K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Különkiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Különkiadás"

Átírás

1 K.É.SZ. KÉSztermék! Különkiadás Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Jó szakszervezeti vezetıként, igyekeztem meggyızıdni róla, hogy mi, milyen formában jutott el hozzátok az általunk küldött információkból. Jó ötlet volt. Nagykanizsán ahol erıs szakszervezeti tagság van, egy kitőnı helyi vezetıvel, bár (sajnos) nem a mi szervezetünkhöz tartozik (még) a tagság, olvasták az anyagainkat. Ebben az áruházban is kénytelen voltam pótolni a kiküldött anyagokat, hogy mindenki számára hozzáférhetı legyen. A kiadvány további részében a kanizsai kollégáinkat erısen foglalkoztató kérdéshez, a munkarendhez küldök részletes anyagot. A siófoki áruházban a faliújság korlátozott mérete miatt nem volt rólunk szóló, általunk küldött anyag, amit természetesen pótoltam. A meglepetés az eladótérben ért, a munkatársak még a létezésünkrıl sem tudtak. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy nem is kíváncsiak a mi munkánkra, nem vevık az érdekeink közös védelmére? A személyes beszélgetések teljesen eloszlatták az aggodalmaimat. A siófoki csapat azon tagjai, akikkel beszélni tudtam, lelkesen, és érdeklıdve fogadtak, annál is inkább, mivel náluk is bevezetésre került az új munkarend. Az új munkarendre vonatkozóan kérni fogjuk a munkáltatót, számoljon be a Munka Törvénykönyve 21. (1) és (2) szerinti tájékoztatási, együttmőködési kötelezettség tekintetében végzett tevékenységérıl. Siófokon felmerült még a hitelesség kérdése, hogy ki miért, mikortól gondolja fontosnak a társaink védelmét. Természetesen küldök egy októberében a Reiter Lacinak, majd szeptemberében a Tassos-nak újra elküldött anyagot. Igazatok van, nem tudhatja mindenki, hogy ki mit és mikor tett a társainkért. Persze tudom, hogy minden vezetınél lapul több ilyen anyag, amivel akár a saját kiváltságairól való lemondást is vállalva, próbált meg munkahelyeket menteni. A keszthelyi látogatásom igazán rövidre sikeredett. Az áruházba történı bejutásomat az egyik vezetı döntési jogkör hiányában, a másik vezetı, pedig az elfoglaltsága miatti idıhiány miatt megtagadta. A nyíltan törvénysértı esetrıl a menedzsmentet, és az illetékes hatóságot írásban értesítettem. Természetesen azokban az áruházakban, ahol a munkavállalók nehezebben jutnak a szakszervezetünk által küldött információkhoz, fokozott személyes jelenléttel fogjuk segíteni a törvényben elıírt lehetıségeink betartatását.

2 És akkor az ígért adatok, a stabil, és az összevissza munkaidırıl. A téma többször, több fórumon felvetıdött. A legjobb gyakorlat kialakításához szükséges alaphelyzet meghatározásához szükséges méréseket, a különbözı megoldások összevetését számszerő formában, még nem mutatták be számunkra, amint egy korábbi levelemben láthatjátok, többszöri kérésünk ellenére sem. Ennek ellenére vetıdött fel az azonnali bevezetés, majd az intézkedés visszavonása, amit az eredeti levelezésben találtok. Tudomásom szerint semmilyen egyéb hivatalos információ kiadás, utasítás, kérés, javaslat nem hangzott el a témában. Az áruházakban ahol ez bevezetésre került, az-az áruházvezetık saját akciója, ami nem áll összhangban a legutolsó kiadott hivatalos központi információval. A Kereskedık érdekvédelmi Szakszervezete szerint, ezek a változások kimerítik a M. T. 21. (2) szerinti: A munkáltató köteles döntése elıtt a munkáltatónál képviselettel rendelkezı szakszervezettel véleményeztetni a munkavállalók nagyobb csoportját érintı munkáltatói intézkedések tervezetéét, különösen Álláspontunk szerint a munkarend megváltoztatása egy áruházban, ebbe a kategóriába tartozik. Itt az idı kitölteni a jelentkezési lapot! Ha a te áruházadban még nem ez a helyzet, akkor azért. Ha már bevezették, akkor azért. Az 1300 fıs tagsággal ki fogjuk, vívni a kollektív szerzıdés megkötését, ahol a munka-rendre, és annak módosítására kiemelt figyelmet fogunk fordítani! És jöjjenek a tények! KÉSzen álltok? Kedves Kollégák! Szeretném megerısíteni, hogy tıl a munkaidı-beosztásokat a FÓRUMON Tassos által bemutatott módon kell elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a törvényi keretek között a munkatársi jelenlétet a vásárlószámhoz és a forgalomhoz kell igazítani az egész áruházi csapat esetében. Azaz biztosítani kell a törvény által elıírt egy szabad hétvégét havonta, de nem ettıl többet. Minden más hétvégén (elsısorban szombaton, hiszen akkor van nagy vevıfrekvencia és forgalom) dolgozni kell. Természetesen a heti két szabadnap továbbra is szükséges mindenkinek, csak kevésbé forgalmas napokon. Tudjuk, hogy ez nagy ellenállásba ütközik a kollégáknál, hiszen gyakorlatilag teljesen fel kell rúgni a két mőszak elvét, de mindenkinek meg kell értenie, hogy számunkra a legfontosabb a hozzánk betérı vásárlók kiszolgálása. Márpedig ık inkább jönnek délután, vagy szombaton, mint délelıtt, vagy pl. kedden. Természetesen szükség esetén forduljatok bizalommal hozzánk, vagy a munkaidı tervezés miatt a HR munkatársaihoz. Köszönöm Üdvözlettel / Best regards

3 Péter Tóth Regionális Értékesítési Vezetı Tel.: Fax: OBI ÜZLET HU015 VEZ/Market/OBI/HU :15 Címzet OBI ÜZLET HU004 t Másola ertekesites_hu, OBI_Üzlet_Vez, Tassos t Zsolt Tárgy Válasz: Válasz: FLEXIBLE WORKFORCE HOURS IN STORES/ RUGALMAS MUNKAÓRA ELOSZTÁS AZ ÁRUHÁZAKBAN (1) Kedves Kollégák! Én szeretnék egy kis kiegészítést tenni a témával kapcsolatban. Szeretném javasolni, hogy mérjük is amit csinálunk. Ha a nexonból kinyerhetıek az áruházi munkaóra felhasználás adatai naponkénti és áruházankénti bontásban, azt egy összefoglaló táblázatban összegyőjthetnénk. Ennek hiányában nehéz tudni, hogy most hol állunk, és a változások milyen irányba és milyen mértékben történnek. Esetleg látható is lenne, hogy mely áruházak munkaóra adatai állnak legközelebb az elvárásainkhoz, így adatok birtokában könnyebben tudnánk beazonosítani a legjobb gyakorlato(ka)t. Üdvözlettel / With best regards Király Kálmán Marktleiter / Store manager Kedves Péter, Kollégák, A Péter újabb levelére: ez már valamivel jobban tetszik, mert úgy látom közelebb van egy reális helyzetértékeléshez. Mindamellett hadd hívjam fel a figyelmet még egyszer alaposan a következıkre. Szeretném ha az üzenet amit a Péter leírt teljesen krisztálytiszta lenne. Kiegészítve általam a HR-es és jogi álláspont a témában: İszintén örülök, hogy elmozdulás történt az elıbbi levélben leírtakhoz képest. Ha gyökeresen megváltoztatni kíván valaki egy beállt munkarendet azt nem utolsó pillanatban szólva tegyük, mondjuk aug elejei bevezetéssel, pláne ha ne adj isten az nem feltétlenül elınyös a munkavállaló számára. Örülök hogy ez nem így lesz Motiváció szinten tartása. Bár a lentebbi pontok súlyosabbnak látszanak - ha a dolgozói motivációt nem vesszük figyelembe akkor elfelejthetjük a munkapiaci hírünket és a profitunkat is. Minden Hewitt kimutatás egyik elsı megállapítása hogy ellentétben a Tesco-val, BauMax-szal, mi normális munkarendet alkalmazó, humánusabb munkaadó vagyunk, aki figyel a kollégáira is. Lehet máshogy is, akkor lehet elérni a mai 22% helyett a hipermarketek ( név nélkül) % fluktuációját, meg azt hogy sajnos sokszor már csak a leggyengébbek mennek hozzájuk, aki se

4 köszönni, se kettıt szólni nem tud... ami lehet egy tej vagy kenyér önkiszolgáló koncepcióban elmegy,de mi azt hiszem ennél komolyabb szaktudást is igénylı termékeket árulunk. Gruss úr elsı pontja is ez volt: az áruházi kollégák motivációja a kulcs a sikerünkhöz, ha ez megszőnik, akkor nagy a baj. Tudom, hogy Tassos is nagy súlyt akar fektetni a Hewitt kimutatásokra. 2. Fölösleges pénzinvesztíció elkerülése. Mielıtt komoly összegekkel növeljük a bérköltséget a hétvégi ( vasárnapi) munkavégzésnek a pótléka miatt gondoljuk át hogy ez mit hoz és arányban áll e befektetéssel, mert nem kívánom azt magyarázgatni Gruss úrnak, hogy a 50-% többlet pénzkiáramlás hogy és mint emelte meg a bérköltség százalékot drasztikusan. Emellett ha pedig a költségnek nem szabad felfelé mozdulni akkor alap matematika szerint hétközben nem lesz bent elég ember... ennek a problémának a megoldásán gondolkodjunk, figyeljünk erre oda.. 3. Jogi ügyek elkerülése: Eddig ez sikerült elkerülnünk: évek óta nem volt vesztett peres ügyünk, a cég renoméja, a branding, a céges image, a munkaerı-piaci híre etc..többet ér, mint napi meg nem vizsgált mennyiségő többlet (?) forgalom. Lássuk róla a kimutatást, mennyi is az, mennyit hoz be a többlet ráfordítás, mennyi abból a profit és fedezi e a többlet kifizetést? 4. Bírságok elkerülése. Szeretném jelezni hogy évek óta nem fizettünk komolyabb bírságot a hatóságoknak munkaügyi téren. Az elsı munkarendi feljelentés lavinát szokott elindítani. Évekkel ezelıtt a bírság összege áruházanként 2-3 millió ft volt. Ma 20 MIllió FT-ra emelték a kiszabható összeget!!! Mint tudjátok ennek a mértéke attól függ hogy a jogsértés hány embert érint. A munkarend mindenkit. Így a kiszabható bírság maximumát alkalmazhatják. Kis szorzás után ha rossz munkarendet vezetünk be az 460 millió Ft!!! S ez csak egyszeri bírságolás, azt hiszem tudjuk hogy ha valakire rászáll a hatóság akkor az mit jelent, lásd fogyasztó védelem.... Hadd ne tegyem kontextusba hogy mit jelentene ez, figyelembe véve a céges profit nagyságrendjét is. Nem lehet hogy egy bírságolási hullám veszélyeztesse a z OBI Magyarország profitját, ez minden vezetı személyes felelıssége, nem csak a operations Igazgatóé vagy a Pénzügyi vezetıjé.) Nem kívánom, hogy az OBI egy rosszul alkalmazott gyakorlat miatt a magyar költségvetési hiány fı szponzora legyen. Helyes tehát az álláspont amit a Péter a Tassos kérésére leírt azaz hogy : hangsúlyozottan nem lehet munkajog ellenes szabályozással próbálkozni. Ugyanez az átgondolt hozzáállás vonatkozik a Tassos -sal való átbeszélés után a multiskillekre is. Jó az irány, ahogy eddig is, a mértéket kell okosan betartani. Hiszen nem kívánja az OBI növelni 15-20%-kal a bérköltséget azzal hogy mindenkit multiskillessé teszünk.... Remélem világos volt a munkaügyi és HR-es kiegészítés. Javaslat:

5 Mindezekért az alábbi megoldást javaslom az átgondoltság és jó kivitelezés érdekében: 1. Mielıtt masszívan hozzányúlunk, egy 6 éven keresztül gyakorlatban alaposan kicsiszolódott munkarendhez, amiben nem lehetett jogi kivetnivalót találni, javaslom letesztelni az új elképzelést. 1 maximum 2 áruházban egy bizonyos ideig ( minimum 2-3 hónap) Gondoljuk meg: Ennél lényegesen kisebb kört érintı, a horderejében a mostani tervezetet meg sem közelítı döntést( nevezetesen hogy egy órával hosszabb legyen a munkaidı reggel 8 helyett 7-kor nyissunk, azt is teszteltük pár áruházban, holott az alig érint pár embert és megközelítıleg sem ilyen veszélyes.. Elıtte hogy egyáltalán legyen mit letesztelni, javaslom a következıt. 1 opció: Az eddigieknek megfelelıen szépen mindenki kidolgozza a tervezetét augusztus folyamán az adminisztráció vezetıje és a helyettesek, valamint az áruházvezetı. Átnézi alaposan az összes vonatkozó szabályt, amire már tréningezve van, és ami alapján csinálja most is a munkaidı beosztást. Ez jó alapos folyamatot kell, hogy jelentsen. Mindenki figyelembe veszi a bolti sajátosságokat is. Majd jelzi, ha készen van és a regionális vezetıkkel, valamint természetesen a Tassos-szal engedélyezteti a munkarendet. 2. Opció : Egy két a témában legjártasabb áruházvezetı, admin. vezetı, valamint a két regionális vezetı átbeszéli a témát a HR ( bérszámfejtés kollégáival ), valamint Dr Kaltenceker Mónikával, majd mindenki ezt a munkarendet veszi át. Ez utóbbi sem rossz megoldás, bár kétségtelen hogy a helyi problémákra és az eltérı áruházi sajátosságokra, ez kevésbé ad teljes választ. Ezután bármelyik opciót is választja az értékesítés, jöhet a tesztelés a Tassos által kijelölt áruházakban. Kedves Tassos, Várnám a döntésedet a kollégákkal való megbeszélés után az álláspontodról! Kedves Tassos, Kollégák, kérném véleményeiteket, hozzászólásaitokat juttassátok el vezetıitekhez. A tesztelés elmaradásának hiányában ez egész munkarendi kérdés felvetését komoly problémának tartom, és ami súlyosan veszélyeztethetné a cég mőködését, profitabilitását, és a jogállami feltételeknek való eleget tételét. De biztos vagyok benne, hogy átgondolt és a Péter által valamint a Tassos által szorgalmazott megoldás születik, mely nem téveszti el a helyes arányokat és a helyes hatékonysági szempontok mellett a fenti levélben foglaltakat a cég érdekében maximálisan figyelembe veszi. Üdvözlettel / With best regards

6 Zsolt Gavallér HR manager HR Kedves Kollégák! Olyan visszajelzéseket kaptam, hogy a rugalmas munkaóra elosztás bevezetése (amivel a legforgalmasabb órákban növelni kívánjuk a létszámot) feszültséget okozott az áruházak szervezetén belül és ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. Ezért elıször ezt néhány áruházban tesztelni fogjuk és az eredmények kiértékelése után döntünk a kiterjesztésérıl. Ezzel együtt kérem tıletek, tájékoztassatok, ha ez a változtatás negatív légkört teremtett az áruházatokon belül. Akkor is keressetek meg, ha úgy gondoljátok, hogy be tudjátok vezetni a rugalmas munkaóra elosztást. Ebben az esetben lehetséges, hogy nálatok teszteljük ezt az új eszközt, aminek célja az áruházi forgalom növelése, eszköze a létszám és a vevıi szükségletek összehangolása. Bízom abban, hogy elegendı jelentkezı lesz a teszt elvégzéséhez és az is megelızhetı, hogy olyan áruházakban vezessük be ezt, ahol különbözı okok miatt ez negatív motivációt keltene. Továbbá létrehozunk egy munkacsoportot, két tapasztalt áruházvezetı, két kiváló adminisztratív és egy HR-es kolléga részvételével, Tóth Péter területi értékesítési vezetı irányításával. A munkacsoport javaslatot fog összeállítani az értékesítési igazgató és a HR igazgató részére a végleges rugalmas munkaóra elosztási modellrıl, amit a késıbbiekben be fogunk vezetni az áruházakban. Alapos megfontolás után két áruházat fogunk kiválasztani. A teszt október végéig fog tartani. A munkacsoport november elejére készíti el a javaslatát. A tapasztalatok és a teszteredmények birtokában elkezdjük az új, egységes rugalmas munkaóra elosztási modell használatát, amivel nagyobb hatékonyságot érhetünk el, a jogi követelményekkel összhangban és a dolgozóink motivációját fenntartva. Köszönöm. Dear Colleagues, I've got some signals that flexible workforce hours in the store ( to increase our coworker presence during customer peak hours) create some anxiety in the store organization, which we would like to avoid.

7 For this reason, we are going to work on this direction by using specific stores as a test first, which result, we are going to evaluate for further store roll out. This means that in case, this change has created negative atmosphere in your store please let me know. If you think that you are able to install this in your store please inform me as well and then you will be a possible test store for this new instrument to boost the store sales by allocating the workforce in accordance to the custumers needs. I personally hope that we will have enough test stores to do the test and avoid the negative effect to install the procedures, on the stores where for several reasons it creates bad motivation. Furthermore a new work group will be organized with the participation of two store managers experienced in this task, two very good admin leaders, one regional manager ( Toth Peter) as project leader and one HR colleague. This project team will formulate a recommendation to Operations Director and HR Director for the final flexible working hours model to be used in the stores. The test plan period will be till the end of October in 2 well chosen stores, so that we have a proposal by the project team beginning of November With having all this knowledge and experience after these tests there is going to be the introduction of the new unified flexible workforce hours model which is more efficient and up to the standards of legal and motivational requirements. Thank you Mit freundlichen Grüßen / Best regards Tassos Panayotopoulos Operatív és értékesítési igazgató / Operations director Szóval itt tart az ügy. A Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete KÉSz minden áruházban, ahol a nagyszámú tagság támogatja, újra a menedzsment elé vinni a kérdést. Sıt úgy gondolom, a munka magánélet egyensúly kérdésében, az említett 21. miatt, lehet, hogy ez lesz az egyik elsı jogi útra terelt ügyünk. Állj közénk, töltsd az ívet, hogy adhassuk mi is az ívet! Nincs más út! K.K.

8 Hitelesség kommentár nélkül! Én ezt találtam írni még 2008 októberében a Lacinak, majd elküldtem Tassosnak is, 2009 szeptemberében. És akkor az anyag, az eredeti levelekkel együtt: Szia Mariann, szia Zsolt! Tassos tegnapi kéréséhez, hogy adjunk visszajelzést a karácsonyi vacsora várható hozadékáról, én átküldeném a november 20-án írt levelemet. Amit a mellékletben leírok, még mindig érvényes, és bár egy kicsit tágabb környezetbe helyezi ezt az egy kérdést, de a felvetéseimet a témában még mindig aktuálisnak gondolom. Üdv.: K.K Továbbította: OBI ÜZLET HU015 VEZ/Market/OBI/HU dátum: : László Reiter/OBI/HU Tel.: Fax: :49 Címzet OBI ÜZLET HU015 t Másola t Tárgy Válasz: Engedély kérés felhívásközzétételéhez (1) Szia Kálmán, Köszi a felvetéseket, elgondolkodtató... Most rengeteg munkám van, 3 nap "kihagyás" után..., maj' hívlak és beszéljünk róla, hogy mi legyen a sorsa ennek a dokumentumnak. Üdv. Laci Tel.: Fax: OBI ÜZLET HU015 VEZ/Market/OBI/HU :46 Címzet t Másola t Tárgy László Engedély kérés felhívásközzétételéhez Kedves Laci! Kérlek engedélyezd a melléklet elküldését (amennyiben annak tartalmában nem találsz vállalhatatlan, vagy megvalósíthatatlan elemeket) minden menedzsment tag, minden áruházvezetı, és minden egyéni prémiumcélt kapott központi dolgozóhoz!

9 Üdvözlettel / With best regards Király Kálmán Marktleiter / Store manager OBI Hungary Retail Kft Külsı-Kádártai út Veszprém Magyarország / Hungary Phone: Fax: Mobil: Felhívás! A kecskeméti áruházvezetıi értekezleten kihirdetett kötelezı központi takarékossági intézkedéseken kívül, a következı javaslatokat teszem: 1. A fizetésük mellett prémium célt kapott munkavállalók és menedzsment tagok mondjanak le,- a biztosan el nem érhetı vállalati profitcél ellenére,- a számukra teljesülı célkitőzések teljesülése miatt járó prémiumról! 2. Az egyéb juttatásban részesülı munkatársak (korlátlan gépkocsi, magas értékhatárú telefon használat) a magáncélú felhasználást csökkentsék legalább 20%-kal! 3. A gazdasági év hátralévı részében, a több napos rendezvényeket (beszért, tréningek ) töröljük, a feltétlenül megtartandóak legyenek 1 naposak. 4. A kihelyezett, nagy 100 fı körüli értekezleteket (fórum) töröljük, a témák írásban kerüljenek kiküldésre, a kérdések pedig beküldésre. 5. Az értekezleteken, üléseken a vendéglátás vegye át a korábbi dunaújvárosi mintát!

10 6. A karácsonyi ajándék ne kerüljön megrendelésre, sem a munkatársaink, sem a külsı partnereink részére! 7. A csapatépítı, motivációs, egyéb összejöveteleket a forgalmi mélypont eléréséig az áruházaknál, és a központban egyaránt szüneteltessük! 8. A karácsonyi vacsorákat ne tartsuk meg! 9. A 7-es, 8-as pontok kommunikálására használjuk a hírlevelet, az okok magyarázatára mondjuk el kollégáink részére, hogy a legszebb ajándék ebben a helyzetben a megırzött munkahely. Továbbá kommunikáljuk, hogy a saját (remélhetıleg Ti általatok is támogatott) bevállalásunk hány munkahelyet ment meg, a késıbbiekben. 10. Mindenki, aki lát lehetıséget további költségcsökkentésre, amit nem a termelésben, a frontvonalon, de akár ott is megtehetünk, - anélkül, hogy ez negatívan befolyásolná az áruházaink mőködését, és tovább rontaná az értékesítést,- kérem, tegye hozzá a javaslatomhoz! 11. Az áruházi és a központi erıforrás kezelés legyen szinkronban egymással! (pl. HR politika legyen minimum szinkronban az áruházival) 12. Amennyiben a menedzsment és a többi érintett többsége támogatja a felhívást, és az annak nyomán beérkezı további kiadáscsökkentı javaslatokat, az legyen kötelezı érvényő, és kerüljön mihamarabb kommunikálásra Messner úr felé! A kommunikáció hármas célú, egyrészt esetleges követendı példákat tartalmaz, másrészt mutatja elkötelezettségünket a vállalat nyereséges mőködtetése iránt, és hitünket, hogy az OBI továbbra is egy nagycsalád, ahol a családfık a legnagyobb értéknek a családtagokat, azok közül is a legértékesebbet tartják a legfontosabbnak; a munkatársakat! Úgy gondolom, hogy mi vezetık, központi vezetık, menedzsment tagok eltérı élethelyzeteink ellenére- a felhívásban szereplı elvekkel annak ellenére is egyet érthetünk- felismerve annak céljait-, hogy az, sok pontban saját gazdasági érdekeinket rövidtávon sérti. A PVM- szerint gondolkozó, annak elveit a mindennapi gyakorlatban alkalmazó OBI-s áruházvezetıként, részemrıl ez egy minimum felajánlás, amit szeretném, ha Ti is támogatnátok! Holnap ismét különkiadás várható! A KÉSztermék KÉSzítıje: K. K. Készırült K. K.

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2008. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2008.január Kompenzációs bértárgyalás Az Audi Hungaria Motor Kft-nél a munkáltató

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében

Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében Készítette: Albertzki Zoltán Ferenc Bevezetés A tanulmány célja összehasonlítani az angolszász és a magyar vagyonvédelmi

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 TM 21. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány

Részletesebben

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben