Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV"

Átírás

1 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 211. április 12-én megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 115.) Az ülés kezdetének időpontja: 9, óra J e l e n v a n n a k : Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, Agócs Zsolt, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely a bizottság képviselő tagjai, Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, a bizottság nem képviselő tagjai Távolmaradását előre jelezte: dr. Fejér Tibor bizottság képviselő tagja, Zima István bizottság nem képviselő tagja. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Pap Sándor alpolgármester Radványi Gábor alpolgármester Weeber Tibor alpolgármester dr. Csere Fruzsina Polgármesteri Kabinet részéről Mozsár Ágnes főépítész Szőllősi Erika Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről Móré Tünde Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről Mednyánszky Miklós Hatósági Iroda részéről Bánhegyiné Binder Zsuzsanna Hatósági Iroda részéről dr. Boldog Krisztina jogász Meghívottak: Albrecht UTE Szabóné Homa Anna Lelkes Mihályné Balla Mariann Cseh András Niedetzky Andrea András István Zsemberi Ferenc Kékdunapart Kft. részéről K/26876/1/211/IX április 19.

2 2 Az ülésről hangfelvétel készül. Elnök: Marksteinné Molnár Julianna Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Gömör Katalin vezeti. 69/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Budapest X. ker. Újhegyi sétányon elhelyezendő közösségi ház koncepcióterve 2. Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út Jászberényi út Maglódi út Sibrik Miklós út Mádi utca Téglavető utca Dér utca Harmat utca által határolt területegységére elkészült programjára és szabályozási koncepciójára 3. Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőér utca Dér utca Száraz utca Noszlopy utca Gyömrői út Alkér utca Cserkesz utca által határolt területegységére elkészült programjára és szabályozási koncepciójára 4. Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő Gergely park hasznosítására 5. Javaslat a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út Gergely utca Tavas utca Bányató utca Újhegyi út Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyására és a változtatási tilalom megszüntetésére, valamint Településrendezési szerződés megkötésére Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 6. Javaslat az URBACT II RegGov zárókonferencián való részvételre 7. Javaslat a Kőbánya közterületein és intézményeinek területein közösségi kertek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat elbírálására 8. Javaslat a 11. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatására K/26876/1/211/IX április 19.

3 3 Az ülés jelen szakaszában Somlyódy Csaba elhagyja az üléstermet. Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 1./ Napirendi pont: A Budapest X. ker. Újhegyi sétányon elhelyezendő közösségi ház koncepcióterve 7/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (7 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. ker. Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz:4239/27) Újhegyi Közösségi Ház koncepcióterve alapján az előterjesztés mellékletben meghatározott B1-es verziót tartja továbbtervezésre alkalmasnak, és kéri, hogy a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítések figyelembevételével a Bizottság következő, április 28-ai ülésére kerüljön vissza a terv. 71/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. ker. Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz:4239/27) Újhegyi Közösségi Ház koncepcióterve alapján az előterjesztés mellékletben meghatározott C2b-es verziót nem tartja továbbtervezésre alkalmasnak, de kéri, hogy a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítések figyelembevételével a Bizottság következő, április 28-ai ülésére ez a változat is kerüljön vissza. Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz elhagyja az üléstermet. Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 2./ Napirendi pont: Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út Jászberényi út Maglódi út Sibrik Miklós út Mádi utca Téglavető utca Dér utca Harmat utca által határolt területegységére elkészült programjára és szabályozási koncepciójára 72/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőér utca Dér utca Száraz utca Noszlopy utca Gyömrői út Alkér utca Cserkesz utca által határolt területegységre készült programját és szabályozási koncepcióját elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja, a terület jelenlegi meglévő karakterének megtartásával, és csak a városképi szempontból szükséges beépítések kiegészítésével. K/26876/1/211/IX április 19.

4 4 3./ Napirendi pont: Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőér utca Dér utca Száraz utca Noszlopy utca Gyömrői út Alkér utca Cserkesz utca által határolt területegységére elkészült programjára és szabályozási koncepciójára 73/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út Jászberényi út Maglódi út Sibrik Miklós út Mádi utca Téglavető utca Dér utca Harmat utca által határolt területegységre készült programját és szabályozási koncepcióját elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 4./ Napirendi pont: Javaslat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő Gergely park hasznosítására 74/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Gergely u. Sibrik Miklós út Harmat u. Csombor u. Noszlopy u. által határolt, Gergely bánya és környezete területére készítendő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálat programjavaslatának megtárgyalására a szakértői vizsgálat eredményének ismeretében kíván visszatérni. 5./ Napirendi pont: Javaslat a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út Gergely utca Tavas utca Bányató utca Újhegyi út Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyására és a változtatási tilalom megszüntetésére, valamint Településrendezési szerződés megkötésére 75/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út Gergely utca Tavas utca Bányató utca Újhegyi út Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét megtárgyalta, és képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmasnak tartja. 76/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a jegyzőt a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út Gergely utca Tavas utca Bányató utca Újhegyi út Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv Településrendezési szerződésének végleges változatban történő kidolgozására - a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével - azzal, hogy az kerüljön vissza a Bizottság következő, soros ülésére. K/26876/1/211/IX április 19.

5 5 6./ Napirendi pont: Javaslat az URBACT II RegGov zárókonferencián való részvételre 77/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 211. május án megrendezésre kerülő URBACT II RegGov zárókonferencián a Kőbányai Önkormányzat részéről Radványi Gábor alpolgármester vezetésével és Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök részvételével nyolctagú delegáció vegyen részt. 7./ Napirendi pont: Javaslat a Kőbánya közterületein és intézményeinek területein közösségi kertek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat elbírálására 78/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya közterületein és intézmények területein Közösségi kertek kialakítására, fejlesztésére kiírt pályázat keretében az - előterjesztésben szereplő táblázat alapján - alább felsorolt lakóközösségek és intézmények pályázatát elutasítja, mivel azok nem feleltek meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek: Lakóközösségek neve Növény neve/db bruttó ktg. 9. Pöttyös Terasz Az értékelő bizottság nem javasolja, a pályázati kiírás az lakóközösség ilyen jellegű feladatokra nem terjed ki (talajcsere) 1 fő végzi 11. Kőbányai út Az értékelő bizottság nem javasolja, tuját kívánt ültetni 2-3 fő 14. Mádi u.- Sőrgyár u. társasház 5 fő Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen 19. Liget u.31. társasház. 13 fő Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen 22. Harmat u. 69/ Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen 3 fő 32. Újhegyi út 6-8. Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen 35. Román u. 2. Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen társasház 14 fő 38. Bolgár u. 17. Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen társasház 39. Fűzér u. 32. Az értékelő bizottság nem javasolja, magánterületen társasház Intézmények Kiskakas óvoda Mádi u Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Kápolna tér 4. Az értékelő bizottság nem javasolja, ciprust kértek, pályázati kiírás az ilyen jellegű növényekre nem terjed ki. Az értékelő bizottság nem javasolja, tujákat kértek, pályázati kiírás az ilyen jellegű növényekre nem terjed ki. K/26876/1/211/IX április 19.

6 6 79/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya közterületein és intézmények területein Közösségi kertek kialakítására, fejlesztésére kiírt pályázat keretében bruttó forint összeget biztosít az alább felsorolt lakóközösségek és intézmények számára a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. költségvetésében rendelkezésre álló fedezet terhére: Lakóközösségek Becsült költség Növény neve/db Név/Cím Bruttó eft. 1. Csilla u. 3. Egynyári virágok: 25 db 2 4 fő 2. Kada u 138/c 4 db fagyal, 8 8 fő 3. Mélytó u. 6. Egynyári virágok: 25 db paprikavirág 2 4 fő 4. Harmat u 2 Egynyári virágok: 3 db (Paprikavirág, büdöske) 3 5. Cserkesz u db Fagyal 5 6. Mádi u 13,15, fő Egynyári virágok:12 db Virágágyasban 6 tő kanna és 4 rózsatő Alkér u fő Fagyal 1 db sövény pótlása Egynyári virágok: 25 db. (gyógy és fűszernövények is) Kéknyelű u db Fagyal 36 4 fő 1 db Gyöngyvessző 1. Dolomit u fő 12 db Fagyal 28 5 db tűztövis 12. Harmatház társasház 5 db japán gyöngyvessző 4 Harmat u fő 13. Lángvirág u. 8. Lángvirág 18-2 db Harmat u Egynyári virágok: 35 db 25 7 fő 16. Csilla u. 7 Egynyári virágok: 25 db. (Petúnia, Büdöske, Pistike, 2 lakók Paprikavirág,kakukkfű) 17. Mádi u. 4sz Egynyári virágok: 11 db. 13 Lakásfenntartó Szövetkezet 1 fő Fagyal pótlása 3 db Bebek u. 6. Magnólia 1 db.,kakukkfű 4 db Ház Egynyári virágok: 15 db 9 Hungária krt fő 21. Kővágó u Fagyal 7 db.t Rózsa 8 db. Egynyári virágok:11 db Kolozsvári u Sövénynek,1 db fagyal., orgona bokor 4 db Újhegyi lakó, társadalmi, vallási,- sport és baráti közösségek Aranyvessző 3 tő, Árnyékliliom 6 tő Sásliliom 6 tő, Sziklakerti szegfű 6 tő, Fehér varjúháj 6 tő, 41 K/26876/1/211/IX április 19.

7 7 Borsos varjúháj 6 tő, Tarka varjúháj 6 tő Kaukázusi varjúháj 6 tő, Madárbirs 2 tő, Borostyán 9 tő, Vadszőlő 9 tő 25. Mélytó u.8. Egynyári virágok: 5 db (Paprikavirág) 28 5 fő 125 db Fagyal sövénynek 26. Gergely Egynyári virágok: 8db 5 (Nefelejcs Tátika) 27. Zsombék u. 42. Tűztövis 1 db. 16 Fagyal 4 db. 28. Gőzmozdony u Egynyári virágok: 8 db 5 (Törpeszegfű, százszorszép, Petúnia) 29. Üllői út 134 Fagyal 6 db. 2 db Rózsalonc virágos bokor 23 lakóközösség 24 fő 2 db Boglárka cserje 3. Szövőszék u Sövény Buxus 1 tő, 36 Egynyári virágok: 1 db. 31. Harmat u Egynyári virágok: 4 db Somfa köz 2-12sz 8 db Rózsalonc Kékvirág u. 2-5 db Spirea bumalda 5 16sz. 36. Füzér 34/ b 4 db Buxus Gyakorló u db Fagyal Kada köz db Buxus 1 41 Bolgár u db Buxus 18 Intézmények Név/Cím Harmat Ált. Iskola 1. Harmat u.88. Zrinyi M. Gimnázium Mádi u Keresztúri D. Ált.Iskola Keresztúri út 7-9. Bóbita Óvoda Halom u. 7/b Újhegyi Uszoda Újhegyi út 13. Széchenyi I. Ált Iskola Újhegyi sétány 1-3. Mocorgó óvoda Kőbányai út 3. Szent L. Általános Iskola Szent L. tér 1. Egynyári virágok: 2 db Növény neve/db Egynyári virágok: 17 db..büdöske (sárga,círmos/, tátika /vegyes színekben/ Lobelia, Tollas celózia /sárga, piros), hamvaska, Évelő virágok: Pázsitviola, Napsárga kékecske, Borsos Varjúháj, nyuszi fül. Összesen 15 db. Egynyári virágok: 3 db Becsült költség Bruttó eft. 1 tő Fagyal Egynyári virágok: 3 tő 1 tő sziklakerti futónövény 38 2 db évelő cserje Rózsalonc Egynyári virágok: 6 db Aranyvessző 1 db. Nőszirom 2db., Gyógynövények: 3 db. lestyán, zsálya, kakukkfű, citromfű, muskotály, snidling, tárkony, koriander, petrezselyem, zeller. Folyton termő szamoca 2 db., Egynyári virágok: 5 db. 15 db évelő növény Egynyári virágok: 2 db. (Pistike), 5 db. Rózsalonc, K/26876/1/211/IX április 19.

8 Zeneiskola Szent L tér 34. Kada M. Ált Iskola Kada u Gesztenye óvoda Maglódi út 8. Hortenzia /rózsaszín, fehér/ 5 db..puspang 5 db. Mályva 2 db., 3 db.,. Nyúlfül 5 db. Egynyári virágok: 5 db. Fűszerkertbe: 1 tő /levendula, kakukkfű, rozmaring, zsálya, menta, citromfű, tárkony Talajtakaró: meténg 2 tő Sziklakert: évelő sziklakereti virágok vegyesen 3 tő Egynyári virágok:1 db (Begonia s., Tagetes p., Antirhinum) Évelők: 4 db Sempervivum tectorum,sedum,geranium Aprók Háza Óvoda Újhegyi sétány 5-7. Keleti K. Közgazd.Szakközépiskola Gyakorló u Napsugár bölcsőde Mádi u Apró Csodák Bölcsőde Zsivaj u területre : 5 db Vadszőlő 4 db. Nagyvirágú Klematisz, 4 db. Magyar lonc. IV: terület: Pampafű /ezüstös/ 1 db. Kerti hortenzia /fehér, rózsaszín 2 db.homokhúr 3 db., szappanfű 3 db. Örökzöld tatárvirág 3 db., levendula 1 db. Deres csenkesz 3 db., bőrlevél 1 db. Kövirózsa 3 db., sárga pimpó 3 db. Zsálya 3 db. Talajtakaró tuja 4 db., Egynyári virágok:5db. 5 db. Aranyvessző, 5 db lila orgona, 5 db. Fehér orgona., Egynyári virágok:1 db 15 db. Fagyal-sövény, Egynyári virágok: 4 db Mászóka Óvoda Ászok u Cserjék: Galagonya 4 db, Fűszer és gyógynövénykert: összesen: 52 db (Citromfű,. cickafark,. bazsalikom,. lestyán,. Kamilla, Rozmaring) Egynyári virágok: 8 db (paradicsom, paprika,begónia, nebáncsvirág) Gézengúz Óvoda Zágrábi út 13/a 16 dolgozó és 6 fő szülő vesz részt Csodapók Óvoda Mádi u Körösi Cs.S. Kulturális Központ Szent L tér Gyermekek Háza Óvoda Kada u Bem József Általános Iskola Hungári Krt 5-7. C szakasz: 5 tőke szőlő /Zalagyöngye/ Utcafrontra: 6 db Aranyvessző, Egynyári virágok 14 db (Petúnia, Begónia, Napvirág, Pistike,. Bársonyvirág) 4 db/szegfű. rozmaring, kamilla,/ 2 db. borsos varjúháj. 2 db. Évelő csillagfürt, 2 db. leánykökörcsin, 1 db szappanfű, 1 db. nagyvirágú lednek, Egynyári virágok: 5 db Egynyári virágok: 1 db 25 tő Aranyvessző, Évelő növények: 1 db szurokfű, 1 db. borsmenta, 1 db rozmaring, 1 db. kerti zsálya, 1 db. metélőhagyma, 1 db. kakukkfű, 1 db. Levendula, Egynyári virágok: 2 db (bazsalikom) K/26876/1/211/IX április 19.

9 9 24. Fekete I. Általános Iskola Harmat u db. Puspáng (buxus), 8 db. Fagyal, 2 db. Rózsalonc, 2 db Aranyvessző (laburnum) Zsivaj Óvoda Zsivaj u db. Törpe nyári orgona, 2 db. húsos som, cserje,17 db. sárga tarka kúszó kecskerágó, 36 db. fűszernövények (citromfű, bazsalikom, kakukkfű, tárkony, levendula) Gyöngyike óvoda Salgótarjáni út 47. Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza Ihász u. 26. Janikovszky Éva Ált.Iskola Kápolna téri Tagintézmény Kápolna tér 4. 4 db. levendula, 4 db. zsálya, 4 db. borsmenta, 4 db. fodormenta. 4 db. citromfű, 4 db. tárkony, 4 db. pemetefű, 4 db izsóp, kertbe: 1 db aranyvessző, 4 db. orgona / lehetőleg más fajta vagy színű/ Egynyári virágok: 6 db. Egynyári virágok: 1 db A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 8/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya közterületein és intézmények területein Közösségi kertek kialakítására, fejlesztésére ősszel ismét pályázatot ír ki. 8./ Napirendi pont: Javaslat a 11. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatására 81/211. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által 211. június 3-ára és 4-ére meghirdetett 11. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez bruttó 2.,-Ft összegű támogatást biztosít Megállapodás keretében a Bizottság tartalékkerete terhére. ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 13,3 órakor berekeszti. K. m. f. Szlovicsák István bizottsági tag Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök K/26876/1/211/IX április 19.

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012.

Részletesebben

Ehrenberger Krisztina Nagy István Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Ehrenberger Krisztina Nagy István Gazdasági és Pénzügyi Iroda BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16-án (csütörtökön) megtartott üléséről

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra .~'[-),10-jiDí.J r BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 8-án (hétfőn) megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMMY~AJ:. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2013. december 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 16-án (csütörtökön)

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2009 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y ZOKO N Y..\L... -... " --

J E G Y ZOKO N Y..\L... -...  -- BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐ*NYAÍc,ÓQkoR~ÁNYZAT KÉ~VIS~L~-TESTÜL:$T~NE~;c,; 1,... NEPJOLETI BIZOT'JfSAGA~ '"'t,,'" -... :! ;'" -- ".. ~ J E G Y ZOKO N Y..\L... -... " -- Készült a Népjóléti Bizottság

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. március 22.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. március 22-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 17-én 15.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 17-én 15.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 17-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

!~Jd;~:~1tK _leki 1'~

!~Jd;~:~1tK _leki 1'~ BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK., NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2013. március 12-én a Budapest btfvnos-ii; ;R~i

Részletesebben