ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét"

Átírás

1 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Állatjólét Szerző: Dr. Buri Antal Lektorok: Dr. Péter Katalin Dr. Hanzséros Ferenc Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék 1. A sertések védelme A borjak védelme... 9 Állatjóléttel kapcsolatos irányelvek: Állatjóléttel kapcsolatos hazai és uniós jogszabályok: Az irányelvek magyarázata: Az ellenőrzések során vizsgálandó kérdések (valamennyi állatfajnál):

3 Állatjólét Az állatjólét fogalmának meghatározására az angolból átvett wellfare kifejezés az állatvédelem területéről származik, de ma már általánosan az állatra jellemző mentális és fizikai állapotát fejezi ki egy adott technológiai rendszerben. Így az állat pillanatnyi adaptációs helyzetét jelöli környezetéhez viszonyítva. Magyarul úgy is mondhatnánk, hogy az állat jól érzi-e magát környezetében. A mezőgazdasági haszonállatok védelméről az Európai Tanács február 20-án európai egyezményt fogadott el, melyhez az Európai Közösség a Tanács (VII.19.) számú határozatával fogadott el. Az egyezmény rendelkezik az állatok tartásáról és ellátásáról, kiemelten az iparszerű állattartás keretei között. A jogszabály hatályát 1992-ben bővítették. Minimumkövetelményeket írtak elő a haszonállatok tartására. Ezeket nemcsak az iparszerű tartáskörülményekre, hanem minden állattartásra kiterjesztették. Az Európai Unió Göteborgi Tanácsa 2001-ben állást foglalt amellett, hogy az állatjóléti fejlesztések is a Közös Agrárpolitika (KAP) szerves részét képezzék. Az állatvédelem az EU Vidékfejlesztési Rendeletében központi helyet kapott. Rogers Brambell jelentése nyomán öt szabadságjogot biztosítottak az állatoknak, amelyeket 1998-ban az EU Haszonállatokat Védő Bizottsága alapelvként fogadott el: 1. Az éhezés és a szomjazás elkerülése a friss vízhez, a teljes egészséghez és életerőhöz szükséges táplálékhoz való hozzáféréssel. 2. A kényelmetlenségek elkerülése megfelel környezet, óvó- és pihenőterület biztosításával. 3. Fájdalom, sérülések, betegségek elkerülése megfelelő megelőző, intézkedéssel, a gyors, diagnosztizálással, gyógykezeléssel. 4. A normál viselkedéstől való eltérés elkerülése megfelelő hely és lehetőség biztosítással az állatok és utódaik számára. 5. Félelem és a káros mértékű stressz elkerülése a mentális szenvedés megakadályozására szolgáló feltételek biztosításával és kezelésekkel. Az állatvédelem alapgondolata, hogy az emberiség és az állatvilág egyaránt része az élővilágnak, és az állatvilág magasabb rendű képviselői örülni, szenvedni, megelégedettséget és halálfélelmet egyaránt érezni és kifejezni képes lények. Az állatvilág egyedeit meg kell 3

4 védeni az emberi felelőtlenség és kíméletlenség okozta szükségtelen szenvedéstől. Ennek felismerése a civilizáció és a kultúra egyik fokmérője. Mindez nem mond ellent a gazdaságossági szempontoknak sem, hiszen a káros stresszhatás az állatnak okozott szükségtelen szenvedés mellett teljesítménycsökkentő hatású is. Így stresszhatásra bizonyítottan csökken a súlygyarapodás és romlik a húsminőség is. A szabályozás a páratlan ujjú patásokra (ló, szamár, öszvér) a szarvasmarha-, kecskeés sertésfélékre, a baromfira, házinyúlra, macskára, kutyára, egyéb emlősökre és madarakra, illetve egyéb gerinces állatokra vonatkozik. Az állatjóléti politika keretében határozták meg a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó általános előírásokat, valamint egyes fajok így pl. a sertések és a borjak - tartására vonatkozó részletes szabályozást. A szabályozás kiterjed a sertéstartásra alkalmas épület és berendezési tárgyak leírására, a padozat, a mikroklíma követelményeire, a megfelelő világításra. Az állat - ha elkülönítve tartják - lássa társait, helye tiszta, pihenésre alkalmas legyen. Az állatok nemétől és korától függő (kansertés, anyakocák és malacok, szopós malacok) további tartási előírásokat is meghatároztak. Hasonlóan felépített a borjak védelmének szabályozása. A korszerű elhelyezésre szolgáló új istállókat ezen előírásnak megfelelően kell kialakítani, a régieket ennek megfelelően kell átalakítani. Az állattartás és -szállítás szabályozásában az állatvédelem, a gazdaságosság és a kiváló minőségű állati eredetű termékek előállításának igénye nem választható szét. A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló előírások a Tanács 98/58/EK irányelvében találhatóak, amelynek a hazai jogszabályok közül az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól rendelkező 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet felel meg. A gazdálkodóknak mindenben teljesíteniük kell a mezőgazdasági haszonállatok jólétére vonatkozó nemzeti szabályozásban meghatározott alábbi előírásokat: Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek kialakításánál az állattartónak tekintettel kell lenni az állat korára, nemére és élettani állapotára. Az állattartónak biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzésről. Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni. az állattartó az állatot nem bántalmazhatja 4

5 az állattartó az állatot nem uszíthatja emberre vagy állatra az állattartó az állatot nem idomíthatja állatviadalra az állattartó az állatot nem foghatja kényszertakarmányozásra, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét az állattartó az állatot nem mozgathatja, szállíthatja, vagy nem helyezheti el a kíméletét nem biztosító módon az állattartó az állatot nem kényszerítheti a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre az állattartó az állatot nem szoktathatja természetellenes és önpusztító tevékenységre Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott állatfaj, illetve -fajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni az állatot jólléte érdekében szakszerűen gondozni az állat elhelyezésének és az épületnek olyannak kell lennie, hogy az állat minden nehézség nélkül megfigyelhető legyen a megalapozott tudományos eredmények és tapasztalatok alapján az állatot annak fajára, fajtájára, korára, fejlettségére, alkalmazkodási képességére, háziasítottságának fokára, fiziológiai állapotára, etológiai szükségleteire figyelemmel takarmánnyal és folyadékkal ellátni, valamint gondozni biztosítani, hogy az állatnak adott takarmány és folyadék ne tartalmazzon olyan anyagot, amely annak szenvedést vagy fájdalmat okozhat az istállókat, berendezéseket úgy kialakítania, hogy hatékonyan tisztíthatóak és fertőtleníthetőek legyenek, valamint az állatok nézve ártalmas anyagot nem tartalmazhatnak. A bélsarat, vizeletet, takarmánymaradékot, a kiszórt takarmányt a szükséges gyakorisággal el kell távolítani, hogy csökkenjen az erős szagok kialakulásának, valamint a rovarok és rágcsálók vonzásának lehetősége. az állat zárt tartására szolgáló épületet úgy megépíteni és karbantartani, hogy a tűzveszély a lehető legkisebb legyen. szabad tartás esetén biztosítania kell az állatok számára olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok a szélsőséges időjárási körülmények esetén, valamint a ragadozókkal és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. az épület szigetelésének, fűtésének, szellőztetésének biztosítania kell, hogy a légáramlás, a porkoncentráció, a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a szén-dioxid, az ammónia, valamint az egyéb gázok koncentrációja a állatok egészségét ne károsítsa. 5

6 minden automatikus üzemű vagy mechanikus működésű berendezést legalább naponta egy alkalommal ellenőriznie kell. Az észlelt meghibásodást azonnal meg kell szüntetni. mesterséges szellőzési rendszer alkalmazása esetén megfelelő kisegítő megoldással kell biztosítani a légcserét annak érdekében, hogy az állatok egészségi állapota a rendszer meghibásodása esetén ne károsodjon. A rendszer meghibásodására a gondozót riasztórendszernek kell figyelmeztetnie. A riasztórendszer működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell az elektromos berendezéseket úgy kell felszerelni, hogy azok áramütést ne okozzanak. az állattartónak nyilvántartást kell vezetnie az állatlétszámról, elhullásokról és azok okáról, az ellenőrzésekről, az alkalmazott kezelésekről, a termelésről és az állományváltozásról (állatértékesítés és -vásárlás). A nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni, és azt az ellenőrzést végző hatóság részére be kell mutatni. Az ellenőrzések során az alábbi pontok ellenőrzése feltétlenül szükséges: betartották-e a padozatra vonatkozó előírásokat? betartották-e a férőhelyszükségletre vonatkozó előírásokat? betartották-e a mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó előírásokat? betartották-e az etetés és itatás szabályaira vonatkozó előírásokat? betartották-e az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírásokat? betartották-e a telepi technológiához kapcsolódó műszaki berendezésekre és eszközökre vonatkozó előírásokat? Az ellenőrzések során az alábbi hibák fordulhatnak elő: olyan takarmányok, takarmány-kiegészítők etetése, melyek kedvezőtlenül befolyásolják az állatok jóllétét az etetést és itatást nem az állat fajtájának, korának és ivarának megfelelően végzik az állatot fajtájának, korának és ivarának meg nem felelő férőhelyen tartják az állattartásra szolgáló épületek és gép berendezések nem felelnek meg az állatok igényeinek a műszaki berendezések ellenőrzésének, illetve az esetleges hibák kijavításának elmulasztása a mesterséges szellőztető berendezés használata esetén nem működik, illetve nincs meghibásodásra figyelmeztető riasztórendszer az állatok mozgásának korlátozására olyan eljárás alkalmazása, amely az állatoknak szenvedést okoz 6

7 nincs megfelelő számú és tudású személyzet az állatok gondozására és felügyeletére nincs megfelelő férőhely a sérült vagy beteg állatok elkülönítésére nincs naprakész nyilvántartás rendszeres tisztítást, fertőtlenítést nem végeznek az érzéstelenítés nélküli beavatkozásokat nem az előírásoknak megfelelően végzik A fentiekben felsorolt hibák gazdaságon belüli kihatása van, javítható, helyrehozható, többsége közepes hiba. Súlyos hibának minősül a nem megfelelő etetés, a nem megfelelő férőhely, ha a gépek berendezések nem felelnek meg az állatok igényeinek, a takarítás, fertőtlenítés hiánya, illetve, ha az érzéstelenítés nélküli beavatkozásokat nem megfelelően végzik. Nem helyrehozható, súlyos hibának minősül, amennyiben az újszülött borjak a születést követő 6 órán belül nem jutnak kolosztrumhoz. 1. A sertések védelme A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról a 91/630 EGK Tanácsi irányelv rendelkezik. A gazdálkodóknak az általános előírásokon túl mindenben teljesíteniük kell a sertések jólétére vonatkozó nemzeti szabályozásban, azaz a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alábbi előírásokat: Az állattartó köteles a csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára legalább a jogszabályban meghatározott alábbi akadálytalanul használható alapterületet biztosítani: o o o o o o 10 kg-os vagy annál kisebb malacok számára 0,15 m 2 -es, 10 és 20 kg-os malacok esetében 0,20 m 2 -es, 20 és 30 kg-os sertések esetében 0,30 m 2 -es, 30 és 50 kg-os sertések esetében 0,40 m 2 -es, 50 és 85 kg-os sertések esetében 0,55 m 2 -es, 85 és 110 kg-os sertések esetében 0,65 m 2 -es, o 110 kg-nál nehezebb állatok esetében 1 m 2 -es férőhelynek kell minden egyes állat rendelkezésére állnia. A természetes fedeztetéshez is használt kutricákban a kan számára legalább 10 négyzetméter akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani. 7

8 A termékenyített kocasüldők, illetve kocák csoportos tartása során újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében minden egyes termékenyített kocasüldő számára legalább 1,64 m², minden egyes koca részére legalább 2,25 m² akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani. A 6 egyednél kevesebbet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterületet 10%-kal növelni kell. A 40 vagy ennél több egyedet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterület 10%-kal csökkenthető. A termékenyített kocasüldők esetében a minimális alapterületből egyedenként legalább 0,95 m² legyen tömör, szilárd padozatfelület, melyből legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezető nyílások. A vemhes koca esetében a minimális alapterületből egyedenként legalább 1,3 m² legyen tömör, szilárd padozatfelület, melyből legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezető nyílások. Betonból készült rácspadozatnak meg kell felelnie az alábbiaknak: o A nyílások szélessége: - malac esetében legfeljebb 11 mm, - utónevelt malac esetében legfeljebb 14 mm, - hízó esetében legfeljebb 18 mm, - termékenyített kocasüldő és koca esetében legfeljebb 20 mm lehet. o A rács szélességének: - malac és utónevelt malac esetében legalább 50 mm-nek, - hízó, termékenyített kocasüldő és koca esetén legalább 80 mm-nek kell lennie. Sertéseket tilos állandó sötétben tartani. Az állatok számára - azok szokásait, fiziológiai igényeit figyelembe vevő és az eltérő klímaviszonyokat szem előtt tartó - megfelelő természetes és mesterséges világításról kell gondoskodni. Ha mesterséges megvilágítás szükséges, akkor a megvilágítás időtartama feleljen meg legalább a sertések számára 9 és 17 óra között elérhető természetes fénynek. Gondoskodni kell olyan rögzített vagy hordozható fényforrásról, melynek fényereje elegendő az állatok bármely időszakban történő ellenőrzésére. Az épületnek azon részében, ahol a sertéseket tartják, kerülni kell a 85 dba vagy ennél nagyobb folyamatos zajszintet. A kocasüldőket és a kocákat a termékenyítés utáni 4. hét eltelte utáni naptól, 1 héttel az ellés várható időpontja előtti napig csoportosan kell tartani. A csoport tartására kialakított 8

9 kutrica oldalfalainak 2,8 m-nél hosszabbnak kell lenniük. Ha egy csoportban kevesebb, mint 6 egyedet tartanak, a kutrica oldalfalainak 2,4 m-nél hosszabbnak kell lenniük. A 10 kocasüldőnél és kocánál kevesebb egyedet tartó gazdaságokban az állatok elkülönítve is tarthatók, ha azok saját rekeszükben kényelmesen meg tudnak fordulni. A kocasüldők és kocák számára állandó hozzáférést kell biztosítani manipulálható anyaghoz, illetve a játszás lehetőségéhez. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a hat sertésnél, illetve öt - malacaikat nevelő - anyakocánál kevesebbet tartó létesítményekre. 2. A borjak védelme A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról a 91/629 EGK Tanácsi irányelv rendelkezik A gazdálkodóknak mindenben teljesíteniük kell a borjak védelmére vonatkozó nemzeti szabályozásban, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírásokat. Tilos a borjakat állandó sötétben tartani. Szokásaik és fiziológiai szükségletük kielégítése céljából természetes és mesterséges megvilágításról kell gondoskodni. A mesterséges megvilágítás időtartamának a természetes nappali fényével kell megegyeznie. Ez az időtartam általában a kilenc és tizenhét óra közötti időszaknak felel meg. Kiegészítésként olyan fényforrást kell használni, amelynek fényereje elegendő minden borjú bármikor történő ellenőrzéséhez, vizsgálatához. Az állattartónak minden egyedileg vagy csoportosan tartott, istállózott borjút legalább naponta kétszer, szabadon tartott borjút legalább naponta egyszer ellenőriznie kell. Minden sérült vagy betegnek tűnő borjút azonnal megfelelő kezelésben kell részesíteni. Amikor szükségessé válik, a beteg vagy sérült borjút el kell különíteni az állatorvos megérkezéséig. A borjúszállás kialakításánál minden egyes borjú számára biztosítani kell a lefekvés, a pihenés, a felkelés, a saját maga nehézség nélküli ellátásának a lehetőségét, valamint, hogy fajtársait láthassa. A lekötők sérülést nem okozhatnak. A lekötőrendszereket rendszeresen ellenőrizni kell. A kényelmes rögzítés érdekében el kell végezni a szükséges utánállítást. A lekötésre használt eszközöknek olyannak kell lenniük, hogy ne okozzanak fulladást vagy sérülést, valamint elég hosszúnak kell lenniük, hogy a borjú nehézség nélkül lefekhessen, pihenhessen, felkelhessen és saját magát elláthassa. 9

10 A padozatnak repedésektől és folytonossági hiányoktól mentesnek, a folyadék elvezetésére megfelelő lejtéssel kialakítottnak, egyenletesnek, simának, de csúszásmentesnek kell lennie, és úgy kell azt kialakítani, hogy se a felállás, se a fekvés ne okozzon sérülést vagy szenvedést. A padozatkialakítás feleljen meg a borjú méretének, testtömegének, legyen megfelelően szilárd. A fekvőhelynek kényelmesnek, tisztának, megfelelő vízelvezető képességűnek és a borjak számára ártalmatlannak kell lennie. A két hetesnél fiatalabb borjak részére megfelelő almozást kell biztosítani. Gondoskodni kell a borjú korának, testtömegének, szokásainak, fiziológiai szükségleteinek megfelelő takarmányozásról, annak érdekében, hogy a borjú megfelelő egészségi állapota és jó közérzete fenntartható legyen. Minden kéthetesnél idősebb borjúnak rosttartalmú takarmányt kell adni naponta, valamint megfelelő mennyiségű vasat kell adni. A borjakra szájkosarat rakni tilos. A borjakat lekötni tilos, kivéve a csoportosan tartottakat. A csoportosan tartott borjakat legfeljebb egy órára, az etetés idejére lehet kikötni. A kikötés nem okozhat sérülést és fájdalmat, nem fojthatja az állatot és nem akadályozhatja mozgásában. A borjút a születését követően haladéktalanul, de minden esetben az élete első hat órájában colostrumhoz kell juttatni. Ennek elmaradása súlyos hiba, amely maradandó kárt okozhat. Minden december 31. napja után - az azt követő 4 évben - újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhelynek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: o Csoportosan tartott borjak részére elegendő szabad területnek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy azok akadályoztatás nélkül megfordulhassanak, lefekhessenek és felállhassanak, valamint minden borjú számára 150 kg-os testtömegig legalább 1,5 m² területet kell biztosítani, o Az egyedi boxban tartott borjak esetében, valamint a lekötéses tartási rendszerű istállókban a boxoknak, illetve az istállóknak hézagolt oldalfalúnak kell lenniük. Az egyedi boksz minimális szélessége 90 cm ± 10 százalék, illetve a marmagasság 0,8-szerese. Minden, december 31. napja után újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhelynek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: o A borjakat nyolchetes korukat követően egyedi ketrecben tartani csak állatorvosi kezelés, viselkedésbeli problémák vagy kezelések elvégzése miatt lehet. Az egyedi ketrec 10

11 hosszúságának legalább a borjak orrhegytől faroktőig mért hosszának 1,1-szeresének, szélességének legalább a borjú álló testhelyzetében mért marmagasságával megegyezőnek kell lennie. Az egyedi borjúketrecek oldalsó határoló elemeinek - a beteg állatok számára szolgáló izoláló boxok kivételével - biztosítaniuk kell, hogy az állat láthassa fajtársát; o Minden borjú számára 150 kg-os testtömegig legalább 1,5 m², kg-os testtömegig legalább 1,7 m², 220 kg testtömeg felett legalább 1,8 m² területet kell biztosítani. Az előírások nem vonatkoznak az anyjukkal együtt tartott szopósborjak tartására, valamint azon állattartóhelyekre, ahol 6 borjúnál kevesebb állatot tartanak. 11

12 Állatjóléttel kapcsolatos irányelvek: A Tanács november 19-i 91/629/EGK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 340., , 28. o.) A Tanács november 19-i 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 340., , 33. o.) A Tanács július 20-i 98/58/EGK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., , 23. oldal) 3. és 4. cikk 3. cikk és a 4. cikk (1) bekezdése 4. cikk Állatjóléttel kapcsolatos hazai és uniós jogszabályok: A Tanács 91/629/EGK irányelve borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról. 3. és 4. cikk. A Tanács 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról. 3. és 4.(1) cikk. A Tanács 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól Az irányelvek magyarázata: A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. november 19.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (91/629/EGK) A gazdálkodóknak mindenben teljesíteniük kell a borjak védelmére vonatkozó nemzeti szabályozásban meghatározott alábbi előírásokat: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 12

13 1. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez A borjak tartásának minimális követelményei Minden december 31. napja után - az azt követő 4 évben - újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhelyen az állattartónak be kell tartania a borjak egyedi, illetve csoportos elhelyezésére vonatkozó, a jogszabályban részletezett előírásokat. Ezeket az előírásokat azokon az állattartóhelyeken nem kell betartani, ahol 6 borjúnál kevesebb állatot tartanak. Minden, december 31. napja után újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhelyen az állattartónak be kell tartania a borjak egyedi, illetve csoportos elhelyezésére vonatkozó, a jogszabályban részletezett előírásokat. Az előírások nem vonatkoznak: - az anyjukkal együtt tartott szopósborjak tartására, valamint - azon állattartóhelyekre, ahol 6 borjúnál kevesebb állatot tartanak. 13

14 A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. november 19.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (91/630/EGK) A gazdálkodóknak mindenben teljesíteniük kell a sertések jólétére vonatkozó nemzeti szabályozásban meghatározott alábbi előírásokat: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 2. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez A sertések tartásának minimális követelményei Az állattartó köteles a csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára legalább a jogszabályban meghatározott alábbi akadálytalanul használható alapterületet biztosítani: - 10 kg-os vagy annál kisebb malacok számára 0,15 m 2 -es, - 10 és 20 kg-os malacok esetében 0,20 m 2 -es, - 20 és 30 kg-os sertések esetében 0,30 m 2 -es, - 30 és 50 kg-os sertések esetében 0,40 m 2 -es, - 50 és 85 kg-os sertések esetében 0,55 m 2 -es, - 85 és 110 kg-os sertések esetében 0,65 m 2 -es, kg-nál nehezebb állatok esetében 1 m 2 -es férőhelynek kell minden egyes állat rendelkezésére állnia. Az állattartó az újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében a kocákat és a kocasüldőket nem tarthatja lekötve. Valamennyi állattartóhelyre vonatkozó előírás az, hogy az állattartó január 1. napjától a kocákat és a kocasüldőket nem tarthatja lekötve. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a hat sertésnél, illetve öt - malacaikat nevelő - anyakocánál kevesebbet tartó létesítményekre. 14

15 A TANÁCS IRÁNYELVE (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (98/58/EK) A gazdálkodóknak mindenben teljesíteniük kell a tenyésztési célból tartott állatok jólétére vonatkozó nemzeti szabályozásban meghatározott alábbi előírásokat: az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény Az állat tartásának általános szabályairól szóló előírások alapján Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, Az állat életfeltételeinek kialakításánál az állattartónak tekintettel kell lenni az állat korára, nemére és élettani állapotára, Az állattartónak biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását, Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzésről, Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állattartó az állatot nem kínozhatja, az állattartó az állatot nem uszíthatja emberre vagy állatra, - az állattartó az állatot nem idomíthatja állatviadalra, - az állattartó az állatot nem foghatja kényszertakarmányozásra, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét, - az állattartó az állatot nem mozgathatja, szállíthatja, vagy nem helyezheti el a kíméletét nem biztosító módon, - az állattartó az állatot nem kényszerítheti a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre, - az állattartó az állatot nem szoktathatja természetellenes és önpusztító tevékenységre. a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet előírásai alapján - Az állattartó az állat tartása során köteles az adott állatfaj, illetve - fajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, 15

16 - Az állattartó az állat tartása során köteles az állatot jólléte érdekében szakszerűen gondozni, - Az állattartó az állat tartása során köteles a megalapozott tudományos eredmények és tapasztalatok alapján az állatot annak fajára, fajtájára, korára, fejlettségére, alkalmazkodási képességére, háziasítottságának fokára, fiziológiai állapotára, etológiai szükségleteire figyelemmel takarmánnyal és folyadékkal ellátni, valamint gondozni, - Az állattartó az állat tartása során köteles biztosítani, hogy az állatnak adott takarmány és folyadék ne tartalmazzon olyan anyagot, amely annak szenvedést vagy fájdalmat okozhat, - Az állattartó az állat tartása során köteles az állatot fiziológiai szükségleteinek megfelelő időközönként megetetni - Az állattartó az állat tartása során köteles elkerülni azt, hogy az állatnak szükségtelen fájdalmat, sérülést vagy szenvedést okozzon. - Az állattartó egyedi, illetve csoportos tartás esetén köteles biztosítani az állatok részére az előírt férőhelyszükségletet. Az ellenőrzések során vizsgálandó kérdések (valamennyi állatfajnál): 1. Betartották-e a padozatra vonatkozó előírásokat? 2. Betartották-e a férőhelyszükségletre vonatkozó előírásokat? 3. Betartották-e a mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó előírásokat? 4. Betartották-e az etetés és itatás szabályaira vonatkozó előírásokat? 5. Betartották-e az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírásokat? 6. Betartották-e a telepi technológiához kapcsolódó műszaki berendezésekre és eszközökre vonatkozó előírásokat? 16

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai JFGK 16.: BORJAK VÉDELME A követelmények célja: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN - A különböző korcsoportú sertések elhelyezésének,

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 1998. évi XXVIII. törvény 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzatának Képviselőtestülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 2014.03.26 2016.12.31 4 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 2014.03.26 2016.12.31 4 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 2014.03.26 2016.12.31 4 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21.

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21. Oldal: 1/1 Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II./220. Elérhetőségek: Tel: +36-1/455-8870, Fax: +36-1/215-3924 Honlap: http://www.vht.hu/ felelős vezető: Sántha Zsófia vezető e-mail címe: santhazsofi@vht.hu

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 1.. /1/ Újudvar Község közigazgatási területén állatot tartani

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES

Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES 2013. Előadó: Nagy Lászlóné projekt menedzser E-mail: bodor.zs@t-online.hu TÉMA MIT,

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.

Részletesebben

ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB?

ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB? ÁLLATMENHELY KONTRA GYEPMESTERI TELEP MERRE TOVÁBB? Jámbor Adrienn Tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet, Jogtörténeti Tanszék BEVEZETÉS Tanulmányomban

Részletesebben

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008. (IV.15.) rendelettel. Hásságy Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önk. rendeletének felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Kiss Tamás ügyintéző

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

GAK TSZK - szaktanácsadási segédlet 2014

GAK TSZK - szaktanácsadási segédlet 2014 Kölcsönös megfeleltetési lista Lekérdezés JFGK kód szerint: 17 1. A csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára - a termékenyített kocasüldők és a kocák kivételével - legalább a következő

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.)

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Módosította: 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések Előszó Tisztelt vásárlónk! Ön helyesen döntött azzal, hogy a t választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

talajfelszín feletti - trágyatárolók: - a betonfalú hígtrágya tároló medencék,

talajfelszín feletti - trágyatárolók: - a betonfalú hígtrágya tároló medencék, Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében igénybe vehető beruházás típusok kódjának listája Környezetvédelmi célú beruházási támogatások

Részletesebben

5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A készítmény kifejezés alatt a teljes szövegben vakcina, illetve immunszérum értendő. 04/2013:50206 A készítményfejlesztés

Részletesebben

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény

2008. évi XLVI. törvény 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2004.05.01-től hatályos szöveg! a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

40/2002. (V. 14.) FVM rendelet. a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol

40/2002. (V. 14.) FVM rendelet. a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol 40/2002. (V. 14.) FVM rendelet a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol Az állategészségügyrol szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának (a továbbiakban:

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28.

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28. Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / (VII ) számú rendelettel módosított, / (III ) számú rendelete Az állatok tartásáról Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás helyi

Részletesebben

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 2., 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ

AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁ NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÚTMUTATÓ AZOKRÓL A GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZEREKRŐL, AMELYEK A MUNKAHELYI ZAJRÓL SZÓLÓ 2003/10/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRA SZOLGÁLNAK Európai Bizottság Hogyan kerülhető el vagy Hogyan

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen 1/6 Supralux Portal MIX vakolatalapozó verziószám: 1-2-HU Utolsó nyomtatás: 2010. 12. 08. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. - A pecsenyekacsa és a kacsa törzsállományainak

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a személyi számítógépek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

Tervezet A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a személyi számítógépek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. március 1. (02.03) (OR. en) 6829/11 ENV 116 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. február 17. Címzett: a Főtitkárság Tárgy: Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának

Részletesebben

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800)

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800) Tartalom Használt szimbólumok............... 159 Mûszaki adatok.................... 159 Az elsõ pillantásra................... 160 Az Ön biztonsága érdekében.......... 161 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Használt szimbólumok................ 163 Mûszaki adatok..................... 163 Az elsõ pillantásra................... 164 Az Ön biztonsága érdekében........... 165 Zaj és vibráció......................

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről 1. Általános rész 1. (1) A rendelet célja a községben a köztisztaság, a környezetvédelem

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Tisztelt vásárlónk! GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Az Ön szakszerű kiszolgálása mellett célunk, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Aktualizálva: 2010.10.18. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 70 ELŐHÍVÓ, FEHÉR

Aktualizálva: 2010.10.18. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 70 ELŐHÍVÓ, FEHÉR BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Csomagolási forma: Kannás. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. 1.2. Gyártó cég neve: MR-Chemie GmbH Nordstr. 61-63 Tel./Fax +49 (0)2303/95151-0/+49(0)2303-95151-10

Részletesebben

állattartásról I. Általános rendelkezések

állattartásról I. Általános rendelkezések . Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 28.) rendelete állattartásról Legénd község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK A HÚS- ÉS TEJELŐMARHÁNÁL - Irányzatok a húsmarhatenyésztésben,

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

TIP TOP SVS VULKANIZÁLÓ FOLYADÉK, CKW - MENTES -- Verzió: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

TIP TOP SVS VULKANIZÁLÓ FOLYADÉK, CKW - MENTES -- Verzió: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Kiállítás dátuma: 2008.02.07. Felülvizsgálva: 2009.06.07. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: A készítmény/anyag

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

1/8 Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr verziószám: 1-1-HU Készült: 2009. október 26. Nyomtatási dátum:2008-11-27 BIZTONSÁGI ADATLAP

1/8 Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr verziószám: 1-1-HU Készült: 2009. október 26. Nyomtatási dátum:2008-11-27 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/8 Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr verziószám: 1-1-HU Nyomtatási dátum:2008-11-27 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése:supralux

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPEARL Retenciós ragasztók Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Cikkszám: 20672 Termék kereskedelmi neve XYLENE MIBK Anyag-csoport: Kohlenwasserstoffe, gesä.

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3

Elkészítés időpontja: 2008. november 12. Felülvizsgálat időpontja: 2013. december 13. Verziószám: 3 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mélyalapozó

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

Asztalosné Csordás Krisztina

Asztalosné Csordás Krisztina Higiéniai szabályzat Készítette: Asztalos Árpád Asztalosné Csordás Krisztina A tanulmány elkészítését a TÁMOP6.1.2.B-14/1-2015-0001 számú Egészséges alapanyagokegészséges táplálkozás a fogyasztói tudatosság

Részletesebben

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.7.2007 COM(2007) 446 végleges 2007/0164 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nem automatikus működésű mérlegekről (kodifikált szöveg)

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint Verziószám: 1.3 (HU) 1 oldal CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A keverék azonosítása: Adatlapszám: 218A-5 Felhasználási

Részletesebben