Phare-korszak Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Phare-korszak Magyarországon"

Átírás

1 Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 1. Phare-korszak Magyarországon A PHARE PROGRAM ÉS AZ INTEGRÁCIÓ BÚCSÚ A VILÁGÍTÓTORONYTÓL HONNAN HOVÁ MIT ADOTT A PHARE? SZERTEÁGAZÓ FEJLESZTÉSEK 2007

2 A Falu-Város-Régió folyóirat támogatója: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Felelôs kiadó: VÁTI Kht. Vezérigazgató: Csanádi Ágnes A kiadó címe: 1016 Budapest, Gellérthegy u A szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Bujdosó Sándor, dr. Csemez Attila, Fülöp Judit, Gauder Péter, Ongjerth Richárd, Salamin Géza, dr. Szaló Péter, Szoboszlai Zsolt A szerkesztôség vezetôje: Bálintné Réffy Edit, Szerkesztô: Czáka Sarolta Nyomdai elôkészítés: Remetecom Bt. Nyomás: Pátria Nyomda Zrt. ISSN: A lap olvasható az interneten:

3 T A R T A L O M Bajnai Gordon A PHARE CSAK A KEZDET VOLT 3 Interjú Michael Lake nagykövettel A PHARE PROGRAM ÉS AZ INTEGRÁCIÓ 4 MIT ADOTT A PHARE? Tóthné Pálfi Katalin ZÖLD ELVEK NYOMÁBAN A környezetvédelmi fejlesztés mindannyiunk érdeke 35 A KERETEK Dr. Heil Péter BÚCSÚ A VILÁGÍTÓTORONYTÓL Visszatekintés a Phare programra 8 Dr. Thuma Róbert Földiák Gergely Filep Nándor CENTRALIZÁLT PÉNZÜGYI KOMMUNIKÁCIÓ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL A nemzeti alap szerepe a Phare-támogatásokban 11 Interjú Dr. Boros Imrével A PHARE KITELJESEDÉSE Minden tételért meg kellett küzdeni 14 Interjú Dr. Baráth Etelével RAGYOGÓ TELJESÍTMÉNY A Phare szerepe Magyarország uniós csatlakozásában 17 Dr. Szegvári Péter ALAPOZÁS ÉS ÉPÍTKEZÉS Hatékonyabb lett az intézményrendszer 19 Interjú dr. Szaló Péterrel HONNAN HOVÁ JUTOTT A TERÜLETFEJLESZTÉS? A Phare megmutatta a kiutat a nehéz helyzetbôl 24 Rónaszéki Gábor SZERTEÁGAZÓ FEJLESZTÉSEK A KPSZE kezelésében megvalósított Phare programok hét éve 27 Interjú dr. Vajda Lászlóval ELISMERTÉK A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGOT A Phare projektek kettôs haszna 38 Dr. Kenéz Gyôzô ALTERNATÍVA NÉLKÜLI KÖZÖS JÖVÔ A közlekedés fejlesztése 41 Dr. Braun Márton A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLÔDÉSE A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a fejlesztési programok 44 Dr. Tátrai Ferenc NE HALAT ADJ Modellprogramok a foglalkoztatásban és a képzésben 47 Interjú Bartal Attilával ESÉLYEGYENLÔSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN Az ESZA céljaival összhangban 52 Interjú Köves Alexandrával TERÍTÉKEN A TELJES PROBLÉMAKÖR Az elsô helyes lépések roma-ügyben 54 Váczy Zsuzsa Kovács István Vilmos SOKSZOROSAN MEGTÉRÜL Útépítés a digitális írástudáshoz az általános iskolákban /1 FALU VÁROS RÉGIÓ 1

4 Interjú Lunk Tamással és Galovicz Mihállyal TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK Régiók, intézmények, határtérségek 56 Interjú Vissi Andrással A HATÁR MENTI HELYZET IS LEHET ELÔNYÖS Autonóm fejlesztési politika 80 Karlik Csilla Füle Gábor CÉL: A TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK MÉRSÉKLÉSE Regionális Phare programok 64 Interjú Polgár Tiborral TÍZ ÉV A HATÁR MENTÉN Uniós szabályok elsô kézbôl 81 Interjú Török Zoltánnal ELÔNYT KOVÁCSOLNI A HÁTRÁNYBÓL Az elsô Phare-lépések a területfejlesztésben 69 Interjú Kalapáti Magdolnával A HATÁROK ÁTSZELÉSE Együttmûködések a magyar-román szakaszon 82 Interjú dr. Kovács Katalinnal A RÉGIÓK INDULÁSA: DÉL-DUNÁNTÚL Két program, nagy aktivitás 71 Interjú Veres Csillával ÚJ LEHETÔSÉGEK Interreg: nemzetközi együttmûködés a határ mentén 83 Interjú Böhönyey Ágnessel FOLYAMATOS ÉPÍTKEZÉS Terület- és intézményfejlesztési programok 72 Barna Viktor CSAK TISZTA FORRÁSBÓL A Phare programok pénzügyi szemmel 85 Interjú Takács Laurával ERÔSÍTÉS A RÉGIÓKNAK A Phare-tól a ROP-ig 74 Interjú Dr. Velikovszky Lászlóval AZ EU DELEGÁCIÓBÓL A MAGYAR OLDALRA Nyolc nagy stratégiai változás 88 Csalagovits Imre János Gordos Márta A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A Phare CBC tizenkét esztendeje 76 SUMMARIES 90 PHARE PROGRAMOK VEZETÔI 92 2 FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/1

5 A Phare csak a kezdet volt Vajon lehet-e tanulópénznek nevezni másfél évtized mintegy 1,5 milliárd eurónyi uniós támogatását? Ez így talán túlságosan is sarkos és leegyszerûsítô megfogalmazás volna. Az azonban bizonyos, hogy a politikailag is történelmi jelentôségû Phare program az elmúlt 16 évben nem csak Magyarország általános fejlôdéséhez járult hozzá jelenôsen, hanem bevezette hazánkat az uniós támogatások sokszor bonyolultnak tûnô világába is. Új készségeket, gondolkodásmódot hozott, megalapozta a fejlesztéspolitika új rendszerét, amely jó irányú és máig is tartó kultúraváltást indított el remélhetôleg nem csak saját területén. Fô eredményeit nézve a Phare a szervezett bûnözés elleni küzdelemtôl a mezôgazdaságon és a határôrizeti tevékenységen át az egészségügyi és szociális intézményrendszer támogatásáig számos területen segítette hazánk közeledését az Európai Unióhoz, illetve az unió tagállamainak általunk mindig is irigyelve figyelt hatékony, olajozottnak tûnô mûködéséhez. Ebbôl a mintegy másfél milliárd euróból az elmúlt tizenhat évben számos kézzelfogható infrastrukturális beruházás, közterületfelújítás, informatikai eszközbeszerzés vagy éppen akadálymentesítési beruházás valósult meg. A programnak azonban több olyan eredménye és hatása van, amely nem érhetô tetten egy-egy épületben, térfelújításban, mégis: talán ezek vannak leginkább hatással mindennapjainkra, gondolkodásmódunkra. A fogyatékkal élô emberek társadalmi befogadását és beilleszkedését oktatással segítô programok, a civil szervezeteknek a közösségi joganyag átvételéhez nyújtott segítség, vagy éppen a munka világából való kirekesztés ellen kidolgozott közmunkaprogram mind ilyen beavatkozás, amelyek hatása nagyon áttételesen, akár csak hosszú távon érezhetô, de elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy egészségesen, kiegyensúlyozottan mûködô országban, társadalomban élhessünk. Most visszatekintve, a program által támogatott sikeres projektek, tanulságok és általános eredmények tételes számbavételén túl (amit e kiadvány szakavatott szerzôi megtesznek), érdemes emlékeztetnünk magunkat a Phare program hosszú távú és aktuálisan talán legfontosabb közvetett hatására: Magyarországon több száz önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet tanult meg segítségével tervezni, pályázni és vállalásait teljesíteni. A másik oldalon, az állam részérôl pedig egy hosszadalmas és számos kudarccal terhelt folyamat során elkezdett kialakulni az az intézményrendszer, ami ugyan ma is folyamatos korrekciók mellett, de szabályosan és nemzetközi összehasonlításban is sikerrel képes kezelni a közösségi támogatásokat, felügyelni azok felhasználását. Elsajátítottunk egy új filozófiát, rendszerszemléletet, amit elônyünkre tudunk fordítani a következô hét év több mint 22 milliárd eurós támogatásainak célszerû, hatékony, az ország egészének boldogulását segítô befektetetésében. A Phare program ebben segített: miközben halat adott, megtanított bennünket hálót készíteni. Az elmúlt tizenhat év az átmenet és a tanulás idôszaka volt a fejlesztéspoltikában is. Ebben az idôszakban a Phare program jelentôs tapasztalatokkal gazdagította minden résztvevôjét az állami, a civil, a vállalkozási vagy az önkormányzati oldalon. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv jelentette fôpróbának is a vége felé közeledünk, és most jön az a nagy lehetôség, amelynek sikeres kihasználásához, az ország hosszú távú boldogulásának megalapozásához minden eddigi tapasztalatunkra, elhivatottságunkra és kitartásunkra szükség lesz között hét év átlagában évente kétszer annyi forrást használhatunk fel, mint amennyi a Phare-ban 1990 és 2003 között rendelkezésünkre állt. A siker rajtunk múlik, na meg persze a közösen készített háló minôségén. Bajnai Gordon kormánybiztos 2007/1 FALU VÁROS RÉGIÓ 3

6 A Phare program és az integráció Interjú Michael Lake nagykövettel, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának egykori vezetôjével A Phare projekteket eleinte gyakran»hirtelen felindulásból«hajtottuk végre, vagyis ha egy projekt jónak tûnt, akkor rögtön neki is láttunk a megvalósításának. Az én idômben minden egyes projektnek az acquis communautaire valamely részét kellett megcéloznia, azaz Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását kellett elôkészítenie. Az évek során projektek százait hajtottuk végre. Magyarországi tartózkodásom alatt mintegy 400 ezer euró értékben írtam alá projektszerzôdéseket mondta el lapunknak Michael Lake volt EU nagykövet, akit az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának vezetôjeként szerzett tapasztalatairól kérdeztünk. Az Európai Unió döntéshozóit milyen megfontolások vezérelték a Phare program elindítására? A második világháború után Sztálin visszautasította a Marshall-tervben való részvételt. A Marshall-terv a háború után a szétrombolt Európa újjáépítéséhez adott rendkívül nagyvonalú, ámbár részben öncélú amerikai segélyt, amelyben így csak Nyugat-Európa részesülhetett. Ezt követôen a szovjet blokkal (ideértve Közép- és Kelet- Európát is) az együttmûködés egyetlen színtere a NATO maradt. Ezen a helyzeten változtatni kellett. Az 1980-as években határozott liberalizációs folyamatot figyelhettünk meg a Szovjetunióban. A Mihail Gorbacsov nevével fémjelzett új politikai irány két alapelve a peresztrojka (átalakítás) és a glasznoszty (nyitottság) volt, ami jelentôs változást hozott a korábbi kommunista eszközökhöz az erôszakhoz, a hazugsághoz és a titkolózáshoz képest. Lengyelországban a Szolidaritás a lengyel pápa hatalmas befolyásával támogatva a lengyelországi kommunizmus alapjait veszélyeztette. Magyarországon pedig, különösen Kádár János halála után, egyre nyíltabban merült fel a liberalizáció iránti igény: környezetvédelmi csoportok alakulhattak meg anélkül, hogy megsemmisítették volna ôket, diákvezetôk és mások szabadon kinyilváníthatták véleményüket, anélkül, hogy bebörtönözték volna ôket. 4 Az Európai Közösség (EK, a késôbbi Európai Unió) számára 1989-re nyilvánvalóvá vált, hogy az arra leginkább fogékonynak tûnô országok gazdaságában lehetôség nyílik a szerepvállalásra, s ez az érintett országokban nem fogja a fenyegetettség érzését kelteni. A Párizsban megrendezett G7 talákozón az EK vezetôi arról döntöttek, hogy pénzügyi és strukturális támogatást nyújtanak lengyelországi és magyarországi reformmozgalmaknak. Ennek eredményeként indult útjára a Phare program, teljes nevén a Poland-Hungary, Assistance for the Reconstruction of the Economy, azaz a Lengyelország-Magyarország segélyprogram a gazdaság újjáépítésére. Szerencsés véletlen, hogy a betûszó jelentése franciául: világítótorony. Ez volt az elsô eset, hogy az Európai Közösség a vasfüggöny mögötti eseményekben vállalt szerepet. Tizenöt évvel késôbb ez a két ország további nyolc országgal karöltve belépett az Európai Unióba. Személyesen is jelen voltam a párizsi G7 csúcstalálkozón. Emlékszem, amikor megkérdeztem egy kollégámat, aki az Európai Bizottság akkori elnökének, Jacques Delors-nak a kabinetjében dolgozott, hogy nem lenne-e szükség egy speciális Task Force felállítására, amely csak a Phare programmal foglalkozna, akkor ô szkeptikusan felnevetett. A bizottságban szinte arra sem volt elég ember, hogy a tagországok által igényelt munkát el tudja végezni. FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/1

7 Mennyire segítették elô a Phare programok Magyarország uniós csatlakozását? Senki nem számított arra, hogy a kelet-európai kommunista diktatúrák összeomlanak, arra pedig végképp nem, hogy csupán két esztendôvel késôbb a Szovjetunió is darabjaira hullik. Addigra azonban a Phare program meghatározott célkitûzésekkel már megkezdte mûködését. Az EU hatalmas kihívás elôtt állt. Nem kellett sokáig várni, hivatalosan ig, hogy az EK mérlegelje a korábbi szovjet befolyási övezetbe tartozó országok EU-tagságának lehetôségét. Ezekkel az országokkal kapcsolatban negyvenötven éve, sôt talán soha nem beszélhettünk demokráciáról, független bíróságról, jogrendrôl, piacgazdaságról tôl tehát az volt a cél, hogy ezek az országok beléphessenek az EU-ba. Ehhez viszont hatalmas intézményépítô programokra volt szükség: létre kellett hozni a demokratikus intézményrendszert, a különbözô állami szerveket és az ezeket támogató civil szervezeteket, az országgyûlésnek elszámolással tartozó, független és hatékony bíróságokat. Mindezt nagyszabású infrastrukturális beruházások kísérték. Ugyanakkor a hivatalos megközelítésen túl törekedni kellett az EU által igen szárazon gazdasági és társadalmi kohéziónak nevezett cél felé, amely sok mindent foglalt magában: a diszkrimináció számos formájának felszámolásától a civil társadalom non-profit szervezeteinek kiépítésén, a szabad sajtó megteremtésén, a turizmus fejlesztésén át a független kulturális eseményekig. Magyarország és Lengyelország úttörô szerepet játszott abban, hogy a projekt-menedzsment feladatát amelyet Brüsszelben meglehetôsen személytelen és bürokratikus feladatként kezeltek és ezért rendkívül lassan haladt a helyi delegációkhoz helyezzék át. Bár a projektek irányítása itt is eléggé személytelen volt, de az áthelyezéssel két éven belül sikerült megszüntetnünk azt a várólistát, amelyen mintegy 48 millió euró összértékû megvalósítandó projekt szerepelt. A Phare program tervezése és adminisztrációja Budapesten történt. Ennek számos oka volt: hatékonyabbá tudtuk tenni az adminisztrációt, egyszerûbbé vált a munkatársak betanítása, és ne felejtsük el, hogy a program gyakorlatilag kormányközi együttmûködés volt, Magyarország és az Európai Unió kormányai között. Évente mintegy 90 millió euró értékben terveztünk és finanszíroztunk projekteket. Mindezt az EU-csatlakozás elôtt kellett elvégeznünk. Így a Phare-támogatásokat egyre inkább elôcsatlakozási támogatásoknak kezdtük tekinteni. A támogatások éves tervezése, pályáztatása, monitorozása és végrehajtása mind a befogadó országoknak, mind az EB delegációinak a legfôbb feladatai közé tartozott. Én a Magyarországon eltöltött majd négy évem alatt személyes felelôsséget vállaltam a Phare programért, és az itt elköltött minden egyes euróért. Minden projektszerzôdést én írtam alá, hacsak nem voltam éppen szabadságon. Milyen programok indultak, mely területek fejlesztését érintették és milyen nagyságrendû uniós források álltak rendelkezésre? A Phare olyan projektekhez nyújtott támogatást, amelyek a demokrácia megteremtését szolgálták. E programok lehettek országos vagy helyi szintûek, sôt egészen kis projektek is léteztek, amelyek az utca emberét is bevonták a folyamatba. Kifejezetten ösztönöztük, hogy az egyének is kapcsolódjanak be, mert ezáltal megtanultak önálló döntéseket hozni, szerepet vállalni a helyi közösségi életben. Más szóval: hozzá tudtuk szoktatni az embereket a demokráciához és a demokrácia nyújtotta lehetôségekhez. Természetesen a Phare keretében többnyire olyan projekteket finanszíroztunk, amelyek Magyarország EU-hoz való csatlakozását készítették elô. Ehhez Magyarországnak át kellett vennie a teljes acquis communautaire-t, azaz az EU joganyagát. 2007/1 FALU VÁROS RÉGIÓ 5

8 Elsô lépésként ez azt jelentette, hogy a magyar parlamentnek át kellett ültetnie a magyar jogba ezeket a jogszabályokat. Magyarországon ezen a téren erôs volt a politikai és társadalmi konszenzus. Ez hatalmas elôny volt, nem véletlen, hogy Magyarország Közép-Európában osztályelsôként vizsgázott. Az uniós jogszabályok átvétele azt is jelentette, hogy az érintett minisztériumoknak végre kellett hajtaniuk azokat. Ehhez a minisztériumi munkatársak továbbképzésére és megfelelô eszközökre volt szükség. A bírók például gazdaságjogi és EU-jogi képzésben részesülhettek, de szükségük volt például számítógépekre is. Így a Phare program gyakorlatilag két fô részbôl állt: az intézményépítési és egy kisebb, beruházásokkal foglalkozó programból. Hasonló megközelítést alkalmaztunk a vámhatóságnál és a határôrségnél és olyan további, kevésbé általános területeken is, mint például a mezôgazdaság, ahol ez a megközelítés kifejezetten jól alkalmazható. Így jártunk el a Belügyminisztérium esetében, amely a rendôrségen és egyéb nyilvánvaló kötelezettségein túl a helyi önkormányzatokért is felelôs volt, sôt a környezetvédelem, a közúti, a vasúti és légi, valamint a belföldi vízi közlekedés fejlesztése terén is. Szinte minden minisztérium és költségvetési szerv, például a Gazdasági Versenyhivatal is bekapcsolódott a munkába. A Phare projekteket eleinte gyakran hirtelen felindulásból hajtottuk végre, vagyis ha valami jónak tûnt, akkor rögtön neki is láttunk a megvalósításának. Az én idômben minden egyes projektnek az acquis communautaire valamely részét kellett megcéloznia, azaz Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását kellett elôkészítenie. Az évek során projektek százait hajtottuk végre. Magyarországi tartózkodásom alatt mintegy 400 ezer euró értékben írtam alá projektszerzôdéseket. Nem tudok pontos adatokkal szolgálni, de becslésem szerint a Phare elôcsatlakozási támogatások összköltsége Magyarországon körülbelül millió és egymilliárd euró közötti összegre tehetô. Minden uniós támogatás a fogadó ország társfinanszírozásával valósult meg. Számításaink szerint az EU a csatlakozási költségek mintegy 25 százalékát vállalta át. Hogyan lehetetett megismertetni és elfogadtatni a programokat az átalakuló magyar társadalommal? 6 A munka alapvetôen a budapesti irodákban folyt, de a programok hatása minden régióban érezhetô volt. Jól emlékszem például az új románmagyar határátkelôhely megnyitására új vámellenôrzô berendezésekkel. A környezetvédelem területén az acquis 80 százalékát a régiókban hajtottuk végre. A magyar közvélemény lehetô legszélesebb körû tájékoztatása érdekében úgynevezett EU információs programot csináltunk. Regionális EU info-pontokat állítottunk fel az ország különbözô helyein, hogy az emberek megértsék, mi zajlik körülöttük. A belsô kommunikációért meglepô módon a Külügyminisztérium volt a felelôs, igaz, a tárca koordinálta a csatlakozási folyamatot is, ennek következtében valóban nekik volt a legjobb rálátásuk a dolgok menetére. Sok évvel ezelôtt a bizottságnál újságírással foglalkoztam, ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy minél több témában és a legnagyobb részletességgel tájékoztassuk a magyar közvéleményt. Ennek érdekében egy teljes sajtórészleget hoztam létre, sajtófônökkel, a Budapesten kívüli tájékoztatási tevékenységért felelôs regionális tájékoztatási tisztségviselôkkel, személyi asszisztenssel, szövegíróval és egy tolmáccsal. De nem szeretném kihagyni a sorból a nagyon odaadó gépkocsivezetômet sem. Munkatársaimmal ugyanis rengeteget utaztunk Magyarország különbözô régióiba és városaiba. A média, azaz az írott sajtó, a rádió és a televízió nagyon fontos szerepet játszott az uniós kommunikációban. Kezdetben a riporterek és a szerkesztôk sem voltak tisztában a fogalmakkal. A rengeteg munkaebéd, szeminárium, interjú, személyes találkozó azonban meghozta gyümölcsét: a különbözô médiumok egyre többet tudtak az EU-ról, egyre jobban értették a csatlakozási folyamatot, annak minden kis technikai és politikai részletével együtt. Következésképpen mind jobb színvonalon járultak hozzá a magyar közvélemény tájékoztatásához. Meggyôzôdésem, hogy ezzel jelentôs mértékben elôsegítettük az EU-val kapcsolatos politikai és társadalmi konszenzus megteremtését. Magyarországon mely területeken tartja legsikeresebbnek a Phare-t? Összességében a Phare program hatalmas siker. Kezdetben nehéz dolgunk volt, hiszen a program végrehajtása rengeteg bürokráciával és technikai részlettel járt, és mivel az európai adófizetôk FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/1

9 A KERETEK pénzét költöttük, kínosan ügyeltünk arra, hogy minden rendezett jogi háttérrel, méltányosan, pontosan és átláthatóan mûködjön. Ezért a magyar minisztériumok fiatal munkatársainak nehéz volt elsajátítaniuk a projektírás és a projektmenedzsment feladatait. Nagyon gyakran teljesen magukra maradtak a feladattal, sokszor felhalmozódtak az ügyek és a delegációnak gyakran kellett beavatkoznia. Ragaszkodtam hozzá, hogy a minisztériumokban dolgozó idôsebb generáció is kapcsolódjon be a Phare munkájába. Így megnôtt a miniszterek személyes felelôsségvállalása. Nagy segítséget jelentett, hogy a magyar kormány kinevezett egy csak a Phare-ügyekért felelôs minisztert. A Phare tevékenység így minden heti kormányülésen napirendre került. Mindenki számára világos volt, hogy ha Magyarország nem tudja teljesíteni a programot, akkor kérdésessé válik, sikerülhet-e csatlakoznia az EU-hoz. Fokozatosan javult a helyzet: sokat fejlôdött a felkészítés, már nem volt szükség arra, hogy a delegáció újraírja a projekteket, vagy megóvja ôket attól, hogy kifussanak az idôbôl. A cél az volt, hogy a csatlakozás idejére minden ország megfelelô szakmai háttérrel rendelkezzen, és ne csak az elôcsatlakozási Phare-alapokat, de az ennél jóval nagyobb strukturális, illetve a kohéziós alapokból származó támogatásokat is kezelni tudja. Számítani lehetett arra, hogy a csatlakozás után hatalmas pénzösszegek áramlanak majd az országba. Mindannyian emlékszünk arra, hogy Portugáliának öt évébe tellett, mire megfelelôen felkészült az uniós támogatás fogadására. Mivel az EU nem vág bárki után pénzeket a strukturális alapból, csak annyit folyósít, amennyit az adott ország képes befogadni, Portugália jelentôs összegektôl esett el. A legnagyobb sikernek azt könyvelem el, ha sikerült elérni, hogy Magyarország és a többi tagjelölt ország az EU teljes jogú tagjaként fogadni tudja a maximális támogatási összeget. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni a programok megvalósítása során? Melyek azok a magyar tapasztalatok, amelyeket a többi csatlakozó ország felzárkóztatásánál is figyelembe vehetett az unió? Természetesen a program végrehajtása gyakran feszültségekkel járt. Követtünk el hibákat, eleinte többet, majd egyre kevesebbet, végül pedig leginkább csak sikerekrôl számolhattunk be. Feldolgoztuk a felgyülemlett ügyeket és a mûködés egyre zökkenômentesebbé vált, a krízisek egyszer csak a múlté lettek. Ezek a tapasztalatok az úgynevezett best practice, azaz a bevált gyakorlat részévé váltak, amelyeket továbbadtunk más delegációknak és országoknak. A Phare egyik spinoff hatása a twinning, azaz a testvérkapcsolatok kialakítása volt, melynek során az EU-tagországok minisztériumi munkatársai a csatlakozó országok minisztériumába látogatnak az acquis megfelelô részeivel kapcsolatos tapasztalat átadása céljából. Ez a rendszer nagyon jól mûködött. Az itt szerzett tapasztalatok értékét napjainkban leginkább Törökországban érzékelhetjük, ahol az Európai Bizottságnak minden eddiginél nagyobb delegációja mûködik. Évente 200 millió euró értékû projekt tervezéséért és adminisztrációjáért felelnek, de az összeg a jövôben 500 millióra is emelkedhet. Ehhez járulnak még hozzá az Európai Befektetési Bank kölcsönei is. Hogyan értékeli az EU a Phare program eredményességét Magyarországon? Maradéktalanul betöltötte-e a feladatát? A Phare program hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország felkészüljön az Európai Unióhoz való csatlakozásra. E nélkül a magyarok még mindig azért küzdenének, hogy megfelelô anyagi és szakmai háttérrel rendelkezzenek az acquis átvételéhez és végrehajtásához, és a csatlakozás is csak a távoli remények közé tartozna. A csatlakozás idôpontjára a minisztériumok és az ügynökségek szakértônek számítottak a Phare projektek menedzselésében. Az ország, emberek ezrei, az állam központi és helyi alkalmazottai, akik a mindennapi életük során kapcsolatba kerültek az EU valamilyen aspektusával, érezhették azt, hogy készen állnak az EU-tagságra. De nem várhatunk csodákat. Még mindig sok feladat hárul a független kormányokra, a döntéshozókra, a nemzeti és regionális vezetôkre. Azonban fel kell tennünk magunknak a kérdést: akart-e valaha is bármely tagország kilépni az EUból? Egy sem. Hosszú távon a tagság lehetôséget nyújt az európai döntésekben való részvételre, a komolyabb nemzetközi szerepvállalásra, ugyanakkor az egyének és a nemzetek sorsában is fellendülést hoz. Kalocsay Katalin 2007/1 FALU VÁROS RÉGIÓ 7

10 Búcsú a világítótoronytól Visszatekintés a Phare programra Ezt is megértük: 2006 decemberében befejezôdött az EU elsô kelet-európai támogatási programjának hazai pályafutása. A búcsú csendes volt. Az immár harmadik éve EU-tag Magyarország rég hozzászokott a strukturális alapok csak ezermilliárdokban leírható fejlesztési terveihez. A Phare végét így jobbára csak a benne részt vett szakemberek tartották számon, talán még ôk sem valamennyien. Pedig a mérleg igenis figyelemre méltó: több mint másfél évtized együttmûködés, közel 200 ágazati és regionális fejlesztési program, több ezer projekt, másfél milliárd euró támogatás. És sok minden más, ami számokkal nem fejezhetô ki: szimbolikus, de annál fontosabb segítség a magyar demokrácia és piacgazdaság születéséhez. Kapu Európára: tanulási lehetôség az öreg kontinens egyetemein több ezer diák, oktató és kutató számára. Jó néhány fontos infrastrukturális projekt mint pl. az esztergomi Duna-híd újjáépítése. Úttörô jelentôségû kezdeményezések egy sor ágazatban: a fejlesztéspolitikában, a vállalkozásfejlesztésben, a foglalkoztatáspolitikában, a határ menti együttmûködésekben. De talán mindenekelôtt: ahogy a program neve is utalt rá megbízható igazodási pont, mással nem pótolható szakmai és anyagi támogatás az EU-tagságra való felkészülés hosszú, gyakran nehéz, de végül sikeres folyamatában. 8 CSEPPBEN A TENGER A PHARE ÉS AZ ÁTALAKULÓ EURÓPA A Phare az OECD tagállamok által nyújtott további bilaterális és multilaterális segély- és hitelprogramokkal egyetemben a nyolcvanas évek legvégén, rendkívül dinamikus történelmi helyzetben indult útjára. A Közép- és Kelet-Európában meginduló változásokra a nyugati országok gyorsan és pozitívan reagáltak. Az átmenet elôsegítése érdekében kereskedelmi könnyítéseket és erôforrástranszfert ígértek. Ezt a pozitív választ átfogó, megalapozott stratégia nem támasztotta alá. Amint az folyamán kiderült, az Európai Unió még nem állt készen arra, hogy a keleti szomszédokat egyenrangú partnerként integrálja a kontinens nyugati felének együttmûködési szervezeteibe, és érdekeit elsôsorban a szabad kereskedelem fejlesztésében, a keleti piacok és befektetési lehetôségek feltárásában kereste. Ennél komplikáltabb" politikai célról a teljes jogú tagság felajánlásáról az unió tagországai csak lassan tudtak megállapodni. A Kelet-Európának felajánlott segélycsomagon belül a hitelekhez és a magántôke-beruházásokhoz képest a vissza nem térítendô segélyek alárendelt szerepet játszottak. Ennek alapvetô oka a donor államok korlátozott teherviselô képessége, amelyet a nem mindig kedvezô makrogazdasági körülmények, a német egyesítés forrásigénye és a monetáris unióval összefüggô szigorú stabilizációs és fiskális követelmények határoltak be. Megjegyzendô azonban az is, hogy az unió a kérdéses idôszakban jelentôsen bôvítette a belsô erôforrástranszferekre felhasználható anyagi eszközök mennyiségét. Ezeket a tagállamok saját kompetitív érdekeik miatt sem voltak hajlandók Kelet- Európával megosztani. A keleti piacok összeomlása, a gazdaság alapvetô strukturális átalakítási kényszerei miatt azonban a volt szocialista országok komoly belsô és külsô egyensúlyproblémákkal küzdöttek, így a felajánlott többé-kevésbé kedvezményes hiteleket sem a magánszektor, sem az állami szféra nem tudta igazán kihasználni. A szerkezetátalakítást szolgáló külsô forrásbevonás legfôbb tényezôi ezért a privatizáció és a zöldmezôs magántôke-beruházások voltak. FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/1

11 A KERETEK Igaz az is, hogy a keleti gazdasági segítségnyújtási programokat a donor államok nem egy esetben saját gazdasági és politikai érdekeik elômozdítására használták fel. Egyrészt megkötéseket alkalmaztak az átengedett erôforrásokból finanszírozható eszközök és szolgáltatások származási helyével kapcsolatban, másrészt a programokhoz olyan intézményi struktúrákat és eljárási rendszereket hoztak létre, amelyeken keresztül esetenként komolyan befolyásolhatták a fogadó országok gazdasági-társadalmi politikáját. A Phare fejlôdése mindig hûen tükrözte a keletnyugati kapcsolatok állapotát. Amíg a Nyugatnak nem volt átfogó kelet-európai stratégiája a Phare program is meglehetôsen fókuszálatlan maradt. Az EU-segélyek az 1994-es év végétôl kaptak új rendeltetést, amikor a gazdasági és politikai átmenetet segítô szakértôi programot a csatlakozási folyamatot szolgáló, infrastrukturális fejlesztéseket is támogató eszközzé léptették elô. A Phare-nak ez a karaktere tovább erôsödött 1998-tól, a csatlakozási tárgyalások megkezdésétôl kezdve. Az 1998-ban bevezetett reformok (az új orientáció ) azonban a Phare-t nem csak tartalmilag, hanem hatékonysági szempontból is felértékelték. Bár a szervezeti rendszer hosszú ideig húzotthalasztott reformja ügyében az áttörés a 2000 utáni idôszakra maradt, az unió már a kilencvenes évek végén megtett néhány olyan fontos reformlépést, melyek a Phare-t fokozatosan elôcsatlakozási eszközzé, a strukturális alapok tényleges elôfutárává tették. SEMMI SEM TÖKÉLETES A reformfolyamat korántsem volt zökkenômentes. A segélyprogram intézményi és eljárási rendjét az unió mindvégig a maga igényei szerint alakította. Ennek során egyik fô intézményi törekvése a különbözô államokban alkalmazott struktúrák teljes uniformizálása, a fogadó országok költségvetési és jogrendszerérôl való leválasztása, egyfajta üvegházba zárása volt. Az EU intézményei számára ez a módszer minden bizonnyal komoly elônyökkel járt. A csatlakozni kívánó országok szemében ugyanakkor a Phare-t nehézkes, drága és néha kellemetlen eszközzé tette. Ráadásul a Phare nem csupán a kedvezményezett országok államigazgatásától, hanem a strukturális alapok rendszerétôl is idegen volt, így egyes területeken egyenesen akadályozta a csatlakozási felkészülést. Így például a magyar kormány több olyan lépése, mellyel a segélyeket az EU kinyilvánított célkitûzésének egyébként megfelelô módon már a csatlakozás elôtt a strukturális alapokhoz kívánta volna közelíteni, összeütközésbe került a bizottság fontolva haladó politikájával, mely a Phare program menedzsment rendszerén csak nagyon lassan, az egyes államok felkészülésére, relatív helyzetére és sajátosságaira való tekintet nélkül volt hajlandó változtatni. Pedig a gyorsabb változtatás pusztán hatékonysági okokból is indokolt lett volna. Egyrészt azért, mert a programok nagyobb része jelentôs késéssel valósult meg, és a vizsgált idôszak alatt a fel nem használt források mennyisége Kelet-Európában folyamatosan növekedett. Másrészt azért, mert az elôírt közbeszerzési folyamat olyan mértékben bonyolult volt, hogy az már jelentôsen veszélyeztette a megcélzott fejlesztések megvalósíthatóságát is. A programok lassúsága, késései és egyes fontos fejlesztések teljes kudarca a Phare-t végül kiszámíthatatlanná, ha úgy tetszik, megbízhatatlanná tették nem csupán a kedvezményezettek, hanem az esetleges társfinanszírozó partnerek számára is. Így jelentôs mértékben romlottak annak az esélyei is, hogy az EU-segélyeket ahogy a támogatási összegek korlátozott volta miatt kissé talán pironkodó donorok elôszeretettel fogalmaztak katalitikus eszközként vethessék be, és így azok komoly szerepet játsszanak a gazdasági és társadalmi felzárkózás folyamatában is. A Phare eredményességét sokáig rontotta az alkalmazott tervezési és ellenôrzési módszerek fejletlensége. A benyújtott pályázatok a program kezdeti szakaszától sok esetben csak gyengén voltak elôkészítve ig az EU nem alkalmazott egységes tervezési metodológiát sem, a value for money típusú ellenôrzések, a folyamatos monitoring és a megszerzett tapasztalatoknak az új programokba való visszacsatolása pedig csak 2000 után vált némileg rendszeresebbé. Igaz, a 95 után elterjesztett eszközök egy része a logframe módszer, a projektciklus menedzsment a strukturális alapok mai rendszerében is elterjedtek. A Phare komoly problémákkal küzdött a humánerôforrások oldaláról is. Ez utóbbi megmutatkozott 2007/1 FALU VÁROS RÉGIÓ 9

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Jön a. DAC-korszak? DEAD AID. KAUKÁZUS melléklettel TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB ORSZÁGOKAT! GO AFRICA - LENGYEL ROHAM A FEKETE KONTINENSEN

Jön a. DAC-korszak? DEAD AID. KAUKÁZUS melléklettel TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB ORSZÁGOKAT! GO AFRICA - LENGYEL ROHAM A FEKETE KONTINENSEN 6. évfolyam 17-18. szám 2013. november Európai Unió és Nemzetközi Fejlesztés 2013 november DAC-korszak? Jön a MAGYARORSZÁG ÚJ NEFE STRATÉGIÁJA DEAD AID EGY MINDENT FELFORGATÓ KÖNYV TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB

Részletesebben

A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései

A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései A fejlesztéspolitika 2007-2008-as éve - vitaváltozat, háttértanulmányokkal - Mert nekünk Szentatyám, a nagy erőnk Abban van, hogy nem tudjuk, mit akarunk. És szándékaink

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A Környezetvédelmi Phare Programiroda hatáskörében lebonyolított programok

A Környezetvédelmi Phare Programiroda hatáskörében lebonyolított programok Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A Környezetvédelmi Phare Programiroda hatáskörében lebonyolított programok a

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

2005. októberi hírek

2005. októberi hírek 2005. októberi hírek Népszerű a LEADER+ program GKM: 25 milliárdos hitelprogram indul Lázadás a közbeszerzési piacon? Vége a kamatcsökkentéseknek Hitel készpénzfedezettel Pályázathiány lesz 2006-ban? 50

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben