Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról"

Átírás

1 ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról I. Tartalmi összefoglaló A Képviselő-testület a 94/2014. (II. 20.) KÖKT határozatában a civil szervezetek részére a január l-től december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására pályázatot írt ki bruttó 5 OOO eft összegben. A pályázati kiírásra 43 db pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok alapján a pályázók ll Ft összegben igényeltek támogatást. A pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál megtekinthető. Az alábbi táblázat a határidőben benyújtott pályázatok alapján szervezetenként tartalmazza a kért és a javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel: Sorszám Civil szervezet, Kért Javasolt tagszervezet neve támogatás támogatás (Ft) (Ft) l. Budapesti Honismereti Társaság 160 OOO 50 OOO 1043 Bp., Berda Józsefutca 18. Kőbányai tagcsoport: 1108 Bp., Lenfonó u. 2. fszt Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 150 OOO érvénytelen l 077 Budapest, Wesselényi u. 17. Kőbányai Tagcsoport (KÖSZI) 3. Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 270 OOO 80 OOO ll 08 Budapest, Oltó utca Emberbarát Alapítvány OOO ll 05 Budapest, Cserkesz utca Eletrevaló Karitatív Egyesület 167 OOO 140 OOO ll O l Budapest, Vaskő utca l. 6. Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 300 OOO 200 OOO 1144 Bp., Ond vezér út 43. fsz.2. Kőbányai Stroke tagcsoport ll 02 Bp. Kőrösi Csoma S fszt. 7. Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek 300 OOO 180 OOO Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/ Gyűjtősökért Alapítvány 300 OOO 50 OOO 1108 Bp., Kozma utca Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 300 OOO 100 OOO Egyesülete (IFELORE) 1105 Bp., Előd utca l. 10. Horvát Hagyományőrző Egyesület OOO 1102 Budapest, Liget utca 1/C.II./23.

2 ll. Kőbányai Fiatalok Egyesülete 270 OOO érvénytelen 1105 Budapest, Havas Ignác utca Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 300 OOO 120 OOO ll 04 Budapest, Kada utca Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. 300 OOO 120 OOO Kulturális- Szabadidő Egyesület 1101 Bp., Könyves Kálmán krt Kőbányai Képző- és Iparművészek 300 OOO 150 OOO Egyesülete 1105 Budapest, Harmat utca 23. I/ Kontúr Közhasznú Egyesület OOO 1106 Bp., Gyakorló u / Angol baba-mama klub Újbegyen 300 OOO 50 OOO ll 05 Bp., Szent László tér 7/ Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 300 OOO 130 OOO Betegek Klubja 18. Koccintós néptánccsoport 300 OOO 200 OOO 19. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 300 OOO 200 OOO ll 05 Budapest, Sze nt László tér Kőbányai Fotóklub 300 OOO 130 OOO 21. Harmat Nyugdíjas Klub 170 OOO 100 OOO 22. Kőbánya Férfikar 280 OOO 140 OOO 23. Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 160 OOO 100 OOO 24. Kőbányai Nyugdíjasok Errlekvédelmi OOO Szervezete 25. Örökzöld Nyugdíjas Klub 140 OOO 100 OOO 26. Pataky Nőikar OOO 27. Ujhegyi Nyugdíjas Klub 140 OOO 100 OOO 28. Lokomotív Turista Egyesület 200 OOO 130 OOO 1103 Budapest, Csombor 4/1. 2

3 29. M-Érték Kolturális Egyesület 236 OOO 180 OOO 1104 Budapest, Harmat u.76.3.lh.4/ Magyarországi Lengyel Katolikusok 300 OOO 120 OOO Szent Adalbert Egyesület ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 31. Magyar Rákellenes Liga 300 OOO 130 OOO 1123 Budapest, Ráth György út. 6. Kőbányai Klubja 32. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 300 OOO érvénytelen Kolturális és Érdekvédelmi Egyesülete ll 08 Budapest, Takarék utca 14/ Magyar Szakszervezetek Országos 150 OOO 80 OOO Szövetsége 1068 Budapest, Városligeti fasor Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete ll 05 Budapest, Szent László tér Magyar Vöröskereszt 300 OOO 80 OOO l 051 Budapest, Arany János utca 31. Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 1107 Budapest, Bihari út os Magyarok Világszövetsége 252 OOO 80 OOO l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. MV Kőbányai tagszervezete ll 02 Budapest, Ónodi u. l. 36. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 OOO 220 OOO 1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. Kőbányai Szervezete ll 05 Budapest, Halom u. 37 /B 37. Nagycsaládosok Kőbányai 300 OOO 220 OOO Szent László Egyesülete 1103 Budapest, Örmény u Nagycsaládosok Országos Egyesülete 300 OOO 220 OOO 1056 Budapest, Március 15. tér 8. NOE Óhegyi Csoport ll 05 Budapest, Bolgár u Szent László Király Alapítvány a Szellemi 250 OOO 80 OOO és Erkölcsi Megújulásért 1102 Budapest, Liget utca 35/B 40. Sibrik Kertszépítő Egyesület 300 OOO 80 OOO ll 08 Bp., Maglódi út l 05/c Szociál!s V édegyl et OOO ll 02 Bp., AHomás utca ll. Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja 1105 Budapest, Halom u. 37 /B 42. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 OOO 220 OOO 1101 Bp., Könyves Kálmán krt "A zene mindenkié" Egyesület 300 OOO 50 OOO ll 02 Bp., Füzér utca 27 /a... Osszesen: ll OOO OOO 3

4 A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete pályázati adatlapja nem volt aláírva, a Kőbányai Fiatalok Egyesülete pályázata elkésett, a Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete nem csatolta a hitelesített aláírási címpéldányt és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tett eleget, ezért a pályázati feltételeknek nem feleltek meg, így a pályázatuk érvénytelen. A pályázati kiírást az előterjesztés 2. rnelléklete, a határidőben benyújtott fenti pályázatok adatlapjait az előterjesztés rnelléklete, a pályázatokat összesítő táblázatot a 46. rnelléklet tartalmazza. II. liatásvizsgálat A beérkezett pályázatok alapján közösségi, kulturális, hagyományőrző, egészségmegőrző és életrnód javító, valarnint természetvédelmi programokat, rehabilitációs és szociális tevékenységet, isrneretterjesztést, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, tanulmányi kirándulásokat, közérdekű tanfolyamok, előadások szervezését támogatja az Önkormányzat. A sikeres pályázatok a kőbányai lakosság közösségformálását szolgálják. A pályázó civil szervezetek a tárnogatni kért programokat az alapító okiratukban meghatározott célok szerint szervezték meg. III. A végrehajtás feltételei A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 5. során a pályázat fedezete biztosított. A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a civil szervezet a évről szóló beszámolóját (rnérleget, egyszerűsített rnérleget), az eredrnénykirnutatást (eredrnénylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő rnellékletet, valarnint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági rnellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az Önkormányzatnál igazolja. A pályázati eredmények az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai közzétételre. IV. Döntési javaslat Hírekben kerülnek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. rnellékletében foglalt határozatot. Budapest, április J" " 4

5 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014. (IV. 17.) határozata a civil szervezetek évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek részére a január l-jétől december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján az l. mellékletében meghatározott támogatást nyújt - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet továbbiakban: (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 5. sorának 4 oszlopa terhére 5 OOO eft összegben. 2. A Képviselő-testület a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete, a Kőbányai Fiatalok Egyesülete és a Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírás ára. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője l. melléklet a (IV17.) KÖKT határozathoz Sorszám Civil szervezet, Támogatás tagszervezet neve összege (Ft) l. Budapesti Honismereti Társaság 50 OOO 1043 Bp., Berda Józsefutca 18. Kőbányai tagcsoport: 1108 Bp., Lenfonó u. 2. fszt Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 80 OOO 1108 Budapest, Oltó utca Emberbarát Alapítvány 80 OOO 1105 Budapest, Cserkesz utca Életrevaló Karitatív Egyesület 140 OOO 1101 Budapest, Vaskő utca l. 5. Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 200 OOO 1144 Bp., Ond vezér út 43. fsz.2. Kőbányai Stroke tagcsoport 1102 Bp. Kőrösi Csoma S fszt. 6. Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek 180 OOO Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/ Gyűjtősökért Alapítvány 50 OOO ll 08 Bp., Kozma utca 13. 5

6 8. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 100 OOO Egyesülete (IFELORE) ll 05 Bp., Előd utca l. 9. Horvát Hagyományőrző Egyesület 140 OOO 1102 Budapest, Liget utca 1/C.II./ Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 120 OOO ll 04 Budapest, Kada utca 97. ll. Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. 120 OOO Kulturális- Szabadidő Egyesület 1101 Bp., Könyves Kálmán krt Kőbányai Képző és Iparművészek 150 OOO Egyesülete 1105 Budapest, Harmat utca 23. I/ Kontúr Közhasznú Egyesület 50 OOO 1106 Bp., Gyakorló u / Angol baba-mama klub Újbegyen 50 OOO 1105 Bp., Szent László tér Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 130 OOO Betegek Klubja 16. Koccintós néptánccsoport 200 OOO 17. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 200 OOO 18. Kőbányai Fotóklub 130 OOO ll 05 Budapest, Szent László tér Harmat Nyugdíjas Klub 100 OOO 20. Kőbánya Férfikar 140 OOO ll 05 Budapest, Szent László tér Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 100 OOO 22. Kőb. Nyugdíjasok Érdek. Szervezete 100 OOO 23. Örökzöld Nyugdíjas Klub 100 OOO 24. Pataky Nőikar 180 OOO 25. Újhegyi Nyugdíjas Klub 100 OOO 6

7 26. Lokomotív Turista Egyesület 130 OOO ll 03 Budapest, Csombor M-Érték Kolturális Egyesület 180 OOO 1104 Budapest, Harmat u.76.3.lh.4/ Magyarországi Lengyel Katolikusok 120 OOO Szent Adalbert Egyesület 1103 Budapest, Óhegy utca ll. 29. Magyar Rákellenes Liga 130 OOO 1123 Budapest, Ráth György út. 6. Kőbányai Klubja 30. Magyar Szakszervezetek Országos 80 OOO Szövetsége 1068 Budapest, Városligeti fasor Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 31. Magyar Vöröskereszt 80 OOO l 051 Budapest, Arany J án os utca 31. Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 1107 Budapest, Bihari út os Magyarok Világszövetsége 80 OOO l 097 Budapest Kappány utca 5-ll. MV Kőbányai ta~szervezete ll 02 Budapest, Onodi u. l. 33. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 220 OOO 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. Kőbányai Szervezete 1105 Budapest, Halom u. 37/B 34. Nagycsaládosok Kőbányai 220 OOO Szent László Egyesülete 1103 Budapest, Örmény u Nagycsaládosok Országos Egyesülete 220 OOO 1056 Budapest, Március 15. tér 8. NOE Óhegyi Csoport ll 05 Budapest, Bolgár u Szent László Király Alapítvány 80 OOO 1102 Budapest, Liget utca 35/B 37. Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 OOO ll 08 Budapest, Maglódi út l 05/C 38. Szociális V édegyl et 120 OOO 1102 Bp., Állomás utca ll. Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja 1105 Budapest, Halom u. 37/B 39. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 220 OOO 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt "A zene mindenkié" Egyesület 50 OOO 1102 Budapest Füzér utca 27/A 7

J] 1. szám ú előterjesztés

J] 1. szám ú előterjesztés J] 1. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

lk ú. számú előterjesztés --

lk ú. számú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lk ú. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

1 ol/. számú előterjesztés

1 ol/. számú előterjesztés 1 ol/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye Adler Alapítvány KMOP-5.1.1 pályázat programalap támogatása 2 916 000 Ft Adler Alapítvány Balkán u. 4-18. Társasház

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 44/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

~l._ G.szám ú előterjesztés

~l._ G.szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l._ G.szám ú előterjesztés Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság részére az Óhegy Polgárőr EgyesületKŐBÁNYA név használata iránti kéreleméről

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/648-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek Önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben