Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz"

Átírás

1 Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz /Fordította: Lakatos László atya/ Az apostolok által, a szegények szolgálatára kiválasztott első diakónus volt. Nagy erővel, és jelekkel hirdette a keresztény hitet. Telve volt Szentlélekkel, beszédeinek nem tudtak ellent állni ellenségei. Hamis vádak alapján között agyonkövezték. Ünnepe: december 27. Tropár, 4 hang Jó harcot harcoltál Krisztusnak első vértanúja * és apostola szent István! * Kínzóidnak kegyetlenségét megszégyenítetted, * mert midőn ők gonosz kezekkel agyonkövezének, * mennyei kézből koronát nyertél, * Istenhez imádkozva érettük, kiáltván: * Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. 1. konták Krisztus első apostola, a diakónusok között a legelső, aki a világ határait szenvedéseiddel és csodáiddal megszentelted, aki a hívők lelkeit megvilágosítottad, szabadítsd meg minden szükségből azokat, akik hittel tisztelnek, hogy énekeljük neked: Üdvözlégy szent István fődiakónus és első vértanú. 1. ikosz Az angyalok látván szenvedéseidet, a te türelmeden elcsodálkoztak, és szeretettel dicsérték nehézségeidet, mondván: Üdvözlégy megtestesült angyal. * Üdvözlégy, mert az Istent igazán szeretted. * Üdvözlégy, mert az Ő szenvedéseit követted. * Üdvözlégy a jótettek útmutatója. * Üdvözlégy, mert törvényre helyezted lelkedet. * Üdvözlégy, aki szenvedések által buzdítottál mindenkit követésedre. * Üdvözlégy vértanúk kezdete. * Üdvözlégy a hívek megerősítője. * Üdvözlégy a szükséget szenvedők dicsérete. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 2. konták A zsidók nem tudván elviselni buzgóságodat, amellyel ellenük szóltál és merészen korholtad őket, elindultak feléd, hogy megöljenek, mert nem tudták énekelni: Alleluja. 2. ikosz Ádáz rosszindulatukat és őrültségük tüzét a zsidók feléd árasztották, és elindultak, hogy kövekkel meggyilkoljanak téged, mint egy ártatlan bárányt, mi pedig, tisztelvén a te buzgóságodat, mondjuk:

2 Üdvözlégy gyémántból való lélek. * Üdvözlégy szeplőtelen test. * Üdvözlégy Krisztus iránt lángoló akarat. * Üdvözlégy, mert Ő szépen megkoronázott. * Üdvözlégy, mert láttad az istenség sugarát. * Üdvözlégy, mert hirdetted a zsidóknak az Isten Fiát. * Üdvözlégy, mert ők emiatt esztelenekké lettek. * Üdvözlégy, mert az ő arcuk elsápadt. * Üdvözlégy, mert az ő lelkük megkeseredett. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 3. konták A szent apostolok bátran beszéltek keresztény összejöveteleiken, mondván: Nem illendő szolgálni az asztalnak, hanem inkább az Istennek. Akkor te ki lettél választva a szegények pártfogójává, hogy tanulják meg ők is énekelni: Alleluja. 3. ikosz Fődiakónussá lévén kiválasztva, az Istentől kapott ajándék által sok csodát műveltél azok megerősítésére, akik téged láthattak, azért méltó vagy ezekre: Üdvözlégy fődiakónus. * Üdvözlégy csodálatos apostol. * Üdvözlégy, mert a betegeket meggyógyítottad. * Üdvözlégy, mert a hívőket megerősítetted. * Üdvözlégy, mert az izraelitákat merészen korholtad. * Üdvözlégy, mert az igazi Messiást: Krisztust megmutattad. * Üdvözlégy, mert a farizeusok felbuzdultak, hogy megöljenek. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 4. konták Minden törzs összegyűlve lévén Salamon templomában, és az ő zsinagógáikban, be lettél vádolva, hogy megrontottad a Törvényt, és megszentségtelenítetted a szent helyet, igaztalanul káromolván, te pedig szívből énekelted: Alleluja. 4. ikosz Állván az igaztalanok között, mint egy angyal a gyilkosok között, mondád: Ó férfiak, ne áltassátok magatokat, mert Jézus Krisztus, a Messiás, nem emberi kéz által épített lakásokban lakik, hanem lelkekben, amelyek hittel kiáltják: Krisztus az igaz Isten! És mi, neked ezeket mondjuk: Üdvözlégy, mert a zsidók között állván angyalként mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert az ő vérengző szájukat betapasztottad. * Üdvözlégy, mert téged szemlélvén, szemük vérbe borult. * Üdvözlégy, mert az egész történelmet Ádámtól Mózesig megmutattad nekik. * Üdvözlégy, mert ők ezeket hallván, fülüket bedugták. * Üdvözlégy, mert korholtad őket, mint Illés, a buzgó. * Üdvözlégy, mert őket, mint a Szentlélek ellenszegülőit mutattad be. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 5. konták Az istenség kegyelme megerősítvén téged, merészen hirdetted a zsidók előtt, hogy megérkezett az igazi Messiás, és ők nem hívén, gyűlölettel indultak feléd. De te, boldog lévén, nevettél az ő esztelenségükön, így énekelve: Alleluja.

3 5. ikosz Hiába nyugtalankodtak a zsidók miattad, mert magas helyen állván, hangos szóval kiáltottad: Íme, látom a megnyílt egeket, és az Isten Fiát ülni az Atya jobbján, mi pedig, örvendezve a te bátorságodon, ezeket mondjuk neked: Üdvözlégy angyali ember. * Üdvözlégy földi angyal. * Üdvözlégy szétzúzhatatlan kő. * Üdvözlégy Krisztus hirdetője. * Üdvözlégy a szelíd Jézus követője. * Üdvözlégy, mert bírtad az Ő erejét. * Üdvözlégy, mert Ő elkészítette neked a türelem koszorúját. * Üdvözlégy, mert az egekben lakozol. * Üdvözlégy, mert ott láthatod a Szentháromságot. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 6. konták István fődiakónus, és vértanú, hogy megerősítsd a híveket, imádkoztál gyilkosaidért, így tehát, imádkozz, és ments meg minket is minden szükségből, és gyűlölködéstől, őrizd meg a keresztény híveket az eretnekségtől, hogy Istennek így énekeljenek: Alleluja. 6. ikosz Megtanítva lévén a zsidó törzs a próféták megölésére, elindultak feléd viharos haraggal, kivonszoltak a városból, hogy megöljenek, de mi, ezekkel a dicséretekkel tisztelünk: Üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek követője. * Üdvözlégy, mert mint Ő, ki voltál gúnyolva. * Üdvözlégy, mert a kapukon kívül szenvedtél. * Üdvözlégy, mert testeden az Ő minden szenvedését megérezted. * Üdvözlégy, mert a lélek megnyerését jól megfontoltad. * Üdvözlégy, mert az igaz hitet a végsőkig megőrizted. * Üdvözlégy, mert a te türelmed keresztülhatolt az egeken. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 7. konták Saul, az atyai Törvény iránt nagyon buzgó lévén, borzasztó dühvel akart ezer kézzel megölni, de nem tudván ezt megtenni, őrizte a gyilkosok ruháit, mert nem tudta énekelni: Alleluja. 7. ikosz Jozafát völgye bőségesen tele lévén kövekkel, az elvetemült zsidók kihoztak, hogy megöljenek, mint egy ártatlan bárányt, de mi, irántad szomorúsággal eltelve, könnyek között zengjük neked ezeket: Üdvözlégy ártatlan lélek. * Üdvözlégy szeplőtelen alkat. * Üdvözlégy, mert a Szentlélek eltöltött. * Üdvözlégy, mert Saul, a te nemzetségedből a keresztény hithez jött. * Üdvözlégy, mert ő is ugyanúgy szenvedett. * Üdvözlégy, mert általad az Isten megdicsőült. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 8. konták

4 Urunk, Jézus Anyja, a Szent Szűz, magas helyen állván szeretett Fiával, és szemlélvén a te szenvedéseidet, könyörgött érted, megtanítva bennünket, hogy imádkozzunk egymásért, és, hogy hittel énekeljük Istennek: Alleluja. 8. ikosz István, Krisztus vértanúja, édesnek és könnyűnek tűntek kínjaid, amikor láttad Jézust, Aki téged nézett, és az Istenszülőt, könyörögve éretted, és mi, meggyőződvén bizalmadon Isten iránt, ezeket a dicséreteket énekeljük neked: Üdvözlégy, mert ezek megkoronázásod virágaivá váltak. * Üdvözlégy, mert ezért bátorságot nyertél Isten előtt. * Üdvözlégy, a mi lelkeinkért könyörgő. * Üdvözlégy, aki megmentesz bennünket az ellenségektől. * Üdvözlégy, aki a haragos lelket kibékíted. * Üdvözlégy Isten tiszta barátja. * Üdvözlégy, mert könyörögve értünk, meghallgatást nyersz. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 9. konták A vértől megrészegült elveszett fiak, eszük elsötétülve lévén a sátán-atyától, kielégítették szomjukat, kövekkel megölvén téged, aki értük imádkoztál, és Istennek énekelted: Alleluja. 9. ikosz Az isteni gondviselés beleültette szívedbe az Ő félelmét, és buzdított, hogy türelmes légy a kövek zúdulásánál, megerősítvén minket az istenszeretet felé, és mi, ezeket zengjük neked: Üdvözlégy, kínok elviselője. * Üdvözlégy a zsidók legyőzője. * Üdvözlégy a Megváltóhoz buzgó könyörgő. * Üdvözlégy, akit minden hívő megszán. * Üdvözlégy legcsodálatosabb apostol. * Üdvözlégy igazi titkok megmutatója. * Üdvözlégy, mert imádkozván, elszenderültél. * Üdvözlégy, mert lelkedet Isten, mint áldozatot elfogadta. * Üdvözlégy a haragosok megszabadítója. * Üdvözlégy diakónusok oltalma. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 10. konták A dicsőség Királya: az Úr Jézus, szent lelkedet fogadta az általad látott nyitott égben, te pedig, az istenség széke mellett lakozván, ne feledkezzél meg rólunk, akik sok szükséggel, és az élet kísértéseivel vagyunk körülvéve, hanem, könyörögj érettünk, és erősíts meg minket Isten iránti türelemben és szeretetben, hogy énekeljük: Alleluja. 10 ikosz A te kövektől szétroncsolt testedet, odaadták ételül a madaraknak és ragadozóknak, mégis, Gamáliel, a fiával együttesen tisztelettel eltemettek, így kiáltván neked: Üdvözlégy, ragyogó Nap. * Üdvözlégy kedves bárányka. * Üdvözlégy a lelkek megerősítője. * Üdvözlégy ellenségek pusztítója. * Üdvözlégy, az Evangélium hirdetője. * Üdvözlégy

5 özvegyek védelmezője. * Üdvözlégy zsidók megfeddője. * Üdvözlégy mindenek jóakarója. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 11. konták Eudoxia császárnő, jeruzsálemi házához jővén, megismerte a helyet, ahol megöltek, könnyekkel csókolta a földet, amely véred által vöröslött valaha, és, csodaszép templomot építvén, hogy dicsőíttessék a csodák Istene, egyúttal belehelyezte tisztes ereklyéidet, hogy látván téged a hívek, Istennek énekeljék: Alleluja. 11. ikosz Szent Uralkodó, legdrágább Jézus, fogadd szenvedő szolgádat, mint közvetítőt és jótettekben való gyarapítót a mi üdvözítésünkre, mert irányítván életünket, szeretettel szólunk a te szenvedődhöz ilyeneket: Üdvözlégy vitéz katona. * Üdvözlégy Isten hirdetője. * Üdvözlégy az égi királyság örököse. * Üdvözlégy, a világ tanítója. * Üdvözlégy, az ősi törvények őrzője. * Üdvözlégy keresztény országok védelmezője. * Üdvözlégy keresztény katonák megerősítője. * Üdvözlégy a látható és láthatatlan ellenségek megsemmisítője. * Üdvözlégy templomok ékessége. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú. 12. konták Világító fáklya lévén, nem vagyunk képesek dicsérni téged, aki szenvedésed által csodálatra késztetted az angyalokat, de az Istentől neked adott ajándékokkal taníts meg minket, hogy buzgóságunk és hitünk legyen, minden szentekkel együtt esedezve, hogy veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja. 12. ikosz Megtestesülvén az Isten Fia, a vértanúk sokaságát szülte, akik között az első te voltál, megmutatván az utat a szenvedés felé, buzdítván bennünket, hogy ilyeneket mondjunk neked: Üdvözlégy, a keresztény nemzetért buzgón könyörgő. * Üdvözlégy, aki minden ördögi tanácsot ismertél. * Üdvözlégy, aki imádságaiddal mindenkit megörvendeztetsz. * Üdvözlégy, aki szenvedéseid által elűzted az ördögöket. * Üdvözlégy, mert akik téged tisztelnek, azokat egészségessé teszed. * Üdvözlégy, mert azok, akik téged dicsérnek, a te jóságodat nyerik meg. * Üdvözlégy szomorkodók vigasztalója. * Üdvözlégy híveid gyors segítője. * Üdvözlégy István fődiakónus, és első vértanú. 13. konták Ó! Krisztus legdrágább vértanúja, István, fogadd el ezt a kis imádságot méltatlan ajkainkról, imádkozz értünk méltatlanokért, hogy imádságaid által megmeneküljünk az Isten haragjától, és az ítélet félelmetes órájától, hogy veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

6 Újra az 1. ikosz, és az 1. konták

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Thomas Merton Uram, követni akarlak

Thomas Merton Uram, követni akarlak Thomas Merton Uram, követni akarlak Előkészületi ima Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat -- mennyei Atyád iránti engedelmességből

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben