I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak"

Átírás

1 1

2 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának megfelelően. A közművelődési intézmény a helyi közösségbe ágyazottan, egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel széles kapcsolati hálót fenntartva töltheti be szerepét. A KIO munkája során közvetlen kapcsolatot épít a célcsoportját jelentő a gyermek és ifjúsági korosztállyal és természetes partnerséget tart fenn az iskolákkal, pedagógusokkal, szakmai és civil szervezetekkel s mindenekelőtt a családokkal évi feladatellátás fő prioritásai Folyamatos és színvonalas feladatellátás, a jelentősen lecsökkent finanszírozás mellett az intézmény működőképességének megőrzése A költségvetés adta keretek közötti a működés személyi, tárgyi technikai feltételeinek biztosítása (Finanszírozás mértéke a évi 65.2%-os mértékéről a 2013 évi tervezetben már 45 %-os szintű.) Uniós támogatású fejlesztési projektjeink terv szerinti ütemezett megvalósítása: Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten (TÁMOP ), Színe Java Kecskeméten (TÁMOP ), Képzések a kulturális fejlesztésért (TÁMOP ) Az Otthon mozi digitalizálásnak megvalósítása A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Edei Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázati projektben vállalt konzorciumi feladatok ellátása. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon közművelődési szolgáltató munkája során elöl járt az elmúlt években a projekt szemléletű szolgáltatói munka kialakítása, a program-fejlesztések és az uniós pályázatok terén. E projektek széles körű partneri együttműködésekkel valósulnak meg és jelentős forrásokat vonnak be a közművelődési, ifjúsági területen folyó szolgáltatásfejlesztésbe. A projektek eredményesen szolgálják: a meglévő közösségek, művelődési folyamatok fenntartását, új programok megalkotását, a tárgyi technikai feltételek javítását, a térítésmentes részvétellel a közművelődésbe bevont lakosság létszámának növekedését, a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok kulturális esélyegyenlőségét, aktuális társadalmi kérdések, mint a fenntarthatóság a környezetvédelem helyi kérdéseinek széles nyilvánosság előtti felvetését, szemléletformáló kampány megvalósítását. 2

3 1. Az intézmény programjainak látogatottsága Az intézményi programok évi látogatottsága kiemelkedő volt, köszönhető az igényeket követő, színvonalas szolgáltató munkának és az elnyert uniós támogatásoknak. A projektek számbelileg növelték területileg kiterjesztették a közművelődési, közösségi szolgáltatásokat. A látogatók statisztikai létszámának megoszlása ( ) Gyermek és ifjúsági szabadidő programok Otthon mozi Parádfürdői Ifjúsági Tábor Összesen: Az intézmény szolgáltatásainak legnagyobb része a célcsoport korosztályi sajátosságaiból adódóan kiscsoportos közösségi formára épül, éppen ezért értékesek a mellékelt statisztikában látható látogatottsági mutatók, az alkalmat meghaladó közművelődési tartalom. Mindhárom fő tevékenységi területen növekedett a résztvevők száma: az Otthon mozi látogatottsági mutatói a digitalizálást követően javultak, a parádi táborban eltöltött vendégéjszakák száma is nőtt. 3

4 A célcsoport részvétele a közösségi programokban közel fővel emelkedett (statisztikai mutató). Összességében elmondható, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon tovább erősítette helyi társadalmi bázisát, sokrétű együttműködést tartott és tart fenn a helyi szervezetekkel, közösségekkel. A projektek bővítették a programok körét, és megteremtettek egy új szükségletet, amelyre közművelődési szolgáltató munkánkat a továbbiakban is építhetjük. II. Működési feltételek 1. Az intézmény gazdálkodása 2.1. Az intézmény finanszírozottsága Az intézmény feladatellátás bázisát jelentő önkormányzati finanszírozás évek óta folyamatosan csökkenő, s már eddig is alacsony finanszírozási szint évben további Ft-tal, 7,1 %-kal csökkent az előző évhez képest, amely így a folyamatosan növekvő rezsi kiadásokkal együtt már jelentős mértékben nehezítette meg a feladat ellátást. rezsi kiadások finanszírozás Finanszírozás eredeti előirányzata és a működési kiadások alakulása ( ) Látható volt, hogy a tervezett mértékű finanszírozás csökkentés a szolgáltatás szűkülése és egyes programok elmaradása nélkül már nem gazdálkodható ki. Az intézmény vezetése intézkedési tervet dolgozott ki a forráshiány kezelésére illetve arra, hogy a kiadásainkat az év végére mindenképpen a költségvetés adta keretek között tudjuk tartani. Miközben az intézmény fenntartja a szakmai feladatellátás legfontosabb területeit a költségvetés biztosította mértékben biztosítja a létesítményüzemeltetést és a dolgozók bérezését. Az intézkedési tervünk főbb pontjai: A 2012-es tanév elején megkezdett folyamatjellegű szakmai programok szakkörök, művészeti csoportok, alkotóműhelyek számának csökkentése nem volt vállalható, mert a megkezdett évtizedes hagyományokkal rendelkező műhelymunka év közbeni drasztikus leépítését, esetenként megszűnését eredményezte volna. A kecskeméti nyári táborok tervezésénél azonban már érvényesítettük az alacsonyabb kiadási szintből fakadó feltételeket: évi 70-ről évben 65-re csökkentettük a saját szervezésű nyári napközis jellegű táborok számát, további 6 táborhoz külsős megvalósítóknak csak a termeinket adtuk bérbe. Kiadás megtakarítás: e Ft 4

5 A parádfürdői tábor esetében az alacsony dologi előirányzat miatt az étkezéseket nyarán közvetlenül a tábori konyhát bérlő vállalkozás biztosította a csoportok számára, míg a szállást, program- és utazásszervezést intézményünk. Kiadás megtakarítás: e Ft Az őszi időszakban, az új tanévben csökkent (az uniós támogatású projekt programokon kívüli), saját bevételből működő szakköri tehetséggondozó programok és az abban résztvevő gyerekek száma. (mivel a térítési díjak emelése jelen esetben nem jelentett valós alternatívát az intézmény számára). Kiadás megtakarítás: Ft BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés aránya eltérése Eredeti Módosított Összege (Módosított előirányzathoz) Egyéb saját bevétel ,9% Áfa bevétel ,3% Kamatbevétel Költségvetési támogatás ,0% 0 Támogatásértékű bevétel ,3% -318 Pénzmaradvány felhasználás ,0% 0 Működési célú pénzeszköz átvétel ,4% 10 Műk.célú pe.átvét önkormányzattól 802 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: ,4% Működési bevételek Az intézmény működési bevétele a tervezetthez képest átlagosan 10 %-al elmaradt, melynek oka első sorban a rendelkezésünkre álló kiadási előirányzat alacsony szintje. Legjelentősebb díjbefizetésekből származó saját bevételi forrásaink továbbra is a nyári vakációs programok, táborozások, a pályázati körbe nem vonható műsoros és játék programok, tanfolyamok, az Otthon mozi előadásai illetve a termek bérbeadásból származó bevételek voltak Költségvetési támogatás A rendelkezésünkre álló intézmény-finanszírozást 100%-ban felhasználtuk KMJV további céltámogatásokat nyújtott a programjaink megvalósításához: Tavaszi fesztivál programjainak költségéhez Ft Városi Ifj. Párbeszéd Napja Ft Marosvásárhelyi programsorozat útiköltségéhez Ft Otthon Mozi hűtő fűtő berendezésének felújítására Ft Környezetvédelmi világnap Ft Jeles évfordulók, Szülők iskolája Ft Európai Autómentes nap Ft Összesen : Ft 5

6 1.4. Pályázatok, támogatás értékű bevételek 2013-ban jellemzően a 2012-ben elnyert pályázati támogatások bevételei realizálódtak. Intézményünk Ft támogatás értékű bevételt szerzett az alábbiak szerint: Art mozi szerver beszerzés Ft NKA Gyermekszínjátszó-, Versmondó találkozó Ft NKA Otthon mozi szakmai programjaira Ft NKA Otthon mozi technikai fejlesztésére Ft NKA Otthon Mozi Film Klub Támogatás Ft NKA Az Otthon mozi működésének támogatása Ft Europa Cinemas Nyitott kapuk projekt Ft ÚMF Színe-java Kecskeméten projekt Ft ÚSZT Kulturális szakemberek képzése projekt Ft ÚSZT Diákfoglalkoztatás Ft Munkaügyi Központ Közcélúak foglalkoztatására Ft Munkaügyi Központ Hol-mi pedagógiai módszervásár Ft NKA Olvassunk másképp olvasásnépszerűsítő program Ft NKA Katona napok Ft NKA Összesen: Ft A KIO forrásteremtő képességét jelzi, hogy 2013-ban Ft finanszírozáshoz Ft saját bevételt teljesített, ebből 663 Ft-ot külső pályázati forrásból.) A projektek a szakmai munka fejlesztése és kiterjesztése mellett igen jelentős szakmai, pénzügyi és adminisztratív feladatot jelentenek az intézmény számára. Az épületfenntartással kapcsolatos ún. rezsi jellegű kiadások egyetlen uniós projektben sem számolhatóak el. Az intézmény évi gazdasági kondíciói lényegesen kedvezőbbek a megelőző évinél. Az elvárt bevétel Ft-tal csökkent, míg a költségvetési támogatás Ft-tal emelkedett év év %-os arány változás (2013/2014) (2014-ben) e Ft % 1. Egyéb sajátos bevételek ,9 2. Áfa bevételek ,4 3. Költségvetési támogatás ,0 4. Pályázati támogatás ,9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 (eft-ban megadva) 6

7 A költségvetésben tervezett bevétel összetételének változása: 2014-ben a fenntartói támogatás biztosítja a működési feltételek finanszírozását. Megnyugtató, hogy várható teljesülési szinten volt tervezhető a közüzemi szolgáltatások díja, míg 2013-ban az előző évi teljesítési adatok csupán 65,3 %-ban. A nagyléptékű uniós feladatok megvalósítása szempontjából alapszükséglet a biztonságos alapműködés, mert pályázati forrás az épület üzemeltetési költségeire nem fordítható ben a szakmai programok közvetlen költségeit teljes egészében a saját bevétel és a pályázati támogatások fogják fedezni. Az egyes programok közvetlen költségeit egyrészt differenciált térítési díjak alkalmazásával az igénybevevők térítik meg, más részét projekttámogatásokból fedezzük. Ebben a költségvetési konstrukcióban valójában feltétel finanszírozás valósul meg (nem feladatfinanszírozás) Az intézmény így a tavalyi nehéz évhez mérten lényegesen biztonságosabb feltételek között láthatja el alapfeladatát, amelynek lényege, hogy a gyerekek és fiatalok társadalmi szocializációját a közművelődési programok által támogassa. A korosztály széles rétege számára elérhetővé téve a programokban való részvételt. 1.5 Átszervezés január 01. napjától a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény alapító okirata szerint, együttműködési megállapodás alapján látja el: a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a HELPI Információs Iroda és Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Planetárium, mint önállóan működő intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait: pénzügyi, gazdasági és technikai lebonyolítás, bankszámlavezetés, számvitel, pénzügyi adatszolgáltatás. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Népi Iparművészeti Gyűjtemény június 30-án jogutód nélkül megszűnt. (Határozat száma: 138/2013. (V.30.). A döntés értelmében július 1-től a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. keretein belül működik tovább az intézmény. Ily módon a Kecskeméti Ifjúsági Otthon gazdasági feladatellátása e téren megszűnt. 7

8 2. Személyi feltételek humánerőforrás A Kecskeméti Ifjúsági Otthon engedélyezett létszáma 25,3 fő, melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott: 23 fő, részfoglalkoztatású: 2.3 fő. Szakmai területen dolgozó 13 fő, technikai dolgozó 12,3 fő ban a jogszabályi változások nyomán az intézmény felülvizsgálta a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását. A dolgozó kezdeményezésére 1 fő részmunkaidős jegykezelő munkaviszonyát szüntettük meg. Ugyanakkor részmunkaidős foglalkoztatásban került sor a korábban megbízási keretében foglalkoztatott mozigépész alkalmazására. Gyesen lévő dolgozó helyettesítésére 1 fő közművelődési szakembert (vizuális és kézműves műhelyvezető) alkalmaztunk. A képesítés megszerzésének hiánya miatt 1 fő részmunkaidős közalkalmazott munkaviszonyát szüntettük meg, helyére új dolgozót vettünk fel. Átmenetileg 1 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezünk gazdaság területen. Az év során 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására került sor, információs illetve adatrögzítő munkakörben év április-november hónapban a parádfürdői táborban, takarítói, udvarosi feladatokra alkalmaztunk dolgozókat hagyományos közfoglalkoztatásban. A novemberben kezdődő digitális közfoglalkoztatásban 1 fő munkatárs kapcsolódott be az intézmény munkájába. Az új kulturális közfoglalkoztatásban 2 fiatal, az intézmény munkájában már korábban is szerepet vállaló (önkéntes, projekt munkatárs) munkavállalót vontunk be. Az intézmény nyári vakációs programjainak megvalósítását segítette 10 fő diákmunkás nyári alkalmazása, amelynek bérköltségeit a Munkaügyi Központ biztosította. A közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel intézményünk továbbra is élni kíván: hagyományos közfoglalkoztatás keretében a parádfürdői táborban takarítói, udvarosi feladatok ellátása digitális közfoglalkoztatás folytatása, az intézményi dokumentumok archiválása kulturális közfoglalkoztatás révén a szakmai munka támogatása terén 2.1. Továbbképzések Áttekintve az intézményünk a szolgáltatásfejlesztéséhez tartozó tudásszükségletet, ben pályázatot nyújtottunk be. KÉPZÉSEK A KULTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRT KECSKEMÉT ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN címmel (TÁMOP /1 - Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati konstrukció). A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára. Nyertes pályázatunk február december 31. között valósul meg konzorciumi formában. Főpályázó a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Támogatási összeg: Ft 100%-os pályázati intenzitás) Konzorciumi partnereink: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft (Népi Iparművészeti Gyűjtemény) Kecskeméti Planetárium, Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza), Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár 8

9 Vállalt indikátorok: képzésbe bevont munkavállalók száma: 28 fő, képzést sikeresen elvégzők száma 23 fő A képzési program megvalósításával a közművelődési szakmai munkát végző munkatársaink felkészültségét s ezzel a szervezeti munka hatékonyságát kívánjuk javítani. Képzéseink jó része tréning jellegű, az intézmény belső szervezeti működésének fejlesztése, a kulturális szakemberek magasabb szintű együttműködése érdekében (kreativitásfejlesztés, problémamegoldás). A tervezett képzésekben az intézmény valamennyi, szakmai munkakörben dolgozó közalkalmazottja részt vesz ban megvalósult képzések Informatikai és szoftver ismeretek az irodai munkavégzéshez (19fő) Korszerű munkavégzési kompetenciák támogatása (14 fő) Általános és kulturális szakmai angol nyelvi készségfejlesztés (6 fő) Az erdélyi közművelődés múltja és jelene - A határon túli magyarsággal való szakmai együttműködést támogató szakmai képzés (3 fő) A kulturális rendezvényszervező OKJ képzés (1fő) A1 szintű jelnyelvi képzés (1 fő) Folyamatban lévő, 2014-ben befejeződő képzések: Szolgáltatásfejlesztési és értékteremtési gyakorlatok kulturális szakemberek részére marketing ismeretek (19 fő) Korszerű szervezetfejlesztési kompetenciák kulturális szakemberek részére (12fő) Hatékony munkavégzés kulturális szakemberek részére pr. és protokoll (19 fő) Angol nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (5fő) Német nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (1 fő) Kulturális menedzser képzés (1 fő) Projekt szemléletű, forrásteremtő közművelődési szakmai munkát támogató pályázatíró képzések (2 fő) A korszerű vezetői munkát támogató intézményvezetői továbbképzés (1 fő) 3. Intézményi beruházások, épület felújítások 2013-ban pályázati források felhasználásával, önkormányzati és intézményi megvalósításban fontos beruházások valósultak meg Infrastrukturális fejlesztés Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztésére c. projekt megvalósításában. (KEOP 3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció) Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Támogatás: Ft (89,89 %-os pályázati intenzitás, a szükséges Ft önrészt az önkormányzati támogatás biztosítja). A projekt befejezésének határideje: március 31. A beruházás a legnagyobb léptékű fejlesztés, amely a tábor fennállása óta történt. Táborunk hasznosításában már a kilencvenes években megjelent az erdei iskola, akkor még külső programszolgáltató révén. Az üzemeltető Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2004-ben dolgozta ki saját erdei iskolai programját és 2005 óta rendelkezik saját minősített erdei iskolai programmal. 9

10 A természeti környezetbe ágyazott erdei iskola intézménye tulajdonképpen egy olyan labor is, ahol a szemünk előtt elevenedik meg a madárhatározó, vagy ahol egy mikroszkóp használata során a közvetlen közelünkben lévő ásványi világ újabb dimenziója tárul föl. A beruházást alapvetően az indokolta, hogy a meglévő szálláshely kapacitást (110 férőhely) csak abban az esetben lehet hatékonyan kiaknázni, ha rendelkezésre áll a megfelelő méretű és felszereltségű, oktatásra alkalmas közösségi tér. A beruházás eredményeként elkészült épület 151,54 m2 fedett-zárt m2 nyitott-fedett épületrészből áll. Elsősorban az erdei iskola beltéri foglalkozásainak, másodsorban a tábor közösségi rendezvényeinek ad teret. Az osztható közösségi térből és kiszolgáló helységekből álló épület paravánokkal igény szerint kisebb terekre osztható. A megoldás több párhuzamos csoportos foglalkozás, vagy egy nagyobb létszámú rendezvény megvalósítását teszi lehetővé. Az oktató közösségi terem számára a bútorokon túl beszerzésre került eszközök részben a terepmunkához, részben a foglalkoztatóban folyó labor-, elemző és információs munkához szükségesek. Alapvető cél volt, hogy a létesítmény gazdaságosan működtethető, és hosszútávon fenntartható legyen. Mindezek mellett fontos szempont volt, hogy az erdei iskola programjain résztvevő gyermekek gyakorlatban is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal. Így sor került több, a környezetbarát üzemeltetést szolgáló berendezés telepítésére: napkollektorok napelemek, felszerelése csapadékvízgyűjtő tartály telepítése komposztáló telepítése a korábbi légkábel földkábelre történő kiváltására E megoldások számottevően csökkenthetik az energiaköltségeket, és várhatóan hosszú távú fenntarthatóságot, valamint olcsóbb üzemeltetést eredményeznek. A tereprendezés keretében a szabadtéri közösségi foglalkozások számára egy kör alakú közösségi tér került kialakításra. Ugyancsak kültériek a szemléltető oktatást támogató az információs és szemléltető táblák, a vadmegfigyelésre szolgáló magasles. Forráshiány miatt elmaradt néhány tervezett tereprendezési munka: a telken belüli járda és útjavítás, a parkolók illetve az autóbuszforgalmat segítő új bejárat kialakítása. A fejlesztés kiterjed az oktatási anyagokra is, melyeket a meglévő minősített programok és modulok alapján kívántunk megvalósítani. A gyűrűs könyvbe foglalt oktatási anyag modulokra épülő, korosztályonként differenciált, különböző időjárási viszonyokat figyelembe vevő egységeket jelent. Megvalósult az erdei iskolai oktatók továbbképzése: túravezetői, környezeti nevelői és dámapedagógiai akkreditált képzések keretében. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a projekt konzorciumi partnereként az alábbi feladatokban vett részt: 10

11 a pályázat előkészítése, a megvalósítási tanulmány kidolgozása az ajánlatkérésekhez, közbeszerzésekhez szükséges specifikációk meghatározása a beruházás folyamatos figyelemmel kísérése, fotóanyag késztése a módszertani anyag fejlesztése, az erdei iskola akkreditáció - megújításának előkészítése képzések szervezése 3.2. Kiemelt technikai fejlesztésként valósult meg 2013-ban az Otthon mozi digitalizálása. Pénzügyi feltételeit a szakminisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati konstrukciója teremtette meg őszén a 8/2012. EMMI rendelet biztosított pályázati lehetőséget az Önkormányzatok számára, hogy a tulajdonukban lévő art mozikat digitális vetítésre alkalmas projektorral láthassák el míg a Nemzeti Kulturális Alap a hozzákapcsolódó szerver gép beszerzését támogatta. Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata eredményes pályázata Ft, intézményünk Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázata nyomán további Ft támogatással rendelkeztünk. KMJV Önkormányzata Ftos önrészt biztosított a mozi digitális átálláshoz. A beruházás I. félévében valósult meg, eredményeként 1 db nagyteljesítményű BARCO típusú digitális projektor és a hozzátartozó szervergép került beszerzésre, további fejlesztésként valósult meg a számítógépes jegykiadó rendszer kialakítása A beruházás teljes értéke és a beszerzett eszközök listája: Barco projektor Doremi szerver LG monitor (szerverhez) Jegyértékesítő szoftver db Citizen jegynyomtató Asus laptop (mozi pénztár) Ügyviteli számítógép (pénztár) Összesen: Ft A mozi digitalizálás szakmai és pénzügyi lebonyolítója az intézmény volt. A beruházás lefolytatása során az ajánlattevők között erős piaci verseny alakult ki, melynek köszönhetően az eredeti árajánlatnál jóval olcsóbban tudtuk beszerezni a pályázatban meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő eszközt. A fennmaradt ,- Ft-ból egy újabb közbeszerzési eljárás keretében lehetőségünk volt a projektort kiegészíteni egy, az integrált hullámhossz multiplex szűrésén alapuló technológia fogadását is lehetővé tevő eszközzel. Ezzel lehetővé vált a 3D-s filmek vetítése is. A beruházás eredményeként bővült a vetített filmek köre. Az új filmeket röviddel a megjelenésük után műsorra tűzhetjük, megszűnt a korábbi korlátozó tényező a korlátozott kópia szám. Ily módon jobban kiaknázhatóak az új filmeket kísérő országos reklámok is. Nagyon jelentős eredményként értékelhetjük a vetítések képi színvonalának kiváló minőségét. 11

12 ben önkormányzati beruházásként valósult meg az Otthon mozi felújítása, amelynek része volt a klímatechnika kialakítása is. A gyakorlat azt igazolta, hogy a klímakonstrukció túlméretezett, energia felvétele gazdaságtalan, működése rosszul szabályozható. A műszaki felmérés a légkeverő szűrőinek cseréjét, a szellőzőgép automatikai vezérlése felújításának szükségességét állapította meg. A tetemes energia költségek csökkentése érdekében, önkormányzati céltámogatásból sor került a szükséges felújításra. Költsége: Ft 3.4. Felújítási tervek Az intézmény hosszú évek óta jelzi a műemlék épület fokozott állagmegóvásának szükségességét, a balesetveszélyt jelentő homlokzat felújításának indokoltságát. Az elmúlt év során is több esetben előfordult, hogy leváltak a homlokzati vakolat darabjai illetve a majolika díszítés egyes elemei komolyan veszélyeztetve ezzel az utcán közlekedő emberek testi épségét 2013-ban önkormányzati megbízással elkészült felújítás építészeti tervanyaga, amely megfelelő pályázati lehetőség esetén realizálódhat. A tervek a műemléki szempontok és hasznosítási igények messzemenő figyelembevételével készültek. Egyik lényegi elem a főbejárat áthelyezése a jelenlegi Otthon mozi bejárathoz, megteremtve ezzel a nagyszámú látogatóközönség számára szükséges fogadó és tájékoztató teret. Pályázat benyújtásra sajnos nem került sor önrész hiány illetve megfelelő pályázati lehetőség híján. A felújítás megvalósulásáig intézményünk vis majorként kéri 2014-ben a homlokzat felülvizsgálatát és a veszélyes vakolatrészek eltávolítását. 4. Eszközellátottság, műszaki színvonal, technikai fejlesztés A Kecskeméti Ifjúsági Otthon feladatainak ellátásához megfelelő eszközellátottsággal, megfelelő műszaki színvonalú technikai eszközökkel rendelkezik. Technikai eszközparkunkat a lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Éltünk a pályázatok adta lehetőséggel és maximálisan kihasználtuk a technikai fejlesztésre fordítható keretet. Az intézmény rendelkezik saját belső informatikai hálózattal, de a gépek egy része már cserére szorul. 12

13 III. A szakmai munkánk hangsúlyai eredmények és tervek 1. Színe Java Kecskeméten (TÁMOP /1.) Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázati konstrukció keretében. Támogatási összeg: Ft Projektidőszak: június június 27. Támogatás: (100%-os támogatási intenzitás) A Kecskeméti Ifjúsági Otthont évtizedes, sokrétű szakmai kapcsolat fűzi a város oktatási, nevelési intézményeihez. A Színe Java Kecskeméten c. projekt révén a meglévő kapcsolatokra építve, azokat bővítve kívánunk időszerű tartalmakat, élményszerű formákat ötvöző közművelődési programokat bevonni az oktató-nevelő munkát kiegészítő kompetenciafejlesztésbe. Az elmúlt évek sikeres projekt tapasztalatai erős kapcsolatot alakítottak ki intézményeink, a pedagógusok és a közművelődési szakemberek között. A projekt keretében 20 féle különböző témájú program, a nem formális tanulás élményén keresztül biztosít lehetőséget a gyerekek és fiatalok kompetenciafejlesztésre, a művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására, hátrányaik kompenzálására, a környezettudatos magatartásformák elterjesztésére. A projektben hangsúlyos szerepet kapnak az 5-8 napos témahetek, melyek helyszíne a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, ahol a táborozás adta keretek segítik az intenzív és élményszerű témafeldolgozást. Az iskolán kívüli nem formális tanulás lehetőségének megtapasztalása hozzájárul a közösségi művelődés iránti nyitottság, befogadói készség, végső soron az IGÉNY megszületéséhez, amely hosszú távon az élethosszig tartó tanulás egyéni belső szükségletét alapozza meg. A közművelődés helyi lehetőségeinek ismerete, az intézményhasználat gyakorlatának gyermekkorban való megtapasztalása nem nélkülözhető a helyi közművelődés jövője szempontjából. A projekttámogatás lehetővé teszi, hogy az esélyegyenlőség jegyében a nehéz anyagi körülmények között élő családok is részesei lehessenek a programoknak. Kiemelt célnak tekintettük a hátrányos helyzetű gyermeket befogadó iskolák projektbe való bevonását. A projektet 13 nevelési oktatási intézmény (óvoda, általános és középiskola) partnerségével valósítjuk meg. A nagy érdeklődés miatt, intézményünk a tervezhető költségszint alatt állapította meg az egyes programok költségvetését, hogy a színvonal megtartásával minél több résztvevő számára biztosítsa a projektben való részvételt. Tervezett résztvevő létszám: fő. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint kedvezményezett intézmény számára a projekt innovációs hozadéka a gyermek- és ifjúsági célú művelődés közösségi formáinak, eszköztárának, tartalmainak gazdagítása és megújítása, az intézmények közötti szakmai együttműködés megerősítése. 13

14 Projekt programok: Havi szakkörök 1. NAGYÍTÓ természetismereti foglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak: a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek közvetítése játékos formában. 2. SZIVÁRVÁNY- tematikus játékprogram óvodásoknak és 6-10 éveseknek: a kreativitás, logikai készségek, koncentrációs készség fejlesztése a sikeresebb tanulási folyamat érdekében 3. KERÁMIA tematikus tárgyalkotás óvodás és iskolás csoportoknak: a finommotoros mozgás fejlesztése által a tanulási készség fejlesztése, kézműves hagyományok megismerése 4. RE-MIX újrahasznosítás kézműves foglalkozások keretében általános iskolásoknak: a környezettudatos magatartás és a kreativitás fejlesztése 5. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ABC éveseknek, nyomtatási technikák, grafikai alapok elsajátítása 6. MODERN MŰVÉSZET szakkör középiskolás csoportoknak: iskolai művészeti oktatás kiegészítése, kreatív, újszerű technikák alkalmazásával Heti szakkörök 1. A tanulás fortélyai szakkör éveseknek: a tanulási készségek fejlesztése, saját, hatékony módszerek kialakítása, a koncentráció, a memória, a megértő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szóbeli és írásbeli gyakorlatok által. 2. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKA kör osztályosoknak és középiskolásoknak: kreativitás, esztétikai érzék fejlesztése, kiegészítve az iskolai művészeti nevelést. Tehetséggondozás 1. VERSMONDÓ körök tehetséggondozás osztályosoknak: A szövegértési, az előadói készségek valamint a művészi kifejezés fejlesztése kiscsoportban: versválasztás, értelmezés, gondolatritmusok, beszédtechnikai gyakorlatok Versenyek, vetélkedők 1. VERSMONDÓK Találkozója verseny osztályosoknak: Felmenőrendszerű (iskolai/városi szintű) tehetséggondozó művészeti rendezvény, amely az irodalom és a közös játék jegyében lehetőséget nyújt a verset szerető, szerepléshez kedvet érző gyermekek és 14

15 fiatalok bemutatkozására; szakmai segítséget nyújt a tehetséges versmondók további szerepléséhez, felkészüléséhez. 2. FÖLDÜNKÉRT környezeti szemléletformáló vetélkedő osztályosoknak 2 fordulóban: A vetélkedő témája: Veszélyben a Föld! Mit tehetsz te környezeted megóvásárét? Egy kisiskolás is hozhat döntéseket, választhat jó és rossz között! A vetélkedő a környezettudatos magatartással kapcsolatos ismereteket közvetíti, ösztönzi az önálló felkészülést, a kreatív problémamegoldást. A csapatmunka által javul az együttműködési készség. Témanapok 1. Dramatikus és Bábos Játszóház: A résztvevő gyerekek és a játékvezető animátorok közös improvizációjában elevenedik meg a mesei történet. A gyerekek a mese világáról a megélés szintjén szereznek élményszerű tapasztalatokat. A szerepjáték fejleszti a fantáziát, a kommunikációs készségeket, a csoportban való együttműködést. 2. ZÖLD ERNYŐ környezeti szemléletformáló témanapok: Élj egészségesen, fogyassz tudatosan,! Interaktív foglalkozások (témák: helyi termék biotermék, kenyérsütő foglalkozás, újrahasznosítás), kiállítás és divatbemutató a csoportok alkotásaiból. A program az iskolai környezeti nevelés élményszerű kiegészítője. 3. MÉDIA mánia éveseknek: Osztályfilm készítés, amely a média ismereteket egy kreatív alkotó folyamatba ágyazottan közvetíti. A csapatmunka megkívánja az együttműködést. A folyamat fejleszti a vizuális esztétikai készséget, fogékonyságot. 4. CINE JAVA filmklub: a program a médiaoktatás élményszerű kiegészítője, a filmes formanyelv megismertetését célozza. Témahetek a Parádfürdői Ifjúsági Táborban Az 5-8 napos témahetek intenzív formában adnak lehetőséget az egyes témák feldolgozására. 1. BARANGOLÓ A MÁTRÁBAN környezetkultúra témahét a környezettudatos magatartásformák kialakítása érdekében 2. DRÁMAJÁTSZÓ TÁBOR drámapedagógiai módszerekre épülő alkotótábor, a résztvevők egy választott kultúrát dolgoznak fel (szimbólum, szerep, szertartás, rítus) 3. HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR honismereti tábor, a Palócföld hagyományainak megismertetésére 4. KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR ősi, organikus tárgyalkotó formákat megismertető alkotótábor 2013-ban az I. és II. projekt félévben 998 órányi kompetenciafejlesztő foglalkozás valósult meg februárjától a III. projektfélév programjaival folytatódik a program. 15

16 2. A Nyitott kapuk ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. projekt, amely ötvözi az ifjúsági tanácsadó és információs munkát és a kompetenciafejlesztő közművelődési programokat. A projekt a TÁMOP / B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázati konstrukció támogatásával valósul meg. Megvalósítási időszak június május 31-ig Közvetlen célcsoport: éves fiatalok. Támogatás: Ft. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a HELPI Ifjúsági Iroda szakmai partnerségével, a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével valósítja meg a NYITOTT KAPUK elnevezésű ifjúságfejlesztési programot A Program kiemelt célja, hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, hogy teljes értékű, aktív polgárokká válhassanak. Ennek érdekében az önálló életvitelt és társadalmigazdasági részvételt segítő, a fiatalok sajátos igényeihez igazodó információs, tanácsadó és fejlesztő szolgáltatásokat szervez. A projekt programok megvalósítása a 2013-as esztendő teljes időszakát felölelte. KÖZÖSSÉGI TEREK MŰKÖDÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSFJLESZTÉSE 6PONT néven 6 színtérből álló városrészi közösségi tér hálózat jött létre a fiatalok közvetlen lakókörnyezetében, amelynek működtetését és szolgáltatásfejlesztését támogatja a projekt. A közösségi terek heti 20 órás nyitva tartással folyamatosan működnek, fenntartásukat Intézmények, civil szervezetek vállalták. A közösségi terek számára nyújtott projekttámogatás formái: ifjúságsegítő szakemberek foglalkoztatása, berendezési tárgyakkal, informatikai eszközökkel való felszerelés és a programok közvetlen költségei. A közösség tér hálózat tagjai: Eleven Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér: A HELPI széchenyivárosi működésének 11. évében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával foghatott hozzá a Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér kialakításához. Az intézmény (szakmai partnereivel közös döntése értelmében) a szolgáltató helyet a Széchenyi sétány 11. szám alatti bérelt ingatlanban hozta létre. KÖZ-Tér 2007 óta működik sikeresen a Kecskeméti Ifjúsági Otthon épületének pinceklubjában. Kertvárosi Közösségi Tér: A Kertvárosi Közösségi tér a Corvina Kertvárosi Általános Iskola (Mártírok útja 29.) épületén belül kapott helyet novemberétől kezdte meg a működését. Hunyadivárosi Közösségi Ház: a közösségi teret a Hunyadivárosért Egyesület működteti, amely 2010-ben kapta meg az épület ingyenes használati jogát az Önkormányzattól. Az azóta eltelt időben a városrész talán legfontosabb civil központjává vált. Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér: lehetőséget biztosít a városrészben élő fiatalok számára az iskola utáni szabadidő eltöltésére kulturált környezetben, illetve a spontán együttlétek kialakítására és a kreatív tevékenységek gyakorlására Malom közösségi tér, amelyet a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület működteti a kecskeméti Malom Plázában. Sajnos a bevásárlóközpont vezetése egyéb, üzleti célú hasznosítás miatt az közepétől már nem biztosítja a korábbi zárható teret, így a pláza 3. emeletén, nyitott átjárható térben történik a szolgáltatás. 16

17 A NYITOT KAPUK projekt a létrejött közösségi terek hálózati működését és szolgáltatás fejlesztését is célozza. A projekt nagyobb részét megvalósítva kijelenthetjük, hogy a fiatalok széles körét sikerült elérnünk. A heti statisztikák alapján 2013-ban kapcsolatfelvétel történt a célcsoport tagjaival. Közösségi terekben zajló fejlesztés A közösségi terekben elsősorban a folyamatos, személyre szabott fejlesztéseké a főszerep. Ennek előkészítéseként az első időszakban regisztráljuk a velünk rendszeresebb kapcsolatba kerülő fiatalokat. A program további szakaszában kerül sor szerződéskötésre azokkal, akik vállalják a hosszabbtávú együttműködést (15 alkalmas, illetve 30 órás fejlesztő folyamatban való részvételt) ban a 6 közösségi térben 251 ilyen szerződést kötöttünk, amely alapján a fiatalok vállalták a hosszabb távú, kompetenciafejlesztő programokban való együttműködést. A közösségi terekben rendszeresen megvalósul: a tanácsadó tevékenység, a nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség- és kompetencia és kreativitást fejlesztő programok, önkéntes tevékenységre irányuló foglalkozások; közösségi és állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok a társadalmi részvétel erősítése; munkaerő-piaci, vállalkozói és pénzügyi kompetenciák fejlesztése; életviteli kompetenciafejlesztő programok; tematikus játékprogramok, dramatikus és képzőművészeti alkotó foglalkozások. A fiatalok által kezdeményezett, közösségi tér vezetők által koordinált foglalkozásokon 143 alkalommal 2200 fő vett részt. Külön program csoportot képeztek a Jeles napokhoz kapcsolódó kampányok, akciók, foglalkozások A közösségi terekben 70 alkalommal szerveztünk tematikus napokat, figyelemfelhívó akciókat világnapokhoz illetve az ünnepkörhöz, jeles napokhoz kapcsolódóan. Tanácsadói munka Folyamatosan működtetünk pályaválasztási és életvezetési tanácsadást, amely az év folyamán 174 alkalommal valósult meg. Programokhoz kapcsolódó fejlesztés A Kecskeméti Ifjúsági Otthon szakemberei, szakmai műhelyei által megvalósított programokkal a kompetenciafejlesztés széles palettáját teremtettük meg: MEET-ART tárgyalkotó és vizuális foglalkozások, Csak tessék! drámajáték foglalkozások, ÉSZKERÉK játékfoglalkozások, ÖNKÉP - címmel mentálhigiénés előadások, irányított kiscsoportos beszélgetések, A pénz világa címmel az önálló életvitel kialakítását segítő gazdasági és pénzügyi ismeretek. Egy év alatt összesen 230 foglalkozáson 2797 fő részvételével. A közösségi terek vezetői munkájukhoz superviziós segítséget kaptak. Tapasztalatszerző tanulmányutakon vettek részt (Pécs, Szeged) nyarán pedig Parádfürdőn rendeztük meg a közösségi terek közös nyári táborát. 17

18 A jövőt tekintve áprilisáig projekt támogatással működnek tovább a közösségi terek. A kompetencia fejlesztő programok kiegészülnek a Vállalkozói ismeretek, karrierpályák témájú szemináriummal Együttműködő partner a Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készül módszertani kiadvány és kreatív kampány formájában a fiatalok maguk népszerűsítik a 6pont hálózat közösségeit. KREATÍV SOKSZÍNŰSÉG A Nyitott Kapuk program teret kíván adni a fiatalok művészeti, önkifejezési törekvéseinek. Ennek érdekében bővült az alkotó- és előadó művészethez, kreatív tárgyalkotáshoz és kommunikációhoz kapcsolódó műhelyprogramok és helyi nagyrendezvények köre. 1. A projekt keretében valósult meg hagyományos rendezvényünk, az alkotó fiatalok művészeti fesztiválja: a VII. Kecskemét Fringe, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál ifjúsági művészeti programjaként. A korábbi éveknél is nagyobb érdeklődés kísérte a rendezvényt, amelyen mintegy 660 alkotó fiatal zenész, énekes, táncos, filmes, színjátszó és képzőművész - mutatkozott be Kecskemét kortárs művészetet kedvelő és értő közönsége előtt. A Különböző helyszíneken és program összeállításokon közel fő vett részt. A 2013-as év újdonsága, a Mennyi kecske, mennyi mét.. címmel meghirdetett workshop volt. A kecske-dizájnereinek munkája nyomán 40 db egyedi kivitelezésű kecske-remek született. A minden képzeletet fölülmúló nyáj a nagyközönség számára a Malom Központban volt megtekinthető. Programhelyszínek: koncertek Tudomány és Technika Háza, Kecskeméti Ifjúsági Otthon; filmes alkotások Kecskeméti Ifjúsági Otthon Köz-tér; tánc és ének Malom Központ, színjátszás Kecskeméti Ifjúsági Otthon A Fókusz Takarékszövetkezet idén is meghirdette a Legnépszerűbb Fringe-s játékát, melynek díját a Kahena hastánccsoport nyerte el. A Fesztivál keretében rendeztük meg XXIV. Országos Diákszínjátszó Találkozó Délalföldi regionális rendezvényét. A magas színvonalú helyi műhelymunkát dicséri, hogy mind az előadások Helge élete, A kőbezárt mese - mind a rendezők - Orbán Edit, Sárosi Gábor - mind a színjátszók - Ifjú Morbid Színpad, Katonások, KÖZGÁZ színpad - közül a kecskeméti alkotók és előadások komoly szakmai és közönség sikert értek el. 2. A Nyitott Kapuk gondolatiságát szemléletesen mutatja be BÁBEL PROJEKT amely során egy összművészeti alagutat építettünk a város főterén a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Színjátszó Műhely közös szervezésében. A BÁBEL program alkotó fiatalok közreműködésével, interaktív játékokon keresztül mutat rá a városi lét problémáira, az együttélés nehézségeire. Felhívja a figyelmet az egymással való kommunikáció és megértés fontosságára. A program megvalósításában zenei, színjátszó, vizuális alkotó és a táncot művelő ifjúsági közösségek működtek együtt. 18

19 2013-ban a program 2 alkalommal valósult meg, érdeklődést és elismerést váltva ki a városlakók részéről. A rendezvény külön érdeme az a közösségi élmény, amelyet mind a résztvevők, mind a megvalósításban közreműködők megtapasztaltak. A rendezvények napján felépített BÁBEL torony még egy hétig állt a város főterén és hirdetve a résztvevők üzeneteit: 3. A MEET- ART performance újszerű vizuális megoldásokkal, fényfestéssel, koncertekkel és különleges steampunk (gőzpunk) kiállítással gazdagította a júniusban megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája programját. 4. Városi Extrém Nap A fiatalok által kezdeményezett sport program számára a Nyitott Kapuk program keretében biztosítottunk szervezési és anyagi támogatást. A megvalósításra a Vasútkerti pályán került sor. Népszerű műfajok a gördeszka, parkour és flatland művelői mutatkoztak be. A résztvevő fiatalok jelentős szervezési feladatokat is vállaltak. A programot koncertek zárták. 5. Nyári munkavállalási börze A program a fiatalok nyári igen gyakran az első munkavállaláshoz nyújtott lehetőséget, mindenekelőtt a nyári munkát közvetítő szervezetek meghívásával. A programot tanácsadások egészítették ki. pl. információk a diákok munkavállalási jogairól és kötelezettségeiről, önéletrajz és motivációs levél írása. 6. Diák önkormányzati fórum A fórum témái közé tartozott a Nyitott Kapuk projekt, a Kék Vonal Komputer Klubház működése, a városi Ifjúsági Cselekvési terv valamint az ifjúsági közösségi szolgálat (IKSZ). A rendezvényen 13 intézmény képviseltette magát. 7. Kecskegida - Középiskolás Maratoni Vetélkedő és Diákpárbaj A városi diákvetélkedők hagyományának újraélesztéseként kerül megrendezésre. Témái: az egészséges életmód, Európai Uniós ismeretek, drog- és bűnmegelőzés, városismeret, idegen nyelvi kommunikáció (angol, német) és a sport. Az idén 18 órás program az állóképesség próbája is, ahol kiderül, hogy kik a város legéletrevalóbb kecskegidái. Ezúttal 5 iskola 6 csapata 120 fő résztvevővel jutott a döntőbe, amelyet a Bólyai Gimnázium csapata nyert el jutalmuk egyhetes nyári parádfürdői táborozás volt. Együttműködő partner: a Katona József Könyvtárban működő Európai Információs Pont 8. Játékanimátor képzés. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon szabadidős játékprogramjait vezető, fiatalokból és felnőttekből álló öntevékeny kör. A csoport 12 esztendővel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy a gyerekek, felnőttek, családok, szabadidős tevékenységét hagyományos értékekkel gazdagítsa. A projekt keretében munkájukat fejlesztik rendszeres műhelyfoglalkozások során: új eddig számukra ismeretlen játékokat kutatnak, régi játékeszközök mintájára újakat terveznek és készítenek így bővítve eszköztárunkat Tevékenységünk eredményeként a megyeszékhelyen és a térségben egyre nagyobb az igény a SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR néven ismertté vált foglalkozások iránt nyarán közösségépítő nyári tábort valósítottak meg. 19

20 9. Színházi nevelési programok A program színházi nevelési, drámapedagógiai módszereket alkalmaz az élményközpontú tanulás segítése céljából. A módszer a színházi előadás kapcsán a nézőkben létrejövő élményre épít, amelyhez az előadás témáját feldolgozó interaktív foglalkozás kapcsolódik. A résztvevők (alkalmanként fős csoport) megtekintik az előadást, majd ezt követően dramatikus eszközök alkalmazásával dolgozzák fel az előadás által felvetett problémákat amelyekkel saját életükben is találkozhatnak. A projekt keretében az év során 4 előadást tartottunk Valótlanság show címmel. A foglalkozás célja, hogy rámutasson a hétköznapi manipulációkra, és a döntéshozó felelősségére. A diákok lehetőséget kaptak, hogy a fiktív játék keretében a képernyő mögé nézve észrevegyék a hétköznapok valóságát. 10. Együttműködések, szakmai folyamatok A program kezdete óta folyamatos a kapcsolat és egyeztetés a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztallal és tagszervezeteivel. Közvetlen eredmény, hogy a város ig tervezett ifjúsági cselekvési tervébe hangsúlyos elemként kerültek beépítésre a Nyitott Kapuk projekt célkitűzései, tevékenységei, ezzel is a program fenntarthatóságát és társadalmi beágyazódását segítve. 11. Ifjúsági közösségi tér önszerveződések támogatása KÖZ-TÉR a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban A 6PONT közösségi tér hálózat tagjaként működik a fiatalok számára nyitott közösségi együttlétet biztosító KÖZ-TÉR. A klubszerűen működő közösségi tér szerdától péntekig való állandó délutáni nyitva tartással, kötetlen együttlétet és szervezett programokat egyaránt biztosítva várja a fiatalokat 2 fő ifjúságsegítő, közművelődési szakember munkatársunk vezetésével. A klub eredetileg az utcai csellengés ellenpólusaként, drog prevenciós jelleggel jött létre. Mára pedig több önszerveződő csoport, különböző érdeklődési körű fiatal találkozó helye és klubja. Látogatják hátrányos helyzetű, mentális problémával küzdő fiatalok is és találnak itt nyugodt, nyitott befogadó környezetre. A klub évi látogatottsága megközelítette a főt. A KÖZ-TÉR közösségei színes képet mutatnak; törzsközönséget jelentenek gördeszkások, a diák önkormányzati csoport, a nyelvi klubok. Újabb szerveződés a Sci-fi íróklub, slam poetry csoport és a programozók közössége. A KÖZ-TÉR programja sokat gazdagodott a Nyitott kapuk projekt kompetenciafejlesztő programjai révén: MEET-ART tárgyalkotó programok, drámafoglalkozások, önismereti beszélgetések, ÉSZKERÉK játékfoglalkozások. Rendszeresek a világnapokról, jeles ünnepekről való megemlékezések, játékos vetélkedők a változatlanul népszerű csocsóversenyek. A klub biztosít helyet a Spotlight nevű interkulturális nyelvi klub működésének, melynek állandó tagjai a Kecskeméten élő külföldi (jelenleg francia, amerikai, litván, finn, hongkongi, német) nemzetiségűek, akik Erasmus ösztöndíjasként, cserediáként, önkéntesként tartózkodnak városunkban. Az eredetileg angol nyelvű klub mellett létrejött a francia, formálódik a német nyelvet beszélő közösség. A külföldi diákok kezdeményezték a magyar nyelvű klub létrehozását. 20

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben