Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS!"

Átírás

1 K.É.SZ. KÉSztermék! 6. szám, Árvíz és összefogás! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS! Tisztelettel és barátsággal köszöntünk minden érdeklıdıt aki, részt szeretne venni, az árvízkárosultak támogatásában! Megdöbbenéssel, együttérzéssel figyeljük hazánkban, az árvíz okozta katasztrófát. Az elmúlt hetek árvizei, óriási károkat okoztak, kicsiny hazánkban. Falvakat, városokat öntöttek el, a medreikbıl kilépı,s megáradó folyók, patakok, melynek következtében emberek ezrei veszítették el otthonaikat,megélhetési forrásaikat. Most amikor magyar emberek testvéreink, rokonaink barátaink, gyerekek, kerültek bajba a segítı kéz kinyújtása még inkább kötelességünk. Az árvíz sújtotta területeken élık, saját erıbıl képtelenek lesznek, a természeti csapás következményeit megoldani. Ezekben a nehéz és szomorú, idıkben kell, hogy mőködjön a segíteni akarás,a szolidaritás és az összetartozás érzése! Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy lehetıségéhez képest anyagi adománnyal,járuljon hozzá az árvízben szerencsétlenül járt emberek megsegítéséhez! Éppen ezért győjtést hirdetünk. A K.É.SZ ft ot,ajánl fel az árvízkárosultak számára. Természetesen magán személyek is eljuttathatják felajánlásaikat. A számla szám a következı: Az összegyőlt adományt az Ökumenikus Segélyszervezet továbbítja a rászorultak javára.

2 További információ: Önzetlen segítségeteket köszönjük! K.É.SZ. Tagság nevében Tósokiné Ari A Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezéséhez csatlakozva, a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete ötvenezer forinttal támogatja az árvízkárosultakat. Tisztelt Elnök Asszony/Úr! A Választmányi Ülésen elhangzottaknak megfelelıen szeretnélek Benneteket arról tájékoztatni, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet számlaszámára Hazai árvizek 2010 megjelöléssel lehetıséget kínálunk arra, hogy valamennyi tagszervezetünk, ágazataink, megyéink segítsenek a hazai árvízkárosultaknak. Kérünk minden szervezetet, hogy lehetıségeihez mérten a megadott számlaszámra bármilyen összeget utalni szíveskedjetek. A számlaszám a következı: Szívesen vennénk azt, ha visszajeleznétek, milyen összeget tudtatok elutalni, hogy egy országos összesítést tudjunk készíteni. A megadott Ökumenikus Segélyszervezet amelynek nagykövete Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége olyan hátteret biztosít, amely garancia lehet arra, hogy a felajánlott összegeket a rászorultak javára fogják fordítani. További jó munkát kívánunk. Üdvözlettel: Baumgartner Lajos M. O. Sz. Gazdasági Ügyvivı Elnökség

3 A víz és az összefogás Mindenki teszi a dolgát. Azt, amihez a legjobban ért, amivel a legnagyobb segítséget nyújtja. Korra, nemre, bırszínre való tekintet nélkül mindenkit egy cél vezérel: Segíteni a bajbajutottakon. Van, aki a zsákokat pakolja a gáton, van, aki a háttérbıl irányít, van, aki pénzt adományoz. Itt most nem az a kérdés, hogy ki miben és mennyivel jobb a másiknál, hanem, hogy együtt mire vagyunk képesek! A siker az összefogásban van, nem a folyamatos versengésben! Az élet minden területén igaz ez, s ez jellemzı a szakszervezetünkre is. Az eladótól az áruházvezetıig minden pozícióból vannak tagjaink. Erısek vagyunk, bízunk egymásban, ami az utóbbi idıben többször megmutatkozott. Amikor egyikünknek rossz napja van, elege van mindenbıl, egymásból merítünk erıt. Folyamatosan figyelünk egymásra, igyekszünk az információkat mindenkihez eljuttatni. Kialakult egy összhang közöttünk, mint a gáton segítık között. Minden egyes láncszem fontos számunkra, nem engedjük, hogy a gyengébb láncszemek lemorzsolódjanak, kiessenek a láncból! Minél többen leszünk, annál erısebb lesz a szakszervezet érdekérvényesítı szerepe. Össze kell fognunk nekünk is, úgy, mint a gáton dolgozóknak. İk az otthonaikat mentik, mi a munkavállaló-barát munkahelyünket. Várjuk jelentkezéseteket a címre! Jelentkezni, az újsággal együtt küldött, belépési nyilatkozat, tagdíj levonási kérelem kitöltésével, és a Balatonszabadi, Szilágyi u. 8. címre történı küldésével tudtok. Tagság

4 Beszámoló a február 13-i bejegyzésünket követı idıszakról. Eltelt egy harmad év, a szervezetünk életében. Mi történt ebben az izgalmas 135 napban? Öt áruházból vannak tagjaink. Az összes belépık száma 100 fı. Egy alapító tagunk tragikus hirtelenséggel elhunyt. Két a kezdetektıl velünk lévı társunk, és két késıbb csatlakozott tagunk kilépett, így jelen pillanatban a taglétszámunk 95 fı. Három esetben kellett (eddig) külsı szervezethez fordulnunk, álláspontunk szerint a munkáltató részérıl elkövetett jogsértés miatt. Az elsıben az elsıfokú határozat megszületett, melyben a munkáltatót kötelezte, hogy: Biztosítsa annak lehetıségét, hogy a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más módon közzétegye! A másik két esetben a vizsgálat még tart. Megítélésünk szerint itt is elmarasztaló határozatok fognak születni, hiszen a számunkra nyilvánvaló jogsértések miatt voltunk kénytelenek az illetékes hatósághoz fordulni. A menedzsmenttel a párbeszéd teljes mértékben megszőnt. Ennek elsı állomása a konstruktív megbeszélésünk utáni napon történı menedzsment részérıl a készült fényképek használatának megtiltása volt, majd követte a felnıtt- felnıtt kommunikáció gyerek- felnıtt kommunikációvá alakulása, ami a dr. Takács János László ügyvéd közénk iktatásába torkollt. Az OBI a párbeszédet egy közvetítı beiktatásával megszőntette. Az OBI-s magatartás ovis magatartássá válása rengeteg anyagi erıforrást von el, hiszen vállaltunk jogásza dr. Kaltenecker Mónika ténykedése alatt egyetlen vesztett munkaügyi perünk, jelentıs munkaügyi bírságunk sem volt, szakmai hozzáértése, lojalitása,

5 megkérdıjelezhetetlen, speciális OBI ismerete jelentıs helyzeti elınyt jelenthetne a vállalatunknak, és a szakszervezetünknek egyaránt. Két ügyben folytatunk egyeztetést a Takács ügyvédi irodával. Az egyik a szabálytalan teljesítménykövetelmény megállapításának ügye, a másik az un. flexibilis munkarend elterjedése, bevezetése. A munka és magánélet egyensúlyát jelentısen rontó, kiszámíthatatlan munkarend forgalomra gyakorolt pozitív hatásáról mért, bizonyított, alátámasztott adatot soha nem láttunk. Ennek a munkarendnek a bevezetésével kapcsolatban, már a Bak úr idejében feltett kérdéseinkre sem kaptuk meg a válaszokat. Megítélésünk szerint ez a munkarend, akkor is és most is, közvetve és közvetlenül árt a tulajdonosnak és a munkavállalóknak, egyaránt. Van áruházvezetı, aki magát, a bevált kétmőszakos munkarend védelmezıjeként állítja be (bár a saját véleményének felfelé csak akkor adott hangot, amikor az egyezett a mindenkori vezetésével), és a német vezetıket (szigorúan a hátuk mögött) bírálja, információkat juttat ki a területi vezetırıl. Van ilyen is. Sajnos szemmel láthatóan a fejbólintók rendjébe tarozik (láttuk nem egy értekezleten), miközben magát a fény hozójaként tünteti fel. Kérjük, fejezze be a kártékony tevékenységét, pihenjen, kertészkedjen! Terveink szerint, további két ügyet kezdünk vizsgálni, és egyeztetni a Takács ügyvédi irodával. Az egyik a kártya lehúzás nélküli dolgoztatásotok, a másik a szakszervezeti belépés esetére kilátásba helyezett retorziók köre. Kérjük, jelezzétek a Veletek megtörtént eseteket. Az olyan mondatok, hogy : Nem muszáj itt dolgozni (a törvényesen ledolgozott munkaidı után visszazavart munkatársainknak mondták), ha ne tetszik el lehet menni, majd segítünk munkahelyet keresni!, ne maradhassanak titokban, ne maradhassanak következmények nélkül! Segítsetek, hogy segíthessünk! Elértük, a fizetési papírok egyenkénti zárt kezelését, és ezzel a személyes információitok megırzését. A szakszervezetünk vezetıinek, alapítóinak, tagjainak, a

6 kedvezıtlen körülmények ellenére sikerült megırizniük a lelkesedésüket, a hitüket, a bátorságukat. Köszönjük, és gratulálunk minden K. É. Sz. tagnak! És zárásnak egy kis képes folyamatábra: az gyárat lát a látcsın és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, Elnökség És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz és a kı marad, a kı marad...!

7 Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!... Várjuk az ötleteiteket, írásaitokat, a címre!

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2010. január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 3. hét

Lapszemle. 2011. 3. hét Lapszemle 2011. 3. hét A különadók áthárítására is figyel a GVH Ismertebbé tenné a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét, és bevezetné az elektronikus ügyintézés lehetıségét Juhász Miklós, a szervezet

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Elnökségi Ülés 2010. november 02.

Elnökségi Ülés 2010. november 02. Elnökségi Ülés 2010. november 02. Jelen vannak: Napirendi pontok Jelenléti ív szerint 1. 2011. évi kiemelt eseménynaptár elfogadása 2. Mikulástúra elıkészítése 3. Tagdíjfizetési szabályzat elfogadása 4.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/013-037/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Sz. B. G. ügyvéd (Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda) által képviselt SWISS INVEST 2009 Hungary Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. február 13.

Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. február 13. Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. február 13. TARTALOM 1. HÍREK Március 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak a válságról EP-választások: nincs siker e-technológia nélkül? Zöld jelzés a magyar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben