PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/70-81/2009. TÁRGY: A KÖZRAKTÁR UTCA NYUGATI NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MEGÁL- LAPÍTÁSÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB ELEKT. MELL. ÉS ZÁRÓVÉL. E LTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE ELTERJESZT: VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG AZ ELTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: GÁSPÁR RÓBERT TANÁCSOS ELADÓ: DÉVÉNYI SÁNDOR A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: SZÁMA: VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 27/2009.(06.02.) ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁG /2009.(06.16.) TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: ÁGAZATI JOGÁSZ: EGYEZTETÉS: ILLETÉKES TISZTSÉGVISEL: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 6. OLDAL

2 Tisztelt Közgylés! A Pécsi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv évi 5/3. számú módosítási eljárásának véleményeztetési szakasza az állami fépítész szakmai véleményének beérkezésével (Étv évi LXXVIII. tv. 9. (6) bekezdés b) pont) lezártnak tekinthet. A módosítási eljárás a következk szerint folyt le: 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 125/2007. (12.19.) számú állásfoglalásában döntött arról, hogy a 29/2004.(11.26.) számú rendelettel jóváhagyott, az 59/2007. (12.28.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Terve (továbbiakban: PÉSZ) évi 6. számú módosítási eljárását elindítja. A módosítás tárgya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére érvényes egyes építési elírások aktualizálása és a január 31-ig beérkezett egyéni módosító indítványok elbírálása, valamint a tervhibák kijavítása volt. 2./ A már hivatkozott 125/2007.(12.19.) számú bizottsági állásfoglalás végrehajtása érdekében az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló, módosított Étv 9. (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerinti elkészítés megtörtént. A helyben szokásos módon az érintett lakosság, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetségének biztosítása érdekében hirdetményt tettünk közzé. Az elkészítésben bevontuk az államigazgatási szerveket, valamint a települési önkormányzati intézményeket és gazdálkodó szerveket, és kértük, hogy 30 napon belül január 21-ig ismertessék terveiket, intézkedéseiket, ezek várható idbeli lefolyását, valamint a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményeiket. Az Étv. 10. (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a településszerkezeti terv esetében az elzetes véleményt kér dokumentációnak az Étv. 9. (2) bekezdésében elírtakon túlmenen tartalmaznia kell a szerkezeti terv módosítása esetén, az azt szükségessé tev településfejlesztési döntést, valamint a tájékoztatásul az elfogadott településfejlesztési koncepciót. A településfejlesztési döntést a Közgylés május 8-án a 240/2008. ( ) sz. határozatával meghozta, az postázásra került a törvényben elírt szerveknek, akik az eljárást elfogadták. 3./ Idközben a Városvezetés részérl felmerült annak szükségessége, hogy egyes témákban a módosítást haladéktalanul el kell indítani (8/2008. A volt tüzérlaktanya és környéke, 200/2008. Közraktár utca nyugati nyomvonala, 203/2008. Zsolnay Kulturális Negyed tömbje). Ezek a kérelmek külön eljárás keretében, mint a PÉSZ 5/3. sz. módosítása lett megküldve területi tervtanácsi véleményeztetésre augusztus 27-én, az Étv. 9. (3) és a Bizottság 123/2008.(08.26.) számú állásfoglalása alapján. 4./ A Tervtanács szeptember 5-én a tervi anyagot megtárgyalta és az R- 43/2008. számú tervtanácsi állásfoglalásában a volt tüzérlaktanya szabályozási

3 tervének módosítását átdolgozás után, a többit kifogás nélkül ajánlotta véleményeztetésre. A november 6-án bemutatott, az Andrássy utca módosításával kapcsolatos módosító indítvány véleményeztetésre bocsátását pedig nem ajánlotta. 5./ A Polgármester november 17-én kelt levelében a dokumentációt elküldte és a következkben felsorolt véleményez szerveket az Étv. 9. (3) bekezdése alapján felkérte, hogy írásos véleményüket január 05-ig küldjék meg, továbbá kitzte azt egyeztet tárgyalás napját január 07-re. Véleményezésre megkeresést kaptak (54): 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete 2. Baranya Megyei Földhivatal 3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megelzési Osztály 4. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 5. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmvelésügyi Igazgatóság 6. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 7. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 8. Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítész 9. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 10. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 11. Honvédelmi Minisztérium Hadmveleti és Kiképzési Fosztály 12. Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar 13. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 14. Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Igazgatóság 15. Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 17. Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 18. Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Fosztály Mszaki Osztálya 19. Pécsi Bányakapitányság 20. Pécsi Rendrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 21. Dél-dunántúli Építész Kamara 22. MUT, T.Z. Tervez Bt. 23. MÁV Rt. Beruházási Szolgáltató Egység 24. Pécsi Vízitársulat 25. Istenkútért Közösség Egyesület 26. PÉCS - HIRD településrészi önkormányzata 27. PÉCS - VASAS településrészi önkormányzata 28. PÉCS - SOMOGY településrészi önkormányzata 29. PÉCS - MECSEKSZABOLCS településrészi önkormányzata 30. PÉCS - PÉCSBÁNYATELEP településrészi önkormányzata 31. PÉCS - ÚJHEGY településrészi önkormányzata 32. PÉCS - ÜSZÖG településrészi önkormányzata 33. PÉCS - NAGYÁRPÁD településrészi önkormányzata 34. Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal 35. Magyar Építészek Szövetsége 36. Pereked Község Önkormányzata 37. Pogány Község Önkormányzata 38. Pécsudvard Község Önkormányzata 39. Kozármisleny Város Önkormányzata 40. Nagykozár Község Önkormányzata 41. Bogád Község Önkormányzata 42. Romonya Község Önkormányzata 43. Martonfa Község Önkormányzata

4 44. Pécsvárad Város Önkormányzata 45. Komló Város Önkormányzata 46. Mánfa Község Önkormányzata 47. Cserkút Község Önkormányzata 48. Hosszúhetény Község Önkormányzata 49. Orf Község Önkormányzata 50. Kvágószls Község Önkormányzata 51. Keszü Község Önkormányzata 52. Pellérd Község Önkormányzata 53. Kökény Község Önkormányzata Véleményt tettek, javaslatot adtak (26): 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete 2. Baranya Megyei Földhivatal 3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megelzési Osztály 4. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 5. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 6. Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítész 7. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 8. Honvédelmi Minisztérium Hadmveleti és Kiképzési Fosztály. 9. Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar 10. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Iroda 11. Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Igazgatóság 12. Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 14. Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 15. Pécsi Bányakapitányság 16. MÁV Rt. Beruházási Szolgáltató Egység 17. Pécsi Vízitársulat 18. Pereked Község Önkormányzata 19. Kozármisleny Város Önkormányzata 20. Romonya Község Önkormányzata 21. Pécsvárad Város Önkormányzata 22. Komló Város Önkormányzata 23. Mánfa Község Önkormányzata 24. Cserkút Község Önkormányzata 25. Hosszúhetény Község Önkormányzata 26. Kvágószls Község Önkormányzata 6./ A beérkezett véleményeket a Városfejlesztési Fosztály a tervez részére átadta. Az egyeztet tárgyalásra január 7-én került sor. (Étv 9. (4) bek.), melyrl hangfelvétel és jegyzkönyv készült. Az egyeztet tárgyaláson résztvev szervek (5): 1. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 2. Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítész 3. Honvédelmi Minisztérium 4. Nemzeti Közlekedési Hatóság 5. Baranya Megyei Földhivatal 6. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmvelésügyi Igazgatóság A tárgyaláson a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság képviselje a tárgyalás megismétlését javasolja a közút kezeljével lefolytatandó egyeztetést követen. Véleménye elfogadásra került. A megismételt egyeztet tárgyalásra február 16-én került sor. (Étv 9. (4) bek.) melyrl hangfelvétel és jegyzkönyv készült.

5 A megismételt egyeztet tárgyaláson résztvev szervek (4): 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete 2. Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítész 3. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Déldunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítész 4. Pécsi Bányakapitányság A tervez az egyeztet tárgyalásokon elhangzott szükséges korrekciókat elvégezte, a vélemények tervi kezelésre javaslatot tett, az ún. közzétételre bocsátható tervi anyagot, elkészítette. 7./ A PÉSZ évi. 5/3. számú módosítási tervdokumentációját az Étv. 9. (6) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármester február 24-tl március 24- ig a helyben szokásos módon közzétételre bocsátotta. A közzététel alatt lakossági észrevétel nem érkezett, ezért az átdolgozott tervdokumentációt szakmai véleményezés céljából Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítésze részére megküldte. 8./ Az Étv. 9. (6) bekezdés b) pontja szerint az állami fépítész záróvéleményét a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell. A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fépítésze a /2008. ügyiratszámú levelében a Közraktár utca nyugati nyomvonal módosításának tervi megoldásával egyetértett. Mint a Közgylés eltt is ismeretes az Alkotmánybíróság 56/2009 (05.12.) AB határozatában úgy döntött, hogy a PÉSZ és PSZT 59/2007.(12.28.), 48/2005.(11.29), 27/2006.(06.30.) 31/2006.(09.30.) és 56/2007.(12.28.) számú rendeletei formai okból alkotmányellenesek és ezért a rendeleteket megsemmisítette azzal, hogy azok december 31-én vesztik hatályukat. A Pécs M. J. Város Közgylése 262/2009.(05.29.) számú határozatában úgy döntött, hogy a már korábban elfogadott és ismert építési szabályozással és szabályozási tervvel megegyez tartalmú Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotását célzó eljárást indít el. Mivel a jelen elterjesztésben tárgyalandó tervi anyag a Közgylés elé rendeletalkotás céljából a PÉSZ és PSZT újraalkotását megelzen kerül, ezért szükséges a módosítással érintett terület szabályozási tervét önálló rendelettel elfogadni, az Alkotmánybíróság által megsemmisített rendeletet módosítására nincs lehetség. Az ügyet az Önkormányzati Bizottság megtárgyalta, és /2009.(06.09.) számú állásfoglalásában szavazattal, az elterjesztés és a rendelet elfogadását javasolta a Közgylésnek. A Városfejlesztési Bizottság valamennyi a módosítással foglalkozó ülésére a területi önkormányzati képviselk meghívót kaptak. A Bizottság állásfoglalásának megfelelen a rendeletmódosítási javaslat tartalmi véglegesítése megtörtént. A rajzi mellékletek (Szabályozási Terv) az elterjesztéshez CD-formátumban kerültek csatolásra, külön a módosító indítvány

6 sorszámával megjelölt könyvtárakban (Közraktár utca nyugati nyomvonala 200/2008.). A papíralapú anyagok a Városfejlesztési Fosztályon tekinthetk meg. Tisztelt Közgylés! Mindezek elrebocsátásával kérem szíveskedjen a Közraktár utca nyugati nyomvonalára vonatkozó Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló rendeletet megalkotni és az ezzel összefügg feladatokról kapcsolatos határozatot elfogadni. Dévényi Sándor A Városfejlesztési Bizottság elnöke

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetési szabályzat

Részletesebben

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZEVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZET PÉCS-NAGYÁRPÁD Árpádkori település, de a legújabb kutatási eredmények már avar kori leletekrl is beszámoltak. Története

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-35 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....36-115

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben