TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK rendelet, az Egységes területalapú támogatásokról szóló 86/2004 (V. 15.) FVM rendelet, a Kiegészítő nemzeti támogatásokról szóló 87/2004 (V. 15.) FVM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok értelmezéséhez 2004/2005-ös támogatási év

2 2

3 Tisztelt Gazdálkodó! Mindenekelőtt engedje meg, hogy üdvözöljem Önt abból az alkalomból, hogy május 1-jén Magyarország az Európai Unió tagjává vált. Úgy gondolom nagy pillanat ez mindannyiunk számára, azzal együtt, hogy a csatlakozás mind a gazdálkodók, mind a Hivatal számára új kihívásokat, feladatokat jelent. Alig múltak el az uniós tagság első napjai, a mezőgazdaságot tekintve azonnali és mélyreható változások kezdődtek el. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy taggá válásunkkal együtt részesei leszünk az Unió ún. Közös Agrárpolitikájának, mely alapjaiban változtatja meg a hazai mezőgazdaság szabályozását és ezáltal a mezőgazdaságból élők élet- és munkakörülményeit. A mezőgazdaság és a vele elválaszthatatlanul összefonódó vidékfejlesztés kétségtelenül az Unió egyik legnagyobb hangsúllyal kezelt területe, amit mutat a vonatkozó szabályok, előírások és természetesen támogatási lehetőségek rendkívül széles köre is. Ahhoz, hogy élni tudjunk ennek az új szabályrendszernek az előnyeivel, természetesen számos új követelménynek kell közösen megfelelnünk, azonban meg vagyok győződve arról, hogy a mérleg végső soron pozitív lesz. Magam és munkatársaim nevében ígérhetem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal minden erőfeszítésével ezen eredmény szolgálatában áll majd. Szolgálatkészségünket szeretnénk tanúsítani e bevallottan kissé vaskosra sikerült tájékoztató anyaggal is, mely az ún. területalapú támogatások feltételrendszerét igyekszik Önnek bemutatni. A tájékoztató összeállításakor az a cél vezérelt bennünket, hogy a támogatások feltételrendszere minden gazdálkodó számára átlátható, kiismerhető legyen. Talán nehezen hihető, de kevesen vannak azok, akik a Hivatal munkatársainál jobban értenék, hogy Ön és gazdálkodó társai milyen nehéz helyzetben is vannak, amikor a különféle uniós és hazai jogszabályok szövevényében kell eligazodniuk. Bár e tájékoztató anyag magukat a jogszabályokat nem helyettesítheti, sorvezető lehet az egyes előírások és a közöttük lévő összefüggések megértéséhez, értelmezéséhez. Terjedelmi okokból nem állt módunkban minden egyes szabály gyakorlati alkalmazását szemléltetni, de biztosak vagyunk abban, hogy a példák így is sok segítséget nyújtanak az Ön számára. Abban a reményben bocsátom útjára e tájékoztatót, hogy az Önben felmerülő kérdések döntő többségére választ lel benne. Amennyiben akár egyetlen kérdés is megválaszolatlan maradna, kérem, keresse fel a legközelebbi falugazdászt, kamarai tanácsadót vagy a Hivatal munkatársait, akiknek a segítéségére minden körülmények között számíthat. Eredményekben gazdag, kölcsönösen sikeres együttműködést kívánva: Dr. Szőke Miklós mb. elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Budapest, május 19. 3

4 4

5 1. HOGYAN ÉPÜL FEL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER? Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során az EU közös politikái, így a Közös Agrárpolitika (KAP) alkalmazói lettünk. Ennek értelmében, hazánkban is kizárólag az unióban bevezetett vagy az unió által engedélyezett mezőgazdasági támogatási formákat lehet alkalmazni. A közvetlen támogatások tekintetében az újonnan csatlakozó országok átmenetileg nem kötelesek alkalmazni az unióban már évek óta alkalmazott bonyolult támogatási rendszert, hanem egyszerűbb formában hívhatják le az uniós forrásokat. Az unióval kötött megállapodás alapján a közvetlen támogatásként igénybe vehető támogatási összeg 2004-ben az uniós támogatottsági szint 25%-át éri el, ez meghatározott ágazatokban nemzeti forrásból 55%-os mértékig kiegészíthető. A területalapú támogatási rendszer keretében a fenti 25%-os uniós és az azt kiegészítő nemzeti támogatást a mezőgazdasági parcella (más szóval tábla) alapján lehet igényelni. A támogatás mértéke a terület hasznosításától függően változik, ennek oka, hogy a támogatást két forrásból, két különböző célterületre lehet igényelni. A két célterület támogatásait Egységes területalapú támogatásnak és Kiegészítő nemzeti támogatásnak nevezzük. Az Európai Unió által finanszírozott Egységes Területalapú támogatást (SAPS) minden hasznosított mezőgazdasági területre (parcellára) lehet igényelni. Azok a termelők, akik meghatározott kultúrákat termesztenek, további Kiegészítő nemzeti támogatást (ún. top-up) igényelhetnek. Mindkét esetben azonban csak olyan terület jogosult támogatásra, amely június 30-án megfelelt a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban kritériumainak. A Kiegészítő nemzeti támogatás a 2004/2005. támogatási évre vonatkozóan nemzeti támogatási keretösszegek, ún. nemzeti borítékok alapján kerül kiosztásra. Az egyes borítékok fő jellemzője, hogy más és más növényi kört fognak át, és más és más hektáronkénti támogatási összeget tartalmaznak. A 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó nemzeti támogatási borítékok a következők: Dohány (Virginia); Dohány (Burley); Rizs ; Szántóföldi növények (gabona, olaj-, fehérje, rostnövények, vagyis az ún. GOFR növények, hüvelyesek, bizonyos vetőmagvak). A hektáronkénti támogatási összeget minden borítékra vonatkozóan jogszabály határozza meg, azonban ezt a támogatási összeget a kifizetésig két dolog befolyásolhatja: egyrészt az euróban meghatározott támogatási összeg átváltási árfolyama; másrészt az a tény, hogy a támogatási alapösszeget csak egy előre rögzített országos összterületnagyságra (bázisterület) lehet folyósítani. Az árfolyamot az EU Bizottság rögzíti. Amennyiben a kérelmek által lefedett terület meghaladja a bázisterületet (maximális támogatási összegben részesíthető országos területnagyságot), a túllépés arányában csökken minden gazdálkodó jogosult támogatható területének nagysága és ennek következtében a támogatási összeg mértéke is. Kapcsolódó pontok: 6., 10., 11., 31. PÉLDA: Ha egy termelő búzát, cukorrépát, rizst és pázsitfű vetőmagot termel, és ezekre a területekre benyújtja támogatási kérelmét, akkor a következő táblázatban megjelölt jogcímeken és ezen belüli támogatási borítékok tekintetében jogosult területalapú támogatásra: Termelt növény Egységes területalapú Kiegészítő nemzeti támogatás támogatás Dohány Rizs Szántóföldi növények Búza X X Cukorrépa Rizs X X X Angol perje vetőmag X X 5

6 2. HOGYAN TÖRTÉNIK A BRÜSSZELI FORRÁSOK ELOSZTÁSA AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS ESETÉN? Magyarország számára közvetlen támogatási jogcímen hozzáférhető összeget a standard (az EU-15 országaiban jelenleg érvényben lévő) rendszer alapján rögzített kvóták (pl. anyajuh), bázisterületek (pl. GOFR = gabona-, olajos, fehérje- és rost- növények) és támogatási összegek alapján határozták meg. Ennek megfelelően a magyar termelők részére 2004-ben az Egységes területalapú támogatásként kifizethető brüsszeli források összesen megközelítőleg 305 millió eurót tesznek ki. Ezen összeget a június 30-i állapot szerint helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartott mezőgazdasági területre vetítették, így kaptuk meg a hektáronkénti maximális támogatási összeget. Az EU-pénztárcából fizetendő Egységes területalapú támogatás minden támogatott növény és hasznosítás esetében azonos mértékű, 70,22 EUR/ha (megközelítőleg Ft/ha, 255 Ft = 1 EUR). PÉLDA: A termelő 12,35 hektáron rozst, 8,25 hektáron rizst termel és 23,10 hektár legelővel is rendelkezik. Ezekre a területekre benyújtotta területalapú támogatási kérelmét. A termelő az egységes területalapú támogatási jogcímen a következő támogatási összegre jogosult (255Ft = 1 EUR): 12,35 ha + 8,25 ha + 23,10 ha = 43,70 ha 43,70 ha 70,22 EUR/ha = 3068,61 EUR ( Ft) 3. HOGYAN TÖRTÉNIK A NEMZETI FORRÁSOK ELOSZTÁSA? A évre kalkulált EU- boríték nemzeti kiegészítése összesen maximum 361,4 millió euró nemzeti költségvetési forrást jelenthet, azonban ebből le kell vonni a csatlakozásunk előtt, közvetlen támogatási igénylésekkel (pl. földhasználói támogatás) lekötött forrásokat. Kiegészítő nemzeti támogatás a növénytermesztési ágazatban a dohány, rizs és egyes szántóföldi növények termesztése után az alábbiak szerint jár. Növényi kör Támogatási összeg (Ft/ha) Dohány (Burley) Dohány (Virginia) Rizs Szántóföldi növények A táblázatban feltüntetett támogatási összegek a hektáronkénti maximális támogatási összegek. Ettől a ténylegesen kifizetett támogatási összeg az árfolyam és a bázisterületek túllépésének függvényében változhat. PÉLDA: Maradva a 2. pontban megadott példában megadott adatoknál, a termelő a Nemzeti kiegészítő támogatási jogcímen legfeljebb a következő támogatási összegre jogosult: Szántóföldi boríték (rozs): 12,35 ha Ft/ ha = Ft Rizs boríték: 8,25 ha Ft/ha = Ft A legelőre nem jár Nemzeti kiegészítő támogatás. Kapcsolódó pontok: KI IGÉNYELHET TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁST? Támogatást a támogatás alapjául szolgáló területet hasznosító mezőgazdasági termelő igényelhet. Ez azt jelenti, hogy a támogatás kedvezményezettje az a mezőgazdasági termelő, aki ténylegesen hasznosítja (műveli) az adott parcellát, és aki az általa hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli. 6

7 A mezőgazdasági termelő lehet: természetes személy; jogi személy; jogi személyiség nélküli gazdasági társaság; illetve természetes vagy jogi személyek csoportja tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjainak jogállására. A termelőnek a támogatás igényléséhez rendelkeznie kell egy ügyfélregisztrációs számmal is, melyhez a 141/2003 Korm. rendelet alapján az Ügyfélregiszterbe történő bejelentkezéssel lehet hozzájutni. A regisztrációs szám állandó, tehát nem kell évről-évre megújítani, elég csak a bejelentett adatok változását bejelenteni. Bármely mezőgazdasági támogatást ezzel az életre szóló számmal kell igényelni. A regisztrációs szám használata abban segíti az termelőt és a hivatalt, hogy nem kell minden kérelmen az azonosításhoz és a folyósításhoz szükséges összes adatot újból és újból feltüntetni, hiszen a regisztrációs szám alapján ezek már nyilván vannak tartva. Fontos viszont, hogy emiatt a regisztrációs számot mindig pontosan kell megadni! A regisztrációt a termelő a MVH-hoz történő bejelentkezéssel folyamatosan kezdeményezheti. Ha a termelő a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a regisztrációs kérelmét legkésőbb a támogatási kérelemmel együtt is benyújthatja. 5. HÁNY KÉRELMET LEHET BENYÚJTANI EGY ÉVBEN EGY PARCELLÁRA? Egy adott támogatási évben bármely mezőgazdasági parcellára csak egy területalapú támogatási kérelem nyújtható be. Tehát nem lehetséges, hogy ugyanaz a termelő egy évben ugyanazt a parcellát kétszer jelölje meg támogatási kérelemben. Ugyanakkor két vagy több termelő sem kérhet támogatást ugyanarra a parcellára egy évben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyéb célú támogatásokban mint például agrárkörnyezetvédelmi célprogram, vagy kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatása a későbbiekben a parcella egyáltalán nem vehet részt. Abban az esetben, ha egy parcellára vonatkozóan azonos jogcímen egy gazdasági évben több területalapú támogatási kérelmet nyújtanak be, vagyis többszörös igénylés történik, akkor a mezőgazdasági parcellára csak egyszer folyósítható támogatás. Ha több termelő érintett a többszörös igénylésben, akkor a jogosult támogatást igénylő személyének meghatározásáig a támogatási összeg visszatartására kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy az összes, az adott parcellára kérelmet benyújtó gazdálkodó tekintetében a szóban forgó terület jogosulatlan igénylésnek számít, így esetükben a parcellára jutó támogatási összegen túl még szankcióval is csökkenhet az odaítélhető támogatási összeg! Egy termelő egy évben csak egy Területalapú támogatások formanyomtatványt nyújthat be. Ezt a benyújtott kérelmet a termelő az év során meghatározott szabályok szerint módosíthatja, kiegészítheti és vissza is vonhatja. PÉLDA: A terület tulajdonosa egy adott parcellára vonatkozóan benyújtja támogatási kérelmét. A bérlő szintén benyújtja kérelmét e parcella tekintetében. Ekkor többszörös igénylésről beszélünk. Amennyiben nem egyértelmű hogy ki vállalja a hasznosítással összefüggő költségeket, illetve kockázatot, mind a két ügyfél tekintetében vissza kell tartani a parcellára jutó támogatási összeget az arra jutó szankció összegével együtt. Amennyiben a jogosultságot az ügyfelek tisztázzák a parcellára jutó támogatási összeg a szankció összegével együtt a jogosult igénylőnek kifizethető. Kapcsolódó pontok: 7., 26., 29., MI A BÁZISTERÜLET ÉS A JOGOSULT TERÜLET? Az első tisztázandó általános feltétel, hogy mely területekre lehet támogatást igényelni. Ennek megértéséhez két alapfogalommal kell megismerkedni: támogatás alapjául szolgáló terület és bázisterület. 7

8 A támogatás alapjául szolgáló terület a támogatási feltételeknek megfelelő kérelmenkénti terület, melyet az MVH állapít meg a kérelmeken feltüntetett területek ellenőrzése után. A bázisterület egy országos szintű keretet ad, melynél nagyobb területre összességében nem lehet a maximális támogatási összeget kifizetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet nagyobb terület után igényelni támogatást, illetve, hogy bizonyos termelők ezáltal teljesen elesnek a támogatástól. Tehát a kérelem alapjául szolgáló területek összege lehet nagyobb a bázisterületnél. Ha ugyanis a támogatási kérelmek alapjául szolgáló területek összege meghaladja a bázisterület nagyságát, országos szinten megállapítják a túllépés százalékos arányát, és minden termelő támogatás alapjául szolgáló területét, illetve az arra jutó támogatási összeget csökkenteni kell a megállapított százalékkal. Ezt arányos visszaosztásnak nevezzük. Tehát a beérkezett kérelmek egyenlő elbánásban részesülnek, arányosan csökkentik a területet minden gazdálkodó esetében függetlenül attól, hogy mikor és mekkora területre nyújtotta be a kérelmét. Ez a visszaosztás mind az Egységes területalapú támogatásra, mind a Kiegészítő nemzeti támogatásokra vonatkozik, az ott megállapított bázisterületek figyelembe vételével. Az egységes területalapú támogatásra és a kiegészítő nemzeti támogatásokra vonatkozó országos bázisterületek nagysága: Jogcím Bázisterület (ha) Egységes területalapú támogatás Dohány - Burley Dohány - Virginia Rizs Szántóföldi növények PÉLDA: Arányos visszaosztás A termelő hektár kukoricával hasznosított terület után jogosult támogatásra. Az Egységes területalapú támogatás esetén a bázisterület túllépés 3%, a Nemzeti kiegészítő támogatás szántóföldi borítékja esetén a bázisterület túllépés 5%. Egységes területalapú támogatás tekintetében ha / 1,03 = 33,98 ha, és Kiegészítő nemzeti támogatás tekintetében ha / 1,05 = 33,33 ha lesznek a támogatás alapjául szolgáló területek az adott jogcímeken a visszaosztás után. 7. MI A MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA FOGALMA? A mezőgazdasági parcella egy olyan összefüggő mezőgazdasági földterület, amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt vagy fajtát termeszt. Mezőgazdasági parcellának minősül azonban az egy gazdálkodó által hasznosított összefüggő gyep-, legelő hasznosítású terület, kevert vetés és konyhakert is. Konyhakerten az elsősorban saját fogyasztásra és nem értékesítési célból történő növénytermesztést kell érteni. (Az unió definíciója szerint a konyhakert az üzem többi részétől elválasztott, konyhakertnek tekinthető föld, amelyen a rendeltetése szerint főként az üzem területén élő emberek fogyasztási szükségleteit kielégítő termékeket állítanak elő és nem értékesítési célra termelnek.) A mezőgazdasági parcella fontos tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg. A parcella területébe nem számítható bele pl. a facsoportok, a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület, kivéve az ültetvények megműveléséhez szükséges művelő út. A mezőgazdasági parcella a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében a kérelmezési alapegység. Ez azt jelenti, hogy minden gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellákat kell a támogatási kérelem Igénylő betétlapjának (K0002) egy-egy sorában feltüntetnie. A mezőgazdasági parcella legfontosabb jellemzője, hogy a föld hasznosítójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. Természetesen, ha valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben hasznosító is. Kapcsolódó pontok: 39., 40., 41. 8

9 8. MILYEN HASZNOSÍTÁST KELL FIGYELEMBE VENNI A PARCELLA MEGHATÁROZÁSAKOR? A támogatásra való jogosultság szempontjából az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ág helyett a termőföld tényleges hasznosítási állapotát kell figyelembe venni. Tehát, ha egy földterület az ingatlan-nyilvántartásban mint szántó művelési ágú terület szerepel, viszont a valós használata gyep, a termelő a gyepre vonatkozó támogatási feltételek mellett igényelhet támogatást. 9. MEKKORA TERÜLET UTÁN LEHET TÁMOGATÁST IGÉNYELNI? A támogatás alapjául kizárólag a minimum 0,3 hektár méretű mezőgazdasági parcellák szolgálnak. Ezen felül előírás, hogy egy kérelem által lefedett terület érje el az 1 hektárt. A szőlő- és gyümölcsültetvények esetében az egy kérelem által lefedett területnagyság minimálisan 0,3 hektár. Abban az esetben, ha a kérelem által lefedett terület nem éri el az 1 hektárt, de a kérelem tartalmaz minimálisan 0,3 hektár szőlő- és/vagy gyümölcsültetvényt, a kérelem jogosult a támogatásra. PÉLDA: Támogatásra jogosult kérelmek: 1. 0,31 ha búza és 0,82 ha napraforgó (Az összes támogatható terület meghaladja az 1 hektárt és a parcellák területei egyenként a 0,3 hektárt) 2. 1,14 ha kukorica (Az összes támogatható terület meghaladja az 1 hektárt és a parcella területe a 0,3 hektárt) 3. 0,38 ha szőlő és 0,51 ha zab (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt de a kérelem tartalmaz 0,3 hektár szőlőültetvényt) 4. 0,53 ha őszibarack (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt de a kérelem tartalmaz több mint 0,3 hektár gyümölcsültetvényt) PÉLDA: Támogatásra nem jogosult kérelmek: 1. 0,32 ha zab és 0,64 ha lencse (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt) 2. 0,87 ha tritikálé (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt) 3. 0,25 ha alma 0,91 ha pohánka (Az összes támogatható terület nem éri el az 1 hektárt, illetve az almaültetvény parcellája is kevesebb, mint 0,3 hektár,) 4. 0,23 ha mandula (A parcella mérete nem éri el a 0,3 hektárt) Kapcsolódó pontok: MIT JELENT A HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT? Egységes területalapú és Kiegészítő nemzeti támogatásra jogosult az a terület, amelyet Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotban tartanak. Az Egységes területalapú és Kiegészítő nemzeti támogatások igényléséhez a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelete 1. számú melléklete alapján a következő feltételek betartása szükséges: Szempont Talajerózió (a talaj védelme megfelelő intézkedések révén) Feltétel - Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények előtt talajvédelmet szolgáló talajfedettség biztosítása - Erózióval veszélyeztetett területen rétegvonalas talajművelés alkalmazása - Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése - 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos - Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) megőrzése 9

10 Talaj szerves anyag tartalma (a talaj szerves anyag tartalom szintjének fenntartása megfelelő módszerekkel) Talajszerkezet (a talajszerkezet fenntartása megfelelő gépek használatával) Művelés minimális szintje (a művelés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek rongálásának megakadályozása) - Vetésváltás alkalmazása a térség agro- ökológiai adottságainak figyelembevételével - Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás alkalmazása - A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi hatósági elrendelés esetén - Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása - Periodikus mélyművelés alkalmazása - Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása - A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése - A természetes gyepterületek megőrzését biztosítani kell - Nem kívánatos lágy- és fás szárú növények mezőgazdasági területeken történő megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni - A gyeptípusnak megfelelő kaszálással vagy állatlétszámmal történő hasznosítás, illetve legalább évente egyszeri tisztító kaszálás végzése - A gyepterületek természetes termőképességéhez igazodó legeltetést kell folytatni Fontos megjegyezni, hogy a fent említett négy szempont be nem tartása a támogatási összeg csökkentését vonja maga után. A támogatási év során alkalmazandó fenti előírásokon túl a területnek egy múltbeli állapotát is figyelembe kell venni a jogosultság vizsgálatakor. Azon területek ugyanis, amelyek június 30-án bizonyíthatóan nem feleltek meg a termőföldről szóló évi LV. törvény bizonyos rendelkezéseinek, a további években egyáltalán nem részesülhetnek támogatásban. A támogatás alapjául szolgáló területek azok lehetnek, amelyek a fenti időpontban az alábbi feltételeknek megfeleltek: A táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot és a jellegzetes felszíni alakzatokat, a természetes vízfelületeket, a nádasokat és vizes élőhelyeket (tavak, vízfolyások, holt medrek, források), a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát, a kulturális vagy történeti szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket (kunhalmok, földvárak, rommezők stb.) a termőföld hasznosítása, a meliorációs tervek készítése és végrehajtása, valamint egyéb tevékenységek végzése során megőrizték. A termőföldnek nem minősülő földön a növényzet gondozását rendszeresen elvégezték, ha ez a föld más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozta, illetőleg nem korlátozta (mellékhasznosítás). A termőföld termékenységét és minőségét megóvták, fizikai, kémiai és biológiai romlását megelőzték, illetőleg elhárították. A víz- és szélerózió (a továbbiakban együtt: erózió), a szélsőséges vízháztartási helyzetek, a szikesedés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai romlást, illetve szennyezést előidéző beavatkozások, folyamatok megelőzésére, valamint a talaj termékenységének fenntartására alkalmas, szakszerű talajvédő művelési eljárásokkal, talajvédelmi beavatkozásokkal és létesítményekkel biztosították. Erodált vagy erózióra hajlamos területen az erózió által talajpusztulásnak kitett szántóterületeken a talajfedettséget jól szolgáló növényeket termesztettek, illetőleg szükség szerint talajvédő erdősávot telepítettek, és olyan művelési módot alkalmaztak, amely elősegítette a csapadékvizek talajba jutását, a legelőterületeken fokozott gondot fordítottak a talajt kímélő legeltetésre, és ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felelt meg, azt felújítással helyreállították. A savanyú vagy a savanyodásra hajlamos talajokon o nem savanyító hatású műtrágyákat, illetve szerves trágyát juttattak ki, vagy a savanyító hatású műtrágyát megfelelő mésztrágyázással kiegészítették; o a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségét pótolták, továbbá a savanyító hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából meszezést talajtani szakvélemény alapján végezték el. 10

11 A szikes vagy a szikesedésre hajlamos talajokon o olyan vízgazdálkodást folytattak, és olyan minőségű öntözővizet alkalmaztak, amely másodlagos szikesedést nem idézett elő; o szikesedés elleni talajjavítást talajtani szakvélemény alapján végezték. A talaj humuszos termőrétegének megőrzéséről, szervesanyag-tartalmának fenntartásáról gondoskodtak, továbbá a talaj tápanyag-szolgáltatását és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő - műtrágyák használata esetén - vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást folytattak. Kapcsolódó pontok: MELY NÖVÉNYEK ÉS HASZNOSÍTÁSOK TÁMOGATOTTAK A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER KERETÉBEN? Az Egységes területalapú támogatás minden hasznosított mezőgazdasági területre folyósítható. Ezeken a területeken a termelés nem kötelező, azonban a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotot be kell tartani. A Kiegészítő nemzeti támogatások igénylése azonban növénykultúrához kötött. Kizárólag meghatározott növények részesülhetnek támogatásban, ezek jórészt azok a kultúrák melyek a csatlakozásunkat megelőzően az Európai Unióban is támogatott növények voltak (pl. gabonafélék). A támogatásban részesülő növényeket és hasznosítási típusokat a hozzájuk rendelhető támogatási formával együtt a Kitöltési Útmutató tartalmazza. 12. MILYEN SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK VONATKOZNAK A ROSTKENDER TERMESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA? Rostkender termesztése esetén az Egységes területalapú és a Kiegészítő nemzeti támogatás is az alábbi feltételekhez kötött: - a feldolgozóval kötött termeltetési szerződés, illetve kötelezettségvállalás egy példánya, valamint a vetőmagcímkék területalapú támogatási kérelemhez történő csatolása; - az elvetett rostkenderfajta THC tartalma nem haladhatja meg a 0,2%-ot; - kizárólag a Közösségi Fajtajegyzéken szereplő fajták jelenthetők be támogatásra. A feldolgozóval kötött termeltetési szerződés benyújtásának határideje június 15. A vetőmagcímkéket június 30-ig kell az MVH Megyei Kirendeltségeihez benyújtani, azonban a könnyebb feldolgozhatóság érdekében javasolt a vetőmagcímkék területalapú támogatási kérelemhez történő csatolása. Rostkender termesztése esetében a támogatási kérelemben minden esetben meg kell adni a termesztett fajták hasznosítási kódját, ezen fajták kódjait a Kitöltési Útmutató tartalmazza. A rostkender esetén a szigorúbb feltételeket szigorúbban is kell ellenőrizni, ezért a rostkender terület 30%-át helyszíni ellenőrzés alá vonják. A rostkendert a helyszíni ellenőrzések végrehajtása céljából a virágzás végétől számított legalább 10 napig kell a helyi normák szerint rendes növekedési feltételek között tartani. Kapcsolódó pontok: 1. számú melléklet 13. MILYEN FELTÉTELEI VANNAK A VETŐMAG KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK? A vetőmag termesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele: a vetőmagtermesztésnek az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (OMMI) történő bejelentése (a termőhely minősítése), valamint a vetőmag minősítésre való bejelentése; a vetőmag termeltetési szerződés, termelési nyilatkozat regisztráltatása az OMMI-nál; 11

12 a termőhely MePAR szerinti azonosítójának (fizikai blokk azonosítója, parcella sorszáma, területadat) bejelentése az OMMI-hoz. Az OMMI igazolja az MVH felé, hogy adott területen valóban vetőmagtermesztés folyt és az a vonatkozó szabályoknak megfelelt. A Kiegészítő nemzeti támogatás csak ezen igazolás megléte esetén folyósítható. PÉLDA: Az igénylő 10 hektáron Angol perjét termeszt vetőmagnak. A vetőmagtermesztőnek meg kell felelnie a vetőmagtermesztés esetén érvényes szabályoknak, tehát a vetőmagtermesztést és az előállított vetőmagot minősítésre az OMMI-hoz be kell jelenteni. Továbbá a területalapú támogatás rendszerében használt MePAR területazonosító adatokat is be kell jelenteni az OMMI-hoz. Ezen adatok alapján az OMMI tájékoztatja az MVH-t a támogatás feltételeinek megfelelt területekről. 14. MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNI A DOHÁNYTERMELŐKNEK, HA NEMZETI TÁMOGATÁST IGÉNYELNEK? A dohány Kiegészítő nemzeti támogatásban részesülni kívánó termelőknek a területre vonatkozóan fermentálóval/elsődleges feldolgozóval kötött termeltetési szerződéssel kell rendelkezniük. Ezt a szerződést az MVH-hoz a kérelem benyújtásával egyidőben kell benyújtani. A termeltetési szerződésben minimálisan szerepelnie kell a szerződő felek adatainak, a termelő (vagy termelői csoport, amennyiben ő köt szerződést) és a fermentáló ügyfél-regisztrációs számának, a dohánytermelésbe vont összterületnek (ha), valamint a termelt dohány fajtájának. Ha a termelői csoport köt termeltetési szerződést a fermentálóval, akkor a termelőnek a termelői csoporttal kötött szerződését is a kérelemmel együtt kell benyújtania. Ebben mindenképpen szerepelnie kell a termelő és a termelői csoport ügyfél-regisztrációs számának, a dohányfajtának és a dohánytermesztésbe vont összterületnek (ha). Ebben az esetben június 15-ig a fermentálónak kell benyújtania az MVH-hoz a termelői csoporttal kötött termeltetési szerződést, melynek tartalmaznia kell a termelői csoporthoz tartozó termelők ügyfél-regisztrációs számát; a dohánytermesztésbe vont terület nagyságát (ha) dohány fajtánként és termelőnként. Kiegészítő nemzeti támogatásban csak a fermentálóval/elsődleges feldolgozóval kötött termeltetési szerződésben szereplő terület mértékéig jogosult a termelő. Kapcsolódó pontok: 1. számú melléklet PÉLDA: Az igénylő dohány kiegészítő nemzeti támogatást igényel, de a kérelemmel együtt nem nyújtja be a termeltetési szerződést. Ebben az esetben az MVH felszólítja az igénylőt, hogy 15 napon belül pótolja hiányosságát. Amennyiben az igénylő a hiányt nem pótolja, kérelmének a hiányosságot érintő része elutasításra kerül, ebben az esetben dohány kiegészítő nemzeti támogatásban nem részesül. Az igénylő termelői csoport tagja. Az igénylő a termelői csoporttal 50 hektár területre kötött szerződést és kérelmébe is 50 hektárra igényel támogatást. Viszont a termelői csoport az igénylő nevében az elsődleges feldolgozóval csak 40 hektár területre kötött termeltetési szerződést. Ebben az esetben dohány kiegészítő nemzeti támogatásra 40 hektár terület jogosult. 15. MIT TARTALMAZ A TÁMOGATÁSI KÉRELEMCSOMAG? A termelők közvetlenül a falugazdászoktól, a kamarai tanácsadóktól, az MVH megyei kirendeltségeitől, illetve az Interneten (www.mvh.gov.hu) keresztül juthatnak a kérelemcsomagokhoz. A kérelemcsomag tartalma: Formanyomtatványok o Területlapú támogatás Főlap (K0001) o Területalapú támogatás Igénylő betétlap (K0002) Kitöltési útmutató A gazdáknak a támogatási kérelemhez benyújtáskor csatolniuk kell az Egyedi blokktérkép(ek)et, melyeken a Kitöltési útmutatóban meghatározott módon azonosítaniuk kell az adott fizikai blokkban elhelyezkedő mezőgazdasági parcelláikat. 12

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005.

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005. TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 2005. az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1782/2003/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 796/2004/EK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 29/2012. (III. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni?

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni? 5. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet

29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben Tisztelt Ügyfelünk! Értesítem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) 2009. évben az egységes kérelem keretében igényelhető területhez kötött, illetve egyéb közvetlen, valamint

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

hazai tapasztalatai 2008

hazai tapasztalatai 2008 SUMMER UNIVERSITY ON INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT KONFERENCIA DEBRECEN 2009.08.26 Az e-saps e rendszer bevezetésének hazai tapasztalatai 2008 Szénás s Szilárd informatikus

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve:

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás- 2011 Főlap - Hiánypótlás 6.463.02.01 1 Hivatal tölti ki 2 Azonosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Szekeres Ádám, Naszádos Anna, Balla Csilla) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0. Kozma-Bognár Veronika

MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0. Kozma-Bognár Veronika MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0 Kozma-Bognár Veronika kbv@ex1.georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport Keszthely

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben