J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella a bizottság képviselő tagja Filadelfi Szabolcs a bizottság nem képviselő tagja Labos Tibor külsős a bizottság nem képviselő tagja Nagy Sándor a bizottság nem képviselő tagja Prókai Zoltán a bizottság nem képviselő tagja Hrabovszki György a bizottság nem képviselő tagja Dr. Nagy József Mobil Esco Zrt. Vass Lajos Mobil Esco Zrt. Dr. Stündl László Mobil Esco Zrt. Nagy Márk Mobil Esco Zrt. Dr. Duray Balázs SZIE egyetemi docens Réti László osztályvezető Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Varga Melinda osztályvezető Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kozma János vezérigazgató Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Nagy Ferenc alpolgármester Takács Péter képviselő Szántó Zsolt kabinetvezető Sztankó Ilona PIU vezető Wittmann László osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Dr. Urbán-Zsilák Klára osztályvezető Veresné Hoffmann Anikó osztályvezető-helyettes Csernus István osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Dr. Csernus Ibolya jogász Dr. Bacsa Zoltán jogász Igazoltan távol: Dr. Kerekes Attila a bizottság képviselő tagja Kutyej Pál a bizottság képviselő tagja Miklós Attila a bizottság képviselő tagja Bíró János a bizottság képviselő tagja Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrend-módosítással, valamint egy előterjesztés napirendről történő levételével (16.). Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A napirendi pontok elfogadását teszem fel szavazásra a módosításokkal.

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot hozta: 5/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt 2. Képviselői kérdésre adott válasz véleményezése a volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában 3. Együttműködési megállapodás aláírása a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karával 4. A Körösök Völgye Natúrpark létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat 5. Döntéshozatal A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és Piac területén takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban 6. A Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalkozásfejlesztési célelőirányzattal kapcsolatos módosítási kérelme 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetési Kézikönyve elkészítése 8. Csabai Jövőért Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése 9. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt állásáról 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt keretében megvalósuló csatornahálózat fejlesztése, vezeték-átépítés és felújítás tárgyú szerződés 4. számú módosítása 11. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjáról 12. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 13. Döntés óvodai kapacitás meghatározása vonatkozásában 14. Tájékoztatás és döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjairól 15. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a BÉTHEL Alapítvánnyal 17. Békéscsaba Megyei Jogú Város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása 18. MÁV beruházás keretében átépítésre kerülő közlekedési felületek üzemeltetése, forgalmi rendjének jóváhagyása 19. A Békés Airport Kft. használatában lévő eszközök, ingóságok ingyenes megigénylése a Magyar Államtól 20. A Macro-fit kutatási program támogatása 21. A Békéscsaba, 75. hrsz-ú, Gyulai út 29. szám alatti ingatlan bérbeadása 22. Földterület értékesítése a Bojtorján utcában 23. Tájékoztatás az intézményi, kommunális beruházási és működési jellegű céltartalék előirányzatból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítéséről 2

3 24. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 25. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Jótékonysági Nőegylet Egyesülettel 26. Bejelentések 1. napirendi pont Tárgy: Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt Dr. Nagy József, valamint Vass Lajos a Mobil Esco Zrt. képviseletében vetítés keretében tájékoztatták a bizottságot a cég tevékenységi területéről, valamint a Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projektben rejlő lehetőségekről. Hrabovszki György bizottsági tag: A lakossági vagy vállalkozói szektorra kiterjesztik? Vass Lajos: Természetesen. Az a cél, hogy minél szélesebb körben ki tudjuk ezt terjeszteni. Dr. Nagy József: Sok külföldi partnerünk van, a németek részéről volt egy megkeresés. Ők azt mondták, hogy mióta városi erőműveket csinálnak, bevonták a közösséget, igazi közösség fejlődik. Itt is mi azt szeretnénk, hogyha lenne olyan projektgazda, aki kiterjesztené a lehetőséget a városra. Van egy filozófiánk, hogy egy közösség akkor igazi közösség, ha van közös nevező. Amikor végignéztük, hogy milyen lehetőségek vannak, a legjobb üzlet a 21. században a villamos energia termelése, tárolása, és integráció a megújuló városban. Ha úgy dönt az önkormányzat, akkor lakosok, vállalkozók, nonprofit szervezetek, egyházak is részesei lehetnek ennek a nagy projektnek, aminek a végén haszon van. Tekintettel arra, hogy ebben a körben először találkozunk és közben pedig valószínű, hogy a tavasz folyamán a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap is megnyílik. Olyan lehetőségek nyílnak a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára, amelyeket véteknek tartanánk kihagyni. A közösségeket arra biztatjuk, hogy gondoljanak arra, hogy hogyan lehet egy olyan nonprofit szervezetet létrehozni, amelyik a helyi élelmiszeripart, a helyi termékeknek a piacra jutását segítik. Ebben a blokkban Békéscsaba élelmiszeripari, energetikai innovációs konzorciumát álmodtuk meg, amelyből lehet egy későbbi együttműködés. Dr. Stündl László Mobil Esco Zrt.: Az élelmiszeripar területén két irányvonal van. Egyik: a kistermelők, családi vállalkozók számára olyan technológiák fejlesztése, amelyek élelmiszerbiztonsági szempontból fontosak. A mezőgazdaságban az alapanyag előállítása mellett a feldolgozás és a helyi ellátásláncok támogatása fontos. A másik élelmiszeripari terület pedig azoknak a magas hozzáadott értékű, különleges minőségű élelmiszereknek a fejlesztése, amelyek valamely betegségcsoportnak a megelőzősére szolgálnak. Ugyancsak egy megújuló energiaforrás, amely mezőgazdasági biomassza hasznosításáról szól, illetve a környezetgazdálkodási vonal pedig arról, hogy a termelés negatív környezeti hatását hogyan lehet csökkenteni, hogy lehet olyan módon termelni, hogy minimális legyen a negatív hatása. Prókai Zoltán bizottsági tag: Említették, hogy vannak mintapéldányok ebben a projektben az öt másik városban. Milyen fázisban tartanak ezek az együttműködések, vagy már konkrét együttműködés van? Biztos vannak már tapasztalati számok arra vonatkozóan, hogy egy 3

4 Békéscsaba nagyságú városban hol kezdődik az a határ, amikor érdemes beszállni? Mekkora forrásokat igényel? Vass Lajos: Attól függ, mit szeretne a város, akár egy intézmény épületenergetikai felújítása is megéri. Ha a megújuló energiaforrás beruházásokat vesszük alapul, már akár az 1-2 kw-os háztartásméretű kiserőművek felszerelése is megéri. Dr. Nagy József: A paksi önkormányzat tavaszán úgy döntött, hogy velünk csinál egy projektet. Az ő pályázatuk egy előzetes elbíráláson átment, az egy 12 milliárdos pályázat. Vass Lajos: Főként elektromos közlekedésre irányul a projekt. Elektromos töltőhálózatot kívánnak építeni. Elektromos midi és normál buszokat kívánnak beszerezni. Egy olyan központot kívánnak felépíteni, amely biztosítja a járművek részére az energiát. Hrabovszki György bizottsági tag: Egy irányító központhoz korlátlan csatlakozás létesíthető akár betáplálás, akár kivét vonatkozásában? Mi Békéscsabának az üzlet abban, hogy itt csináljunk egy irányító központot? Vass Lajos: A központ kereskedik, olcsóbban vásárol és drágábban ad el áramot. Olyan rendszerszintű szolgáltatásokat tud nyújtani, ami az energetikai piacon jóval nagyobb haszonnal kecsegtet, mint például maga az energia eladása. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mi az, hogy decentralizált erőmű? Mit takar az Európai Polgármesterek Szövetsége? Mit hozhat ez a városnak? 500 millió forint értékben elkezdtünk Békéscsabán egy LED korszerűsítést a közvilágítás tekintetében. A fürdőnél is 500 tonnával csökkentettük a széndioxid kibocsátást egy energetikai átalakítással. A pályázatok megszerzése, lobbitevékenység témára nem tértek ki részletesen az előterjesztésben. Nem mindegy, hogy olyan partnerekkel állunk kapcsolatban, akik hathatósan tudnak lobbizni, akiknek megvannak azok az uniós kapcsolatai, amin keresztül nagyobb eséllyel lehet majd a pénzre pályázni. A kivetített táblázatban a közbeszerzések I. félévére vannak ütemezve, de a tervezés 2016-ra. Mibe kerül ez nekünk? Mennyi önerő szükségeltetik hozzá? Kell-e projekttársaságot felállítani, annak mik a költségei? Ki milyen arányban vesz részt ezekben a projektmenedzsmentekben? A haszon hogyan oszlik meg? Dr. Nagy József: A decentralizált erőmű alatt azt értjük, hogy nem egyben van egy több megawattos rendszer telepítve, hanem akár családi házakra, udvarokra, szétszórva. Ezek egy központba futnak össze, ott minden információt látunk. Ezért jeleztük azt, hogy ebben a lakosok is részt vehetnek. Vass Lajos: Az Európai Polgármesterek Szövetsége egy EU által támogatott független szervezet. A belépés önkéntesen zajlik. Az önkormányzatok határozattal léphetnek be. A Polgármesterek Szövetsége azt kéri minden belépő tagtól, hogy a fenntartható energia akciótervet készítse el, amely önkéntes vállalást tartalmaz arra, hogy 2020-ig hány %-ban csökkenti az önkormányzat a település CO2 kibocsátását. Ez a vállalás lehet 1 % is. Belépési díj nincs, tagsági díj nincs. Legnagyobb előnye a lobbitevékenység, amit a Polgármesterek Szövetsége Brüsszelben kifejt. 4

5 Dr. Nagy József: Az, hogy mit kell beletenni az önkormányzatnak: először is meg kell nézni, hogy melyik területen kezdjünk el együtt dolgozni. Mi javasoljuk a Paksnál bevált forgatókönyvet, ők ebbe a részvénytársaságba beletettek 40 millió forintot és abból kapnak 1,5 millió euró értékű tervet, dokumentációt, engedélyt, tanulmányokat. Hogy ez megtérülő beruházás lesz-e, mikor térül meg, mit érdemes megcsinálni, mit nem, ez nagyítón keresztül kerül átvizsgálásra. Erre van 1,5 év. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Módosításként javaslom az Együttműködési megállapodás II/3. pontjához, hogy Tímár Ella képviselő asszony bekerüljön a projekt előkészítő és alkotó bizottságba. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy az Együttműködési megállapodás II/3. pontja kerüljön akként módosításra, hogy Tímár Ella képviselő asszony a Projekt Team tagja legyen. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a módosítással. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2015. (I. 27.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja azzal a módosítással, hogy Tímár Ella képviselő asszonyt a Projekt Team tagjának javasolja (Együttműködési megállapodás II/3. pontja): 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős CO2 kibocsátás csökkentést eredményező, megújuló és alternatív energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűn Működő Részvénytársasággal (3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya) a jelen határozat 1. számú melléklete szerint. 5

6 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - a fenntarthatóság, a CO2 kibocsátáscsökkentés és az energiahatékonyság elkötelezettjeként csatlakozni kíván az Európai Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors). 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az együttműködési megállapodás és a csatlakozási dokumentumok aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március számú melléklet amely létrejött egyrészről EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya adószám: statisztikai számjel: képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök (a továbbiakban: MOBIL-ESCO Zrt.), másrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. törzsszám: /PIR/ adószám: statisztikai számjel: képviseli: Szarvas Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: I. Az együttműködés célja 1. Az Önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal és intézkedéseket valósít meg a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős CO2 kibocsátás csökkentést eredményező, megújuló és alternatív energiaforrású, decentralizált erőművek együttműködésén alapuló villamos energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. A fenti célok érdekében az Önkormányzat keresi azon külső forrásbevonási lehetőségeit, amelyek segítségével mindezek megvalósíthatók. Az Önkormányzat 2014-ben elkészítette az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, továbbá kialakította az Energiagazdálkodási Stratégiáját. Mindezen stratégiai dokumentumokkal 6

7 összhangban hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keres, előnyben részesítve a magas támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásokat. 3. Az Önkormányzat - a fenntarthatóság, a kibocsátás csökkentés és az energiahatékonyság elkötelezettjeként - együtt kíván működni az Európai Polgármesterek Szövetségével (Covenant of Mayors) vállalva ezzel, hogy Fenntartható Energia Akciótervet készít, ezzel megalapozva kapcsolódó intézkedéseit. 4. A villamos energia tárolási alrendszer bázisát a legújabb technológiákkal készült, nagy energiasűrűségű akkumulátorok alkotják. A villamos energia töltési alrendszerében a már ma is használt gyors töltési berendezések alkalmazása a cél. Az értéklánc csúcsa - a projekt kiemelt célja - a villamos meghajtású közlekedési eszközök közszolgáltatás célú rendszerbe állítása, elsősorban a városi energiaellátás és a városi és a helyközi közösségi közlekedés céljára. 5. A Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt (a továbbiakban: Projekt) megtervezése és megvalósítása teret nyit az energiagazdálkodás és tömegközlekedés modernizációjára, támogatva ezzel nemcsak az olcsóbb energia olcsóbb közlekedés nemzeti törekvésének európai elterjesztését, hanem az emisszió-szegény és energiahatékony településmenedzsment gyakorlati megvalósítását is. II. Az együttműködés tárgya 1. Az Önkormányzatnak a fent kitűzött cél eléréséhez - a saját erőforrásai mellé - külső tudást, tapasztatot kell bevonnia. Az Önkormányzat elsődleges szempontja a hazai és közvetlen Európai Uniós pályázati források felkutatása és pályázatok benyújtása. 2. Az Együttműködési megállapodásban meghatározott célok eléréséhez szükséges létrehozni azt a Projekt Team-et, amely az pályázatok előkészítését és a megvalósítását irányítja, továbbá érvényesíti a város érdekeit az esetleges nemzeti és nemzetközi szintű fejlesztések során. 3. A Projekt Team összetétele: Hanó Miklós alpolgármester, Tímár Ella képviselő, Opauszki Zoltán tanácsadó, energetikus, városfejlesztő-projektmenedzser, Rapajkó Mihály tanácsadó, Buday-Malik Adrienn tanácsadó, dr. Nagy József tanácsadó, Vass Lajos tanácsadó. 4. A Projekt Team fő feladata a célkitűzésben meghatározott Projekt megtervezésének és végrehajtásának a koordinálása. 7

8 5. Az Önkormányzat a megtervezendő, majd megvalósítandó Projekt egyes elemeire egyedi megállapodást köt a bevonandó külső szakértőkkel. 6. A MOBIL-ESCO Zrt. fő feladata, hogy a Projekt érdekében feltérképezze az ELENA és a HORIZON 2020 EU támogatási rendszert és a hazai pályázati lehetőségeket. 7. Az egyes pályázatok előkészítésére, fejlesztési javaslatok kidolgozására, a Covenant of Mayors szervezethez való csatlakozás előkészítésére, illetve a Fenntartható Energia Akcióterv elkészítésére az Önkormányzat és a MOBIL-ESCO Zrt. egyedi megállapodást köthet. 8. A felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 10. A jelen szerződésből eredő vitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben hatáskörtől függően alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 11. A jelen megállapodás megkötéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a /2015. (I. 29.) közgy. határozatával döntött. A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Szarvas Péter polgármester.. MOBIL-ESCO Zrt. képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyzés:... Dr. Kiss Gyula aljegyző... Tarné Stuber Éva osztályvezető 8

9 2. napirendi pont Tárgy: Képviselői kérdésre adott válasz véleményezése a volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A közgyűlés úgy érezte, hogy a kérdésre adott válasz nem teljesen merítette ki a kérdés mélységét, ezért amennyiben a választ nem fogadja el a testület az SZMSZ szerint a bizottság elé kerül tárgyalásra a kérdéskör. Takács Péter képviselő: Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a volt Patyolat Vállalat kármentesítésével kapcsolatos felvetések nem most kezdődtek, hanem áprilisi közgyűlésen, amikor is az egyik képviselő asszony elkezdett beszélni arról, hogy milyen nagy problémák vannak a Patyolat Vállalat területén, katasztrófa fenyeget. Akkor a képviselők közül néhányan rácsodálkoztunk erre a dologra, mert mi, képviselők úgy tudtuk, hogy ennek a területnek lezajlott a teljes rehabilitációja, oly annyira, hogy még monitoring kutakat is állítottak, amelynek a mérési eredményeit a mi rendelkezésünkre bocsátottak, tudomásunk szerint évenként nézték. Ezzel indult a történet, ettől kezdve elkezdtük mindig folyamatosan nyomon követni, hogy hogyan alakul a folyamat. Többször tettem fel polgármester úrnak képviselői kérdéseket, javaslatot arra, hogy a bizottság, illetve a közgyűlés komplex előterjesztés keretében foglalkozzon ezzel a témával. Ez az elmúlt közgyűlési ciklus volt. A bizottság tagjai emlékeznek rá, hogy egyszer sikerült elérni, hogy még a pályázat beadásának folyamatában, illetve még a pályázat beadása előtt voltunk, amikor itt, a bizottsági ülésen kaptunk egyfajta tájékoztatást arról, hogy milyen ennek a területnek az állapota. Bennem az ragadt meg, hogy a Vandháti úton van olyan kút, amelyből nem ajánlatos inni. Ma már tudjuk mindannyian, hogy több, mint 3 milliárd forintért folyik ennek a területnek a rehabilitációja és rendeztek lakossági fórumokat. Mind a kettőre elmentem, ami idáig volt, a november 5-ei lakossági fórumon az egyik környékbeli lakótól hangzott el az a kérdés, amit azután a közgyűlésen feltettem, mely szerint, amennyiben ezen a területen vannak rákkeltő anyagok, akkor hogyan védik a saját munkatársakat, illetve a lakosságot. Ott a lakossági fórumon elhangzott válasz nem volt túlzottan meggyőző nekem, oly annyira nem, hogy még egyszer megkérdeztem, jól értették-e, hogy a lakó mit kérdezett. A közgyűlésen is feltettem ezt a kérdést. Eddig a képviselői kérdések esetében az történt, hogy ugyan én nem fogadtam el a választ, de közgyűlési többség úgy gondolta, hogy elfogadja. Ez most kivételes eset, ezért került az előterjesztés a bizottság elé. Amiért én nem fogadtam el ezt a válasz, mert úgy gondolom, hogy egy képviselői kérdés esetében - amelyet megkap minden képviselő, amellyel foglalkozik a közgyűlés ha választ adunk és hivatkozunk mérési jegyzőkönyvre, akkor a mérési jegyzőkönyveket kivonatolva talán érdemes lenne csatolni. Ha választ adunk, akkor azt gondolom, hogy arra kérdésre vannak-e rákkeltő anyagok azon a szennyezett területen akkor illene válaszolni, ha vannak, akkor leírva, hogy hogyan védekeznek ellene, ha nincsenek, akkor erről adni tájékoztatást. Amennyiben a tisztelt bizottság úgy gondolja, hogy ez a válasz, amelyet a képviselői kérdésemre kaptam, megfelelő, akkor fogadja el. Amennyiben viszont úgy gondolja, hogy a határozati javaslat B pontját támogatja, akkor a határozati javaslat szövegéhez a következőket javasolnám kiegészítésként: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 26-án tartandó ülésének napirendjén szerepel a volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése. A bizottság felkéri az előterjesztőket, hogy az anyagban külön térjenek ki arra, hogy a területen a munkálatok 9

10 végzésekor hogyan akadályozzák meg a szennyeződések terjedését, különös tekintettel a rákkeltő elemekre. Javaslom a bizottságnak, hogy kérje be a szerződést, amelyet a beruházással kapcsolatban kötöttek a megbízók, mert abból is kapnánk egyfajta képet arról, hogy mi folyik a Vandháti úton. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Régebben Réti László úr már tartott részletes prezentációt. Akkor megkérdeztük Réti úrtól, hogy a földcsere alkalmával a kitermelt földet hova viszik. Nem tetszett rá válaszolni, mi pedig nem erőltettük. Azért nem fogadtam el a választ, amit tetszettek adni, mert semmifajta utalás nincs benne, hogy történt-e földcsere. Milyen formában? Réti úr akkor fel is hívta a figyelmet, hogy ha nem történik beavatkozása, akkor a mélyebb rétegekben továbboszlik a káros anyag. Már akkor szóba került, hogy a vasoxidos injektálás nem hoz megoldást, ezért a földcsere szükséges. A lakosság azt is szóvá tette, amit Takács képviselő úr mondott, hogy valójában lassan már el sem hordják onnan a földet, hanem átinjektálják ott helyben. Nem tudom. Ezekre a kérdésekre szerettünk volna választ kapni. Az irodától arra a kérdésre, hogy a szerződést le tudjuk-e kérni, azt a választ kaptuk, hogy nem. Nem adják ki a szerződést. Tetszenek tudni erről a kérésről? Réti László osztályvezető: Nem. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Wittmann osztályvezető úrtól kérdezem, hogy mi történt? Történt-e ilyen kérés? Wittmann László osztályvezető: Én írtam alá a levelet és az ment el. Réti László osztályvezető: A szerződés a közbeszerzések között van, bármikor megnézhető. Hivatalos levél az igazgató úrhoz nem érkezett. Wittmann László osztályvezető: Elküldtük. Réti László osztályvezető: Én nem kaptam meg a levelet. Hrabovszki György bizottsági tag: Közpénzről van szó, annyiról, amennyi ennek a városnak közel két havi teljes költségvetése. Ez a város, ez a testület megérdemel annyit, hogy korrekten legyen tájékoztatva komolyan véve a feltett kérdést. Én vállalatvezetőként, ha így kapnék választ egy alvállalkozótól, valószínűleg gyorsan megszabadulnék az alvállalkozótól. Ez a válasz semmit mondó és cinikus. Semmit mondó abban az értelemben, hogy semmilyen konkrétumra nem válaszol, hogy az elszállítás közben, azonkívül, hogy meglocsolják a földet, készítenek-e bármilyen egyéb védőfóliázást, ponyvázást, bármi egyebet. Semmi technikai részletre nem válaszol, nem válaszol arra, hogy valóban van-e rákkeltő anyag, vagy sem. Azért merem mondani, hogy cinikus, mert a 15 órára képtelen időpontra meghirdetett lakossági fórum az önök levele alapján nagyon nagy sikerű volt, hiszen 16 órakor már el lehetett kezdeni és 17 órára véget ért. Na, ezt mondom cinikusnak. Úgy gondolom, hogy önök, mint közpénzt felhasználó cég, minimum komolyan kellene, hogy vegyék egy megyei jogú város önkormányzatának kérését, egy képviselő kérdését. Lehet, hogy önöknek kínos a kérdés, de akkor is kötelességük, hogy normálisan, nem cinikusan, részletesen megválaszolják. Önök nem ezt tették. Én ebben a bizottságban sem fogom elfogadni a képviselői kérdésre adott választ. 10

11 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A következőt szeretném felolvasni: a volt Patyolat Vállalat területén egy környezeti kármentesítés helyi önkormányzati közügyet érintő és egyben jelentőségére való tekintettel a helyi lakosság széles körét is érinti. Az önkormányzat alapvető feladata és kötelezettsége a választópolgárok érdekeinek képviselete, érvényesítése. Amennyiben állampolgári megkeresés, jelzés érkezik, az önkormányzat azzal kiemelten foglalkozni köteles. Mindemellett nem elfelejtendő, hogy az önkormányzatnak is van természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége. Ezért kekeckedünk mi itt ennyit, nemcsak jó szándékból, hanem mert a képviselőt arra kötelezi a törvény és a lelkiismerete is, hogy amikor megkeresések vannak, azzal foglalkozzon. Azért mondom a Réti úréknak is, hogy ne úgy vegyék, hogy mi okoskodunk. Egyszerűen tájékozódni szeretnénk és tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, aki ezt rajtunk keresztül éri el. Engem könnyen elérnek, hogy Réti urat elérik-e azt nem tudom. Réti László osztályvezető: Itt a megkeresés, ami Wittmann úr tollából érkezett arról szól, amit Takács képviselő úr is felvetett. Novemberben tartottunk lakossági fórumot, úgy gondoltuk, hogy a 15 órás kezdés megfelelő időpont lesz. Megtartottuk az előadásokat és minden egyes kérdésre válaszoltunk. A 15 órás kezdést - önök úgy vélték azért tettük, hogy minél kevesebben legyenek. Ez nem így van. Szeretném a jegyzőkönyvnek, a bizottságnak jelezni, hogy legyenek kedvesek a következő lakossági időpontnak az óráját megválasztani részünkre, hogy 20 órakor legyen, vagy 14, 18 órakor, vagy mikor. Én azt hiszem, hogy ez jelentéktelen, formai kérdés. Hrabovszki György bizottsági tag: Szerintem nem. Réti László osztályvezető: Vagy most döntsük el, hogy a következő 17 órakor legyen, vagy ami önöknek a legmegfelelőbb. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Nem nekünk, a lakosságnak. Réti László osztályvezető: Lehetett volna konkrétabban megírni a válaszlevelet, de a lényegét tekintve ugyanaz. Készülve a mai ülésre, nem tudom van-e arra idő, hogy bemutassam a légszennyezési adatokat. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Írásban szeretnénk kérni, ha megkérhetem erre, mert át is kell nézni. Réti László osztályvezető: Írásos anyagot most nem készítettünk. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mivel a testület elé márciusban visszahozzák az anyagot, ha elfogadják, mondok időpontot: a februári bizottsági ülésen szívesen meghallgatjuk Önöket. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi hogyan zajlik, hogyan tovább. Mit oldott meg a dolog. Ha elfogadják a javaslatot, februárban egy órával hamarabb kezdjük a bizottsági ülést, és akkor tájékoztatót szeretnénk kapni arra vonatkozóan, hogy mi történt, hogyan történt, és mi a várható eredmény. A lakossági fórum időpontjára fél 5 5 óra körül mennek el az emberek véleményem szerint. 11

12 Réti László osztályvezető: Akkor nemcsak a légszennyezési probléma, hanem a visszaszállítandó anyag minősége is felmerült kérdésként. Tehát komplexebb megvilágítást kérnének. Állunk elébe. Réti László osztályvezető tájékoztatta a bizottságot az emissziós és imissziós mérésekről, azok eredményeiről, a kitermelt föld tisztításáról. Ígéretet tett arra, hogy a következő hónapra ezen kérdésköröket kibontják egy írásos anyagban. Takács Péter képviselő: 15 órakor lakossági fórumot azokkal szemben nem illik meghirdetni, akik 16, 17 óráig dolgoznak. Javaslom, hogy 17 órára hirdessék meg a lakossági fórum időpontját. A felvetett kérdésekre választ kaptak a lakossági fórumon, az egyik kérdező válasz helyett le lett torkolva. Volt, aki szeretett volna fotókat készíteni a munkálatokról. A harmadik pedig a kiértesítés nem történt meg kellő időben, mintha nem lett volna meghívva mindenki. A legközelebbi lakossági fórum előkészítésénél oda kellene figyelni arra, hogy megfelelő időben kapják meg a lakosok a meghívót. Ami pedig a bizottsági ülést illeti: arra való tekintettel, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előző ciklusban és a mai napig annyi tájékoztatást kapott erről, amikor én feltettem a képviselői kérdésemet, ezért fogalmazódott meg az igény, hogy kapjunk egy komplex tájékoztatást erről az egészről. Hrabovszki György bizottsági tag: A földelszállítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni: mekkora a közpénz megtakarítása, ha nem szállítják el a földet ártalmatlanításra? Ráér a válasz az írásos anyagban. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat B pontjának elfogadását Takács Péter képviselő úr által tett kiegészítéssel. Takács Péter képviselő: A határozati javaslat B változata a következőkkel kiegészítve: A volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítése tárgyában feltett képviselői kérdésre adott választ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megvizsgálta, megtárgyalását követően nem tartja elfogadhatónak, és az alábbiakat javasolja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 26-án tartandó ülésének napirendjén szerepel a volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése. A bizottság felkéri az előterjesztőket, hogy az anyagban külön térjenek ki arra, hogy a területen a munkálatok végzésekor hogyan akadályozzák meg a szennyeződések terjedését, különös tekintettel a rákkeltő elemekre. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kéri, hogy február 24-ei ülésére kerüljön a tájékoztató benyújtásra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kéri, hogy február 24-ei ülésére kerüljön a tájékoztató benyújtásra, az anyag tárgyalására a bizottsági ülést megelőző 1 órában órakor kerül sor. A határozati javaslat B pontját teszem fel szavazásra a kiegészítéssel. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Tehjax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottságok egyhangú igen szavazattal Vantara Gyula polgármestert levezetőelnöknek megválasztották.

JEGYZŐKÖNYV. A bizottságok egyhangú igen szavazattal Vantara Gyula polgármestert levezetőelnöknek megválasztották. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. május 21-én a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben