Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 25-i ülésére Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 februárjában fogadta el a civil szervezetek költségvetési ának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletet. Ennek alapján márciusban pályázatot írt ki a civil szervezetek ára. A beérkezett pályázatokról a Civil Tanács delegáltjai június 11-i ülésükön megtették javaslataikat. A mellékelt önkormányzati i javaslat a Civil Tanács javaslatainak alapján készült. Szempontként szerepelt a javaslat megfogalmazásánál a pályázati cél, a Civil Szervezetek Házának és a Nyugdíjas Háznak az ingyenes használata, a taglétszám, az adott szervezet aktivitása és a város közösségi életében való szerepvállalása. A mellékelt táblázat a pályázatban kiírt ,- Ft,- felhasználására tesz javaslatot. A korábbi évek pályázójával szemben idén kevesebb szervezet kért t a rendes pályázati fordulóban, ezért a szokottnál nagyobb összegű tartalékra teszünk javaslatot, hogy a később érkező igények ára, valamint az esetlegesen felmerülő pályázati, valamint pályázati rendszeren kívüli ra is maradjon fedezet. A kiemelt kategóriában szereplő szervezetekkel szemben az önkormányzatnak szerződéses kötelezettségei, illetve megfogalmazott elvárásai vannak, uk azonban a szervezet jellegénél fogva csak ilyen módon lehetséges. A civil szervezetek akor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat, rendeletet veszi figyelembe, nevezetesen a közpénzekből nyújtott ok átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és áról szóló évi CLXXV. törvényt (a továbbiakban: Civil törvény), valamint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési ának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletét. A Civil törvény 53. (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött i szerződés alapján költségvetési i jogviszony jön létre. A ban részesíteni kívánt szervezetekkel írásbeli szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy január 31. napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további t felfüggeszt. A Civil törvény 75. (1) bekezdése alapján január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési t, amely a 30. (1) bekezdés szerint a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzétette. 1

2 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési ának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelete 8. -a alapján az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély előírt számadási kötelezettségének január 31. napjáig nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, t fel kell függeszteni. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Határozati javaslatok: 1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező Civil szervezetek a című táblázat szerinti összegekkel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított civil szervezetek működési a keret terhére támogatja a városban működő civil szervezeteket. 2./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint ban részesített szervezetekkel szerződést kössön a ok felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén annak pótlásáig az Önkormányzat minden további t felfüggeszt. A jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 3./ A folyósításának feltétele a évi CLXXV. törvény 30. (1) bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása. Határidő: Felelős: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, június Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester... Pénzügyi ellenjegyző 2

3 1. Melléklet Szervezet neve Civil szervezetek a A Békési Fürdőért Közalapítvány A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány A Jantyik Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány A Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért Alapítvány A Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Alapítvány a megújuló Tarhosért Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Békési Civil Szervezetek Egyesülete Békési Fúvószenekari Közhasznú Egyesület Békési Horgász Egyesület 0 Békési Idősekért Alapítvány Békési Kertbarát Kör Békési Kisgazdakör Békési Könyvtárért Alapítvány Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány Békési Nyugdíjasok Egyesülete Békési Öregdiákok Egyesülete Békési Reform Egyesület Békési Szabadidős Íjász Klub

4 Szervezet neve Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület Békési Szlovákok Egyesülete Békési Városvédő és Szépítő Egyesület Békés-Tarhosi Zenebarátok Köre Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány Hétkrajcár Egyesület Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Kállai Jenő Alapítvány Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (KÉSZ) Körös-menti Szabadidős Lovassport Egyesület Magyar Vöröskereszt Békéscsaba Területi Szervezete, Békés városi kirendeltsége Mentálhigiénés Egyesület Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békési Helyi Szervezete Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Szent Lázár Alapítvány Békés (Lazarus) Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja TE ÉRTED Egyesület Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

5 Szervezet neve V102. sz. Galambtenyésztő Egyesület Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata Civil szervezetek összesen Szilágyi László Alapítvány Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület Békési Önkormányzati Tűzoltóság Kiemelt szervezetek összesen Tartalék Mindösszesen