Adózás tervezett változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adózás 2009. tervezett változások"

Átírás

1 Adózás 2009 (az építési szakmát leginkább érintő) tervezett változások XXIII. TÉGLÁS NAPOK Balatonfüred, november 6-7. Dr. Juhász István

2 Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont költségvetés (T/6380 ) Benyújtott majd visszavont adótörvény tervezetek (T6291) Benyújtott Robin Hood adó (T6308) Újból benyújtott költségvetés (T6571) Költségvetést megalapozó törvények (T6572) Újból benyújtott adótörvény-tervezetek (T6667) Költségvetés 3. változat Költségvetési plafon-törvény

3 Az adóváltozások céljai Államháztartási egyensúly javítása Szürke-, feketegazdaság visszaszorítása Egyszerűsítés, adminisztráció csökkentése

4 Ami nem változik szja-adótábla társasági adó mértéke áfa-mértékek és még sok minden, ami az eredeti tervezetben benne volt a T6291-es javaslat 382 -t és 10 mellékletet tartalmazott 169 oldal terjedelemben [+ az indoklás] ezt visszavonták a jelenleg érvényes T6667-es benyújtott javaslat 267 -t és 6 mellékletet tartalmaz 105 oldalon, illetve a a T6572-es javaslat mintegy 7 oldalnyi adótörvénymódosítási javaslatot (Ne legyenek kétségeink, a kidolgozott javaslatok nem fognak elveszni.)

5 Személyi jövedelemadó, EVA, Art. A kiküldetési rendelvényt nem csak a munkáltató alkalmazhatja! (alkalmazkodás a helyzethez) Evá-s vállalkozó, átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő számlagyűjtési kötelezettsége. (2009. február 1., az Art. szankcionálja, ha nem teszi!) A bankszámla nyitása, illetve az arról való kifizetések kötelezettségei, mint adókötelezettségek!

6 Személyi jövedelemadó Új adókedvezmény: háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke (a magánszemély nevére kiállított számlával!) lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás, gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, háztartásvezetés, házi ápolás, háztartási nagygépek karbantartása, javítása, a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása.

7 Gépjárműadó (Gjt.) Az Szja-ban a cégautó-adó megszűnik, helyette a Gjt,-ben önálló vagyoni típusú adóként kerül bevezetésre! (2009. február 1.) Személygépkocsira vonatkozik. Minden személygépkocsira, kivéve azokat amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és velük kapcsolatban nincs költségelszámolás (kivéve: kiküldetési rendelvény és munkábajárás). Adó mértéke tételes: 1600 cm 3 hengerűrtartalom vagy 1200 cm 3 kamratérfogat alatt 7 eft/hó, efelett 15 eft/hó. Nem kell alkalmazni: a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott, a megkülönböztető jelzéssel ellátott, az egyházi, a kereskedelmi célú, a halottszállító, a háziorvosi (stb.) személygépkocsira. Levonható belőle a gépjárműadó. Negyedévente kell bevallani és megfizetni.

8 Adózás rendjéről szóló törvény 1. Bírságolásra vonatkozó szabályok- 1.: az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-áról annak 75%-ára emelkedik, ha az adóhiány keletkezése a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze a számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az értékesítésben közreműködő magánszemély közvetlen vezetője is marasztalható lesz, 500 ezer forintig terjedő mértékben feketefoglalkoztatáson ért adózókkal szemben kiszabható szankciók tovább bővülnek: minden be nem jelentett alkalmazott után 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az a személy, illetve annak a közvetlen vezetője, akinek munkaköri kötelezettsége a bejelentési kötelezettség teljesítése (az adózó bírságolása mellett!)

9 Adózás rendjéről szóló törvény 2. Bírságolásra vonatkozó szabályok-2.: ha az adózó részére külön jogszabály (pl. az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény) számlatartási kötelezettséget ír elő, és e kötelezettséget megsérti, az áru, valamint az igénybevett szolgáltatás értékének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható Jelenleg az igazolatlan eredetű árut forgalmazó adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A módosítás kiveszi e mulasztást ezen bírságtétel alól, és egy önálló bírságtényállást határoz meg az adózók ilyen jellegű jogsértése esetére. Az igazolatlan eredetű árut forgalmazó adózó az áru értékének 40%-ával megegyező, de legalább 10 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, az adóhatóság a kifizetés teljesítőjére a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés összegének 20 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani.

10 Adózás rendjéről szóló törvény 3. A T6572 sz. javaslat szerint: Közbeszerzéssel érintett szerződéses láncolatokban a kifizetés feltétele a 200 eft-ot meghaladó kifizetéseknél: 30 napnál nem régebbi együttes nemleges (nullás) adóigazolás, vagy az adózó legyen benne az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában. az előzőek hiányában a vállalkozó visszatartja a kifizetést, ellenkező esetben egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért a kifizetés erejéig vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége az alvállalkozó felé tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a vállalkozó a kifizetés összegének 20 %-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható Az ebben a témában 2007-ben kihirdetett eljárási, felelősségi stb. szabályok lényegében nem változnak.

11 Adózás rendjéről szóló törvény 4. Köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; adószámát nem függesztették fel; nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt; csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek. 200 ill. 500 eft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez valótlanul tett külön nyilatkozatot arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett.

12 Számviteli törvény A könyvvizsgálatra nem kötelezett, 100 millió Ft nettó árbevétel és 50 fő foglalkoztatotti létszám alatti, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (betéti társaságok, közkereseti társaságokra) sajátos egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. A ténylegesen felmerült, alapbizonylatokkal alátámasztott tételek rögzítésén túlmenően gyakorlatilag további értékelési, átértékelési feladatokat nem kell elvégezni. A gazdálkodóknak a pénzkezelési szabályzatban rögzíteniük kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékét. A Javaslat korlátozza a napi készpénz záró állomány havi szintű átlagos mértékét: (ha jogszabály eltérően nem rendelkezik) nem lehet több, mint az előző üzleti év éves szintre számított összes bevételének 1,2%-a, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor 500 ezer forint. (Art (1) e) pont: 500 eft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti.)

13 Köszönöm a figyelmet!

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak!

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! Figyeljük a hatálybalépés dátumát! A következő évet adózási szabályait több módosító törvény határozza meg, ezért a hatályba lépés időpontja

Részletesebben

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea MSZSZE előadás 2008.11.07. T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom: 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A 2009. év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ Tartalomjegyzék 2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 23364 2012. évi CXLVI. törvény

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben