Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!"

Átírás

1 ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív programban. Az Esélynövelő Roma Koordinátorok Képzése- Foglalkoztatása elnevezésű EQUAL program keretében egyesületünk az Ec-Pec Alapítvány, a Nyíregyházi Főiskola és az OKTÁV Kht Fejlesztési Partnerségében tevékenykedett. Roma civil szervezet vezetőjeként tudom, mekkora kihívás egy ekkora horderejű és jelentőségű program előkészítése, végrehajtása. Mára büszkén állíthatom, hogy szakmai felkészültségünk, rátermettségünk, empatikus kézségünk alkalmassá tett minket a megvalósítására. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a résztvevő koordinátoroknak, mentoroknak, iskoláknak, a Fejlesztési Partnerség tagjainak és munkatársaimnak, hogy egy minta értékű, egyedülálló programot hoztunk létre közösen. A programvezetőnek, Fehér Angélának, aki lelkiismeretes gazdája volt a programnak. A trénereinknek, Csonkáné Csordás Ágotának, Ignácz Máriának, Kalányos Teréziának és Romsits Anitának, akik felkészültségükkel, rátermettségükkel és kitartásukkal nagyban hozzájárultak a program sikeréhez. Felkerekedtek és 20 távoli, hátrányos helyzetű térségben található iskola pedagógusainak ismertették a roma kultúra szépségeit, sajátosságait, illetve a programban résztvevő koordinátorokat munkájukban segítették, bátorították. Ebben a kiadványban arra szeretnénk rávilágítani, hogy miért fontos a romákkal/cigányokkal kapcsolatos programok megvalósításában egy roma civil szervezet szerepe, munkája, jelenléte. Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! Lakatos Szilvia A Khetanipe Egyesület elnöke

2 ESÉLYNÖVELŐ ROMA KOORDINÁTOROK KÉPZÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁSA - a program általános bemutatása - A program indokoltsága A címben jelzett koncepció a hátrányos helyzetű, az oktatás és a munkaerőpiac világából szakképesítés vagy érettségi hiányában egyre inkább kirekedő munkavállalók, marginalizálódó társadalmi csoportok számára kínál integrációs lehetőséget. A program segítségével: a. a foglalkoztatásba ágyazott közismereti- és szakképzés biztosításával lehetővé teszi azt, hogy a projekt befejezését követően a támogatott az adott szakterületen vagy másutt a korábbiakhoz képest nagyobb eséllyel pályázhasson arra, hogy szilárd pozíciókat birtokolhasson a munkaerőpiacon b. az élethosszig tartó tanulásra szocializálja a projekt elsődleges célcsoportját azzal, hogy a képzés és foglalkoztatás mindvégig komplex egységet alkot az életükben. Miben hoz innovációt a program? Úgy látjuk, az elmúlt évtizedek gyakorlatával szemben, amely az érintett célcsoport esetében nem hozta meg a kívánt eredményt, ez az elgondolás más, mert pénzügyileg megalapozott garanciákat is tartalmazva reális alternatívát kínál. Az alternativitást két elem jelenti: a. A tanulás nem iskolai (tanórai) keretek között történik, hanem a pedagógusok tanulást irányító (mentoráló) tevékenysége révén, másrészt b. A korai lemorzsolódást meggátolandó, olyan vizsgáztatási szisztémát építettünk a rendszerbe, amely a megszokottakhoz képest biztosítja azt a rugalmasságot, amellyel lehetségessé válik, hogy a vizsgára akkor kerüljön sor, amikor a tanuló felkészítése/felkészülése optimálisnak mondható. Elképzeléseink szerint a programot akkor tekinthetjük eredményesnek noha a részt vevő személyek eredményessége önmagában is jelentős tényező számunkra, ha a képzési program és a működtetett rendszer a társadalom és gazdaság más területein is alkalmazhatóvá válik. Ez lehetővé teheti a

3 többszázezer hátrányos helyzetű, leszakadástól veszélyeztetett személy felzárkóztatását, integrációját, reintegrációját a munkaerőpiac világába. A program terméke lehet egy új szakma - az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás egy innovatív alternatívájaként -, a felnőttképzési mentor szerep megszületése. Projektünkben ezt a szerepet az iskolákban dolgozó pedagógus látja el, de valójában ez nem osztályteremhez, iskolához kötött tevékenység. A koordinátorokat segítő mentorpedagógusok kulcspozíciót töltenek be a projekt végrehajtása során a közismereti képzésben, a szakképzési gyakorlatszerzésben és a későbbi foglalkoztatásban, valamint a befogadó környezetre való személyes motiváció modellálásában egyaránt. A projektben a személyre szabott tanulási út személyre szabott támogatással (a támogató személyek száma is különböző egy-egy koordinátornál) párosul. A célszemélyek iskolarendszerű oktatásban csak nagyon nehezen tudnak megkapaszkodni, onnan rendszerint lemorzsolódnak, ezért választottunk nekik segítőket, akik - társadalmi-kapcsolati tőkével - munka(helyi)tapasztalattal - és szociális-humán tőkével rendelkeznek, azaz életvezetési tanácsokkal és mentáhigiéniás kapacitásukkal is segítik a koordinátorokat. A programban résztvevő iskolák földrajzi elhelyezkedése Magyarország ÉK-DNYi tengelyének végpontjain található. Rendkívül hátrányos helyzetű, főként kisebb településeken, ahol a roma lakosság számaránya és a munkanélküliség nagy, és kiemelten hátrányos helyzetű a régió illetve a kistérség. A koordinátorok lakóhelye rendszerint a kiválasztott, többnyire egyiskolás településen van. A program előkészítése és elindítása A programban 20 iskolában 35 olyan roma származású koordinátor foglalkoztatására kerül sor 42 pedagógusmentor segítségével, akik az adott intézményben rendkívül sokrétű, az iskola pedagógiai szakmai tevékenységét segítő feladatot látnak el azért, hogy jelenlétükkel és munkájukkal hozzájáruljanak a roma tanulók iskolai kudarcainak csökkenéséhez, valamint az iskola, a roma szülők, a tanárok és a roma tanulók közötti konfliktusok feloldásához. A program meghirdetése önmagában is számos, előre látható nehézségnek, nehezen legyűrhető konfliktusnak, előítéletnek lehet a forrása. Az iskolák és a pedagógusok, a szülők és gyerekek eddig nem tapasztalt, új helyzetbe kerülnek, amelynek eredményes működtetéséhez minden bizonnyal hosszabb, az érintettekre egyaránt érvényes tanulási folyamatra lesz szükség. Ebből következik, hogy a projektünk másodlagos célcsoportja a helyi közösségből a iskolavezetők és az iskolák fenntartói (önkormányzatok), valamint az iskolák tantestületei, akik munkájukon keresztül hatást tudnak gyakorolni a szülői és gyermek közösségekre is. A végrehajtási szakaszra történt lemorzsolódás indokolttá és szükségszerűvé tesz egy 4 hónapos beválási szakaszt (az iskolákhoz igazodva szeptembertől

4 januárig) a végrehajtó szakaszban, amely a roma koordinátorok számára értékeléssel végződik. Az értékelést az intézmények javaslatai által előzetesen kiválasztott roma koordinátorok tekintetében az Ec-Pec Alapítvány végzi háromféle kérdőív alapján: A./ A koordinátor hallgató önértékelése (szakmai gyakorlat + mentorálás) B./ A mentorok értékelése (szakmai gyakorlat + tanulás) C./ Az iskolavezető értékelése (gyakorlati tevékenységek és beilleszkedés) Az értékelésre azért van szükség, mert a roma koordinátoroknak, a mentoroknak és az iskola vezetőinek ez alatt az idő alatt meg kell találniuk az együttműködést megalapozó közös motivációt, a tantestületnek és a roma szülői közösségnek el kell fogadnia a koordinátort ahhoz, hogy ő a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában, a konfliktuskezelésben segítséget tudjon nyújtani. Alkalmas ez az időszak arra is, hogy a koordinátorok leendő szakmájukat kipróbálhassák, és a leendő munkaadójuk is megalapozottnak lássa a kiválasztásukat. Ebben az első 4 hónapban tanulmányi ösztöndíj fizetése mellett - már megkezdődik a közismereti képzésük (mivel azután egy-egy középiskolai tanévet fél év alatt kell befejezniük), de a szakképzés még nem, az csak januártól azok számára, akik sikeresen jutnak túl a beválási szakaszon januárjától a roma koordinátorok munkaszerződéssel munkabért kapnak az Ec-Pec Alapítványtól szeptemberéig, amikorra is az iskolákat fenntartó önkormányzatokat abba az irányba befolyásoljuk, hogy teremtsék meg a roma koordinátorok továbbfoglalkoztatásának anyagi feltételit, hiszen addigra ők már saját munkatapasztalatukkal és végzettségük okán is bizonyítják alkalmasságukat a foglalkoztatásra. Az esetlegesen kieső koordinátorok/mentorok helyett januárban az iskolák új koordinátorokat/mentorokat keresnek, hogy a projekt 35 koordinátor+ 42 mentor elsődleges célcsoporttal és 500 fős tantestületi másodlagos célcsoporttal (beleértve a fenntartót és az intézményvezetőt is), valamint az újfajta gyakorlatot kipróbáló vizsgáztatókat is mindenképpen megvalósítható maradjon. Mivel a projekt épít a FÁK (OFA) projekt tapasztalataira, a kiválasztott célcsoport 95%-át szeretnénk a projekt végéig benntartani a programban. Az élethosszig tartó tanulás programunkban a közismereti és szakképzés, valamint a munkavégzés integrált összekapcsolásával valósul meg, miközben a koordinátort foglalkoztató iskola a társadalmi érzékenyítést célzó tréningek és a munkavállaló felnőtt mentorálása által - befogadó munkahelyé válik.

5 Az Fejlesztési Partnerek (FP-tagok) szerepe: A projektvezető Ec-Pec Alapítvány feladatai: A beválási szakaszt lezáró koordinátori értékelések elvégzése a már fentebb részletezett kérdőívek alapján Szakmai fórum biztosítása az elsődleges célcsoportnak Számítógépek beszerzése a gyakorlati képzésnek helyet biztosító iskoláknak a koordinátorok távoktatásához Társadalmi érzékenységet megcélzó tréning tematikájának kidolgozása és ahhoz 2x2 napos trénerképzés 12 főnek Társadalmi érzékenyítést célzó tréningek biztosítása összesen 20 iskolának a befogadó munkahely megteremtéséért. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert a projektben a befogadó munkahelyi gyakorlat megteremtése ugyancsak célunk. A koordinátorok csak befogadó munkahelyen fognak integrálódni a többségi tantestületbe, és ebben is segítségükre lesznek a mentoraik, valamint a velük szemben megnyilvánuló sztereotípiákat felszínre hozó érzékenyítő tantestületi tréningek. Véleményünk szerint utóbbi hatással lesz a kisebbségi szülőkkel való konfliktusok megelőzésére, feloldására, a korrekt pedagógiai és személyes megnyilvánulások elterjedésére, amely hatékonyan segíti a gyerekek integrációját és inklúzióját az iskolákban. Ebben a roma koordinátor lesz az elsődleges modell, aki maga a tantestületbe integrálódik, miközben a roma gyerekek integrációján is segít, és maga is az élethosszig tartó tanulást példázza a roma, őt elfogadó közösség, és a szűkebb családja körében, összeegyeztetve azt a munkával. Kooperációban a befogadó munkahelyért c. tapasztalat-átadási, disszeminációs konferencia megtartása a tematikus hálózat, és a munkaerő-piaci reintegrációval foglalkozó szakemberek számára. Tárgyalások az önkormányzatokkal a fenntarthatóság biztosításáért 2 alkalommal 20 helyszínen, illetve az intézményvezetőkkel szintén 2 alkalommal 20 helyszínen Részvétel a nemzetközi tevékenységben Jelentések elkészítése Ösztöndíjfizetés koordinátoroknak (4 hónapig) Bérfizetés koordinátoroknak (26 hónapig) PR, honlap működtetése a projekt ideje alatt. Valamint: a.) szakmai jellegű feladatai: a pályázatban vállalt cselekvési programnak megfelelően irányítja és koordinálja a Fejlesztési Partnerség szakmai tevékenységét, biztosítja a projekt szakmai tartalmának minőségét, biztosítja a Fejlesztési Partnerség tematikus hálózati munkában való részvételét,

6 b.) pénzügyi feladatok: benyújtja a kifizetési kérelmeket, a költségigazolásokat, az előrehaladási és a monitoring jelentéseket a támogatónak, c.) adminisztratív-koordinatív feladatok: teljesíti a Fejlesztési Partnerség támogatási szerződésben (dokumentumok bemutatása az ott meghatározott szervek és szervezetek részére, kapcsolattartási, ellenőrzéstűrési, tájékoztatási kötelezettségek, stb.) foglalt kötelezettségeit, felügyeli a projekt szakszerű végrehajtását (különösen a minőségbiztosítás, az önértékelés, és a közbeszerzési eljárások tekintetében). Veszélyek és lehetőségek: A roma célcsoport kiválasztásánál maximálisan ügyeltünk a helyi szintű kereslet és kínálat találkozására, így ez kevésbé jelent veszélyt a program megvalósíthatóságára, mint az, hogy folyamatos motivációt kell fenntartanunk. Ennek alapvető feltétele a kifizetések folyamatos biztosítása. Azon kívül bármiféle ellenállás, előítélet ezt a roma koordinátorok esetében veszélyezteti, sőt az is, ha a saját közösségük fordul ellenük, pl. egy munkahelyi gyerekkel való szülő-iskola közötti konfliktuskezelés kapcsán. Az élethosszig tartó tanulásra a motivációt ezért azzal is biztosítani akarjuk, hogy a nemzetközi tevékenységre is rálátást nyerhetnek tanulmányúton (Szlovákia), illetve a legjobb tanulmányi előremenetelt felmutatók egy jutalom úton (Finnország). A program későbbi befogadásának más iskolák tekintetében az oktatáspolitikai változások, és a HEFOP-os pályázati lehetőségek kedveznek, ugyanakkor az önkormányzati fenntartású iskolák nem tudnak saját maguk új státuszt teremteni a továbbfoglalkoztatásra (hiszen nem önálló gazdálkodási szervek), ebből a szempontból kiszolgáltatottak a fenntartójuknak. Az Ec-Pec Alapítvány az önkormányzatok és iskolavezetők érdekeinek közelítésére - a fenntarthatóság miatt - településenként legalább négyszer fog erőfeszítést tenni, ui. a helyi önkormányzatok megnyerése a program fenntarthatósága miatt kiemelt fontosságú. Az érzékenyítő tréningek kidolgozása és adaptálása más befogadó célcsoportokra (pl. önkormányzatok és más hivatalok), valamint más kisebbségekre (pl. megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok, stb.) ezért is lehet a projekt egyik átvehető terméke. Nyíregyházi Főiskola: A projektben a Nyíregyházi Főiskola feladata, hogy az érettségivel nem rendelkező, ennek hiányában a munkaerő piacról kieső roma embereket érettségihez juttassa, mentorálási segítséggel. A mentorálás megvalósítása az oktatási intézmények pedagógusai által történik, egy hallgatót két mentor készít fel a közismereti és a szakmai vizsgákra. Az egyikőjük a reál tantárgyakat mentorálja, a másikuk a humán tantárgyakat, mindezt havonta mentoronként 5

7 órában végzik. Így egy hallgató egy hónapban összesen 10 mentori órán vesz részt. A közismereti képzés megkezdésének időpontja: szeptember 1. A sikeres érettségi eléréséhez a program időtartama alatt 9 7-órás képzést szerveznek a koordinátoroknak, és 9 7-órás képzést a mentoroknak, az általuk előzetesen kidolgozott képzési tematika szerint. A képzést támogató segédanyagokat a résztvevőknek kinyomtatott formában biztosítják. A képzéseken való részvételhez, a mentoroknak és a koordinátoroknak az útiköltséget, a terembérletet és az ellátást a Nyíregyházi Főiskola biztosítja. Ezeket a képzéseket a leendő vizsgaközpontokban szervezik meg azzal a céllal, hogy a koordinátorok motivációjára alapozva alapvető, a tanulásuk sikerességét befolyásoló kompetenciákhoz (tanulásszervezés, tanulási módszerek, időgazdálkodás, kommunikáció, stb.) juttassuk őket, illetve, hogy a mentorokat a hagyományos pedagógusi szerepen túl, a mentorpedagógia megismertetésével hozzásegítsék ahhoz, hogy a koordinátorokat hatékonyan tudják segíteni a tanulásban. A koordinátorokat foglalkoztató iskolák elhelyezkedése - bár 4 kistérség - 3 vizsgaközpont felállítását indokolta: Pécs, Budapest, Debrecen már működő gimnáziumaiban. A gimnáziumok vizsgaközponttá válásához szükséges egy egynapos felkészítő tréning, melynek célja a roma hallgatók egyéni tanulási útvonalainak megismertetése, a mentori rendszer bemutatása, a vizsgakövetelmények egyeztetése. A koordinátorok a közismereti képzések időtartamára az adott gimnázium esti tagozatos (egyéni tanrendű, rugalmas vizsgáztatási rendű) hallgatói lesznek. A koordinátorok ezekben a vizsgaközpontokban félévente vizsgáznak egy tanév anyagából, így jutnak el 2007 júniusában az érettségihez. A vizsgaközpontok a vizsgaidőszak előtt konzultációt biztosítanak a koordinátoroknak a gimnázium tanárai által, összesen 60 órában tanévenként (naptári félévben számolva). Az előkészítő szakasz kutatása alapján, arra építve esettanulmányokat készítenek a projektben részt vevő iskolákról, és az adott települések önkormányzatáról felmérve azt, hogy a roma többségű településeken intézményi kooperációban milyen gyakorlati segítséget lehet adni a célcsoportnak, illetve az intézmények ezáltal hogyan válhatnak maguk is befogadóvá. Az esettanulmányokat a négy kistérségről szóló szociokulturális, illetve a térségeket bemutató elemzés egészíti ki, melyeket együtt tanulmánykötetbe rendezve jelentetnek meg a szakmai közvélemény, illetve a programban résztvevők számára. A programban a mentorok költségeit a Nyíregyházi Főiskola biztosítja szeptembertől június végéig (az érettségiig). A program félidejénél helyzetértékelő tanulmányt készítenek azzal a céllal, hogy bemutassák a koordinátorok előrehaladását, szakmai fejlődésüket, és az iskolákban betöltött szerepük változását. A tanulmány célközönsége a szakmai közvélemény és a résztvevők nyarán a programot bemutató konferencia célja, hogy a projektben gyakorlati kipróbálásra kerülő rugalmas képzési modell megvalósíthatóságáról meggyőzze a szakmapolitikát, és ismertesse annak elért eredményeit a térségek

8 munkaerő-piaci szereplőivel. A program végén záró tanulmánykötetben jelentetik meg a rugalmas képzési modell szakértői elemzését, illetve a résztvevők társadalmi státuszának változásait, és az oktatási intézmények és önkormányzatok integrációra való motiváltságát. OKTÁV: A projektben az OKTÁV Kht. által szervezett és lebonyolított szakképzés célja, hogy az érettségit megszerző roma fiatalokat a lehető legtöbb szakképesítéshez juttassuk. Mivel a célcsoport heterogén, ezért a kimeneteket is differenciáltan határoztuk meg. A szakképzés megkezdésének időpontja: január Az iskolában dolgozó pedagógus mentorok segítik a koordinátorok gyakorlati feladatainak végrehajtását és a vele párhuzamosan zajló elméleti képzés tananyagának elsajátítását. A programban a mentorok költségeit a Nyíregyházi Főiskola biztosítja szeptembertől június végéig, az érettségi megszerzéséig. Az OKTÁV Kht július-augusztusban biztosítja a mentorok fizetését, ennek az indoka, hogy ebben a két hónapban már csak a szakképesítő vizsgákra készülnek a koordinátorok. A szakképesítések megszerzését az OKTÁV Kht. a következő tevékenységekkel biztosítja: - Tananyagfejlesztés: a koordinátorok megkapják a képzéshez szükséges összes tankönyvet és kifejlesztett kiegészítő tananyagot. - Az OKTÁV 2006 márciusában ingyenesen vállalja a mentorok felkészítését a szakképzés segítéséhez januárjában a szakképesítés megkezdése előtt megkötik a szerződéseket a három, a szakképzést lebonyolító oktatóval. Megkötik a felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő koordinátorral az első, kötelezően megszerzendő szakképesítésre. Az előrehaladásnak megfelelően minden képzés előtt megkötésre kerülnek az adott képzésre vonatkozó szerződések. - Az oktatás lebonyolítása a következő formában történik: A koordinátor gyakorlati képzésének lebonyolításához az OKTÁV ajánlott tevékenységi listát állít össze a mentor számára), amely útmutatóként szolgál majd a munkáltatónak a munkaköri leírás elkészítéséhez (2006. január). - A főpályázó által biztosított számítógépek segítségével a koordinátorok akár napi kapcsolatban lehetnek a szakképzésben résztvevő oktatókkal, így a mentorokon kívül az oktatók is segítik a koordinátorok felkészülését. Az oktatók által összeállított feladatokat a koordinátorok megoldás után ben visszaküldik az oktatónak. A szakdolgozat elkészítésekor az opponenssel (külső bíráló) és a konzulenssel (felkészítő tanár) való kapcsolattartás is ezen az úton történik. Az interneten keresztül a koordinátorok irányítottan nagyon sok, a munkájukat és tanulmányaikat segítő plusz információhoz juthatnak, például a szakdolgozatuk elkészítésekor.

9 A gyakorlati valamint az elméleti képzésben előforduló esetleges elakadásuk esetén a koordinátorok útján segítséget kérhetnek a képzés szervezőjétől. A Nyíregyházi Főiskola képzési helyeivel megegyező helyszíneken Budapest, Pécs, Debrecen az OKTÁV konzultációs lehetőséget biztosít a tananyag elsajátításához. - A szakképzés lezárása a rugalmasan szervezett szakképesítő vizsga, melynek szervezője az OKTÁV. A vizsgák a szakképzési konzultációs központokban kerülnek megrendezésre (Budapest, Pécs, Debrecen). Az Oktáv, mint FP-tag felelős azért, hogy a Kethanipe Egyesület által kidolgozott és oktatott roma kultúra modul beépüljön a releváns szakképzési programokba A projekt célja - az EU irányelvét kibővítve - legyen mindenkinek középfokú végzettsége, és arra építve minél több szakképesítése! 8 általánossal rendelkező roma koordinátor (31) A Gyermek- és ifjúsági felügyelő (120 óra ) képesítés megszerzése kötelező. Az egyéni haladástól függően, sikeres érettségi vizsga esetén megszerezhető még: - Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (az első szakképzéssel megegyező modulokra épülve még 65 óra) - Pedagógiai asszisztens (+120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens(+220 óra) Be nem fejezett középfokú végzettséggel rendelkező roma koordinátor (2) A Gyermek- és ifjúsági felügyelő (120 óra ) képesítés valamint a Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (az első szakképzéssel megegyező modulokra épülve még 65 óra) megszerzése kötelező. Az egyéni haladástól függően, megszerezhető még: - Pedagógiai asszisztens (+120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens(+220 óra) Középfokú végzettséggel rendelkező szakképesítés nélküli roma koordinátor (2) Kötelezően megszerzendő képesítések: - Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (185 óra, az alapok megszerzésével együtt) - Pedagógiai asszisztens (120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens (220 óra)

10 A Khetanipe Egyesület feladatai a roma származású szakemberek biztosításán túl: A társadalmi érzékenyítést megcélzó tréningekbe Roma kultúra modul kidolgozása és beillesztése, valamint ezeken e képzéseken páros tréningvezetéssel a modul oktatása, amely a projekt során a releváns OKJ-s szakképzésekbe is beépül (Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ , Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens OKJ , Pedagógiai asszisztens OKJ , és Gyógypedagógiai asszisztens OKJ ) Célcsoport: A programban résztvevő oktatási intézmények pedagógusai, első sorban a mentorpedagógusok, valamint a roma koordinátor hallgatók. Célja: A cigányság kultúrájának komplex megismertetése. A Magyarországon élő cigány csoportok bemutatása, különbözőségeinek felfedése. Szemléletformálás. Várható eredmények: A valós ismereteken alapuló kulturális-tudás birtokában szemléletváltozás bekövetkezését várjuk, és azt, hogy a szemléletváltás következtében a gyakorlati képzésnek és foglalkoztatásnak terepet biztosító oktatási intézmények tartósan és sikeresen fogadják be a roma koordinátort, motiváltak lesznek a továbbfoglalkoztatásukra, valamint az intézmények tantestületei nyitottabbakká és befogadóbbakká válnak roma kisebbség felé (szülők, munkavállalók és gyermekek), mely a sikeres integráció feltétele. Szükségesség indoklása: Egy adott népcsoport mindig a kultúráján keresztül érthető meg a legjobban, hisz az egyes ember működése függ ősei tradícióitól (rítusok, nyelvhasználat, öltözködés, gyermek-nevelési szokások, munkára nevelés, családi szerkezetek, szerepek: női, férfi és gyerek -, művészetek: zene, tánc, képzőművészet, irodalom /írott-, szájhagyomány útján terjedő/, életvezetési technikák), melyek ismeretében érthetőbbé válnak az egyes magatartásformák, családi viszonyok, így a konfliktusok megelőzésére és feloldására, az elfogadásra nagyobb az esély. 24 Szakmai fórum az elsődleges célcsoport számára: Célcsoport: A projekt esélynövelő koordinátorai (35 fő). A résztvevők a lakhelyükhöz legközelebb eső helyszínen találkoznak (Pécs, Budapest, Miskolc, Debrecen), a program ideje alatt 6 alkalommal, 3-4 hónapos időközönként. Cél: A koordinátorok munkájának mentális és szakmai támogatása, segítése. A találkozók alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a program résztvevői számára visszacsatolásokat, információkat gyűjtsünk a helyi problémákról (intézményi feladatok, beilleszkedés), illetve a koordinátorok szociális/családi nehézségeiről. A szakmai fórumok segítségével a problémák kibeszélése mellett megoldási stratégiák kialakítására, javaslatok tételére, tapasztalatok átadására is törekszünk. Emellett a hazai roma közélet alakulását is figyelemmel kísérhetik segítségünkkel.

11 Várható eredmények: Jól felkészült, jól informált, szakmai szerepükben és identitásukban megerősödött koordinátorok végezhetik tevékenységeiket helyi szinten. Szükségesség indoklása: Az azonos vonzáskörzetben dolgozó illetve tanuló koordinátorok a munkájuk és tanulmányaik során felmerülő sikereket és sikertelenségeiket őszintén megbeszélhetik. Ezen találkozások rendszeressége biztonságot nyújt a képzés ideje alatt a tekintetben, hogy az oktatási intézményekben a tőlük elvárt feladatokat jobban el tudják látni. Esélynövelő roma koordinátor munkaköri leírása 1. Ellátja a híd szerepét az iskola és család között Igyekszik megismerni a családokat Segíti a pedagógust a családok megismerésében Összehangolja az iskola és a család elvárásait Népszerűsíti az iskolát és a programot a szülők körében Közelíti az iskola és a családok értékrendjét Meggyőzi a szülőket az iskolai szerepvállalás fontosságáról Segíti megoldani az iskola és család, valamint a családok/gyerekek közötti konfliktusokat, szervezési feladatokat Képet ad a gyermek fejlődéséről a szülő számára Képviseli a szülők érdekeit az iskolában, illetve tolmácsolja azokat 2. Segíti a pedagógus munkáját Segít a gyerekeknek a nyelvi hátrányok leküzdésében Egyénileg vagy kiscsoportban foglalkozik a gyerekkel differenciált munka során a pedagógus útmutatása alapján Felismeri és támogatja a tehetséges gyermekeket (pályázat, verseny, kiállítás -információkkal, szervezéssel, felkészítéssel) Felügyel a gyerekekre tanítási órán kívüli időben (fogadja a tanítás előtt őket, szünetben) Segíti a technikai előkészítő munkát a pedagógus útmutatása alapján Részt vesz a diákok értékelésében, szabadidős tevékenységek vezetésében, ünnepélyeken, tanulókíséretben

12 3. Népszerűsíti a roma kultúrát Roma szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket közvetít, értelmez a pedagógusok és gyermekek számára Behozza a tanterembe, a tanórákra a roma tárgyi és szellemi kultúrát, felkutatja a helyi roma hagyományokat 4. Kezeli az előítéleteket Segít a gyerekeknek és a családoknak az ön és mások értékeinek felismerésében Támogatja/ értelmezi a szülő felé az iskola küldetését, a kötelezettségeket, ajánlásokat: az iskola és a pedagógus segítője, társa a gyermek megfelelő fejlődésének Jelzi az iskola működésében megjelenő-esetleg-, hátrányos megkülönböztetésre visszavezethető döntéseket, eljárásokat 5. Szervezési feladatokat lát el Kapcsolatot tar roma és más segítő/tanácsadó szervezetekkel, személyekkel (gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelmi felelős ) Segít megszervezni a szülői értekezleteket (vendéglátás, meghívás ) Kulturális program, kiállítás, születésnap segítő vagy önálló szervezése 6. Tanácsadói és segítő feladatot lát el Hangsúlyozza a gyermekek számára a tanulás fontosságát Tanácsot ad a pedagógusnak a gyermeknél felmerült iskolai problémák kezeléséhez Rábírja a gyerekeket a kötelességeik teljesítésére, segíti őket jogaik megismerésében, érvényesítésében Tájékoztatja a szülőket az iskola nyújtotta lehetőségekről (szakkör, felzárkóztatás, kirándulás, pályázat erre a Szülői Hírlevelet is felhasználja), egészségügyi és szociális ellátás lehetőségeiről, Segíti a szülőket az iskolai ügyek elintézésében (gyermekvédelmi támogatás, kedvezmények.) 7. Továbbképzi magát Részt vesz a nevelőtestület munkaértekezletein Bővíti játékismereteit, pedagógiai és pszichológiai ismereteit, általános műveltségét önképzés, illetve ha mód van rá szervezett továbbképzés révén

13 Közvetlen szakmai irányítója: az iskola igazgatója Híd-szerepének hatóköre: valamennyi az iskolába járó gyermek és családja, elsősorban a roma gyermekek és családjaik Iskolán belüli munkavégzés helye: az igazgató határozza meg (feltétel: időben történő egyeztetés) Iskolán kívüli feladatvégzését az igazgatóval és osztálytanítóval előzetesen egyezteti A program megvalósítóinak bemutatása: Ec-Pec Alapítvány Az Ec-Pec Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a new-york-i Open Society Institute megbízásából kidolgozott Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszert Magyarországon a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekeket nevelő óvodákban, iskolákban elterjessze. Jelenleg országosan mintegy 200 általános iskolában és óvodában működik a Lépésről lépésre program, és évente átlagosan fő pedagógus, valamint több száz köztisztviselő és szociális szférában dolgozó munkatárs képzését végezzük. Az Ec-Pec Alapítvány missziójának megfogalmazása szerint olyan átfogó programokat és projekteket valósít meg, amelyek a perifériára szorult társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez járulnak hozzá, első sorban az oktatás, képzés területén. Kifejlesztett képzési programjaink eddig leginkább a pedagógusok és az iskola módszertani kultúrájának, a differenciált, különböző hátterű (szociális, képességbeli, etnikai stb.) gyermekek neveléséhez adekvát pedagógiai eszköztárának fejlesztésére, bővítésére irányultak. A megváltozott pedagógusszerep elfogadásához, a gyermekközpontú attitűd kialakításához, és a gyermekek szükségleteiből kiinduló tanulás és tanítás szervezéséhez azonban a módszertani képzések önmagukban nem elegendők. Új stratégiánk értelmében tudatosabban kezdtünk el foglalkozni az iskola szervezetére is irányuló komplex iskolafejlesztési szolgáltatási csomag teljessé tételével, valamint a társadalmi befogadást erősítő, a befogadó attitűd kialakítását célzó, nem pedagógus célcsoportoknak szóló képzések fejlesztésével, pl.: Antidiszkriminációs képzések, felnőtt előítélet-kezelő tréningek a civil és a szociális szféra, a média, és az iskolák fenntartói részére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy pozitív, a gyermekek jövőjét is pozitívan befolyásoló hatást kizárólag a fentiek együttes alkalmazásával, emellett az összes érintett bevonásával, együttműködésével lehet csak megvalósítani. A társadalmi tudat formálásában projektjein keresztül is szerepet vállal az Alapítvány, szemléletváltásra, befogadásra való képességre készítve fel a társadalmi környezetet jelentő mikroközösségeket, szervezeteket, segítő intézményeket.

14 Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola január 1-jén két intézmény integrációjával jött létre. Az egyik jogelőd, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1962-ben alakult, s az elmúlt évtizedek alatt óvónők, tanítók és tanárok ezreit bocsátotta ki a magyar alapfokú oktatás valamennyi szakterületére. Több mint harminc tanszéken folyt eredményes oktató- és kutatómunka. A másik jogelőd intézmény, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Kara 1961-től mezőgazdasági gépészmérnököket, agrármérnököket, repülőmérnököket, közgazdászokat bocsátott ki, részben a régió különböző gazdasági területeire, részben az ország egészére. Tizenhárom tanszékén és a képzést segítő egységeiben színvonalas szakmai munka folyt. Az integráció létrejöttével egy új főiskola kiépítése kezdődött meg, amely négy főiskolai karral és az oktatást segítő háttérintézményekkel kezdte meg működését. Jelenleg hallgatójával, 370 oktatójával (2005. szeptember 1- jei adat), két gyakorlóiskolájával - amelyekben 1500 kisdiákot 150 nevelő tanít -, tangazdaságával az ország legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozik. A folyamatos fejlődéshez jó alapot ad az intézményfejlesztési terv, amelynek akadémiai és beruházási programrésze új szakok sokaságát, a képzési szerkezet teljes átalakítását, a kommunikációs rendszer korszerűsítését, új tanulmányi épületek megépítését eredményezi. Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy ápoljuk a magyar kultúrát és jól felkészült szakembereket képezzünk a régiónak, a magyar társadalomnak. Céljaink közé tartozik az, hogy lehetőségeinkhez képest járuljunk hozzá Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a régió fejlődéséhez. Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar A kar a főiskola legfiatalabb és az egyetlen olyan szerveződése, amelyet a jogelőd intézmények közösen alakítottak meg. A karon 9 tanszék található, amelyek több mint 1500 hallgatót tanítanak. Az itt folyó oktatás célja, hogy a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelő, magas szintű gazdasági -és társadalmi ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen a régió és az ország számára. A karon választható szakok közül legnépszerűbb a közgazdász-gazdálkodási, ahol a hallgatók zöme tanul. Itt szakirányokat lehet választani, amelyek között klasszikus pénzügyi, vállalkozási és marketing irányultságon kívül olyan kuriózum is található, mint a közigazgatási gazdálkodás szakirány. Kedvelt a szaknyelvvizsgát is megkövetelő nemzetközi kapcsolatok szak, amelyen többek között jogi, pénzügyi, gazdasági-kereskedelmi és diplomáciai tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók. Keresett még az országban elsők között akkreditált kommunikáció szak, amely leendő médiaszakembereket képzi. Népszerűségnek

15 örvend a művelődésszervező szak is, amely a kultúra legkülönbözőbb területein, jó elhelyezkedési lehetőségekkel bocsát ki szakembereket. A karhoz tartoznak a Filozófia, ill. a Politológia és Szociológia Tanszékek, amelyek színvonalas társadalomtudományi képzésükkel a hallgatók értelmiségivé válásában játszanak fontos szerepet. A kar kiemelt figyelmet fordít a szakirányú továbbképzésnek és tudományos kutatómunkának is. Az OKTÁV Kht A felnőttképzés egyik országosan is jelentős központját Esztergom-kertvárosban 1973-ban alakították ki, az egykori műszaki főiskola helyén. A hatvanas évek elejére jellemző gazdasági fejlődés egyre nagyobb mértékben igényelte a korszerű technológiákhoz és üzemirányításhoz értő szakembereket. Az akkori kormányzat 1962-ben Esztergom-Kenyérmezőn -a Hell József Károly Bányagépészeti Technikum jól felszerelt bázisán- létrehozta a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot -majd főiskolát-, amely a nehézipar vegyipari és bányászati ágazatának szakemberképzését biztosította. A felsőfokú oktatási intézetben Vegyipari Gépész, valamint Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakon lehetett magas szintű tanulmányokat folytatni. A tanszéki rendszerben működő intézmény a Nehézipari Minisztérium kiemelt támogatását élvezte, amely biztosítéka volt az új technológiák beépülésének. A tanszékek munkatársai bekapcsolódtak az ipari megbízású kutatásokba, amely a szakmai fejlődést jelentős mértékben felgyorsította. Az intézet tanárai, oktatói nagy figyelmet fordítottak a gyakorlati oktatás színvonalára, ezért a kutatásokba és fejlesztésekbe a hallgatókat is bevonták, így szakmai felkészültségük értékes gyakorlati tapasztalatokkal is bővült. A szakmai munka elismerését jelentette, hogy vegyipari gépész hallgatók, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola jegyzésével üzemmérnöki oklevelet szerezhettek. A bányagépész és bányavillamossági szakos hallgatók a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán tettek sikeres üzemmérnöki államvizsgát. A felsőfokú technikum országosan elismert, jó oktatási színvonalú oktatási intézmények sorába tartozott. A technológiák gyors fejlődése, a szakemberek, különösen a vezetők és műszaki gazdasági szakemberek továbbképzését is szükségessé tette. A fejlődéssel lépést tartó szakmai továbbképzés hatékonyabb megoldása érdekében a Nehézipari Minisztérium hatáskörébe tartozó továbbképzési feladatok ellátása céljából október 1-én a műszaki főiskola bázisán létrehozta a Nehézipari Minisztérium Továbbképző Központját (NIM TK). A munkatársak jelentős részét a megszűnt főiskola oktatói és ügyviteli dolgozói köréből vették át. A NIM Továbbképző Központ fő szakmai feladatai közül néhány: felnőttképzési módszerek és szakmai továbbképzési programok, tananyagok kidolgozása, előadók felkészítése, a számítástechnikai kultúra elterjesztése. Ehhez a Nehézipari Minisztérium kiemelt forrást biztosított.

16 A jelentős szakmai, módszertani és technikai fejlesztések három nagyobb szakterületre fókuszáltak: vezetőképzésre és továbbképzésre, funkcionális képzésre és továbbképzésre, valamint műszaki továbbképzésre. Mindebbe beleértve a számítástechnikát. A zömében bentlakásos továbbképzések hallgatóinak elhelyezésére az iskolai kollégiumot korszerű szállodává alakították. A NIM Továbbképző Központ szakmai munkájával jelentős sikereket ért el, majd az államszervezet átalakulásával együtt magasabb elismerést kapott. Így ennek a folyamatnak a részeként 1982-ben Ipari Vezetőképző Intézetté szervezték át. Szakmai munkájában jelentősebb szerepet kapott a vezetők képzése és továbbképzése, valamint a számítástechnikai szakember és alkalmazói képzés (főleg vezetők, technológiai és folyamatszabályozási szakemberek). Mindezek jelentős módszertani és eszközfejlesztéssel is együtt jártak, melynek eredményeként az intézet a szakmaterületen élenjáró szerepet töltött be. A rendszerváltást megelőző évben a közvetlen állami felügyelet megszűnt, és az intézet OKTÁV Ipari Továbbképző Vállalat néven önállóan gazdálkodó vállalattá alakult. Szakmai célként továbbra is a vállalatok szakemberinek képzését fogalmazta meg, amely a nevét jellemző mozaikszóban is kifejezésre került (Oktatás-Képzés-Továbbképzés-Átképzés-Vállalkozás). A privatizáció és rendszerváltás újabb átalakuláshoz vezetett, amelynek eredményeként részvénytársasági formában OKTÁV Továbbképző Központ Rt. néven működik. Az átalakulás jelentős hatással volt az alkalmazkodóképesség növelésében, így a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó programok kidolgozásával és megvalósításával éri el sikereit. Az OKTÁV Továbbképző Központ 1973 óta áll a felnőttképzés szolgálatában. Fő tevékenységi területeink: szakképzés és továbbképzés egyéni jelentkezők, vállalati és intézményi megrendelők számára, továbbá vizsgaközpont, szakközépiskola és szálloda működtetése. Központunk Esztergom-kertvárosban található, ezen kívül irodáink és képviseleteink vannak Budapesten, Székesfehérváron, Tatabányán és Szombathelyen. Tanfolyamokat igény esetén az ország bármely pontján szervezünk. Az OKTÁV Továbbképző Központ felnőttképzési területe a szakképző és szakmai továbbképző tanfolyamok, konferenciák és tréningek széles körét kínálja. Célunk az Élethosszig tartó tanulás" gyakorlati megvalósításának az elősegítése, vagyis az, hogy a tanulni vágyó felnőtteket piacképes szaktudás és szakképesítés megszerzésében támogassuk. Állandó kínálatunkban több, mint 250 OKJ-s tanfolyam szerepel, amelyet a szakmai- és vizsgakövetelmény keretein belül a piaci igényekhez alkalmazkodva folyamatosan megújítunk, hogy partnereink számára mindig piacképes, korszerű képzéseket nyújthassunk. Képzéseinket a következő képzési szolgáltatások egészítik ki: előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése, álláskeresési tanácsadás.

17 2005-ben több, mint felnőtt tanult nálunk, hogy képesítést, szakképesítést vagy szakmájának gyakorlására jogosító egyéb végzettséget, pl. továbbképzési igazolást szerezzen. A vállalati, intézményi megrendelőink igényei szerint nagy hangsúlyt helyezünk a feladatközpontú testre szabott" képzések szervezésére. Egyéni hallgatóink számára többféle támogatási lehetőséget kínálunk. Akkreditált felnőttképzési intézményként minden információt és adminisztratív segítséget megadunk vállalati és intézményi partnereinknek ahhoz, hogy munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükből finanszírozhassák. Munkatársaink Esztergomi központunkban, továbbá budapesti, székesfehérvári és tatabányai irodánkban, illetve szombathelyi képviseletünkön állnak az Önök rendelkezésére. Az OKTÁV Továbbképző Központ esztergom-kertvárosi székhelyű oktatási intézmény, ahol jelentős szak- és tréningtermi kapacitással, valamint szállodai és éttermi szolgáltatással állunk hallgatóink és vendégeink rendelkezésére. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés mellett itt kapott helyet az OKTÁV Üzleti Szakközépiskola és Kollégium, amely nappali rendszerben, érettségizetteknek nyújt szakmai képzéseket. Az ország számos pontján szervezünk tréningeket és tanfolyamokat mind egyéni, mind vállalati hallgatóink részére. Több nagyvárosban - Budapesten, Székesfehérváron, Tatabányán, Dunaújvárosban és Szombathelyen önálló irodákat működtetünk. Szakképesítő tanfolyamaink legnagyobb részét budapesti helyszínen szervezzük, ahol mintegy hallgató fordul meg évente. Budapesti irodánk 2005-ben új épületbe költözött, ahol kibővített ügyfélszolgálattal és korszerűbb tantermekkel, színvonalasabb szolgáltatással várja hallgatóit. Esztergom-kertváros Budapesti iroda Székesfehérvári iroda Tatabányai iroda Szombathelyi partner PROJEKTJEINK A jogelődök szakmai sikereire építve, és a piaci igényekhez formálódó OKTÁV Továbbképző Központ a meglévő belső szellemi tőkére támaszkodva, mindig nagy hangsúlyt helyezett a szakmai munka fejlesztésére. A szükséges források jelentős részét hazai és nemzetközi projektekben való részvételével biztosította. A többnyire önálló, illetve nemzetközi konzorciumi keretek között megvalósuló projektekben a vállalkozások fejlesztése, válságmenedzselés, az innovációs kultúra fejlesztése, kistérségi szakmai programok szervezése és koordinálása, valamint szakmai tanácsadás területén használta fel szakmai tapasztalatát.

18 A Munkaügyi Központok partnereként és támogatásával fontos szerepet töltött be a nagyszámban munkanélkülivé vált lakosság átképzésében. Az uniós forrásokra épülő hazai pályázati rendszerek, illetve támogatások lehetőséget teremtettek új módszerek és szakmai programok kidolgozására. Így kerülhetett sor pl. kompetencia alapú moduláris szerkezetű tananyagok kifejlesztésére, hasznosítására, valamint hátrányos helyzetű, illetve átmenetileg nehéz helyzetbe sodródott emberek átképzésére, a munka világába történő visszavezetésére, az esélyegyenlőség növelésére. Az OKTÁV Továbbképző Központ több témakörben csatlakozott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz (HEFOP), a Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz (ROP) és a nemzetközi keretek között működő EQUAL esélyegyenlőséget elősegítő programhoz. A Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesületről A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították meg többségében roma/cigány egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hátrányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék. Az alapító okirat szerint, az egyesület legfontosabb irányelvei a roma/cigány gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a különböző roma/cigány nyelvek elsajátíttatása; a kultúra ápolása; a közösségi élet fellendítése, a roma/cigány emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme; a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés köré szerveződnek. Az egyesület kezdettől fogva együttműködik más roma/cigány és nem roma/cigány civil szervezetekkel, állami intézményekkel, hogy a slumosodó városrészekben nagy számban élő roma/cigány közösségeket, hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket, fiatalokat segítse, összefogja, valamint problémáikra megoldási lehetőségeket keresve, információkkal, programokkal támogassa őket. A szervezet tevékenysége igen szerteágazó és sokrétű, de arra törekszünk, hogy a különböző programok egymással szerves egységben, a közös célok érdekében komplexen működjenek. Az elmúlt években is több jelentősebb program valósult meg től jelentősen bővült az egyesület által megvalósított immár megyei és regionális szintű programok száma, melyek sikerességét a képzett, többségében roma/cigány származású munkatársak tevékenysége segíti elő. Az egyesület megalakulása óta támogatóink között szerepel az Open Society Institute. Működési támogatásaik mellett a Roma Participation program keretén belül lehetőségünk nyílt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, valamint különböző képzéseket is rendszeresen látogattunk/látogatunk támogatásuk segítségével. A fent említett tevékenységek mellett egyesületünk a civil szervezetek számára megrendezésre kerülő konferenciákon, szemináriumokon, és tréningeken is képviselteti magát. Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, a kapcsolatok kiépítését, valamint az információáramlást és a tapasztalatcserét.

19 Főbb lezárult programjaink Kamipen Akarat program Szervezetünk júniusában a Baranya Megyei Munkaügyi Központ meghívásos pályázatán való eredményes részvételével nyerte el a mentori szolgálat megvalósításának lehetőségét a Kamipen programban. A augusztus 1-jétől július 31-ig tartó program két (képzési és foglalkoztatási) ciklusban zajlott, illetve célja is kettős volt: 70 fő elsősorban roma/cigány származású célcsoporti személy számára 2 éves időtartamban történő komplex képzési- és foglalkoztatási program biztosítása munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése érdekében. A célcsoport az általános iskola 7-8. osztályának eredményes befejezése után szakképzéssel és 1,5 éves foglalkoztatásban való részvétellel készült fel a tényleges és hosszú távon is fenntartható munkaerő-piaci részvételre. A célcsoport motiválását a projekt adta lehetőségek maximális kihasználására, keresetpótló- és étkezési támogatás biztosításával, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekkel segítette elő a BMMK és Khetanipe Egyesület. A program olyan elsősorban roma/cigány származású, aktív korú munkanélkülieket célzott meg, akik az általános iskolai tanulmányaikat a 6. osztály után félbehagyták, így iskolázatlanságuk és származásuk miatt kiszorultak nem csupán a munkaerőpiacról, hanem a felnőttképzési és reintegrációs programokból is. A célcsoport minden tagját jellemezte az alapfokúés szakképzettség hiánya, a tartós munkanélküliség, a képességeknek megfelelő munkahely hiánya, a nem kellően fejlett személyes képességek, az önérvényesítési képességek hiánya, a versenyképesség hiánya, a hátrányos helyzetű családi háttér, a többségi társadalom szempontjából elégtelen szocializáció és a munkaerő-piacon eladhatatlan tudás. Lépésről lépésre program A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által támogatott Lépésről lépésre elnevezésű alternatív munkaerő-piaci szolgáltató program június 1-jétől működött Baranya megye 7 városában, a BMMK kirendeltségeihez tartozó térségekben. A programot november 30-ig a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. működtette december 1-jétől november 30-ig a programot viszont már a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület valósította meg. A 2004 decemberétől kezdődő támogatási időszakban a BMMK részéről biztosított anyagi forrásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése is kiegészítette, mely elsősorban a ciklus indításához szükséges működési feltételek kialakításában segített tekintve, hogy a program új megvalósító szervezethez került. A program fő célkitűzése volt, hogy célcsoportját (a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű elsősorban roma/cigány származású, tartósan munka nélkül élő

20 személyeket) személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásban részesítse, számukra megtalálja a megfelelő képzési, átképzési formákat, valamint munkavállalásukat, elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon elősegítse. CKÖ-Civil Háló program A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 2005-ben megvalósult projekt elsődleges célja volt, hogy bázis-szervezetként a helyi igényekre azonnal reagálni tudó, fejlődőképes helyi vezetőkkel és szervezetekkel alakítsunk ki kapcsolatot a szükségleteknek megfelelően. Szakmai tudásunk és tapasztalataink átadásával sem tudtuk közvetlenül a helyi cigányság életkörülményeit megváltoztatni, képesnek éreztük azonban magunkat is, és a már létrejött kapcsolataink helyi képviselőit is arra, hogy közvetetten változtatni tudjanak a cigányság helyi megítélésében, melynek következményeként hosszabb távú célként - a romák/cigányok a helyi társadalomban is elfoglalhatják méltó helyüket. A korábbi időszakokban már több megyei képviselőt is sikerült meggyőznünk arról, hogy a helyi érdekképviseletet civil szervezeti munka biztosításával érdemes megerősíteni és kiegészíteni. E tevékenységünknek köszönhetően elsőként Vajszlón, majd pedig Keszün és Szentegáton alapítottak lelkes, romákért/cigányokért ténylegesen tenni akaró képviselők és lakosok közhasznú egyesületet. Célunk volt, hogy további (legalább 5-6) ormánsági kistelepülés is létrehozhassa érdekvédelmi szervezetét, s szakmai támogatásunk segítségével megerősödve képviselje ezen elmaradt térség lakóinak érdekeit. FERO Fejlesztés a romákért program A 2005-ös CKÖ-Civil Háló program folytatásaként a program elsődleges célja, hogy bázis-szervezetként a helyi igényekre azonnal reagálni tudó, fejlődőképes helyi vezetőkkel és szervezetekkel alakítsunk ki kapcsolatot a szükségleteknek megfelelően. Szakmai tudásunk és tapasztalataink átadásával sem tudjuk közvetlenül a helyi cigányság életkörülményeit megváltoztatni, képesnek érezzük azonban magunkat is, és a már létrejött kapcsolataink helyi képviselőit is arra, hogy közvetetten változtatni tudjanak a cigányság helyi megítélésében, melynek következményeként hosszabb távú célként - a romák/cigányok a helyi társadalomban is elfoglalhatják méltó helyüket. Tanulószoba-program hátrányos helyzetű roma általános iskolások számára Egyesületünk alapító okiratában a prioritások között találjuk a roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, a roma kultúra és nyelvek ápolása célkitűzést is. Ennek megfelelően, - különböző, a lehetőségek által adott formában - megalakulásunk óta működtetünk tanodát/tanulószobát május 1-jével a Partners Hungary Alapítvány támogatásának jóvoltából indíthattuk el, és tarthattuk fent (egy éven keresztül) tanulószoba programunkat. A projekt közvetlen célja egy olyan iskolán kívüli tanulószoba program megvalósítása volt, mely célcsoportbeli fiatalnak közvetlenül segített a

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz TÁMOP-3.4.1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 konstrukció Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, és akin múlik, hogy mi lesz a világból?''

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben