BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Tehjax: (66) E-maii: Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 29-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) számára rendkívül fontos az energia ügy kihívásainak a kezelése, vagyis az éghajlatváitozás, az importtól való egyre növekvő függőség, az energiaforrások kíillerülése és a megfizethető, biztonságos energi ához való hozzáférés biztosítása minden felhasználó számára. A Lisszaboni Szerződés az energia ügyét az európai fellépések középpontjába helyezi. A szakpolitika céljait piaci alapú eszközökön, az energiatechnológiák - különösen az energiahatékonyságot és a megújuló vagy alacsony szén-dioxid kibocsátású energiákat célzó technológiák - fejlesztésén és a közösségi pénzügyi eszközökön keresztül támogatják. Az EU energiapolitikájának az alapjait az Európa 2020 stratégia rögzíti. Az Európa 2020 dokumentum az alacsony C02 kibocsátású, versenyképes gazdaságok kialakítását határozza meg, amelyeket az EU 12 tenlatikus célkitűzései közül az alábbiak tartalmazzák: alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell, klímaváltozással kapcsolatos átállás, kockázattnegelőzés és kockázatkezelés, környezetvédelenl és erőforrás-hatékonyság, fenntartható közlekedés.

2 2 A Horizon 2020 keretprogram a közötti időszakra vonatkozó uniós pénzügyi keret kutatási - innovációs prioritásának az irányvonalait határozza meg. A Horizon 2020 EU -s pályázati lehetőségek a következő témaköröket támogatják: Intelligens Városfejlesztés - Smart Cities, amely keretein belül évente 2 kiírást hirdetnek meg a tagállamok közti együttműködés alapján. Együttműködés az Európai Polgármesterek Szövetségével (Covenant of Mayors), amely keretein belül az energiahatékonyság a fenntartható ság fő eleme. A szövetség tagjai vállalásokat tűznek ki maguk elé a megfogalmazott Megújuló Energia Akcióterveik (SEAP) alapján. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás alapján - szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal és intézkedéseket valósít meg a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős C02 kibocsátás csökkentést eredményező, megújuló és alternatív energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiaha tékon ysági telj esí tményének javításában. A "Békéscsabai Fem1tartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt" (a továbbiakban: Projekt) megtervezése és megvalósítása teret nyitna az energiagazdálkodás és tömegközlekedés modernizációjára, támogatva ezzel nemcsak az "olcsóbb energia - olcsóbb közlekedés" nelnzeti törekvésének európai elterjesztését, hanem az emisszió-szegény és energia hatékony településmenedzsment gyakorlati megvalósítását is. A fenti célok érdekében az Önkormányzat keresi azon hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével mindezek megvalósíthatók, előnyben részesítve a n1agas támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásokat. Az Önkormányzatnak a fent kiti.ízött cél eléréséhez - a saját erőforrásai mellé - külső tudást, tapasztalatot kell bevonnia. A Projekt előkészítésébe, megtervezésébe az Önkormányzat - az együttműködési lnegállapodásban foglaltak szerint - a szakmai tapasztalattal rendelkező MOBIL-ESCO Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: cég) vonná be. A cég tevékenységi területe a megújuló energiaforrások energetikai termékein és szolgáltatásain alapuló zéró emissziós közlekedés megteremtésének és n1űködtetésének komplex kiszolgálása. A cég tevékenységi köre a zéró emissziós közlekedéshez szükséges átfogó megoldások széles skáláját tartalmazza, az egyes intelligens városfejlesztési projektek tervezésétől, kivitelezésétől a finanszírozáson át a működtetésig. A társaság tevékenysége kiterjed a projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez szükséges tanácsadásra, a hazai és közvetlen európai uniós pályázatok megszerzésére. A cég öt magyar megyei jogú város (Miskolc, Eger, Kecskemét, Salgótarján, Veszprém) számára kidolgozta a megújuló energiaforrások termelésén és a stabil közintézményi felhasználáson, illetve elektromos közlekedésben való hasznosításon alapuló smart városfejlesztési koncepció t (HU-NER-TOWN-300).

3 3 A cég a Bükk-Térségi LEADER Egyesület által elindított "Magyarországi Elektromos Utak és Kutak" (LEAD ER -BEV -WA YS) hálózatának kiépítésében is részt vett, amel y napelemes rendszerek termelésére alapozott elektromos mobilitási integráció. A határozati javaslat szerint az Önkormányzat - a fenntarthatóság, a kibocsátás-csökkentés és az energiahatékonyság elkötelezett jeként - együtt kíván működni az Európai Polgármesterek Szövetségével (Covenant of Mayors). Az Európai Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. A céljuk, hogyelérjék és túlszárnyalják az EU által 2020-ra kitűzött 20 %-os C02-kibocsátás csökkentést. Az Európai Bizottságon belül az Európai Polgártnesterek Szövetsége teljes körű intézinényi támogatásban részesül, többek között a Régiók Bizottsága, az Európai Parlament és az Európai Befektetési Bank részéről, amely segíti a helyi önkormányzatokat a befektetési lehetőségeik feltárásában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Polgármesterek Szövetsége tagjaként szakmai és adminisztrációs segítséget kapna olyan külső források megigényléséhez, amelyekhez egyébként nem jutna hozzá. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, a bizottsági ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntését. hogy a határozati javaslat szerint szíveskedjen meghozni a A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. HAT ÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős C02 kibocsátás csökkentést eredlnényező, megújuló és alternatív energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűn Működő Részvény társasággal (3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya) a jelen határozat 1. számú mellékiete szerint. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - a fenntarthatóság, a COz kibocsátáscsökkentés és az energiahatékonyság elkötelezett jeként - csatlakozni kíván az Európai Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors).

4 4 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az együttműködési megállapodás és a csatlakozási dokumentumok aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Békéscsaba, január 20. Ellenjegyzés: u:d Pénzügyi:....

5 an1ely létrejött egyrészről EGYŰTTMŰKönísIMEGÁLLAPonÁS a MOBIL-ESCO Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya adószám: statisztikai számjel: JA-05 képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök (a továbbiakban: MOBIL-ESCO Zrt.), másrészről Békéscsaba Megyei.logó Város Önkormányzata cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. törzsszám: jpirj adószám: statisztikai számjel: képviseli: Szarvas Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: I. Az együttműködés célja 1. Az Önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy kezdeményező szerepet vállal és intézkedéseket valósít meg a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai elemekre épülő, jelentős C02 kibocsátás csökkentést eredményező, lnegújuló és alternatív energiaforrású, decentralizált erőművek együttműködésén alapuló villamos energia helyi fogyasztást ellátó városi és városkörnyéki tömegközlekedés és közszolgáltatási szállítás modernizációját szolgáló integrált rendszer kialakításában, továbbá a városi közintézmények épületeinek és a helyi nagyfogyasztók energiahatékonysági teljesítményének javításában. 2. A fenti célok érdekében az Önkormányzat keresi azon külső forrásbevonási lehetőségeit, amelyek segítségével mindezek megvalósíthatók. Az Önkormányzat 2014-ben elkészítette az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, továbbá kialakította az Energiagazdálkodási Stratégiáját. Mindezen stratégiai dokumentumokkal összhangban hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keres, elönyben részesítve a magas támogatási intenzitású, vissza nem térítendő tálnogatásokat. 3. Az Önkormányzat a fenntarthatóság, a kibocsátás csökkentés és az energiahatékonyság elkötelezett jeként együtt kíván működni az Európai Polgármesterek Szövetségével (Covenant of Mayors) vállalva ezzel, hogy Fenntartható Energia Akciótervet készít, ezzel megalapozva kapcsolódó intézkedéseit. 4. A villamos energia tárolási alrendszer bázisát a legújabb technológiákkal készült, nagy energiasürüségü akkun1ulátorok alkotják. A villamos energia töltési alrendszerében a már ma is használt gyors töltési berendezések alkalmazása a cél. Az értéklánc csúcsa -

6 2 a projekt kiemelt célja - a villamos meghajtású közlekedési eszközök közszolgáltatás célú rendszerbe állítása, elsősorban a városi energiaellátás és a városi és a helyközi közösségi közlekedés céljára. 5. A "Békéscsabai Fenntartható Energiagazdálkodási és Mobilitási Komplex Projekt" (a továbbiakban: Projekt) megtervezése és megvalósítása teret nyit az energiagazdálkodás és tömegközlekedés modernizációjára, támogatva ezzel nemcsak az "olcsóbb energia - olcsóbb közlekedés" nen1zeti törekvésének európai elterjesztését, hanem az emisszió-szegény és energiahatékony településmenedzsment gyakorlati megvalósítását is. II. Az együttműködés tárgya 1. Az Önkormányzatnak a fent kitűzött cél eléréséhez - a saját erőforrásai mellé - külső tudást, tapasztatot kell bevonnia. Az Önkormányzat elsődleges szempon~ja a hazai és közvetlen Európai Uniós pályázati források felkutatása és pályázatok benyújtása. 2. Az Együttműködési lnegállapodásban meghatározott célok eléréséhez szükséges létrehozni azt a Projekt Team-et, amely az pályázatok előkészítését és a megvalósítását irányítja, továbbá érvényesíti a város érdekeit az esetleges nemzeti és nemzetközi szintű fej lesztések során. 3. A Projekt Team összetétele: Hanó Miklós alpolgármester, Opauszki Zoltán tanácsadó, energetikus, városfejlesztő -projektmenedzser, Rapajkó Mihály tanácsadó, Buday-Malik Adrienn tanácsadó, dr. Nagy József tanácsadó, Vass Lajos tanácsadó. 4. A Projekt Team fő feladata a célkitűzésben meghatározott Projekt megtervezésének és végrehajtásának a koordinálása. 5. Az Önkormányzat a megtervezendő, majd megvalósítandó Projekt egyes elen1eire egyedi megállapodást köt a bevonandó külső szakértőkkel. 6. A MOBIL-ESCO Zrt. fő feladata, hogy a Projekt érdekében feltérképezze az ELENA és a HORIZON 2020 EU támogatási rendszert és a hazai pályázati lehetőségeket. 7. Az egyes pályázatok előkészítésére, fejlesztési javaslatok kidolgozására, a Covenant of Mayors szervezethez való csatlakozás előkészítésére, illetve a Fenntartható Energia Akcióterv elkészítésére az Önkormányzat és a MOBIL-ESCO Zrt. egyedi megállapodást köthet. 8. A felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül, 30 napos fehnondási idővel felmondhatja.

7 3 9. A jelen szerződésben nein szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 10. A jelen szerződésből eredő vitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerződő felek n1egállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben hatáskörtől függően alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 11. A jelen megállapodás n1egkötéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a... /2015. (I. 29.) közgy. határozatával döntött. A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben n1egegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei.Jogú Város Önkormányzata képviseli: Szarvas Péter polgármester MOBIL-ESCO Zrt. képviseli: Vass Lajos igazgatósági elnök Ellenjegyzem: Dr. Kiss Gyula aljegyző Pénzügyi ellenjegyzés: Tarné Stuber Éva osztályvezető

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Vélemények és javaslatok a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetéhez Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)

Vélemények és javaslatok a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetéhez Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) Vélemények és javaslatok a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetéhez Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) Egyesületünk rendkívül fontosnak tartja a stratégia elkészültét és szorgalmazza

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben