Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik"

Átírás

1 A foglalkozás-egészségügyi tevékenység jogszabályi háttere II. Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik Dr. Bereczki Edit 1

2 A foglalkozás-egészségügy szabályozása A magyar munkavédelem intézménye jogrendszere megfelel a WHO Alkotmánya, az ILO Egyezmények és az EU Irányelvek követelményeinek (kiemelten: a 161. ILO Egyezmény és a 89/391/EGK Keret-irányelv) Alapvető emberi jogként kötik ki, hogy minden munkavállaló számára biztosítani kell a legmagasabb szintű egészséget a munkahelyen és ennek megvalósításához biztosítani kell a foglalkozás-egészségügyi ellátást. A munkavédelem normarendszere tartalmazza mind a három alapfeltételt: * az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítását (a munkaegészségügy és a munkabiztonság révén) * a jó munkahelyi közérzet és a szociális jólét megteremtését (a munkavédelem szociális feltételeit, a munkavégző képesség megőrzése, helyreállítása és fejlesztése érdekében) 2

3 Egységes munkavédelmi hatóság integrált munkaegészségügy Az államháztartás és a kormányzati szerkezet átalakítása révén 2007-től: * létrejött az egységes munkavédelmi hatóság (OMMF) * megvalósult a munkaegészségügy integrációja. A szabályozási és szervezeti változások eredményeként: * az OMMF - az OMFI közreműködésével, az OSZMK-val együttműködve - látja el a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi (munkaegészségügyi) feladatainak szakmai irányítását * az OMMF közigazgatási hatóságként végzi a munkavédelem nemzetgazdasági szintű (állami) irányítását és ellátja az általános (első- és másodfokú) munkavédelmi feladatokat is (Mvt.; Ket.; Szabt.). 3

4 A munkaegészségügy szabályrendszere A munkaegészségügyi tevékenység orvos-szakmai céljait és feladatait mindkét szakterületére - a munkahigiénére és a foglalkozás-egészségügyre - vonatkozóan az Egészségügyi törvény ( a) rögzíti. A Munkavédelmi törvény - úgy is, mint a munkaegészségügyi követelmények törvénykezési, szervezési és intézményi rendszere a munkáltatók munkaegészségügyi feladatainak végrehajtási előírásait határozza meg, amelynek megvalósításhoz valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi szolgálatotköteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat (és a szolgáltatást nyújtó) intézményes feladatait és formáit a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet írja elő. 4

5 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékenysége I. Egészségügyi, orvos-szakmai feladatok (klinikai jellegű): alkalmasságivizsgálatok, foglalkozásibetegségek vizsgálata, orvosi elsősegélynyújtás, foglalkozási rehabilitáció, egészségmegőrzési, -fejlesztési tanácsadás, tájékoztatás, felvilágosítás II. A munkáltató munkavédelmi feladatainakmegvalósítása: - kötelező foglalkozás-egészségügyi alapfeladatok, - kötelező és nem kötelező közreműködői feladatok, - a munkáltató felkérésére (külön megállapodás alapján) végzett egyéb feladatok ellátása A szabályozás szintjei: * Törvények: Eüt., Mvt., Egyéb törvények (Mt., Ket., Ebt., Flt., Szt., Kbt.) * Kormány rendeletek * Ágazati munkaegészségügyi jogszabályok (szabálykörök, tárcák szerint) * Egyéb kapcsolódó szabályok (határozat, utasítás, közlemény, stb.) 5

6 Az alapszolgáltatás keretében végzett feladatok: 27/1995. (VII. 14.) NM rendelet 4. (1) szerint munkaköri alkalmasság vizsgálata [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] foglalkozási betegség vizsgálata [27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet] üzembejárások végzése [OMFI Módszertani útmutató alapján] egyéni védőeszközzel kapcsolatos tanácsadás [65/1999. (XII. 22.) EüM r.] munkahelyi kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok végzése [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és egyéb jogszabályok] munkaegészségügyi felvilágosítás [Mvt. 40. (1). 44. (1) és Eüt. szerint] munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos tevékenység [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] gondozási tevékenység a munkával kapcsolatban közúti gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata [13/1992. (VI. 26.) NM rendelet] 6

7 A szolgálat közreműködői feladatai: 27/1995. (VII. 14.) NM rendelet 4. (2) szerint Közreműködés a munkáltató (Mvt. 58. ) munkaegészségügyi feladataiban: a munkahelyi veszélyforrások feltárásában [Mvt. 42. és 54. -a és külön jogszabályok alapján] a munkaegészségügyi fiziológiai ergonómiai - higiénés feladatok megoldásában [Mvt. 8. és 58. -a és külön jogszabályok alapján] a munkahelyi elsősegélynyújtás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében [Mvt a és a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet módszertana szerint] a foglalkozási rehabilitációban [213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet] a munkáltató katasztrófa megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában. 7

8 Egyéb, ágazati jogszabályok szerinti speciális feladatok részvétel az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában [Mvt a és a 65/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló belső szabályozás szakmai véleményezése [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] a kézi tehermozgatással [25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet] a képernyő előtti munkavégzéssel [50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet] a biológiai kóroki tényezőkkel [ 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] a foglalkozási rákkeltőkkel [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] az azbeszttel [12/2006. (III. 23.) EüM rendelet] a rezgésexpozícióval [22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet] a zajexpozícióval kapcsolatos munkaegészségügyi feladatok ellátása. [66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet] 8

9 Munkaegészségügyi szaktevékenység (Mvt. 8. szerint) Mvt. 21. (3): közreműködés a veszélyes létesítmény, munkahely, (munkaeszköz) és technológia üzembe helyezés előtti munkaegészségügyi szempontú előzetes vizsgálatában Mvt. 23. (2): közreműködés a veszélyes létesítmény, munkahely, egyéni védőeszköz, (munkaeszköz) és technológia soron kívüli ellenőrzésében, ha ezek rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztetik a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be Mvt. 54. (1) b)-d), (2), (7) b): részvétel a munkahelyi kockázatok (minőségi és mennyiségi) értékelésében Mvt. 54. (4) g) részvétel az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakításában Mvt. 56. : részvétel az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározásában. 9

10 A foglalkozás-egészségügyi tevékenység szabályköre 1. A Mvt a értelmében a felhatalmazás jogosultja és tárgya tekintetében: A Kormány: 1. jelöli ki munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervet 2. rendeletet alkot a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletet alkot: 1. a feladatkörében érintett felelős miniszterrel egyetértésben (pl. a mentés, katasztrófa elhárítás, rendvédelem terén külön szabályokat) 2. önállóan (pl. a munkabalesetekkel kapcsolatban) 3. az egészségügyért felelős miniszterrel és a tevékenység szerint miniszterrel egyetértésben (pl. a veszélyhelyzettel járó munkavégzéshez szükséges szakképzettség) 4. a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben (pl. a bányászatról szóló munkavédelmi szabályokat) 10

11 A foglalkozás-egészségügyi tevékenység szabályköre az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben (!a munkahelyi ergonómiai szempontoktól a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének és feladatainak meghatározásán át a munkahelyi elsősegélynyújtás részletes szabályai megállapításáig!) 6. az egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben állapít meg részletes szabályokat (pl. a munkahelyi kémiai biztonság tekintetében) Σ: A foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintő jogszabályok (és azok módosításának) előkészítése és kihirdetése a mindenkori foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (jelenleg: szociális és munkaügyi miniszter) feladata az egészségügyért felelős miniszter (és a tevékenység szerint érintett miniszter) közreműködésével (egyetértés, együttműködés). 11

12 A foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintő jogszabályok módosítása célja: átfogó (szakmai) szabálymódosítás a foglalkozás-egészségügy területén (is) (pl. az alkalmassági vizsgálatok egységes rendszerének kialakítása tekintetében) és az OMMF szabályozási törekvése: az egységes munkavédelmi hatóságmegteremtéséből adódó feladatok megvalósítása (pontosítás, harmonizálás, korrekció) a munkaegészségügy integrációja miatti szabályozási, szervezeti, eljárási, financiális és működési háttér kialakítása a helyes munkahelyi munkavédelmi gyakorlat érvényesítése, az egységes munkavédelmi hatóságiellenőrzés megvalósítása, a munkáltatók/szolgáltatók kötelező munkavédelmi adatszolgáltatása 12

13 Megoldandó foglalkozás-egészségügyi szakmai kérdések A foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintő jogszabályok a Munkavédelmi törvényhez, az Egészségügyi törvényhez, valamint egyéb törvényekhez (és végrehajtásirendeleteikhez) kapcsolódnak. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (a progresszív ellátás mindhárom szintjén megvalósuló) szakmai tevékenysége különösen a munkavédelem szociális dimenzióit érintően több területen kapcsolódik a munka világát, a foglalkoztatást, a társadalombiztosítási-, szociális- és egészségügyi ellátást is érintő szabályozási feladatokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos egyes feladatokat (működés, igazgatás, szakmai felügyelet, szakképzés-továbbképzés, adatvédelem, bejelentési kötelezettség, nyilvántartás, eljárásrend, tájékoztatás, adójogi kérdések, díjazások, stb.) előíró egyéb jogszabályokhoz is. A végrehajtás során, a gyakorlatban a jogszabályi hierarchia kötelező betartása és a jogszabályok közötti belső jogharmonizáció (az összhang) hiánya okoz nehézséget (az értelmezés és az eljárásrend során)! 13

14 Kiemelt szakmai kérdések: 1. A járóbeteg szakellátásokkeretében igénybe vehető vizsgálatok 2. Járványügyiérdekből végzett (szűrő) vizsgálatokkérdése 3. A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek kijelölése és finanszírozása 4. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok jelentése (T) 5. A foglalkozás-egészségügyi ellátó kapacitás és a minőségi követelmények 6. A munkáltatói és szolgáltatói kötelező munkavédelmi adatszolgáltatás (T) 7. A korkedvezményes nyugdíj változásai 8. Módosultak (pl. a szakorvosképzés, a rehabilitáció, a gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata, az élelmiszerekkel, stb. kapcsolatos szabályozás) és hatályon kívül kerültek egyes jogszabályok (pl. az elsősegélynyújtás, a munkahelyi ittasság vizsgálata) 14

15 Járóbeteg szakellátások keretében végzett vizsgálatok 1. A szabályozás főbb kérdései: 1. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eüt.) szerint: - az egészség döntő hatással van a munkára - hatálya kiterjed az egészséges élet- és munkakörülmények feltételeire is - a munkaegészségügyi tevékenység célja a munkavégzés során a munkát végző személyek egészségének megóvása - a foglalkozás-egészségügy feladata, hogy a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa egészségi alkalmasságát. - fokozott figyelmet fordítson a sérülékeny munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzésére munkavégzésük során. 2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok elsődleges megelőző feladata az alkalmassági vizsgálatok, a foglalkoztathatóság megítélése során a munkakapacitás és az egészségi állapot elbírálása, amelynek kötelező része (lehet) a járóbeteg szakellátásokon végzett vizsgálat (labor, rtg, szemészet). 15

16 Járóbeteg szakellátások keretében végzett vizsgálatok A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. t. (Ebt.) * 2. rögzíti a beutalás nélkül igénybe vehető szakellátásokat de! a tüdőgondozói, az onkológiai, bőr-és nemibeteg gondozói szakellátás csak gondozottaknakjár (első alkalommalbeutalóvalvehető igénybe) * 10. -a szerint: a biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében jogosult szűrővizsgálatokra, ide nem értve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett munkaköri alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat és az ahhoz szükséges továbbijáróbeteg-szakellátásokat * 18. -a alapján: A biztosítottat járó egészségügyi szakellátásra orvos utalhatja be Nem vehetők igénybe az E.Alap terhére: a munkahigiénés szűrő-és ellenőrző vizsgálatok, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások Kivéve: a biztosítottfoglalkozásimegbetegedése, üzemi balesete esetén 16

17 Járóbeteg szakellátások keretében végzett vizsgálatok 3. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosait az Eüt. és az Ebt.: * kizárja a betegségek korai felismerését és megelőzését szolgáló a járóbeteg szakellátásokon végzett szűrővizsgálatokból (megelőzés!) * kizárja az E. Alap terhére beutalási jogosultsággal bíró orvosok köréből. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglaltfeladataikeretében utalhatjabe. (1998 óta!) A szolgálat az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe veheti a mentőszolgálatot, a szolgálat orvosa járbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállalót, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja esetén pedig sürgősséggel vagy előzetes helybiztosítás útján az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet fekvőbeteg osztályára utalhatja a beteget. 17

18 Járványügyi érdekből végzett vizsgálatok 1. Az Egészségügyi törvény rendelkezései szerint: A járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése a miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás feltételeként a munkáltató költségére védőoltási kötelezettséget írhat elő. [56. ] A járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések korai felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fertőzés veszélyének elhárítása a munkahelyiközösség tagjainak. [59. ] Kórokozó hordozó személy nem foglalkoztatható gyermekvédelmi, oktatási, szociális,intézményben, egészségügyi szolgáltatónál, valamint élelmiszert előállító, feldolgozó, csomagoló, forgalmazó, illetve ivóvíz ellátást szolgáló munkakörben köteles az előírt egészségügyi rendszabályokat pontosan betartani. [68. ] Az állam az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében biztosítja a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot [142. ]??? 18

19 Járványügyi érdekből végzett vizsgálatok 2. Az Ebt. vh-ra kiadott 51/1997. (XII. 1.) NM rendelet intézkedik az életkorhoz kötött, térítésmentesen igénybe vehető szűrővizsgálatokról: * A R. [36/2008. (IX. 23.) NM rendelet általi módosítása] X. 1-től biztosít (háziorvos és kompetens szakellátás orvosa beutalása alapján) éves kor között és 64 éves kor felett évente mellkas-szűrővizsgálatot (tüdőszűrést). * A R. kizárja a hatálya alól a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatokat! [lsd. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú melléklete] A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében nem igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját [2008. X. 1-től a 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása alapján]: 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az A mellkasegészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat szűrővizsgálat keretében, vagy nem a külön jogszabály szerint korhoz közfinanszírozásban kötött szűrővizsgálat keretében kerül sor. érvényesíthető díja [ mellkas-szűrővizsgálat pont] 19

20 Járványügyi érdekből végzett vizsgálatok 3. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény * Érinti a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú melléklete 4. pontját is (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek): Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző személy esetén a vizsgálat köre kiterjed a bőrgyógyászati vizsgálatra és a tbc (ernyőkép szűrés) érvényes leletére is. [a évi XC. régi élelmiszer törvény szerint!!!] * A 178/2002/EK Irányelv az élelmiszerjogról és az élelmiszerbiztonságról [2004. V. 1-től hatályon kívül került. az évi LXXXII. új élelmiszer törvény!!!] élelmiszer készen tartása eladás céljára, beleértve az élelmiszer eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely formáját, valamint az élelmiszerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját * Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv (MGSZH) a évi XLVI. tv. 35. (1)- (2) szerint jogosult ellenőrizni: az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását 20

21 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek 1. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult a foglalkozásegészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat - a progresszív ellátás II. szintje (szakmai, ellátás-szervezési, finanszírozási kérdések) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatait a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. -a rögzíti A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely kijelölésére az OMFI illetékes: az ellátási szükséglet alapján a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint A szakellátó helyek illetékességi listáját, illetve az egyes szakellátó helyek heti szakorvosi óráinak számát az egészségügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé. [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint,!eük száma] 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozására (II. fokú vizsgálatok, foglalkozási betegség) 13. számú melléklet: Foglalkozás-egészségügyi szakellátás rendelési ideje megyénként (a rendelési idő óra/hét) [A 14. számú melléklet. a 9/1999. (IV.2.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint tartalmazta a szakellátó helyi tevékenység kódjait is 2002-ig!] 21

22 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek 2. Az ellátási szükséglet meghatározó tényezői: 1. A térség gazdaságilag aktív munkavállalóinak a megoszlása II. fokú és foglalkozási betegségek vizsgálata, konzultációs és egyéb igény 2. A munkanélküliségi ráta alakulása - munkanélküliek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata - munkanélküliek munkaközvetítés előtti munkaköri alkalmassági vizsgálata - megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságának és - alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságának a vizsgálata (lsd. 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete és pont szerinti díjtételeket!) 3. Szakképző intézmények tanulók/hallgatók szakmai alkalmassági vizsgálata (--- iskola-egészségügy!) és a gyakorlati idő alatt munkaköri alkalmassági vizsgálata 22

23 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok jelentése évi III. (Szt) és a évi IV. (Flt) módosítása: évi CVII. t. Cél: az álláskereső munkanélküliek közfoglalkoztatásának elősegítése és a foglalkoztathatóság egyéb bővítése ( Út a munkába Program ) * Közfoglalkoztatás (= közmunka, közhasznú vagy közcélú munka) révén Közhasznú munkavégzés: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása Közcélú foglalkoztatás szervezése önkormányzati feladat (?) * Alkalmi munkavállalók (döntően idénymunkások) foglalkoztatásával (?) Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat végzése kötelező az Szt. és Flt. szerint: a) A Munkaügyi Központ/Kirendeltség és a Képzőhely, valamint az alkalmi munkavállalók (idénymunkások) kezdeményezésére a szakellátó helyen történik a foglalkoztathatóság (és a szakmai alkalmasság) bírálása b) Az önkormányzatoknál munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése (?) Szt., Flt., a 49/1999. és a 89/1995. Korm. rendelet összehangolása! 23

24 Foglalkozás-egészségügyi ellátó kapacitás Az ellátási szükséglet és az ellátási kapacitás becslése: * a lefedettség és a minőségi ellátás biztosítása, a túlvállalás elkerülése * a kapacitás számítás igazítása a munkavállalók/biztosítottak létszámához. Ellátási kapacitás számítása és orvos/ápoló szükséglet becslése: ~ 2,8 M fő alkalmazásban álló, FEGO: A - 5%, B - 25%, C - 44%, D - 26% ~ 2200 fő főállású orvos (~1450 főállású + ~1850 részállású szakorvos/ápoló) * 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és az OMÜI (OMFI) ajánlása szerint: - [Ae/A + Be/B + Ce/C + De/D] x 100 = F - ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma - A=1000 fő, B=1200 fő, C=1500 fő, D=2000 fő az ellátható létszámhatár - Ha F=100 ± 20, akkor egy orvos és egy ápoló szükséges heti 40 órában * Példa: 570 fő munkavállaló ellátási szükséglete kiszámítására, ha Ae =100 fő, Be =120 fő, Ce =150 fő, De =200 fő F= 0,4 azaz a heti 40 órás ellátás 40%-ával, azaz heti 16 órával kell számolni Ebből: (70-80%) ~10-12 óra a rendelési idő, (20-30%) ~4-6 óra az egyéb munkaegészségügyi feladatra fordított óraszám hetente. 24

25 Munkavédelmi adatszolgáltatás 1. A Mvt. szerint a munkavédelmi hatóság (OMMF) a nyilvántartási rendszerében szereplő adatokat informatikai rendszerében kezeli. A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi adatokhoz a kötelező bejelentések, a célzott és soron kívüli helyszíni ellenőrzések révén jut. Az egységes munkavédelem egységes munkavédelmi hatósági ellenőrzést és a munkáltatók és a szolgáltatók munkavédelmi adatszolgáltatása pontosítását, korszerűsítését, egységesítését igényli. A 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (tervezett) módosítása révén: * a munkavédelmi adatbejelentés és a bejelentésre kötelezettek köre bővül, * korszerű, digitalizált, egységes, díjmentes adatszolgáltatásvalósulmeg * cél: a valós munkavédelmi helyzet feltárása az ellátási szükséglet és az ellátó kapacitás összhangja ( lefedettség ) a minőségi ellátás megteremtése a legális foglalkoztatás elősegítése egységes és hatékony felügyelet és ellenőrzés megvalósítása. 25

26 Munkáltatók: Munkavédelmi adatszolgáltatás 2. * Alap (<2 hónap) - éves (II. 15-ig) - soron kívüli (<15 nap) II. 15.! * A bejelentés adattartama változik (bővül) * Formája: papír alapú (honlapról letölthető, kinyomtatható, beküldhető) = elektronikus (regisztráció után kitölthető, digitálisan kezelhető) * Közzététel: OMMF honlapon (formanyomtatvány-adatlap, útmutató, tájékozató közreadása) MIMO technikai alap - tájékoztatást biztosít OMFI szakmai felvilágosítást ad a zöld-számán: Szolgáltatók: * éves kapacitás-jelentés (II. 15-ig) - soron kívüli (<15 nap) - OSAP (1485.) + egyéb jelentési kötelezettség teljesítése (külön jogszabályok szerint!) * A bejelentés adattartama bővül, formája változik (mint fent!) * Közzététel: OMFI honlapon * OMFI szakmai értékelése, összesítése (negyed évente és minden év IV. 15-ig) 26

27 A munkáltatók/szolgáltatók egyéb jelentési kötelezettsége OMMF elnöke külön elrendelése alapján (pl. tömeges foglalkozási betegség esetén) (?) 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. -a szerint a tevékenységi körében észlelt foglalkozási megbetegedésekről (Ket. hatálya alá kerül a jövőben?) 61/1999. (XX. 1.) EüM rendelet szerint: - a biológiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal [12. ] - azonnal a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezőkről [7. (2)] - és a munkakörhöz kötött védőoltásban részesült munkavállalókról [I. 5-ig] [2000. évi XXV. t. (Kbt.) 29. (1) alapján a veszélyes anyagokról és veszélyes készítményekről a biztonsági adatlap csatolásával a használat megkezdését megelőzően] 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 18. alapján a foglalkozási rákkeltőkkel végzett tevékenységet, soron kívüli munkavégzést, az expozíciónak kitett munkavállalók 12. szerinti nyilvántartása [éves jelentés a tárgyévet követően I. 10-ig] 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 4. (1) szerint az azbeszt bontás-mentesítés előtt bontási tervet kell készíteni [munkaegészségügyi szempontok!] 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet alapján ha a zajmérési jegyzőkönyv és a hallásvizsgálatok eredménye eltérő [együtt a munkavédelmi képviselővel!] 27

28 A korkedvezményes nyugdíj 1. A korkedvezményes nyugdíj jogintézménye I. 1. és XII. 31. közöttfennmarad (2011. I. 1-től külön törvény rendelkezik!) A jogosultságot a Tbj. (18., 20/A. ), a Tny. ( /A-C, 19. ) és a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet listája alapján rögzíti a XII. 31-én hatályos rendelkezések szerint. A TB közfinanszírozása helyett a költségvetés és a munkáltatói korkedvezmény-biztosítási járulék (13%) fedezi az ellátásokat: 2008-tól kezdődően évenként % lesz a munkáltatóifedezetrész! A munkáltatók korkedvezmény-biztosítási járulék fizetési mentességét külön jogszabályok határozzák meg: * évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról * 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés eljárási szabályairól * 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valaminta mentesítési eljárás szakértői, illetve hatóságiközvetítői díjáról 28

29 A korkedvezményes nyugdíj 2. A évi LXXX. t. 20/A. -a és a évi CXXVI. t a értelmében a foglalkoztatót (beleértve az egyéni vállalkozót is) kérelmére mentesíti a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól, ha az eljárás megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben és munkahelyen történő foglalkoztatásban nem áll fenn a korkedvezményes nyugdíj indoka. Az eljárásrend (a Mvt. és a Ket. előírásaira is tekintettel): * Eljáró hatóság: I. fokon KMMF, II. fokon OMMF * Szakértői intézet: OMFI Szakhatóságok: OSSKI - az ionizáló sugárzás; NKH PÁV Igazgatósága - a közlekedés; MBFH - a bányászat; MKEH a villamos-energia ipar területén Az eljárás kérelemre indul, foglalkoztatói állapot felméréssel (adatlap), soron kívüli szakértői vizsgálat után az OMFI szakvéleményt ad (ha szükséges: szakhatóságivéleményeket is kikérik az eljárás során), KMMF-OMMF lefolytatja a munkavédelmi hatósági eljárást és a jogerős határozatot közli az APEH és a NYUFIG Regionális Igazgatóságával. 29

30 Módosult és hatályon kívül helyezett jogszabályok tól megváltozott a foglalkozás-orvostan szakorvos képzés * 42/2007.(IX. 19.) EüM r. módosította a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletet: - megszűnt a ráépített szakképzés, kivéve: a már regisztráltak esetén - a foglalkozás-orvostan csak első szakképesítés lehet; a képzési idő 48 hónap lett (50 helyett) - a munkahigiéné szakképesítés csak ráépítettként szerezhető meg 24 hónap alatt 2. A foglalkozási rehabilitáció változása * A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4..a (2) b) pontja alapján: A szolgálat közreműködik a foglalkozási rehabilitációban. * 2007 évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról * 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az ORSZI-ról 7. (2) b.): a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa tájékoztatja az ORSZI-t az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, a jelenlegi munkakörében történő továbbfoglalkoztathatóságáról. * 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról * De! a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztathatóságáról Hatályon kívül (és?) 30

31 3. 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal - Hatályon kívül került * Irányadó: Mvt. 2. (2), 4., 46., 54/A. (1), 60. (1)! Mt. 4. (2), 102. MK számú állásfoglalása Az Mvt. és az Mt. előírásai automatikusan érvényesülnek! Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani levele (Népjóléti Közlöny 1994/18. szám oldal) * Gyakorlati példa az alkoholos állapot ellenőrzésének rendjére: Vegyiparban, gyógyszeriparban különösen etilalkohol, metilalkohol! technológiai használata esetén pl. a munkáltató Munkavédelmi Szabályzata rögzíti a a munkára alkalmas állapot (így az alkoholos befolyásoltság) ellenőrzésének módját és az eljárásrendet is. Alkoholos állapot (gyanúja) esetén mentőszállítás történik toxikológiai osztályra. (Hátrányos jogkövetkezmények és megtérítési kötelezettség!) 31

32 4. 2/1972. (M.K. 6.) KPM számú rendelettel hatályba léptetett Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály (KÖBEÓ) IV. fejezetét (Anyagmozgatás, Anyagtárolás) a évi LXXII. t I. 1-től H.K.! Megszűnt a teheremelési, kézi anyagmozgatási norma, a súlyhatár! * Irányadó: Mvt. 18. (1) és 41. ILO 127. számú Egyezménye 90/269/EGK, 92/85/EGK, 94/33/EGK Irányelvek (sérülékenyek) * A foglalkozás-egészségügyi szolgálat gyakorlatában meghatározó: - 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről - 33/1998. (VI. 24.) NM r. 8. sz. melléklete a sérülékeny munkavállalók foglalkoztatása során meghatározza magából a munkavégzésből származó túlzott fizikai megterhelés (elsősorban a statikus elemeket tartalmazó anyagmozgatási munkák) esetén szükséges tiltásokat, korlátozásokat, illetve kockázatértékelés szerinti esetenkénti döntéseket (10 kilopond!) 32

33 5. 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló rendelet (a 383/2007. (XII. 23.) Korm. r., majd a 170/2008.(VI. 28.) Korm. r. által) I. 1-től hatályon kívül került! Ez a jogszabály határozta meg az üzemekben és egyéb munkahelyeken az elsősegélynyújtás szabályait, beleértve az elsősegélynyújtó felszerelést is. * A jelenleg irányadó hatályos szabályok: - Mvt a: A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit - 27/1995.(VII. 14.) NM rendelet 4. (2): az alapszolgálat közreműködik a munkahelyi elsősegélynyújtás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében. - Külön jogszabályok (biológiai, foglalkozási rákkeltők, stb.) szerinti előírások! - Mvt. 88. (4) d) és dv) szerint: a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg: a munkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési feltételeinek, a személyek kijelölésének, képzésének és továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai irányításának és ellenőrzésének részletes szabályait. 33

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, S Z E R Z ŐDÉS amely létrejött egyrészről: adószáma: bankszámlaszám: képviselő: (továbbiakban Megbízó) másrészről: MEDICOR Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft. adószáma: 14653429-2-43 bankszámlaszáma: 10401282-50514852-56481011

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály ILO - C161 1985 Occupational Health Services Convention Convention

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég (EV) neve: Címe: Telefonszáma: E-mail: Adószáma: Kapcsolattartó neve: továbbiakban, mint Megbízó, FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS másrészről a foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Költségvetési alapokmány (működési költségvetés) év

Költségvetési alapokmány (működési költségvetés) év - 5 / 1 - A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (működési költségvetés) 1.) Fejezet száma, megnevezése: a.) azonosító adatai: 2008. év XXVI. Szociális

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 13.383-1/2007-SZMM A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi jogszabályokban Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Fórum, 2010. november

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ( Ajánlatkérő ) állítot

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ( Ajánlatkérő ) állítot AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 8. -a helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég? Kis kockázat? Előadó: Dr. Erősné Bereczki Edit NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály Orvos szaktanácsadó A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködése egyes munkaegészségügyi

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. ( ) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. ( ) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM rendelete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet a szolgálatról 1. E rendelet hatálya a) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség,

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész)

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben