Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztatóról A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét. Továbbá a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal beszerezi az érdekelt települési önkormányzatok véleményét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/202. (VIII. 3.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 24. (l) bekezdése szerint. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről Előzőleg az Önkormányzat véleményének kialakítása az alábbi folyamat szerint történt: a) áttekintettük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 0. Tankerület (a továbbiakban: Tankerület) igazgatója által a Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) 203. november 7-én megküldött körzethatár-módosítást [a Tankerület igazgatójának tájékoztatása szerint ezt a módosított változatot küldte meg a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal)] és összehasonlítottuk az akkor hatályos körzethatárokkal, valamint rögzítettük az eltéréseket, b) a Kormányhivatal az általa javasolt körzetlistáról 203. november 8-án megkeresésében megkérte az Önkormányzat véleményét a felvételi körzetek megállapításához (a mellékelt körzetlista nem volt azonos a Tankerület módosítási javaslatával), c) az Önkormányzat 203. november 28-án megküldte a Kormányhivatalnak az 534/203. (XI. 2.) KÖKT határozatában foglalt véleményét az iskolai körzetek módosításáról. A Képviselő-testület a novemberi ülésén a Tankerület igazgatója által 203. november 7-én megküldött körzethatár-módosításról szóló véleményezésről döntött, mert a Kormányhivatal által módosított körzetlista csak 203. november 8-án érkezett meg a Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz. A 534/203. (XI. 2.) KÖKT határozatban foglalt véleményezés mellett felhívtuk a figyelmet egyrészt a Kormányhivatal módosításában, másrészt a Tankerület módosításában található koherencia-hiányokra. Valószínűsíthető, hogy az 534/203. (XI. 2.) KÖKT határozatban foglalt vélemény meghatározóan hatott a Kormányhivatal körzetmódosításra vonatkozó döntésére. A Kormányhivatal 204. február 27-én kelt levelében küldte meg a Budapest Főváros X. kerület iskolai felvételi körzethatárainak meghatározásával kapcsolatos döntését, ami az előterjesztés l. melléklete. A módosításban érintett közterületeket vagy közterület-részeket összehasonlítottuk a 203. november 8-án hatályos körzetlistával (az Önkormányzat ezzel a változattal egyetértett) a Tankerület által javasolt körzetlistával, valamint a 204/205. tanévre meghatározott körzetlistával Az összehasonlításból kiderült, hogy a Kormányhivatal a Tankerület mely módosítási javaslatait fogadta el. A 4 7 módosításnál 3 esetben a Tankerül et, hét esetben az Önkormányzat javaslatát vette figyelembe a Kormányhivatal. Kilenc módosításnál a

2 Kormányhivatal egyedi megfontolás alapján Mindezeket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A körzetesítésből kimaradt a Balkán utca (van ebben az utcában lakó leendő elsős gyerek) és a Vajda Péter utca. A Szlávy utca viszont két iskola (a Mihály és a Angol Két Tanírási Nyelvű Altalános ) körzetében egyaránt szerepe l. A körzethatár-módosítás véleményezésének során a népesség-nyilvántartás 203. novemberi állapotát körzetesítettük a Tankerület által javasolt körzethatárok szerint. A tanköteles óvodások ismeretében ugyanezt megtettük a hatályos kötelező felvételt biztosító iskolai körzetek tekintetében. Az alábbi táblázatban az így kialakult létszámokat - amelyekben a kőbányai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező gyerekek számát nem vettük figyelembe - összehasonlítottuk a Kormányhivatal 203. november 8-ai körzetlistájával. Annak érdekében, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek, százalékos értékeket adtunk m eg. Kormányhivatal hatályos Kormányhivatal 203. körzetlistája szerinti november 8-ai Intézmény körzetesítés a körzetlistája szerinti 204/205. tanévre körzetesítés fő o;o fő % Kőbányai Bem József 3,45% 0,2% Kőbányai Fekete István 88 9,84% 54 6,54% Kőbányai Harmat 98 0,96% 88 0,65% Kőbányai Angol Két Tanírási Nyelvű általános 70 9,02% 33 6,0% Kőbányai Mihály 66 7,38% 62 7,5% Kőbányai Keresztury Dezső 72 8,05% 68 8,23% Kőbányai Kertvárosi 38 4,25% 35 4,24% Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 27 4,2% 49 8,04% Kőbányai Szent László 5 2,86% 2 3,56% Kőbányai Szervátiusz Jenő 7 7,94% 80 9,69% Wesley János Óvoda, és Gimnázium 36 4,03% 35 4,24% Összesen 894* 826* * Megjegyzés: a két adat közötti eltérés oka az, hogy a hatályos körzetlista a jelenleg óvodás, kőbányán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettek adataira épül, a Kormányhivatal 203. november 8-ai körzetlistája pedig a 203. november 8-i népesség-nyilvántartási adatra. A Kormányhivatal egyéni döntései az iskolai felvételi körzetek letisztulását hozták azokban az esetekben, ahol átfedések voltak a körzetekben (pl. Vaspálya utca). A módosítás jelentős része a Kőbányai és a Kőbányai Szervátiusz Jenő körzetét érintette. A változtatás részben érte el azt a Tankerület által kitűzött célt, hogy a Városközpontban elhelyezkedő intézmények mentesüljenek a túlterheléstől A Szervátiusz várható elsőseinek száma csökkent, a Szent László Általános ugyanannyi gyereket várhat, mint az előző években, a Angol Két Tanírási Nyelvű Általános Iskolának kötelező felvételt biztosító intézményként lényegesen több tanulót kellene elhelyeznie. 2

3 A számok tükrében nem valósult meg a kitűzött cél. A Fekete István és a Széchenyi István közötti körzeteltolás nem szolgálja a Harmat tehermentesítését, pedig mindkét intézményben van elegendő férőhely és tanterem, valamint minden egyéb körülmény is megfelelő lenne. Az itt nem említett intézmények terhelése a beiskolázáskor várható elsősök tekintetében optimálisnak mondható. A Bem József várható elsősei ebben az évben is kevesen vannak, ennek ellenére valószínűleg kialakítható lesz egy ideális létszámú első osztály az iskolába járók testvéreire és a szomszédos kerületek tanulóira is tekintettel. A fenti táblázatban megjelenő adatok akkor érvényesek, ha minden tanköteles korú gyerek megkezdi a tanulmányait a 204/205. tanévben. Az óvodai adatok ismeretében nagyszámú az újabb óvodai nevelési évet óvodában töltő gyermekek száma, ami tovább módosítja az iskolákjelenleg sem azonos terhelését. A Nkt. 45. (2) bekezdése kimondja, hogy az a gyermek, aki az adott év augusztus 3-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik, és annak az évnek a szeptemberében, illetve az azt követő évben el kell kezdenie az általános iskolai tanulmányait. Bár a 6. életév betöltésével tankötelessé válik a gyermek, ez mégsem jelenti azt, hogy biztosan iskolába fog menni, mert az életkor nem jelenti automatikusan az iskolaérettséget is. A törvény bizonyos feltételek teljesülése esetén megengedi, hogy egy gyermek 7 évesen kezdje meg az iskolai tanulmányait. A tankötelezettségről, illetve arról, hogy iskolaérett-e a gyermek a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. (4) bekezdése]. Arra is van lehetőség, hogy a szülő kérésére a gyermek 6 éves kora előtt is megkezdhesse iskolai tanulmányait. Az erre vonatkozó kérelmet a Kormányhivatal bírálja el Ol között születettek között születettek között születettek összes 203/204. nevelési évre beiratkozott óvodások közül a tankötelesek létszáma korrigált adat: 204. február végéig az óvodábó kiiratkozottak számával csökkentett létszám A táblázat adatai szerint a 203/204. tanévben 295 gyermeket nem írattak be iskolába annak ellenére, hogy 203. augusztus 3-ig betöltötték a 6. életévüket. 3

4 Az óvodavezetők 204. március 4-ei adatszolgáltatása alapján: iskolába megy óvodában marad, az szakértői vizsgálat alapján szakértői vizsgálat óvodavezető döntése alapján marad óvodában eredményére vár összesen A tanköteles tanulókat az iskola első évfolyamára a 204. április l-je és április 30-a közötti időszakban kell beíratni. A beiratkozás pontos időpontjáról a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki, amelyet a helyben szokásos módon kell közzétenni [Nkt. 50. (7) és R. 22. (2) bekezdése]. A szülőknek szabad iskolaválasztási lehetőségük van, ami azt jelenti, hogy beírathatják a gyermeket, annak képessége, érdeklődése, vallási hovatartozása, illetve nemzetiségi kötődése alapján a megfelelő iskolába [Nkt. 70. (2) bekezdése]. Ha oda nem sikerül, akkor az az általános iskola köteles felvenni a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola) [Nkt. 50. (6) bekezdése]. X. kerületi lakóhellyel rendelkező tanköteles óvodások létszáma budapesti, de kerületen kívüli lakóhellyel rendelkező tanköteles óvodások létszáma vidéki lakóhellyel rendelkező tankötelesek létszáma összes 203/204. nevelési évre beiratkozott óvodások közül a * tankötelesek létszáma korrigált adat: 204. február végéig az óvodából kiiratkozottak számával csökkentett létszám *Megjegyzés: a 203/204. nevelési évre beiratkozott óvodásokközüla tankötelesek száma (994) nem azonos az első táblázatban a "Kormányhivatal hatályos körzetlistája szerinti körzetesítés tanévre megnevezésű cellában megadott számmal (894), mert az adatbázisban a gyerekek közölt lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők száma mozgóadat (egy gyereknek két kőbányai lakcíme is lehet), valamint a kőbányai lakcímmel nem rendelkezőket nem lehet a körzetek szerint besorolni. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni [Nkt. 5. (l) bekezdése]. Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 4

5 d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található [R. 24. (6)-(7) bekezdése]. Intézmény neve férőhelyek engedélyezhető osztályok száma száma* (maximum 27 fő/tanterem)** rendelkezésre álló termek (osztálytermek és szaktantermek) száma 203. október l-jei OSA adatok szerint Bem József Ált. Isk. 30 ll 4 Fekete István Ált. Isk Harmat Ált Isk É. Ált. Isk. Kápolna tér É. Ált. Isk. Üllői u Mihály Ált. Isk Keresztury Dezső Ált. Isk Kertvárosi Ált. Isk. 30 ll 2 Széchenyi István Ált. Isk Szent László Ált. Isk Szervátiusz Jenő Ált. Isk Összesen *A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működész Szabályzatáról szólo (VII. 5.) EMMI utasításban meghatározott maximális gyereklétszám **Az Nkt. 4. melléklete alapján az általános iskola -8. évfolyamán az osztályok maximális létszáma 27 fő. A fenntartó határozza meg az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok számát. [Nkt. 83. (2) bekezdés d) pontja]. Intézmény neve osztályterem szaktanterem 203/ / /204. tanévben tanévben kilépő tanévben működő 8. osztályok működő első osztályok száma osztályok száma száma Bem József Alt. Isk. ll l Fekete István Alt. Isk Harmat Alt Isk J anikovszky E. Alt. Isk. Kápolna tér E. Alt. Isk. Üllői u. 6 l 4 l 2 Mihály Alt. Isk. 5 l Keresztury Dezső Alt. Isk Kertvárosi Alt. Isk. 2 o 3 l l Széchenyi István Alt. Isk Szent László Alt. Isk Szervátiusz Jenő Alt. Isk Összesen A Kőbányai "A" és "B" épület egységeiben található termek számáról és méretéről az igazgató asszony levele nyújt részletes ismertetést, ami az előterjesztés 3. melléklete. A körzetében jelzett beiskolázandó első osztályos gyerekek számát tekintve (70 tanuló) - a maximális 27 fős osztálylétszámmal számolva - hat osztály indítása válhat szükségessé akkor, ha minden 5

6 körzetbe tartozó gyermek felvételre jelentkezik. Az intézmény székhelye és a telephelye közötti megosztásban ez azt jelentheti, hogy négy osztály indulhat a Kápolna téren és két osztály az Üllői úti tagintézményben. Az intézmény Kápolna téri székhelyén található osztálytermek számát és a működő osztályok számát, valamint a kimenő nyolcadik osztályok számát tekintve itt szükségessé válhat újabb tanterem kialakításának az igénye, ami a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ kiköltöztetésével valósítható meg. A köznevelési intézmény székhelyének megváltoztatása átszervezésnek minősül. A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét [Nkt. 83. (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés h) pontja]. A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg [Nkt. 84. (l) bekezdése]. A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter, legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban [Nkt. 84. (7) bekezdés d) pontja]. Budapest, 204. március "K?' Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 6

7 BUDAPEST FáVÁROS KORMÁNYHIVATALA OKTATÁSIFŐOSZTÁLY Ügyiratszám: Ügyintéző: Liwa László Telefon: +36 () Tárgy: Altalános iskolák felvételi körzetének megküldése Melléklet: A kerületi általános iskolák felvételi körzetének listája Hiv szám:- KLIK Budapesti I-XXIII. Tankerületének Igazgatója részére Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úri A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény 50. {8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Budapest Főváros Kormányhivatalának Oktatási Föosztálya a kerületi önkormányzatok által meghatározott, 202. december 3-ei állapotot tükröző felvételi körzeteket 203. év során a tankerületektől és önkormányzatoktól beérkező észrevételek, javaslatok alapján módosította. A kormányhivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/202. (VIli. 3.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI r.) 24. () bekezdése szerint a módosltott körzetlistához beszerezte Budapest huszonhárom kerületi önkormányzatának véleményét. A körzetek kialakításakor az önkormányzati véleményeken túl figyelembe vett minden, a tankerületekből beérkező további kérést és jelzést is. A jogszabályi előírás szerint a kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a kerületi önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekröl. Ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala ezen kötelezettségének hatékonyan eleget tudjon tenni, kérem az ön közremoködését. Felkérem arra, hogy a tankerületében körzettel rendelkező iskolákat szíveskedjen tájékoztatni a pontosítottlmódosított felvételi körzetekröl, valamint szlveskedjen, gondoskodni a helyben szokásos módon történő közzétételről. Nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskola estében az EMMI r. 24. (4) bekezdése értelmében a nemzetiséghez tartózó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. Ezért felkérem továbbá arra, hogy amennyiben nemzetiségi nevelés-oktatás folyik az Ön hatáskörébe tartozó intézmények valamelyikében, az arról szóló tájékoztatás közzétételéröl is szlveskedjen gondoskodni. 056 Budapest, Vaci u Budapest Pf Telefon: +36 () Fax: +36 () Honlap:

8 Oldal: 22 Tájékoztatom, hogy az iskolák felvételi körzetét tartalmazó listát a közoktatási információs rendszerben történő közzététel céljából továbbitom az Oktatási Hívatal felé, valamint megküldöm az illetékes kerületi önkormányzatnak és a kerületi hivatalnak. Csatoltan megküldöm az On kerületében beiskolázási körzettel rendelkező körzetlistáját általános iskolák felvételi Segitö együttműködését köszönöm. Budapest, 204. február 27. Tisztelettel Dr. Pesti Imre ymegbízott felhatalmazásával, ~~A... ' ;. Dr. Rozmis Ildikó főosztályvezető 056 Budapest, Váci u Budapest Pf Telefon: +36 () Fax: +36 () Honlap:

9 Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 204/205. tanév Közterület Foly. szám Foly. Páros Páros Páratlan Páratlan Telephely Telephely Telephely Telephely Intézmény Intézmény Intézmény Kerület Irsz Közterület név típus Közterület oldal tól szám ig tól ig tól ig Egyéb OM sorszám Telephely név irsz helység Telephely cím OM Intézmény irsz helység Intézmény cím X. ker. 07 BARABÁS UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 BIHARI UTCA részletes 2 végig 9 végig Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 CSÁKÓ KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 DOBA UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 FOKOS UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 GÉP UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 HAJLÉK UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 HARGITA SÉTÁNY teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 HIDAS KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 HOROG UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 JEGENYE UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 KISBACON UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 KISMARTONI ÚT teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 KISTORONY PARK teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 KORPONAI UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 KŐBÁNYAI ÚT részletes Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 05 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT részletes Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 LENCSE UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 LUCA KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 MÁZSA TÉR teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 MÁZSA UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 MONORI UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 NYERŐ UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 PLATÁN SOR teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 PONGRÁCZ KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 PONGRÁCZ ÚT részletes 5 végig Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 SZÁLLÁS UTCA részletes 8 végig 5 végig Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 07 SZÁLLÁS KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 SZALONKA KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 SZITA KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 VAJDA PÉTER UTCA páros oldal Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 VASKŐ UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 VASLÁB UTCA teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 03 VASPÁLYA UTCA részletes Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 VÉCS KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 VIKA KÖZ teljes közterület Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út Kőbányai Szervátiusz Jenő 0 Budapest Kőbányai út 38. X. ker. 0 HUNGÁRIA KÖRÚT részletes Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút 5 7. X. ker. 06 JÁSZBERÉNYI ÚT részletes Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút 5 7. X. ker. 06 KEREPESI ÚT részletes Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút 5 7. X. ker. 0 LENGYEL SÉTÁNY teljes közterület Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút 5 7. X. ker. 0 ZÁCH UTCA teljes közterület Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút Kőbányai Bem József 0 Budapest Hungária körút 5 7. X. ker. 0 ALBERTIRSAI KÖZ teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 ALBERTIRSAI ÚT teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 CSILLA UTCA teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 06 FEHÉR ÚT részletes Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 GYÖNGYIKE UTCA teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 HŐS UTCA teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 HUNGÁRIA KÖRÚT részletes Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 PONGRÁCZ ÚT részletes Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 0 SALGÓTARJÁNI UTCA teljes közterület Wesley János Óvoda,, Szakiskola és Gimnázium 0 Budapest MÁV telep Wesley János Óvoda,, Szakiskola és G 0 Budapest MÁV telep 38 X. ker. 03 ALKÉR UTCA részletes Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 ALKÉR KÖZ teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 CSERKESZ UTCA részletes 38 végig 35 végig Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 DIÓSGYŐRI UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 FARKASALMA UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 GERGELY UTCA részletes Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 GUTOR TÉR teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 GUTOR UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 HOLLÓHÁZA UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KADA UTCA részletes Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KELEMEN UTCA részletes Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KEMENCE UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KERÁMIA UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KERECSENY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 KISGERGELY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 05 LÁMPAGYÁR UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 MÁRGA KÖZ teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 MÁRGA UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 MEDVESZŐLŐ UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 05 MONGOL UTCA részletes 34 végig 37 végig Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 NOSZLOPY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 ÓHEGY UTCA részletes 6 végig 9 végig Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 ÓHEGYI KÖZ teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 ÖRMÉNY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 PETRŐCZY UTCA részletes 4 végig 3 végig Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 SZACSVAY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 SZÁRAZ UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 SZÉKFŰVIRÁG UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 SZLÁVY UTCA részletes Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 SZLÁVY KÖZ teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 TARLÓ UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 05 UGOR UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 VÁRGEDE UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 VASGYÁR UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 VEREBÉLY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 03 ZSADÁNY UTCA teljes közterület Kőbányai Mihály 03 Budapest utca Kőbányai Mihály 03 Budapest utca X. ker. 06 AKNA UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 06 ALGYÓGYI UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 08 ÁLMOS UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 BODZA UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 03 CSOMBOR UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 DÉR UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 DÓCZY JÓZSEF UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 05 GITÁR UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 06 GITÁR UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 06 GRÁNÁTOS UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 HARMAT UTCA részletes Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 KADA KÖZ teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 KADA UTCA részletes 06 végig 89 végig Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 KÉKNYELŰ UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 06 KIS SÖRGYÁR UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 04 KISKERT UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88. X. ker. 06 KOCKA UTCA teljes közterület Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca Kőbányai Harmat 04 Budapest Harmat utca 88.. oldal

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 NOV 1 9. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4997. számú törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben