J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella a bizottság képviselő tagja Filadelfi Szabolcs a bizottság nem képviselő tagja Labos Tibor külsős a bizottság nem képviselő tagja Nagy Sándor a bizottság nem képviselő tagja Prókai Zoltán a bizottság nem képviselő tagja Hrabovszki György a bizottság nem képviselő tagja Dr. Nagy József Mobil Esco Zrt. Vass Lajos Mobil Esco Zrt. Dr. Stündl László Mobil Esco Zrt. Nagy Márk Mobil Esco Zrt. Dr. Duray Balázs SZIE egyetemi docens Réti László osztályvezető Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Varga Melinda osztályvezető Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kozma János vezérigazgató Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Nagy Ferenc alpolgármester Takács Péter képviselő Szántó Zsolt kabinetvezető Sztankó Ilona PIU vezető Wittmann László osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Dr. Urbán-Zsilák Klára osztályvezető Veresné Hoffmann Anikó osztályvezető-helyettes Csernus István osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Dr. Csernus Ibolya jogász Dr. Bacsa Zoltán jogász Igazoltan távol: Dr. Kerekes Attila a bizottság képviselő tagja Kutyej Pál a bizottság képviselő tagja Miklós Attila a bizottság képviselő tagja Bíró János a bizottság képviselő tagja Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrend-módosítással, valamint egy előterjesztés napirendről történő levételével (16.). Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A napirendi pontok elfogadását teszem fel szavazásra a módosításokkal.

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot hozta: 5/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt 2. Képviselői kérdésre adott válasz véleményezése a volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában 3. Együttműködési megállapodás aláírása a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karával 4. A Körösök Völgye Natúrpark létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat 5. Döntéshozatal A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban 6. A Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalkozásfejlesztési célelőirányzattal kapcsolatos módosítási kérelme 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetési Kézikönyve elkészítése 8. Csabai Jövőért Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése 9. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt állásáról 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt keretében megvalósuló csatornahálózat fejlesztése, vezeték-átépítés és felújítás tárgyú szerződés 4. számú módosítása 11. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjáról 12. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 13. Döntés óvodai kapacitás meghatározása vonatkozásában 14. Tájékoztatás és döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjairól 15. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a BÉTHEL Alapítvánnyal 17. Békéscsaba Megyei Jogú Város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása 18. MÁV beruházás keretében átépítésre kerülő közlekedési felületek üzemeltetése, forgalmi rendjének jóváhagyása 19. A Békés Airport Kft. használatában lévő eszközök, ingóságok ingyenes megigénylése a Magyar Államtól 20. A Macro-fit kutatási program támogatása 21. A Békéscsaba, 75. hrsz-ú, Gyulai út 29. szám alatti ingatlan bérbeadása 22. Földterület értékesítése a Bojtorján utcában 23. Tájékoztatás az intézményi, kommunális beruházási és működési jellegű céltartalék előirányzatból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítéséről 2

3 24. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 25. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Jótékonysági Nőegylet Egyesülettel 26. Bejelentések 1. napirendi pont Tárgy: Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt Dr. Nagy József, valamint Vass Lajos a Mobil Esco Zrt. képviseletében vetítés keretében tájékoztatták a bizottságot a cég tevékenységi területéről, valamint a Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projektben rejlő lehetőségekről. Hrabovszki György bizottsági tag: A lakossági vagy vállalkozói szektorra kiterjesztik? Vass Lajos: Természetesen. Az a cél, hogy minél szélesebb körben ki tudjuk ezt terjeszteni. Dr. Nagy József: Sok külföldi partnerünk van, a németek részéről volt egy megkeresés. Ők azt mondták, hogy mióta városi erőműveket csinálnak, bevonták a közösséget, igazi közösség fejlődik. Itt is mi azt szeretnénk, hogyha lenne olyan projektgazda, aki kiterjesztené a lehetőséget a városra. Van egy filozófiánk, hogy egy közösség akkor igazi közösség, ha van közös nevező. Amikor végignéztük, hogy milyen lehetőségek vannak, a legjobb üzlet a 21. században a villamos energia termelése, tárolása, és integráció a megújuló városban. Ha úgy dönt az önkormányzat, akkor lakosok, vállalkozók, nonprofit szervezetek, egyházak is részesei lehetnek ennek a nagy projektnek, aminek a végén haszon van. Tekintettel arra, hogy ebben a körben először találkozunk és közben pedig valószínű, hogy a tavasz folyamán a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap is megnyílik. Olyan lehetőségek nyílnak a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára, amelyeket véteknek tartanánk kihagyni. A közösségeket arra biztatjuk, hogy gondoljanak arra, hogy hogyan lehet egy olyan nonprofit szervezetet létrehozni, amelyik a helyi élelmiszeripart, a helyi termékeknek a piacra jutását segítik. Ebben a blokkban Békéscsaba élelmiszeripari, energetikai innovációs konzorciumát álmodtuk meg, amelyből lehet egy későbbi együttműködés. Dr. Stündl László Mobil Esco Zrt.: Az élelmiszeripar területén két irányvonal van. Egyik: a kistermelők, családi vállalkozók számára olyan technológiák fejlesztése, amelyek élelmiszerbiztonsági szempontból fontosak. A mezőgazdaságban az alapanyag előállítása mellett a feldolgozás és a helyi ellátásláncok támogatása fontos. A másik élelmiszeripari terület pedig azoknak a magas hozzáadott értékű, különleges minőségű élelmiszereknek a fejlesztése, amelyek valamely betegségcsoportnak a megelőzősére szolgálnak. Ugyancsak egy megújuló energiaforrás, amely mezőgazdasági biomassza hasznosításáról szól, illetve a környezetgazdálkodási vonal pedig arról, hogy a termelés negatív környezeti hatását hogyan lehet csökkenteni, hogy lehet olyan módon termelni, hogy minimális legyen a negatív hatása. Prókai Zoltán bizottsági tag: Említették, hogy vannak mintapéldányok ebben a projektben az öt másik városban. Milyen fázisban tartanak ezek az együttműködések, vagy már konkrét együttműködés van? Biztos vannak már tapasztalati számok arra vonatkozóan, hogy egy 3

4 Békéscsaba nagyságú városban hol kezdődik az a határ, amikor érdemes beszállni? Mekkora forrásokat igényel? Vass Lajos: Attól függ, mit szeretne a város, akár egy intézmény épületenergetikai felújítása is megéri. Ha a megújuló energiaforrás beruházásokat vesszük alapul, már akár az 1-2 kw-os háztartásméretű kiserőművek felszerelése is megéri. Dr. Nagy József: A paksi önkormányzat tavaszán úgy döntött, hogy velünk csinál egy projektet. Az ő pályázatuk egy előzetes elbíráláson átment, az egy 12 milliárdos pályázat. Vass Lajos: Főként elektromos közlekedésre irányul a projekt. Elektromos töltőhálózatot kívánnak építeni. Elektromos midi és normál buszokat kívánnak beszerezni. Egy olyan központot kívánnak felépíteni, amely biztosítja a járművek részére az energiát. Hrabovszki György bizottsági tag: Egy irányító központhoz korlátlan csatlakozás létesíthető akár betáplálás, akár kivét vonatkozásában? Mi Békéscsabának az üzlet abban, hogy itt csináljunk egy irányító központot? Vass Lajos: A központ kereskedik, olcsóbban vásárol és drágábban ad el áramot. Olyan rendszerszintű szolgáltatásokat tud nyújtani, ami az energetikai piacon jóval nagyobb haszonnal kecsegtet, mint például maga az energia eladása. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mi az, hogy decentralizált erőmű? Mit takar az Európai Polgármesterek Szövetsége? Mit hozhat ez a városnak? 500 millió forint értékben elkezdtünk Békéscsabán egy LED korszerűsítést a közvilágítás tekintetében. A fürdőnél is 500 tonnával csökkentettük a széndioxid kibocsátást egy energetikai átalakítással. A pályázatok megszerzése, lobbitevékenység témára nem tértek ki részletesen az előterjesztésben. Nem mindegy, hogy olyan partnerekkel állunk kapcsolatban, akik hathatósan tudnak lobbizni, akiknek megvannak azok az uniós kapcsolatai, amin keresztül nagyobb eséllyel lehet majd a pénzre pályázni. A kivetített táblázatban a közbeszerzések I. félévére vannak ütemezve, de a tervezés 2016-ra. Mibe kerül ez nekünk? Mennyi önerő szükségeltetik hozzá? Kell-e projekttársaságot felállítani, annak mik a költségei? Ki milyen arányban vesz részt ezekben a projektmenedzsmentekben? A haszon hogyan oszlik meg? Dr. Nagy József: A decentralizált erőmű alatt azt értjük, hogy nem egyben van egy több megawattos rendszer telepítve, hanem akár családi házakra, udvarokra, szétszórva. Ezek egy központba futnak össze, ott minden információt látunk. Ezért jeleztük azt, hogy ebben a lakosok is részt vehetnek. Vass Lajos: Az Európai Polgármesterek Szövetsége egy EU által támogatott független szervezet. A belépés önkéntesen zajlik. Az önkormányzatok határozattal léphetnek be. A Polgármesterek Szövetsége azt kéri minden belépő tagtól, hogy a fenntartható energia akciótervet készítse el, amely önkéntes vállalást tartalmaz arra, hogy 2020-ig hány %-ban csökkenti az önkormányzat a település CO2 kibocsátását. Ez a vállalás lehet 1 % is. Belépési díj nincs, tagsági díj nincs. Legnagyobb előnye a lobbitevékenység, amit a Polgármesterek Szövetsége Brüsszelben kifejt. 4

5 Dr. Nagy József: Az, hogy mit kell beletenni az önkormányzatnak: először is meg kell nézni, hogy melyik területen kezdjünk el együtt dolgozni. Mi javasoljuk a Paksnál bevált forgatókönyvet, ők ebbe a részvénytársaságba beletettek 40 millió forintot és abból kapnak 1,5 millió euró értékű tervet, dokumentációt, engedélyt, tanulmányokat. Hogy ez megtérülő beruházás lesz-e, mikor térül meg, mit érdemes megcsinálni, mit nem, ez nagyítón keresztül kerül átvizsgálásra. Erre van 1,5 év. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Módosításként javaslom az Együttműködési megállapodás II/3. pontjához, hogy Tímár Ella képviselő asszony bekerüljön a projekt előkészítő és alkotó bizottságba. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy az Együttműködési megállapodás II/3. pontja kerüljön akként módosításra, hogy Tímár Ella képviselő asszony a Projekt Team tagja legyen. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a módosítással. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja azzal a módosítással, hogy Tímár Ella képviselő asszonyt a Projekt Team tagjának javasolja (Együttműködési megállapodás II/3. pontja): 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős CO2 kibocsátás csökkentést eredményező, megújuló és alternatív energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűn Működő Részvénytársasággal (3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya) a jelen határozat 1. számú melléklete szerint. 5

6 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - a fenntarthatóság, a CO2 kibocsátáscsökkentés és az energiahatékonyság elkötelezettjeként csatlakozni kíván az Európai Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors). 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az együttműködési megállapodás és a csatlakozási dokumentumok aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március számú melléklet amely létrejött egyrészről EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya adószám: statisztikai számjel: képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök (a továbbiakban: MOBIL-ESCO Zrt.), másrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. törzsszám: /PIR/ adószám: statisztikai számjel: képviseli: Szarvas Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: I. Az együttműködés célja 1. Az Önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal és intézkedéseket valósít meg a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős CO2 kibocsátás csökkentést eredményező, megújuló és alternatív energiaforrású, decentralizált erőművek együttműködésén alapuló villamos energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. A fenti célok érdekében az Önkormányzat keresi azon külső forrásbevonási lehetőségeit, amelyek segítségével mindezek megvalósíthatók. Az Önkormányzat 2014-ben elkészítette az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, továbbá kialakította az Energiagazdálkodási Stratégiáját. Mindezen stratégiai dokumentumokkal 6

7 összhangban hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keres, előnyben részesítve a magas támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásokat. 3. Az Önkormányzat - a fenntarthatóság, a kibocsátás csökkentés és az energiahatékonyság elkötelezettjeként - együtt kíván működni az Európai Polgármesterek Szövetségével (Covenant of Mayors) vállalva ezzel, hogy Fenntartható Energia Akciótervet készít, ezzel megalapozva kapcsolódó intézkedéseit. 4. A villamos energia tárolási alrendszer bázisát a legújabb technológiákkal készült, nagy energiasűrűségű akkumulátorok alkotják. A villamos energia töltési alrendszerében a már ma is használt gyors töltési berendezések alkalmazása a cél. Az értéklánc csúcsa - a projekt kiemelt célja - a villamos meghajtású közlekedési eszközök közszolgáltatás célú rendszerbe állítása, elsősorban a városi energiaellátás és a városi és a helyközi közösségi közlekedés céljára. 5. A Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt (a továbbiakban: Projekt) megtervezése és megvalósítása teret nyit az energiagazdálkodás és tömegközlekedés modernizációjára, támogatva ezzel nemcsak az olcsóbb energia olcsóbb közlekedés nemzeti törekvésének európai elterjesztését, hanem az emisszió-szegény és energiahatékony településmenedzsment gyakorlati megvalósítását is. II. Az együttműködés tárgya 1. Az Önkormányzatnak a fent kitűzött cél eléréséhez - a saját erőforrásai mellé - külső tudást, tapasztatot kell bevonnia. Az Önkormányzat elsődleges szempontja a hazai és közvetlen Európai Uniós pályázati források felkutatása és pályázatok benyújtása. 2. Az Együttműködési megállapodásban meghatározott célok eléréséhez szükséges létrehozni azt a Projekt Team-et, amely az pályázatok előkészítését és a megvalósítását irányítja, továbbá érvényesíti a város érdekeit az esetleges nemzeti és nemzetközi szintű fejlesztések során. 3. A Projekt Team összetétele: Hanó Miklós alpolgármester, Tímár Ella képviselő, Opauszki Zoltán tanácsadó, energetikus, városfejlesztő-projektmenedzser, Rapajkó Mihály tanácsadó, Buday-Malik Adrienn tanácsadó, dr. Nagy József tanácsadó, Vass Lajos tanácsadó. 4. A Projekt Team fő feladata a célkitűzésben meghatározott Projekt megtervezésének és végrehajtásának a koordinálása. 7

8 5. Az Önkormányzat a megtervezendő, majd megvalósítandó Projekt egyes elemeire egyedi megállapodást köt a bevonandó külső szakértőkkel. 6. A MOBIL-ESCO Zrt. fő feladata, hogy a Projekt érdekében feltérképezze az ELENA és a HORIZON 2020 EU támogatási rendszert és a hazai pályázati lehetőségeket. 7. Az egyes pályázatok előkészítésére, fejlesztési javaslatok kidolgozására, a Covenant of Mayors szervezethez való csatlakozás előkészítésére, illetve a Fenntartható Energia Akcióterv elkészítésére az Önkormányzat és a MOBIL-ESCO Zrt. egyedi megállapodást köthet. 8. A felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 10. A jelen szerződésből eredő vitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben hatáskörtől függően alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 11. A jelen megállapodás megkötéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a /2015. (I. 29.) közgy. határozatával döntött. A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Szarvas Péter polgármester.. MOBIL-ESCO Zrt. képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyzés:... Dr. Kiss Gyula aljegyző... Tarné Stuber Éva osztályvezető 8

9 2. napirendi pont Tárgy: Képviselői kérdésre adott válasz véleményezése a volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A közgyűlés úgy érezte, hogy a kérdésre adott válasz nem teljesen merítette ki a kérdés mélységét, ezért amennyiben a választ nem fogadja el a testület az SZMSZ szerint a bizottság elé kerül tárgyalásra a kérdéskör. Takács Péter képviselő: Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a volt Patyolat Vállalat kármentesítésével kapcsolatos felvetések nem most kezdődtek, hanem áprilisi közgyűlésen, amikor is az egyik képviselő asszony elkezdett beszélni arról, hogy milyen nagy problémák vannak a Patyolat Vállalat területén, katasztrófa fenyeget. Akkor a képviselők közül néhányan rácsodálkoztunk erre a dologra, mert mi, képviselők úgy tudtuk, hogy ennek a területnek lezajlott a teljes rehabilitációja, oly annyira, hogy még monitoring kutakat is állítottak, amelynek a mérési eredményeit a mi rendelkezésünkre bocsátottak, tudomásunk szerint évenként nézték. Ezzel indult a történet, ettől kezdve elkezdtük mindig folyamatosan nyomon követni, hogy hogyan alakul a folyamat. Többször tettem fel polgármester úrnak képviselői kérdéseket, javaslatot arra, hogy a bizottság, illetve a közgyűlés komplex előterjesztés keretében foglalkozzon ezzel a témával. Ez az elmúlt közgyűlési ciklus volt. A bizottság tagjai emlékeznek rá, hogy egyszer sikerült elérni, hogy még a pályázat beadásának folyamatában, illetve még a pályázat beadása előtt voltunk, amikor itt, a bizottsági ülésen kaptunk egyfajta tájékoztatást arról, hogy milyen ennek a területnek az állapota. Bennem az ragadt meg, hogy a Vandháti úton van olyan kút, amelyből nem ajánlatos inni. Ma már tudjuk mindannyian, hogy több, mint 3 milliárd forintért folyik ennek a területnek a rehabilitációja és rendeztek lakossági fórumokat. Mind a kettőre elmentem, ami idáig volt, a november 5-ei lakossági fórumon az egyik környékbeli lakótól hangzott el az a kérdés, amit azután a közgyűlésen feltettem, mely szerint, amennyiben ezen a területen vannak rákkeltő anyagok, akkor hogyan védik a saját munkatársakat, illetve a lakosságot. Ott a lakossági fórumon elhangzott válasz nem volt túlzottan meggyőző nekem, oly annyira nem, hogy még egyszer megkérdeztem, jól értették-e, hogy a lakó mit kérdezett. A közgyűlésen is feltettem ezt a kérdést. Eddig a képviselői kérdések esetében az történt, hogy ugyan én nem fogadtam el a választ, de közgyűlési többség úgy gondolta, hogy elfogadja. Ez most kivételes eset, ezért került az előterjesztés a bizottság elé. Amiért én nem fogadtam el ezt a válasz, mert úgy gondolom, hogy egy képviselői kérdés esetében - amelyet megkap minden képviselő, amellyel foglalkozik a közgyűlés ha választ adunk és hivatkozunk mérési jegyzőkönyvre, akkor a mérési jegyzőkönyveket kivonatolva talán érdemes lenne csatolni. Ha választ adunk, akkor azt gondolom, hogy arra kérdésre vannak-e rákkeltő anyagok azon a szennyezett területen akkor illene válaszolni, ha vannak, akkor leírva, hogy hogyan védekeznek ellene, ha nincsenek, akkor erről adni tájékoztatást. Amennyiben a tisztelt bizottság úgy gondolja, hogy ez a válasz, amelyet a képviselői kérdésemre kaptam, megfelelő, akkor fogadja el. Amennyiben viszont úgy gondolja, hogy a határozati javaslat B pontját támogatja, akkor a határozati javaslat szövegéhez a következőket javasolnám kiegészítésként: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 26-án tartandó ülésének napirendjén szerepel a volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése. A bizottság felkéri az előterjesztőket, hogy az anyagban külön térjenek ki arra, hogy a területen a munkálatok 9

10 végzésekor hogyan akadályozzák meg a szennyeződések terjedését, különös tekintettel a rákkeltő elemekre. Javaslom a bizottságnak, hogy kérje be a szerződést, amelyet a beruházással kapcsolatban kötöttek a megbízók, mert abból is kapnánk egyfajta képet arról, hogy mi folyik a Vandháti úton. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Régebben Réti László úr már tartott részletes prezentációt. Akkor megkérdeztük Réti úrtól, hogy a földcsere alkalmával a kitermelt földet hova viszik. Nem tetszett rá válaszolni, mi pedig nem erőltettük. Azért nem fogadtam el a választ, amit tetszettek adni, mert semmifajta utalás nincs benne, hogy történt-e földcsere. Milyen formában? Réti úr akkor fel is hívta a figyelmet, hogy ha nem történik beavatkozása, akkor a mélyebb rétegekben továbboszlik a káros anyag. Már akkor szóba került, hogy a vasoxidos injektálás nem hoz megoldást, ezért a földcsere szükséges. A lakosság azt is szóvá tette, amit Takács képviselő úr mondott, hogy valójában lassan már el sem hordják onnan a földet, hanem átinjektálják ott helyben. Nem tudom. Ezekre a kérdésekre szerettünk volna választ kapni. Az irodától arra a kérdésre, hogy a szerződést le tudjuk-e kérni, azt a választ kaptuk, hogy nem. Nem adják ki a szerződést. Tetszenek tudni erről a kérésről? Réti László osztályvezető: Nem. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Wittmann osztályvezető úrtól kérdezem, hogy mi történt? Történt-e ilyen kérés? Wittmann László osztályvezető: Én írtam alá a levelet és az ment el. Réti László osztályvezető: A szerződés a közbeszerzések között van, bármikor megnézhető. Hivatalos levél az igazgató úrhoz nem érkezett. Wittmann László osztályvezető: Elküldtük. Réti László osztályvezető: Én nem kaptam meg a levelet. Hrabovszki György bizottsági tag: Közpénzről van szó, annyiról, amennyi ennek a városnak közel két havi teljes költségvetése. Ez a város, ez a testület megérdemel annyit, hogy korrekten legyen tájékoztatva komolyan véve a feltett kérdést. Én vállalatvezetőként, ha így kapnék választ egy alvállalkozótól, valószínűleg gyorsan megszabadulnék az alvállalkozótól. Ez a válasz semmit mondó és cinikus. Semmit mondó abban az értelemben, hogy semmilyen konkrétumra nem válaszol, hogy az elszállítás közben, azonkívül, hogy meglocsolják a földet, készítenek-e bármilyen egyéb védőfóliázást, ponyvázást, bármi egyebet. Semmi technikai részletre nem válaszol, nem válaszol arra, hogy valóban van-e rákkeltő anyag, vagy sem. Azért merem mondani, hogy cinikus, mert a 15 órára képtelen időpontra meghirdetett lakossági fórum az önök levele alapján nagyon nagy sikerű volt, hiszen 16 órakor már el lehetett kezdeni és 17 órára véget ért. Na, ezt mondom cinikusnak. Úgy gondolom, hogy önök, mint közpénzt felhasználó cég, minimum komolyan kellene, hogy vegyék egy megyei jogú város önkormányzatának kérését, egy képviselő kérdését. Lehet, hogy önöknek kínos a kérdés, de akkor is kötelességük, hogy normálisan, nem cinikusan, részletesen megválaszolják. Önök nem ezt tették. Én ebben a bizottságban sem fogom elfogadni a képviselői kérdésre adott választ. 10

11 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A következőt szeretném felolvasni: a volt Patyolat Vállalat területén egy környezeti kármentesítés helyi önkormányzati közügyet érintő és egyben jelentőségére való tekintettel a helyi lakosság széles körét is érinti. Az önkormányzat alapvető feladata és kötelezettsége a választópolgárok érdekeinek képviselete, érvényesítése. Amennyiben állampolgári megkeresés, jelzés érkezik, az önkormányzat azzal kiemelten foglalkozni köteles. Mindemellett nem elfelejtendő, hogy az önkormányzatnak is van természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége. Ezért kekeckedünk mi itt ennyit, nemcsak jó szándékból, hanem mert a képviselőt arra kötelezi a törvény és a lelkiismerete is, hogy amikor megkeresések vannak, azzal foglalkozzon. Azért mondom a Réti úréknak is, hogy ne úgy vegyék, hogy mi okoskodunk. Egyszerűen tájékozódni szeretnénk és tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, aki ezt rajtunk keresztül éri el. Engem könnyen elérnek, hogy Réti urat elérik-e azt nem tudom. Réti László osztályvezető: Itt a megkeresés, ami Wittmann úr tollából érkezett arról szól, amit Takács képviselő úr is felvetett. Novemberben tartottunk lakossági fórumot, úgy gondoltuk, hogy a 15 órás kezdés megfelelő időpont lesz. Megtartottuk az előadásokat és minden egyes kérdésre válaszoltunk. A 15 órás kezdést - önök úgy vélték azért tettük, hogy minél kevesebben legyenek. Ez nem így van. Szeretném a jegyzőkönyvnek, a bizottságnak jelezni, hogy legyenek kedvesek a következő lakossági időpontnak az óráját megválasztani részünkre, hogy 20 órakor legyen, vagy 14, 18 órakor, vagy mikor. Én azt hiszem, hogy ez jelentéktelen, formai kérdés. Hrabovszki György bizottsági tag: Szerintem nem. Réti László osztályvezető: Vagy most döntsük el, hogy a következő 17 órakor legyen, vagy ami önöknek a legmegfelelőbb. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Nem nekünk, a lakosságnak. Réti László osztályvezető: Lehetett volna konkrétabban megírni a válaszlevelet, de a lényegét tekintve ugyanaz. Készülve a mai ülésre, nem tudom van-e arra idő, hogy bemutassam a légszennyezési adatokat. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Írásban szeretnénk kérni, ha megkérhetem erre, mert át is kell nézni. Réti László osztályvezető: Írásos anyagot most nem készítettünk. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mivel a testület elé márciusban visszahozzák az anyagot, ha elfogadják, mondok időpontot: a februári bizottsági ülésen szívesen meghallgatjuk Önöket. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi hogyan zajlik, hogyan tovább. Mit oldott meg a dolog. Ha elfogadják a javaslatot, februárban egy órával hamarabb kezdjük a bizottsági ülést, és akkor tájékoztatót szeretnénk kapni arra vonatkozóan, hogy mi történt, hogyan történt, és mi a várható eredmény. A lakossági fórum időpontjára fél 5 5 óra körül mennek el az emberek véleményem szerint. 11

12 Réti László osztályvezető: Akkor nemcsak a légszennyezési probléma, hanem a visszaszállítandó anyag minősége is felmerült kérdésként. Tehát komplexebb megvilágítást kérnének. Állunk elébe. Réti László osztályvezető tájékoztatta a bizottságot az emissziós és imissziós mérésekről, azok eredményeiről, a kitermelt föld tisztításáról. Ígéretet tett arra, hogy a következő hónapra ezen kérdésköröket kibontják egy írásos anyagban. Takács Péter képviselő: 15 órakor lakossági fórumot azokkal szemben nem illik meghirdetni, akik 16, 17 óráig dolgoznak. Javaslom, hogy 17 órára hirdessék meg a lakossági fórum időpontját. A felvetett kérdésekre választ kaptak a lakossági fórumon, az egyik kérdező válasz helyett le lett torkolva. Volt, aki szeretett volna fotókat készíteni a munkálatokról. A harmadik pedig a kiértesítés nem történt meg kellő időben, mintha nem lett volna meghívva mindenki. A legközelebbi lakossági fórum előkészítésénél oda kellene figyelni arra, hogy megfelelő időben kapják meg a lakosok a meghívót. Ami pedig a bizottsági ülést illeti: arra való tekintettel, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előző ciklusban és a mai napig annyi tájékoztatást kapott erről, amikor én feltettem a képviselői kérdésemet, ezért fogalmazódott meg az igény, hogy kapjunk egy komplex tájékoztatást erről az egészről. Hrabovszki György bizottsági tag: A földelszállítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni: mekkora a közpénz megtakarítása, ha nem szállítják el a földet ártalmatlanításra? Ráér a válasz az írásos anyagban. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat B pontjának elfogadását Takács Péter képviselő úr által tett kiegészítéssel. Takács Péter képviselő: A határozati javaslat B változata a következőkkel kiegészítve: A volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában feltett képviselői kérdésre adott választ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megvizsgálta, megtárgyalását követően nem tartja elfogadhatónak, és az alábbiakat javasolja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 26-án tartandó ülésének napirendjén szerepel a volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése. A bizottság felkéri az előterjesztőket, hogy az anyagban külön térjenek ki arra, hogy a területen a munkálatok végzésekor hogyan akadályozzák meg a szennyeződések terjedését, különös tekintettel a rákkeltő elemekre. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kéri, hogy február 24-ei ülésére kerüljön a tájékoztató benyújtásra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kéri, hogy február 24-ei ülésére kerüljön a tájékoztató benyújtásra, az anyag tárgyalására a bizottsági ülést megelőző 1 órában órakor kerül sor. A határozati javaslat B pontját teszem fel szavazásra a kiegészítéssel. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12

13 8/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T A volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában feltett képviselői kérdésre adott választ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megvizsgálta, megtárgyalását követően nem tartja elfogadhatónak, és az alábbiakat javasolja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 26-án tartandó ülésének napirendjén szerepel a volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése. A bizottság felkéri az előterjesztőket, hogy az anyagban külön térjenek ki arra, hogy a területen a munkálatok végzésekor hogyan akadályozzák meg a szennyeződések terjedését, különös tekintettel a rákkeltő elemekre. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kéri, hogy február 24-ei ülésére kerüljön a tájékoztató benyújtásra. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: február napirendi pont Tárgy: Együttműködési megállapodás aláírása a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karával Dr. Durai Balázs egyetemi docens tájékoztatta a bizottságot pirolizis jelentőségéről, szükségességéről. Elmondta, hogy a kutatásfejlesztési innovációs pályázatok, a projekt tartalmazza azokat a szokásos paneleket, amelyek műszaki technológiai tartalommal bírnak. Területfejlesztési, agrárgazdaság-fejlesztési aspektusai lehetnek a projektnek, erre is szerveződött egy kutató team a projekt elejétől kezdve, amelyben ő maga is érdekelt. A gazdasági és társadalmi vonatkozások: ennek is különböző szintjei vannak: lokális, vidékfejlesztési, településfejlesztési vonatkozások. Az egész folyamatba akkor lesz integrált maga a kutatás, ha a résztvevők egy ilyen projektben egy pirolízis technológiát akarnak létesíteni. A másik dolog: a tudásbázis létrehozása. Az egyetem ezt a kutatást elvégezte, fizikailag az eredmények most születnek meg. Az egyetem a tudást integrálná egyrészt egy szolgáltató funkción keresztül, és katalizátor lenne az érdekeltek közös összefogásában, a további együttműködések generálásában. Az együttműködési megállapodás lényegében egy keret-megállapodásnak is betudható. A továbbiakban tervezett feladatokat szeretnék továbbgerjeszteni, projektgenerálással, együttműködéssel lehetőségek megtalálásához, az előbb említett szereplők összehozását akár konzorciumi keretek között. Prókai Zoltán bizottsági tag: Maga az alapkutatás befejeződött, innentől kezdve megérkezik ez a fajta tudás, ettől kezdve kezdődik az, ami érdekes számunkra. Ugye? Dr. Durai Balázs egyetemi docens: Igen, így van. Az együttműködések egyik köre, ami önkormányzati szférával történik, és próbálunk kapcsolatot kiépíteni a vállalkozásokkal, versenyszférában is, technológia fejlesztő befektetőkkel is megkötésre kerülnek 13

14 együttműködési megállapodások és a szándék az az, hogy a következő alkalommal ilyen közös gondolkozásban kellene a résztvevőkkel tovább haladni. Prókai Zoltán bizottsági tag: Akkor miért van szükség együttműködési megállapodásra, ha már evidencia, hogy olyan anyag van a kezükben, ami számunkra hasznos? Dr. Durai Balázs egyetemi docens: Az együttműködési megállapodás egy fajta szándéknyilatkozat is. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karával az Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában című, TÁMOP A-11/1/KONV számú projekt vonatkozásában a partnerségi kapcsolatok erősítése céljából. 2. Az együttműködési megállapodás aláírása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: február 28. Prókai Zoltán bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a bizottság létszáma 6 fő. 4. napirendi pont Tárgy: A Körösök Völgye Natúrpark létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat Prókai Zoltán bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába, a bizottság létszáma 7 fő. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az előző bizottsági ülésen levettük napirendről az előterjesztést különböző okok miatt, például nem voltak számozott oldalak, jelzem most sincsenek. Az 1. ponton belül a célok megvalósítása érdekében az egyesület feladata rész b) pontja a következőképpen van megfogalmazva:. továbbá a Natúrpark által összefogott települések természeti és épített környezetének, idegenforgalmának, gazdaságának összehangolt fejlesztése. Véleményem szerint ez nem a Natúrpark feladata. Ez szuverén joga az önkormányzatnak. 14

15 Szántó Zsolt kabinetvezető: Ez egy háttéranyag, ami háttér-információt ad az előterjesztéshez és ez egy kicsit pongyolán megfogalmazott anyag, amit nem mi raktunk össze, hanem a települések szövetsége. Az előterjesztés arról szól, hogy ahhoz kell egy szándéknyilatkozat, hogy megkaphassa ez a települések szövetsége a natúrpark nevet. Ez egy háttéranyag, ami nem feltétlenül erre a célra készült, nem ehhez az előterjesztéshez készült, hanem be lett csatolva, hogy háttér-információt szolgáltasson. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A fejlesztése szót a segítése kifejezésre javaslom módosítani. Egyébként szép, jól összefoglalt anyag. Számomra érdekes adatok, tények voltak a háttéranyagban. Ha nincs kérdés, észrevétel a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyet ért azzal, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérelmet nyújtson be a földművelésügyi miniszterhez a Körösök Völgye Natúrpark név használata érdekében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Körösök Völgye Natúrparkhoz, és egyetért azzal, hogy a Natúrpark munkaszervezeti feladatait a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) lássa el. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal szándéknyilatkozatot írjon alá Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgy: Döntéshozatal A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógyés Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban Tímár Ella bizottság tag: Az ÖKDB tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal fogadta el a határozati javaslatot. Kozma János vezérigazgató: Jelen pillanatban is ez a vállalkozó takarítja az Árpád Fürdőt, most ezer Ft az ajánlati ára. Amikor rákérdeztünk erre a 20 %-ot meghaladó árra, azt írta, hogy az ő adatai alapján 10 fős létszámra számolta ki az adatokat és úgy küldte meg 15

16 nekünk, amiben közel 2 millió forint volt a bérköltség. Közben egy másik részben pedig azt írta, hogy a 10 fő, amit ő leírt az ajánlatában nem azt jelenti, hogy 10 fő a létszáma, hanem több. Viszont a szakértő is kiszámolta, hogy azzal az óraszámmal, amit megadott és ami a valós, az egyébként fős létszámszükséglet lenne. Ha ezt a Vagyonkezelő Zrt. csinálná, akkor önmagában minimálbérrel számolva, a szabadságokkal, betegszabadságokkal és a minimális cafetériával ezer forint lenne a bérköltsége ennek embernek. Az ő vállalási díja ezer forint + áfa. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs egyéb kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban az EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban az EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép.) ajánlatát a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében, a DIGBUILD- PLUSZ Konzorcium (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.) ajánlatát a közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében érvényesnek minősíti. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 1. része nyertes ajánlattevőjének az alábbi ajánlattevőt rendeli el kihirdetni: DIGBUILD-PLUSZ Konzorcium (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.) Havi ajánlati ár: nettó ,- Ft ,- Ft áfa, azaz bruttó ,- Ft. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 2. része nyertes ajánlattevőjének az alábbi ajánlattevőt rendeli el kihirdetni: 16

17 DIGBUILD-PLUSZ Konzorcium (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.) Havi ajánlati ár: nettó ,- Ft ,- Ft áfa, azaz bruttó ,- Ft. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február napirendi pont Tárgy: A Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalkozásfejlesztési célelőirányzattal kapcsolatos módosítási kérelme Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Korábban amikor jóváhagytuk a Galéria Invest Kft. pályázatát, akkor számítógép és egyebek támogatását kérték. Ez egy építőipari cég, a tevékenységükhöz, a fejlődésükhöz mobil táblás kerítéselemekre lenne szükségük. A módosítási kérelem arra vonatkozik, hogy korábbi számítógép, állvány és tartozékai beszerzése helyett a profiljukba és tevékenységbővülésükbe jobban beleillő kerítéselemeket hagyjuk jóvá. Ez a módosítás plusz pénzzel nem jár. Javaslom a kérelem támogatását és a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 204/2014 (IX. 16.) PGVB határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Bizottság a 17/2014. regisztrációs számon nyilvántartott Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére ,- Ft támogatást biztosít az alább felsorolt eszközök vásárlására: Új eszközbeszerzési terv eszköz neve Optikai szintező POL 15 Háromlábú állvány PUA 20 Mérőléc PUA 51 DF Mobil táblás kerítés elem 3500x2000 (40 db) DF Mobil táblás kerítés elem 3500x1200 (35 db) DF Műanyag kerítéstalp (45 db) DF Fém kerítés rögzítő bilincs (45db) Összes nettó érték nettó értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Bizottság felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a fentieknek megfelelő szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester 17

18 Kozma János vezérigazgató Határidő: február napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetési Kézikönyve elkészítése Hrabovszki György bizottság tag: Alapvetően az anyag tartalmával egyetértek. Ami javaslatom lenne az a munkacsoporttal kapcsolatos. Nem szeretnék senki helyett javasolni, hanem további tagokat javasolok a munkacsoport tagjának. A határozati javaslat 2. pontjához, a munkacsoport további tagjainak javaslom: Sztankó János urat és Antovszki Anikót. Mindketten igen komoly kapcsolatrendszerrel, információval, tapasztalattal rendelkeznek. Szerintem a városnak, az önkormányzatnak mindenképpen előnyére válna, ha az ő tapasztalatukat megpróbálnánk kamatoztatni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra azzal, hogy Sztankó Jánost és Antovszki Anikót is javasoljuk a munkacsoport további tagjának. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja azzal, hogy a munkacsoport további tagjának javasolja: Sztankó János szakértő urat és Antovszki Anikó szakértő asszonyt. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése munkacsoportot hoz létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetési Kézikönyve elkészítése céljából. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: A Munkacsoport tagjai: 1. Hanó Miklós alpolgármester, 2. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, 3. Fülöp Csaba képviselő, 4. Takács Péter képviselő, 5. Opauszki Zoltán fejlesztési tanácsadó, 6. Dr. Sódar Anita csoportvezető, 7. Borbola István polgármesteri tanácsadó, 8. Alföldi Károly ügyvezető (BOSCH MÁRKABOLT P & A Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság), 9. Kása István Zoltán ügyvezető (Marzek Kner Packaging Kft.), Sztankó János szakértő, Antovszki Anikó szakértő A munkacsoport vezetője: Hanó Miklós alpolgármester. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: A befektetési kézikönyvet a munkacsoport a májusi közgyűlés elé terjessze be, tárgyalás és elfogadás céljából. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő:

19 8. napirendi pont Tárgy: Csabai Jövőért Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást megismerte és jóváhagyja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Hanó Miklós alpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: február 28. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Hanó Miklós alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Csabai Jövőért Egyesület (5600 Békéscsaba, Kastély utca 18., nyilvántartási szám: , képviseli: Alföldi Károly elnök, a továbbiakban: Egyesület) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: I. Preambulum A szerződő felek kiemelt céljuknak tekintik Békéscsaba gazdasági fejlődésének elősegítését, a vállalkozóbarát önkormányzat megteremtését, a helyi vállalkozások érdekeinek hatékony érvényesítését, valamint a helyi vállalkozásokkal történő folyamatos és érdemi együttműködést. II. Az együttműködés tárgya A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás Preambulumában meghatározott céljuk megvalósítása érdekében kívánnak együttműködni, amelynek sikeressége érdekében indokoltnak tartják partneri viszonyuk fontosabb elemeit, formáit együttműködési megállapodásban rögzíteni. 19

20 III. Az együttműködés tartalma 1. A szerződő felek az együttműködés során közösen követendő alapelvként határozzák meg az állandó kapcsolat és bizalom kiépítését, fenntartását, valamint a partnerség és átláthatóság elvét. 2. Az Egyesület vállalja a békéscsabai székhelyű vállalkozásokkal való közvetlen kapcsolattartást, segíti új vállalkozások létrejöttét, vállalkozások gazdasági szerveződését. Az Egyesület a vállalkozások működését elősegítő informális és tevékeny munkát végez. 3. Az Egyesület vállalja, hogy - az Önkormányzat feladatellátását kiegészítendően - közreműködik Békéscsaba város vállalkozásaival történő folyamatos kapcsolattartásban, a helyi vállalkozói igények felmérésében, közös feladatmegoldási alternatívák kidolgozásában, a helyi vállalkozók széleskörű tájékoztatásában, eredményes pályázati részvételében. 4. Az Önkormányzat a vállalt feladatainak megvalósítása során Békéscsaba város polgárainak és vállalkozóinak minél szélesebb körét kívánja bevonni a helyzetüket befolyásoló döntések előkészítésébe, ezért partnerségre, együttműködésre, folyamatos kapcsolattartásra törekszik. 5. A szerződő felek megállapodnak, hogy rendszeres egyeztetéseket tartanak, amelyek időpontját közös megegyezéssel kialakított ütemterv szerint határozzák meg, az egyeztetésekről emlékeztetőt készítenek. Az Önkormányzat az egyeztetések során az Egyesület részére tájékoztatást biztosít önkormányzati rendeletek, képviselő-testületi határozatok, koncepciók, költségvetési rendeletek, önkormányzati beruházások, pályázati kiírások tárgyában. 6. Az Önkormányzat az Egyesület részére további egyeztetési lehetőséget biztosít, és kapcsolattartója útján esetileg meghívja a pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési témákban megszervezésre kerülő szakmai egyeztetésekre. 7. Az Önkormányzat Békéscsaba város vállalkozói számára pályázati, közbeszerzési témában fórumokat, tájékoztatókat, képzéseket kíván szervezni. IV. A megállapodás hatálya 1. A jelen megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. 2. A jelen megállapodást a szerződő felek bármelyike a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 60 napos határidővel felmondhatja. V. Kapcsolattartás 1. Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: Opauszki Zoltán fejlesztési tanácsadó ) 2. Kapcsolattartó az Egyesület részéről: Alföldi Károly elnök ) 3. A jelen megállapodással szabályozott jogviszonyban a szerződő felek a hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy telefax) kötelesek megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti A szerződő felek kikötik, hogy biztosítják az egymás részére küldött, tértivevényes postai küldemények átvételét. Amennyiben bármelyik fél a tértivevényes postai küldemény átvételét megtagadja, vagy a küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. 20

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Tehjax: (66) 523-804

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Iktató szám: Sz-380/2014. Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: IAS Zrt. szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Ikt.szám: 5273-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Térségi tejfeldolgozó kisüzem bérleti díjának

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31, cégjegyzék száma: 0110042582) a továbbiakban,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben