I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak"

Átírás

1 1

2 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának megfelelően. A közművelődési intézmény a helyi közösségbe ágyazottan, egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel széles kapcsolati hálót fenntartva töltheti be szerepét. A KIO munkája során közvetlen kapcsolatot épít a célcsoportját jelentő a gyermek és ifjúsági korosztállyal és természetes partnerséget tart fenn az iskolákkal, pedagógusokkal, szakmai és civil szervezetekkel s mindenekelőtt a családokkal évi feladatellátás fő prioritásai Folyamatos és színvonalas feladatellátás, a jelentősen lecsökkent finanszírozás mellett az intézmény működőképességének megőrzése A költségvetés adta keretek közötti a működés személyi, tárgyi technikai feltételeinek biztosítása (Finanszírozás mértéke a évi 65.2%-os mértékéről a 2013 évi tervezetben már 45 %-os szintű.) Uniós támogatású fejlesztési projektjeink terv szerinti ütemezett megvalósítása: Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten (TÁMOP ), Színe Java Kecskeméten (TÁMOP ), Képzések a kulturális fejlesztésért (TÁMOP ) Az Otthon mozi digitalizálásnak megvalósítása A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Edei Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázati projektben vállalt konzorciumi feladatok ellátása. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon közművelődési szolgáltató munkája során elöl járt az elmúlt években a projekt szemléletű szolgáltatói munka kialakítása, a program-fejlesztések és az uniós pályázatok terén. E projektek széles körű partneri együttműködésekkel valósulnak meg és jelentős forrásokat vonnak be a közművelődési, ifjúsági területen folyó szolgáltatásfejlesztésbe. A projektek eredményesen szolgálják: a meglévő közösségek, művelődési folyamatok fenntartását, új programok megalkotását, a tárgyi technikai feltételek javítását, a térítésmentes részvétellel a közművelődésbe bevont lakosság létszámának növekedését, a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok kulturális esélyegyenlőségét, aktuális társadalmi kérdések, mint a fenntarthatóság a környezetvédelem helyi kérdéseinek széles nyilvánosság előtti felvetését, szemléletformáló kampány megvalósítását. 2

3 1. Az intézmény programjainak látogatottsága Az intézményi programok évi látogatottsága kiemelkedő volt, köszönhető az igényeket követő, színvonalas szolgáltató munkának és az elnyert uniós támogatásoknak. A projektek számbelileg növelték területileg kiterjesztették a közművelődési, közösségi szolgáltatásokat. A látogatók statisztikai létszámának megoszlása ( ) Gyermek és ifjúsági szabadidő programok Otthon mozi Parádfürdői Ifjúsági Tábor Összesen: Az intézmény szolgáltatásainak legnagyobb része a célcsoport korosztályi sajátosságaiból adódóan kiscsoportos közösségi formára épül, éppen ezért értékesek a mellékelt statisztikában látható látogatottsági mutatók, az alkalmat meghaladó közművelődési tartalom. Mindhárom fő tevékenységi területen növekedett a résztvevők száma: az Otthon mozi látogatottsági mutatói a digitalizálást követően javultak, a parádi táborban eltöltött vendégéjszakák száma is nőtt. 3

4 A célcsoport részvétele a közösségi programokban közel fővel emelkedett (statisztikai mutató). Összességében elmondható, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon tovább erősítette helyi társadalmi bázisát, sokrétű együttműködést tartott és tart fenn a helyi szervezetekkel, közösségekkel. A projektek bővítették a programok körét, és megteremtettek egy új szükségletet, amelyre közművelődési szolgáltató munkánkat a továbbiakban is építhetjük. II. Működési feltételek 1. Az intézmény gazdálkodása 2.1. Az intézmény finanszírozottsága Az intézmény feladatellátás bázisát jelentő önkormányzati finanszírozás évek óta folyamatosan csökkenő, s már eddig is alacsony finanszírozási szint évben további Ft-tal, 7,1 %-kal csökkent az előző évhez képest, amely így a folyamatosan növekvő rezsi kiadásokkal együtt már jelentős mértékben nehezítette meg a feladat ellátást. rezsi kiadások finanszírozás Finanszírozás eredeti előirányzata és a működési kiadások alakulása ( ) Látható volt, hogy a tervezett mértékű finanszírozás csökkentés a szolgáltatás szűkülése és egyes programok elmaradása nélkül már nem gazdálkodható ki. Az intézmény vezetése intézkedési tervet dolgozott ki a forráshiány kezelésére illetve arra, hogy a kiadásainkat az év végére mindenképpen a költségvetés adta keretek között tudjuk tartani. Miközben az intézmény fenntartja a szakmai feladatellátás legfontosabb területeit a költségvetés biztosította mértékben biztosítja a létesítményüzemeltetést és a dolgozók bérezését. Az intézkedési tervünk főbb pontjai: A 2012-es tanév elején megkezdett folyamatjellegű szakmai programok szakkörök, művészeti csoportok, alkotóműhelyek számának csökkentése nem volt vállalható, mert a megkezdett évtizedes hagyományokkal rendelkező műhelymunka év közbeni drasztikus leépítését, esetenként megszűnését eredményezte volna. A kecskeméti nyári táborok tervezésénél azonban már érvényesítettük az alacsonyabb kiadási szintből fakadó feltételeket: évi 70-ről évben 65-re csökkentettük a saját szervezésű nyári napközis jellegű táborok számát, további 6 táborhoz külsős megvalósítóknak csak a termeinket adtuk bérbe. Kiadás megtakarítás: e Ft 4

5 A parádfürdői tábor esetében az alacsony dologi előirányzat miatt az étkezéseket nyarán közvetlenül a tábori konyhát bérlő vállalkozás biztosította a csoportok számára, míg a szállást, program- és utazásszervezést intézményünk. Kiadás megtakarítás: e Ft Az őszi időszakban, az új tanévben csökkent (az uniós támogatású projekt programokon kívüli), saját bevételből működő szakköri tehetséggondozó programok és az abban résztvevő gyerekek száma. (mivel a térítési díjak emelése jelen esetben nem jelentett valós alternatívát az intézmény számára). Kiadás megtakarítás: Ft BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés aránya eltérése Eredeti Módosított Összege (Módosított előirányzathoz) Egyéb saját bevétel ,9% Áfa bevétel ,3% Kamatbevétel Költségvetési támogatás ,0% 0 Támogatásértékű bevétel ,3% -318 Pénzmaradvány felhasználás ,0% 0 Működési célú pénzeszköz átvétel ,4% 10 Műk.célú pe.átvét önkormányzattól 802 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: ,4% Működési bevételek Az intézmény működési bevétele a tervezetthez képest átlagosan 10 %-al elmaradt, melynek oka első sorban a rendelkezésünkre álló kiadási előirányzat alacsony szintje. Legjelentősebb díjbefizetésekből származó saját bevételi forrásaink továbbra is a nyári vakációs programok, táborozások, a pályázati körbe nem vonható műsoros és játék programok, tanfolyamok, az Otthon mozi előadásai illetve a termek bérbeadásból származó bevételek voltak Költségvetési támogatás A rendelkezésünkre álló intézmény-finanszírozást 100%-ban felhasználtuk KMJV további céltámogatásokat nyújtott a programjaink megvalósításához: Tavaszi fesztivál programjainak költségéhez Ft Városi Ifj. Párbeszéd Napja Ft Marosvásárhelyi programsorozat útiköltségéhez Ft Otthon Mozi hűtő fűtő berendezésének felújítására Ft Környezetvédelmi világnap Ft Jeles évfordulók, Szülők iskolája Ft Európai Autómentes nap Ft Összesen : Ft 5

6 1.4. Pályázatok, támogatás értékű bevételek 2013-ban jellemzően a 2012-ben elnyert pályázati támogatások bevételei realizálódtak. Intézményünk Ft támogatás értékű bevételt szerzett az alábbiak szerint: Art mozi szerver beszerzés Ft NKA Gyermekszínjátszó-, Versmondó találkozó Ft NKA Otthon mozi szakmai programjaira Ft NKA Otthon mozi technikai fejlesztésére Ft NKA Otthon Mozi Film Klub Támogatás Ft NKA Az Otthon mozi működésének támogatása Ft Europa Cinemas Nyitott kapuk projekt Ft ÚMF Színe-java Kecskeméten projekt Ft ÚSZT Kulturális szakemberek képzése projekt Ft ÚSZT Diákfoglalkoztatás Ft Munkaügyi Központ Közcélúak foglalkoztatására Ft Munkaügyi Központ Hol-mi pedagógiai módszervásár Ft NKA Olvassunk másképp olvasásnépszerűsítő program Ft NKA Katona napok Ft NKA Összesen: Ft A KIO forrásteremtő képességét jelzi, hogy 2013-ban Ft finanszírozáshoz Ft saját bevételt teljesített, ebből 663 Ft-ot külső pályázati forrásból.) A projektek a szakmai munka fejlesztése és kiterjesztése mellett igen jelentős szakmai, pénzügyi és adminisztratív feladatot jelentenek az intézmény számára. Az épületfenntartással kapcsolatos ún. rezsi jellegű kiadások egyetlen uniós projektben sem számolhatóak el. Az intézmény évi gazdasági kondíciói lényegesen kedvezőbbek a megelőző évinél. Az elvárt bevétel Ft-tal csökkent, míg a költségvetési támogatás Ft-tal emelkedett év év %-os arány változás (2013/2014) (2014-ben) e Ft % 1. Egyéb sajátos bevételek ,9 2. Áfa bevételek ,4 3. Költségvetési támogatás ,0 4. Pályázati támogatás ,9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 (eft-ban megadva) 6

7 A költségvetésben tervezett bevétel összetételének változása: 2014-ben a fenntartói támogatás biztosítja a működési feltételek finanszírozását. Megnyugtató, hogy várható teljesülési szinten volt tervezhető a közüzemi szolgáltatások díja, míg 2013-ban az előző évi teljesítési adatok csupán 65,3 %-ban. A nagyléptékű uniós feladatok megvalósítása szempontjából alapszükséglet a biztonságos alapműködés, mert pályázati forrás az épület üzemeltetési költségeire nem fordítható ben a szakmai programok közvetlen költségeit teljes egészében a saját bevétel és a pályázati támogatások fogják fedezni. Az egyes programok közvetlen költségeit egyrészt differenciált térítési díjak alkalmazásával az igénybevevők térítik meg, más részét projekttámogatásokból fedezzük. Ebben a költségvetési konstrukcióban valójában feltétel finanszírozás valósul meg (nem feladatfinanszírozás) Az intézmény így a tavalyi nehéz évhez mérten lényegesen biztonságosabb feltételek között láthatja el alapfeladatát, amelynek lényege, hogy a gyerekek és fiatalok társadalmi szocializációját a közművelődési programok által támogassa. A korosztály széles rétege számára elérhetővé téve a programokban való részvételt. 1.5 Átszervezés január 01. napjától a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény alapító okirata szerint, együttműködési megállapodás alapján látja el: a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a HELPI Információs Iroda és Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Planetárium, mint önállóan működő intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait: pénzügyi, gazdasági és technikai lebonyolítás, bankszámlavezetés, számvitel, pénzügyi adatszolgáltatás. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Népi Iparművészeti Gyűjtemény június 30-án jogutód nélkül megszűnt. (Határozat száma: 138/2013. (V.30.). A döntés értelmében július 1-től a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. keretein belül működik tovább az intézmény. Ily módon a Kecskeméti Ifjúsági Otthon gazdasági feladatellátása e téren megszűnt. 7

8 2. Személyi feltételek humánerőforrás A Kecskeméti Ifjúsági Otthon engedélyezett létszáma 25,3 fő, melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott: 23 fő, részfoglalkoztatású: 2.3 fő. Szakmai területen dolgozó 13 fő, technikai dolgozó 12,3 fő ban a jogszabályi változások nyomán az intézmény felülvizsgálta a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását. A dolgozó kezdeményezésére 1 fő részmunkaidős jegykezelő munkaviszonyát szüntettük meg. Ugyanakkor részmunkaidős foglalkoztatásban került sor a korábban megbízási keretében foglalkoztatott mozigépész alkalmazására. Gyesen lévő dolgozó helyettesítésére 1 fő közművelődési szakembert (vizuális és kézműves műhelyvezető) alkalmaztunk. A képesítés megszerzésének hiánya miatt 1 fő részmunkaidős közalkalmazott munkaviszonyát szüntettük meg, helyére új dolgozót vettünk fel. Átmenetileg 1 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezünk gazdaság területen. Az év során 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására került sor, információs illetve adatrögzítő munkakörben év április-november hónapban a parádfürdői táborban, takarítói, udvarosi feladatokra alkalmaztunk dolgozókat hagyományos közfoglalkoztatásban. A novemberben kezdődő digitális közfoglalkoztatásban 1 fő munkatárs kapcsolódott be az intézmény munkájába. Az új kulturális közfoglalkoztatásban 2 fiatal, az intézmény munkájában már korábban is szerepet vállaló (önkéntes, projekt munkatárs) munkavállalót vontunk be. Az intézmény nyári vakációs programjainak megvalósítását segítette 10 fő diákmunkás nyári alkalmazása, amelynek bérköltségeit a Munkaügyi Központ biztosította. A közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel intézményünk továbbra is élni kíván: hagyományos közfoglalkoztatás keretében a parádfürdői táborban takarítói, udvarosi feladatok ellátása digitális közfoglalkoztatás folytatása, az intézményi dokumentumok archiválása kulturális közfoglalkoztatás révén a szakmai munka támogatása terén 2.1. Továbbképzések Áttekintve az intézményünk a szolgáltatásfejlesztéséhez tartozó tudásszükségletet, ben pályázatot nyújtottunk be. KÉPZÉSEK A KULTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRT KECSKEMÉT ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN címmel (TÁMOP /1 - Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati konstrukció). A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára. Nyertes pályázatunk február december 31. között valósul meg konzorciumi formában. Főpályázó a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Támogatási összeg: Ft 100%-os pályázati intenzitás) Konzorciumi partnereink: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft (Népi Iparművészeti Gyűjtemény) Kecskeméti Planetárium, Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza), Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár 8

9 Vállalt indikátorok: képzésbe bevont munkavállalók száma: 28 fő, képzést sikeresen elvégzők száma 23 fő A képzési program megvalósításával a közművelődési szakmai munkát végző munkatársaink felkészültségét s ezzel a szervezeti munka hatékonyságát kívánjuk javítani. Képzéseink jó része tréning jellegű, az intézmény belső szervezeti működésének fejlesztése, a kulturális szakemberek magasabb szintű együttműködése érdekében (kreativitásfejlesztés, problémamegoldás). A tervezett képzésekben az intézmény valamennyi, szakmai munkakörben dolgozó közalkalmazottja részt vesz ban megvalósult képzések Informatikai és szoftver ismeretek az irodai munkavégzéshez (19fő) Korszerű munkavégzési kompetenciák támogatása (14 fő) Általános és kulturális szakmai angol nyelvi készségfejlesztés (6 fő) Az erdélyi közművelődés múltja és jelene - A határon túli magyarsággal való szakmai együttműködést támogató szakmai képzés (3 fő) A kulturális rendezvényszervező OKJ képzés (1fő) A1 szintű jelnyelvi képzés (1 fő) Folyamatban lévő, 2014-ben befejeződő képzések: Szolgáltatásfejlesztési és értékteremtési gyakorlatok kulturális szakemberek részére marketing ismeretek (19 fő) Korszerű szervezetfejlesztési kompetenciák kulturális szakemberek részére (12fő) Hatékony munkavégzés kulturális szakemberek részére pr. és protokoll (19 fő) Angol nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (5fő) Német nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (1 fő) Kulturális menedzser képzés (1 fő) Projekt szemléletű, forrásteremtő közművelődési szakmai munkát támogató pályázatíró képzések (2 fő) A korszerű vezetői munkát támogató intézményvezetői továbbképzés (1 fő) 3. Intézményi beruházások, épület felújítások 2013-ban pályázati források felhasználásával, önkormányzati és intézményi megvalósításban fontos beruházások valósultak meg Infrastrukturális fejlesztés Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztésére c. projekt megvalósításában. (KEOP 3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció) Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Támogatás: Ft (89,89 %-os pályázati intenzitás, a szükséges Ft önrészt az önkormányzati támogatás biztosítja). A projekt befejezésének határideje: március 31. A beruházás a legnagyobb léptékű fejlesztés, amely a tábor fennállása óta történt. Táborunk hasznosításában már a kilencvenes években megjelent az erdei iskola, akkor még külső programszolgáltató révén. Az üzemeltető Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2004-ben dolgozta ki saját erdei iskolai programját és 2005 óta rendelkezik saját minősített erdei iskolai programmal. 9

10 A természeti környezetbe ágyazott erdei iskola intézménye tulajdonképpen egy olyan labor is, ahol a szemünk előtt elevenedik meg a madárhatározó, vagy ahol egy mikroszkóp használata során a közvetlen közelünkben lévő ásványi világ újabb dimenziója tárul föl. A beruházást alapvetően az indokolta, hogy a meglévő szálláshely kapacitást (110 férőhely) csak abban az esetben lehet hatékonyan kiaknázni, ha rendelkezésre áll a megfelelő méretű és felszereltségű, oktatásra alkalmas közösségi tér. A beruházás eredményeként elkészült épület 151,54 m2 fedett-zárt m2 nyitott-fedett épületrészből áll. Elsősorban az erdei iskola beltéri foglalkozásainak, másodsorban a tábor közösségi rendezvényeinek ad teret. Az osztható közösségi térből és kiszolgáló helységekből álló épület paravánokkal igény szerint kisebb terekre osztható. A megoldás több párhuzamos csoportos foglalkozás, vagy egy nagyobb létszámú rendezvény megvalósítását teszi lehetővé. Az oktató közösségi terem számára a bútorokon túl beszerzésre került eszközök részben a terepmunkához, részben a foglalkoztatóban folyó labor-, elemző és információs munkához szükségesek. Alapvető cél volt, hogy a létesítmény gazdaságosan működtethető, és hosszútávon fenntartható legyen. Mindezek mellett fontos szempont volt, hogy az erdei iskola programjain résztvevő gyermekek gyakorlatban is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal. Így sor került több, a környezetbarát üzemeltetést szolgáló berendezés telepítésére: napkollektorok napelemek, felszerelése csapadékvízgyűjtő tartály telepítése komposztáló telepítése a korábbi légkábel földkábelre történő kiváltására E megoldások számottevően csökkenthetik az energiaköltségeket, és várhatóan hosszú távú fenntarthatóságot, valamint olcsóbb üzemeltetést eredményeznek. A tereprendezés keretében a szabadtéri közösségi foglalkozások számára egy kör alakú közösségi tér került kialakításra. Ugyancsak kültériek a szemléltető oktatást támogató az információs és szemléltető táblák, a vadmegfigyelésre szolgáló magasles. Forráshiány miatt elmaradt néhány tervezett tereprendezési munka: a telken belüli járda és útjavítás, a parkolók illetve az autóbuszforgalmat segítő új bejárat kialakítása. A fejlesztés kiterjed az oktatási anyagokra is, melyeket a meglévő minősített programok és modulok alapján kívántunk megvalósítani. A gyűrűs könyvbe foglalt oktatási anyag modulokra épülő, korosztályonként differenciált, különböző időjárási viszonyokat figyelembe vevő egységeket jelent. Megvalósult az erdei iskolai oktatók továbbképzése: túravezetői, környezeti nevelői és dámapedagógiai akkreditált képzések keretében. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a projekt konzorciumi partnereként az alábbi feladatokban vett részt: 10

11 a pályázat előkészítése, a megvalósítási tanulmány kidolgozása az ajánlatkérésekhez, közbeszerzésekhez szükséges specifikációk meghatározása a beruházás folyamatos figyelemmel kísérése, fotóanyag késztése a módszertani anyag fejlesztése, az erdei iskola akkreditáció - megújításának előkészítése képzések szervezése 3.2. Kiemelt technikai fejlesztésként valósult meg 2013-ban az Otthon mozi digitalizálása. Pénzügyi feltételeit a szakminisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati konstrukciója teremtette meg őszén a 8/2012. EMMI rendelet biztosított pályázati lehetőséget az Önkormányzatok számára, hogy a tulajdonukban lévő art mozikat digitális vetítésre alkalmas projektorral láthassák el míg a Nemzeti Kulturális Alap a hozzákapcsolódó szerver gép beszerzését támogatta. Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata eredményes pályázata Ft, intézményünk Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázata nyomán további Ft támogatással rendelkeztünk. KMJV Önkormányzata Ftos önrészt biztosított a mozi digitális átálláshoz. A beruházás I. félévében valósult meg, eredményeként 1 db nagyteljesítményű BARCO típusú digitális projektor és a hozzátartozó szervergép került beszerzésre, további fejlesztésként valósult meg a számítógépes jegykiadó rendszer kialakítása A beruházás teljes értéke és a beszerzett eszközök listája: Barco projektor Doremi szerver LG monitor (szerverhez) Jegyértékesítő szoftver db Citizen jegynyomtató Asus laptop (mozi pénztár) Ügyviteli számítógép (pénztár) Összesen: Ft A mozi digitalizálás szakmai és pénzügyi lebonyolítója az intézmény volt. A beruházás lefolytatása során az ajánlattevők között erős piaci verseny alakult ki, melynek köszönhetően az eredeti árajánlatnál jóval olcsóbban tudtuk beszerezni a pályázatban meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő eszközt. A fennmaradt ,- Ft-ból egy újabb közbeszerzési eljárás keretében lehetőségünk volt a projektort kiegészíteni egy, az integrált hullámhossz multiplex szűrésén alapuló technológia fogadását is lehetővé tevő eszközzel. Ezzel lehetővé vált a 3D-s filmek vetítése is. A beruházás eredményeként bővült a vetített filmek köre. Az új filmeket röviddel a megjelenésük után műsorra tűzhetjük, megszűnt a korábbi korlátozó tényező a korlátozott kópia szám. Ily módon jobban kiaknázhatóak az új filmeket kísérő országos reklámok is. Nagyon jelentős eredményként értékelhetjük a vetítések képi színvonalának kiváló minőségét. 11

12 ben önkormányzati beruházásként valósult meg az Otthon mozi felújítása, amelynek része volt a klímatechnika kialakítása is. A gyakorlat azt igazolta, hogy a klímakonstrukció túlméretezett, energia felvétele gazdaságtalan, működése rosszul szabályozható. A műszaki felmérés a légkeverő szűrőinek cseréjét, a szellőzőgép automatikai vezérlése felújításának szükségességét állapította meg. A tetemes energia költségek csökkentése érdekében, önkormányzati céltámogatásból sor került a szükséges felújításra. Költsége: Ft 3.4. Felújítási tervek Az intézmény hosszú évek óta jelzi a műemlék épület fokozott állagmegóvásának szükségességét, a balesetveszélyt jelentő homlokzat felújításának indokoltságát. Az elmúlt év során is több esetben előfordult, hogy leváltak a homlokzati vakolat darabjai illetve a majolika díszítés egyes elemei komolyan veszélyeztetve ezzel az utcán közlekedő emberek testi épségét 2013-ban önkormányzati megbízással elkészült felújítás építészeti tervanyaga, amely megfelelő pályázati lehetőség esetén realizálódhat. A tervek a műemléki szempontok és hasznosítási igények messzemenő figyelembevételével készültek. Egyik lényegi elem a főbejárat áthelyezése a jelenlegi Otthon mozi bejárathoz, megteremtve ezzel a nagyszámú látogatóközönség számára szükséges fogadó és tájékoztató teret. Pályázat benyújtásra sajnos nem került sor önrész hiány illetve megfelelő pályázati lehetőség híján. A felújítás megvalósulásáig intézményünk vis majorként kéri 2014-ben a homlokzat felülvizsgálatát és a veszélyes vakolatrészek eltávolítását. 4. Eszközellátottság, műszaki színvonal, technikai fejlesztés A Kecskeméti Ifjúsági Otthon feladatainak ellátásához megfelelő eszközellátottsággal, megfelelő műszaki színvonalú technikai eszközökkel rendelkezik. Technikai eszközparkunkat a lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Éltünk a pályázatok adta lehetőséggel és maximálisan kihasználtuk a technikai fejlesztésre fordítható keretet. Az intézmény rendelkezik saját belső informatikai hálózattal, de a gépek egy része már cserére szorul. 12

13 III. A szakmai munkánk hangsúlyai eredmények és tervek 1. Színe Java Kecskeméten (TÁMOP /1.) Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázati konstrukció keretében. Támogatási összeg: Ft Projektidőszak: június június 27. Támogatás: (100%-os támogatási intenzitás) A Kecskeméti Ifjúsági Otthont évtizedes, sokrétű szakmai kapcsolat fűzi a város oktatási, nevelési intézményeihez. A Színe Java Kecskeméten c. projekt révén a meglévő kapcsolatokra építve, azokat bővítve kívánunk időszerű tartalmakat, élményszerű formákat ötvöző közművelődési programokat bevonni az oktató-nevelő munkát kiegészítő kompetenciafejlesztésbe. Az elmúlt évek sikeres projekt tapasztalatai erős kapcsolatot alakítottak ki intézményeink, a pedagógusok és a közművelődési szakemberek között. A projekt keretében 20 féle különböző témájú program, a nem formális tanulás élményén keresztül biztosít lehetőséget a gyerekek és fiatalok kompetenciafejlesztésre, a művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására, hátrányaik kompenzálására, a környezettudatos magatartásformák elterjesztésére. A projektben hangsúlyos szerepet kapnak az 5-8 napos témahetek, melyek helyszíne a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, ahol a táborozás adta keretek segítik az intenzív és élményszerű témafeldolgozást. Az iskolán kívüli nem formális tanulás lehetőségének megtapasztalása hozzájárul a közösségi művelődés iránti nyitottság, befogadói készség, végső soron az IGÉNY megszületéséhez, amely hosszú távon az élethosszig tartó tanulás egyéni belső szükségletét alapozza meg. A közművelődés helyi lehetőségeinek ismerete, az intézményhasználat gyakorlatának gyermekkorban való megtapasztalása nem nélkülözhető a helyi közművelődés jövője szempontjából. A projekttámogatás lehetővé teszi, hogy az esélyegyenlőség jegyében a nehéz anyagi körülmények között élő családok is részesei lehessenek a programoknak. Kiemelt célnak tekintettük a hátrányos helyzetű gyermeket befogadó iskolák projektbe való bevonását. A projektet 13 nevelési oktatási intézmény (óvoda, általános és középiskola) partnerségével valósítjuk meg. A nagy érdeklődés miatt, intézményünk a tervezhető költségszint alatt állapította meg az egyes programok költségvetését, hogy a színvonal megtartásával minél több résztvevő számára biztosítsa a projektben való részvételt. Tervezett résztvevő létszám: fő. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint kedvezményezett intézmény számára a projekt innovációs hozadéka a gyermek- és ifjúsági célú művelődés közösségi formáinak, eszköztárának, tartalmainak gazdagítása és megújítása, az intézmények közötti szakmai együttműködés megerősítése. 13

14 Projekt programok: Havi szakkörök 1. NAGYÍTÓ természetismereti foglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak: a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek közvetítése játékos formában. 2. SZIVÁRVÁNY- tematikus játékprogram óvodásoknak és 6-10 éveseknek: a kreativitás, logikai készségek, koncentrációs készség fejlesztése a sikeresebb tanulási folyamat érdekében 3. KERÁMIA tematikus tárgyalkotás óvodás és iskolás csoportoknak: a finommotoros mozgás fejlesztése által a tanulási készség fejlesztése, kézműves hagyományok megismerése 4. RE-MIX újrahasznosítás kézműves foglalkozások keretében általános iskolásoknak: a környezettudatos magatartás és a kreativitás fejlesztése 5. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ABC éveseknek, nyomtatási technikák, grafikai alapok elsajátítása 6. MODERN MŰVÉSZET szakkör középiskolás csoportoknak: iskolai művészeti oktatás kiegészítése, kreatív, újszerű technikák alkalmazásával Heti szakkörök 1. A tanulás fortélyai szakkör éveseknek: a tanulási készségek fejlesztése, saját, hatékony módszerek kialakítása, a koncentráció, a memória, a megértő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szóbeli és írásbeli gyakorlatok által. 2. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKA kör osztályosoknak és középiskolásoknak: kreativitás, esztétikai érzék fejlesztése, kiegészítve az iskolai művészeti nevelést. Tehetséggondozás 1. VERSMONDÓ körök tehetséggondozás osztályosoknak: A szövegértési, az előadói készségek valamint a művészi kifejezés fejlesztése kiscsoportban: versválasztás, értelmezés, gondolatritmusok, beszédtechnikai gyakorlatok Versenyek, vetélkedők 1. VERSMONDÓK Találkozója verseny osztályosoknak: Felmenőrendszerű (iskolai/városi szintű) tehetséggondozó művészeti rendezvény, amely az irodalom és a közös játék jegyében lehetőséget nyújt a verset szerető, szerepléshez kedvet érző gyermekek és 14

15 fiatalok bemutatkozására; szakmai segítséget nyújt a tehetséges versmondók további szerepléséhez, felkészüléséhez. 2. FÖLDÜNKÉRT környezeti szemléletformáló vetélkedő osztályosoknak 2 fordulóban: A vetélkedő témája: Veszélyben a Föld! Mit tehetsz te környezeted megóvásárét? Egy kisiskolás is hozhat döntéseket, választhat jó és rossz között! A vetélkedő a környezettudatos magatartással kapcsolatos ismereteket közvetíti, ösztönzi az önálló felkészülést, a kreatív problémamegoldást. A csapatmunka által javul az együttműködési készség. Témanapok 1. Dramatikus és Bábos Játszóház: A résztvevő gyerekek és a játékvezető animátorok közös improvizációjában elevenedik meg a mesei történet. A gyerekek a mese világáról a megélés szintjén szereznek élményszerű tapasztalatokat. A szerepjáték fejleszti a fantáziát, a kommunikációs készségeket, a csoportban való együttműködést. 2. ZÖLD ERNYŐ környezeti szemléletformáló témanapok: Élj egészségesen, fogyassz tudatosan,! Interaktív foglalkozások (témák: helyi termék biotermék, kenyérsütő foglalkozás, újrahasznosítás), kiállítás és divatbemutató a csoportok alkotásaiból. A program az iskolai környezeti nevelés élményszerű kiegészítője. 3. MÉDIA mánia éveseknek: Osztályfilm készítés, amely a média ismereteket egy kreatív alkotó folyamatba ágyazottan közvetíti. A csapatmunka megkívánja az együttműködést. A folyamat fejleszti a vizuális esztétikai készséget, fogékonyságot. 4. CINE JAVA filmklub: a program a médiaoktatás élményszerű kiegészítője, a filmes formanyelv megismertetését célozza. Témahetek a Parádfürdői Ifjúsági Táborban Az 5-8 napos témahetek intenzív formában adnak lehetőséget az egyes témák feldolgozására. 1. BARANGOLÓ A MÁTRÁBAN környezetkultúra témahét a környezettudatos magatartásformák kialakítása érdekében 2. DRÁMAJÁTSZÓ TÁBOR drámapedagógiai módszerekre épülő alkotótábor, a résztvevők egy választott kultúrát dolgoznak fel (szimbólum, szerep, szertartás, rítus) 3. HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR honismereti tábor, a Palócföld hagyományainak megismertetésére 4. KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR ősi, organikus tárgyalkotó formákat megismertető alkotótábor 2013-ban az I. és II. projekt félévben 998 órányi kompetenciafejlesztő foglalkozás valósult meg februárjától a III. projektfélév programjaival folytatódik a program. 15

16 2. A Nyitott kapuk ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. projekt, amely ötvözi az ifjúsági tanácsadó és információs munkát és a kompetenciafejlesztő közművelődési programokat. A projekt a TÁMOP / B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázati konstrukció támogatásával valósul meg. Megvalósítási időszak június május 31-ig Közvetlen célcsoport: éves fiatalok. Támogatás: Ft. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a HELPI Ifjúsági Iroda szakmai partnerségével, a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével valósítja meg a NYITOTT KAPUK elnevezésű ifjúságfejlesztési programot A Program kiemelt célja, hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, hogy teljes értékű, aktív polgárokká válhassanak. Ennek érdekében az önálló életvitelt és társadalmigazdasági részvételt segítő, a fiatalok sajátos igényeihez igazodó információs, tanácsadó és fejlesztő szolgáltatásokat szervez. A projekt programok megvalósítása a 2013-as esztendő teljes időszakát felölelte. KÖZÖSSÉGI TEREK MŰKÖDÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSFJLESZTÉSE 6PONT néven 6 színtérből álló városrészi közösségi tér hálózat jött létre a fiatalok közvetlen lakókörnyezetében, amelynek működtetését és szolgáltatásfejlesztését támogatja a projekt. A közösségi terek heti 20 órás nyitva tartással folyamatosan működnek, fenntartásukat Intézmények, civil szervezetek vállalták. A közösségi terek számára nyújtott projekttámogatás formái: ifjúságsegítő szakemberek foglalkoztatása, berendezési tárgyakkal, informatikai eszközökkel való felszerelés és a programok közvetlen költségei. A közösség tér hálózat tagjai: Eleven Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér: A HELPI széchenyivárosi működésének 11. évében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával foghatott hozzá a Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér kialakításához. Az intézmény (szakmai partnereivel közös döntése értelmében) a szolgáltató helyet a Széchenyi sétány 11. szám alatti bérelt ingatlanban hozta létre. KÖZ-Tér 2007 óta működik sikeresen a Kecskeméti Ifjúsági Otthon épületének pinceklubjában. Kertvárosi Közösségi Tér: A Kertvárosi Közösségi tér a Corvina Kertvárosi Általános Iskola (Mártírok útja 29.) épületén belül kapott helyet novemberétől kezdte meg a működését. Hunyadivárosi Közösségi Ház: a közösségi teret a Hunyadivárosért Egyesület működteti, amely 2010-ben kapta meg az épület ingyenes használati jogát az Önkormányzattól. Az azóta eltelt időben a városrész talán legfontosabb civil központjává vált. Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér: lehetőséget biztosít a városrészben élő fiatalok számára az iskola utáni szabadidő eltöltésére kulturált környezetben, illetve a spontán együttlétek kialakítására és a kreatív tevékenységek gyakorlására Malom közösségi tér, amelyet a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület működteti a kecskeméti Malom Plázában. Sajnos a bevásárlóközpont vezetése egyéb, üzleti célú hasznosítás miatt az közepétől már nem biztosítja a korábbi zárható teret, így a pláza 3. emeletén, nyitott átjárható térben történik a szolgáltatás. 16

17 A NYITOT KAPUK projekt a létrejött közösségi terek hálózati működését és szolgáltatás fejlesztését is célozza. A projekt nagyobb részét megvalósítva kijelenthetjük, hogy a fiatalok széles körét sikerült elérnünk. A heti statisztikák alapján 2013-ban kapcsolatfelvétel történt a célcsoport tagjaival. Közösségi terekben zajló fejlesztés A közösségi terekben elsősorban a folyamatos, személyre szabott fejlesztéseké a főszerep. Ennek előkészítéseként az első időszakban regisztráljuk a velünk rendszeresebb kapcsolatba kerülő fiatalokat. A program további szakaszában kerül sor szerződéskötésre azokkal, akik vállalják a hosszabbtávú együttműködést (15 alkalmas, illetve 30 órás fejlesztő folyamatban való részvételt) ban a 6 közösségi térben 251 ilyen szerződést kötöttünk, amely alapján a fiatalok vállalták a hosszabb távú, kompetenciafejlesztő programokban való együttműködést. A közösségi terekben rendszeresen megvalósul: a tanácsadó tevékenység, a nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség- és kompetencia és kreativitást fejlesztő programok, önkéntes tevékenységre irányuló foglalkozások; közösségi és állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok a társadalmi részvétel erősítése; munkaerő-piaci, vállalkozói és pénzügyi kompetenciák fejlesztése; életviteli kompetenciafejlesztő programok; tematikus játékprogramok, dramatikus és képzőművészeti alkotó foglalkozások. A fiatalok által kezdeményezett, közösségi tér vezetők által koordinált foglalkozásokon 143 alkalommal 2200 fő vett részt. Külön program csoportot képeztek a Jeles napokhoz kapcsolódó kampányok, akciók, foglalkozások A közösségi terekben 70 alkalommal szerveztünk tematikus napokat, figyelemfelhívó akciókat világnapokhoz illetve az ünnepkörhöz, jeles napokhoz kapcsolódóan. Tanácsadói munka Folyamatosan működtetünk pályaválasztási és életvezetési tanácsadást, amely az év folyamán 174 alkalommal valósult meg. Programokhoz kapcsolódó fejlesztés A Kecskeméti Ifjúsági Otthon szakemberei, szakmai műhelyei által megvalósított programokkal a kompetenciafejlesztés széles palettáját teremtettük meg: MEET-ART tárgyalkotó és vizuális foglalkozások, Csak tessék! drámajáték foglalkozások, ÉSZKERÉK játékfoglalkozások, ÖNKÉP - címmel mentálhigiénés előadások, irányított kiscsoportos beszélgetések, A pénz világa címmel az önálló életvitel kialakítását segítő gazdasági és pénzügyi ismeretek. Egy év alatt összesen 230 foglalkozáson 2797 fő részvételével. A közösségi terek vezetői munkájukhoz superviziós segítséget kaptak. Tapasztalatszerző tanulmányutakon vettek részt (Pécs, Szeged) nyarán pedig Parádfürdőn rendeztük meg a közösségi terek közös nyári táborát. 17

18 A jövőt tekintve áprilisáig projekt támogatással működnek tovább a közösségi terek. A kompetencia fejlesztő programok kiegészülnek a Vállalkozói ismeretek, karrierpályák témájú szemináriummal Együttműködő partner a Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készül módszertani kiadvány és kreatív kampány formájában a fiatalok maguk népszerűsítik a 6pont hálózat közösségeit. KREATÍV SOKSZÍNŰSÉG A Nyitott Kapuk program teret kíván adni a fiatalok művészeti, önkifejezési törekvéseinek. Ennek érdekében bővült az alkotó- és előadó művészethez, kreatív tárgyalkotáshoz és kommunikációhoz kapcsolódó műhelyprogramok és helyi nagyrendezvények köre. 1. A projekt keretében valósult meg hagyományos rendezvényünk, az alkotó fiatalok művészeti fesztiválja: a VII. Kecskemét Fringe, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál ifjúsági művészeti programjaként. A korábbi éveknél is nagyobb érdeklődés kísérte a rendezvényt, amelyen mintegy 660 alkotó fiatal zenész, énekes, táncos, filmes, színjátszó és képzőművész - mutatkozott be Kecskemét kortárs művészetet kedvelő és értő közönsége előtt. A Különböző helyszíneken és program összeállításokon közel fő vett részt. A 2013-as év újdonsága, a Mennyi kecske, mennyi mét.. címmel meghirdetett workshop volt. A kecske-dizájnereinek munkája nyomán 40 db egyedi kivitelezésű kecske-remek született. A minden képzeletet fölülmúló nyáj a nagyközönség számára a Malom Központban volt megtekinthető. Programhelyszínek: koncertek Tudomány és Technika Háza, Kecskeméti Ifjúsági Otthon; filmes alkotások Kecskeméti Ifjúsági Otthon Köz-tér; tánc és ének Malom Központ, színjátszás Kecskeméti Ifjúsági Otthon A Fókusz Takarékszövetkezet idén is meghirdette a Legnépszerűbb Fringe-s játékát, melynek díját a Kahena hastánccsoport nyerte el. A Fesztivál keretében rendeztük meg XXIV. Országos Diákszínjátszó Találkozó Délalföldi regionális rendezvényét. A magas színvonalú helyi műhelymunkát dicséri, hogy mind az előadások Helge élete, A kőbezárt mese - mind a rendezők - Orbán Edit, Sárosi Gábor - mind a színjátszók - Ifjú Morbid Színpad, Katonások, KÖZGÁZ színpad - közül a kecskeméti alkotók és előadások komoly szakmai és közönség sikert értek el. 2. A Nyitott Kapuk gondolatiságát szemléletesen mutatja be BÁBEL PROJEKT amely során egy összművészeti alagutat építettünk a város főterén a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Színjátszó Műhely közös szervezésében. A BÁBEL program alkotó fiatalok közreműködésével, interaktív játékokon keresztül mutat rá a városi lét problémáira, az együttélés nehézségeire. Felhívja a figyelmet az egymással való kommunikáció és megértés fontosságára. A program megvalósításában zenei, színjátszó, vizuális alkotó és a táncot művelő ifjúsági közösségek működtek együtt. 18

19 2013-ban a program 2 alkalommal valósult meg, érdeklődést és elismerést váltva ki a városlakók részéről. A rendezvény külön érdeme az a közösségi élmény, amelyet mind a résztvevők, mind a megvalósításban közreműködők megtapasztaltak. A rendezvények napján felépített BÁBEL torony még egy hétig állt a város főterén és hirdetve a résztvevők üzeneteit: 3. A MEET- ART performance újszerű vizuális megoldásokkal, fényfestéssel, koncertekkel és különleges steampunk (gőzpunk) kiállítással gazdagította a júniusban megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája programját. 4. Városi Extrém Nap A fiatalok által kezdeményezett sport program számára a Nyitott Kapuk program keretében biztosítottunk szervezési és anyagi támogatást. A megvalósításra a Vasútkerti pályán került sor. Népszerű műfajok a gördeszka, parkour és flatland művelői mutatkoztak be. A résztvevő fiatalok jelentős szervezési feladatokat is vállaltak. A programot koncertek zárták. 5. Nyári munkavállalási börze A program a fiatalok nyári igen gyakran az első munkavállaláshoz nyújtott lehetőséget, mindenekelőtt a nyári munkát közvetítő szervezetek meghívásával. A programot tanácsadások egészítették ki. pl. információk a diákok munkavállalási jogairól és kötelezettségeiről, önéletrajz és motivációs levél írása. 6. Diák önkormányzati fórum A fórum témái közé tartozott a Nyitott Kapuk projekt, a Kék Vonal Komputer Klubház működése, a városi Ifjúsági Cselekvési terv valamint az ifjúsági közösségi szolgálat (IKSZ). A rendezvényen 13 intézmény képviseltette magát. 7. Kecskegida - Középiskolás Maratoni Vetélkedő és Diákpárbaj A városi diákvetélkedők hagyományának újraélesztéseként kerül megrendezésre. Témái: az egészséges életmód, Európai Uniós ismeretek, drog- és bűnmegelőzés, városismeret, idegen nyelvi kommunikáció (angol, német) és a sport. Az idén 18 órás program az állóképesség próbája is, ahol kiderül, hogy kik a város legéletrevalóbb kecskegidái. Ezúttal 5 iskola 6 csapata 120 fő résztvevővel jutott a döntőbe, amelyet a Bólyai Gimnázium csapata nyert el jutalmuk egyhetes nyári parádfürdői táborozás volt. Együttműködő partner: a Katona József Könyvtárban működő Európai Információs Pont 8. Játékanimátor képzés. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon szabadidős játékprogramjait vezető, fiatalokból és felnőttekből álló öntevékeny kör. A csoport 12 esztendővel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy a gyerekek, felnőttek, családok, szabadidős tevékenységét hagyományos értékekkel gazdagítsa. A projekt keretében munkájukat fejlesztik rendszeres műhelyfoglalkozások során: új eddig számukra ismeretlen játékokat kutatnak, régi játékeszközök mintájára újakat terveznek és készítenek így bővítve eszköztárunkat Tevékenységünk eredményeként a megyeszékhelyen és a térségben egyre nagyobb az igény a SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR néven ismertté vált foglalkozások iránt nyarán közösségépítő nyári tábort valósítottak meg. 19

20 9. Színházi nevelési programok A program színházi nevelési, drámapedagógiai módszereket alkalmaz az élményközpontú tanulás segítése céljából. A módszer a színházi előadás kapcsán a nézőkben létrejövő élményre épít, amelyhez az előadás témáját feldolgozó interaktív foglalkozás kapcsolódik. A résztvevők (alkalmanként fős csoport) megtekintik az előadást, majd ezt követően dramatikus eszközök alkalmazásával dolgozzák fel az előadás által felvetett problémákat amelyekkel saját életükben is találkozhatnak. A projekt keretében az év során 4 előadást tartottunk Valótlanság show címmel. A foglalkozás célja, hogy rámutasson a hétköznapi manipulációkra, és a döntéshozó felelősségére. A diákok lehetőséget kaptak, hogy a fiktív játék keretében a képernyő mögé nézve észrevegyék a hétköznapok valóságát. 10. Együttműködések, szakmai folyamatok A program kezdete óta folyamatos a kapcsolat és egyeztetés a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztallal és tagszervezeteivel. Közvetlen eredmény, hogy a város ig tervezett ifjúsági cselekvési tervébe hangsúlyos elemként kerültek beépítésre a Nyitott Kapuk projekt célkitűzései, tevékenységei, ezzel is a program fenntarthatóságát és társadalmi beágyazódását segítve. 11. Ifjúsági közösségi tér önszerveződések támogatása KÖZ-TÉR a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban A 6PONT közösségi tér hálózat tagjaként működik a fiatalok számára nyitott közösségi együttlétet biztosító KÖZ-TÉR. A klubszerűen működő közösségi tér szerdától péntekig való állandó délutáni nyitva tartással, kötetlen együttlétet és szervezett programokat egyaránt biztosítva várja a fiatalokat 2 fő ifjúságsegítő, közművelődési szakember munkatársunk vezetésével. A klub eredetileg az utcai csellengés ellenpólusaként, drog prevenciós jelleggel jött létre. Mára pedig több önszerveződő csoport, különböző érdeklődési körű fiatal találkozó helye és klubja. Látogatják hátrányos helyzetű, mentális problémával küzdő fiatalok is és találnak itt nyugodt, nyitott befogadó környezetre. A klub évi látogatottsága megközelítette a főt. A KÖZ-TÉR közösségei színes képet mutatnak; törzsközönséget jelentenek gördeszkások, a diák önkormányzati csoport, a nyelvi klubok. Újabb szerveződés a Sci-fi íróklub, slam poetry csoport és a programozók közössége. A KÖZ-TÉR programja sokat gazdagodott a Nyitott kapuk projekt kompetenciafejlesztő programjai révén: MEET-ART tárgyalkotó programok, drámafoglalkozások, önismereti beszélgetések, ÉSZKERÉK játékfoglalkozások. Rendszeresek a világnapokról, jeles ünnepekről való megemlékezések, játékos vetélkedők a változatlanul népszerű csocsóversenyek. A klub biztosít helyet a Spotlight nevű interkulturális nyelvi klub működésének, melynek állandó tagjai a Kecskeméten élő külföldi (jelenleg francia, amerikai, litván, finn, hongkongi, német) nemzetiségűek, akik Erasmus ösztöndíjasként, cserediáként, önkéntesként tartózkodnak városunkban. Az eredetileg angol nyelvű klub mellett létrejött a francia, formálódik a német nyelvet beszélő közösség. A külföldi diákok kezdeményezték a magyar nyelvű klub létrehozását. 20

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK:

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: KÖSZÖNTŐ 2 MUNKATÁRSAINK 3 CSALÁDI PROGRAMOK Kézműves alkotóházak 4 Tükörtermi családi hangverseny 4-5 Családi bábszínház 5-6 ZsebSzínháZ 6 BABA-MAMA 6-8 Szülők iskolája 8-11

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2.

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013-2017 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. KÉSZÍTETTE: EXPERIA KFT. Tartalomjegyzék MOTTÓ:... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szeged, 2006 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA ÉS VINCZE JÓZSEF Boritóterv: FODOR TIBOR

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló a 2009. évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben