Átszállítás sorrendje (betegek, személyzet) módja (mentő, busz, szgk, MVB?) felelős személy.

15 Felszerelések, berendezések rakodásának, szállításának, telepítésének sorrendje felelős személyek név szerint Helységenkénti berendezési terv! (befogadó objektum) Hazabocsátási terv. Betegfelvételi zárlat elrendelése. Kommunikáció (OMSZ, NSzSz, MVB, befogadó intézmény, betegek, hozzátartozók, média, stb.) felelős személy név szerint

16 III. Kimenekítési terv Két változatban (működési időre és azon túli időszakra). Felelős személy (elrendelés, végrehajtás) név szerint. MVB által lebiztosított befogadó objektum(ok) címe, vezetője határozatok csatolása. A jóváhagyott tervet az OMSZ-nak meg kell küldeni. Normaidő (T+óra). Útvonaltervek, alternatívák.

17 Kimenekítés sorrendje (betegek, személyzet) módja (mentő, busz, szgk, MVB?) felelős személy. Felszerelések, berendezések rakodásának, szállításának, telepítésének sorrendje felelős személyek név szerint. Hazabocsátási terv. Betegfelvételi zárlat elrendelése. Kommunikáció (OMSZ, NSzSz, MVB, befogadó intézmény(ek), betegek, hozzátartozók, média, stb.) felelős személy név szerint.

18 IV. Elzárkózási terv Két változatban (működési időre és azon túli időszakra). Felelős személy (elrendelés, végrehajtás) név szerint. Kivitelezésre kijelölt személyek név szerint. Kivitelezéshez szükséges anyagok listája, tárolási helye. Kivitelezési utasítás! több példányban. Normaidő (T+min/óra)

19 Részleges elzárkózásra alkalmas épületrész(ek) kijelölése. Betegek átcsoportosítása. Ambuláns betegek, látogatók elhelyezése, ellátása. Betegfelvételi zárlat elrendelése. Szakszemélyzet berendelése. Kommunikáció (szervezeti egységek között, betegek, hozzátartozók, média, NSzSz, MVB, stb.) felelős személy név szerint.

20 Elkészítendő terv A katasztrófaterv kötelező résztervei Kórház, mátrixkórház, szakkórház, országos intézet, krónikus kórház Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, nappali kórház Ápolási intézet I. Riasztási, berendelési terv X X X X II. Kitelepítési terv X X X X III. Kimenekítési terv X X X X IV. Elzárkózási terv X X X X V. Orvosi segélyhely telepítési terv (OSH, MOSH) VI. Szükségkórház telepítési terv (MSZK, RSZK, KSZK) VII. Többletfeladatok ellátásának terve VIII. Az ellátás fenntartásának elve X X IX. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv X X X X X X X. Szállítási terv X X X X XI. Élelmezési terv X X X XII. Kommunikációs terv X X X X

21 V-VI. Szükséggyógyintézet telepítési terv MOSH, OSH, MSZK, RSZK, KSZK. Telepítendő SZGYI száma, típusa. Telepítésre alkalmas terület(ek), objektum(ok) megnevezése (cím, vezető, útvonal-elérhetőség). Szükséges felszerelések tárolásának helye, beszerzési módja. Szükséges felszerelések szállításának, telepítésének módja, sorrendje. Részletes berendezési vázlat. Veszélyes hulladék tárolás.

22 Lebiztosításról MVB határozat csatolása. Műszaki állomány kijelölése, műszaki felelősök. OMSZ értesítése. Normaidők (telepítés megkezdése, teljes működőképesség elérése (T₁,₂+ óra/nap)

23 Személyi állomány tervezése szükséggyógyintézetbe 12 órás műszakok, legalább egy váltás, lehetőleg azonos szakmai színvonal a telepítő szolgáltató működését nem veszélyeztetheti(!) Szakma MOSH OSH MSZK RSZK KSZK Megjegyzé s traumatológus fő egyben sebész az igazgatói egyéb műtéti feladatokat szakma is ellátja anaesthesiológus orvos anaesthesiológus asszisztens műtősnő műtőssegéd

24 Szakma MOSH OSH MSZK RSZK KSZK Megjegyzés epid. szakápoló, kórházhigiénikus radiológus orvos radiológus asszisztens belgyógyász gyermekgyógyász neurológus diplomás ápoló intenzív szakápoló szakápoló segédápoló adminisztrátor beteghordozó MVB-től igényléssel műszaki MVB-től igényléssel eü. anyagkezelő Összesen

25 Szükséggyógyintézet vezetőjét és helyettesét, részlegvezetőket nevesítve (!) kell kijelölni. (minden év jan. 15-ig felülvizsgálni). Személyi állomány felmérése, a szükséggyógyintézetbe kijelölt személyek (eü., műszaki és kisegítő szakmák) jegyzékének összeállítása (név, szakképesítés, elérhetőség). (minden év jan. 15-ig felülvizsgálni). Feladatkörök meghatározása, szervezeti és működési szabályzat, megbízási dokumentumok. Rendkívüli helyzetben a telepítéshez szükséges hiányzó eü. és műszaki állomány (létszám, szakma) igény megküldése az NSzSz (továbbítva az MVB) részére. Kapcsolattartás, naprakész elérhetőségek!!!

26 VII. Többletfeladatok ellátásának terve 1-3, 4-14, és 15 napon túli időszakokra tervezni. Elrendelésre jogosultak megnevezése név szerint (munkaidőben/azon túl) Hazabocsájtási terv, a betegfelvétel korlátozása (halasztható ellátás esetében). Pótágyazás. Átprofilozás (égés, toxikológia, fertőző, sugár, vegyi, stb.)

27 Folyamatos működés (személyi állomány berendelése, átcsoportosítása, műszakváltások). Beteg átvevő/osztályozó részleg helye, vezetője, működése. Katasztrófa-medicina elveinek bevezetése. Egyszerűsített dokumentáció (minta), betegazonosítás módja. Egyéb védelmi tervek (fényálcázás, óvóhelyi védelem, stb.)

28 VIII. Ellátás fenntartásának terve Közművek meghibásodása (áram, ivóvíz, gáz, stb.) Tűzeset, rombolódás. Profilok szüneteltetése, betegfelvétel korlátozása, betegirányítás átszabása NSzSz!. Személyzet (eü., műszaki) átcsoportosítása, berendelése. Tartalék áramforrások (karbantartás, üzemanyag, működőképesség, felelős személynév szerint!) Kézi betegmozgatás.

29 IX. Eü. anyagbiztosítási terv 1-3, 4-14, és 15 napon túli időszakokra tervezni felelős személy név szerint! Gyógyszer, kötszer, vér és vérpótló készítmények, infúziók, eü. textília, steril anyag/eszköz ellátás, stb. Folyamatos sterilezésre, textília mosatásra felkészülés (elzárkózás, többletfeladat esetén).

30 X. Szállítási terv Saját gépjárműjegyzék, MVB általi lebiztosítás (pl. busz, darus teherautó) tulajdonosok neve, elérhetősége, teherbírás, rakterület, MVB határozat. Üzemanyag, karbantartás. Csomagolás, rakodás. Felelős személyek irányítás, sofőrök, rakodók - elérhetőség!

31 XI. Élelmezési terv 1-3, 4-14, és 15 napon túli időszakokra tervezni. Felelős személyek meghatározása. Ivóvíz biztosítása (alternatív kémiai tisztító eljárások). Élelmiszer tartalékok összeállítása. Katasztrófa menük összeállítása. Betegek, személyzet, bennrekedtek ellátása megnövekedett létszám! SZGYI-be kirendeltek ellátási módja. Felszerelések, készletek áttelepítésének módja, tábori konyha.

32 XII. Kommunikációs terv Felelős személy megnevezése Ki kommunikál? Betegekkel, hozzátartozókkal. Odavezényelt szakmai személyzettel. Egyéb szervezetekkel: OMSZ, NSzSz, MVB, katasztrófavédelem, befogadó intézmények, stb. Médiával. Egyszerűsített nyilvántartás. Elhalálozás kommunikációja.

33 A kórházvezető feladatai a 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet alapján Többletigények és költségek tervezése - miniszter által meghatározott szempontok alapján. Adatszolgáltatás (ágyszám, műtéti kapacitás, többletigények) az NSzSz felé. Elsötétítési terv, vöröskeresztes jelölés. Óvóhely biztosítása. 9. Tárgyévet követő jan. 31-ig jelentés NSzSz felé (honv. feladatok végrehajtásáról).

34 10. SZGYI szervezeti és működési szabályzata. SZGYI-be kijelölt személyek listája (eü., műszaki, kisegítő) név szerint, műszakonként, szakmánként. Jan. 15.! Humánerőforrás és infrastruktúra igény meghatározása (eü., egyéb) NSzSz, MVB részére. SZGYI vezetője, helyettese, részlegvezetők kijelölése, feladatköre - dokumentáltan! Felügyeli az SZGYI telepítését, működését, kapcsolattartást.

35 11. ÁEüT kezelésében közreműködés EKI-vel: igénylés, minőség megőrző csere, visszaszolgáltatás.

36 Köszönöm a kitartó figyelmet!

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben