BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szeptember 15-én megtartott ülésén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.) Az ülés kezdetének időpontja: óra Jelen vannak: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, a bizottság képviselő tagja, Czirják Sándor, Szlovicsák István, Nagyné Horváth Emilia, Zima István, a bizottság nem képviselő tagjai Távolmaradását előre jelezte: Révész Máriusz, a bizottság képviselő tagjai Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szabó Krisztián jegyző Radványi Gábor alpolgármester Dr. Éder Gábor jogász Móré Tünde Főépítészi és Fejlesztési Iroda Hegedűs Viktória Főépítészi és Fejlesztési Iroda Szöllősi Erika Főépítészi és Fejlesztési Iroda Bánhegyiné Binder Zsuzsa Hatósági Iroda Az ülésről hangfelvétel készül. ELNÖK: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti.

2 2 190/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének megalkotása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2. Budapest X. kerület, Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út - Korponai utca - Kolozsvári út - Jászberényi út - Maglódi út - Indóház utca Jászberényi út - MÁV területek telekhatára Keresztúri út - M4 autópálya tervezett bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 3. Budapest X. kerület Pilisi utca - L4 lakóövezet belterületi határ - Nemes utca - Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terv 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.../2011. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 5. Tájékoztatás a Budapest, X. kerület Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület (Örmény u. - Cserkesz u.- Alkér u.-gyömrői út- Noszlopy u.vaspálya u. - Gyömrői út által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervének felülvizsgálatáról (1. vizsgálati munkarész) 6. Budapest X. kerület Bársonyvirág utcai játszótér területére közvilágítási terv készítése 7. Javaslat "Tiszta udvar, rendes ház, és a "Virágos Kőbánya" pályázatok elbírálására október 15-i lakosság részére tartandó kertészeti konferencia. 9. A közterület-felügyelet I. félévi tevékenysége 10. Egyéb - Tájékoztatás a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról - Út stratégia 1./ Napirendi pont: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének megalkotása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 191/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint alkossa meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet a szóban elhangzott módosításokkal.

3 3 2./ Napirendi pont: Budapest X. kerület, Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út - Korponai utca - Kolozsvári út - Jászberényi út - Maglódi út - Indóház utca Jászberényi út - MÁV területek telekhatára Keresztúri út - M4 autópálya tervezett bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 192/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés l. mellékletében foglaltak szerint alkossa meg a Budapest X. kerület, Fehér út Albertirsai köz Albertirsai út Korponai utca Kolozsvári út Jászberényi út Maglódi út Indóház utca Jászberényi út MÁV területek telekhatára Keresztúri út M4 autópálya tervezett bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletet. 3./ Napirendi pont: Budapest X. kerület Pilisi utca - L4 lakóövezet belterületi határ - Nemes utca - Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terv 193/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az l. mellékletben foglaltak szerint alkossa meg a Budapest X. kerület, Pilisi utca - L4 övezet - belterületi határ - Nemes utca - Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az ülés jelen szakaszában Agócs Zsolt és Somlyódy Csaba megérkezett. Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 4./ Napirendi pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.../2011. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 194/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (9 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az évente meghirdetett "Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap" pályázata keretében kívánjon támogatást nyújtani a védett értéket fenntartó tulajdonosok (használók) számára az új Fővárosi Városrehabilitációs Alap kidolgozásáig.

4 4 195/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (9 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy intézkedjen a "Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap" pályáztatási feltételeinek önkormányzati rendeletben történő általános érvényű, normatív szabályozásának kidolgozásáról, valamint a támogatás fedezetének a évi költségvetésben való biztosításáról. 196/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (9 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletet az alábbi módosítással: 2. g) Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté nyilvánított, a d) és e) pontok alatt fel nem sorolt műszaki alkotás, műtárgy (különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés, határkő). 17. (2) A védett épületen, építményen, illetve védett épületrészt tartalmazó létesítményen, ezekkel érintett telken hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve az épület funkciójával összefüggő reklámot vagy cégért. Az ülés jelen szakaszában Dr. Fejér Tibor elhagyta a termet. Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 5./ Napirendi pont Tájékoztatás a Budapest, X. kerület Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület (Örmény u. - Cserkesz u.- Alkér u.- Gyömrői út - Noszlopy u. Vaspálya u. - Gyömrői út által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervének felülvizsgálatáról (1. vizsgálati munkarész) 197/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület (Örmény u. Cserkesz u. Alkér u. Gyömrői út Noszlopy u. Vaspálya u. Gyömrői út által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervének felülvizsgálatáról (I. vizsgálati munkarész) szóló tájékoztatást elfogadja. Az ülés jelen szakaszában Zima István elhagyta a termet. Elnök: Bejelenti, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes.

5 5 6./ Napirendi pont Budapest X. kerület Bársonyvirág utcai játszótér területére közvilágítási terv készítése 198/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a Bp. X. kerület Bársonyvirág utcai játszótér területére közműegyeztetéssel egybekötött közvilágítási terv készüljön a Főépítészi és Fejlesztési Iroda főkönyvi számú, 745 tanulmánytervek, pályázatok előkészítő munkái költségvetési soron még le nem kötött keretösszeg terhére. A Bizottság a tervezés költségeit bruttó Ft-ban maximalizálja. Egyben javasolja a Főépítészi és Fejlesztési Irodának, hogy vegye fel a kapcsolatot a BDK Kft.-vel és kérjen tőlük árajánlatot. Határidő: október 15. Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 7./ Napirendi pont Javaslat "Tiszta udvar, rendes ház, és a "Virágos Kőbánya" pályázatok elbírálására 199/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Virágos Kőbánya pályázatokat értékelte és a 2. és 3. mellékletben foglalt eredményt hirdeti ki, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Határidő: október 15. Felelős: a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért felelős alpolgármester Végrehajtásért felelős: jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda vezetője 8./ Napirendi pont október 15-i lakosság részére tartandó kertészeti konferencia 200/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a október 15-i, lakosság részére tartandó kertészeti konferencia programtervét jóváhagyja és a konferencia megrendezéséhez bruttó forint összegű forrást biztosít a Bizottság tartalékkerete terhére. A Bizottság

6 6 javasolja, hogy a 2 legtöbb pályázatot benyújtó közös képviselő részesüljön elismerő oklevélben. Határidő: azonnal Felelős: a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért felelős alpolgármester Végrehajtásért felelős: jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 9./ Napirendi pont A közterület-felügyelet I. félévi tevékenysége 201/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint vegye tudomásul 10./ Napirendi pont Egyéb - Tájékoztatás a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 202/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2010 őszétől július hóig hozott határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. - Út stratégia 203/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 98/2011. (IV. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi.

7 7 204/2011. (IX. 15.)Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budatest X. kerület évek közötti útfelújítási koncepcióját támogatja azzal a módosítással, hogy a 2014-es évre kiírt Gém utcai útfelújítás kerüljön le a listáról, és javasolja figyelembe vételét az évenkénti költségvetések összeállításánál. Határidő: Felelős: Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: folyamatos polgármester jegyző Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést órakor berekeszti. K. m. f. Szlovicsák István bizottsági tag Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök

8 8 199/2011. (IX. 15.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatához tartozó melléklet: Tiszta udvar, rendes ház pályázatok értékelése: Iktatás Név/Cím sorszáma 1. Tavas u. 2. Társasház 2. Piramis 2000 Bt. Cserkesz u Hölgy utca 21/A Sánta Zsuzsanna Kapcsolattartó neve Telefon Javaslat Megjegyzés Gál Norbert 06-20/ Tábla A társasház előkertje szépen kialakított, gondozott,, bejárata növénnyel beültetett. Tuják között nőszirom van ültetve. Kis sziklakert is található. Tearózsa, babarózsa, bársonyvirág a bejáratnál. A házon belül a is tele van cserepes növényekkel. Harinka Tábla Nagyon szépen fásított, Istvánné virágokkal beültetett kert. Kertben a fák ápoltak, futó- és bokorrózsa, tulipán, muskátli és cédrusok találhatók. A ház lakói többen gondozzák / Tábla Társasház kertjét megbízott kertész gondozza. A ház előtt előkert, a belső kertben örökzöldek és gyep található, a homokozó gazos volt. A kert lehetne igényesebb, egy kicsit elhanyagolt állapotban volt. 4. Liget utca 5. Hajdinák Péter 06-70/ Tábla Szépen kialakított kert, játszóeszközökkel, padokkal, automata öntözőrendszerrel. A kertben találhatók fák, cserjék, vadszőlő, borostyán, a lakók maguk gondozzák. A ház tiszta, rendes.

9 9 5. Kőrösi Cs. S. út 6. Hajdinák Péter 06-70/ Oklevél: 6. Ónodi u Hajdinák Péter 06-70/ Oklevél: A társasháznak rendezett előkertje van és tetőkerttel is rendelkezik. A háznak közös átjárója van, így kívül kissé szemetes volt. A járda felújítás alatt állt. A társasház előkertje rendezett, kertész gondozza, a kertben játszótér és tűzrakhely kialakításra került, a hátsó tűzfal növénnyel befuttatását javasoljuk. 7. Maláta köz 4. Hajdinák Péter 06-70/ Tábla Rendkívül szépen, igényesen kialakított és gondozott kert, sziklakerttel, pergolával, erkélyeken a lakók is virágosítottak. Öntözőrendszer is kialakított. A kerítésre vadszőlő és borostyán van felfuttatva. 8. Alkér u. 70. Stál Ferenc 06-30/ Tábla A kert fenyőkkel fásított, szépen gondozott cserjesáv választja el a közterülettől. Virágosított a garázsok mellett és a ház bejárata is, rózsakerttel és egynyári virágokkal, százszorszéppel. 9. Dombhát u Harmat u Állomás u. 20. Gera László 06-20/ Tábla A kert előkert része kicsit elburjánzott, gondozása szükséges, viszont a hátsó kertje tervezetten kialakított, sokféle növénnyel, szépen gondozott, sziklakert, örökzöldek, tuják. A ház fala felfuttatott zölddel. Pintér J. Gábor 06-30/ Tábla Az 54 lakásos társasháznak gondozott az előkertje. A ház előtt is növényekkel beültetett. A kertben játszóház található. A földszinti lakások előtt egy kicsit elhanyagolt a kert. Szép, tiszta, rendes ház javasolt. Varga László 06-20/ Tábla A ház lakói összefogásával szépen kialakított udvar és kert. Pingpongasztal is található. A kertben különleges növényfajok vannak ültetve: kínai pálma, többfajta bambusz, különböző cserjék és örökzöldek.

10 Szentimrey u. 11. Sánta Pál 06-20/ Tábla A családi ház kertjén látszik a gondoskodás, kis tavacska, gyerekeknek törpe, vár, előkertje is gondozott. Előkertben lilaakác lugas, muskátlik, rózsa, leanderek stb. nyílnak. Hátsó udvarán szőlőlugas, zsúfolt a kert. 13. Előd u. 10. Schablik Henrikné 06-30/ Tábla Szép tiszta, rendes ház az előkertben azonban az ültetett növények tönkrementem a szárazság miatt. 14. Mádi u Szabó Sándor 06-30/ Tábla Négy 12 lakásos társasház kertje. Nagyon szépen gondozott, virágos, fásított kert, energiatakarékos égők, 15. Bányató u Lenfonó u Szőlővirág u Tóvirág u Gyakorló u Gyakorló u Gyakorló u. 11. szelektív hulladékgyűjtés, gyerekeknek játszóeszközök, felnőtteknek társasági helyek kerültek kialakításra. Kertben sokféle növény található: galagonya, babérmeggy, szivarfa stb. Három as panel társasház. Belső felújítás történt. Az előkertben a növények, a sövény, a rózsakert elszáradtak. Tiszta, felújított ház. Az előkertben a sövények, rózsabokrok nem gondozottak. Kiszáradt fa, az előkertben nem gondozott a zöldfelület. Szemetes előkert, a ház rendes, tiszta. Zöldfelülete az előkertben nem gondozott. A ház rendezett. Az előkertben a sövények, rózsák gondozást igényelnének. A belső tiszta. Fábián Ferenc 06-30/ Tábla A ház előkertje gondozott, sövények, rózsák találhatók. A ban is található növény. Tiszta, rendes ház. Sövény található, az egyik előkertben van rózsa. Felújított.

11 Gyakorló u. 15. KŐIKÉP Bt 23. Lenfonó u KŐIKÉP Bt 24. Lenfonó u KŐIKÉP Bt 25. Bányató u KŐIKÉP Bt A felújított, az előkert a szárazság miatt elhanyagolt. Tiszta felújított ház, kopár. Fábián Ferenc 06-30/ Tábla Tiszta felújított ház. A tulajdonos az előkertet gondozza. Sövények, rózsák, tuják. Lépcsőházi növények. Tiszta felújított ház, előkertben két tölgyfa található. Virágos Kőbánya pályázatok értékelése Iktatá Név/Cím s sorszá ma 1. Széchenyi I. Ált. Iskola Újhegyi sétány Aprók Háza Óvoda Újhegyi sétány 5-7. Kapcsolattartó neve Telefon Javaslat Megjegyzés Sándor Zoltán 06-20/ Oklevél: Legötletesebb intézményudvar Babka Nándorné Tábla: Legszebb intézménykert Az iskola előkertje gondosan kialakított és gondozott. A kert és az udvar változatos. Facsemeték (tölgy, fenyő) gondozását végzik. Közösségi terek is kialakításra kerültek. Belső udvara az iskola funkcióját is ellátja (labdapálya, játszótér) Bejárata előtt virágosítást is végzett. A fenti rendkívül sokrétű tevékenységéért javasoljuk az oklevelet. Az óvoda előkertje, hátsókertje igényesen kialakított. A gondnok lakása körül is virágosítás, falra felfuttatott folyondár található. A kertben sziklakert, játszóház, fürdési lehetőség. Szépen kialakított és gondozott kert.

12 12 3. Recefice Óvoda Vaspálya utca Maglódi út 103/A 5. Maglódi út 103/A Szegély u. 3. Gyalog u 8. Fszt. 266/ Piramis Kft. Petrőczi u Mászóka Óvoda Ászok u Társ Team Kft. Káolna u. 1- Gönczölné Ölbey Eleonóra Szívós Lászlóné Szívós Lászlóné Oláh Gyuláné Kiss Istvánné Balázs Péterné Mogyorósi Györgyné Szántó Károlyné Berda Zsuzsanna 06-20/ Oklevél: Barátságos intézményudvar, intézménykert 06-30/ Oklevél: Szép virágos kert 06-30/ / / Oklevél: Szép virágos kert (mind a négy kertnél) Tábla: legvirágosabb belsőkert 06-30/ Tábla: legszebb intézménykert 06-30/ Oklevél: A környezet rendezésének A kert rendezett, dísznövények és fűszernövények váltják egymást. Az épület körül virágok kerültek elültetésre, mely a szárazság miatt kiszáradt. Az óvodások részére többféle játszóeszköz található figyelmeztető táblával együtt. Az óvoda nem működött a szemle alkalmával. A nagyon kis kertrészben a tulajdonos különböző szép virágok gondozását végzi az egyéb, lakához szükséges kellékekkel együtt. Nagyon zsúfolt, ezáltal nem esztétikus. A tulajdonos a virágait továbbadta, mivel elköltözik. Hasonlóan az előzőhöz, rendkívül kis területen gondozta virágait. Szegély u. 3. igényes és a kis területen is rendezett a kert és az udvar. Gyalog u 8. fszt számú lakás kis kertjében még két kutya elhelyezését is biztosítja, rendezett szép a kert, a kerítésre felfuttatott borostyánnal. A Gyalog u. 8. fszt számú lakás kis kertje nagyon barátságos, gondozott. A kertben gyümölcsfa is található. Nagyon szép kertje van a társasháznak, melyet egy tulajdonos gondoz, igényesen kialakított, változatos növényállománnyal, esővizet hasznosítják, poroló, pad található. Előkertje rendezett, ízlésesen kialakított a bejárata. A kertben fűszer- és gyógynövénybemutatót tartanak az ÖKOprogram keretén belül. Az óvodának saját kertrésze van. Szépen rendben tartott terület. A Kápolna utcai panelházak környezetén látszik az odafigyelés, de sajnos így is

13 megkezdéséért rendezetlen, szemetes. Pl.: 9. és 11. számú társasházak előkertjében növényültetés történt. Látszik a gondozás nyoma. A nagy szárazság miatt kiszáradtak a növények. 9 Paprika u. 54. Gömböczné Somogyi Gyöngyi 10. Bársonyvirág u. 17. Hrubos Ferencné 06-30/ Tábla: legvirágosabb családi előkert 06-70/ Tábla: legvirágosabb családi előkert 11. Kada u 138/E Szabó István Oklevél: Közösségi kert kialakításáért 12. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Újhegyi sétány Torockó Étterem Martinovics tér 2. Sáradimné Kálmán Judit Tábla: legvirágosabb intézményudvar Kozik József 06-30/ Tábla: legvirágosabb vállalkozás A családi ház előkertje szép, gondozott, bejárata virágos, muskátlival dísztett, kerítés mellett tuják. Utcafrontján is gondozott sövény található. Hátsó udvarán a gyep a szárazság miatt kiszáradt. A családi ház kertje megtervezett, szépen gondozott, ízlésesen kialakított, a ház előtt is gondozott növénysáv található. Látszik az odafigyelés és a gondozás. A saját családi háza előtt, a szomszéd ház előtt, valamint szemben kb m-es fagyal sövény ültetését vállalta és gondozza. Rendkívül ízlésesen kialakított az idősek otthona bejárata és kertje. Végig virágkosarak kerültek kihelyezésre, az erkélyen is futómuskátlik találhatók. Saját kertész gondozza a fákat, a sövényeket és az örökzöldeket. Az étterem kertje családbarát, mászókával kialakított. Hangulatos pergolával megoldott étkezési lehetőség. A kemence is érdekesség sok-sok virággal (futómuskátlik, leanderek, stb.)

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 211. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről

JEGYZŐKÖNYV. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2013. április 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

6 r l. számú előterjesztés

6 r l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 6 r l. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSt.KERbt~~~AIÖNkORMÁNYZAT

BUDAPESTFŐVÁROSt.KERbt~~~AIÖNkORMÁNYZAT 1 ~--..._..--... ~ "-"'---- '- -'"' '~""""'- '~ -,---\ i IK '1, r ~, ~ ~ "'., '1 --y -,.; 1' 'E l ~ '. ~ 4. i"\ l. /\ ;) f\.1~ ;~,>J l:t v. : l! t r"'"-'.--.vn...i4.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

1<C.J!. IStvin a b1iottság-- jv)5:tj~fr!j/ JDI3j IX. . rw~llék!"ct. l r-:uj~];irn: Az ülés kezdetének időpontja: 8 30 óra

1<C.J!. IStvin a b1iottság-- jv)5:tj~fr!j/ JDI3j IX. . rw~llék!ct. l r-:uj~];irn: Az ülés kezdetének időpontja: 8 30 óra ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------- BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT ~IZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV ''-~ -.-" r-ltllht!!..n~st }':Őy..\ROS X. KERÜLET

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV 'l " BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 29-én a Budapest Főváros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 44/2006. (IX. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati a Budapest X. kerület egyes területeire vonatkozó településrendezési tervek hatálytalanításának jóváhagyásáról 1. Az alábbi ek hatályukat vesztik: 1.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

l r-~""""''"~' " - "..."i l ~UJ13 S7fPl' n ' 1!

l r-~''~'  - ...i l ~UJ13 S7fPl' n ' 1! '", ;!'"" """"'"'" ' -... - ~ _-) 6,~-.,-,,... ~...,.. ~... ~!>" -"'-""""'''" '...,l f IKTATt\SRi\ /\TVEVE.: l r-~""""''"~' " - "..."i l ~UJ13 S7fPl' n ' 1! BUAPEST FÖV ÁR~S x. KE~:tJLET ~~BÁ~YAI Ö~KOR

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV lktatásrf, ATVÉVE: 2014 febr 15. BUAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere : ; "útján y ai ' ' "i'tüm iilésc Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2014/2015. tanév. Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név Közterület Foly. szám Foly. Páros - Páros - Páratlan - Páratlan - Fenntartó Fenntartó Kerület Irsz Közterület név típus Közterület oldal -tól szám -ig tól ig tól ig Egyéb sorszám név cím cím Fenntartó

Részletesebben

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

JSJ <fal' 4HJ9olo. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ' -. -.'rii^f Kőbányai s, '-".ohet ülése JSJ

Részletesebben

...,... -LK- , ~:~:~~. ~}i~;~)~.t~~~ i~rlc/1:.~!9jcc~rel._ l r!~--!l!;;~~o.;;;j 1~_,.(,-J ~-,.F-:1...,

...,... -LK- , ~:~:~~. ~}i~;~)~.t~~~ i~rlc/1:.~!9jcc~rel._ l r!~--!l!;;~~o.;;;j 1~_,.(,-J ~-,.F-:1..., Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. augusztus 22-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos he~,.bejr(.cl3tj.. ~.. ~. -~...~'~. ;:$;~~=1f.--

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Pénzügyi Bizottság 2011. március 9-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K/28475/6/2011/IX. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Népjóléti Bizottság 2011. szeptember 13-án megtartott ülésén

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: szeptember 8-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: szeptember 8-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. szeptember 8-án a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 84/2009.( IX. 08. ) VMKB. hat. a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott 18 napirendi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 30-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

.0[~ '---J~,J (2-ol/1, IKTATÁSRA

.0[~ '---J~,J (2-ol/1, IKTATÁSRA IKTATÁSRA BUAPEST FŐV ÁR~S X. KE~:tJLET ~.ÖBÁl~YAI ÖNKORMÁNYZAT szrn- 1. KEPVISELO-TES TULETENEK l lll ~t d; l 5, KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV.0[~ '---J~,J (2-ol/1, Készült

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

.~~~{w~~~~~--~~ 2011 AUG O 4. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

.~~~{w~~~~~--~~ 2011 AUG O 4. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2011. július 21-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

f O/)_). számú előterjesztés

f O/)_). számú előterjesztés ------------------------------ ----- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f O/)_). számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Egységes szerkezet Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 30-án (kedden) megtartott

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012/2013-es nevelési- és oktatási évtől. ÓVODAI, ISKOLAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei u t c a ó

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3.

a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. 26/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről 1 Egységes szerkezetben 3. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÓVODAI KÖRZETEK UTCA SZERINT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei 144 utca Agyagfejtő utca Akna utca Albertirsai köz Albertirsai

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 23 844 202 Ft. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47. 905 459 Ft 1 2 3 KÖSZI Balatonlellei Tábor faházak cseréje KÖSZI Balatonlellei Tábor tisztasági festés KÖSZI Balatonlellei Tábor focipálya kerítés javítása 4 Nyílászáró csere 2010 Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

'""'1' \ ~.".\...!.._. ~c']~- 't'"''-- 'I~

''1' \ ~..\...!.._. ~c']~- 't'''-- 'I~ '""'1' \ ~.".\....!.._. ~c']~- 't'"''-- 'I~ lk tü i">' {/\ h.. v 1::. v :::.: J r--.. -~ - -, l! ' l 1012 JAN 2 O, ' BUDAPEST FVÁR08 K.-K~ÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE..Kl.I.L'WR.ÁUS,

Részletesebben

]J_f_. számú előterjesztés

]J_f_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ]J_f_. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2012",

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest,

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 01-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 01-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/863-1/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 01-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 4kl mii ki IDOM. Budapest,, W8WM 18 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: LFP-2008- panelpályázat LA-2 kódszámú Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben