J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Dr. Málnai János 5.) Nagy László, 6.) Mikóczi Zoltán, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Dobai Sándor jegyző, 2.) dr. Tóth Emese Tm. Kormányhivatal főosztályvezető, 3.) dr. Biczi Andrea Tm. Kormányhivatal osztályvezető, 4.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes, 5.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 6.) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 7.) Kozma Lászlóné Decs Községért Egyesület elnöke, 8.) Balog Vivien PFJB külső tag. 9.) Keresztes Györgyné Humán bizottság külső tag, 10.) Papp Győző HSZK igazgató, 11.) Simon Réka Gyermekjóléti Központ munkatárs, 12.) Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök, 13.) Papné Dávid Judit Református Temetőért Alapítvány elnöke, valamint 40 fő érdeklődő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta a 2. és 3. napirendi pont levételét, mivel az alpolgármester személyének megválasztásával kapcsolatban a meghívó kiküldését követően ajánlat érkezett a másik féltől. A következő testületi ülésen remélhetőleg konszenzusra tudnak jutni. Felkérte a jegyzőt, hogy a Tolna Megyei Kormányhivataltól kérjen határidő hosszabbítást a törvényességi felhívással kapcsolatban. Javasolta továbbá a 11. napirendi pont levételét is a bizottsági ülésen elhangzottakra hivatkozva. Kérte a képviselő-testületet, hogy a 2. napirend a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság külső tagjának eskütétele, utolsó napirendként pedig a Decs Tesz-Vesz Óvoda alapító okiratának módosítása című napirend felvételéről döntsön. A napirendi pontokkal kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendeket állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről (95. sz. előterjesztés) 2. A Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság külső tagjának eskütétele 3. Beszámoló a Sárköz Víz Szolgáltató Kft évi tevékenységéről (114. sz. előterjesztés) 4. Beszámoló a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Központja évi tevékenységéről (98. sz. előterjesztés) 2

3 5. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése (99. sz. előterjesztés) 6. Tájékoztató a Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről (100. sz. előterjesztés) 7. Beszámoló a Polgárőrség évi tevékenységéről (115. sz. előterjesztés) 8. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről (101. sz. előterjesztés) 9. Tájékoztató a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzati támogatások felhasználásáról (103. sz. előterjesztés) 10. A nagyközségi Önkormányzat zárszámadási rendeletének jóváhagyása (105. sz. előterjesztés) 11. Döntés nyári kézműves játszóház támogatásáról (106. sz. előterjesztés) 12. Döntés a Re-Víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft évi mérlegbeszámolójáról (107. sz. előterjesztés) 13. Döntés az önkormányzat tulajdonát képező könyvtári kartonszekrényre tett vételi ajánlatról (108. sz. előterjesztés) 14. Döntés az E-Kata ingatlan kataszter és eszköznyilvántartó rendszer beszerzéséről (109. sz. előterjesztés) 15. Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásáról (111. sz. előterjesztés) 16. Döntés Decs Nagyközség Önkormányzata és a Tolna Megyei Kormányhivatal között létrejött üzemeltetési megállapodás módosításáról (113. sz. előterjesztés) 17. Döntés a Sárköz Fejlesztő Kft. kötelező törzstőke emeléséről és a évi mérlegbeszámolójáról (102. sz. előterjesztés) 18. A Decs Tesz-Vesz Óvoda alapító okiratának módosítása 19. Kérdések, interpellációk, egyebek Zárt ülésen: 20. A Faluház közművelődés szervezői állására benyújtott pályázat elbírálása (110. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről Antal Zsolt polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a évi szociális földprogram április 30. napjával lezárult. A földprogrammal kapcsolatos elszámolások a héten befejeződtek. 3

4 A évi szociális földprogramon ismét sikeresen szerepel az önkormányzat, május 20-ától 10 főnek tudnak munkát biztosítani. A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályával kapcsolatos egyeztetés során június 1-jétől újabb 15 fővel bővül a közfoglalkoztatottak létszáma. Ezzel összesen 50 fő segíti az önkormányzati feladatok teljesítését. Jelenleg tehát 10 főnek a szociális földprogramban, 50 főnek közfoglalkoztatásban, 3 főnek kulturális közfoglalkoztatásban biztosítanak munkalehetőséget. Ezen kívül további 4 fő részére biztosít munkát a Vizitársulat. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tervezett 80 fős közfoglalkoztatási létszámot lassan elérik. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat eszközparkja elavult, itt első sorban a fűnyírókra, fűkaszákra gondolt. Ezek pótlása ma már nem tűr halasztást, ezek beszerzéséről a képviselő-testületnek döntenie kell, mégpedig azért, hogy értelmes és hasznos munkát tudjanak biztosítani a lakosság közmegelégedésére. A konyhai eszközbeszerzésre irányuló pályázat jelen ülés napirendjét képezi, ott erről részletesen tájékoztatást kíván adni. Az önkormányzatok számára szoros határidő mellett újabb pályázati lehetőség nyílik meg. Ennek keretében az önkormányzati épületek felújítására, karbantartására lesz lehetőség. Véleménye szerint a polgármesteri hivatal esetében már minden szempontból szükséges lenne egy nagyobb volumenű felújítás, de szóba kerülhet a sportöltöző felújítása is. Természetesen ezekkel kapcsolatban a képviselő-testületnek kell majd döntenie. A részletekről az írásos beszámolóban tájékoztatja majd a képviselő-testületet. A Faluházra és a polgármesteri hivatal épületére a napelemek felszerelése június 8-án kezdődik, a napelemek leszállítása a jövő héten történik. Az orvosi rendelő felújítására vonatkozóan a testület felállította a bíráló bizottságot, amely majd a kivitelezőt kiválasztja. A beruházás június hónapban megkezdődik. A Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság fővel megalakult. Az Országgyűlés ezen a héten szombatig tárgyalja a évi költségvetést, ezért a jövő héten az országgyűlési képviselővel felveszi a kapcsolatot a helyi út szélesítésével kapcsolatos beruházás miatt. Remélhetőleg az elmaradt beruházást sikerül a holtpontról kimozdítani. Végezetül megköszönte a XXII. Sárközi Lakodalom rendezvény szervezésében résztvevő munkatársak, valamint a rendezvényen aktívan részt vevő egyesületek munkáját. K é r d é s: Dr. Málnai János képviselő: Nem vett részt a közmeghallgatáson, ezért megkérdezte, hogy szabályos volt-e az, hogy az ott felvetődő kérdésekre a képviselők válaszoltak? Az SZMSZ szerint a kérdésekre a polgármesternek kell válaszolnia, ha ez ott nem lehetséges, 15 napon belül írásban kell választ adni a kérdezőnek. Antal Zsolt polgármester: A közmeghallgatáson a jelenlévők a polgármesterhez és a képviselőkhöz intézhetnek kérdéseket. Ha képviselőt kérdeztek, azok válaszoltak. Közérdekű kérdésekre válaszolt. Dr. Málnai János képviselő: Tudomása szerint között a többségben lévő 7 képviselő szavazta meg ezt a rendelkezést az SZMSZ-ben. Antal Zsolt polgármester: A közérdekű kérdések mindegyikére válaszolt. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Megkérdezte a bizottsági ülésen, hogy a Sportegyesületnek sikerült-e elszámolnia a kapott önkormányzati támogatással. A Humán Bizottsági ülésen azt a választ kapták, hogy igen, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésben pedig az szerepel, hogy nem. Antal Zsolt polgármester: A beszámolóban szerepel, hogy 500 eft-ot mindjárt visszatartott az önkormányzat, a másik 500 eft-tal hogyan számoltak el. Ez alapján válaszolt a kérdésre a bizottsági ülésen. 4

5 Nagy László képviselő: Tudomása szerint kapott 500 eft-ot és szorult helyzetben volt kapott még 500 eft. A visszafizetés határidejét módosították. Antal Zsolt polgármester: A Sportegyesület beszámolójából az derül ki, hogy igen, ez alapján válaszolt a kérdésre. Nagy László képviselő: Javasolta, hogy ennek nézzenek utána, mert ezt így nem tudja elfogadni. Ha Dr. Papp Csaba az egyesület titkára tud, válaszolhatna a kérdésre. Dr. Papp Csaba képviselő: Deákvári Mihály, az egyesület elnöke tud erre választ adni. Antal Zsolt polgármester: Utána jár és a következő ülésen választ ad. H o z z á s z ó l á s o k: Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: A polgármester úrtól májusban kaptak írásos beszámolót, ami pénzügyi részt is tartalmazott, de nem volt teljes. Hiányolta, hogy csak a bevételekről kaptak tájékoztatást, a kiadásokról nem. Antal Zsolt polgármester: A következő beszámolóval visszamenőleg május 31-ig az összes bizonylatot a képviselők rendelkezésére bocsátja. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést nem fogadta el. 2. A Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság külső tagjának eskütétele Antal Zsolt polgármester: Felkérte az ülésen jelenlévő Balog Vivient, a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság külső tagját, hogy a törvényben előírt esküt a képviselő-testület előtt tegye le. Balog Vivien külső bizottsági tag, az előírt esküt letette, az eskütételről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Antal Zsolt polgármester gratulált Balog Viviennek a megválasztásához, munkájához sok sikert kívánt. 3. Beszámoló a Sárköz Víz Szolgáltató Kft évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy Katona Ferenc a Sárköz-Víz Kft ügyvezetője, és Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos jelezték, hogy a céget jogutód nélkül végelszámolással meg kívánják szüntetni május 31-ével. Az erről szólóhatározatokat meg fogják küldeni az önkormányzatnak, de ez nem történt meg eddig. A Sárköz-Víz Kft. nem felel meg a jogszabályi előírásoknak így az E.R.Ö.V végzi a vízszolgáltatást. Ezen az ülésen csak a beszámoló elfogadásáról kell döntést hozni. Mikóczi Zoltán PFJB elnök: A bizottság az előterjesztést megvitatta, elfogadásra javasolta. K é r d é s : Galambos Attila Péter képviselő: A cég felszámolása jelent-e valamilyen költséget az önkormányzatnak? 5

6 Antal Zsolt polgármester: A céget végelszámolással kívánják megszüntetni, véleménye szerint ez az önkormányzatnak költséggel nem jár. A Kft. kintlévősége igen magas, Decsen1400 decsi ingatlanból 600 ingatlan adóssággal rendelkezik. A Kft. vezetősége ennek behajtása érdekében tervezi a kintlévőség értékesítését. Nagy László képviselő megkérdezte, hogy miért csökkent ilyen nagymértékben a befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya, miért ekkora az egyéb ráfordítás. Mi történt év közben? Ha nem folytat a cég tevékenységet, miből lesz ráfordítás? Terheli-e az önkormányzatot a veszteség miatt valamilyen költség? Antal Zsolt polgármester: Nem terheli költség. A beszámolóban a évről van szó. A felvetett kérdésekre az önkormányzat részéről a Felügyelő Bizottságba delegált személy tudna a legjobban választ adni. Nagy László képviselő: A cég Felügyelő Bizottságába az önkormányzat őt javasolta, de egyetlen ülésen sem vett részt, azokra meghívót nem kapott. H o z z á s z ó l á s o k : Antal Zsolt polgármester: Javasolta, hogy a következő ülésre, amikor a cég végelszámolásáról kell dönteni, meghívják Katona Ferenc ügyvezető igazgató urat, hogy a felmerült kérdésekre adjon választ. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Sárköz-Víz Szolgáltató Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a évi mérleg beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2015. A Sárköz-Víz Szolgáltató Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a évi mérleg beszámolójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárköz-Víz Szolgáltató Kft évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a cég évi mérlegbeszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: június 15. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Sárköz-Víz Szolgáltató Kft. vezetője 4. Beszámoló a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Központja évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen jelenlévő Papp Győzőt, a Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központjának igazgatóját, majd megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kiegészítése. 6

7 A napirendi pont előadója az írásos beszámolóval kapcsolatban kiegészítést nem tett. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság a beszámoló elfogadását javasolta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Elmondta, hogy a képviselő-testület 2005-ben jól döntött, amikor ezt a kötelező szolgáltatást a Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja által kívánta végezni. Ez lényeges a családsegítés szempontjából is. Ha ezt a lépést akkor nem teszik meg, a lakosok kevesebb szolgáltatást kaptak volna. Megköszönte a HSZK-nak a végzett munkát, a támogatást és az együttműködést. Dr. Málnai János képviselő: Megköszönte dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családgondozó munkáját is és mindenkiét, aki e téren segítette a munkájukat. Antal Zsolt polgármester megköszönte a beszámolót, valamint az önkormányzat és a lakosság nevében is köszönetét fejezte ki a HSZK és minden munkatársa által, a családok segítése érdekében végzett lelkiismeretes munkáért. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Családsegítő Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2015. A Családsegítő Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta és azt elfogadja. Határidő: június 2. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Humánszolgáltató Központ vezetője Szekszárd 5. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Antal Zsolt polgármester felkérte a napirendi pont előadóját az esetleges kiegészítés megtételére. Papp Győző HSZK igazgató jelezte, hogy Tólácziné Varga Zsuzsanna az ülésen nem tudott megjelenni így a beszámolóval kapcsolatos esetleges kérdésekre is ő fog válaszolni. A beszámolóval kapcsolatban kiegészítést nem tett. 7

8 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság a beszámolókat megvitatta, elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy 1999-től önálló családgondozói feladatokat látott el a településen től e feladatok ellátásával a HSZK-hoz kapcsolódnak. Azóta véleménye szerint hitelesen nyilatkozhat arról, hogy mit jelent ez a feladat. Csak a gyermekek jólétével kell foglalkozni. A hivatali ügyintézők szerint is jó kapcsolat alakult ki a Humánszolgáltató Központ munkatársaival. Javasolta a képviselőtestültnek, hogy továbbra is támogassák a központ munkáját. Antal Zsolt polgármester megköszönte a HSZK munkatársainak és a hivatal ügyintézőinek a munkáját. Dr. Málnai János képviselő is megköszönte a munkát. A beszámolóból kiderül, hogy terveznek ruhaosztást, családlátogatásokat, óvoda és iskola látogatást, élelmiszer csomag osztást és a civil szervezetekkel továbbra is jó kapcsolatot szeretnének fenntartani. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester elsőként szavazásra bocsátotta a évi gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2015. a évi gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 119/

9 a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Gyermekjóléti Központ vezetője, Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 6. Tájékoztató a Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester a Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság a tájékoztatót megvitatta és elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a Szoceg Nonprofit Kft. az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait vállalta és végzi el. Ezek a feladatok az idősek napközbeni ellátása, szociális étkeztetés, fogyatékkal élők napközbeni ellátása, házi segítségnyújtás és idősek otthona működtetése. Érdemes elgondolkodni azon, hogy miért csökkent az ellátottak száma. A házi segítségnyújtást igénybe vevőknek fizetni kell ezért az ellátásért, véleménye szerint ez az oka, hogy többen elálltak ezen szolgáltatás igénybevételétől. Utána fognak nézni és javaslatot fognak tenni arra, hogy hogyan lehet a résztvevők számát gyarapítani. Javasolta, hogy tárgyaljanak a Szoceg Kft-vel azért, hogy a mosoda visszakerüljön az otthonba, mert ezzel is újabb munkalehetőséget tudnának biztosítani. A fogyatékkal élők nappali ellátását szolgáló intézményegység pályázati támogatásból kutyaterápiás foglalkozásokat tarthat, amelyeken az óvodai nagycsoportosok is részt vehetnek. Így e programban elkezdődhet az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek összeszoktatása, a másság elfogadása. Megköszönte a Szociális Ellátó Központ tevékenységét. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy Kocsis József intézményfenntartóval felvette a kapcsolatot, ők is szeretnék, ha az ellátottak létszáma emelkedne. A mosoda vissza hozataláról személyesen szeretne vele tárgyalni. Mindenképpen szükséges, hogy e probléma megoldódjon. Tapasztalatai alapján megállapította, hogy a Szoceg Kft. pozitívan áll az önkormányzathoz és a képviselő-testülethez. Dr. Málnai János képviselő tájékoztatást adott arról, hogy a Szoceg Nonprofit Kft-vel ig van szerződése az önkormányzatnak és a működési engedély is eddig szól. Az Idősek Otthonában jelenleg 75 fő ellátottról gondoskodnak, és ugyanennyien vannak a református szeretetotthonban is. Az Idősek Klubja 50 fővel működik a fogyatékkal élők nappali ellátása szintén 50 fővel engedélyezett, a házi segítségnyújtást pedig 40 fő veheti igénybe. Az intézményben főként decsi lakosok dolgoznak, meg kell becsülni a munkájukat. 9

10 Antal Zsolt polgármester: A Szoceg Nonprofit Kft. az önkormányzat kötelező feladatait jól látja el. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2015. A Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális Ellátó Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt tudomásul veszi. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szociális Ellátó Központ 7. Beszámoló a Polgárőrség évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a Polgárőrség benyújtotta a évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Vaskó Sándor az egyesület elnöke az ülésen nem jelent meg. Javasolta a beszámoló megvitatását. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Megköszönte a Polgárőrség munkáját. Rendszeresen biztosították az önkormányzati rendezvényeket, önként, ellenszolgáltatás nélkül vállalták a feladatot és együttműködtek a rendőrséggel is. Elmondta, hogy az önkormányzat még nem kötött együttműködési megállapodást a Polgárőrséggel, ezért javasolta, hogy a polgármester úr ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a Polgárőrség vezetőjével. Antal Zsolt polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a választás követően beszélt Vaskó Sándorral a Polgárőr Egyesület elnökével és kérte, hogy a halottak napi megemlékezéskor biztosítsák a helyszínt. Vaskó Sándor ekkor közölte vele, hogy az egyesület nem felel meg az új szigorú jogszabályi követelményeknek, és mint elnök le kíván mondani. Megjegyezte, hogy az egyesület évek óta nem tesz eleget a törvényi kötelezettségeinek, ezért a szükséges lépéseket megtette. Több hozzászólás nem hangzott el. 10

11 Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2015. A Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Polgárőrség 8. Tájékoztató a nagyközségi önkormányzat által létrehozott közalapítvány évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester köszöntötte Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnököt, majd felkérte, amennyiben kiegészítése van az írásos tájékoztatóval kapcsolatban, tegye meg. Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök megköszönte a képviselő-testületnek és a polgármesternek, hogy az alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót napirendre tűzték. Az írásos anyag kiegészítéseként, a tisztán látás érdekében néhány dolgot szükségesnek tartott elmondani. Az alapítványt 1999-ben a képviselő-testület hozta létre és a képviselő-testület döntött arról is, hogy a kuratórium kikből álljon. Ezek a tagok azóta is dolgoznak. Együtt valósítják meg az önkormányzat céljait, és elképzeléseit. A közalapítvánnyal kapcsolatos összes költség az önkormányzatot terheli, az összes bevétel az önkormányzaté. A megvalósult beruházások a település lakosságának az életminőségét javítja. A pályázat kiírását követően a pályázat benyújtásához hozzáértő pályázatíró csapatra van szükség, ezért, hogy nyerjenek. Ha megvalósul egy beruházás, van bekerülési költség, amit be kell tennie az önkormányzatnak. A pályázati pénzzel el kell számolni és ha megkapják a támogatást az összeg visszakerül az alapítvány számlájára. Egy-egy ilyen beruházással kapcsolatban az önkormányzatnak nulla költsége van, a falu pedig gazdagabb lesz. A kuratóriumi tagok társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Az alapítvány fenntartásával kapcsolatban költségek vannak, amit az önkormányzatnak kell támogatnia. Az alapítvány nem termel jövedelmet. A közalapítvány működteti a helyi TV-t, könyvelő iroda végzi a könyvelést, könyvvizsgáló megvizsgálja pénzügyi működést. Ezeknek költsége van. Ezt követően a könyvvizsgálói jelentésből idézett, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A közalapítvány több pályázatot nyújtott be, pl. Szent Erzsébet téri sétány elkészült, szálláshelyek kialakítása megtörtént, kisbusz beszerzése megtörtént és kifizetésre kerül. Ezek a pályázatok lezárultak. Az Érsekcsanáddal közösen benyújtott pályázat elszámolása függőben van, a szükséges hiánypótlást elvégezték. A pénz az önkormányzat számlájára fog érkezni. Új pályázat nincs folyamatban, a pályázatok benyújtása megtorpant. Az alapítványnak szüksége van ügyintézőre az elvégzendő feladatok miatt. A polgármester úr a választás követően ígéretet tett arra, hogy kijelölésre kerül egy ügyintéző, aki az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat koordinálja, ellátja. Azóta eltelt 5 hónap és ez ügyben nem történt semmi. Jelzálogjogot kell töröltetni a kisbuszról a közjegyzőnél, a számlákat utalni kell, stb. Ezen feladatok ellátására ügyintézőre van szükség. 11

12 Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy a köztisztviselők nem láthatnak el ilyen feladatot, amennyiben a Kft-nek lesz munkatársa, a segítséget meg fogja kapni az alapítvány. Óriási tévedés van, mert ahogy az önkormányzat mint jogi személy létrehozta a közalapítványt, azonnal egy új jogi személy jött létre. Nem hiszi el, hogy az szerepel az alapító okiratában, hogy a képviselő-testület céljait végrehajtja. Két önálló jogi személyről van szó, segíteni fogják a munkájukat, ahogy eddig is tették. Megköszönte Dr. Gondi Klára munkáját és biztosította arról, hogy számíthat a segítségre. Dr. Málnai János képviselő: Egyes pályázatokon az alapítványok önerő nélkül pályázhatnak, a költségeket az önkormányzatnak kell megelőlegeznie, amíg az elszámolás nem történik meg. Antal Zsolt polgármester megértette és egyetértett az elhangzottakkal. Elmondta, hogy korábban a testület döntött egy kuratóriumi tag lemondásáról, viszont nem hozott határozatot arról, hogy emiatt az alapító okiratot is módosítják. Ezt most pótolni kell. Galambos Attila Péter képviselő megköszönte a közalapítvány munkáját, melynek eredménye látszik a településen. Nem értette miért nem segítheti köztisztviselő az alapítvány munkáját. Hol van ez leírva? Kérte a jegyző urat jelöljön ki valakit e feladat ellátására. Súlyos milliókról van szó, a falunak nyerik a pénzt, a falun látszik ezek eredménye. Valamilyen módon segíteni kell. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester elsőként szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2015. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit megvitatta, és azt elfogadja. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Közalapítvány Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 12

13 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2015. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs Kulturális, Oktatási és Sportéletének fejlesztéséért közalapítvány alapító okiratát Heberling Tibor kuratóriumi tag lemondása miatt az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat IV. A közalapítvány szervezete és működése fejezet 1./ pontja az alábbiak szerint módosul: 1./ A kuratórium tagjai és tisztségviselői: Dr. Gondi Klára elnök (Sz: Szigetvár, június 13- an: Grósz Irén, 7144 Decs, Őcsényi u. 10.) Tóth Julianna titkár (Sz: Szekszárd, szeptember 26. an: Fehér Julianna, 7144 Decs, Bélyei u. 6.) Kőfalvi János tag (Sz: Szekszárd, október 14. an: Gadó Erzsébet, 7144 Decs, Dózsa Gy. u. 11.) Leimszider Lajosné tag (Sz: Decs, november 18. an: Dömötör Erzsébet, 7144 Decs, Váci M. Itp. 11. I. em./4.) Kilián György Zsolt tag (Sz: Szekszárd, október 13. an: Málinger Erzsébet, 7144 Decs, Fő u. 9.) Szekeres Jánosné tag (Sz: Decs, május 13. an: Kiss Anna, 7144 Decs, Váci M. Itp. 1/B. fsz. 1.) Adorján Attiláné tag (Sz: Szekszárd, március 13. an: Szabó Katalin, 7144 Decs, Május 1. u. 2/A.) A kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket, költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. Határidő: június 15. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat jogi képviselőnek történő megküldéséért) A határozatról értesül: Közalapítvány jogi képviselő 9. Tájékoztató a nagyközségben működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzati támogatások felhasználásáról 13

14 Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a településen működő civil szervezetek benyújtották a évi tevékenységükről szóló tájékoztatót. Javasolta ezek megvitatását és elfogadását. Mikóczi Zoltán PFJB elnök ismertette, hogy a bizottság az tájékoztatókat megvitatta, elfogadásra javasolta. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A Humán Bizottság elfogadásra javasolta tájékoztatókat. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Köszöntötte a civil szervezetek képviselőit. Megköszönte a településen végzett munkájukat, nélkülük ez a falu szürkébb, kihaltabb lenne. Tevékenységükkel gyarapítják Decset. Sajnálta, hogy a Decs Községért Egyesület befejezi a munkáját. Véleménye szerint a civil szervezetek nagy köszönetet érdemelnek, mert elhivatottak, tagdíjjal járulnak hozzá a tagok a működéshez. Még egyszer megköszönte minden civil szervezet munkáját. Galambos Attila Péter képviselő is megköszönte a civil szervezetek munkáját, tevékenységükkel színesebbé teszik a falu életét, jó példát mutatnak az összefogásra. Elmondta, hogy a következő ülés előtt kerekasztal beszélgetést terveznek a civil szervezetekkel, ahol ismertethetik az idei évre vonatkozó elképzeléseiket. Az önkormányzat ezek megvalósításához csekély mértékben, de támogatást adhat. Antal Zsolt polgármester elmondta,hogy bizottsági ülésen megállapodtak abban, hogy a civil szervezeteket összehívják, ahol előterjesztheti elképzeléseiket, igényeiket, mely alapján a júniusi ülésen döntenek az önkormányzati támogatásról. Dr. Málnai János képviselő megköszönte a civil szervezetek munkáját, külön kiemelve a foci szervezőit is, akik nagy munkát végeznek. Sajnálattal értesült a Decs Községért Egyesület megszűnéséről, nekik is megköszönte a munkájukat. Antal Zsolt polgármester az önkormányzat nevében is kifejezte köszönetét. Kozma Lászlóné Decs Községért Egyesület elnöke: Az egyesület 17 évi működött, ez alatt 7 millió forintot hoztak a településnek. Jelenleg egyre több az átfedés, az egyesületi tagok más civil szervezetek munkájában is részt vesznek, tovább segítik a munkát. Kívánta, hogy a jövőben több megbecsülést kapjanak e szervezetek. Sok pályázati lehetőség van, a Kft. segíthetné, összefoghatná a munkájukat. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a nagyközségben működő civil szervezetek évi tevékenységének elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015. a nagyközségben működő civil szervezetek évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségben működő civil szervezetek évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit megvitatta, azokat tudomásul veszi. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Civil szervezetek 10. A nagyközségi Önkormányzat zárszámadási rendeletének jóváhagyása Antal Zsolt polgármester megvitatásra javasolta a zárszámadási rendelet tervezetet. Mikóczi Zoltán PFJB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a évi zárszámadást. Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy rendelet éjfélkor készült el, a testületi ülés előtt bizottsági ülés volt, ezért késtek a kezdéssel. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ami elmúlt, azon nem tudnak változtatni. Jót lehetett derülni azon, hogy Dr. Málnai János kikérte szakemberek véleményét, és e miatt a nevetség tárgyává tették. Átnézték a rendeleteket, a költségvetés módosítás levételre került, mivel ott van haladék. Így a zárszámadást nem tartotta elfogadhatónak. Az alább elmondottak szó szerint kerültek rögzítésre: Annak a tudatában és megértve azt, hogy pénzügyi szakember hangsúlyosan felhívta a figyelmemet, hogy így a zárszámadást ő nem javasolja elfogadásra, és felsorolta az indokait, komoly indokokat, komoly kijavítani valókat és hiányosságokat. Én ezt a zárszámadásnak az benyújtását meg fogom szavazni annak ellenére, hogy tudom jól, hogy a zárszámadás nem teljes és nincs összhangban a költségvetés módosítással. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a következő, lehetőleg rendkívüli ülésre a zárszámadást és a költségvetés módosítást is - Dr. Málnai János javaslatára - Ribling Ferenc könyvvizsgálóval átnézetik. A hivatalban pénzügyi szakember április 7-étől van, ő készítette a zárszámadást, úgy, hogy az előző évről nem tudott semmit. Egyetértett azzal, hogy kételyek merültek fel. Ha a könyvvizsgálói vizsgálat után is kételyek maradnak javasolta, hogy vizsgáltassák meg a évet az Állami Számvevőszékkel. A határozatot meg fogják, hozni a könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban. Dr. Málnai János képviselő: Valóban javasolta, hogy Ribling Ferenccel vizsgáltassák meg a zárszámadást, csak úgy tudja jó szívvel elfogadni, ha a könyvvizsgáló véleményt látja. Természetesen, hogy a falu lakosság ne szenvedjen hátrányt, az önkormányzat megkapja a támogatásokat, a zárszámadás elfogadását meg fogja szavazni, de elvárja, hogy a könyvvizsgáló céggel nézessék meg. Galambos Attila Péter képviselő: Megkérdezte, hogy mi a következménye annak, ha benyújtják a zárszámadást és hibás? Mi lesz a következménye? Megvonhatják-e ezért az állami támogatást? Antal Zsolt polgármester: Nagyobb hiba, ha nem fogadják el. Ha hibás javítani, módosítani lehet. Ettől függetlenül könyvvizsgálóval az egész költségvetést és a zárszámadást is át fogják nézetni. 15

16 Nagy László képviselő: Megkérdezte, hogy teljesítik e kötelező adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár felé időben. A könyvelési feladatokat ki végzi. Elkészítése megtörtént-e? Bírságolta-e már a MÁK az önkormányzatot hiányosságok miatt. Antal Zsolt polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy április 1-től van új jegyző, márciusban az összes pénzügyi dolgozó elment a MÁK-hoz. Levelet írt a MÁK igazgatójának. Könyvelési feladatokat újonc pénzügyesek tanulják be és végzik el folyamatosan ,- Ft bírságot szabtak ki adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt, ha teljesítik vissza fogják vonni. Fehér János igazgató urat tájékoztatta a helyzetről, a pénzügyesek a MÁK-hoz mentek, meg fogja érteni, hogy az önkormányzati államháztartási feladatokat, bármilyen tapasztalattal rendelkező könyvelőnek is be kell tanulnia. A vállalkozási könyvelés és az államháztartási könyvelés teljesen más, 8-9 hónap a betanulási idő. Nem véletlen, hogy a MÁK is az önkormányzatoktól vitte el az embereket egy új osztály felállításához. A könyvelési feladatokat folyamatosan végzik a most felvett dolgozók. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Elmondta, ha időben kérnek segítséget, nem az utolsó pillanatban, nem lenne probléma, ez is az együttműködés hiánya. Havonta kellene tájékozódni a pénzügyi helyzetről, ezért kérték a polgármesteri beszámolót. Ha ez működött volna nem lett volna most probléma, ismert tények lettek volna. Antal Zsolt polgármester: A képviselőknek joga van mindent tudni az önkormányzat működéséről, a pénzügyi helyzetről, ezt a következő beszámolójában meg is teszi. Mindig korrekt módon, egyenesen válaszolt minden kérdésre. Nagy László képviselő: Elmondta, hogy az államháztartási törvénynek megfelelően a zárszámadás tervezetet a jegyző készíti el, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő május hónap utolsó napján hatályba kell lépnie. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület elé tájékoztatásul be kell nyújtani a MÁK által elfogadott éves költségvetési jelentést. Ellentmondások vannak, kérte nyújtsák be a MÁK által elfogadott jogszabályoknak megfelelő éves költségvetési jelentést. Véleménye szerint a jogszabályi előírásoknak nem felel meg az előterjesztett anyag, a évi költségvetés és a zárszámadás valódisága, folytonossága nem biztosított, ezért a zárszámadást nem fogadja el. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.. Szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság véleményének a kikérése után a évi zárszámadásról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. 16

17 Határidő: május 29. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a rendelet kihirdetéséért) Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a könyvvizsgálói feladatok ellátásról szóló alábbi határozati javaslat elfogadását: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál történő könyvvizsgálói szolgáltatásokra május 30-ig határozott időre könyvvizsgálót kíván megbízni. A Képviselő-testület felkéri Antal Zsolt polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére irányulóan folytasson tárgyalásokat Ribling Júlia (7100 Szekszárd, Csalogány u. 21.) könyvvizsgálóval és a megkötött megbízási szerződést a soron következő ülésen mutassa be. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2015. Könyvvizsgáló feladatok ellátásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál történő könyvvizsgálói szolgáltatásokra május 30-ig határozott időre könyvvizsgálót kíván megbízni. A Képviselő-testület felkéri Antal Zsolt polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére irányulóan folytasson tárgyalásokat Ribling Júlia (7100 Szekszárd, Csalogány u. 21.) könyvvizsgálóval és a megkötött megbízási szerződést a soron következő ülésen mutassa be. Határidő: június 15. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a tárgyalás megkezdéséért) A határozatról értesül: 11. Döntés nyári kézműves játszóház támogatásáról Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Mikóczi Zoltán PFJB elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Bloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság javasolta a támogatás megállapítását. K é r d é s : Galambos Attila Péter képviselő: Honnan biztosítanak erre fedezetet? Antal Zsolt polgármester: A évi költségvetésbe ez az összeg betervezésre került. Hozzászólás nem hangzott el. 17

18 Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a nyári kézműves játszóház támogatásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2015. (V. 28.) határozata A nyári kézműves játszóház támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnő Szolgálat, a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében megvalósuló nyári kézműves játszóház működtetéséhez ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetése terhére. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Védőnői Szolgálat Pénzügy 12. Döntés a Re-Víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft évi mérlegbeszámolójáról Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Mikóczi Zoltán PFJB elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Re-Víz Duna-mentiREgionális Víz- és Csatornamű Kft évi mérleg beszámolójának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2015. (V.28.) számú határozata A Re-Víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft évi mérleg beszámolójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Re- Víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft évi mérlegbeszámolóját eft főösszeggel, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: június 3. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Re-Víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. vezetője 13. Döntés az önkormányzat tulajdonát képező könyvtári kartonszekrényre tett vételi ajánlatról 18

19 Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Mikóczi Zoltán PFJB elnöke: A bizottság a kérelmet megvitatta és javasolta, hogy a döntéshozatalt napolják el. Vegyék fel a kapcsolatot a Bíborvég Általános Iskolával, valamint a Faluház könyvtárával, hogy a szekrényre igényt tartanak-e. Kérdés hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság javaslatát figyelembe véve szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező könyvtári kartonszekrényre tett vételi ajánlattal kapcsolatos döntéshozatalt a június ülésére elnapolja. A képviselő-testület felkéri Antal Zsolt polgármestert, hogy keresse meg a Könyvtárat, illetve a Bíborvég Általános Iskolát azzal, hogy igényt tartanak-e a kérelemben megjelölt szekrényre. Szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2015. (IV.28.) számú határozata Greifenstein Erika kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező könyvtári kartonszekrényre tett vételi ajánlattal kapcsolatos döntéshozatalt a június ülésére elnapolja. A képviselő-testület felkéri Antal Zsolt polgármestert, hogy keresse meg a Könyvtárat, illetve a Bíborvég Általános Iskolát azzal, hogy igényt tartanak-e a kérelemben megjelölt szekrényre. Határidő: június 15. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: 14. Döntés az E-Kata ingatlan kataszter és eszköznyilvántartó rendszer beszerzéséről dr. Dobai Sándor jegyző ismertette, hogy az önkormányzat kötelező feladata az ingatlan és tárgyi eszköz nyilvántartása. Az e célra használt program elavult, korszerűbbet kellene vásárolni. Mikóczi Zoltán PFJB elnöke: A bizottság program beszerzését elfogadásra javasolta. K é r d é s: Galambos Attila Péter képviselő megkérdezte, minek a terhére vásárolják meg a programot? Antal Zsolt polgármester: A polgármesteri hivatal működését fogja támogatni, erre a keret biztosított. Hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az E-KATA szoftver megvásárlásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 19

20 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2015. (V.28.) számú határozata az E-KATA szoftver megvásárlásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az E-Szoftverfejlesztő Kft-től (4964 Fülesd, Fő út 25.) ,- Ft + ÁFA díjért megrendeli az E-KATA elektronikus ingatlan és tárgyi eszköz-nyilvántartó rendszert, az önkormányzat évi költségvetése terhére. Határidő: június 30. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a szerződés aláírásáért) 15. Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a gyermekétkeztetés feltételei javító fejlesztések támogatása című pályázaton a konyha felújítására, eszközbeszerzésre ,- Ft támogatást lehet igényelni, az önerő összeg a teljes költség 5 %-a, ,- Ft. Javasolta az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát. Mikóczi Zoltá PFJB elnöke: A Pénzügyi, Fejlesztési, és Jogi Bizottsága a pályázat benyújtását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Támogatta a pályázat benyújtását, de elmondta, hogy kétségei vannak. Egy Belügyminisztérium által kiírt egyszerű pályázatról van szó, nem kell pályázatíró céget megbízni. Korábban az önkormányzat dolgozói a Kft. munkatársai készítették el a pályázatot, így nem kellett sikerdíjat fizetni. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy Pintér Zoltán 100 eft sikerdíjért készíti el a pályázatot az önkormányzatnak 5000,- Ft-jába kerül, és nem kell utána járni semminek. Ha felépül a Kft. az ilyen pályázatok meg tudják írni. Nagy László képviselő gondolta, hogy most itt egy lehetőség a munkára. Dr. Málnai János képviselő: Az anyagból kiderül, hogy az adóerő képesség alapján a legnagyobb támogatottságban részesül településünk, a támogatás 95 %-os. Megkérdezte, hogy mit jelent az adóerő képesség? dr. Dobai Sándor jegyző: Az egy főre kivetített adóbevétel. Antal Zsolt polgármester: A lakosságszámhoz képest kicsi az adóbevétel Decsen, így a legmagasabb támogatást kaphatják. Dr. Málnai János képviselő: Ezek szerint adóerő képesség szempontjából a legszegényebb települések közé tartozik Decs. Több hozzászólás nem volt. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-13/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének évi ÜLÉSTERVE. I. forduló megvitatása előterjesztő: polgármester; véleményező: bizottságok Január 28. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 18. napján 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 18. napján 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-23/2016. Készítette: Nemesné Boronkai Klaudia J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv ének 2015. június 25-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Nagy Attila polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben