Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ"

Átírás

1 Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

2

3 Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA

4 Fapadoskonyv.hu Kft.

5 ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem beszélni. Az első magyar király szent István, midőn éjjel a gyilkos szándékkal ágya előtt remegő gonosztevőnek megbocsá tott, az Istenre gondolt, és nagy példájával többet használt, mintha szigorúan büntette volna a tőrét elejtő gyilkost. Mi lett volna, ha az a gonosz szándékot végrehajthatta volna? Magyaror szág fennállana-e most is? Az isteni gondviselés őrködött a király felett, a hazáért. Isten haza és a király! Ezen égisz alatt 1 lépett be hazánk, az államok sorá ba, ez volt vele a jelenkorig, s ez maradjon vele a jövőben is! Szent László harci ménének patkója, nyomot hagyott a sziklában, erről szól a legenda. A szent király, forrást fakasztott a sziklából. Ez is hagyomány. Igaz volt-e ez? Ha igen, akkor az Isten volt a szent királlyal, a hazáért. Isten a hazáért a királlyal! A nagy Hunyady, arany keresztet hordott a nyakában s dicső csatáiban azt harcosai előtt viteté. Az Istennel, a hazáért és királyért! A magyar Leonidás, a hős Zrínyi Miklós, száz aranyat tett ékes öltönye zse bébe, hogy megjutalmazza a vitézt, ki őt levágja. Isteni nemes, nagy szív lehetett ezen magyar hős, ki ilyen gondolattal ment meghalni, a hazáért és királyért. És a többi hősök és dicsők egész sora, a hosszú harc alatt, nem-e ezen égisz alatt vitték véghez legendaszerű hőstetteiket?! Azt mondják: egy magyar vitéz, kit a török elfogott és járomba fogva kíno zott, midőn a sors változott és a török lett az ő foglya, a fogoly töröknek kezét nyújtotta, megbocsátván neki, szabadságát visszaadta. 1 pártfogás, védnökség alatt 5

6 A te Istened, legyen az én Istenem! kiáltott fel a pogány. Elismerte az is teni gondviselést, mely a magyar nemzet felett őrködött! Ez történeti tény. Hiszen a Szápáryak ma is élnek! Kérdezzetek meg egy Szápáryt, mit fog az felelni? Feleletében ott lesz az Isten bizonyosan, mert egy magyar és Szápáry nem is felelhet másként. Az Isten a magyar nemzettel volt mindég és oltalmazza királyait, ki merné ezt tagadni? Hiszen élünk! ami valóságos Isten csodája! Csak egyedül Isten volt pártfogónk, midőn mindég annyi ellenségünk vala, mint a fűszál. A magyar nemzetnek egész évezredes története, egy legendaszerű hősies küzdelem, az Isten segélyével, a hazáért és a királyért. Az volt mindég s az lesz, míg magyar él! Nem hiába áll még a hármas kereszt! A magyar mind azzal születik, azért él és ha kell bátran meg is hal: az Iste nért, hazáért és királyért! A nemzeti három szín azt jelenti! A hit, remény, szeretet azt jelenti! A sza badság, egyenlőség, testvériség, mi nálunk azt jelenti: Lángolón szeresd a sza bad hazát, Istent, hitet egyenlően tiszteld; csak így remélheted, hogy királyod és hazád, testvéri szeretetben fognak élni! Nemzeti történetünk fényes korszakaiban úgy, mint midőn a sors nehéz ke ze sújtott, zászlainkon, a harcban, szíveinkben és ajkainkon, ott volt az Isten, a haza, a király! Még ha eltévedtünk is, aki visszavezetett az igaz útra, csak azt kellett han goztatnia: Isten, haza és a király! S a magyar nemzet követte a jelszót, ment a vezető után; mint Izrael népe Mózes után. Még csak a legújabb időkről akarok megemlékezni; midőn a magyar nem zet óriás harcában elesett, s az egész világ azt hitte, meg is halt, egy magyar nemes füléhez hajolt a tetszhalott nemzetnek a jelszóval: Isten, haza és a király! A nemzet felkelt, újult erővel kezdett a munkához, Isten segítségével, naggyá tenni a hazát és szeretni a királyt. 6

7 Azt mondák: Ez volt a legbölcsebb magyar; és én hozzá teszem: Ez volt a legszerényebb magyar! Hazáját visszaadta a nemzetnek, a koronát megtartotta a királynak, s mind ezt, csak az Isten nevében tette; mert ő nem úgy halt meg, mint főkormányzó vagy herceg, hanem csak, mint egyszerű magyar, ki iste nért, hazáért és királyért tette a mit tett, nem jutalomért, rangért, gazdagságért. Ha Isten elküldötte drága angyalát imádkozni a Deák Ferenc ravatalához, nagyon jól tudta mit cselekszik; mert a királyné imáját az Isten, a hazáért és királyért meghallgatta: Magyarország nem volt, hanem lesz! Az a ravatal, hol a térdelőzsámolyon a királyné imádkozik, méltó, hogy lefes sék. Legyen a szemünk előtt és lássák azt a késő unokák is, miként hódította meg a királyné, népe millióinak szívét a királynak, midőn imádkozva leborult a haza bölcsének ravatalánál, mondván: Isten! megismerem bölcs gondviselésednek in téseit; a mily önzetlen, tisztán és nemesen szerette hazáját az áldott emlékű férfiú; úgy akarom én is azt szeretni, és ezen szeretetben osztozom a királlyal, ebben fo gom nevelni gyermekeimet is; hallgasd meg könyörgésemet! Áldd meg e hazát, a királyt és nemzetet úgy, amint azt az én szerető szívem kívánja! Legyen boldog, nagy, dicső a magyar nemzet; szeresse hazáját és királyát! Teljesüljön a jóslat: Magyarország nem volt, hanem lesz! Ámen! 2 Felséges Asszonyom! Azt kívánom én is és minden igaz magyar, azért imád kozik. Soha királyné még oly gyöngéd figyelemmel és szeretettel nem fordult alattvalóihoz, mint Felséged, midőn nagy halottunk ravatalánál imádkozni megjelent. E percben kezdett teljesülni a jóslat első betűje, s fog az folyton folyni századokról századokra; mert a Felséged imájában a nemzet milliói nak imája egyesül: Isten áld meg a hazát. Isten tartsd meg a királyt. Legyen úgy! 2 A szöveg utalásával ellentétben nem Deák Ferenc, hanem Széchenyi István szállóigévé vált sora, amely a Hitel zárómondatából származik. Sokan azt gondolják Magyaronzág volt; én azt szeretem hinni: lesz! 7

8 Erről fogok írni könyvemben: Miként teljesedett be idővel a legnagyobb magyarnak jóslata. Szóljon könyvemben minden sor: az Isten, haza és király ról. Kívánom, olvassa azt, a királytól kezdve minden magyar és igyekezzék oly tiszta szívvel munkálkodni a haza javán, a mily tiszta szívből imádkozott azért a magyar királyné; míg teljesedésbe megy a jóslat: Magyarország nem volt, ha nem lesz! 8

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 1998 Készült a kolozsvári GLORIA nyomdában Igazgató: Hoch Sándor Megrendelés száma: 32/1998 Eredeti címe: Wegweisungen

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL 2 Egy sokat vitatott kérdés EGY SOKAT VITATOTT MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL Kérdezzük meg Istent! Egy sokat vitatott kérdés 3 Mondd, Uram: adtál-e követőidnek

Részletesebben

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20.

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Kedves Magyarjaim! A hagyományos augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

,,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen.

,,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen. ,,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen. Bethlen és a hit,,az a mindenható Felséges Istennek bölcsessége, hatalmassága, az minthogy e világnak benne való minden állatokkal

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben