H Í R L E V É L JANUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 2009. JANUÁR"

Átírás

1 H Í R L E V É L JANUÁR A tartalomból I. MÉDIA Médiatörvény Sugárzási engedélyek... 2 II. ADÓ Cégautó-adó Áfa Készpénzes fizetés... 4 III. HÍREK A JOGALKALMAZÁS TERÜLETÉRŐL

2 I. MÉDIA 1. Médiatörvény Miután tavaly decemberben konszenzus hiányában megbukott a jelenlegi Médiatörvény felváltását és korszerűsítését célzó törvénytervezet, a parlamenti pártok ismételten nekifutottak egy újabb változat előkészítésének. A január közepén nyilvánosságra hozott tervezetben már finomítottak a jogalkotók az ORTT-t felváltani hivatott Nemzeti Médiahatóság versenyhatóságéhoz hasonlatos nyomozati-vizsgálati (házkutatásra is feljogosító) jogkörén, és a jelenlegi szövegezés szerint feladatai ellátásához, a tényállás tisztázása céljából a Nemzeti Médiahatóság kérésére bármely személy vagy szervezet köteles a kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában a Nemzeti Médiahatóság rendelkezésére bocsátani. Az új anyaggal kapcsolatosan megfogalmazott kritikájában a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kiemelte, hogy egyes fogalmak változatlanul tisztázatlanok és pontatlanok, így például a tervezet a kereskedelmi közlemény körébe sorolja a TCR-t és a politikai hirdetést is. Ezen kívül a reklámok tartalmának ellenőrzésére a Nemzeti Médiahatóságnak is hatáskört biztosítana, ami azt eredményezné, hogy más lehetne az eljáró hatóság a nyomtatott sajtóban, illetőleg a televízióban megjelenő ugyanazon kampány tekintetében. Jánosi György szocialista országgyűlési képviselő elmondta a második változatról január 13-án tartott konzultáción, hogy szeretnék két héten belül elkészíteni a harmadik változatot. A legutóbbi hírek szerint azonban csupán február első felében hozzák nyilvánosságra az ismét átdolgozott anyagot. 2. Sugárzási engedélyek Továbbra is bizonytalan, mi lesz a sorsa a Danubius és a Sláger Rádió által használt frekvenciáknak. A tavaly év végén elfogadott, a jelenleg is hatályos médiatörvény módosításáról szóló javaslat, amely lehetőséget biztosított volna a műsorszolgáltatóknak 2009 novemberében lejáró engedélyük automatikus, további legfeljebb öt évre szóló meghosszabbítására, amennyiben közreműködnek a digitális átállásban, jelenleg az Alkotmánybíróság (AB) előtt normakontrollra vár. Döntés viszont a közeljövőben nem várható, ugyanis az ügyet egyelőre az előadóbíró vizsgálja. Az AB döntéséig bármi legyen is a kimenetele azonban a rádiók nem tudnak előre tervezni, éves szerződéseket kötni, kampányokat lekötni. Amennyiben a módosítási javaslat átmegy az AB szűrőjén és azt nem találja alkotmányellenesnek, a törvénymódosítás hatályba lép és az említett rádióadók műsorszolgáltatási jogosultsága pályázat kiírása nélkül a törvény erejénél fogva meghosszabbodik. (Feltéve persze, hogy az Országgyűlés módosítja az említett törvényjavaslatban meghatározott határidőt, ugyanis az eredeti szövegben az áll, hogy a megújítás iránti igényt január 31-ig kell jelezni az ORTT-nél.) 2

3 Abban az esetben, ha az AB megállapítja a jogszabály előzetes alkotmányellenességét - elsősorban azért, mert aránytalan előnyhöz juttatná a meglévő műsorszolgáltatókat -, azt visszaküldi az Országgyűlésnek, amely köteles az alkotmányellenességet kiküszöbölni. Ekkor az ORTT nem tehet mást, mint hogy kiírja az adott frekvenciák megszerzésére szóló nyilvános pályázatot. Ezzel a helyzettel kapcsolatosan már csak az jelenthet problémát, hogy a pályázat elbírálása és a szerződéskötési folyamat - feszített tempó mellet is - legkevesebb kilenc hónapot vesz igénybe, a rádióadók műsorszolgáltatási engedélye viszont novemberében lejár. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a frekvencia-moratórium december 31-i lejártával (amelynek folytán az ORTT a 2008-as év végéig nem adhatott ki, illetőleg hosszabbíthatott meg frekvenciahasználatra vonatkozó engedélyt) már ki kellett volna írni az új pályázatokat a jelenleg hatályos Médiatörvény szövege szerint, azonban az ORTT testületében nincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy várjanak-e az Alkotmánybíróság döntésére, vagy pályáztassanak. II. ADÓ 1. Cégautó-adó február 1-jétől a cégautó-adó különálló, vagyoni típusú adóként él tovább, amely a személyi jövedelemadó törvényből átkerült a gépjárműadóról szóló törvénybe. Cégautó-adót kell fizetni minden nem magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi után, továbbá a magánszemélyek azon személygépkocsijára, amellyel kapcsolatban költséget, értékcsökkenést számoltak el. (Az adó alanya a Magyarországon bejegyzett járművek esetén a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos, pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetén a lízingbe vevő, külföldi rendszámú személygépkocsi esetén pedig a gépkocsi használója, ha belföldön költséget számolt el utána.) A magánszemély gépkocsija nem tartozik az adó tárgyi hatálya alá, de a saját gépkocsi üzleti célú használata esetén kivéve a kirendelést és a munkába járást a magánszemély is köteles lesz a cégautó-adó fizetésére, ha jövedelmével szemben költséget, értékcsökkenést számol el. Ebből az összegből azonban levonható a gépkocsi után már megfizetett gépjármű-adó (teljesítményadó), ha azt az esedékességig megfizette az adózó. Fontos tudni, hogy a cégautó-adóra vonatkozó törvény egyértelműen szabályoz: azt a járművet tekinti személygépkocsinak, amelyet a személyi jövedelemadó törvény annak tekint, és csak másodlagosnak tekinti a forgalmi okmányban foglaltakat. Ezzel egy újabb kiskapu zártak be: például hiába kíván kétszemélyes, teherszállításra alkalmas járművet venni a vállalkozás, ha annak megengedett össztömege nem haladja meg a 2500 kg-ot, akkor cégautó-adót kell fizetni utána. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alá tartozó társas vállalkozásokat kedvezőtlenül érinti ez a változás, hiszen szűkül az eva megfizetése által kiváltott adók köre, így az eddigi cégautó-adó is kikerül az Eva-törvényből. Az evás egyéni vállalkozók a Pénzügyminisztérium elmondása szerint mentesülnek a cégautó-adó megfizetése alól. 3

4 Eddig a személygépkocsi beszerzési ára és kora alapján határozták meg a havonta fizetendő adó összegét. Ezután, február 1-jétől az adó mértéke az 1600 köbcenti hengerűrtartalmat vagy 1200 köbcenti kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén havonta 7000 forint, más személygépkocsi esetén pedig havonta 15 ezer forint. Fontos tudni, hogy ezt napokra arányosítani nem lehet, azaz az egész hónapra meg kell fizetni. Az adót önadózással kell bevallani és megfizetni az APEH-hez negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig. 2. Áfa A módosított Áfa-törvény kimondja, hogy adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor az adó alapját képező ügylet megvalósul. Az adót akkor is meg kell fizetni, ha a teljesítés hiánya ellenére történik a számlakibocsátás, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja az értékesítő, hogy a számlakibocsátás ellenére nem történt teljesítés, vagy más teljesített. A módosítás ezt megtoldja azzal, hogy a számlát a bizonyítással egy időben érvénytelenítenie kell a kibocsátójának, továbbá haladéktalanul értesíteni kell a számlán megjelölt vevőt. 3. Készpénzes fizetés Február 1-jén lép hatályba az a rendelkezés, amely megtiltja a bankszámla nyitására kötelezett adózóknak a 250 ezer forintot meghaladó ügyleti ellenérték készpénzben bankjegy (érme) átadásával történő megfizetését. Azokra, akik ezt nem tartják be, ügyletenként a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20 százalékával megegyező összegű mulasztási bírságot szab ki az adóhatóság. A 250 ezer forintos ellenérték az általános forgalmi adóval együtt számítandó. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani. A foglaló az ellenértékbe beleszámít, s amennyiben a foglaló kifizetésének hónapjában kifizetik a teljes ellenértéket, akkor a két kifizetést össze kell számítani. Részletfizetés esetén az értékhatár megállapításánál az ügylethez tartozó valamennyi kifizetést azaz a részleteket össze kell számítani, még abban az esetben is, ha a részleteket több hónapon át fizetik. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani. Amennyiben azonban negyedéves vagy féléves elszámolásról van szó, azt nem lehet visszaosztani havi szintre. III. HÍREK A JOGALKALMAZÁS TERÜLETÉRŐL Az Alkotmánybíróság (AB) döntése szerint alkotmányellenes a júniusában elfogadott jogszabály-módosítás a parkolási díjak elévüléséről, amelynek értelmében, ha a jogosulatlan parkolás és a bírság iránti igény érvényesítése között több mint egy év telt el, a bíróságok kötelesek voltak a törvény hatályba lépését követően benyújtott fizetési meghagyásokat elutasítani, a már folyamatban lévő pereket pedig megszüntetni. 4

5 Az AB egyhangú döntését azzal indokolta, hogy "a jogalkotó a hatályba lépést megelőzően létrejött jogviszonyokban idézett elő változást" és ez a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik Az Országgyűlés tavaly június 9-én fogadta el azokat a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-étől az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetését a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket pedig megszüntetik. Az AB álláspontja szerint a jogszabály a parkolási díjigények tekintetében átmeneti rendelkezések nélkül a hatályba lépést követően benyújtott keresetleveleket elutasítani, a folyamatban lévő pereket pedig megszüntetni rendelte, amennyiben a jogosulatlan parkolás és az igényérvényesítés között több mint egy év telt el. Ez a döntés, becslések szerint, több tízezer parkolási ügyet érint. (Forrás: TestCar Magazin, jan. 26.) Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele lenne, lépjen kapcsolatba Pánszky Gyulával a címen, vagy a os telefonszámon. Köszönjük. Budapest, január 30. Pánszky Ügyvédi Iroda 5

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak!

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! Figyeljük a hatálybalépés dátumát! A következő évet adózási szabályait több módosító törvény határozza meg, ezért a hatályba lépés időpontja

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea MSZSZE előadás 2008.11.07. T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben