KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE"

Átírás

1 KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baja Bernadett Kémia és Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Varga Kálmán egyetemi tanár Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet Veszprém, 2011.

2 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A dekontaminációs technológiák fejlesztésének elsődleges célja, hogy alkalmazásuk révén a karbantartó személyzet kollektív dózisa csökkenjen a nukleáris létesítményekben. A dekontaminációs technológia alkalmazásakor a legfontosabb célkitűzés a hatékonyság, azaz a lehető legnagyobb dekontaminációs faktor (DF) elérése a szerkezeti anyag felületek károsodása nélkül. A paksi atomerőműben a primerköri főberendezések és azok kiszerelhető elemeinek vegyszeres dekontaminálására az AP-CITROX-eljárás különböző változatait alkalmazzák. A kiszerelhető elemek elsősorban a főkeringtető szivattyú (FKSZ) forgórészek dekontaminálását fűthető, nagytérfogatú dekontamináló kádakban végzik. Kiszakaszolt berendezések gőzfejlesztők (GF) dekontaminálására dekontamináló berendezést használtak. Az AP- CITROX-eljárást a paksi atomerőmű 1-3. blokkjainak gőzfejlesztőin az közötti időszakban összesen 24 esetben alkalmazták. Az üzemi adatok elemzése és a technológia korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján megállapítható, hogy az alkalmazott technológia nagy acélfelületekkel rendelkező berendezések dekontaminálására alkalmatlan évben tematikus vizsgálatok kezdődtek az AP-CITROX-eljárás gőzfejlesztő hőátadó csövekre gyakorolt korróziós és felületkémiai hatására vonatkozóan. Ezt követően évtől - a Paksi Atomerőmű ZRt. támogatásával - egy új kémiai dekontaminációs bázistechnológia műszaki dokumentációjának megalkotását célzó kutatási-fejlesztési program indult. A időszakban a bázistechnológiát továbbfejlesztettük más kiszakaszolható illetve kiszerelhető berendezések mentesítésére, valamint az erőmű jövőbeni leszerelését (dekomisszionálását) megelőző totál dekontaminálási feladatok ellátására. A időszakban PhD ösztöndíjasként kapcsolódtam be a fenti kutatási programokba. Elsődleges célom a dekontaminált gőzfejlesztőkből származó hőátadó csőfelületeket borító oxidréteg szerkezetében és korróziós állapotában az üzemidő múlásával összefüggésben kimutatható tendenciák vizsgálata. További feladatomnak tekintettem a bázistechnológia továbbfejlesztett változatai által okozott korróziós és felületkémiai hatások összehasonlító elemzését. Kutatómunkám alapvető részfeladatait az alábbiakban foglalhatjuk össze: Elektrokémiai (voltammetria) és felületvizsgálati (SEM-EDX, CEMS) módszerek alkalmazása és komplex elemzése révén a Paksi Atomerőmű ZRt. által biztosított 13 db, 08X18H10T (GOSZT ) típusú ausztenites szerkezetű hőátadó acélcső korróziós és felületkémiai állapotának felmérése, elemzése, valamint gőzfejlesztő adatbázis továbbfejlesztése. Az azonos gőzfejlesztőkből különböző időpontokban kivágott hőátadó csőminták felületét borító oxidrétegek szerkezetében megfigyelhető tendenciák elemzése. Részvétel a dekontaminációs technológiák laboratóriumi hatásvizsgálatának végrehajtásában. A kifejlesztett technológiák hatékonyságának értelmezése az eljárások korróziós és felületkémiai hatásainak tükrében. 2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK A dekontaminációs technológiák korróziós és felületkémiai hatásait elektrokémiai (voltammetria), és felületvizsgálati (CEMS, SEM-EDX) módszerekkel tanulmányoztam. A laboratóriumi vizsgálatokat a paksi atomerőmű különböző gőzfejlesztőiből származó ausztenites acélcsőmintákon végeztük el. Az összehasonlító munka során a technológiák hatékonyságának meghatározására dozimetriai (γspektrometria), és oldatkémiai (ICP-OES) módszerek eredményeit használtam fel. 1 2

3 3. TÉZISEK 1. Tendenciák a paksi atomerőmű gőzfejlesztőinek korróziós állapotában A időszakban elektrokémiai (voltammetria) módszerrel végzett tematikus vizsgálatok eredményeit áttekintve megállapítottam, hogy az üzemidő előrehaladtával a gőzfejlesztő hőátadó csövek korróziós jellemzőiben (E k, i k, i p és v k ) kedvezőtlen tendencia nem fedezhető fel. Rámutattam, hogy a dekontaminált hőátadó acélcsövek felületén kialakult oxidstruktúra stabilitása az üzemidő előrehaladtával jelentősen javult, s ma már az 1-4 reaktorblokk valamennyi gőzfejlesztője hasonlóan kedvező eróziós-korróziós sajátságokat mutat (az eltávolítható felületi réteg vastagsága (d): ~ 0,1 µm). Hangsúlyoznom kell ugyanakkor azt a tényt, hogy a hőátadó csőfelületekről eltávolított korróziótermék jelentős részét továbbra is a diszperz fázis (szilárd maradék) adja. Felületvizsgálati módszerek (CEMS, SEM-EDX) eredményeit elemezve igazoltam, hogy a több éve dekontaminált csőminták felületközeli tartományában Cr-ban, Niben dús, inverz spinell-szerkezetű ( magnetit ) található, amely megnöveli a korrózióálló acélfelületeket borító oxidréteg védőképességet. Az egyre javuló mobilitási adatok, valamint az AP-CITROX technológia évi tömeges alkalmazását követően az üzemidő múlásával összefüggésben tapasztalt kedvező morfológiai és felületszerkezeti változások alapján reálisan feltételezhető, hogy a dekontaminált gőzfejlesztő hőátadó csőfelületek védőképessége (oldhatósága, vegyszerállósága), valamint mechanikai stabilitása az üzemidő előrehaladtával kedvezően változik. 2. Kémiai dekontaminációs technológiák hatékonysága, valamint felületkémiai és korróziós hatásai 2.1. Dekontaminációs technológiák hatékonysága a kezelt acélcsövek felületi tulajdonságainak tükrében A PE RRI-ben kidolgozott kémiai dekontaminációs bázistechnológia továbbfejlesztésével nyert a különböző primerköri berendezések dekontaminálására alkalmazható eljárásokat vizsgálva megállapítottam, hogy hatékonyságuk nagymértékben függ a felületi oxidréteg vastagságától, kémiai és fázis-összetételétől, morfológiájától (szemcseméret, fajlagos felület), valamint a kezelt acélcsövek dekontaminációs előéletétől. Igazoltam, hogy - a négyes blokki GF-ből, illetve az 1-3 reaktorblokki GF-ből származó ausztenites acél minták dekontaminálhatósága között alapvető különbség van. - a kémiai kezelések hatékonyságát mindkét felülettípusnál a 60 Co radionuklid eltávolíthatósága szabja meg. Következésképpen, a dekontaminációs eljárások ipari megvalósításánál a megfelelő hatékonyság elérése szempontjából elengedhetetlen a dekontaminálandó berendezések felületi tulajdonságainak komplex ismerete Az ausztenites korrózióálló acélfelületek dekontaminálhatóságának értelmezése A kísérleti eredmények, valamint a szakirodalmi adatok összehasonlító elemzésével megállapítottam, hogy a négyes blokki (08X18H10T (GOST ) vagy azzal megegyező összetételű) ausztenites korrózióálló acélfelületek dekontaminálhatósága nagymértékben függ a felületeket borító kristályos lerakódások kémiai összetételétől és morfológiájától. Igazoltam, hogy a felületek dekontaminálhatósága szempontjából a kristályok króm tartalma, szemcsemérete és fajlagos felülete meghatározó. Ezen paraméterek ismerete lehetőséget ad az acélfelületek által hordozott radioaktivitás, valamint kémiai ellenálló képességük potenciális sorrendjének becslésére. A kristályok által hordozott korróziótermék radionuklidok mennyiségének becslésére az ún. aktivációs és transzport mechanizmust használtam fel. Ugyanakkor, a felületek kontaminációjának domináns mechanizmusától függetlenül kijelenthető, hogy nagyobb krómtartalmú kristály általában több aktivitást hordoz, azonban kémiailag jóval ellenállóbb, így nehezebb eltávolítani a dekontaminációs kezelések során. Ezt az alábbi vizsgálati eredmények támasztják alá: 3 4

4 a) A kis krómtartalmú kristályokkal borított felületek kémiai dekontaminációja során a kristályok szemcseméretétől függően a 60 Co eltávolíthatósága a felületről 98-99%-os hatékonysággal valósítható meg. b) A nagy krómtartalmú kristályos oxidlerakódásokkal borított felületek dekontaminálása során 60-82%-os hatékonyság érhető el a 60 Co eltávolíthatósága szempontjából. Azonban a hatékonyság a dekontamináló oldat fajlagos hatóanyagtartalmának növelésével javítható A paksi atomerőműben a korábbi években dekontaminált ausztenites korrózióálló acélfelületek dekontaminálhatóságának értelmezése Igazoltam, hogy az 1-3 blokki GF-ekből származó (08X18H10T (GOST ) vagy azzal megegyező összetételű) acélcsövek könnyebben és nagyobb hatékonysággal dekontaminálhatók (a 60 Co radionuklid eltávolíthatósága 99%-nál nagyobb). Ennek oka az, hogy a felületükön jelenlévő kristályos oxidlerakódás a korábbi években alkalmazott ipari dekontamináció során már részleges oldásra került, s helyette vastag (5-11 µm), ún. hibrid szerkezetű oxid-struktúra keletkezett. A hibrid szerkezetű oxidrétegben inhomogén a radionuklidok eloszlása, s az elért hatékonyság adatok arra utalnak, hogy ez az oxidréteg kémiai dekontamináció során kisebb ellenálló képességgel rendelkezik, mint a beavatkozástól mentes, eredeti felület A dekontaminációs eljárások korróziós és felületkémiai hatáselemzése a) Az elektrokémiai (voltammetria) és felületvizsgálati (SEM- EDX) eredmények alapján megállapítottam, hogy a dekontaminációs bázistechnológia továbbfejlesztett változatainak alkalmazását követően a felületeken szelektív (lyuk-, rés-, illetve kristályközi korrózió) korróziós elváltozások nem tapasztalhatók. A kezelt felületek passzív állapota nem romlott az eredeti felületekhez viszonyítva. A mintafelületek korróziós jellemzőiben kedvezőtlen tendencia a kémiai eljárással összefüggésben nem mutatható ki. A dekontaminációs kezelést követően felületek átlagos korróziósebessége kisebb, mint 0,45 µm év -1. b) A dekontaminációs kezelés hatására a mintafelületek morfológiája kedvező irányban változott. Azokon a mintákon, ahol a teljes oxidréteg eltávolításra került a felületek érdessége csökkent és kezelt felületek kémiai összetétele megfelel a tömbi acélfázis összetételének. A dekontaminációs eljárást követően a mintafelületeken maradt oxidmaradványok króm tartalma jelentős, így kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkeznek. Az ICP-OES eredmények igazolják, hogy az utolsó technológiai lépésekben eltávolított fém mennyiségek minden esetben legalább két nagyágrenddel kisebbek, mint az előoxidációs lépésben oldatfázisba jutó ötvöző komponensek koncentrációi. Mindezek alapján reálisan feltételezhető, hogy a kezelt felületekeken maradt oxidmaradványok mobilitása csekély. A kémiai kezeléssel összefüggésben a dekontamináló oldatokból visszamaradó vegyszer maradványok (mangán-dioxid és szerves szén) nem mutatható ki számottevő mennyiségben a kezelt felületeken. 4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK IPARI HASZNOSÍTÁSA A kutatásokat a Paksi Atomerőmű ZRt. finanszírozta. A bemutatott kutatási eredmények hasznosításra kerültek a reaktorblokkok élettartam hosszabbítását megelőző műszaki (vegyészeti, korróziós) felülvizsgálat során. 5 6

5 5. FONTOSABB PUBLIKÁCIÓk Nemzetközi referált folyóiratban megjelent idegen nyelvű publikációk 1. A. Szabó Nagy, K. Varga, B. Baja, Z. Németh, D. Oravetz, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk: Long-term effects of a chemical decontamination procedure on the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators. Nova Biotechnologica VII-1, (2007) 2. B. Baja, K. Varga, Z. Németh, P. Kádár, N. A. Szabó, D. Oravetz, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk, G. Patek: Long-term trends in the corrosion state and surface properties of the stainless steel tubes of steam generators decontaminated chemically in VVER type nuclear reactors. Corrosion Sci. 51, (2009) (IP:2,293) 3. Z. Németh, B. Baja, K. Radó, E. H. Deák, K. Varga, A. N. Szabó, J. Schunk, G. Patek: Comparative study of the corrosion and surface analytical effects of the decontamination technologies. J. Radioanal. Nucl. Chem., 286(3), (2010) (IP: 0,631) 4. P. Kádár, K. Varga, B. Baja, Z. Németh, N. Vajda, Zs. Stefánka, L. Kövér, D. Varga, I. Cserny, J. Tóth, T. Pintér, J. Schunk: Accumulation of uranium, transuranium and fission products on stainless steel surfaces. II. Sorption studies in a laboratory model system J. Radioanal. Nucl. Chem., 288, (2011) Az Értekezéshez szorosan nem kapcsolódó egyéb nemzetközi referált folyóiratban megjelent idegen nyelvű publikáció 5. Sz. E. Bárdos, B. Baja, E. Horváth, A. Horváth: Photocatalytic decomposition of L-serine and L-aspartic acid over bare and silver deposited TiO 2 J. Photochem. and Photobiol. 213, (2010) (IP: 2,553) Magyar nyelvű referált folyóiratban megjelent publikációk 1. Baja B., Németh Z., Kádár P., Varga K., Nagyné Szabó A., Oravetz D., Homonnay Z., Kuzmann E., Kövér L., Varga D., Cserny I., Tóth J., Schunk J., Patek G.: Korróziós-eróziós tendenciák a paksi atomerőmű gőzfejlesztőiben, Korróziós Figyelő 47(3), (2007) 2. Kádár P., Varga K., Baja B., Németh Z., Vajda N., Stefánka Zs., Kövér L., Varga D., Cserny I., Tóth J., Pintér T. Schunk J.: Urán és transzurán nuklidok, valamint hasadványtermékek akkumulációja acélfelületeken. II. Szorpciós vizsgálatok dinamikus laboratóriumi modellrendszerben. Korróziós Figyelő 48(3), (2008) 3. Baja B., Horváthné Deák E., Berkesi K., Varga K., Radó K., Németh Z., Szeiler G., Nagyné Szabó A., Oravetz D., Schunk J., Patek G., Baradlai P.: Atomerőművi gőzfejlesztők kémiai mentesítése III. Dekontaminációs technológiák korróziós és felületkémiai hatásainak Korróziós Figyelő 49(6), (2009) 4. Varga K., Horváthné Deák E., Nagyné Szabó A., Felföldi V., Baja B., Németh Z., Schunk J., Patek G.: Atomerőművi kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése Nukleon 3(3)70, 1-6 (2010) 5. Varga K., Baja B., Horváthné Deák E., Kristóf T., Vajda N., Horváth L. G., Pintér T., Patek G., Schunk J.: Radioaktív korróziótermékek keletkezése és transzportja nyomottvizes atomreaktorokban Nukleon (Megjelenés alatt) Idegen nyelvű előadás és poszter 1. B. Baja, K. Varga, Z. Németh, K. Radó, D. Oravetz, K. É. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk: Long-term effects of the AP- CITROX decontamination procedure on the protective oxide-layer formed on stainless steel. EUROCORR 2007, Freiburg im Breisgau, Germany, 9-13 September,

6 2. K. Varga, B. Baja, Z. Németh, K. Radó, D. Oravetz, K.E. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk: Long-term effects of the AP- CITROX decontamination procedure on the oxide-layer formed on stainless steel tubes of steam generators. RER 9/076 IAEA Expert Meeting: Crud deposition on fuel cladding. Paks-Bikács Hungary, July 2-4, B. Baja, K. Varga, Z. Németh K. Radó, D. Oravetz, K.E. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk, G. Patek: Corrosion-erosion tendencies on the primary side of the steam generators at Paks NPP. Seventh International Conference on Nuclear and Radiochemistry (NRC7), Budapest, Hungary, August, B. Baja, K. Radó, Z. Németh, K. Varga, N. A. Szabó, J. Schunk, G. Patek: Comparative study of the corrosion and surface analytical effects of the decontamination technologies EUROCORR 2009, Nice, France, 6-10 September, A. Szabó Nagy, K. Varga, B. Baja, Z. Németh, D. Oravetz, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk, G. Patek: Comprehensive investigation of the corrosion state and surface properties of the stainless steel tubes of steam generators. 16th Radiochemical Conference, April 2010 Marianské Lasné, Czech Republik. Booklet of Abstracts. Chem. Listy 104, 107. (2010) ISSN E. H. Deák, A. Szabó Nagy, K. Varga, B. Baja, Z. Németh, D. Oravetz, J. Schunk, G. Patek: Comprehensive studies of corrosion processes of austenitic stainless steel and carbon steel in permanganate solutions The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE 2010), Nice, France, September 26- October 1, E. H. Deák, A. Szabó Nagy, B. Baja, K. Varga, Z. Németh, D. Oravetz, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk, G. Patek: Long-term trends in the corrosion state of the stainless steel tubes of steam generators decontaminated chemically The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE 2010), Nice, France, September 26- October 1, Magyar nyelvű előadás 1. Baja B., Németh Z., Varga K., Kádár P., Nagyné Szabó A., Oravetz D., Homonnay Z., Kuzmann E., Schunk J., Patek.G.: Korróziós-eróziós tendenciák a paksi atomerőmű gőzfejlesztőiben Őszi Radiokémiai Napok 2007 Sopron, október Baja B., Radó K., Németh Z., Varga K., Schunk J., Patek G.: Kémiai dekontaminációs technológiák korróziós és felületkémiai hatásainak Őszi Radiokémiai Napok 2008 Hajdúszoboszló, október Radó K., Baja B., Kádár P., Németh Z., Varga K., Schunk J., Patek G.: Kémiai dekontaminációs technológiák fejlesztésének újabb irányai és eredményei Őszi Radiokémiai Napok 2008 Hajdúszoboszló, október Németh Z., Baja B., Kádár P., Varga K., Nagyné Szabó A., Schunk J., Patek G.: Gőzfejlesztő hőátadó csövek primer oldali felületének állapotelemzése. VII. Nukleáris Technikai Szimpózium (Magyar Nukleáris Társaság), Budapest, december Baja B., Radó K., Kádár P., Németh Z., Varga K., Nagyné Szabó A., Schunk J. Patek G.: Kémiai dekontaminációs technológiák hatékonyságának valamint korróziós és felületkémiai hatásainak Őszi Radiokémiai Napok 2009 Pécs, október Baja B., Varga K., Németh Z., Horváthné Deák E., Nagyné Szabó A., Patek G., Baradlai P., Schunk J.: Kémiai dekontaminációs technológiák hatékonyságának és felületkémiai hatásainak Őszi Radiokémiai Napok 2010 Keszthely október

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZS- GÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Kádár László Péter Kémia Doktori Iskola Témavezető: Dr. Varga Kálmán

Részletesebben

KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Nagyné Szabó Andrea Kémia Doktori Iskola

KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Nagyné Szabó Andrea Kémia Doktori Iskola KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Nagyné Szabó Andrea Kémia Doktori Iskola Témavezető: Dr. Varga Kálmán egyetemi tanár Pannon Egyetem

Részletesebben

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS LABORATÓRIUMI HATÁSVIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés tézisei Radó Krisztián Kémia Doktori Iskola Témavezető: Dr. Varga Kálmán

Részletesebben

COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF CORROSION PHENOMENA IN NUCLEAR STEAM GENERATORS. Thesis of the PhD dissertation

COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF CORROSION PHENOMENA IN NUCLEAR STEAM GENERATORS. Thesis of the PhD dissertation COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF CORROSION PHENOMENA IN NUCLEAR STEAM GENERATORS Thesis of the PhD dissertation Nagyné Szabó Andrea Chemistry Doctoral School Supervisor: Dr. Varga Kálmán University of Pannon

Részletesebben

Nukleon szeptember III. évf. (2010) 70

Nukleon szeptember III. évf. (2010) 70 Atomerőművi kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése Varga Kálmán 1, Horváthné Deák Emese 1, Nagyné Szabó Andrea 1, 2, Felföldi Viktória 1, Baja Bernadett 1, Németh Zoltán 1, Schunk János 3, Patek

Részletesebben

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés.

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés. KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományok Doktori Iskola Készítette: Baja Bernadett

Részletesebben

Tudományos publikációk és hivatkozások (Scientific Publications and Independent Citations)

Tudományos publikációk és hivatkozások (Scientific Publications and Independent Citations) Tudományos publikációk és hivatkozások (Scientific Publications and Independent Citations) 2010. év/year 1. P. Kádár, K. Varga, Z. Németh, N. Vajda, T. Pintér, J. Shunk: Accumulation of uranium, transuranium

Részletesebben

Atomreaktorok korróziós transzportfolyamatainak vizsgálata a primerköri hőhordozóból vett minták elemzésével

Atomreaktorok korróziós transzportfolyamatainak vizsgálata a primerköri hőhordozóból vett minták elemzésével Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettudományi kar Vegyész MSc RADANAL Analitikai, Izotóptechnikai Kft. Radiokémiai Laboratórium Atomreaktorok korróziós transzportfolyamatainak vizsgálata a primerköri

Részletesebben

Búcsú Kálmán Erikától

Búcsú Kálmán Erikától H-1025 Budapest, MAGYAR KORRÓZIÓS SZÖVETSÉG Pusztaszeri út 59-67. HUNGARIAN FEDERATION OF CORROSION Phone: (36)-1-438-1166 Fax: (36)-1-438-1164 Az Európai Korróziós Szövetség Tagja hunkor@hunkor.hu A Nemzetközi

Részletesebben

Termohidraulikai számítások. Terhelési körülmények. Szerkezeti integritás kritérium. n k K I < K Ic

Termohidraulikai számítások. Terhelési körülmények. Szerkezeti integritás kritérium. n k K I < K Ic ÁLLAPOTELLENŐRZÉS CONDITION CONTROL IDŐSZAKOS RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI ATOMERŐMŰVEKBEN EXPERIENCES OF IN-SERVICE NON-DESTRUCTIVE INSPECTIONS IN NUCLEAR POWERPLANT DÓCZI MIKLÓS*, SZABÓ

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Szentmiklósi László BEVEZETÉS IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA. Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN

Szentmiklósi László BEVEZETÉS IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA. Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BEVEZETÉS Szentmiklósi László IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN Témavezető: Dr. Révay Zsolt MTA Izotópkutató Intézet Egyetemi konzulens: Dr. Nagyné

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

N és 13 N RADIOIZOTÓPOK KÖNNYŐVÍZ-HŐTÉSŐ REAKTOROK HŐTİVIZÉBEN. Irodalom: K.H. Neeb: Radiochemistry in Nuclear Power Plants

N és 13 N RADIOIZOTÓPOK KÖNNYŐVÍZ-HŐTÉSŐ REAKTOROK HŐTİVIZÉBEN. Irodalom: K.H. Neeb: Radiochemistry in Nuclear Power Plants RADIOIZOTÓPOK KÖNNYŐVÍZ-HŐTÉSŐ REAKTOROK HŐTİVIZÉBEN Irodalom: K.H. Neeb: Radiochemistry in Nuclear Power Plants CSOPORTOSÍTÁS A hőtıvíz, az adalékok és a szennyezık aktiválási termékei Hasadási termékek

Részletesebben

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002. évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. dr.univ Sági László RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI

Részletesebben

XLIX. évfolyam 2009 TARTALOM

XLIX. évfolyam 2009 TARTALOM XLIX. évfolyam 2009 Jambrich Ágoston: Villamos távvezetékek és talajban futó acél csõvezetékek kölcsönhatásai.............3 Bacskai Antal: Korróziós szempontok heterogén hegesztett kötések alkalmazásakor...................8

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Munkahely: Név: Kissné Dr. Svéda Mária Leánykori név: Svéda Mária Születési hely, év: Miskolc, 1975. november 5. Anyja neve: Simkó Mária Julianna Családi állapot: férjezett

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Vezető kutató: Dr. Molnár Mihály Pályázat azonosító: F69029

Szakmai zárójelentés Vezető kutató: Dr. Molnár Mihály Pályázat azonosító: F69029 A légkör fosszilis tüzelőanyagoktól származó CO 2 tartalmának meghatározása 14 C és CO 2 koncentráció méréssel Magyarországon A kutatás célja Nagypontosságú légköri CO 2 koncentráció és 14 C méréseket

Részletesebben

Jövőnk és a nukleáris energia

Jövőnk és a nukleáris energia Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 9. A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEI (AZ ATOMERŐMŰ LESZERELÉSE)... 1 9.1. A leszerelés szempontjából

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL

GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL IX. Évfolyam 1. szám - 2014. január Solymosi József - Solymosi Máté solymosi.jozsef@uni-nke.hu - mate.solymosi@somos.hu GONDOLATOK AZ ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA CÍMŰ KÖNYVRŐL Absztrakt Az Atomreaktorok biztonsága

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

A Doktori értekezés tézisei. Hasadási és korróziós termékek adszorpciója atomerőművek primerköri szerkezeti anyagain.

A Doktori értekezés tézisei. Hasadási és korróziós termékek adszorpciója atomerőművek primerköri szerkezeti anyagain. A Doktori értekezés tézisei Hasadási és korróziós termékek adszorpciója atomerőművek primerköri szerkezeti anyagain Répánszki Réka Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémia Doktori Iskola Elméleti és fizikai

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL

Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nagy Gábor: HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRİ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetője (TÉZISFÜZET)

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata OTKA nyilvántartási szám: T 049848 Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata Témavezetı: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, BME Mőszaki Mechanikai Tanszék Kutatási beszámoló:

Részletesebben

Nyomottvizes atomerımővek primerköri vízüzeme

Nyomottvizes atomerımővek primerköri vízüzeme Nyomottvizes atomerımővek primerköri vízüzeme Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI Tartalom 1. Konstrukció: hıátvitel és hőtıvíz áramlás. 2. Szerkezeti

Részletesebben

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Ph.D. értekezés tézisei A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Sebő Sándor okl. kohómérnök Témavezető: Dr. Voith Márton egyetemi tanár A doktori

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom * Az üzemzavar animációja

Részletesebben

NUKLEÁRIS ENERGIA: VELE VAGY NÉLKÜLE? Bajsz József MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

NUKLEÁRIS ENERGIA: VELE VAGY NÉLKÜLE? Bajsz József MVM Paksi Atomerőmű Zrt. NUKLEÁRIS ENERGIA: VELE VAGY NÉLKÜLE? Bajsz József MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A pénzügyi-gazdasági válság jelentôsen mérsékelte az energiafelhasználást. Bekövetkezett az, amire a világháború óta nem volt

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZÕ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 218-5555 Fax.: 218-5585, 216-6815 Paksi Atomerőmű 1-4. blokk A Paksi

Részletesebben

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT)

Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Vietnami szakemberek nukleáris képzése Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Szalóki Imre, Dóczi Rita, Gerényi Anita, Oláh Zita, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67 Rózsavölgyi Zsolt** Kulcsszavak: szerkezet épsége (integritása), kazánüzemi károsodások, állapotellenőrzés Keywords: structure integrity, failures of boiler service, condition control There are short revue

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL PA EGYETEM 2,3-DIHID-2,2,2-TIFEIL-FEAT-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -XAZAFSZFL KIALAKULÁSA ÉS EAKCIÓJA SZÉ-DIXIDDAL ÉS DIXIGÉEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Bors István okleveles kémia-környezettan

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. Hazánkban a pest megyei Püspökszilágy és Kisnémedi határában létesült Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló már több mint

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között

E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Nukleon 2013. március VI. évf. (2013) 129 E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA körülmények között Perezné Feró Erzsébet, Horváth Lászlóné, Hózer Zoltán, Kracz Gergely, Kunstár Mihály, Nagy Imre,

Részletesebben

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Dr. Trampus Péter Trampus Mérnökiroda 2060 Bicske, Zrínyi Miklós u. 20., +36 22 262 418 Az atomerőművek azon nyilvánvaló adottságuk eredményeként,

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

Az AGNES-program. A program szükségessége

Az AGNES-program. A program szükségessége Az AGNES-program A program szükségessége A Paksi Atomerőmű VVER-440/V-213 blokkjai több mint húsz éve kezdték meg működésüket. A nukleáris biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek érdeklődésének homlokterében

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL Neuróhr Katalin Témavezető: Péter László SZFKI Fémkutatási Osztály 2011. május 31. PhD témám: Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS Sopron 2007 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi ÚJ BLOKKOK A PAKSI TELEPHELYEN RÉSZ Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökség BME Nukleáris Technikai Intézet Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő 1. A tudományos bizottság neve: MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság 2. A tudományos bizottság tisztségviselői: elnök: Homonnay Zoltán, titkár: Szentmiklósi László 3. A bizottság létszáma: tagjai: Farkas

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata

Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Radó Krisztián okleveles vegyész Témavezető: Dr.

Részletesebben

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert. KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása Közlekedési alkalmazásokhoz Kriston Ákos, PhD hallgató, Kriston Ákos, PhD hallgató, Inzelt György,

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK

MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK BIOLÓGIAI BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA SZÁRAZ LEONÓRA doktori értekezésének tézisei

Részletesebben

XLVIII. évfolyam 2008

XLVIII. évfolyam 2008 XLVIII. évfolyam 2008 TARTALOM Lingvay József Lingvay Carmen: Hozzájárulások a polietilén bevonatok öregedésének tanulmányozásához I. Polietilénnel bevont csövek korróziós szigetelése és átmeneti ellenállása..................................................................3

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása Doktori értekezés tézisei Szanka Amália Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémia Doktori Iskola Szintetikus kémia, anyagtudomány,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Kovács András IKI KTT intézeti látogatás 2010. október 5-7., Budapest A K+F témák 1. Roncsolásmentes analitikai módszereket (gamma spektrometriát

Részletesebben

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica Radioaktív gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0. -1 01/2014:0125 RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Radiopharmaceutica DEFINÍCIÓ Radioaktív gyógyszerkészítménynek vagy radiogyógyszereknek nevezünk

Részletesebben

Pannon Egyetem. Néhány X CH 2 CH(NH 2 )COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása

Pannon Egyetem. Néhány X CH 2 CH(NH 2 )COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása Doktori (PhD) értekezés tézisei Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Néhány X CH 2 CH(NH 2 )COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása Készítette Szabóné dr. Bárdos Erzsébet

Részletesebben

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez Bevezető Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez A Függelékben két eredeti angol nyelvű szemelvényt olvashatunk néhány elválasztási módszer

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS SPEKTROMETRIAI ANALÍZISE Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Bacsik Zoltán okl. környezetmérnök Konzulens: Dr. Mink János egyetemi tanár Készült a Pannon

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN

KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN KORRÓZIÓS JELENSÉGEK KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐKBEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Nagyné Szabó Andrea okleveles környezetmérnök Témavezető: Dr.

Részletesebben

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Szerző: Hullár Hanna Dóra, Anyagmérnök BSc, IV. évfolyam Témavezető: Balczár Ida Anna, PhD hallgató Munka helyszíne: PE-MK,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

SZILIKÁTTECHNIKA O 3. Néhány nagy tisztaságú Al 2. mûszaki kerámia hajlítószilárdsági vizsgálata

SZILIKÁTTECHNIKA O 3. Néhány nagy tisztaságú Al 2. mûszaki kerámia hajlítószilárdsági vizsgálata SZILIKÁTTECHNIKA Néhány nagy tisztaságú Al 2 mûszaki kerámia hajlítószilárdsági vizsgálata Csányi Judit * Gömze A. László * Kövér Zsuzsanna Ilona ** * Miskolci Egyetem, Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszék

Részletesebben

A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén

A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén Nukleon 2008. július I. évf. (2008) 10 A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén Dr. Pós István, Parkó Tamás Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71., tel.:

Részletesebben

Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon

Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon Bükki-Deme András Témavezető: Dr. Szabó István DEBRECENI EGYETEM Fizika Doktori Iskola Debrecen, 2011

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Füleki Péter Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel Doktori tézisek Témavezető: Dr. Adorjányi

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Tóth Tamás 1 Tóth József Barnabás 2 A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Summary Village heating plants operating in the EU have directly

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

DR. HERNÁD MÁRIA. - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei -

DR. HERNÁD MÁRIA. - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács DR. HERNÁD MÁRIA - A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei - című doktori (PhD) értekezésének szerzői

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi Ph.D. Értekezés Tézisei Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi szerkezet hatás összefüggései Vanyúr Rozália Témavezető: Dr. Héberger Károly Konzulens: Dr. Jakus Judit MTA

Részletesebben