Imádkozom: legyek vidám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imádkozom: legyek vidám"

Átírás

1 2015. szeptember Áprily Lajos Imádkozom: legyek vidám Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senkisem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kisleányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyujtsam ki kincstelen kezem s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el: panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, ujjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falum felett az első forrásvízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg fecskeszó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban.

2 Teológiai szemezgetés - Tebenned bíztunk eleitől fogva 2. oldal Tebenned bíztunk eleitől fogva Református himnuszunkká vált énekeskönyvi zsoltárunk első sorát olvashatjuk a fenti címben, amely zsoltár méltán vált hitvallássá egyházunk számára. Sajnos ritkán énekeljük végig ezt a zsoltárt; teljes egészében, inkább a Bibliában leírt formában ismerjük. Összefoglalja számunkra mindazt, amit hitünk tartalmaz: megjelenik benne a teremtéstörténet, az ember bűne és büntetése, majd könyörög a kegyelemért, amely imádságra tudjuk: Jézusban meg is érkezik a válasz. Bármennyire is ijesztő a zsoltár tartalma - hogy Isten bűneink miatt életünk végességéről határozott és életünket esztendőben szabja meg (10. vers) mégis azzal kezdi, hogy Isten kezében valónak vallja meg életünket. Uram, te voltál hajlékunk szólal meg első gondolatként a zsoltáros, vagyis Isten maga, mint hajlék szerepel gondolataiban, akinek világában élhetünk. Amit pedig a teremtésről leír, abból az is kiderül, hogy nem csak a földi világot érti hajlék alatt, hanem az egész világot, amiről már akkor sem csak földi viszonyok között gondolkodtak az emberek. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! (2. vers) Isten örökkévalóságából indul ki és nem az ember múlandóságából, amiről a következő versekben ír: elmúlunk haragod miatt (7. vers). Ugyanakkor Istenről jelen időben beszél. Szembe állítja az ember életének esztendejét azzal, hogy ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap (4. vers). Isten az lesz a jövőben is, aki a múltban volt. Ha a múltban megismertük szeretetét, a jövőtől sem kell félnünk, még akkor sem, ha ama esztendőnek végét le is zárja Isten. Az emberi élet, mint álom és fű (5. vers), rövid és múlandó. Az álmot az ókori ember a bűnnel hozta összefüggésbe, amelyről vallja is: bűneink miatt szabott Isten véget az ember életének: Bizony, elmúlunk haragod miatt ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé úgy elmúlnak esztendeink, mint a sóhajtás. (7-9. versek) Aztán hirtelen megfordítja imádsága tartalmát a zsoltáros és bölcs szívet kér. Ez is több annál, minthogy azért könyörögjön, hogy a földi életre adott évekkel segítsen jól élnünk Isten. Imádsága Isten örökkévalóságát vallva szólal meg, tehát az örök élet felől kér bölcsességet. Kéri, hogy helyesen gondolkodjunk az életről: Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon (16. vers). Ez a bizonyos méltóság csak Isten ajándékaként lehet a mienk, és fontosabb, hogy a menynyei örök életünkre nézve kapjuk meg, mint hogy földi életünkben ez alatt különleges elbánásmódot várjuk Istentől. Essen szó az álomról is! Ha az álom a halálra utalva szólal meg, akkor itt a reggel gondolata mellett sem mehetünk el szó nélkül: Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként (14. vers), aminek hátterében az a jogi gyakorlat áll, hogy ítéletet általában valaki felett reggel hoztak abban az időben. És itt az ítélet eredménye a kegyelem. Tehát bölcsességért és áldásért könyörög. Azért, hogy legyen velünk Istenünknek jóindulata (17. vers). Folytatás a 10. oldalon

3 Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jól legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, amelyet bírni fogtok. Kedves Testvérek! V. Mózes 5:33 Azt gondolom, abban mindannyian egyetértünk, forró volt ez a nyár! Nemcsak hőhullám, de menekülthullám is átcsapott országunkon. Kinek-kinek, megvolt a maga saját nyári története is. Most, hogy újra közeledik az ősz, és fordul az idő kereke, mérlegre kerül sok minden. Megérte? Jó volt? Így kellett alakulnia? Talán nem is ennek kellene lenni az első kérdésnek, hanem annak, hogy vajon jó úton járok-e? Ez az én utam, vagy csak valaki mellé szegődtem, és már nem találok vissza a sajátomhoz? Vagy a görcsös útkeresésben már úgy eltévedtem, hogy azt sem tudom, merre van előre? Esetleg már hosszú távot megtettem egy úton, amit sajátomnak éreztem, és most itt állok egy kereszteződésnél, és nem tudom, hogy merre tovább? Testvérem, bár e kérdésekre a választ Neked kell megtalálnod, van egy jó hírem: lehet ez a rácsodálkozás pillanata arra, hogy mindeddig kézen fogva vezetett az Isten. Sokan sok pénzt fizetnek azért, hogy önismereti tréningeken megmutassa valaki nekik, hogy kicsodák is ők valójában. Egyesek magukba fordulva, megkeseredve mondják: erre kell mennem, nincs más lehetőségem. Mások, azt állítják, minden mindegy, semmi sem érdekel. Tényleg, honnan tudhatom, hogy melyik az én utam? Ha már feltetted a kérdést, meg is kellene keresned azt az ösvényt, amit Isten rendelt Neked Mi legyen az első lépés? Ne tiltakozz, amikor azt mondom, nézz a lelkedbe, vedd kezedbe a Szentírást, gyere el a templomba! Ez nem csak vallásos szöveg, ez sokak által végigjárt út, amit megtettek azért, hogy megleljék önmagukat, céljukat, életük értelmét. Ezen a nyáron több mint 100 gyerek jött el különböző táborokba. Jó lenne, ha szülőként Te is megismernéd ezt az utat, amelyen gyermeked most tanul járni. Mi lenne, ha társául szegődnél, és nem azt mondanád, hogy neked ehhez már nincs kedved? Idén sok esküvőn mondták ki: Isten engem úgy segéljen. Jó lenne, ha élettársi kapcsolatba élőként rájönnél, tudod-e a veled élővel vállalni az Isten szerinti utat egy életen át. Vannak, akik egyedül maradtak az életben és mégsem veszítették el hitüket. Mi lenne, ha megpróbálnád megélni az ének szavát: Velem vándorol utamon Jézus. Találkoztam olyannal, aki a munkanélküliség alatt jött rá, merre is vezet az ő útja. Lehet, hogy nem a főnök, hanem Isten tett az utcára, hogy kiszállj a rohanásból, és megtaláld a saját célodat. Isten nem tévedett, amikor megengedte, hogy megszüless. Adott egy utat, amit bejárhatsz, és időt, amit itt tölthetsz. De adott mellé szabad akaratot is, hogy dönthess, miként akarod ezt az utat bejárni, és kell-e az, amit Isten ajánlott. Templomajtónk, alkalmaink (ld. hátsó oldal), szívünk nyitott. Kezdjük együtt ezt a tanévet az Isten útján járva, hogy jól legyen dolgunk augusztusában Szeretettel: Szloboda József lelkipásztor

4 Kisszínes 4. oldal Nyírő Gyula emlékezetére 1 Angyalföldi lakosként bizonyára mindenki számára ismerős a Lehel úton álló Nyírő Gyula kórház. Nap, mint nap elmegyünk mellette; talán szeretteinket is látogattuk már a kórház falain belül. Gyülekezetünk kórházlátogató csoportja is kétheti rendszerességgel ellátogat beszélgetni a betegekkel, Bibliát olvasni, vagy imádkozni velük, amely alkalmak egyrészt a szolgálat lehetőségei, másrészt egy-egy ilyen látogatás után máshogy tekint az ember az életre és arra, mi is az, ami igazán fontos. Érdekesen alakult gyülekezetünk és a kórház kapcsolata, amely régebbi, mint gondolnánk. Mert hiszen Nyírő Gyula, református hívő emberként éppen így szemlélte annak idején az embert és az Isten Igéjét. És ha bár ő már nem tudja nekünk elmondani orvosi hitvallását (elhunyt Budapest), tettei alapján méltán őrzi nevét ma is a róla elnevezett intézmény. Lássuk közelebbről is, ki volt ő és milyen kapcsolata volt gyülekezetünkkel! március 12-én született Désen. Orvosi diplomáját Kolozsváron szerezte meg, majd Lipótmezőn és Szegeden is dolgozott, míg 1939-től az angyalföldi elmegyógyintézet igazgatója lett, 1951-ig. Célja az volt, hogy a pszichés megbetegedésben szenvedőket közelebb hozza a társadalomhoz, ezzel megszüntetve kényszerű elszigetelődésüket. Emellett szerette volna, ha a kórház ellátási területe is kibővül és a pszichiátriai gondozás mellett más szakterületeken is gyógyító munkát végezhetnének. Gyülekezetünk életébe is tevékenyen bekapcsolódott ban gondnoki, ben főgondnoki beiktatására is sor kerülhetett, amely tisztséget 1950-ig töltötte be. Irodájában rendszeresen bibliaórákat is tartottak as beiktatási beszédében említést tesz hite születéséről, amellyel akár szakmai hitvallását hitbeli alapokon is megfogalmazhatta volna. Nem csak tanulmányaim, de a neurotikus betegekkel való foglalkozás révén vált bennem mind világosabbá a tudat, hogy a vallás az emberi tudat integráns része, s mint ilyen, bizonyíték az isteni gondoskodás mellett. Kórházi látogatásaink akár Nyírő Gyula Istent és embert is szolgáló tevékenységének munkájában is állhatnának. Talán ő maga sem gondolta volna, hogy egyszer ez a gyülekezet keresi majd meg a róla elnevezett kórházat és próbálja enyhíteni a benn fekvők elszigetelődését, hirdetni annak az Istennek valóságát, akinek ügyéért annak idején ő maga is tisztséget hordozott, és áldozatot vállalt, hogy így újra létre jöjjön a kapcsolat a gyülekezet és a kórház között. Ennyi év távlatából is látszik: munkája nem volt hiábavaló az Úrban (1Korintus 15: 58) Kiss Gyöngyi beosztott-lelkipásztor Millisits Máté: A Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség története Budapest Angyalföldi Református egyházközség (2008) Budapest. Millisits Máté: Mint élő kövek Budapest Angyalföldi Református egyházközség (2011) Budapest.

5 Aktualitások 5. oldal Programok 2015 szeptemberétől is sok színes programmal, alkalommal várjuk a kedves Testvéreket. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy változtattunk a diakóniai bibliaóra időpontján. Havonta egy alkalommal, csütörtökön délelőtt 10 órai, illetve délután 18 órai kezdettel tartjuk. Természetesen a két időpontban azonos témával. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy így többen részt tudnak venni mind az alkalmon, mind pedig az önkéntes szolgálatban, függetlenül a munkabeosztásunktól. A diakóniai bibliaóra keretén belül kerül sor a szolgálati lehetőségek ismertetésére és kiosztására. Nyilván más szolgálati lehetőségek adódnak azoknak, akik inkább csak délelőtt, s azoknak, akik csak munka mellett tudnak önkéntes feladatot végezni. Igény szerint lehetőség van a szolgálati területek bővítésére. Így például lehetőség lesz bekapcsolódni a kórházi beteglátogatásba is. Szeptemberben és októberben is szervezünk egy-egy kisebb kirándulást Budapesten belül. Természetesen a már hagyománnyá vált kirándulást, gyülekezeti hétvégét, kertrendezést az idén is megtartjuk. A szeptemberben két alkalommal is tartunk szeretetvendégséget, mely kötetlenebb lehetőség arra, hogy megismerjük egymást, s az újonnan érkezők bekapcsolódhassanak közösségünkbe. Az őszi hónapok programjai részletezve a következő oldalon találhatók. Aki szeretne névre szóló körlevelet, illetve tájékoztatást az aktuális programokról, jelezze a lelkészi hivatalban, vagy a címen. Folytatás a 2. oldalról Úrvacsorai istentiszteleteink záróénekeként szólal meg rendszeresen templomunkban ez a zsoltár és épp ezzel a gondolattal, az énekeskönyvi 9. versszak üzenetével. Talán nincs is szebb gondolat annál, mint amit ennek a zsoltárnak záró sorai üzennek. Nem kérhetünk mást mi sem, mint amit a zsoltáros kér: áldást és kegyelmet. Mert hogy az úrvacsora épp arról szól, hogy mindkettőt megkaptuk. Jézus meghalt, hogy földi életünk esztendeje helyett az örök élet lehetőségét hirdesse és mennybemenetelekor úgy búcsúzott: Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Máté 28:20) Éppen ezért énekeljük mi is, azóta is a zsoltárossal együtt Isten felé: Tebenned bíztunk eleitől fogva. Kiss Gyöngyi lelkipásztor

6 Szeptember - Október hónapra tervezett programjaink: Szeptember 3. csütörtök és Diakóniai bibliaóra Szeptember 6. vasárnap Istentisztelet után szeretetvendégség Szeptember 8. kedd 9.30 Kórházmisszió Szeptember 13. vasárnap Tanévkezdő Istentisztelet Szeptember 15. kedd Közös kirándulás Budapesten Szeptember 15. kedd Bibliaiskola Szeptember 17. csütörtök Istentisztelet az Empátia Gondozóházban Szeptember 20. vasárnap Szeretetvendégség Szeptember 22. kedd 9.30 Kórházmisszió Szeptember 23. szerda Házaspárkör Október 1. csütörtök és Diakóniai bibliaóra Október 3. szombat Családi délután Október 6. kedd 9.30 Kórházmisszió Október 13. kedd Közös séta a Fiumei úti sírkertben Október 15. csütörtök Istentisztelet az Empátia Gondozóházban Október 17. szombat Reggel Gyülekezeti buszos kirándulás Október 20. kedd 9.30 Kórházmisszió Október 20. kedd Bibliaiskola Október 28. szerda Házaspárkör A lap készítésében közreműködött: Bartal Zsuzsanna, Budavári Andrea, Goldbach Ferenc, Kiss Gyöngyi, Koroknai Tegez Ferenc, Nagy Gábor, Némediné Vajnai Márta, Szloboda József Kiadja: Budapest Angyalföldi Református Egyházközség A szerkesztőség címe: 1139 Budapest, Frangepán u. 43. Telefonszáma: е-mail: A gyülekezet számlaszáma:

7 7. oldal Kisszínes - Bizonyságtétel Legyetek tehát türelemmel és erősítsétek meg a szíveteket (Jakab 5. 8) Ez az apostoli mondat nagyon nekem szól. Jellemző életemre, igyekezetemre, sietségeimre, melyek mindennapjaimat átszövik. Temperamentumos, gyors cselekvésű vagyok, ami bizonyos helyzetekben jó, de nem minden esetben. A családban, munkahelyen, barátaim közt, akár az utcán mindig van megoldásra váró helyzet, történik olyan esemény, ami cselekvésre sarkall. Emellett gyakran aggodalommal, szorongva várom az eseményeket, fejleményeket. Így középkorúként már tapasztalom, hogy nem mindig célravezető a sietség. A türelmetlenség, pedig a másik fél és a saját magam életét is megnehezítheti, lassíthatja a probléma megoldását. Gyülekezetünk jóvoltából ez év március ig lehetőségem volt eltölteni három hitmélyítő böjti napot a balatonszárszói Soli Deo Gloria református konferenciaközpontban, ahol nagy megtapasztalásokban volt részem. Az első este imaséta volt. Kijelölt útszakaszokon haladtunk teremről teremre, halk zene szólt, mécsesek jelezték az állomásokat, idézetek, feliratok, képek szólították meg az úton járót, az Úrral és önmagával való belsőséges kapcsolat lehetőségét hozva. Az egyik állomáson egy nagy fakereszt állt, alatta különböző nagyságú kövek. A felirat szerint, ha valami bánt, nehéz teher: egy ember, egy élethelyzet, vagy önmagad, vegyél fel egy követ, majd imádkozz és tedd le a kereszt alá a követ és a terhet is. Felvettem néhány követ, imádkoztam, majd egy idő múlva letettem a kereszt alá, otthagyva ezzel nehézségeimet. A mindennapokban gyakran felidézem a megrendítően szép eseményt és az élet nehéz helyzeteiben, figyelmeztetem magam, hogy Istentől kapott feladataim, kihívásaim során ne legyek türelmetlen, kétségbeesett, aggódó, hanem legyek türelemmel, bizalommal és tudjak várni, hogy Isten cselekedjen az ő terve, akarata és időzítése szerint. Ebben és az élet többi nehézségében, lelki próbáiban erőt ad az imádkozás, az istentiszteletek, a Biblia és a keresztény irodalom napi olvasása, hallgatása, zsoltárok éneklése is. Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. (Pál I. Thess. 3:3) Bátran tegyük le a kereszt alá köveinket! Budapest, július Mezősiné Rózsár Erika gyülekezeti tag

8 Kisszínes - Véget ért a nyár 8. oldal Élménybeszámoló, azaz táborozók a templomkertben Július 20-tól 24-ig 28 óvodás és kisiskolás gyermek gyülekezett reggelente a templom udvarán, hogy részt vegyenek a napközis hittantáborban, ahol Jézus nyomába indultunk. Úgy teltek a napok, mint egy nagycsaládban. A gyermekek sokat és sokféle játékot játszottak, miközben persze rengeteget is tanultak. Ez utóbbit éppen ezért talán észre sem vették. A nap reggeli tornával, mozgásos játékkal kezdődött, majd a reggeli áhítaton ráhangolódtunk a nap témájára. Jézusom, nem kívánsz te csodás tetteket, csupán annyit, hogy kövessem léptedet. imádkoztuk közösen reggelente. Jézus életéből négy eseménnyel ismerkedtek meg a gyermekek. Hétfőn Simeon és Anna történetén keresztül megtanulták, hogy a várakozás is lehet jó, mert Isten az Ő ígéretét mindig beteljesíti. Örömmel vették a kicsik azt is, hogy végre alkalmuk nyílt szabadon és ráérősen bebolyongani templomunkat. Számos régóta érlelődő kérdésre kaptak választ. Például arra, hogy mire való a szószék, vagy hogyan készül fel a lelkész a prédikációjára. A keddi történet Jézus megkereszteléséről és arról szólt, hogy Ő Isten fia. De megismerhették Keresztelő János életmódját is, miközben izgalmas sáskakereső játékban vettek részt. A harmadik napon a kánai menyegzőre voltak hivatalosak, persze úgy hogy maguk is aktív részeseivé váltak az eseménynek. A nap tanulsága, hogy Jézus megadja azt, amire szükségünk van. A történet végére persze ők is megszomjaztak, de vörös bor helyett vörös szőlőlével oltották szomjukat. A következő napon a betesdai beteg meggyógyításának történetét ismerték meg a gyerekek, és azt, hogy Jézusnak hatalma van csodát tenni, gyógyítani. A napokat sokféle izgalmas program, tevékenység színezte. Alkalmunk nyílt meglátogatni a Béke téri Szent László katolikus templomot, ahol a plébános úr vezetésével alaposan körülnézhettünk. Megtudtunk számos érdekes dolgot, valamint a gyerekek megismerkedtek Szent László legendájával. De számtalan dalt és aranymondást is elsajátítottak a kicsinyek. De nem maradtak el a kézműves foglalkozások sem. A szorgalmasabbak a tábori munkafüzet színezőlapjain, feladatlapjain is dolgozhattak. A délutánokat mókás akadályverseny, rókavadászat tette izgalmassá. A nagy meleg elviselésében segített a délutáni pancsolás, fagyizás. A tábor utolsó napján átismételtük a héten tanultakat, és felkészültünk az ismeretek széles plénum előtti bemutatásra. A meghívott szülőknek a megtanult énekek segítségével dalban mondtuk el, mi mindennel lettünk okosabbak.

9 9. oldal Kisszínes Vidám kis előadás kerekedett az udvaron. Büszkén viselték a gyermekek a tábori pólót, melyen a felirat és a rajz összetartozásunkat hirdette. Mivel mi Jézus nyomában járunk egy nagy lepedőn színes lábnyomainkat is ott hagytuk emlékül. A hitoktatókkal azonban reméljük, hogy nem csak ez a lepedő marad örök emléke ennek a hétnek. Bízunk benne, hogy a gyermekek ezután bátrabban lépnek majd be a templomunkba, szívesebben jönnek majd a gyermek-istentiszteletekre is. Nem titkolt célunk volt a tábor során, erősíteni a gyermekek összetartozását. Csoportokba osztottuk őket, de nem a versengés miatt, hanem azért, hogy a csoporton belül tudjanak egymásra figyelni, egymásnak segíteni. A tábor napirendje, a kialakított szokások segítették a legkisebbeket is abban, hogy jól érezzék magukat. Köszönjük a lelkes közreműködőknek, segítőknek, hogy lebonyolíthattuk ezt a vidám napközis hittantábort. Koroknai Tegez Ferencnek beosztott lelkésznek, Orgovánné Káté Erzsébet, Tóthné Szabó Tímea hitoktatóknak, Uitz Viktória és Király Krisztina már rutinos segítőnknek. Hálásak vagyunk Bartos Istvánné Erzsike néninek és Bartal Zsuzsának, akik a fáradhatatlan munkájukkal segítették a tábor zökkenőmentes életét. Némediné Vajnai Márta hitoktató

10 Képeslap helyett Kedves Testvérek! Szeretném a táboros gyerekek nevében megköszönni az adományokat, amelyekkel gazdagíthattuk számukra a Balatonfűzfőn töltött hetet. Hittanosaink nagyon örültek a finom házi süteményeknek, a jutalomként kapott keksznek, csokinak, lufinak, kulcstartóknak. Lelkesen keresték a nyereményekre beváltható cédulákat a rókavadászaton. Örömmel játszottak az ajándék labdákkal, hatalmas pingpongmeccseket rendeztek, és boldogan hűsítették magukat a strandon a jégkrémmel és a gyümölcsökkel. A péntek esti tábortűznél a gyerekek által bemutatott jelenetek mellett köszöntük meg Uitz Mátyásné, Ildi néninek szerető gondoskodását, amellyel tíz éve veszi körül a táborozókat, és Baján Álmosnak, hogy 20 éve biztosítja számunkra jókedvet és a gitárkíséretet énekeinkhez. Isten iránti hálával számolok be arról is, hogy mennyire sokat jelentettek a gyerekeknek azok az üzenetek, amelyeket nap mint nap kaptunk Elizeus próféta történeteiből. A hét címe ez volt: HIDD EL! TEDD MEG! Igen, elhittük, hogy Isten szava hozzánk szól, és megpróbáltuk meg is tenni, amit parancsolt nekünk. Befejezésül álljon itt az, amit az egyik gyermek írt hálaadásként a tábori füzetébe: Köszönöm, Istenem, hogy ilyen közel kerülhettem Hozzád! Képzeletbeli képeslapunkon néhány kedves tábori pillanat látható. Szloboda Józsefné - Kati néni

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye 2013. december Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye József: Dicsőség a magasságban Istennek És békesség a földön a jóakaratú embernek! József vagyok, istenfélő ember, Názáreti szegény mesterember,

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás Nehémiás A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2 A Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezekben a napokban olvassuk Nehémiás könyvét. Nehémiás a babiloni fogságban, valószínűleg

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2008. december 16-án, kedden, 11 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 610. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 2016 május 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 Kérlek pedig téged... Onézimoszért...(Filemon 1,10) Az

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben