Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 sr~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 5. -ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, és e) az iskola-egészségügyi ellátásról. Az ellátás biztosítása érdekében a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, melynek során ki kell kérnie az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 júniusában megalkotta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálat (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat) jelzése szerint a védőnői ellátásban részesülők létszáma és az ellátottak számának területi védőnői körzetek közötti arányos megoszlása a rendeletalkotás óta eltelt időbenjelentős változáson ment át, így az egyes védőnői körzetek finanszírozhatósága érdekében szükségessé vált a rendelet területi védőnői körzeteket meghatározó 5. mellékletének felülvizsgálata. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a területi védőnői ellátás finanszírozása az alábbi elemekből tevődik össze: a) a település sajátosságainak megfelelő fix díjazás és b) az egyes ellátotti kategóriákhoz (anya/7 év alatti gyermek/oktatási intézménybe nem járó tanköteles gyermek/oktatási intézményben ellátott gyermek/gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott gyermek) rendelt pontszámokon alapuló teljesítmény-arányos díjazás a finanszírozhatóság felső határának (maximális pontszám: 750 pont/szolgálat) rögzítése mellett. Az ellátotti létszám változásamiatt egyes körzetekben a teljesítmény-arányos díjazás alapjául szolgáló pontszám jelentősen elmarad a finanszírozási rendeletben meghatározott maximális értéktől, másutt jóval meghaladja azt, ez utóbbi esetben azt eredményezve, hogy bizonyos ellátotti létszám után jelenleg nem jár finanszírozás. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás területén tevékenykedő védőnők és orvosok esetében a személyi változások átvezetése szintén indokolt a rendelet iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás védőnői körzeteit meghatározó 6., illetve az orvosok és fogorvosok által ellátott oktatási intézményeket tartalmazó 7. mellékletében.

2 II. Hatásvizsgálat A területi védőnői körzetek - egyes közterületek áthelyezésével megvalósuló - átalakításával kiküszöbölhetők az aránytalanságok, így január l-jével a jogszabály által biztosított lehetőségeket kihasználva jóval kedvezőbb feltételekkel köthető finanszírozási szerződés az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás területén történt személyi változások átvezetése a rendelet aktualizálását szolgálja. III. A végrehajtás feltételei A rendelet módosítását a Védőnői Szolgálat javaslatai alapján, velük egyeztetve dolgoztuk ki. Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 5. -ában foglaltak szerint az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása során a települési önkormányzatnak ki kell kérnie az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóság) véleményét, ami a mai napig nem érkezett meg. A rendeletalkotás feltétele, hogy a képviselő-testületi ülés időpontjáig kézhez kapjuk a szükséges véleményt. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. Budapest, november 10. 2

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (... ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Ez a rendelet január l-jén lép hatályba. 2. Kovács Róbert polgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 3

4 l. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez Az egyes védőnői körzetekhez tartozó közterületek es területi védőnői praxis ellátási területe Basa utca 6 22 Bihari utca 3 5 Bihari utca 2 6 Ceglédi út l 3 Ceglédi út 4 4 Fogadó utca l végig Gém utca l végig Kékvirág utca l végig Kőér utca l 3 Kőér utca 2 2 Könyves Kálmán körút Repce utca l végig Szárnyas utca l végig Száva utca l 5 Száva utca 2 10 Üllői út VajdaPéter utca l végig Zágrábi utca l végig páros páratlan páros páratlan páros páratlan páros pártalan páratlan páros páros as területi védőnői praxis ellátási területe Bársonyvirág utca l végig Bojtocska utca l végig Borsika utca l végig Dombhát utca l végig Felsőrákosi ré tek végig Gépmadár utca Hal as utca l végig Hárslevelű utca l végig Hortobágyi utca l végig Jászberényi utca Ka b ai utca l végig Keresztúri út l végig Köszméte utca l végig Ladányi utca l végig Lángvirág utca l végig páros páratlan 4

5 Legényrózsa utca l végig Lovasvölgyi utca l végig Magyarfalu utca l végig Malomárok utca l végig Méhes utca l végig Nemes utca l végig Paprika utca l végig Rákász utca l végig RákosMÁV motorüzem végig Rákosvölgyi utca l végig Rákosvölgyi köz l végig Rézvirág utca l végig Sulyom utca l végig Szellőrózsa utca l végig Terebesi utca páros Túzok utca l végig Túzok köz l végig Vadszőlő utca l végig Váltó utca l 35 páratlan Váltó utca 2 10 páros Vízimalom utca l végig Vörösfenyő utca l végig Zöldpálya utca l végig es területi védőnői praxis ellátási területe Albertirsai út 2 6 páros Csilla utca l végig Endre utca 4 18 páros Endre utca 7 7 páratlan Füzér utca páratlan Füzér utca páros Halom utca l 15 páratlan Halom utca 2 24 páros Hölgy utca l végig Kolozsvári utca l 25 páratlan Korponai utca 2 végig páros Korponai utca l l páratlan Liget utca l 25 páratlan Liget utca 2 28 páros Liget tér 2 végig páros MÁV Kertészet végig 5

6 es területi védőnői praxis ellátási területe Alkér utca páros Csősz utca l végig Csősztorony utca l végig Dér utca 2 44 páros Gitár utca l 19 páratlan Gitár utca 2 20 páros Harmat utca páratlan Harmat utca páros Iringó köz l végig Jászberényi utca páros Kada utca páros Kőér köz l végig Mádi köz l végig Mádi utca páratlan Maláta köz 4 6 páros Olajliget utca l végig Olajliget köz l végig Özláb utca l végig Porcelán utca páratlan Porcelán utca páratlan Szlávy utca páratlan Szőlőhegy utca 2 14 páros Szőlőhegy utca 3 9 páratlan Táma utca l 3 páratlan Táma utca 4 10 páros Téglavető köz 2 14 páros Téglavető köz l 5 páratlan Téglavető utca l 25 páratlan Téglavető utca 2 18 páros Vörösdinka utca l végig es területi védőnői praxis ellátási terület Alkér utca páratlan Alkér utca páros Cserkesz utca páratlan Cserkesz utca páros Diósgyőri utca páratlan Diósgyőri utca 28 végig páros Gergely utca páros Kada utca páratlan 6

7 Kada utca páros Kelemen utca l 21 páratlan Kelemen utca 2 22 páros Kemence utca l végig ' Kerámia utca l veg1g. Kirgiz utca l végig Kőér utca páros Kőér utca 7 15/a páratlan Márga köz l végig Márga utca l végig Noszlopy utca páros Noszlopy utca páratlan Óhegy utca ll végig páratlan Óhegy utca 16/b végig páros Petrőczy utca 13/a végig páratlan Petrőczy utca páros Száraz utca l végig Szlávy utca 34 végig Szlávy utca Tarló utca l végig es területi védőnői praxis ellátási területe Algyógyi utca l végig Gitár utca páros Gitár utca páratlan Kada utca páratlan Kada utca páros Kada utca páratlan Kissörgyár utca l végig Ko c ka utca l végig Mádi utca páros Maglódi út 2 12 páros Maglódi út páratlan Olaj utca l végig Sörgyár utca páros Sörgyár utca páratlan Sörös utca l végig Téglavető utca páros Téglavető utca 36 végig páros Téglavető utca páratlan Tó virág utca 6 14 páros Újhegyi út 2 4/a páros 7

8 l Újhegyi út l páros l os területi védőnői praxis ellátási területe Bodza utca l végig Dóczy utca l végig Gergely utca páros Gőzmozdony utca páros Gőzmozdony utca l 3 páratlan Gránátos utca l végig Gyömrői út páratlan Gyömrői út páros Gyömrői út páros Harmat utca 92/a 92/c páros Harmat utca páros Harmat utca páros Harmat utca páratlan Harmat utca 4lllhsz 4lllhsz páratlan Harmat utca páratlan Kada köz l ll páratlan Kiskert utca l végig Kozma utca 6 10 páros Kozma utca 7 ll páratlan Lavotta utca páratlan Lavotta utca 2 végig páros Mádi utca páratlan Mádi utca páros Mádi utca páros Maglódi út 3 77 páratlan Pántlika utca l végig Sibrik Miklós út páros Sírkert utca l végig Sörgyár utca páros Sörgyár utca páratlan Szentimrey utca l végig Új ház utca l végig Újhegyi út 4/b 4/b páros Venyige utca l végig 8

9 as területi védőnői praxis ellátási területe Gyöngyike utca l végig Hős utca 15/a 15/c páratlan Hungária körút l 13 páratlan Kerepesi út páratlan Pongrácz út l 9 páratlan Salgótarj áni út páratlan Salgótarj áni út 16/c 16/c páros Salgótarjáni út páratlan Zách utca utca l végig as területi védőnői praxis ellátási területe Bányató utca 2 14 páros Bányató utca l 7 páratlan Lenfonó utca 2 16 páros Oltó utca 2 16 páros Tavas utca lia lia páratlan Tóvirág utca 2 4 páros Újhegyi sétány l 15 páratlan Újhegyi sétány 2 18 páros es területi védőnői praxis ellátási területe Dorogi utca l végig Dömsödi utca l végig Erdősi utca l végig Gyakorló út 6 40 páros Gyógyszergyári út l végig Hatház utca l ll páratlan Hatház utca 2 28 páros Heves utca l végig Juhász utca l végig Kerepesi út páratlan Nagyicce utca l végig Pesti Gábor utca l végig Pilisi utca l végig Pogány utca l végig Tölcsér utca l végig Sárgarózsa utca l végig Váltó utca 12 végig páros Váltó utca 37 végig páratlan 9

10 es területi védőnői praxis ellátási területe Állomás utca l 27 páratlan Állomás utca 2 26 páros Bihari utca páros Fokos utca l végig Horog utca 3 3 páratlan Horog utca 2 8 páros Jegenye utca 19 végig páratlan Jegenye utca 26 végig páros Kápolna utca l 23 páratlan Kőrösi Csoma Sándor. sétány 7 ll páratlan Kőrösi Csoma Sándor sétány 4 20 páros Mázsa tér l 5 páratlan Mázsa utca páratlan Mázsa utca páros Monori út 2 8 páros Monori út l 9 páratlan Szállás út ll 15 páratlan Szállás utca páros Szent László tér 6 6 páros Szent László tér páros Szent László tér páratlan es területi védőnői praxis ellátási területe Agyagfejtő utca 2 20 páros Gergely utca páros Gőzmozdony utca 2 8 páros Harmat utca páros Mélytó utca 2 8 páros Pára utca 2 8 páros as területi védőnői praxis ellátási terület Bögre utca l végig Hang utca 6 16 páros Harmat utca páros Mádi utca páratlan Sütöde utca l végig Szőlővirág utca 2 14 páros Szövőszék utca 2 20 páros Tavas utca 3 3 páratlan Tavas utca 2 4 páros 10

11 l Vizsla köz l végig l l es területi védőnői praxis ellátási területe Bánya utca páratlan Bánya utca páros Bebek utca l 3 páratlan Bebek utca 2 végig páros Előd köz l végig Előd utca l l páratlan Előd utca 2 végig páros Harmat köz l 9 páratlan Harmat köz 4 8 páros Harmat utca páros Harmat utca páratlan Ihász köz 2 8 páros Ihász utca páros Jászberényi utca l 13/c páratlan Kőrös Csoma Sándor utca páros Körösi Csoma Sándor utca páratlan Mádi utca 2 52 páros Mádi utca 3 49 páratlan Maláta utca l 21 páratlan Maláta utca 2 14 páros Nyitra utca l végig Ónodi köz l végig páratlan os területi védőnői praxis ellátási területe Csákó köz l végig Doba utca l végig Gép utca l végig Hargita sétány l végig Kisbacon utca l végig Kismartani utca 4 4 páros Kistorony park l végig Kőbányai út páros Kőbányai út páratlan Luca köz l végig Monori út 9 19 páratlan Monori út páros Nyerő utca l végig Platán sor l végig ll

12 Pongrácz köz l végig Pongrácz út páratlan Szalonka köz l végig Szita köz l végig Vaskő utca l végig Vasláb utca l végig Vécs köz l végig Vika köz l végig as területi védőnői praxis ellátási területe Alkér utca l 19 páratlan Alkér utca 2 28 páros Cserkesz utca 45 végig páratlan Cserkesz utca 48 végig páros Diósgyőri utca l 27 páratlan Diósgyőri utca 2 28 páros Gergely utca páratlan Gutor utca l végig Gutor tér l végig Gyömrői út l 81 páratlan Gyömrői út 2 90 páros Harmat utca l 7 páratlan Harmat utca 2 12 páros Hollóházi utca l végig Kada utca páratlan Kada utca páros Kerecseny utca l végig Kisgergely utca l végig Kolozsvári utca páratlan Kőbánya Felső pályaudvar végig Kőér utca 4 38 páros Kőér utca 3 5 páratlan Körösi Csoma Sándor utca páros Liget utca páros Liget utca páratlan Noszlopy utca páros Ónodi utca l 9 páratlan Ónodi utca 2 10 páros Örmény utca l végig Sárosi utca l végig Szacsvay utca l végig 12

13 Szlávy utca l 25 páratlan Szlávy utca 2 32/b páros Várgede utca l végig Vasgyár utca l végig Vaspálya utca páros Vaspálya utca 27 végig páratlan Vaspálya utca páros Verebély utca l végig Zsadány utca l végig es területi védőnői praxis ellátási területe Csombor utca l 19 páratlan Csombor utca 2 10 páros Farkasalma utca l végig Harmat utca 92/a 92/a páros Harmat utca páros Kada utca páratlan Kéknyelű utca 4 14 páros Kéknyelű utca 3 9 páratlan Lavotta utca l 15 páratlan Mádi utca páratlan Mádi utca páratlan Mádi utca páratlan Medveszőlő utca l végig Noszlopy utca páratlan Noszlopy utca páratlan Noszlopy utca páros Petrőczy utca páros Sorház utca l végig Székfüvirág utca l végig es területi védőnői praxis ellátási területe Árpa utca l végig Balkán utca 4 18 páros Balkán utca l 7 páratlan Barabás utca l 39 páratlan Basa utca 2 4 páros Belényesi út l végig Bihari út 6 10 páros Bihari út 7 végig páratlan Ceglédi út páros 13

14 Ceglédi út 9 19 páratlan Derecskei utca l végig Érsemjéni utca l végig Fertő utca l végig Hajlék utca 2 16 páros Hajlék utca l 13 páratlan Hidas köz l végig Hízlaló tér l végig Horog utca páratlan Horog utca l l páratlan Jegenye utca l 19 páratlan Jegenye utca 2 24 páros Lencse utca l végig Makk utca l végig Mázsa tér 2 6 páros Mázsa tér 7 7 páratlan Mázsa utca l 15 páratlan Mázsa utca 4 12 páros Somfa utca l végig Somfa köz 2 12 páros Somfa köz ll 15 páratlan Szállás utca 2 30 páros Szállás utca l 7 páratlan Száva utca 7 23 páratlan Száva utca páros Teherkocsi utca l végig es területi védőnői praxis ellátási területe Fehér utca páros Fehér köz l végig Gépmadár utca 3 15 páratlan Gyakorló köz 3 7 páratlan Gyakorló utca l végig páratlan Gyakorló utca 2 4 páros Terebesi utca l 5 páratlan es területi védőnői praxis ellátási területe Bánya utca l 21 páratlan Bánya utca 2 20 páros Bolgár utca l végig Gergely utca l 17 páratlan 14

15 Gergely utca páratlan Gergely utca 2 30 páros Ihász utca 5 17 páratlan Ihász utca 2 24 páros Ihász utca páratlan Kápolna tér 3 5 páratlan Kápolna utca páros Kápolna utca páratlan Kelemen utca páros Kelemen utca páratlan Kőrösi Csoma Sándor sétány l 3 páratlan Kőrösi Csoma Sándor utca 2 6 páros Lámpagyár utca l végig Liget tér l 3 páratlan Martinovics tér l végig Óhegy utca l 7 páratlan Óhegy utca 4 6 páros Petrőczy utca l 9 páratlan Román utca utca l végig Salamon utca 2 6 páros Salamon utca 3 17 páratlan Ugor utca utca l végig Vaspálya utca l 22 páros es területi védőnői praxis ellátási területe Andezit utca l végig Árkos utca l végig Bazalt utca l végig Dolomit utca l végig Fagyal utca l végig Grafit utca l végig Gyalog utca l végig Hang utca 2 4 páros Juhar utca l végig Korall utca l végig Kovakő utca l végig Kővágó utca 2 20 páros Mádi utca páros Maglódi út 103 végig páratlan Pázsitfű utca l végig Sellő utca l végig 15

16 Sibrik Miklós út 75 végig páratlan Szegély utca l végig Szőlőtelep utca l végig Takarék utca l végig Tavas utca 1/b 1/b páratlan Újhegyi út Zsombék utca l végig es területi védőnői praxis ellátási terület Ászok utca l végig Bánya utca páratlan Csajkovszkij park l végig Cserkesz utca l 3 Cserkesz utca páratlan Cserkesz utca 2 36 páros Halom köz 3 5 páratlan Halom utca páratlan Halom utca páros Havas Ignác utca l végig Ihász utca l 3 páratlan Kápolna köz 1/b ll c páratlan Kirgiz utca l végig Kőrösi Csoma Sándor út l 27 páratlan Kőrösi Csoma Sándor út páros Liget utca 35/a 35/b Mongol utca l végig Ónodi utca ll 13 Veszprémi utca l végig ös területi védőnői praxis ellátási területe Bányató utca páratlan Bányató utca 22 végig Dombtető utca 2 16 Fátyolka utca l végig Gumigyár utca l végig Hangár utca l végig Harmat utca páros Korányi Frigyes erdősor l végig Kozma utca páratlan Mádi utca páratlan Ma glódi út páros 16

17 Meténg utca l végig Ökrös utca l végig Serpenyő utca l végig Tarkarét utca l végig Tavas utca ll e ll e páratlan Tavas utca 6 6 páratlan Újhegyi út páratlan 17

18 2. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás védőnői körzeteihez tartozó iskolák és óvodák Iskolák Körzethez tartozó iskola V édőnő kódja Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Budapest, Kőbányai út 38. Bem József Altalános Iskola Budapest, Hungária krt Kőbányai Kertvárosi Altalános Iskola ll 06 Budapest, Jászberényi út 89. Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Üllői úti tagintézmén y) 1101 Budapest, Üllői út 118. Szent László Altalános Iskola ll 02 Budapest, Szent László tér l. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola Budapest, Kada u Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1104 Budapest, Kápolna tér 1-3. Kőbányai Harmat Altalános Iskola Budapest, Harmat u. 88. Kőbányai Fekete István Altalános Iskola ll 08 Budapest, Harmat u. l 96 Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1108 Budapest, Újhegyi stny Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola Budapest, Keresztúri út 5-7. Budapest X. kerületi Eltes Mátyás Altalános Iskola és Kollégium ll 08 Budapest, Újhegyi stny Bercsényi Miklós Elelmiszeripari Szakképző Intézet 1106 Budapest, Maglódi út 4/b Kőbányai Komplex Ovoda, Altalános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola ll 07 Budapest, Gém utca 5-7. Szent László Gimnázium Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, Gyakorló u Zrínyi Miklós Gimnázium ll 04 Budapest, Mádi utca

19 BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1106 Budapest, Maglódi út 8. Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola Budapest, Maglódi út 8. Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola Budapest, Maglódi út 8. BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b Óvodák Körzethez tartozó óvoda Gesztenye Ovoda Budapest, Maglódi út 8. Csupa Csoda Ovoda Budapest, Kőbányai út 38. Mocorgó Ovoda Budapest, Kőbányai út 30. Kiskakas Ovoda ll 04 Budapest, Mádi u Bóbita Ovoda ll 02 Budapest, Halom u. 7/b Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u Kincskeresők Ovoda ll 05 Budapest, Mádi u Gépmadár Ov oda (fele) ll 06 Budapest, Gépmadár u. l 5 Hárslevelű Óvoda Budapest, Hárslevelű u.5. Gépmadár Ov oda (fele) ll 06 Budapest, Gépmadár u. l 5 Gyermekek Háza Budapest, Kada u Aprók Háza Ov oda (fele) Budapest, Újhegyi stny Aprók Háza Ovoda (fele) Budapest, Újhegyi stny Rece-Fice Ovoda Budapest, Vaspálya u Gyöngyike Ovoda Budapest, Salgótarjáni út 47. Zsivaj Ovoda Budapest, Zsivaj 1-3. Védönö kódja 19

20 Mászóka Ov oda (fele) Budapest, Ászok u.l-3. Mászóka Ov oda (fele) Budapest, Ászok u.l-3. Csodafa Ovoda (fele) Budapest, Újhegy stny Csodafa Ovo da (fele) Budapest, Újhegy stny Csodapók Ovoda Budapest, Mádi u Kékvirág Ovoda ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. Gézengúz Ovoda ll 07 Budapest, Zágrábi u.l3. 20

21 3. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban résztvevő orvosok és fogorvosok által ellátott intézmények Iskolák orvosi ellátása Körzethez tartozó iskola Kőbányai Fekete István Altalános Iskola ll 08 Budapest, Harmat u Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Budapest, Kőbányai út 38. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1106 Budapest, Gyakorló u Zrínyi Miklós Gimnázium Budapest, Mádi u Szent László Altalános Iskola ll 02 Budapest, Szent László tér l. Kőbányai Harmat Altalános Iskola ll 04 Budapest, Harmat u. 88. Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u Kőbányai Kertvárosi Altalános Iskola Budapest, Jászberényi út 89. Szent László Gimnázium ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola Budapest, Kada u Orvos kódja Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (felső tagozat) 1108 Budapest, Újhegyi stny Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (alsó tagozat) 1108 Budapest, Újhegyi stny Bem József Altalános Iskola Budapest, Hungária krt Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1104 Budapest, Kápolna tér 1-3. Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye ll 07 Budapest, Üllői út

22 Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola ll 08 Budapest, Maglódi út 8. BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b Keresztury Dezső Altalános Iskola ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. Bercsényi Miklós Elelmiszeripari Szakképző Intézet ll 06 Budapest, Maglódi út 4/b BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1106 Budapest, Maglódi út 8. Óvodák orvosi ellátása Körzethez tartozó óvoda Gesztenye Ovoda Budapest, Maglódi út 8. Csupa Csoda Ovoda Budapest, Kőbányai út 38. Mocorgó Ovoda Budapest, Kőbányai út 30. Kiskakas Ovoda Budapest, Mádi u Bóbita Ovoda ll 02 Budapest, Halom u. 7/b Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u Kincskeresők Ovoda ll 05 Budapest, Mádi u Gépmadár Ovoda ll 06 Budapest, Gépmadár u. l 5. Hárslevelű Ovoda Budapest, Hárslevelű u. 5. Orvos kódja Gyermekek Háza Ovoda Budapest, Kada u Aprók Háza Ovoda Budapest, Újhegyi stny Rece-Fi ce Ov oda Budapest, Vaspálya u Gyöngyike Ovoda Budapest, Salgótarjáni út 47. Zsivaj Ovoda Budapest, Zsivaj

23 Mászóka Ovoda Budapest, Ászok u.l-3. Csodafa Ovoda Budapest, Újhegy stny Csodapók Ovoda Budapest, Mádi u Kékvirág Ovoda ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. Gézengúz Ovoda ll 07 Budapest, Zágrábi u. l 3. ó vo d'k~ a o~asza, f 1 e ll't' a asa Körzethez tartozó óvoda Mocorgó Ovoda Budapest, Kőbányai út 30. Rece-Fice Ovoda Budapest, Vaspálya u Gépmadár Ovoda Budapest, Gépmadár u. 15. Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u Csodafa Ovoda Budapest, Újhegy stny Kincskeresők Ovoda ll 05 Budapest, Mádi u.4-6. Kiskakas Ovoda ll 04 Budapest, Mádi u Gyermekek Háza Budapest, Kada u Bóbita Ovoda ll 02 Budapest, Halom u. 7/b Zsivaj Ovoda Budapest, Zsivaj u Csodapók Ovoda Budapest, Mádi u Aprók Háza Ovoda ll 08 Budapest, Újhegyi stny Hárslevelű Ovoda Budapest, Hárslevelű u.5. Gézengúz Ovoda ll 07 Budapest, Zágrábi u.13. Mászóka Ovoda Budapest, Ászok u Csupa Csoda Ovoda Budapest, Kőbányai út 38. Orvos kód.ia 23

24 Gyöngyike Ovoda Budapest, Salgótarjáni út 47. Kékvirág Ovoda Budapest, Kékvirág u. 5. Gyermekek Háza Ovoda Budapest, Kada u Kiskakas Ovoda Budapest, Mádi u Gesztenye Ovoda Budapest, Maglódi út 8. I s k o l'k a ~ ogasza ' f 1 e ll' atasa ' Körzethez tartozó iskola Szent László téri Altalános Iskola ll 02 Budapest, Szent László tér l. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola ll 06 Budapest, Maglódi út 8. Bercsényi Miklós Elelmiszeripari Szakképző Iskola ll 06 Budapest, Maglódi út 4/b Kada Mihály Altalános Iskola (fele) Budapest, Kada u Széchenyi István Altalános Iskola Budapest, Újhegyi stny Kertvárosi Altalános Iskola Budapest, Jászberényi út 89. Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u Kápolna téri Altalános Iskola Budapest, Kápolna tér 1-3. Orvos kódja Szervátiusz Jenő Altalános Iskola Budapest, Kőbányai út 38. Bem József Altalános Iskola ll O l Budapest, Hungária krt Szent László Gimnázium ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28. Kada Mihály Altalános Iskola Budapest, Kada u Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1108 Budapest, Maglódi út 8. Janikovszky Eva Általános Iskola Budapest, Üllői út

25 Pataky István Híradásipari Szakközépiskola Budapest, Salgótarjánit út 53/b Harmat Altalános Iskola Budapest, Harmat u. 88. Fekete István Altalános Iskola Budapest, Harmat u Kada Mihály Altalános Iskola Budapest, Kada u Kertvárosi Altalános Iskola Budapest, Jászberényi út 89. Zrínyi Miklós Gimnázium ll 08 Budapest, Mádi u Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ll 02 Budapest, Bánya u. 32. Keresztury Dezső Altalános Iskola ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1106 Budapest, Gyakorló u

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név Közterület Foly. szám Foly. Páros - Páros - Páratlan - Páratlan - Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név típus Közterület oldal -tól szám -ig tól ig tól ig Egyéb sorszám név cím cím Fenntartó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Egységes szerkezet Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei u t c a ó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei 144 utca Agyagfejtő utca Akna utca Albertirsai köz Albertirsai

Részletesebben

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3.

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. 26/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT I i < V enjlet Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT -iwiestülct ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 T /

Részletesebben

h5f-. számú előterjesztés

h5f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je h5f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~71 számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012 (VI 25) önkormányzati

Részletesebben

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

M3$IMpM^- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M3$IMpM^- Tárgy:

Részletesebben

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

fi~~c} 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) szám ú önkormányzati

Részletesebben

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati a Budapest X. kerület egyes területeire vonatkozó településrendezési tervek hatálytalanításának jóváhagyásáról 1. Az alábbi ek hatályukat vesztik: 1.

Részletesebben

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

/.~Q. 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2007. (X. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

ls-l. számú előterjesztés

ls-l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ls-l. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek

Részletesebben

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés ---

Alkér utca 70. v if' '. számú előterjesztés --- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere It: l.j v if' '. számú előterjesztés --- Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a 2016. évi "Tiszta udvar,

Részletesebben

bj_j (z 1: {3 (~c-ld -

bj_j (z 1: {3 (~c-ld - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapbt F{háros X. kerület Kóöányai ÜnkormiinyZ}'t Képviselő-testület iijése bj_j (z 1: {3 (~c-ld - 2011 JuN 16. J j U C12 fjcst, ~ ~,,.... ~,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj

A rendelet hatálya. A helyi közutak útkategóriába sorolása. Igénybevételi díj 35/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriákba sorojásáról és helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ' -. -.'rii^f Kőbányai s, '-".ohet ülése JSJ

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-192/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A Budapesti Erőmű Zrt. javítási munkálatokat folytat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Tárgy: Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben.

Részletesebben

f O/)_). számú előterjesztés

f O/)_). számú előterjesztés ------------------------------ ----- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f O/)_). számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról

Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosításának átvezetéséről, valamint az alapító okiratok elfogadásáról A nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft 1 2 3 KÖSZI Balatonlellei Tábor faházak cseréje KÖSZI Balatonlellei Tábor tisztasági festés KÖSZI Balatonlellei Tábor focipálya kerítés javítása 4 Nyílászáró csere 2010 Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa

Részletesebben

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el.

A második ütemben a Környezetvédelmi Osztály az utcai fasoraink kiszáradt, korhadt fáinak felmérését végezte el. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály " ",.;< í,;.in,s \. kerület Kőbányai -i;!. \.Ki,»,'t Képviselő-testület ülése M/1J5744JSQ1, Tárgy: Javaslat Kőbánya

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft 1 Keretmegállapodás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helységek, épületek, intézmények felújítási és karbantartási

Részletesebben

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor.

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja április a, az óvodai felvételekre május 3-ától május 7-éig kerül sor. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály «$,,.,,.., \, tor;ile f Kőbányai ')~ü\ " ' ' "'" "--t-1't-ív-vtjjletülése Tárgy: Javaslat óvodai

Részletesebben

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje

Éjszakai járatok közlekedése december 24-én 909-as autóbusz menetrendje Deák Ferenc tér M - Kispest, Kossuth tér Deák Ferenc tér M ind. 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 Astoria M ind. 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 Kálvin tér M ind. 16:02 16:32

Részletesebben

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormánp.at Képviselő-testület ülése G/ )GJ?/ ~ ( 7.P1{ Előterjesztés az Önkormányzat közterületeinek rendjével

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

:J(fg. számú előterjesztés

:J(fg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :J(fg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros Kormányhivatala iskola körzethatár-módosításának

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 211. április

Részletesebben

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

1.1. A születések számának alakulása a Népesség-nyilvántartó adatai alapján

1.1. A születések számának alakulása a Népesség-nyilvántartó adatai alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester K6b~1nyai, \'í l,. tt:~hílct ül( st' 6/tof ~~ElL_._ ' -: ' Tárgy: Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, középszintű

Részletesebben

l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 4/2001. (1.23.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről A Budapest Kőbányai

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE!' ' ' 'i"''a>..vcrjlet Kőbányai " ' *q -i" >i ' í -U>stüIet ülése... l/ */

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/208-001/11 : 52/208-009 e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 2. Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

r;jj számú előterjesztés

r;jj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r;jj számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a alapító okiratának módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A egységes

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

St(). számú előterjesztés

St(). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere St(). számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az időskorúak és

Részletesebben

Új időszámítás Kőbánya közlekedésében

Új időszámítás Kőbánya közlekedésében Utak, járdák, parkolók, közlekedési csomópontok épültek és újultak meg Kőbányán, az elmúlt négy évben. A beruházások hatására érezhetően biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés, és Kovács Róbert polgármester

Részletesebben

villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/15

villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/15 villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/15 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 201/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. január 1. ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei U t c a Agyagfejtő u Akna u. Albertirsai köz

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A fs-. szám ú előterjesztés

A fs-. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A fs-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről I.

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt évi kötelezettségek Anyaoltalmazó Alapítvány Ellátási szerződésben foglaltak alapján támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapítvány Balkán u. 4-18 Társasház Panelprogram keretében támogatás 12 548 140 Ft Balkán u. 4-18 Társasház

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés '1 ;-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-98/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. április 27. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése f l MTA f íj JOJÓ Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ; MLJ^!! I.;. Vezetője «-1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest,

Részletesebben

C-55. számú előterjesztés

C-55. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C-55. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi úszásoktatással összefüggő feladatokról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

JDG. szám ú előterjesztés

JDG. szám ú előterjesztés JDG. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről PÜSPÖKLDÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK / (I önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 4. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com Az előterjesztés törvényes. ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2.

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek A Magyar Kézművességért Alapírvány Országos kiállításról szóló album kiadásának támogatása 100 000 Ft A Magyar Kézművességért Alapírvány A Zene Mindenkié Egyesület 2008. évi működési támogatás 150 000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, Gépmadár utcához kapcsolódó, 39210/39, 39210/46 és 39210/47 hrsz.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő, Gépmadár utcához kapcsolódó, 39210/39, 39210/46 és 39210/47 hrsz. PARTNER SZERZŐDÉS TÁRGYA KELTE NETTÓ ÖSSZEG CESIUS-AG Épületgépész Tervező és Kivitelező Szt. László Gimnázium és Balatonlellei nyári tábor ingatlanok telken belüli közmű Kft. helyszínrajzainak elkészítése

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. március 3-án megtartott

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) ; Fax: (54)

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) ; Fax: (54) 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) 531 000; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.-3/2016. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben