TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK rendelet, az Egységes területalapú támogatásokról szóló 86/2004 (V. 15.) FVM rendelet, a Kiegészítő nemzeti támogatásokról szóló 87/2004 (V. 15.) FVM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok értelmezéséhez 2004/2005-ös támogatási év

2 2

3 Tisztelt Gazdálkodó! Mindenekelőtt engedje meg, hogy üdvözöljem Önt abból az alkalomból, hogy május 1-jén Magyarország az Európai Unió tagjává vált. Úgy gondolom nagy pillanat ez mindannyiunk számára, azzal együtt, hogy a csatlakozás mind a gazdálkodók, mind a Hivatal számára új kihívásokat, feladatokat jelent. Alig múltak el az uniós tagság első napjai, a mezőgazdaságot tekintve azonnali és mélyreható változások kezdődtek el. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy taggá válásunkkal együtt részesei leszünk az Unió ún. Közös Agrárpolitikájának, mely alapjaiban változtatja meg a hazai mezőgazdaság szabályozását és ezáltal a mezőgazdaságból élők élet- és munkakörülményeit. A mezőgazdaság és a vele elválaszthatatlanul összefonódó vidékfejlesztés kétségtelenül az Unió egyik legnagyobb hangsúllyal kezelt területe, amit mutat a vonatkozó szabályok, előírások és természetesen támogatási lehetőségek rendkívül széles köre is. Ahhoz, hogy élni tudjunk ennek az új szabályrendszernek az előnyeivel, természetesen számos új követelménynek kell közösen megfelelnünk, azonban meg vagyok győződve arról, hogy a mérleg végső soron pozitív lesz. Magam és munkatársaim nevében ígérhetem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal minden erőfeszítésével ezen eredmény szolgálatában áll majd. Szolgálatkészségünket szeretnénk tanúsítani e bevallottan kissé vaskosra sikerült tájékoztató anyaggal is, mely az ún. területalapú támogatások feltételrendszerét igyekszik Önnek bemutatni. A tájékoztató összeállításakor az a cél vezérelt bennünket, hogy a támogatások feltételrendszere minden gazdálkodó számára átlátható, kiismerhető legyen. Talán nehezen hihető, de kevesen vannak azok, akik a Hivatal munkatársainál jobban értenék, hogy Ön és gazdálkodó társai milyen nehéz helyzetben is vannak, amikor a különféle uniós és hazai jogszabályok szövevényében kell eligazodniuk. Bár e tájékoztató anyag magukat a jogszabályokat nem helyettesítheti, sorvezető lehet az egyes előírások és a közöttük lévő összefüggések megértéséhez, értelmezéséhez. Terjedelmi okokból nem állt módunkban minden egyes szabály gyakorlati alkalmazását szemléltetni, de biztosak vagyunk abban, hogy a példák így is sok segítséget nyújtanak az Ön számára. Abban a reményben bocsátom útjára e tájékoztatót, hogy az Önben felmerülő kérdések döntő többségére választ lel benne. Amennyiben akár egyetlen kérdés is megválaszolatlan maradna, kérem, keresse fel a legközelebbi falugazdászt, kamarai tanácsadót vagy a Hivatal munkatársait, akiknek a segítéségére minden körülmények között számíthat. Eredményekben gazdag, kölcsönösen sikeres együttműködést kívánva: Dr. Szőke Miklós mb. elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Budapest, május 19. 3

4 4

5 1. HOGYAN ÉPÜL FEL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER? Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során az EU közös politikái, így a Közös Agrárpolitika (KAP) alkalmazói lettünk. Ennek értelmében, hazánkban is kizárólag az unióban bevezetett vagy az unió által engedélyezett mezőgazdasági támogatási formákat lehet alkalmazni. A közvetlen támogatások tekintetében az újonnan csatlakozó országok átmenetileg nem kötelesek alkalmazni az unióban már évek óta alkalmazott bonyolult támogatási rendszert, hanem egyszerűbb formában hívhatják le az uniós forrásokat. Az unióval kötött megállapodás alapján a közvetlen támogatásként igénybe vehető támogatási összeg 2004-ben az uniós támogatottsági szint 25%-át éri el, ez meghatározott ágazatokban nemzeti forrásból 55%-os mértékig kiegészíthető. A területalapú támogatási rendszer keretében a fenti 25%-os uniós és az azt kiegészítő nemzeti támogatást a mezőgazdasági parcella (más szóval tábla) alapján lehet igényelni. A támogatás mértéke a terület hasznosításától függően változik, ennek oka, hogy a támogatást két forrásból, két különböző célterületre lehet igényelni. A két célterület támogatásait Egységes területalapú támogatásnak és Kiegészítő nemzeti támogatásnak nevezzük. Az Európai Unió által finanszírozott Egységes Területalapú támogatást (SAPS) minden hasznosított mezőgazdasági területre (parcellára) lehet igényelni. Azok a termelők, akik meghatározott kultúrákat termesztenek, további Kiegészítő nemzeti támogatást (ún. top-up) igényelhetnek. Mindkét esetben azonban csak olyan terület jogosult támogatásra, amely június 30-án megfelelt a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban kritériumainak. A Kiegészítő nemzeti támogatás a 2004/2005. támogatási évre vonatkozóan nemzeti támogatási keretösszegek, ún. nemzeti borítékok alapján kerül kiosztásra. Az egyes borítékok fő jellemzője, hogy más és más növényi kört fognak át, és más és más hektáronkénti támogatási összeget tartalmaznak. A 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó nemzeti támogatási borítékok a következők: Dohány (Virginia); Dohány (Burley); Rizs ; Szántóföldi növények (gabona, olaj-, fehérje, rostnövények, vagyis az ún. GOFR növények, hüvelyesek, bizonyos vetőmagvak). A hektáronkénti támogatási összeget minden borítékra vonatkozóan jogszabály határozza meg, azonban ezt a támogatási összeget a kifizetésig két dolog befolyásolhatja: egyrészt az euróban meghatározott támogatási összeg átváltási árfolyama; másrészt az a tény, hogy a támogatási alapösszeget csak egy előre rögzített országos összterületnagyságra (bázisterület) lehet folyósítani. Az árfolyamot az EU Bizottság rögzíti. Amennyiben a kérelmek által lefedett terület meghaladja a bázisterületet (maximális támogatási összegben részesíthető országos területnagyságot), a túllépés arányában csökken minden gazdálkodó jogosult támogatható területének nagysága és ennek következtében a támogatási összeg mértéke is. Kapcsolódó pontok: 6., 10., 11., 31. PÉLDA: Ha egy termelő búzát, cukorrépát, rizst és pázsitfű vetőmagot termel, és ezekre a területekre benyújtja támogatási kérelmét, akkor a következő táblázatban megjelölt jogcímeken és ezen belüli támogatási borítékok tekintetében jogosult területalapú támogatásra: Termelt növény Egységes területalapú Kiegészítő nemzeti támogatás támogatás Dohány Rizs Szántóföldi növények Búza X X Cukorrépa Rizs X X X Angol perje vetőmag X X 5

6 2. HOGYAN TÖRTÉNIK A BRÜSSZELI FORRÁSOK ELOSZTÁSA AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS ESETÉN? Magyarország számára közvetlen támogatási jogcímen hozzáférhető összeget a standard (az EU-15 országaiban jelenleg érvényben lévő) rendszer alapján rögzített kvóták (pl. anyajuh), bázisterületek (pl. GOFR = gabona-, olajos, fehérje- és rost- növények) és támogatási összegek alapján határozták meg. Ennek megfelelően a magyar termelők részére 2004-ben az Egységes területalapú támogatásként kifizethető brüsszeli források összesen megközelítőleg 305 millió eurót tesznek ki. Ezen összeget a június 30-i állapot szerint helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartott mezőgazdasági területre vetítették, így kaptuk meg a hektáronkénti maximális támogatási összeget. Az EU-pénztárcából fizetendő Egységes területalapú támogatás minden támogatott növény és hasznosítás esetében azonos mértékű, 70,22 EUR/ha (megközelítőleg Ft/ha, 255 Ft = 1 EUR). PÉLDA: A termelő 12,35 hektáron rozst, 8,25 hektáron rizst termel és 23,10 hektár legelővel is rendelkezik. Ezekre a területekre benyújtotta területalapú támogatási kérelmét. A termelő az egységes területalapú támogatási jogcímen a következő támogatási összegre jogosult (255Ft = 1 EUR): 12,35 ha + 8,25 ha + 23,10 ha = 43,70 ha 43,70 ha 70,22 EUR/ha = 3068,61 EUR ( Ft) 3. HOGYAN TÖRTÉNIK A NEMZETI FORRÁSOK ELOSZTÁSA? A évre kalkulált EU- boríték nemzeti kiegészítése összesen maximum 361,4 millió euró nemzeti költségvetési forrást jelenthet, azonban ebből le kell vonni a csatlakozásunk előtt, közvetlen támogatási igénylésekkel (pl. földhasználói támogatás) lekötött forrásokat. Kiegészítő nemzeti támogatás a növénytermesztési ágazatban a dohány, rizs és egyes szántóföldi növények termesztése után az alábbiak szerint jár. Növényi kör Támogatási összeg (Ft/ha) Dohány (Burley) Dohány (Virginia) Rizs Szántóföldi növények A táblázatban feltüntetett támogatási összegek a hektáronkénti maximális támogatási összegek. Ettől a ténylegesen kifizetett támogatási összeg az árfolyam és a bázisterületek túllépésének függvényében változhat. PÉLDA: Maradva a 2. pontban megadott példában megadott adatoknál, a termelő a Nemzeti kiegészítő támogatási jogcímen legfeljebb a következő támogatási összegre jogosult: Szántóföldi boríték (rozs): 12,35 ha Ft/ ha = Ft Rizs boríték: 8,25 ha Ft/ha = Ft A legelőre nem jár Nemzeti kiegészítő támogatás. Kapcsolódó pontok: KI IGÉNYELHET TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁST? Támogatást a támogatás alapjául szolgáló területet hasznosító mezőgazdasági termelő igényelhet. Ez azt jelenti, hogy a támogatás kedvezményezettje az a mezőgazdasági termelő, aki ténylegesen hasznosítja (műveli) az adott parcellát, és aki az általa hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli. 6

7 A mezőgazdasági termelő lehet: természetes személy; jogi személy; jogi személyiség nélküli gazdasági társaság; illetve természetes vagy jogi személyek csoportja tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjainak jogállására. A termelőnek a támogatás igényléséhez rendelkeznie kell egy ügyfélregisztrációs számmal is, melyhez a 141/2003 Korm. rendelet alapján az Ügyfélregiszterbe történő bejelentkezéssel lehet hozzájutni. A regisztrációs szám állandó, tehát nem kell évről-évre megújítani, elég csak a bejelentett adatok változását bejelenteni. Bármely mezőgazdasági támogatást ezzel az életre szóló számmal kell igényelni. A regisztrációs szám használata abban segíti az termelőt és a hivatalt, hogy nem kell minden kérelmen az azonosításhoz és a folyósításhoz szükséges összes adatot újból és újból feltüntetni, hiszen a regisztrációs szám alapján ezek már nyilván vannak tartva. Fontos viszont, hogy emiatt a regisztrációs számot mindig pontosan kell megadni! A regisztrációt a termelő a MVH-hoz történő bejelentkezéssel folyamatosan kezdeményezheti. Ha a termelő a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a regisztrációs kérelmét legkésőbb a támogatási kérelemmel együtt is benyújthatja. 5. HÁNY KÉRELMET LEHET BENYÚJTANI EGY ÉVBEN EGY PARCELLÁRA? Egy adott támogatási évben bármely mezőgazdasági parcellára csak egy területalapú támogatási kérelem nyújtható be. Tehát nem lehetséges, hogy ugyanaz a termelő egy évben ugyanazt a parcellát kétszer jelölje meg támogatási kérelemben. Ugyanakkor két vagy több termelő sem kérhet támogatást ugyanarra a parcellára egy évben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyéb célú támogatásokban mint például agrárkörnyezetvédelmi célprogram, vagy kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatása a későbbiekben a parcella egyáltalán nem vehet részt. Abban az esetben, ha egy parcellára vonatkozóan azonos jogcímen egy gazdasági évben több területalapú támogatási kérelmet nyújtanak be, vagyis többszörös igénylés történik, akkor a mezőgazdasági parcellára csak egyszer folyósítható támogatás. Ha több termelő érintett a többszörös igénylésben, akkor a jogosult támogatást igénylő személyének meghatározásáig a támogatási összeg visszatartására kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy az összes, az adott parcellára kérelmet benyújtó gazdálkodó tekintetében a szóban forgó terület jogosulatlan igénylésnek számít, így esetükben a parcellára jutó támogatási összegen túl még szankcióval is csökkenhet az odaítélhető támogatási összeg! Egy termelő egy évben csak egy Területalapú támogatások formanyomtatványt nyújthat be. Ezt a benyújtott kérelmet a termelő az év során meghatározott szabályok szerint módosíthatja, kiegészítheti és vissza is vonhatja. PÉLDA: A terület tulajdonosa egy adott parcellára vonatkozóan benyújtja támogatási kérelmét. A bérlő szintén benyújtja kérelmét e parcella tekintetében. Ekkor többszörös igénylésről beszélünk. Amennyiben nem egyértelmű hogy ki vállalja a hasznosítással összefüggő költségeket, illetve kockázatot, mind a két ügyfél tekintetében vissza kell tartani a parcellára jutó támogatási összeget az arra jutó szankció összegével együtt. Amennyiben a jogosultságot az ügyfelek tisztázzák a parcellára jutó támogatási összeg a szankció összegével együtt a jogosult igénylőnek kifizethető. Kapcsolódó pontok: 7., 26., 29., MI A BÁZISTERÜLET ÉS A JOGOSULT TERÜLET? Az első tisztázandó általános feltétel, hogy mely területekre lehet támogatást igényelni. Ennek megértéséhez két alapfogalommal kell megismerkedni: támogatás alapjául szolgáló terület és bázisterület. 7

8 A támogatás alapjául szolgáló terület a támogatási feltételeknek megfelelő kérelmenkénti terület, melyet az MVH állapít meg a kérelmeken feltüntetett területek ellenőrzése után. A bázisterület egy országos szintű keretet ad, melynél nagyobb területre összességében nem lehet a maximális támogatási összeget kifizetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet nagyobb terület után igényelni támogatást, illetve, hogy bizonyos termelők ezáltal teljesen elesnek a támogatástól. Tehát a kérelem alapjául szolgáló területek összege lehet nagyobb a bázisterületnél. Ha ugyanis a támogatási kérelmek alapjául szolgáló területek összege meghaladja a bázisterület nagyságát, országos szinten megállapítják a túllépés százalékos arányát, és minden termelő támogatás alapjául szolgáló területét, illetve az arra jutó támogatási összeget csökkenteni kell a megállapított százalékkal. Ezt arányos visszaosztásnak nevezzük. Tehát a beérkezett kérelmek egyenlő elbánásban részesülnek, arányosan csökkentik a területet minden gazdálkodó esetében függetlenül attól, hogy mikor és mekkora területre nyújtotta be a kérelmét. Ez a visszaosztás mind az Egységes területalapú támogatásra, mind a Kiegészítő nemzeti támogatásokra vonatkozik, az ott megállapított bázisterületek figyelembe vételével. Az egységes területalapú támogatásra és a kiegészítő nemzeti támogatásokra vonatkozó országos bázisterületek nagysága: Jogcím Bázisterület (ha) Egységes területalapú támogatás Dohány - Burley Dohány - Virginia Rizs Szántóföldi növények PÉLDA: Arányos visszaosztás A termelő hektár kukoricával hasznosított terület után jogosult támogatásra. Az Egységes területalapú támogatás esetén a bázisterület túllépés 3%, a Nemzeti kiegészítő támogatás szántóföldi borítékja esetén a bázisterület túllépés 5%. Egységes területalapú támogatás tekintetében ha / 1,03 = 33,98 ha, és Kiegészítő nemzeti támogatás tekintetében ha / 1,05 = 33,33 ha lesznek a támogatás alapjául szolgáló területek az adott jogcímeken a visszaosztás után. 7. MI A MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA FOGALMA? A mezőgazdasági parcella egy olyan összefüggő mezőgazdasági földterület, amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt vagy fajtát termeszt. Mezőgazdasági parcellának minősül azonban az egy gazdálkodó által hasznosított összefüggő gyep-, legelő hasznosítású terület, kevert vetés és konyhakert is. Konyhakerten az elsősorban saját fogyasztásra és nem értékesítési célból történő növénytermesztést kell érteni. (Az unió definíciója szerint a konyhakert az üzem többi részétől elválasztott, konyhakertnek tekinthető föld, amelyen a rendeltetése szerint főként az üzem területén élő emberek fogyasztási szükségleteit kielégítő termékeket állítanak elő és nem értékesítési célra termelnek.) A mezőgazdasági parcella fontos tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg. A parcella területébe nem számítható bele pl. a facsoportok, a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület, kivéve az ültetvények megműveléséhez szükséges művelő út. A mezőgazdasági parcella a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében a kérelmezési alapegység. Ez azt jelenti, hogy minden gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellákat kell a támogatási kérelem Igénylő betétlapjának (K0002) egy-egy sorában feltüntetnie. A mezőgazdasági parcella legfontosabb jellemzője, hogy a föld hasznosítójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. Természetesen, ha valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben hasznosító is. Kapcsolódó pontok: 39., 40., 41. 8

9 8. MILYEN HASZNOSÍTÁST KELL FIGYELEMBE VENNI A PARCELLA MEGHATÁROZÁSAKOR? A támogatásra való jogosultság szempontjából az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ág helyett a termőföld tényleges hasznosítási állapotát kell figyelembe venni. Tehát, ha egy földterület az ingatlan-nyilvántartásban mint szántó művelési ágú terület szerepel, viszont a valós használata gyep, a termelő a gyepre vonatkozó támogatási feltételek mellett igényelhet támogatást. 9. MEKKORA TERÜLET UTÁN LEHET TÁMOGATÁST IGÉNYELNI? A támogatás alapjául kizárólag a minimum 0,3 hektár méretű mezőgazdasági parcellák szolgálnak. Ezen felül előírás, hogy egy kérelem által lefedett terület érje el az 1 hektárt. A szőlő- és gyümölcsültetvények esetében az egy kérelem által lefedett területnagyság minimálisan 0,3 hektár. Abban az esetben, ha a kérelem által lefedett terület nem éri el az 1 hektárt, de a kérelem tartalmaz minimálisan 0,3 hektár szőlő- és/vagy gyümölcsültetvényt, a kérelem jogosult a támogatásra. PÉLDA: Támogatásra jogosult kérelmek: 1. 0,31 ha búza és 0,82 ha napraforgó (Az összes támogatható terület meghaladja az 1 hektárt és a parcellák területei egyenként a 0,3 hektárt) 2. 1,14 ha kukorica (Az összes támogatható terület meghaladja az 1 hektárt és a parcella területe a 0,3 hektárt) 3. 0,38 ha szőlő és 0,51 ha zab (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt de a kérelem tartalmaz 0,3 hektár szőlőültetvényt) 4. 0,53 ha őszibarack (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt de a kérelem tartalmaz több mint 0,3 hektár gyümölcsültetvényt) PÉLDA: Támogatásra nem jogosult kérelmek: 1. 0,32 ha zab és 0,64 ha lencse (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt) 2. 0,87 ha tritikálé (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt) 3. 0,25 ha alma 0,91 ha pohánka (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt, illetve az almaültetvény parcellája is kevesebb, mint 0,3 hektár,) 4. 0,23 ha mandula (A parcella mérete nem éri el a 0,3 hektárt) Kapcsolódó pontok: MIT JELENT A HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT? Egységes területalapú és Kiegészítő nemzeti támogatásra jogosult az a terület, amelyet Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotban tartanak. Az Egységes területalapú és Kiegészítő nemzeti támogatások igényléséhez a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelete 1. számú melléklete alapján a következő feltételek betartása szükséges: Szempont Talajerózió (a talaj védelme megfelelő intézkedések révén) Feltétel - Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények előtt talajvédelmet szolgáló talajfedettség biztosítása - Erózióval veszélyeztetett területen rétegvonalas talajművelés alkalmazása - Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése - 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos - Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) megőrzése 9

10 Talaj szerves anyag tartalma (a talaj szerves anyag tartalom szintjének fenntartása megfelelő módszerekkel) Talajszerkezet (a talajszerkezet fenntartása megfelelő gépek használatával) Művelés minimális szintje (a művelés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek rongálásának megakadályozása) - Vetésváltás alkalmazása a térség agro- ökológiai adottságainak figyelembevételével - Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás alkalmazása - A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi hatósági elrendelés esetén - Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása - Periodikus mélyművelés alkalmazása - Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása - A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése - A természetes gyepterületek megőrzését biztosítani kell - Nem kívánatos lágy- és fás szárú növények mezőgazdasági területeken történő megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni - A gyeptípusnak megfelelő kaszálással vagy állatlétszámmal történő hasznosítás, illetve legalább évente egyszeri tisztító kaszálás végzése - A gyepterületek természetes termőképességéhez igazodó legeltetést kell folytatni Fontos megjegyezni, hogy a fent említett négy szempont be nem tartása a támogatási összeg csökkentését vonja maga után. A támogatási év során alkalmazandó fenti előírásokon túl a területnek egy múltbeli állapotát is figyelembe kell venni a jogosultság vizsgálatakor. Azon területek ugyanis, amelyek június 30-án bizonyíthatóan nem feleltek meg a termőföldről szóló évi LV. törvény bizonyos rendelkezéseinek, a további években egyáltalán nem részesülhetnek támogatásban. A támogatás alapjául szolgáló területek azok lehetnek, amelyek a fenti időpontban az alábbi feltételeknek megfeleltek: A táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot és a jellegzetes felszíni alakzatokat, a természetes vízfelületeket, a nádasokat és vizes élőhelyeket (tavak, vízfolyások, holt medrek, források), a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát, a kulturális vagy történeti szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket (kunhalmok, földvárak, rommezők stb.) a termőföld hasznosítása, a meliorációs tervek készítése és végrehajtása, valamint egyéb tevékenységek végzése során megőrizték. A termőföldnek nem minősülő földön a növényzet gondozását rendszeresen elvégezték, ha ez a föld más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozta, illetőleg nem korlátozta (mellékhasznosítás). A termőföld termékenységét és minőségét megóvták, fizikai, kémiai és biológiai romlását megelőzték, illetőleg elhárították. A víz- és szélerózió (a továbbiakban együtt: erózió), a szélsőséges vízháztartási helyzetek, a szikesedés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai romlást, illetve szennyezést előidéző beavatkozások, folyamatok megelőzésére, valamint a talaj termékenységének fenntartására alkalmas, szakszerű talajvédő művelési eljárásokkal, talajvédelmi beavatkozásokkal és létesítményekkel biztosították. Erodált vagy erózióra hajlamos területen az erózió által talajpusztulásnak kitett szántóterületeken a talajfedettséget jól szolgáló növényeket termesztettek, illetőleg szükség szerint talajvédő erdősávot telepítettek, és olyan művelési módot alkalmaztak, amely elősegítette a csapadékvizek talajba jutását, a legelőterületeken fokozott gondot fordítottak a talajt kímélő legeltetésre, és ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felelt meg, azt felújítással helyreállították. A savanyú vagy a savanyodásra hajlamos talajokon o nem savanyító hatású műtrágyákat, illetve szerves trágyát juttattak ki, vagy a savanyító hatású műtrágyát megfelelő mésztrágyázással kiegészítették; o a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségét pótolták, továbbá a savanyító hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából meszezést talajtani szakvélemény alapján végezték el. 10

11 A szikes vagy a szikesedésre hajlamos talajokon o olyan vízgazdálkodást folytattak, és olyan minőségű öntözővizet alkalmaztak, amely másodlagos szikesedést nem idézett elő; o szikesedés elleni talajjavítást talajtani szakvélemény alapján végezték. A talaj humuszos termőrétegének megőrzéséről, szervesanyag-tartalmának fenntartásáról gondoskodtak, továbbá a talaj tápanyag-szolgáltatását és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő - műtrágyák használata esetén - vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást folytattak. Kapcsolódó pontok: MELY NÖVÉNYEK ÉS HASZNOSÍTÁSOK TÁMOGATOTTAK A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER KERETÉBEN? Az Egységes területalapú támogatás minden hasznosított mezőgazdasági területre folyósítható. Ezeken a területeken a termelés nem kötelező, azonban a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotot be kell tartani. A Kiegészítő nemzeti támogatások igénylése azonban növénykultúrához kötött. Kizárólag meghatározott növények részesülhetnek támogatásban, ezek jórészt azok a kultúrák melyek a csatlakozásunkat megelőzően az Európai Unióban is támogatott növények voltak (pl. gabonafélék). A támogatásban részesülő növényeket és hasznosítási típusokat a hozzájuk rendelhető támogatási formával együtt a Kitöltési Útmutató tartalmazza. 12. MILYEN SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK VONATKOZNAK A ROSTKENDER TERMESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA? Rostkender termesztése esetén az Egységes területalapú és a Kiegészítő nemzeti támogatás is az alábbi feltételekhez kötött: - a feldolgozóval kötött termeltetési szerződés, illetve kötelezettségvállalás egy példánya, valamint a vetőmagcímkék területalapú támogatási kérelemhez történő csatolása; - az elvetett rostkenderfajta THC tartalma nem haladhatja meg a 0,2%-ot; - kizárólag a Közösségi Fajtajegyzéken szereplő fajták jelenthetők be támogatásra. A feldolgozóval kötött termeltetési szerződés benyújtásának határideje június 15. A vetőmagcímkéket június 30-ig kell az MVH Megyei Kirendeltségeihez benyújtani, azonban a könnyebb feldolgozhatóság érdekében javasolt a vetőmagcímkék területalapú támogatási kérelemhez történő csatolása. Rostkender termesztése esetében a támogatási kérelemben minden esetben meg kell adni a termesztett fajták hasznosítási kódját, ezen fajták kódjait a Kitöltési Útmutató tartalmazza. A rostkender esetén a szigorúbb feltételeket szigorúbban is kell ellenőrizni, ezért a rostkender terület 30%-át helyszíni ellenőrzés alá vonják. A rostkendert a helyszíni ellenőrzések végrehajtása céljából a virágzás végétől számított legalább 10 napig kell a helyi normák szerint rendes növekedési feltételek között tartani. Kapcsolódó pontok: 1. számú melléklet 13. MILYEN FELTÉTELEI VANNAK A VETŐMAG KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK? A vetőmag termesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele: a vetőmagtermesztésnek az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (OMMI) történő bejelentése (a termőhely minősítése), valamint a vetőmag minősítésre való bejelentése; a vetőmag termeltetési szerződés, termelési nyilatkozat regisztráltatása az OMMI-nál; 11

12 a termőhely MePAR szerinti azonosítójának (fizikai blokk azonosítója, parcella sorszáma, területadat) bejelentése az OMMI-hoz. Az OMMI igazolja az MVH felé, hogy adott területen valóban vetőmagtermesztés folyt és az a vonatkozó szabályoknak megfelelt. A Kiegészítő nemzeti támogatás csak ezen igazolás megléte esetén folyósítható. PÉLDA: Az igénylő 10 hektáron Angol perjét termeszt vetőmagnak. A vetőmagtermesztőnek meg kell felelnie a vetőmagtermesztés esetén érvényes szabályoknak, tehát a vetőmagtermesztést és az előállított vetőmagot minősítésre az OMMI-hoz be kell jelenteni. Továbbá a területalapú támogatás rendszerében használt MePAR területazonosító adatokat is be kell jelenteni az OMMI-hoz. Ezen adatok alapján az OMMI tájékoztatja az MVH-t a támogatás feltételeinek megfelelt területekről. 14. MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNI A DOHÁNYTERMELŐKNEK, HA NEMZETI TÁMOGATÁST IGÉNYELNEK? A dohány Kiegészítő nemzeti támogatásban részesülni kívánó termelőknek a területre vonatkozóan fermentálóval/elsődleges feldolgozóval kötött termeltetési szerződéssel kell rendelkezniük. Ezt a szerződést az MVH-hoz a kérelem benyújtásával egyidőben kell benyújtani. A termeltetési szerződésben minimálisan szerepelnie kell a szerződő felek adatainak, a termelő (vagy termelői csoport, amennyiben ő köt szerződést) és a fermentáló ügyfél-regisztrációs számának, a dohánytermelésbe vont összterületnek (ha), valamint a termelt dohány fajtájának. Ha a termelői csoport köt termeltetési szerződést a fermentálóval, akkor a termelőnek a termelői csoporttal kötött szerződését is a kérelemmel együtt kell benyújtania. Ebben mindenképpen szerepelnie kell a termelő és a termelői csoport ügyfél-regisztrációs számának, a dohányfajtának és a dohánytermesztésbe vont összterületnek (ha). Ebben az esetben június 15-ig a fermentálónak kell benyújtania az MVH-hoz a termelői csoporttal kötött termeltetési szerződést, melynek tartalmaznia kell a termelői csoporthoz tartozó termelők ügyfél-regisztrációs számát; a dohánytermesztésbe vont terület nagyságát (ha) dohány fajtánként és termelőnként. Kiegészítő nemzeti támogatásban csak a fermentálóval/elsődleges feldolgozóval kötött termeltetési szerződésben szereplő terület mértékéig jogosult a termelő. Kapcsolódó pontok: 1. számú melléklet PÉLDA: Az igénylő dohány kiegészítő nemzeti támogatást igényel, de a kérelemmel együtt nem nyújtja be a termeltetési szerződést. Ebben az esetben az MVH felszólítja az igénylőt, hogy 15 napon belül pótolja hiányosságát. Amennyiben az igénylő a hiányt nem pótolja, kérelmének a hiányosságot érintő része elutasításra kerül, ebben az esetben dohány kiegészítő nemzeti támogatásban nem részesül. Az igénylő termelői csoport tagja. Az igénylő a termelői csoporttal 50 hektár területre kötött szerződést és kérelmébe is 50 hektárra igényel támogatást. Viszont a termelői csoport az igénylő nevében az elsődleges feldolgozóval csak 40 hektár területre kötött termeltetési szerződést. Ebben az esetben dohány kiegészítő nemzeti támogatásra 40 hektár terület jogosult. 15. MIT TARTALMAZ A TÁMOGATÁSI KÉRELEMCSOMAG? A termelők közvetlenül a falugazdászoktól, a kamarai tanácsadóktól, az MVH megyei kirendeltségeitől, illetve az Interneten (www.mvh.gov.hu) keresztül juthatnak a kérelemcsomagokhoz. A kérelemcsomag tartalma: Formanyomtatványok o Területlapú támogatás Főlap (K0001) o Területalapú támogatás Igénylő betétlap (K0002) Kitöltési útmutató A gazdáknak a támogatási kérelemhez benyújtáskor csatolniuk kell az Egyedi blokktérkép(ek)et, melyeken a Kitöltési útmutatóban meghatározott módon azonosítaniuk kell az adott fizikai blokkban elhelyezkedő mezőgazdasági parcelláikat. 12

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005.

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005. TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005. az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1782/2003/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 796/2004/EK

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt A 2016. évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. augusztus 22. Agrártámogatások millió forint

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a 2009. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2009. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes

Részletesebben

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 1. Ügyfél-azonosítási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE (segédlet a 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet értelmezéséhez) A tájékoztatóban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2014/2015.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye. a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye. a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről I. A támogatás igénybevételének feltételei Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám 10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám A vidékfejlesztési miniszter 29/2011. (IV. 22.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben