TEP TANULMÁNY. A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje. Irta: dr Gergely Péter. egyetemi tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEP TANULMÁNY. A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje. Irta: dr Gergely Péter. egyetemi tanár"

Átírás

1 TEP TANULMÁNY A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje Irta: dr Gergely Péter egyetemi tanár Semmelweis OTE, Központi Immunológiai Laboratórium 1998 november

2 2 Tartalom Rövidítések 3 Összefoglalás 4 1. A génterápia jelenlegi helyzete és jövôbeli lehetôségei Bevezetés A génterápia alkalmazási területei Kongenitális (monogénes) betegségek Polygénesen öröklôdô betegségek Degneratív betegségek Rosszindulatú daganatok Immunpatológiai gyulladásos betegségek (autoimmun betegségek, atopia) A fertôzô betegségek génterápiája Csírasejt génterápia, és az enhancement engineering A génterápia jelenlegi módszerei A gének bevitelének lehetôségei A génterápia megoldásra váró feladatai A biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôbeli helyzete Bevezetés Citokinek és citokinekhez hasonló reguláló molekulák Citokin antagonisták Monoklonális antitestek Vakcinálás, tolerizálás Egyéb reguláló anyagok Adjuvánsok Apoptosist módosító szerek Azon betegségek köre, amelyekben a BRM kezelés alkalmazható Malignus daganatok Infekciók Gyulladásos betegségek (autoimmun betegségek, atopiás betegségek, stb) Primer és szekunder immundefektusok Vakcinákkal együtt adva a hatékonyság növelésére Egyéb betegségek A BRM kezelés problémái, illetve a megoldásra váró feladatok 21 Fontosabb irodalom 23

3 3 Röviditések BRM CD CML EAE EGF G-CSF GM-CSF HBV HCV HIV HSV ICAM IFN IGF IL- IL-2R IL-1Ra ITP LPS MHC NGF PDGF SCID stnf-ar TH(1 vagy2) TNF- α biológiai választ módosító anyag/kezelés differenciálódási antigén krónikus myeloid leukaemia experimentális allergiás encephalomyelitis epidermalis növekedési faktor granulocyta kolónia stimuláló faktor granulocyta/makrofág kolónia stimuláló faktor hepatitis B virus hepatitis C virus humán immundeficiencia vírus herpes simplex vírus intercelluláris adhéziós molekula interferon inzulinszerû növekedési faktor interleukin interleukin-2 receptor interleukin-1 receptor antagonista immun (idiopathiás) thrombocytopenia (bakteriális) lipopoliszacharid (endotoxin) fô hisztokompatibilitási komplex ideg növekedési faktor thrombocyta növekedési faktor súlyos kombinált immundefektus solubilis TNF-a receptor helper T(1 vagy 2) sejt tumor necrosis faktor-alfa

4 4 Összefoglalás 1. A génterápia A génterápia specifikus, mûködôképes gének bevitele (megfelelô) sejtekbe gyógyítási vagy preventív céllal. A génterápia a molekuláris biológia, illetve a kísérletes orvostudomány új ága, mely az utóbbi idôben egyre inkább az érdeklôdés elôterébe kerül. A génterápia elvi lehetôségei: gén korrekció genetikai betegségekben gén korrekció egyéb (anyagcsere, idegrendszeri, stb.) betegségekben a daganatos sejtek elpusztítása rosszindulatú daganatokban az immunválasz módosítása (pl. autoimmun betegségek kezelése, stb.) immunizálás fertôzô betegségek ellen A génterápia - jelenleg ismert - problémái, melyek kutatást, illetve majdan optimalizálást igényelnek: a kezelendô sejtek (szövetek) biológiájának minél teljesebb felderítése vírus- és nem vírus-eredetû génvektorok kutatása a génexpresziós kazetta (promoter + cdns + poly-a jel) optimalizálása a legbiztonságosabb és leghatékonyabb bevitel felderítése a transzgénikus állapot élettartamának vizsgálata, optimalizálása etikai problémák. 2. Biológiai választ-módosító (BRM) kezelés: A BRM kezelés lehetôségei: citokinek (chemokinek, növekedési faktorok, stb.) alkalmazása: olyan anyagok alkalmazása, melyek a citokinek (chemokinek, adhéziós molekulák, stb.) hatását gátolják:

5 5 monoklonális antitestek a fentebb említett molekulák ellen (pl. IL-2 receptor ellen, stb.) vakcinálás, tolerizálás egyéb reguláló anyagok (adjuvánsok, stb) kismolekulájú (non-protein) anyagok, melyek egy adott citokin, stb. termelését és/vagy hatását semlegesítik a sejtek differenciálódását, ill. apoptosisát befolyásoló anyagok (pl. A vitamin, D vitamin analógok, stb.) Azon betegségek köre, melyekben fenti gyógykezelés alkalmazható: malignus daganatok infekciók gyulladásos (pl. autoimmun) betegségek primer és szekunder immundefektusok vakcinákkal együtt adva annak hatékonyságának növelésére egyéb betegségek A kezelés problémái, illetve a megoldásra váró feladatok: az adott problémakör kutatása (pl. egy adott citokin esetében a hatások tisztázása, a reguláció felderítése) monoklonális antitestek esetében a minél kisebb xenogenitás elérése, a specificitás fokozása, illetve - általában - az antitest sejtdepléciót kiváltó hatásának mérséklése a citokinek, ill. egyéb lokális mediátorok hatásának célzása (azaz a szisztémás hatások csökkentése) kismolekulájú (hosszabb félélet idejû) gátló vagy serkentô anyagok elôállítása, kutatása, tesztelése.

6 6

7 7 1. A génterápia jelenlegi helyzete és jövôbeli lehetôségei 1.1. Bevezetés A génterápia definíciója: specifikus, mûködôképes gének bevitele (megfelelô) sejtekbe gyógyítási vagy preventív céllal. A génterápia a molekuláris biológia és kisérletes orvostudomány egyik legfiatalabb de egyúttal talán legígéretesebb ága. Minden olyan betegség gyógyításának ígéretét hordozza, melyeket ma még egyáltalában nem tudunk gyógyítani, vagy gyógyításukban csak szerény eredményeket értünk el. Bár sokszor elhangzik, hogy a génterápia gyakorlati megvalósítása a holnap feladata, átmeneti sikerekrôl már a közelmúltban is beszámoltak. Az elsô ilyen jellegû - hírhedtté vált - eredmény már csaknem két évtizedre tekint vissza, melynek talán az volt a legfontosabb tanulsága, hogy mind a laikusok, mind a kutatók felismerték nemcsak a kezelés határtalan lehetôségeit, hanem annak etikai korlátait is (ezért jött létre az Amerikai Egyesült Államokban a Recombinant DNA Advisory Committee, RAC) A génterápia alkalmazási területei A génterápia - elvi - alkalmazási területei folyamatosan bôvülnek, az alábbi felsorolás inkább csak az irányokat mutatja be, nem törekszik a teljességre. A kezelésnek két nagyobb területe van, a szomatikus és csírasejtes génterápia. A szomatikus génterápia lehetôségei valószínûleg korlátlanok, tehát vélhetôen minden betegségben alkalmazni lehet majd ilyen eljárást, mindez ma még nem jósolható meg pontosan. A szomatikus génterápia fontosabb területei (amelyeken a kutatás jelenleg a legintenzívebben folyik): Kongenitális (monogénes) betegségek

8 8 hematológiai betegségek (pl. sarlósejtes anaemia, b-thalassaemia, stb.) haemophilia A és B primer immundefektusok (krónikus granulomás betegség, SCID, stb.) cystás fibrosis familiáris hypercholesterinaemia izomdystrophia anyagcserebetegségek (pl. Gaucher kór, phenylketonuria, stb.) ichthyosis, stb. A fentebb említett csoportba tartozó betegségek génterápiás gyógyítása látszik legegyszerûbbnek. Ezekben ugyanis a hibás gén lokalizálható, ill. a defektus elvileg egyszerûen korrigálható. Egyetlen példával illusztrálva: a cystás fibrosisban a membrán klorid iontranszport zavarát a CFTR ( cystic fibrosis transmembrane conductance regulator ) gén hibája okozza. A génterápiás humán vizsgálatokban elôször adenovírus vektorral juttatták be betegekbe lokálisan a gént, mely viszonylag hosszabb idôn keresztül normalizálta a légúti hámsejtek iontranszportját. Késôbb egyéb módon is, legutóbb liposzómákkal vittek be gént. Az adenovírus vektor gyors antitestképzést váltott ki, de a többi kísérlet is csak átmeneti eredményt adott. Bár voltak kellemetlen mellékhatások, valójában ezek elviselhetôek voltak. Egyelôre nincs adat akár az egyszeri, akár az ismételt kezelés hossszabb távú mellékhatásairól Polygénesen öröklôdô betegségek Itt említhetô meg a diabetes mellitus, illetve általában a hormonhiányos betegségek. Az inzulin (ill. egyéb hormon) termelésért felelôs gén aránylag könnyen bevihetô bizonyos sejtekbe, sôt az is elvileg megoldható, hogy a mindenkori vércukorszint függvényében termeljék az inzulint Degneratív betegségek

9 9 Számos, jelenleg valójában nem kezelhetô betegség tartozik ide, jelesen pl. az amyotrophiás lateralsclerosis, az Alzheimer kór, Parkinson betegség, stb. A központi idegrendszer betegségei mellett az érelmeszesedéssel kapcsolatos különféle problémák: stroke, coronaria occlusio, stb. kezelésében is helye lehet a génterápiának. A génterápiás lehetôségek igen sokfélék, attól függôen mi a betegség lényege (pl. bizonyos fehérjék szintézisének leállítása, a szabadgyöktermelés csökkentése, stb.), részletezésükre hely hiányában nincs mód Rosszindulatú daganatok Jelenleg a génterápiás kutatások és vizsgálatok mintegy fele a daganatok kezelésére irányul. Danatok esetén az általános génterápia elsôsorban a kemoterápiás kezeléssel szembeni ellenállóképesség fokozására irányulhat, mint pl. a multidrug rezisztencia (MDR-1) gén bevitele a betegek hemopoetikus ôssejtjeibe. A daganattal szembeni biológiai (immun) válasz erôsítése célzottan történhet, ennek megfelelôen a vektorok célsejtspecificitásának fokozása szükséges (az adenovírus vektorok egy része eleve nagyobb affinitással kötôdik daganatsejtekhez, a retrovírus vektorok esetén a burok glikoproteinek módosítása segít a célsejt receptorokhoz történô kötôdésben). Az alább felsorolt - legismertebb - lehetôségek nem mutatják be az eljárások teljes palettáját: a) A daganatsejt érzékenyítése bizonyos kemoterápiás szerekkel szemben (pl. HSV timidinkináz transzfer után 5-fluorcitozin kezeléssel a kezelt sejtek nagyszámban pusztulnak el anélkül, hogy a kezelésnek bármilyen toxikus hatása lenne a szervezetre). b) Az immunreakciók fokozása számtalan lehetôséget kínál. A daganatsejtek alacsony immunogenitását lehet erôsíteni, pl. a hatékony antigénprezentációhoz szükséges B7 antigén membrán expressziójának transzfekcióval történô fokozásával, vagy ennél egyszerûbb módon, mint ahogy pl. klinikai vizsgálatokban is történik, melanoma DNS vakcinációval.

10 10 c) Más kutatások arra irányulnak, hogy a géntranszfer minden külön beavatkozás nélkül a daganatsejt pusztulását okozza: mint pl. antisense nukleotidok bevitelével, tumorszuppresszor gének bevitelével, onkogén(ek) down-regulációjával, ill. olyan reguláló gének bevitelével, amelyek a daganatsejtek apoptosisát indukálják Immunpatológiai gyulladásos betegségek (autoimmun betegségek, atopia, stb) A terápiás lehetôségek fontosabb módozatai: a) Célsejt génterápia: a célsejt ellenállóvá tétele az autoimmun támadással szemben (pl. TH1- mediált autoimmun reakció esetén a célsejt fokozott IL-4 expressziója véd az IL-2/IFN-γ jellegû támadással szemben) b) T-sejt mediált génterápia: az autoreaktív T sejtek transzfektálása olyan génekkel, melyek gátolják mûködésüket (pl. az autoreaktív TH1 sejt transzfektálása IL-4-gyel megakadályozza az EAE kialakulását) c) Regeneratív génterápia: a regenerációért felelôs sejtek transzfektálása növekedési faktor(ok)kal, melyek révén a regeneráció feltételei javulnak A fertôzô betegségek génterápiája A megoldás kétféle úton halad: a) A fontosabbik az új, hatékony vakcinák kifejlesztése, ebben igen hamar jelentôs eredmények várhatóak. A DNS vakcinák közül a közeljövôben várható az influenza, herpes, malária és remélhetôleg HIV elleni vakcinák kifejlesztése. A késôbbiekben a tuberculosis, papillomavírus, Chlamydiák, hepatitisek DNS vakcináinak kifejlesztése várható. b) A másik, nem kevésbé fontos az infekciók kimenetelének befolyásolása, azaz hogyan lehet lerövidíteni egy adott betegség gyógyulásának idejét, hogyan lehet hatékonyabbá tenni egy krónikus betegség kemoterápiás kezelését, vagy hogyan lehet gyógyítani egy krónikus

11 11 vírusbetegséget. E téren a HIV fertôzés génterápiája áll elsô helyen (a jelenlei génterápiás kutatások egy tizedét teszi ki). A kutatásoknak csak néhány irányát sorolom fel: non-proliferatív HIV vektor alkalmazása, mely immunválaszt indukál, de nem pusztítja a CD4+ T sejteket, öngyilkos gének bevitele a HIV rezervoár sejtek elpusztítására, intracelluláris antitestek ( intratestek ) bevitele a sejtekbe, melyek megakadályozzák a végsô vírusösszeállítást Csírasejt génterápia, és az enhancement engineering Bizonyos kongenitális betegségek effektív terápiája még optimális szomatikus génterápiával sem valósítható meg. Ilyen esetekben csak klónozás és csírasejt génterápia hozhat eredményt. Mindezek humán alkalmazása egyelôre azonban nem látszik idôszerûnek, számos országban törvény is tiltja az ilyen típusú tevékenységet. Ennek az eljárásnak ma még beláthatatlan politikai, etikai, stb. következményei vannak. Ugyanakkor a növényekben, illetve haszonállatokban végzett génsebészet elôtt korlátlan lehetôségek vannak, de ezen eljárások hosszabb távú hatásait egyelôre nem tudjuk kiszámítani. Kétségtelen, hogy a fejlett országokban a lakosság egy része ellenszenvvel fogadja ezeket a génsebészeti eljárással gyártott termékeket. Nem jósolható meg, vajon ez a trend egy idô múlva nem nô-e meg oly mértékben, hogy minden ilyen tevékenység betiltásához vezet (v.ö. atomenergia - atomerômûvek problémája!) 1.3. A génterápia jelenlegi módszerei A gének bevitelének lehetôségei a) Vírus vektorok:

12 12 Retrovírusok: ezek nagy elônye, hogy a (hiányzó/defektív) génszakaszt beépítik a gazdaszervezet kromoszómáiba, és azok hosszabb távon is mûködni tudnak. Ugyanakkor a génitegráció random jellegû, azaz fennáll a veszélye más gének pusztulásának (gondoljuk az endogén retrovirusok okozta génkárosodásra, illetve az ilyen betegségekre, beleértve a malignus daganatokat is!). A beépülés ritka kivételtôl eltekintve sejtosztódást igényel, azaz a gének csak az osztódó sejtekbe épülhetnek be. A retrovírusok maguk génmanipulációval kellôen szelídíthetôek, tehát maguk már nem replikálódnak. Adenovírusok: ezek apatogének, és nagyon sok idegen DNS (gén) bevitelére alkalmasak. Hátrányuk, hogy intenzív immunválaszt váltanak ki, ezért a hatás idôleges és tartama az immunválasztól függ (erôs immunválasz gyorsan megszünteti a géntranszfer hatását). Egyéb vírusok (adeno-asszociált vírusok, herpesvírusok, alfavírusok, poxvírusok): ezek a vizsgálatok még kezdeti stádiumban vannak. Ezek a vírusok is integrálni tudják a genomot a DNS-be, de - ellentétben a retrovírusokkkal - szállítóképességük gyengébb, azaz sokkal kevesebb gént lehet velük a sejtmagba bevinni. A herpesvírusoknak neurotropiájuk miatt az idegrendszeri géntranszferben (l. ott!) lehet nagyobb szerepük. b) Nem-vírus vektorok: A fentebb említett hátrányok mellett - mégha erre jelenleg bizonyíték nincs is - a kutatók folyamatosan számolnak a vírusvektorok potenciális veszélyeivel: megváltozva mégiscsak betegséget okozhatnak. Ez indokolja elsôsorban a nem vírus-eredetû vektorok alkalmazását. Ezek a kísérletek még kezdetibb stádiumban vannak, de experimentálisan már elég hatékonyak. Liposomák (vagy ahogy újabban nevezik ôket: lipoplexek) kicsiny lipid gömbök, melyekben DNS plasmid helyezkedik el. Ezek lipid burkát folyamatosan úgy tervezik, hogy a

13 13 vírusok lipidburkához hasonlóak legyenek. A lipoplexek elônye, hogy nem potenciális kórokozók, viszont jelenleg még a géntranszfer hatékonyságuk nagyon alacsony. Egyéb, elsôsorban fehérje, ill. aminosav polymer burokkal (=polyplex) bevont gén transzferrel is kísérleteznek, de ezek a kísérletek még az in vitro szakasznál nem jutottak tovább. Tiszta DNS ( naked DNA ) bevitelével is kisérleteznek, és vakcinációs kisérletekben (daganat, ill. mikrobák ellen) már elég bíztató eredményeket értek el, pl. az influenza génvakcina klinikai vizsgálata is megkezdôdött. A nemvírus vektorok kifejlesztésének egyik iránya a könnyû bevitel, könnyû kezelhetôség, pl. orális vakcinák kifejlesztése. Itt említendô meg, hogy újabban a plasmid helyett mesterséges miniatûr kromoszómák elôállításával, ill. bevitelével is folynak kísérletek. A bevitel többféle lehetôsége a jövôben is kívánatos, mégha sok fínomításra van is szükség. Egy-egy veleszületett génhiba korrekciója ugyanis tartós hatású géntranszfert igényel, míg pl. egy infekció elleni immunitás felerôsítése csak idôlegesen szükséges, tehát liposoma jellegû transzfer is megfelelô A génterápia megoldásra váró feladatai a) a kezelendô sejtek (szövetek) biológiájának minél teljesebb felderítése b) a génexpresziós kazetta (promoter + cdns + poly-a jel) optimalizálása c) a legbiztonságosabb és leghatékonyabb bevitel felderítése d) a transzgénikus állapot élettartamának vizsgálata, optimalizálása e.) etikai problémák megoldása. Nyilvánvaló, hogy mielôtt kiterjedt humán fázis vizsgálatok történnének egy-egy adott betegségben, megfelelô preklinikai vizsgálatokat kell végezni: a) mennyiben valósítható meg?

14 14 b) mennyire biztonságos és mennyire hatékony (milyen a kockázat:haszon arány)? A klinikai vizsgálatok engedélyezéséhez - részben a betegségek problémái, részben a terápia esetleges komplikációi miatt - speciális engedélyezô testületekre van szükség, s természetesen nem nélkülözhetô a betegek, megfelelô felvilágosítás után adott, beleegyezô nyilatkozata sem.

15 15 2. A biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôbeli helyzete 2.1. Bevezetés Definíció: Eredetileg a daganat és a szervezet közötti (biológiai) interakció módosítását jelentette a biológiai választ módosító ( biologic response modifier, BRM) kezelés. Ma szélesebb értelemben használjuk, beleértve az infektív ágensekkel szembeni reakciót is. A kezelés, habár döntô részben az immunrendszert befolyásolja, nem azonos az általában vett immunmoduláns kezeléssel (bár nagyon sokan az immunmoduláns kezelést in toto is beleértik) Citokinek és citokinekhez hasonló reguláló molekulák E téren legnagyobb múltja kétségtelenül az alfa-interferonnak (IFN-α) van. A molekula két hatását használják fel: az antiproliferatív hatását daganatokban (pl. CML-ben), illetve antiviralis hatását (pl. krónikus HBV és HCV hepatitisekben). A béta-interferon szerény, de figyelemreméltó hatást mutat sclerosis multiplexben, a gamma-interferon igen sokféle betegségben (krónikus granulomás betegség, progressiv systemás sclerosis, stb.) mutat némi hatékonyságot. A citokinek közül még leginkább az IL-2 nyert ilyen szempontból a daganatterápiában polgárjogot, habár piaci részesedése az interferon(ok)hoz képest szerény. Az IL-1, ill. TNF-α, mint terápiás ágensek nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket (nem jutottak túl a Fázis I vizsgálaton sem). Az IL-4, az IL-10, illetve az IFN-γ (mindegyik, mint quasi anticitokin, azaz vagy a TH1 vagy a TH2 típusú citokin termelés gátlója) klinikai eredményei egyelôre szerények. A növekedési faktorok közül a G-CSF tudott leginkább elterjedni, ezt is annak köszönheti, hogy jelenlegi tumorellenes szereink nem kellôen tumor-szelektívek és komoly csontvelôkárosodást tudnak elôidézni. Ennek kivédésében a GM-CSF, ill. G-CSF

16 16 eredménnyel alkalmazható. Már az IL-3 pl. megbukott a klinikai vizsgálatokban túl sok mellékhatása miatt, ami azért is sajnálatos, mert ennek a multifunkciós pleiotrop növekedési faktornak van thrombopoetikus hatása is. A többi növekedési faktor, EGF, NGF, IGF, PDGF, stb. klinikai alkalmazásáról nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, mert ezek alapvetôen lokálisan ható szerek, tehát szisztémás mellékhatásaik kiszámíthatatlanok. Elsôsorban a regeneratív folyamatokban akár lokálisan adva, akár génterápiával kombinálva azonban jövôjük ígéretesnek látszik. A chemokinek, ill. adhéziós molekulák klinikai felhasználását egyelôre nehéz megjósolni. Szükséges hangsúlyozni, hogy minden citokin, chemokin, stb. egyfelôl pleiotrop hatású (túl sokféle célsejtre hat), másfelôl alapvetôen arra szolgál, hogy bizonyos folyamatokat lokálisan reguláljon. Szisztémás alkalmazásukkor egyrészt nem biztosítható a célszervben történô adekvát megoszlás, illetve olyan szisztémás hatások jelentkeznek (pl. az IL-1, TNF-α és IL-6 adásakor), amelyek elviselhetetlen terheket jelentenek a betegekre. Ezért bizonyosra vehetô, hogy a jövô nem kedvez a citokinek, ill. ilyen jellegû anyagok szisztémás alkalmazásának, bár vége csak akkor fog szakadni, ha a lokális bejutattás megvalósul, vagy gén transzferrel a megfelelô lokális termelés biztosítható lesz Citokin antagonisták Itt elsôsorban a citokin receptorok manipulálása érdemel említést. Vannak fiziológiás receptor antagonisták, mint pl. az IL-1Ra, de ezek terápiás felhasználása nem látszik járhatónak. Ugyancsak fiziológiás inhibitor szerepet töltenek be a levált (szolubilis) receptorok is (pl. stnf-αr), de ezek terápiás felhasználása szintén kevéssé látszik ígéretesnek. Sokkal inkább mûködnek a receptorok ellen termelt (humanizált, lásd 2.4!) monoklonális antitestek, illetve receptor fúziós proteinek. Pl. korai rheumatoid arthritisben a synovialis gyulladás egyik fô mediátora a TNF-α. A TNF-α receptor fúziós protein humán

17 17 vizsgálatokban is hatékonyan gátolta a gyulladást. Ugyanilyen jó hatású azonban a monoklonális anti-tnf-α antitest is. Az IL-2 pedig a transzplantátum kilökôdésében játszik hasonlóan kulcsszerepet; a monoklonális IL-2R elleni antitest gyorsan és hatékonyan állítja le a vese kilökôdési reakciót. Ezek a készítmények - annak ellenére, hogy nem immunizálnak, tehát hatékonyságukat ellenanyagképzés nem csökkenti - alapvetôen a rövidtávú kezelés eszközei, és a krónikus betegségekben inkább csak kezdeti vagy legalábbis csak átmeneti terápiakánt jönnek szóba. E kezelés mellett egyelôre biztonságosnak látszanak, de hosszabb távú megfigyelésre lesz szükség a mellékhatások megítéléséhez Monoklonális antitestek Az antitestek ilyen jellegû felhasználása igen nagy múltra tekinthet vissza. Valójában a poolozott gamma-globulin készútmények adása is ebbe a terápiás körbe tartozik, kivált a szuppresszív céllal adott nagyadagú gamma-globulin terápia, pl. ITP-ben. Ennek a kezelési módnak az elterjedési köre nem fog nôni, sôt mint humánbiológiai terméknek a biztonságosságát egyre inkább növelni kell. A jelenlegi vírusmentesítési szabványok igen szigorúak és a piacon alkalmazott készítmények nagyrésze ennek nem mindenben felel meg. E szabványok, kivált újabb átvihetô vírusok felfedezése, vagy a detektálási technikák további javulása esetén, tovább szigorodhatnak, ami egyfelelôl az elôállítás költségeinek növekedéséhez, ill. az indikációk szûküléséhez vezethetnek. Az antilymphocyta antitestek nagy fejlôdésen mentek keresztül. A korábbi xenogén (tiszta egér) immunglobulint a kiméra, ill. humanizált antitestek váltották fel, ezek praktikusan nem immunogének. Egy további fontos trend (legalábbis az immunszuppresszió terén) a nondepletáló antitestek kifejlesztése volt, ezek nem okoznak ugyanis over immunszuppressziót. Bár a CD3 CD4 és CD8 molekulákkal reagáló antitestek használata az általános, valószínû, hogy egyéb felszíni molekulák ugyanilyen jó célpontok lehetnek, pl.

18 18 CD5 CD7 CD52 MHC produktumok (DR antigének, stb.) adhéziós molekulák és receptorok (pl. ICAM-1), stb. Az anti-il-2r antitestrôl már korábban volt szó. Szórvány humán adatok vannak más molekulák elleni antitestekkel is. Mielôtt azonban bármelyik antitest klinikai vizsgálatba kerülne, a hatékonyságot modellkísérletben bizonyítani kell. Nem szabad elfelejteni, hogy minden anti-lymphocyta antitest egyetemleges immunszuppressziót képes kiváltani, annak minden káros következményével együtt. Az antigén-specifikus immunszuppresszív eljárásokat késôbb említem. Továbbra is bizonyos kelete van a depletáló (daganatos sejteket pusztító) antitesteknek, mint pl. a rituximabnak, az anti CD20 monoklonális antitestnek B sejtes follikuláris non-hodgkin lymphomában (NHL-ben). Ezek az antitestek azonban mindig csak kiegészítô kezelésként jönnek szóba. Ugyancsak itt kell megemlíteni az immunotoxinokat is. Bár maga az immunotoxin (irányított lövedék) elegáns és precíz eszköze lehetne a kezelésnek, mégis az elmúlt kb 15 év alatt nem nagyon tudott kilépni a gyermekcipôbôl. Mindez annál is inkább sajnálatos, hiszen ilymódon lehetôség nyílna valóban antigén-specifikus immunszuppresszióra. Az immunotoxinnal konjugált antitest a depléciót nem szegregáció és nem komplementdependens lízis révén, hanem közvetlen sejtpusztítás útján végzi. A daganatterápiában alapvetô hibája, hogy a célbavett antigént a daganatsejtek egy része nem kellô sûrûséggel expresszálja, ezek a sejtek elkerülik a pusztítást, másrészt a megmaradt sejtek rezisztensekké szelektálódnak. Egy másik univerzális hibája a keresztreakciók, ill. nem-specifikus kötôdés

19 19 révén bekövetkezô mellélövés, ami egyrészt csökkenti a hatékonyságot, másrészt fokozza a toxikus mellékhatásokat Vakcinálás, tolerizálás Itt szükséges megemlíteni azokat a kezdeti stádiumban lévô próbálkozásokat, melyek elsôsorban autoimmun betegségekben, ill. transzplantációban folynak a válaszképtelenség, ill. tolerancia (vissza)állítása céljából. Bár ezek egyelôre elsôsorban experimentális modellekben adnak eredményt, megvalósulásuk számos betegség racionális terápiáját eredményezné, nem beszélve a transzplantációk eredményeségének fokozásáról, ill. a xenotranszplantáció megvalósíthatóságáról. Ezek az eljárások: T sejt receptor vakcináció autológ T sejt vakcina antiidiotípus monoklonális antitestek allogén mononukleáris sejt vakcinálás DR4/DR1 peptid vakcina orális tolerancia kiváltása Egyéb reguláló anyagok E gyógyszerek fejlôdése - legalábbis hosszabb távon - nehezen prognosztizálható. Az alábbi hatásmechanizmusú anyagok terén várható haladás (akár persze forradalmi jellegû is): Adjuvánsok Nevükben benne van, hogy eredetileg a vakcinációt hatékonyabbá tevô anyagokról van szó. Késôbb igen sokféle területen, kivált a daganatterápiában alkalmaztak és alkalmaznak ilyen anyagokat, pl. a muramil-di(és tetra)peptideket, stb., habár e területeken

20 20 visszaszorulóban vannak. Ugyanakkor újra alkalmazzák ôket az aktív immunizálás hatékonyabbá tételéhez. Ezen anyagok között továbbra is elôkelô helyen vannak a Mycobacterium eredetû anyagok (mint alapvetôen TH1 inducerek), illetve a bakteriális lipopoliszacharid (LPS) eredetû, de nem toxikus termékek Apoptosist módosító szerek Az apoptosist fokozó, vagy a normális apoptosist helyreállító készítményeknek a daganatterápiában lehet nagy jövôje. Ilyen vizsgálatok folynak számos anyaggal, pl. A és D vitamin analógokkal, stb. Az apoptosist csökkentô szereknek viszont a sejpusztulás megakadályozásában, a gyulladás következményeinek csökkentésében, az immunrendszer mûködésének fokozásában lehet szerepe. Az antioxidáns vegyületek egy része ilyen hatással bír Azon betegségek köre, amelyekben a BRM kezelés alkalmazható Az alábbi felsorolás vázlatos és csak a fontosabb területeket öleli fel Malignus daganatok Amíg a chemo- és hormonterápia nem tud jobb eredményeket felmutatni (márpedig ez nem látszik valószínûnek), illetve amíg a daganatok génterápiája nem válik megvalósíthatóvá, a daganatok BRM terápiája változatlan (vagy növekvô) trendet fog mutatni. A BRM és a génterápia azonban nem alternatívák, hanem sokkal inkább egymás kiegészítôi. Valószínû, hogy a génterápia és pl. citokinterápia tudja nyújtani az igazi célzott (lokális) BRM kezelést Infekciók

21 21 a) Heveny fertôzésekben, pl. Gram negativ szepszisben az excesszív citokintermelés blokkolása továbbra is cél marad, az anticitokin kezeléssel elért jelenlegi szerény eredmények ellenére e téren további próbálkozások várhatók. b) Krónikus infekciókban, pl. vírushordozásban egyfelôl a vírustermelés visszaszorítására, másfelôl az antiviralis immunreakció kedvezô irányba terelésére továbbra is komoly erôfeszítéseket fognak tenni. Várható, hogy az eddigi szimpla interferonkezelést ujabb antiviralis szerekkel és/vagy immunstimuláns készítményekkel kombinálva próbálják meg. Az ineffektív immunválasz pontos sejtbiológiai magyarázatának megismerése egyébként segíthet a valóban hatásos kezelés tervezésében. A génterápia e téren is forradalmi változást hozhat Gyulladásos betegségek (autoimmun betegségek, atopiás betegségek, stb.) Elsôsorban az anticitokin, ill. antilymphocyta készítmények további elterjedése várható. A távolabbi jövôben valamennyi gyulladásos mediátor (chemokinek, receptoraik, adhéziós molekulák és receptoraik, növekedési faktorok, stb.) szelektív blokkolása szóbajön, ehhez azonban még nagyon sok alapkísérlet és állatmodell vizsgálat szükséges Primer és szekunder immundefektusok Legfontosabb a primer celluláris és kombinált immundefektusok kezelése, ez ugyanis jelenleg megoldatlan. Bár a génterápia végleges megoldást hozhat, addig is valamennyi BRM kezelés (természetesen alapvetôen a stimuláló hatású) továbbra is alkalmazásra fog kerülni Vakcinákkal együtt adva a hatékonyság növelésére E téren számos anyag használata kínálkozik, egyelôre a LPS adta lehetôségek kiaknázása folyik, de pl. a tolerogén vakcinák (atopia, autoimmunitás kezelésében) vélhetôen

22 22 igényelni fogják a megfelelô autoantigén-allergén mellett a TH1 vagy TH2 dominancia irányítását végzô adjuváns kezelést is Egyéb betegségek Minden olyan betegségben, ahol az immunrendszernek akárcsak áttételes szerepe van (mint. pl. az atherosclerosisban), a BRM jellegû kezelésnek szerepe lehet. E téren nem lehet elôre jósolni, minden a majdan kialakított BRM anyag (kedvezô) terápiás hatásszélességétôl függ, pl. egy fibrosist gátló szer minden gyulladásban, regenerációban adható lesz, stb A BRM kezelés problémái, illetve a megoldásra váró feladatok Az alábbiakban röviden bemutatom a megoldásra váró feladatokat nem fontossági vagy nehézségi sorrendben: a) Az adott problémakör minél teljesebb megismerése (pl. egy adott citokin esetében a hatások tisztázása, a reguláció felderítése). b) A monoklonális antitestek esetében a minél kisebb xenogenitás elérése, a specificitás fokozása, illetve - általában - az antitest sejtdepléciót kiváltó hatásának mérséklése. Ugyanakkor szükséges azt is megtudni, vajon hosszabb távon milyen mellékhatások jelentkeznek. c) A citokinek, ill. egyéb lokális mediátorok hatásának célzása (azaz a szisztémás hatások csökkentése). E téren a génterápiával történô kombináció ígéretesnek látszik. d) Kismolekulájú (hosszabb félélet idejû) gátló vagy serkentô anyagok elôállítása, kutatása és preklinikai majd klinikai tesztelése.

23 23 Fontosabb irodalom: Friedmann T. Overcoming the obstacles to gene therapy. Sci Amer 276:80, 1997 Ghetie MA, Vitetta ES. Recent developments in immunotoxin therapy Curr Opin Immunol 6:707, 1994 Mathisen PM, Tuohy VK. Gene therapy in the treatment of autoimmune disease Immunol Today 19:103, 1998 Moreland LW et al. Biologic agents for treating rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 40:397, 1997 Parkinson DR. Biologic response modifiers: II Cancer. Amer J Med 99(Suppl 6A):54S, 1995 Weichselbaum RR, Kufe D. Gene therapy of cancer. Lancet 249(Suppl II):10, 1997

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 1 Mikrobiális immunmodulátorok Teljes baktériumok (Lactob.casce)

Részletesebben

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin A géntechnikák alkalmazási területei leltár Géntechnika 3 Dr. Gruiz Katalin Kutatás Genetikai: genomok feltérképezése: HUGO, mikroorganizmusoké, ujjlenyomatok készítése, jellegzetes szekvenciák keresése

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet A méhnyak rák előfordulása / év / 100 000 nő WHO 2005 A KÓROKOZÓK ÉS AZ IMMUNRENDSZER KÉTIRÁNYÚ

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok

10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok 10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok Kacskovics Imre Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék 2016. április 27. TUMOR Tumor (neoplázia): növekedési kontroll (immunosurveillance) alól

Részletesebben

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Immunológia alapjai 23-24. előadás Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Tolerált bőr graftok MHC (H2) azonos egereken TOLERANCIA & AUTOIMMUNITÁS Toleranciáról beszélünk, ha

Részletesebben

KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ

KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ Dr. Gadó Klára Osztályvezetı fıorvos, fıiskolai tanár Szent Rókus Kórház, Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály, Budapest Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Kereskedelmi forgalomban lévő rekombináns gyógyszerkészítmények

Kereskedelmi forgalomban lévő rekombináns gyógyszerkészítmények Kereskedelmi forgalomban lévő rekombináns gyógyszerkészítmények Írta: Barta Zsolt Biomérnök hallgató 2007 Tartalomjegyzék 1 Rekombináns inzulin [1]... 3 2 A humán növekedési hormon rekombináns módon történő

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a

Részletesebben

Molekuláris terápiák

Molekuláris terápiák Molekuláris terápiák Aradi, János Balajthy, Zoltán Csősz, Éva Scholtz, Beáta Szatmári, István Tőzsér, József Varga, Tamás Szerkesztette Balajthy, Zoltán és Tőzsér, József, Debreceni Egyetem Molekuláris

Részletesebben

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012.

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. 1 A transzplantáció immunológiai vonatkozásai Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. Transzplantáció alapfogalmak Transzplantáció:szövet/szervátültetés Graft: transzplantátum Allotranszplantáció:

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok A test őrei 1. Az immunrendszer működése Az individualitás legjobban az immunitásban mutatkozik meg. Feladatai: - a saját és idegen elkülönítése, felismerése -

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben

Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben Doktori értekezés Dr. Cseh Áron Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011.

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. Centrális és perifériás tolerancia Az adaptív immunitás esetén a tolerantia

Részletesebben

I./5. fejezet: Daganatok növekedése és terjedése

I./5. fejezet: Daganatok növekedése és terjedése I./5. fejezet: Daganatok növekedése és terjedése Tímár József A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a daganatok növekedésének és biológiai viselkedésének alapjait. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK

SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK Biotechnológia és a sport kapcsolata Orvostudományi alkalmazások Aminosavak és fehérjék előállítására régóta használnak mikroorganizmusokat Oltóanyagok

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek. Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet

Új terápiás lehetőségek. Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet Új terápiás lehetőségek Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet Biológiai gyógyszerek Biológiai gyógyszer minden olyan termék, melynek hatóanyaga biológiai anyag. Biológiai anyag az az anyag, mely biológiai

Részletesebben

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv A VESEÁTÜLTETÉS PATOLÓGIÁJA Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv Az allograftot a peritoneum alá, a fossa iliaca-ba helyezik, az a. és a v. renalist a megfelelő iliacalis érrel varrják össze,

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Intracelluláris bakteriális fertőzések

Intracelluláris bakteriális fertőzések Intracelluláris bakteriális fertőzések 2015. október 2. Bajtay Zsuzsa A kórokozók és a gazdaszervezet kapcsolata - egyensúly alakul ki, mindkét fél tanul - labilis a szimbiózis - patogének változékonyak

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Vérképző és egyéb szöveti őssejtek

Vérképző és egyéb szöveti őssejtek Vérképző és egyéb szöveti őssejtek Uher Ferenc Országos Vérellátó Szolgálat, Őssejt-biológia, Budapest Őssejtek Totipotens őssejtek Pluripotens (embrionális) őssejtek Multipotens (szöveti) őssejtek Elkötelezett

Részletesebben

Dr. Fröhlich Georgina

Dr. Fröhlich Georgina Sugárbiol rbiológia Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai - determinisztikus

Részletesebben

J/\ íieveny májgyuccacíás tünetei

J/\ íieveny májgyuccacíás tünetei y? fe r tő z ő májgyuffacfás A fertőző májgyulladás - orvosi néven vírus hepatitisz - sokféle infekció összefoglaló nevét jelenti. Többféle, úgynevezett hepatotrop vírus által okozott megbetegedésről van

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Bajtay Zsuzsa Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2016 A mikrobák és

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro PhD tézis Tucsek Zsuzsanna Ph. D. Programvezető: Prof. Dr. Sümegi Balázs, D. Sc. Témavezető: Dr. Veres Balázs,

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Vakcinák 2011. / 9 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem Himlő, diphteria, tetanus, poliomyelitis, kanyaró, szamárköhögés, mumpsz, rubeola A

Részletesebben

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK Belgyógyászat alapjai fogorvosoknak Reismann Péter SE ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.09.15 Fehérvérsejtképzés, myelopoesis Haemopoetikus

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Coeliakia: A klinikus szemével Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Őstörténet Emberszabásúak: ~ 3 millió éve Homo sapiens: ~ 100,000 éve vadászok, halászok, gyűjtögetők:

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely TRANSZPORTEREK Szakács Gergely Összefoglalás A biológiai membránokon keresztüli anyagáramlást számos membránfehérje szabályozza. E fehérjék változatos funkciója és megjelenésük mintázata biztosítja a sejtek

Részletesebben

JELÁTVITEL A VELESZÜLETETT IMMUNRENDSZERBEN PRR JELÁTVITEL

JELÁTVITEL A VELESZÜLETETT IMMUNRENDSZERBEN PRR JELÁTVITEL Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete

1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete génmanipulált mikroorganizmusokkal Az elsődleges és másodlagos anyagcseretermékek előállítása után a rekombináns fehérjék gyártásáról lesz szó. Ezek olyan fehérjék, melyeket a sejt eredeti genomja nem

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ...3 I. BEVEZETÉS...5 II. A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALMI TERHE HELYZETKÉP...6 III. MIT TESZÜNK?...8

ÖSSZEFOGLALÓ...3 I. BEVEZETÉS...5 II. A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALMI TERHE HELYZETKÉP...6 III. MIT TESZÜNK?...8 N EMZETI R ÁKELLENES P ROGRAM ( VITAIRAT)................... 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ..........................................................3 I. BEVEZETÉS.............................................................5

Részletesebben

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése A veleszületett (természetes) immunrendszer PAMPs = pathogen-associated molecular patterns PRRs = pattern recognition receptors A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése Eukariota sejtmembrán Az

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

Anaemia súlyossága. Súlyosság. Fokozat

Anaemia súlyossága. Súlyosság. Fokozat Anaemia súlyossága Fokozat Súlyosság WHO érték (g/l) 0 norm. tartomány >/=110 1 enyhe 95-109 2 mérs. súlyos 80-94 3 súlyos 65-79 4 életveszélyes < 65 Anaemia (+ egyéb hematológiai eltérés) igen nem csv.

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására A Természet megalkotta a Tökéletes Organizmust, az Embert Soha ember még nem hozott létre ehhez mérhető

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. Kórházhigienikus képzés, DE OEC KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE Dr. Sipka Sándor DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratórium A főbb ábrák és táblázatok

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia.

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A hemofilia kezelésének fejlődése a transzfúziótól a génterápiáig Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás;

Részletesebben

CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN

CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CANDIDA FERTŐZÉSSEL SZEMBENI IMMUNITÁS AZ I-ES TÍPUSÚ AUTOIMMUN POLIENDOKRIN SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN Dr. Sarkadi Adrien Katalin Témavezető: Dr. Erdős Melinda DEBRECENI

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Sajtószemle 2015. szeptember 7.

Sajtószemle 2015. szeptember 7. Sajtószemle 2015. szeptember 7. Nol.hu Kisebb hús a kórházi kosztban Lejárt szeptember 1-jén a közétkeztetés egészségesebbé tételére adott és többször meghosszabbított türelmi idő. Az ÁNTSZ bejelentette:

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya

Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya Kórokozók ellen kialakuló immunválasz és vakcináció Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására Az influenza A vírus

Részletesebben

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014.

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. Az orvostudományi területen működő doktori iskolák képzésére vonatkozó alapelveket a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Paraziták elleni immunválasz

Paraziták elleni immunválasz Paraziták elleni immunválasz Parazita fertőzések okozói: Egysejtű élősködők (protozoa) malária (Plasmodium spp) álomkór (Trypanosoma spp) leishmóniázis (Leishmania spp) Többsejtű férgek Orsóférgesség (Ascaris

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 234 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 234 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006234T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 234 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 700417 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok Általános szempontok HAEMOTERÁPIA Komponens (zélzott) terápia Csoportazonos vér adható Négy órán belül beadandó (lejárati idő 35 nap) Egyéb gyógyszerrel nem adható (fiz. só, 5%-os albumin) 1 E vér 10g/L-el

Részletesebben

A sugárterápia hatása a daganatellenes immunválaszra

A sugárterápia hatása a daganatellenes immunválaszra 46 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A sugárterápia hatása a daganatellenes immunválaszra A sugárterápia és az immunterápia optimális kombinálásának lehetőségei LUMNICZKY KATALIN, SÁFRÁNY GÉZA Országos Közegészségügyi

Részletesebben

A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI

A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti- és Fogászati Klinika Igazgató: Prof. Németh Zsolt A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Dr. Barabás Péter, Dr. Huszár Tamás SE Szak-

Részletesebben

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com 1 Szűrés Törvény által előírt anonimitás, ingyenesség és vérvételkor illetve az eredmény átvételekor

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Protopy 0,03% kenőcs 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Protopy 0,03% kenőcs 0,3 mg takrolimuszt tartalmaz takrolimusz-monohidrát formájában.

Részletesebben

előállítva. Kínai hörcsög ovárium (CHO) sejtvonalban, rekombináns DNS technológiával

előállítva. Kínai hörcsög ovárium (CHO) sejtvonalban, rekombináns DNS technológiával 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Silapo 1000 NE/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 darab előretöltött fecskendőben tárolt 0,3 ml injekciós oldat 1000 nemzetközi

Részletesebben

Hagyományos vakcinák. PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Hagyományos vakcinák. PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Hagyományos vakcinák PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem A modern orvostudomány egyik legnagyobb sikere Edward Jenner (1749 1823) 1796: himlő

Részletesebben

Lehet-e molekulára csomót kötni?

Lehet-e molekulára csomót kötni? DAMJANOVICH SÁNDOR Lehet-e molekulára csomót kötni? A biofizika eszköztárának szerepe a jövô orvostudományában Damjanovich Sándor biofizikus az MTA rendes tagja Az orvostudomány szinte csodákra képes,

Részletesebben

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer Immunológia alapjai 16. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Plazma enzim mediátorok: - Kinin rendszer - Véralvadási rendszer Lipid mediátorok Kemoattraktánsok: - Chemokinek:

Részletesebben

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea Immunológia alapjai 8. előadás Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek Dr. Berki Timea Az immunválasz sejtjeinek párbeszéde 2 mechanizmussal zajlik: 1. Közvetlen sejt-sejt kapcsolódás útján:

Részletesebben

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Prof. Dr. Varró András 6720 Szeged, Dóm tér 12., Tel.: (62) 545-682 Fax: (62) 545-680 e-mail: varro.andras@med.u-szeged.hu Opponensi

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Mikroorganizmusok patogenitása

Mikroorganizmusok patogenitása Mikroorganizmusok patogenitása Dr. Maráz Anna egyetemi tanár Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Mikroorganizmusok kölcsönhatásai (interakciói) Szimbiózis

Részletesebben

6.1. Ca 2+ forgalom - - H-6. Kalcium háztartás. 4 g H + Albumin - Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca. Ca 2+ Belsô Ca 2+ forgalom

6.1. Ca 2+ forgalom - - H-6. Kalcium háztartás. 4 g H + Albumin - Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca. Ca 2+ Belsô Ca 2+ forgalom Ionizált Ca Ca komplex Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca H6. Kalcium háztartás 6.1. Ca 2 forgalom 1.2 mm 0.15 mm 1.15 mm 2.5 mm Albumin H Ca 2 Külsô Ca 2 forgalom Belsô Ca 2 forgalom 0.8 g Colon Jejunum

Részletesebben

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK Ártalmatlan anyagok bejutása egyes emberekben túlérzékenységi reakciókat válthat ki Nemkívánatos gyulladáshoz, sejtek és szövetek károsodásához vezet Az

Részletesebben

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Klinikai kémia Laboratóriumi diagnosztika Szerkesztette: Szarka András Írta: Szarka András (1-8, 11-15. fejezet) Keszler Gergely (9, 10. fejezet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

A programozott sejthalál mint életfolyamat

A programozott sejthalál mint életfolyamat APOPTOSIS Réz Gábor A programozott sejthalál mint életfolyamat A sejteknek, legyenek bár prokarióták vagy eukarióták, öröklött képességük van arra, hogy belső vagy külső jelek hatására beindítsák a programozott

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Magnézium-sztearát (Ph.Eur.), povidon K25, hipromellóz, makrogol 6000, titán-dioxid (E 171).

SEGÉDANYAG: Magnézium-sztearát (Ph.Eur.), povidon K25, hipromellóz, makrogol 6000, titán-dioxid (E 171). MEFORAL 850 MG FILMTABLETTA Meforal 850 mg filmtabletta metformin-hidroklorid 10 év feletti gyermekek és felnõttek részére HATÓANYAG: 850 mg metformin-hidroklorid (megfelel 662,9 mg metforminnak) filmtablettánként.

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

PDF Compressor Pro. Dr Petrovicz Edina.április.

PDF Compressor Pro. Dr Petrovicz Edina.április. Dr Petrovicz Edina.április. Az immunrendszer feladata Saját és idegen felismerése Kórokozó mikroorganizmusok elleni védekezés A szervezet saját, megváltozott sejtjeinek a felismerése, eliminálása Az immunrendszer

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Nivestim 12 millió Egység/0,2 ml oldatos injekció / infúzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az oldatos injekció / infúzió 60 milló Egység

Részletesebben

Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában

Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában Doktori tézisek Dr. Németh Tamás Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenséghez társuló, tünetekkel járó anaemia kezelése felnőtt és gyermekgyógyászati betegek esetén:

Krónikus veseelégtelenséghez társuló, tünetekkel járó anaemia kezelése felnőtt és gyermekgyógyászati betegek esetén: 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Binocrit 1000 NE/0,5 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az oldat milliliterenként 2000 NE alfa epoetint* tartalmaz, amely 16,8

Részletesebben