BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 I i < V enjlet Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT -iwiestülct ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 T / <LQ 0 íllríüntn SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ---f~ ~4^Xp^"~-?Ö1fiDEC1ö. Budíipesu,,,,....., Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének (..) önkormányzati rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV.21.) önkormányzat rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az évi CLIV. törvény 152. (1) szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. A Képviselő-testület november 18-ai ülésén tárgyalta az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás, valamint a területi védőnői ellátás körzeteinek módosításáról szóló előterjesztéseket és az alábbi határozatokat hozta: 2406/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a es iskola védőnői praxist, melynek ellátási területe a Keresztúri Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri u. 5-7.), a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola (1104 Budapest, Maglódi u. 4.), valamint a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1107 Budapest, Gém utca 5-7.) december 31-ei hatállyal megszünteti, és ellátási intézményeit az alábbiak szerint osztja fel: as iskola védőnői praxis módosulása Kápolna téri Altalános Iskola 1104 Budapest, Kápolna tér 1-3. Harmat Altalános Iskola 1104 Budapest, Harmat u

2 Keresztúri Dezső Altalános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri u as iskola védőnői praxis módosulása Szent László téri Altalános Iskola 1102 Bp. Szent László tér 1. Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola 1104 Budapest, Maglódi u es iskola védőnői praxis módosulása Szent László Gimnázium és Szakközépiskola 1102 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 28. Komplex Óvoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1107 Budapest, Gém utca /2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői ellátás biztosítása érdekében január 1-jei hatállyal a Bp. X., Zsivaj u. 2. szám alatti rendelőben új területi védőnő szolgálatot hoz létre - a 0-6 éves korosztály, összesen 226 fő vonatkozásában -, melynek ellátási területe az alábbi utcákat jelenti: Ászok utca 1-3 Bánya utca és Cserkesz utca 1-31 és 2-20 Halom köz 3-5 Halom utca Halom utca Havas Ignác utca Ihász utca 1-3 Kápolna köz Kirgiz utca Körösi Cs. S. út Körösi Cs. S. út Körösi Cs. S. út Liget utca 3 5/a.,b. Mongol utca Ónodi utca Veszprémi utca 2408/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítását a következő testületi ülésre terjessze elő. A képviselő-testületi határozat végrehajtására elkészítettük az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításról szóló rendelet módosítását, amely az előterjesztés tárgyát képezi.

3 Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság november 30-án tárgyalta, és javasolja a Képviselőtestületnek a rendeletalkotási és a határozati javaslatok elfogadását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés és az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV.21.) számú rendelet módosítása tervezetének megvitatására és a módosító rendelet elfogadására. Rendeletalkotási javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV.21.) önkormányzat rendelet módosításáról. Határozati javaslat Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló /2010. ( ) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: december 31. Kovács Róbert polgármester Weeber Tibor alpolgármester Dr. Neszteli István jegyző Dr. Molnár Andor orvos-igazgató Budapest, november 30. mm Ehrenberger Krisztina főosztályvezető Törvényességi szempontból látta: J>', ^^--^ ^~ '<i - / Dr. Neszteli István Jegyző

4 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének (...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról l. A rendelet pontja helyébe a következő pont lép: 3-5. a 0-6 év közötti gyermekek, várandós anyák, oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott ellátására 22 területi védőnői körzetet létesít. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. A rendelet pontja helyébe a következő pont lép: 3-6. az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás biztosítására 9 védőnői körzetet alakít ki, és meghatározza az orvos és a védőnő által ellátandó óvodákat és iskolákat. A körzetek terület szerinti meghatározását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. A rendelet 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 4. A rendelet 6/a melléklete helyébe a jelen rendelet 6/a melléklete lép. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kovács Róbert polgármester Dr. Neszteli István jegyző A kihirdetés napja: december A hatálybalépés napja: december

5 5. sz. melléklet Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területi védőnői körzeteiről es területi védőnői praxis ellátási területe Állomás utca 1 27 páratlan Bihari utca páros Fokos utca 1 végig minden Kápolna utca 1 23 páratlan Körösi Csorna Sándor. sétány 7 11 páratlan Körösi Csoma Sándor sétány 4 20 páros Mázsa tér 1 7 páratlan Monori út 2 8 páros Monori út 1 9 páratlan Szállás út páratlan Szállás utca páros Szent László tér 6 6 páros es területi védőnői praxis ellátási területe Bebek utca 1 3 páratlan Bebek utca 2 10 páros Csajkovszkij park végig minden Előd köz 1 végig minden Előd utca 1 1 páratlan Előd utca 2 10 páros Harmat köz 3 9 páratlan Harmat köz 4 8 páros Harmat utca páros Harmat utca páratlan Ihász köz 2 8 páros Jászberényi utca 1 13/c páratlan Kőrös Csoma Sándor utca páros Körösi Csoma Sándor utca páratlan Mádi utca 2 24 páros Mádi utca 3 19 páratlan Maláta utca 1 21 páratlan Maláta utca 2 14 páros Nyitra utca 1 végig minden Ónodi köz 1 5 páratlan

6 as területi védőnői praxis ellátási területe Alkér utca 1 19 páratlan Alkér utca 2 28 páros Cserkesz utca 45 végig páratlan Cserkesz utca 48 végig páros Diósgyőri utca 1 27 páratlan Diósgyőri utca 2 28 páros Gergely utca páratlan Gutor utca 1 végig minden Gutor tér 1 végig minden Gyömrői út 1 81 páratlan Gyömrői út 2 90 páros Harmat utca 1 7 páratlan Harmat utca 2 12 páros Hollóházi utca 1 végig minden Kada utca Páratlan Kada utca páros Kerecseny utca 1 végig minden Kisgergely^ utca 1 végig minden Kolozsvári utca páratlan Kőbánya Felső pályaudvar végig minden Kőér utca 4 38 páros Kőér utca 3 5 páratlan Körösi Csorna Sándor utca páros Liget utca páros Liget utca páratlan Noszlopy utca páros Ónodi utca 1 9 páratlan Ónodi utca 2 10 páros örmény utca végig minden Sárosi utca végig minden Szacsvay utca végig minden Szlávy utca 25 páratlan Szlávy utca 2 32/b páros Várgede utca végig minden Vasgyár utca végig minden Vaspálya utca páros Verebély utca végig minden Zsadány utca 2 minden

7 es területi védőnői praxis ellátási területe Alkér utca páratlan Alkér utca páros Cserkesz utca páratlan Cserkesz utca páros Diósgyőri utca páratlan Diósgyőri utca 28 végig páros Gergely utca páros Kada utca páratlan Kada utca páros Kelemen utca 1 21 Páratlan Kelemen utca 2 22 páros Kemence utca utca 1 végig minden Kerámia utca utca 1 végig minden Kőér utca páros Kőér utca 7 15/a páratlan Márga köz 1 végig minden Márga utca 1 végig minden Noszlopy utca páros Noszlopy utca páratlan Óhegy utca 11 végig minden Óhegy utca 16/b végig minden Petrőczi utca 13/a végig páratlan Petrőczy utca páros Száraz utca 1 végig minden Szlávy utca 34 végig minden Szlávy utca minden Tarló utca 1 végig minden es területi védőnői j araxis ellátási területe Csombor utca 1 19 páratlan Csombor utca 2 10 páros Farkasalma utca 1 11 páratlan Harmat utca 92/a 92/a páros Harmat utca páros Kada utca páratlan Kéknyelű utca 2 14 páros Kéknyelű utca 3 9 páratlan Lavotta utca 1 15 páratlan Mádi utca páratlan Mádi utca páratlan Mádi utca páratlan

8 Medveszölő utca 1 6 minden Noszlopy utca páratlan Noszlopy utca páratlan Noszlopy utca páros P^trőczi utca páros Sorház utca 1 9 páros Székfuvirág utca 1 6 minden es területi védőnői praxis ellátási területe Bolgár utca 1 végig minden Gergely utca 1 17 páratlan Gergely utca 2 30 páros Ihász utca 5 17 páratlan Ihász utca 2 16 páros Ihász utca páros Ihász utca minden Kápolna köz 1/b 1/c páratlan Kápolna tér 3 5 páratlan Kápolna utca páros Kápolna utca páratlan Kelemen utca páros Kelemen utca páratlan Körösi Csorna Sándor sétány 1 3 páratlan Körösi Csorna Sándor utca 2 6 páros Lámpagyár utca 1 végig minden Liget tér 1 3 páratlan Martinovics tér 1 4 minden Martinovics tér 5 9 minden Óhegy utca 1 3 páratlan Óhegy utca 4 6 páros Petrőczi utca 1 7 páratlan Román utca utca 1 végig minden Salamon utca 2 6 páros Salamon utca 3 17 páratlan Ugor utca utca 1 végig minden Vaspálya utca 1 22 páros es területi védőnői praxis ellátási területe Alkér utca páros Csősz utca 1 végig minden Csősztorony utca 1 végig minden

9 Dér utca 2 44 páros Gitár utca 1 13 páratlan Gitár utca 2 20 páros Harmat utca páratlan Harmat utca páros Iringó köz 1 végig minden Jászberényi utca páros Kada utca páros Kőér köz 1 végig minden Mádi köz 1 végig minden Mádi utca páratlan Maláta köz 4 6 páros Olajliget utca 1 végig minden Őzláb utca 1 végig minden Porcelán utca 47, 87, 89 páratlan Szlávy utca páratlan Szőlőhegy utca 2 14 páros Szőlőhegy utca 3 19 páratlan Tárna utca 1 3 páratlan Tárna utca 4 10 páros Téglavető köz 2 14 páros Téglavető köz 1 5 páratlan Téglavető utca 1 25 páratlan Téglavető utca 2 18 páros Vörösdinka utca 3 19 páratlan es területi védőnői praxis ellátási területe Fehér utca páros Fehér köz 1 végig páratlan Gépmadár utca 3 15 páratlan Gyakorló köz 3 7 páratlan Gyakorló utca 1 19 páratlan Gyakorló utca 2 4 páros Terebesi utca 1 5 páratlan as területi védőnői praxis ellátási területe Bársonyvirág utca 1 végig minden Bojtocska utca 1 végig minden Borsika utca 1 végig minden Dombhát utca 1 végig minden

10 Felsőrákosi rétek végig minden Gépmadár utca páros Halas utca végig minden Hárslevelű utca végig minden Hortobágyi utca végig minden Jászberényi utca páratlan Kabai utca végig minden Keresztúri út végig minden Köszméte utca végig minden Ladányi utca végig minden Lángvirág utca végig minden Legényrózsa utca végig minden Magyarfalu utca végig minden Malomárok utca végig minden Méhes utca végig minden Nemes utca végig minden Paprika utca végig minden Rákász utca végig minden Rákos MAV motorüzem végig minden Rákosvölgyi utca végig minden Rézvirág utca végig minden Súlyom utca végig minden Szellőrózsa utca végig minden Terebesi utca 60 végig minden Túzok utca végig minden Túzok köz végig minden Vadszőlő utca végig minden Váltó utca 35 páratlan Váltó utca 2 10 páros Vízimalom utca végig minden Vörösfenyő utca végig minden Zöldpálya utca végig minden es területi védőnői praxis ellátási területe Dorogi utca 1 végig minden Dömsödi utca 1 végig minden Erdősi utca 1 végig minden Gyakorló út 6 40 páros Hatház utca 1 11 páratlan Hatház utca 2 28 páros Heves utca 1 végig minden Juhász utca 1 végig minden

11 Kerepesi út páratlan Nagyicce utca végig minden Pesti Gábor utca végig minden Pilisi utca végig minden Pogány utca végig minden Sárgarózsa utca végig páratlan Tölcsér utca végig minden Váltó utca 12 végig páros Váltó utca 37 végig páratlan os területi védőnői praxis ellátási területe Bodza utca 1 végig minden Dóczy utca 1 végig minden Gergely utca páros Gőzmozdony utca páros Gőzmozdony utca 1 3 páratlan Gránátos utca 1 végig minden Gyömrői út páratlan Gyömrői út páros Györői út páros Harmat utca 92^ 92/c páros Harmat utca páros Harmat utca páros Harmat utca páratlan Harmat utca 4111hsz 4111hsz páratlan Harmat utca páratlan Kada köz 1 11 páratlan Kiskert utca 1 végig minden Kozma utca 6 10 páros Kozma utca 7 7 páratlan Kozma utca páratlan Lavotta utca páratlan Lavotta utca 2 végig páros Mádi utca páratlan Mádi utca páros Maglódi út 3 65 páratlan Maglódi út páros Pántlika utca 1 végig minden Sibrik Miklós út páros Sírkert utca 1 végig minden Sörgyár utca páros Sörgyár utca páratlan

12 Szentimrey utca 1 végig minden Újház utca 1 végig minden Újhegyi út 4/b 4/b páros Venyige utca 1 végig minden es területi védőnői praxis ellátási területe Algyői utca 1 végig minden Dombtető utca 2 16 páros Gitár utca páros Gitár utca páratlan Kada utca páratlan Kada utca páros Kada utca páratlan Kissörgyár utca 1 végig minden Kocka utca 1 végig minden Mádi utca páros Mádi utca páros Mádi utca páratlan Maglódi út 2 12 páros Maglódi út páratlan Olaj utca 1 végig minden Sörgyár utca páros Sörgyár utca páratlan Sörös utca 1 végig minden Téglavető utca páros Tóvirág utca 6 14 páros Újhegyi út 6 8 páros Újhegyi út út 4/a 4/a páros as területi védőnői praxis ellátási területe Bányató utca 2 28 páros Lenfonó utca 2 16 páros Oltó utca 2 16 páros Tavas utca l/a l/a páratlan Tavas utca 1/c 1/c páratlan Tóvirág utca 2 4 páros Újhegyi sétány 9 11 páratlan as területi védőnői praxis ellátási területe Bögre utca [ 1 végig minden

13 Gumigyár utca 1 végig minden Hang utca 6 16 páros Hangár utca 1 végig minden Harmat utca páros Harmat utca páros Harmat utca páros Mádi utca páratlan Ökrös utca 1 végig minden Serpenyő utca 1 végig minden Sütöde utca 1 végig minden Szőlővirág utca 2 14 páros Szövőszék utca 2 20 páros Tavas utca 3 3 páratlan Tavas utca 2 6 páros Vizsla köz 1 végig minden es területi védőnői praxis ellátási területe Agyagfejtő utca 2 20 páros Gőzmozdony utca 2 8 páros Harmat utca páros Mélytó utca 2 8 páros Pára utca 2 8 páros es területi védőnői praxis el átási területe Andezit utca 1 végig minden Árkos utca 1 végig minden Bazalt utca 1 végig minden Dolomit utca 1 végig minden Fagyai utca 1 végig minden Grafit utca 1 végig minden Gyalog utca 1 végig minden Hang utca 2 4 páros Juhar utca 1 végig minden Korall utca 1 végig minden Korányi erdősor végig minden Kovakő utca 1 végig minden Kozma utca páratlan Kővágó utca 2 20 páros utca páros Kővágó hsz hsz Mádi utca páratlan

14 Mádi utca páros Maglódi út páros Mag lód i út 103 végig páratlan Pázsitfű utca 1 végig minden Sellő utca 1 végig minden Sibrik Miklós út 1 végig páratlan Szegély utca 1 végig minden Szőlőtelep utca 1 végig minden Takarék utca 1 végig minden Tarkarét utca 1 végig minden Tavas utca \/b 1/b páratlan Újhegyi út minden Zsombék utca 1 végig minden os területi védőnői praxis ellátási területe Csákó köz 1 végig minden Dóba utca 1 végig minden Gép utca 1 végig minden Hargita sétány 1 végig minden Hős utca \5fb \5lb páratlan Kisbacon utca 1 végig minden Kismartoni utca 4 4 páros Kistorony park 1 végig minden Kőbányai út páros Kőbányai út páratlan Luca köz 1 végig minden Monori út 9 19 páratlan Monori út páros Nyerő utca 1 végig minden Platán sor 1 végig minden Pongrácz köz 1 végig minden Pongrácz út páratlan Szalonka köz 1 végig minden Szíta köz 1 végig minden Vaskő utca 1 végig minden Vasláb utca 1 végig minden Vécs köz 1 végig minden Vika köz 1 végig minden es területi védőnői praxis ellátási területe Albertirsai I út] 2 6 páros

15 Bánya utca 3 21 páratlan Bánya utca 2 20 páros Csilla utca 2 10 páros Endre utca 4 18 páros Endre utca 7 7 páratlan Füzér utca páratlan Füzér utca páros Halom utca 1 15 páratlan Halom utca 2 24 páros Hölgy utca 1 végig minden Kolozsvári utca 1 25 páratlan Korponai utca 2 végig páros Liget utca 1 25 páratlan Liget utca 2 28 páros MAV Kertészet végig minden Szent László tér páratlan Szent László tér páros as területi védőnői praxis ellátási területe Gyöngyike utca 1 végig minden Hős utca 15/a 15/a páratlan Hungária körút 1 13 páratlan Kerepesi út páratlan Pongrácz út 1 9 páratlan Pongrácz út 7 épület páratlan Pongrácz út 17 épület páratlan Salgótarjáni út páratlan Salgótarjáni út 16/c 16/c páros Salgótarjáni út páratlan Zách utca utca 1 végig minden es területi védőnői praxis ellátási területe Árpa utca végig minden Balkán köz végig minden Balkán utca végig minden Barabás utca végig minden Basa utca végig minden Belényesi út végig minden Bihari út 8/c 10 páros Bihari út 7 17 páratlan Ceglédi út 9 19 páratlan

16 Ceglédi út páros Derecskéi utca 1 végig minden Érsemjéni utca 1 végig minden Fertő utca 1 végig minden Hajlék utca 2 16 páros Hajlék utca 1 13 páratlan Hidas köz 1 végig minden Hizlaló tér 1 végig minden Hizlaló út 1 végig minden Horog utca 26 végig páros Horog utca 1 5 páratlan Jegenye utca 2 24 páros Jegenye utca 1 23 páratlan Lencse utca 1 végig minden Makk utca 1 végig minden Mázsa tér 2 2 páros Mázsa tér 6 7 minden Mázsa utca 1 15 páratlan Mázsa utca 2 12 páros Somfa utca 1 végig minden Somfa köz 2 12 páros Somfa köz páratlan Szállás utca 2 30 páros Szállás utca 1 9 páratlan Száva utca 9 23 páratlan Száva utca páros Teherkocsi utca 1 végig minden l-es területi védőnői praxis ellátási terülel te Bihari utca 3 5 minden Bihari utca 2 6 páratlan Ceglédi út 1 3 minden Fogadó utca 1 végig minden Gém utca 1 végig minden Kékvirág utca 1 végig mindkettő Kőér utca 1 3 minden Könyves Kálmán körút pártalan Repce utca 1 végig minden Szárnyas utca 2 22 páros Száva utca utca 1 7 páratlan Száva utca 2 12 páros Üllői köz 1 végig minden

17 Üllői út páros Vajda Péter utca 51 páratlan Zágrábi köz 1 végig minden Zágrábi utca utca 1 19 páratlan XXX-es területi védőnői praxis ellátási területe Ászok utca 1 végig minden Bánya utca páratlan Bánya utca páros Cserkesz utca 1 25 páratlan Cserkesz utca 2 20 páros Halom utca páros Halom utca páratlan Halom köz 1 végig minden Havas Ignác utca 1 végig minden Ihász utca 1 3 páratlan Kápolna köz 1/b 1/c páratlan Kirgiz utca 1 végig minden Körösi Csorna Sándor utca 1 27 páratlan Körösi Csorna Sándor út páros Liget utca 35/a 35/b minden Mongol utca 1 végig minden Ónodi utca páratlan Veszprémi utca 1 3 páratlan Veszprémi utca 2 12 páros

18 6/a melléklet: Iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás Körzethez tartozó iskola Védőnő kódja Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1102 Budapest, Bánya u.32. Janikovszky Éva Általános Iskola Budapest, Üllői út 118. Kada Mihály Altalános Iskola Budapest, Kada u Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Budapest, Maglódi u.4. Szent László téri Altalános Iskola Bp. Szent László tér 1. Kápolna téri Altalános Iskola Budapest, Kápolna tér 4. Harmat Általános Iskola Budapest, Harmat u.88. Keresztúri Dezső Általános Iskola Budapest, Keresztúri u Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Budapest, Körösi Csorna Sándor út Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém utca 5-7. Széchenyi István Altalános Iskola Budapest, Újhegyi stny Fekete István Altalános Iskola Budapest, Harmat u Bem József Altalános Iskola Budapest, Hungária krt.5-7. Kertvárosi Altalános Iskola Budapest, Jászberényi út 89. Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Budapest, Kőbányai u.38. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola Bp.Maglódiu.8. Giorgo Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola 1104.Bp.Maglódiu.8. Magyar Gyula Kertészeti Szakiskola 1104.Bp.Maglódi u.8./iskola fele/ Pataki István Fővárosi Gyakorló Hiradásipari és Informatikai Szakközépiskola 1 lol.bp.salgótarjáni u.53/b Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola és

19 Gimnázium 1106 Budapest, Gyakorló u Zrínyi Miklós Gimnázium 1106 Budapest, Mádi utca

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Egységes szerkezet Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név Közterület Foly. szám Foly. Páros - Páros - Páratlan - Páratlan - Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név típus Közterület oldal -tól szám -ig tól ig tól ig Egyéb sorszám név cím cím Fenntartó

Részletesebben

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3.

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. 26/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei 144 utca Agyagfejtő utca Akna utca Albertirsai köz Albertirsai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei u t c a ó

Részletesebben

h5f-. számú előterjesztés

h5f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je h5f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló sr~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~71 számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012 (VI 25) önkormányzati

Részletesebben

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M3$IMpM^- Tárgy:

Részletesebben

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati a Budapest X. kerület egyes területeire vonatkozó településrendezési tervek hatálytalanításának jóváhagyásáról 1. Az alábbi ek hatályukat vesztik: 1.

Részletesebben

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) szám ú önkormányzati

Részletesebben

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés ---

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés --- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere It: l.j v if' '. számú előterjesztés --- Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a 2016. évi "Tiszta udvar,

Részletesebben

ls-l. számú előterjesztés

ls-l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ls-l. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Tárgy: Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj 35/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriákba sorojásáról és helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi

Részletesebben

bj_j (z 1: {3 (~c-ld -

bj_j (z 1: {3 (~c-ld - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapbt F{háros X. kerület Kóöányai ÜnkormiinyZ}'t Képviselő-testület iijése bj_j (z 1: {3 (~c-ld - 2011 JuN 16. J j U C12 fjcst, ~ ~,,.... ~,

Részletesebben

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ' -. -.'rii^f Kőbányai s, '-".ohet ülése JSJ

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-192/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

f O/)_). számú előterjesztés

f O/)_). számú előterjesztés ------------------------------ ----- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f O/)_). számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el.

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály " ",.;< í,;.in,s \. kerület Kőbányai -i;!. \.Ki,»,'t Képviselő-testület ülése M/1J5744JSQ1, Tárgy: Javaslat Kőbánya

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft 1 2 3 KÖSZI Balatonlellei Tábor faházak cseréje KÖSZI Balatonlellei Tábor tisztasági festés KÖSZI Balatonlellei Tábor focipálya kerítés javítása 4 Nyílászáró csere 2010 Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa

Részletesebben

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje Deák Ferenc tér M - Kispest, Kossuth tér Deák Ferenc tér M ind. 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 Astoria M ind. 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 Kálvin tér M ind. 16:02 16:32

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról A nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE!' ' ' 'i"''a>..vcrjlet Kőbányai " ' *q -i" >i ' í -U>stüIet ülése... l/ */

Részletesebben

l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 4/2001. (1.23.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről A Budapest Kőbányai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

:J(fg. számú előterjesztés

:J(fg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :J(fg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros Kormányhivatala iskola körzethatár-módosításának

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft 1 Keretmegállapodás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helységek, épületek, intézmények felújítási és karbantartási

Részletesebben

r;jj számú előterjesztés

r;jj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r;jj számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a alapító okiratának módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A egységes

Részletesebben

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 4kl mii ki IDOM. Budapest,, W8WM 18 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: LFP-2008- panelpályázat LA-2 kódszámú Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormánp.at Képviselő-testület ülése G/ )GJ?/ ~ ( 7.P1{ Előterjesztés az Önkormányzat közterületeinek rendjével

Részletesebben

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

Új időszámítás Kőbánya közlekedésében

Új időszámítás Kőbánya közlekedésében Utak, járdák, parkolók, közlekedési csomópontok épültek és újultak meg Kőbányán, az elmúlt négy évben. A beruházások hatására érezhetően biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés, és Kovács Róbert polgármester

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor.

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály «$,,.,,.., \, tor;ile f Kőbányai ')~ü\ " ' ' "'" "--t-1't-ív-vtjjletülése Tárgy: Javaslat óvodai

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

St(). számú előterjesztés

St(). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere St(). számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az időskorúak és

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 211. április

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése f l MTA f íj JOJÓ Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ; MLJ^!! I.;. Vezetője «-1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei U t c a Agyagfejtő u Akna u. Albertirsai köz

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is.

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest ' :? Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek ( )

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek ( ) Accordia Kiadó Kht. Támogatás 100 000 Ft Accordia Kiadó Kht. Anyaoltalmazó Alapítvány 2007. évi támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapítvány Arany Bánya Alapítvány Pályázaton elnyert támogatás 100 000

Részletesebben

A Képviselő-testület 28/2009. (1.22.) számú határozatának 4. pontja alapján megvizsgáltuk a rendezetlen tulaj donviszonyú ingatlanokat.

A Képviselő-testület 28/2009. (1.22.) számú határozatának 4. pontja alapján megvizsgáltuk a rendezetlen tulaj donviszonyú ingatlanokat. 33. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

A fs-. szám ú előterjesztés

A fs-. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A fs-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről I.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek A Magyar Kézművességért Alapírvány Országos kiállításról szóló album kiadásának támogatása 100 000 Ft A Magyar Kézművességért Alapírvány A Zene Mindenkié Egyesület 2008. évi működési támogatás 150 000

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 73/06. (VIII. 5.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek Anyaoltalmazó Alapítvány Ellátási szerződésben foglaltak alapján támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapítvány Balkán u. 4-18 Társasház Panelprogram keretében támogatás 12 548 140 Ft Balkán u. 4-18 Társasház

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Szeződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek ( )

Szeződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek ( ) Accordia Kiadó Kht. Támogatás 100 000 Ft Accordia Kiadó Kht. Anyaoltalmazó Alapítvány 2007. évi támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapítvány Arany Bánya Alapítvány Pályázaton elnyert támogatás 100 000

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

J±jJh^M^ 2009. ]0(iq m 1 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

J±jJh^M^ 2009. ]0(iq m 1 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése J±jJh^M^

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 237/206. (VI. 23.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

JDG. szám ú előterjesztés

JDG. szám ú előterjesztés JDG. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, Gépmadár utcához kapcsolódó, 39210/39, 39210/46 és 39210/47 hrsz.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, Gépmadár utcához kapcsolódó, 39210/39, 39210/46 és 39210/47 hrsz. PARTNER SZERZŐDÉS TÁRGYA KELTE NETTÓ ÖSSZEG CESIUS-AG Épületgépész Tervező és Kivitelező Szt. László Gimnázium és Balatonlellei nyári tábor ingatlanok telken belüli közmű Kft. helyszínrajzainak elkészítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés '1 ;-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben