ls-l. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ls-l. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ls-l. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztatóról A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal határozza meg az iskolák felvételi körzetét és közzé teszi azt. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal beszerezi az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. (l) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya BPB/ /2013 iktatószámú levelében küldte meg a Budapest Főváros X. kerület iskolai felvételi körzethatárainak meghatározásával kapcsolatos kormánymegbízotti döntését Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatalának. (l. melléklet) Az illetékes kormányhivatal nem kérte a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) véleményét a felvételi körzetek megállapításához. Az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettségének a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. (2) bekezdésének megfelelően tett eleget, azaz a rendelkezésre álló adatok feldolgozása után október 31-ig és január 31-ig a Köznevelési Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR-ben) rögzítette az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefliggő statisztikai adatokat. A Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Civil Csoportja február 12-én megküldte a hatályos alapító okiratok körzethatárt tartalmazó mellékleteit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti l O. Tankerület igazgatójának Egyeztetés történt továbbá Németh László tankerületi igazgató úrral a 2013/2014. évben indítandó első osztályok számáról. A tervezett első osztályok számát az alábbi táblázat tartalmazza.

2 Kőbányai Bem József Általános Iskola Iskola Tervezett első osztályok száma Kőbányai Fekete István Általános Iskola 2+1 Kőbányai Harmat Általános Iskola 2 Kőbányai Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3+2 Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 2 Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 3 Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola Kőbányai Széchenyi István Magyar Német Tanítási Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3 Kőbányai Szent László Általános Iskola 3 Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 2 Összesen: 25 Az egyeztetés alapján az a vélemény szűletett, hogy a 2013/2014. tanévre vonatkozóan a körzethatárok módosítása nem indokolt, továbbá a körzetmódosításhoz sem az Önkormányzat, sem a tankerület hatáskörrel nem rendelkezik. l l Budapest, március " ' 1 " Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 2

3 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA OKTATA.Sl FÖOSZTÁLY Ügyiratszám: BPB/012/ /2013. Tárgy: Budapest Főváros X. kerület iskolai felvételi körzethatárainak meghatározása JAVASLAT A Budapest Főváros X. kerű!et iskolai febjételi körzethatárainak meghatározásával ka!)csolatos kormánymegbízotti döntés meghozatalára A nemzeti köznevelésről szó!ó évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében foglaltak:ra figyelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Föosztálya (továbbiakban: BFKH Oktatl~si Főosztálya) részértil Budapest Főváros X. kerület iskolájnak aktuá!ís felvételi körzethatárainak meghatározása érdekében szükséges a kormánymegbízotti döntés meghozatala, melynek tépései a következők: Meg ke!! határozni, hogy Budapest Főváros X. kerületének me!yek a körzetes Meg kell határozni, hogy Budapest Főváros X. kerület körzetes iskolainak melyek a körzethatára i; Meg kell határozni az iskolai körzetek közzétételének módját. A körzetes iskolák, valamint azok körzethatárainak meghatározása a 2013, év fe1bruárjában az Oktatási Hivatal által megküldött KIR adatbázis alapján történik, amely adatbázis a közoktatásról szóló 1993, évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997 (!!.13.) Kormányrendelet 12. (2) bekezdése alapján a jegyzők iskolai körzethatárokra vonatkozó adatszolgáltatási során s:zolgáltatott adatokat tartalmazza. Fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Kormánymegbízott Urat, hogy az alábbiakban megfogalmazott döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen: Döntési javaslat: 1. Budapest Főváros X. keroiet kör;::etes iskolái jegyzékének elfogadá!lla az 1, szám ú mellék!etben található táblázat alapján meghatározott körzethatárokkal 2. Budapest Föváros X. kerület körzetes ískolái körzethatárainak közzététeh: a X. kerülett tankerület vezető ~tján a helyben szokásos módon. Budapest, február 1

4 Láttam, egyetértek: Palich EtelKa Folgazgató. ~t.,.- / Döntés: Z 8 Budapest, február"'"... _," 2

5 1. sz. maliéidet KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVCi ÁLTALÁNOS ISKOLA 1101 BUDAPEST, Üllői út 118. KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT {páratlan) OLLÓ! ÚT páros oldalioo-végig VAJDA PÉTER UTCA (páratlan} HARGITA SÉTÁNY KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT (páratlan oldal) VAJDA PÉTER UTCA páratlan oldal végig KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT (páratlan) VAJDA PÉTER UTCA (páratlan oldal) Ifjuság i SÉTÁNY BÁNYA UTCA páros oldal 24-végig páratlan oldal25-végig HARMAT UTCA páros olda! páratlan oldal KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT páratlan oldal ÓNOD! UTCA KÁPOLNA UTCA páros oldal 16-végig páratlan oldal27-végig KÁPOLNA TÉR ALKÉR UTCA páros oldal60-végig páratlan oldal67-végig CSÓSZKÖZ SZLÁVY UTCA páros olda! 54-végig páratlan oldal77-végig KELEMEN UTCA KÓÉR KÖZ KÖÉR UTCA ÓHEGY UTCA páros oldal páratlan oldali-33. OLAJUGET KÖZ OLAJLIGET UTCA ÓZLÁB UTCA PETRÖCZY UTCA páros olda! páratlan oldal1-37. IHÁSZ UTCA VÁRGEDE UTCA SALAMON UTCA VASPÁLYA UTCA páratlan oldal VEREBÉl Y UTCA ZSADÁNY UTCA GERGELY UTCA páratlan olda! CSERKESZ UTCA páros oldal páratlan olda! 149. GYÖMRÓ! ÚT páros oldal páratlan o!dal1-61. SZACSVAY UTCA VASPÁLYA UTCA (21-töl végíg) ZSADÁNY UTCA (páros olda!) IRINGÓ KÖZ Ol!VAKÖZ BARABÁS UTCA páros oldal 24-végig párahan oldal 23-végig MÁDI UTCA páros oldal páratlan oldal Maláta KÖZ Elöd KÖZ KIRGIZ UTCA ÁSZOK UTCA CSÖSZTORONY UTCA ELÓD UTCA 3

6 Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 BUDAPEST, Kőbányai u. 38. VIKA KÖZ LUCA KÖZ NYERÖ UTCA PLATÁN SOR PONGRÁCZ KÖZ SZALONKA KÖZ SZ!TA KÖZ VAJDA Pt:TER UTCA (páros oida!) 4

7 .. VASKÖ UTCA KÖBÁNYAI út páros oldal páratlan oldali-45. vt:.cs Köz KORPONAIUTCA VASLÁB UTCA KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT (páros oldal) CSÁKÓ KÖZ DOBA UTCA GÉP UTCA HARGITA St:.TÁNY KISBACON UTCA KISMARTONI ÚT KISTORONY PARK PONGRÁCZ ÚT páratlan oldal15-vcégíg. HOROG UTCA KÁPOLNA UTCA páros oldal páratlan oldal HAVAS IGNÁC UTCA KÁPOLNAKÖZ VASPÁLYA UTCA páratlan o!dal1-19. (páros oldal) BARABÁS UTCA páros oldal páratlan oldal1-21. MONGOL UTCA ROMÁN UTCA VESZPRÉMIUTCA BOLGÁR UTCA KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT páratlan oldal SZÁLLÁS UTCA páros oldal 8--végig páratlan oldal 5--végig BIHARI UTCA páros o!dal12--végig páratlan oldal19--véglg FOKOS UTCA HAJLt:.K UTCA HIDAS KÖZ JEGENYE UTCA LENCSE UTCA MÁZSATÉR MÁZSAUTCA SZÁLLÁS KöZ MONORI UTCA Kőbányai Bem József Általános Iskola 1101 BUDAPEST, Hungária krt DOBAUTCA HUNGÁRIA KÖRÚT páratlan oldal 5-7. KOBANYAI ÚT páros oldal32-végig páratlan oldal47-végig ZÁCH UTCA (3) HOROG UTCA LENGYEL SÉTÁNY MAGLÓDI ÚT páratlan oldali-45. KEREPE.SI ÚT páratlan olda! JÁSZBERÉNYI ÚT páros oldal párat!~n oldali Wesley János óvoda, Általános Iskola, Szakiskola ás Gimnázium 1101 BUDAPEST, MÁV-telep 38 ZÁCH UTCA

8 ALBERTIRSAI KÖZ ALBERTIRSAI ÚT CSILLA UTCA GYÖNGYIKE UTCA HÖS UTCA HUNGÁRIA KÖRÚT páratlan oldal1-3. KEREPESI ÚT páratlan oldal SALGÓTARJÁ.N! UTCA PONGRÁCZ ÚT páratlan oldalí-i 3. FEHt:R ÚT páratic:m oldal KŐBÁNYAI JANlKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÜ ÁlTALÁNOS ISKOLA 1103 BUDAPEST, Kápolna tér 4 KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT (páratlan) ÜLLÓl ÚT páros oldali06-végig VAJDA PéTER UTCA (páratlan) HARGITA SéTÁNY KÖNYVES KALMÁN KÖRÚT (páratlan oldal} VAJDA PÉ.TER UTCA páratlan oldal végig KÖNYVES KALMÁN KÖRÚT (páratlan) VAJDA PÉTER UTCA (páratlan oldal) lfjusági SÉTÁNY BANYA UTCA oldal24-végig páratlan oldal25-végig HARMAT UTCA páros oldal páratlan oldal KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT páratlan oldal ÓNODI UTCA KÁPOLNA UTCA páros oldali6-végig páratlan oldal27-végig KÁPOLNA ALKÉR UTCA páros oldal 60-végig páratlan oldal67-végig CSÖSZ KÖZ SZLÁVY UTCA páros oldal 54-végig páratlan oidal 77-végíg KELEMEN UTCA KÖtR KÖZ KÖt:R UTCA ÓHEGY UTCA páros oldal páratlan oldal4-33 OLAJLIGET OLAJLIGET UTCA ÖZLÁB UTCA PETRÖCZY UTCA páros oldai2-3r párahan oldali-37. IHÁSZ UTCA VÁRGEDE UTCA SALAMON UTCA VASPÁLYA UTCA páratlan oldal VEREBÉL Y UTCA ZSADÁNY UTCA GERGELY UTCA páratlan oldal CSERKESZ UTCA páros oldal páratlan oldali-49. GYÖMRÓI ÚT páros oldal páratlan oldal4-61. SZACSVAY UTCA VASPÁLYA UTCA (21-től végíg} ZSADÁNY UTCA (páros oldal) IRINGÓ KÖZ OUVAKÖZ

9 BARABAS UTCA páros oldal 24-végig páratlan oldal 23-végig MÁDI UTCA páros oldal páratlan oldal1-53. Maláta KÖZ Előd KÖZ KIRGIZ UTCA ÁSZOKUTCA CSÚSZTORONY UTCA ELÖD UTCA HALOM UTCA páros oldal 32-végig páratlan oldal i 7-végig LÁMPAGYÁR UTCA MALÁTAUTCA MARTINOVICS TÉR NYITRAUTCA ÓNODI KÖZ UGOR UTCA ZSIVAJ UTCA IHÁSZ KÖZ GERGELY UTCA páros oldal páratlan oldali-29. HALOM UTCA páros oldal 32-végig páratlan oldal HARMAT KÖZ BEBEKUTCA 144. UTCA BEBEK ÚT FEHÉR KÖZ OLAJ UTCA SOMFA UTCA BIHAR! UTCA páros olda! páratlan oldal 1-7. CEGLÉD! ÚT DERECSKEIUTCA ÉRSEMLYÉNlUTCA FERTÖ UTCA FOGADÓUTCA GÉM UTCA KÉKVIRÁG UTCA MAKKUTCA SOMFAKÖZ Hízlaló TÉR SZÁLLÁS UTCA páros oldal 2-6. páratlan oldal i -3. SZÁRNYAS UTCA SZÁVAUTCA TEHERKOCSIUTCA ZÁGRÁB! KÖZ ZÁGRÁB! UTCA REPCE UTCA BASAUTCA BELÉNYES UTCA BIHARI UTCA páros oldal páratlan oldal 1-:17. ÁRPA UTCA BALKÁN UTCA ÜLLÖI KÖZ ÁRKOS UTCA

10 Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 1103 BUDAPEST, Kada u PETRŐCZY UTCA páros oldal 40-végg. páratlan oldaf 39-végig SÁROSI UTCA s'zacsvay UTCA SZéKFÜVIRÁG UTCA SZLÁVY UTCA páros oldal páratlan oldali-75. VÁRGEDE UTCA VASGYÁR UTCA VASPÁLYA UTCA páratlan oldal27-végig VEREBÉL Y UTCA ÓHEGY UTCA páros oldal 34-végig páratlan oldal 35-végig ZSADÁNY UTCA páratlan oldal 1-végig (páratlan) KADA UTCA páros oldal páratlan oldal í-81. ALKÉR UTCA páros oldal páratlan oldal í-65. CSERKESZ UTCA páros oldal 52- páratlan oldal51- DIÓSGYÖRI UTCA FARKASALMA UTCA GUTOR TÉR örményutca HOLLÓHÁZA UTCA KEMENCE UTCA KERÁMIA UTCA KERECSENY UTCA KISGERGEL Y UTCA MÁRGAKÖZ MÁRGA UTCA MEDVESZÖLÖ UTCA NOSZLOPY UTCA páros oldal 16-végíg ""''"' 1 ""' oldali5-végig GUTOR UTCA SZLÁVY KÖZ ÓHEGYI KÖZ KIS GERGEL Y UTCA ALKÉR KÖZ SZÁRAZ UTCA (páratlan) TARLÓ UTCA GERGELY UTCA páros oldal46-í i 2. páratlan oldal GYOMRŐl ÚT páros oldal páratlan oldal í-97. NOSZLOPY UTCA SZÁRAZ UTCA páratlan oidal Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 BUDAPEST, Harmat tl 88. CSOMBOR UTCA SORHÁZ UTCA VÖRÖSDINK.A, UTCA ÚJRÁZ UTCA BODZA UTCA DÉR UTCA DÓCZY JÓZSEF UTCA HARMAT UTCA páros oldal páratlan oldal63-1 í í. KADA KöZ

11 KtKNYELÜ UTCA KISKERT UTCA LAVOTTA UTCA MÁDI UTCA páros oldal , párattan oldal PÁNTLIKA UTCA SÖRGYÁR UTCA SÖRÖS UTCA. SZENTIMREY UTCA SZÖLÖHEGY UTCA KADA UTCA páros olda! 1 04-végrg páratlan oldal 83- TÉGLA VET Ö UTCA TARLÓ UTCA KIS SÖRGYÁR UTCA GITÁR UTCA MAG LÓD! ÚT páros oldaf páratlan o!dai MÁDI KÖZ TÉGLAVETÖ KÖZ ALGYÓGYI UTCA GITÁR UTCA paros oldal 26- páratlan oldal27- GRÁNÁTOS UTCA KOCKA UTCA páros oldal 6- páratlan oldal7- SÖRGYÁR UTCA TŰZÁLLÓ KÖZ OLAJ UTCA ÁLMOS UTCA AKNAUTCA ALGYÓGYI UTCA SZÁRAZUTCA KÖBÁNY Al SZE NT LÁSZLÓ Ál T ALÁNOS ISKOLA 1105 BUDAPEST, Szcmt László tér 1. KOLOZSVÁRIUTCA LIGET UTCA ÓNODI UTCA SZENT LÁSZLÓ TÉR VÁSÁRLÓ UTCA KÖRÖSI CSOMA StTÁNY UGETTtR KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR páros oldal végig- ÁLLOMÁS UTCA BÁNYA UTCA páros oldal páratlan oldal1-23. ENDRE UTCA FÜZÉR UTCA HAlOM UTCA páros oldal páratlan oldal1-i5. HARMAT UTCApáros olda! páratlan oldal HÖLGYUTCA KOLOZSVÁRIUTCA HALOM KÖZ HALOM UTCA páros oldal páratlan oldal tól végig) KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT páros oldal (1-7 -ig, 43-tól végig)

12 Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 BUDAPEST, Kerasztúri út7-9. FEHÉR ÚT páros oldal végig- páratlan oldal15-től-végig CSILLAGVIRÁG UTCA RÁKOSVÖLGYIUTCA SÁRGARÓZSA UTCA TEREBESIUTCA TÖLCSt:R UTCA VÁLTÓ UTCA BÁRSONYVIRÁG UTCA BOGÁNCSVIRÁG UTCA BORS!KA UTCA PIUS! UTCA DOMBHÁT UTCA ESZTERLÁNC UTCA EZÜSTFA UTCA FÁTYOLKA UTCA HÁRSLEVELŰ UTCA INDÓHÁZ UTCA KERESZTÚRI ÚT páros oldal KÖSZMt:TE UTCA LÁ.NGVIRÁG UTCA BOJTOCSKA UTCA KEREPESI ÚT páratlan olda! 121-végig Gt:PMADÁR UTCA GYAKORLÓ KÖZ GYAKORLÓ UTCA GYÓGYSZERGYÁRIUTCA HALAS UTCA HATHÁZ UTCA HEVES UTCA HORTOBÁGYI UTCA RAKASZ UTCA KABAIUTCA POGÁNY UTCA KERESZTÚRI ÚT (i-146) LADANYI UTCA MALOMÁROK UTCA MÉHES UTCA NAGYICCE UTCA NEMES UTCA PAPRIKA UTCA NAPMÁTKA ÚTCA JUHÁSZ UTCA LEGÉNYRÓZSA UTCA SULYOM UTCA SZELLÖRÓZSA UTCA TARKARÉT UTCA TÚZOK KÖZ TÚZOK UTCA TÜNDÉRFÜRT UTCA VADSZÖLÓ UTCA VÖRÖSFENYÓ UTCA H"\

13 MAGYARFALU UTCA ERDÖSI UTCA GÉPMADÁR PARK DOROGI UTCA DÖMSÖD! UTCA RÁKOS MÁV TELEP VIZlMALOM UTCA KOZMA UTCA oldal 2-6. HA TÁRMALOM UTCA ÖRS VEZÉR TERE (Kőbányai oldal) PEST! GÁBOR UTCA ZÖLDPÁlYA UTCA METÉNG UTCA CSUCSOR UTCA HARANGLÁB UTCA JÁSZBERÉNY! ÚT páros oldal SO Kőbányai K.ertvárosi Általános Iskola 1106 BUDAPEST, Jászberényi út 89. PORCELÁN UTCA INDÓHÁZ UTCA BÁRSONYVIRÁG UTCA BOGÁNCSVIRÁG UTCA BOJTOCSKA UTCA BORSIKA UTCA CSILLAGVIRÁG UTCA DOMBHAT UTCA ESZTERLÁNC UTCA EZÜSTFA UTCA FÁTYOLKA UTCA HÁRSLEVELŰ UTCA JÁSZBERÉNYI ÚT KERESZTÚRI ÚT páros o!da! KÖSZMÉTE UTCA. LÁNGVIRÁG UTCA LEGÉNYRÓZSA UTCA MAGLÓD! ÚT páratlan o!dal1-15. MAGYARFALU UTCA HARANGLÁB UTCA RÉZVIRÁG UTCA NAPMÁTKA UTCA SUlYOM UTCA SZELLÖRÓZSA UTCA TARKARÉT UTCA TÁRNAUTCA TÚZOKKÖZ TÚZOKUTCA TÜNDÉRFÜRT UTCA VADSZÖLÖ UTCA VÖRÖSFENYÖ UTCA KORÁNYI FRIGYES ERDÖSOR KOZMAUTCA ZÖLDPÁlYA UTCA DOLOMIT UTCA

14 GRAFIT UTCA KORALL KÖZ KORALL UTCA KORÁNYI FRIGYES UTCA METÉNG UTCA SÍRKERT ÚT CSUCSOR UTCA JÁSZBERÉNY! ÚT Kőbányai Fekete István Általános Iskola BUDAPEST, Harmat u FERIHEGYI REPŰLÖTÉRRE VEZETŐ ÚT (kőbányai szakasza) HANGÁR UTCA FELSÓCSA T ÁR! ÚT MAGLÓD1 ÚT páros oldal26-végig páratlan oldal 93-végig FÜZ UTCA JUHAR UTCA ÁRKOS UTCA BAZALT UTCA BÖGRE UTCA DOMBTETÖ UTCA FAGYAL UTCA GUMIGYÁR UTCA GYALOG UTCA HANG UTCA SZEGÉL Y UTCA HARMAT UTCA páros oldal 166-végig páratlan oldal '1 i KOVAKÓUTCA KÖVÁGÓ UTCA MÁDI UTCA páros oldal 172-véglg páratlan oldal 173-végig ÖKRÖS KÖZ ÖKRÖS UTCA PÁZSiTFÜ UTCA SELLÖ UTCA SERPENYÓ KÖZ ANDEZIT UTCA SZÖLÖTELEP UTCA SERPENYÖ UTCA SZÓLÓVIRÁG UTCA TAKARÉK UTCA ÚJHEGYI ÚT páros oldal 20- páratlan oldal 25- VENYIGE UTCA ZSOMBÉK UTCA GYULA UTCA Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1108 BUDAPEST, Ujhegyí.sétány 1-3. SÁROSI UTCA.VASGYÁR UTCA BÁNYATÓ UTCA SÜTÖDE UTCA AGYAGFEJTÓ UTCA 12

15 GÖZMOZDONY UTCA HARMAT UTCA paros olda! LENFONÓ UTCA MÉLYTÓ UTCA OLTÓ UTCA PÁRA UTCA, SZÖVÖSZtK UTCA S!BRIK MIKLÓS ÚT TAVAS UTCA TÖVIRÁG UTCA ÚJHEGYI SÉT ANY ÚJHEGY! ÚT páros oldal páratlan oldal GERGEL Y UTCA páros oldal114-végig páratlan oldal 95-végig GYÖMRÖI ÚT páros oldal 56-végig páratlan oldal 63-végig NOSZLOPY UTCA páros olda! páratlan oldal1-13.

16 FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására A nemzeti köznevelésről szóió 20ii, évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 45. (i} bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértói bizottság javasolja, t!jvábbi egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tanköteiessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhas:málatáró! HZ i,), EMM! rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21, (i) bekezdéseértelmébema tankötelezettség m1;:jgkezdésének a feltétele 1 a gyermek iskolaba lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása. Amennyíben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szokséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető e!, illetve ha a szü!ő nem ért a kiál1ftott óvodai!gazolássa!, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. A gyermek felvételéről az igazgató elönt. Az iskolai felvétehel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belü\ - a szü!ö eljárást indíthat az igazgatónál A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést Mit kell tudni a be!ratásról? A Rendelet 22. (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket 21 szülö köteles befratnl a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozás időpontja: áprills 8. {hétfői 8-18 óra között április 9. (kedd) S-18 óra között A beiratkozáskor be kei! mutatní a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállitott "7''"'''!"' azonosítót és lakcimet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szűkséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát Sajátos nevelési igényű tanuló számara a szülö választja ki a megfelelő ellátást nyújtó neve esi-oktatási intézményi az i!letékes szakértói bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közol a sz:ülő és a gyermek és lehetőségeinek figyelembevéteiével A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvétell követelményeknek megfelel ~ a nemzetiség vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba fel kel! venni. Magyar áhampoigár tanuló tankötelezettséget kü!földí nevelési-oktatási intézményben is Ha a tanköteles tanuló külfö!dön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kel! jelenteni a lakóhely, ennek a tartózkodási he!y szerínt ilietékes járási hivala inak. A beje!entést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába, A kü!önélö szüh5k a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (igy az iskola megválasztásában) a elhelyezését követően - közös szűlö! felügyelet hiányában is - egyottesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különéiő szülö felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szűneteltette vagy megszüntette (1952. évi!v. törvény 72/B. ). A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles MagyaroJ:$zágon, ha a menedékjogrói szóló törvény rendelkezései szerínt a magyar áliampo!gárokka! azonos jogok ihetik meg,! a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tariózkodásáróí szóió l. f szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról sz616 törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogáhású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogoslló rendelkezik. l A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kel!. A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar ál!ampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. l Az a szülö vagy törvényes képviselö, aki a szülői felügyelete vagy gyámság;~ alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába l nem íratja be, szabálysértést követ el L~--

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név Közterület Foly. szám Foly. Páros - Páros - Páratlan - Páratlan - Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név típus Közterület oldal -tól szám -ig tól ig tól ig Egyéb sorszám név cím cím Fenntartó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei 144 utca Agyagfejtő utca Akna utca Albertirsai köz Albertirsai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei u t c a ó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Egységes szerkezet Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3.

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. 26/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M3$IMpM^- Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT I i < V enjlet Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT -iwiestülct ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 T /

Részletesebben

h5f-. számú előterjesztés

h5f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je h5f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló sr~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) szám ú önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~71 számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012 (VI 25) önkormányzati

Részletesebben

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati a Budapest X. kerület egyes területeire vonatkozó településrendezési tervek hatálytalanításának jóváhagyásáról 1. Az alábbi ek hatályukat vesztik: 1.

Részletesebben

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

:J(fg. számú előterjesztés

:J(fg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :J(fg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros Kormányhivatala iskola körzethatár-módosításának

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés ---

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés --- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere It: l.j v if' '. számú előterjesztés --- Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a 2016. évi "Tiszta udvar,

Részletesebben

bj_j (z 1: {3 (~c-ld -

bj_j (z 1: {3 (~c-ld - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapbt F{háros X. kerület Kóöányai ÜnkormiinyZ}'t Képviselő-testület iijése bj_j (z 1: {3 (~c-ld - 2011 JuN 16. J j U C12 fjcst, ~ ~,,.... ~,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj 35/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriákba sorojásáról és helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ' -. -.'rii^f Kőbányai s, '-".ohet ülése JSJ

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-192/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/570-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/570-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/570-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

f O/)_). számú előterjesztés

f O/)_). számú előterjesztés ------------------------------ ----- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f O/)_). számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület február 28-i ülésére felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület február 28-i ülésére felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor.

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály «$,,.,,.., \, tor;ile f Kőbányai ')~ü\ " ' ' "'" "--t-1't-ív-vtjjletülése Tárgy: Javaslat óvodai

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Tárgy: Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról A nevelési-oktatási

Részletesebben

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: A dombóvári általános iskolák felvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

51 1. számú előterjesztés

51 1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 51 1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére intézményvezetői megbízásának véleményezéséről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje Deák Ferenc tér M - Kispest, Kossuth tér Deák Ferenc tér M ind. 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 Astoria M ind. 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 Kálvin tér M ind. 16:02 16:32

Részletesebben

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el.

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály " ",.;< í,;.in,s \. kerület Kőbányai -i;!. \.Ki,»,'t Képviselő-testület ülése M/1J5744JSQ1, Tárgy: Javaslat Kőbánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft 1 2 3 KÖSZI Balatonlellei Tábor faházak cseréje KÖSZI Balatonlellei Tábor tisztasági festés KÖSZI Balatonlellei Tábor focipálya kerítés javítása 4 Nyílászáró csere 2010 Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-3/2016. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70. 589 /2006. Melléklet: 7 db Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE!' ' ' 'i"''a>..vcrjlet Kőbányai " ' *q -i" >i ' í -U>stüIet ülése... l/ */

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP a KLIK Budapest XV. Tankerületének általános iskoláiba Alulírott... kérem, hogy a 2016/2017. tanévtől gyermekem elhelyezését a... Általános Iskolában* a... osztályban szíveskedjék

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztály vezetője. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormánp.at Képviselő-testület ülése G/ )GJ?/ ~ ( 7.P1{ Előterjesztés az Önkormányzat közterületeinek rendjével

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 S24-S8Si FAX: +36 42 524-586 Ügyi ratszám :Szoc-6946-1/2014.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS tankerületi. tankerületi

BEISKOLÁZÁS tankerületi. tankerületi ISKOLAKEZDÉS SZÜLETÉSI STÁTUSZ LEHETŐSÉGEK LEHETSÉGES DÖNTÉSI JOG EGYÉB IDŐ IDŐPONTJAI tankerületi kormányhivatal engedélyezi SZB. véleménye alapján nem tanköteles iskolakezdés 2016. szeptember 2010.09.01.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9.

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9. Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2014. szeptember 9. 18 óra Pályaválasztási rendezvények Pályaválasztási kiállítás: Vác Sportcsarnok?

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

1.1. A születések számának alakulása a Népesség-nyilvántartó adatai alapján

1.1. A születések számának alakulása a Népesség-nyilvántartó adatai alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester K6b~1nyai, \'í l,. tt:~hílct ül( st' 6/tof ~~ElL_._ ' -: ' Tárgy: Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, középszintű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 201/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Iktatószám: 51/2016. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére Iktatószám: 25/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben