TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE: 1. óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Právics József A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Bakó Béla, Horváth Zsolt, Molnár József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd, Várkonyi Zoltán A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 34 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Farkas László pv. alezredes. 2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Piros Attila, dandártábornok ORFK; Dr. Kovács Zoltán Megyei Rendőrfőkapitányhelyettes; Széles János, a TMPSZSZ Elnöke; Dr. Printz János és Méri Sándor, könyvvizsgáló; Rajkóné Kiss Ágnes, a TMEGYMI Igazgatója; Bajszné Kiss Magdolna, a TM Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Elnöke; Gerzsei Péter, a TMGYIK Elnöke; Vida Lajos, a TM Szent László Szakképző Iskola Igazgatója. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnatáj TV, a Pixel TV, valamint az Alisca Rádió munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van: Javaslom a meghívó szerinti 16. sorszámú, nevezetesen: Javaslat a 128/29. (XII. 11.) közgyűlési határozat módosítására című napirendi pont levételét. Ezzel a napirendi pontok száma 2-ra csökken, egyúttal javaslom öt új napirendi pont felvételét, melyek 21. sorszámmal kezdődően a következők: Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására ; 22. sorszámmal Javaslat folyószámlahitelkeret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására ; 23. sorszámmal Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására ; 24. sorszámmal Javaslat az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP B/2F) című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására ; 25. sorszámmal Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 29. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról. Az előterjesztéseket Képviselőtársaim a KIR-en keresztül, valamint helyszíni kiosztáskén is megkapták. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy a meghívó szerinti 19. sorszámú napirendi pont kerüljön előrébb, és 12. napirendi pontként vitassuk meg; ezt követően 13. napirendi pontként tárgyaljuk meg a helyszínen kiosztott DDÖRT Társulási Megállapodás módosítását, majd 14. sorszámmal a Zita Speciális Gyermekotthonra vonatkozó előterjesztést. Tekintettel arra, hogy az említett témák szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ez a tárgyalási sorrend megfelelőbb lenne. dr. Puskás Imre: Úgy vélem teljes mértékben támogatható a javaslat, a helyszínen kiosztott, illetve a

3 3 meghívóban szereplő előterjesztések sorszáma a javaslathoz igazodva, értelem szerűen változik. Van-e valakinek egyéb módosító javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni a képviselő asszony és általam ismertetett módosításokkal egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló Tolna megye 29. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány 3. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 29. évi tevékenységéről Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke 4. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 29. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke 5. Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 29. évi tevékenységéről Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke 6. Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről Előadó: Vida Lajos, igazgató 7. Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató 8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 7/21. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 1. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4 4 12. Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 29. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 14. Javaslat a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona működtetésében való részvételre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Alapfokú művészeti oktatási intézmény székhely-létesítésének engedélyezése Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 29. évi tevékenységéről Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 21. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 22. Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP B/2F) című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 25. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 29. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és

5 pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 5 A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 37/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/29. (IX. 18.), 13/29. (XI. 27.), 17/29. (XI. 27.), 111/29. (XI. 27.), 112/29. (XI. 27.), 122/29. (XII. 11.), 124/29. (XII. 11.), 125/29. (XII. 11.), 128/29. (XII. 11.), 129/29. (XII. 11.), 1/21. (II. 15.), 2/21. (II. 15.), 3/21. (II. 15.), 4/21. (II. 15.), 5/21. (II. 15.), 6/21. (II. 15.), 7/21. (II. 15.), 9/21. (II. 15.), 1/21. (II. 15.), 12/21. (II. 15.), 13/21. (II. 15.), 14/21. (II. 15.), 15/21. (II. 15.), 16/21. (II. 15.), 17/21. (II. 15.), 18/21. (II. 15.), 19/21. (II. 15.), 2/21. (II. 15.), 21/21. (II. 15.), 22/21. (II. 15.), 23/21. (II. 15.), 28/21. (II. 15.), 29/21. (II. 15.), 3/21. (II. 15.), 31/21. (II. 15.), 32/21. (II. 15.), 33/21. (II. 26.), 34/21. (II. 26.), 35/21. (II. 26.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 2. NAPIRENDI PONT Beszámoló Tolna megye 29. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Piros Attila dandártábornok urat, az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársát, valamint dr. Kovács Zoltán megyei rendőrfőkapitányhelyettes urat. Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

6 6 dr. Puskás Imre: Megkérdezem rendőrfőkapitány-helyttes urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot? dr. Kovács Zoltán: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Beszámolónkat röviden szeretném kiegészíteni, mert az anyag lezárása óta néhány pozitív változás történt. Január 16-tól, az M6-os autópálya kapcsán 52 főt vettünk hivatásos állományba, ezzel a feltöltöttség 7%-os. Április 1-jei hatállyal pedig újabb 5 fő tiszthelyettes került Tolna megye rendőrkapitányságaira, illetve a közterületekre. Úgy gondolom, hogy a beszámolóban szereplő eredmények jó színvonalú, eredményes és szakszerű munkát tükröznek. Természetesen a velünk együtt dolgozó társadalmi szervezetek, gondolok itt a polgárőrségre, szintén nagyon fontos részt képviselnek Tolna megye közbiztonságából. Ennek is köszönhető, hogy a megye lakosságának elfogadható produktumot tudunk nyújtani. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, Ezredes úr. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr! Tisztelt Ezredes úr! Frakcióm nevében, amit első mondatomban meg kell említenem, a köszönet, hiszen a beszámolóból ismerjük a körülményeket, amiben dolgoznak. A kiegészítés ugyan reményt jelent, de a helyzetet teljes mértékben nem oldja meg. Egyfajta pénzügyi és létszámbeli bizonytalanság mellett Tolna megye közbiztonsága még jónak mondható, köszönet a munkájukért. A tavalyi beszámolónál már beszéltünk róla, hogy reményeink szerint a belső megyék problémája változni látszik. Talán az új Kormány iránymutatásai is afelé mutatnak, hogy a rendőrség finanszírozása hosszú távon megoldott lesz. Bízunk benne, hogy a körzeti megbízotti hálózat bővítésének megyénkre is jó hatása lesz, hiszen tudjuk, hogy Tolna megyében is vannak olyan települések, ahol csak igen ritkán látnak rendőrt. Munkájukhoz további sok sikert kívánok! A pénzügyi helyzet változásában közös reményeink teljesülését várom, és még egyszer köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm a hozzászólást. További hozzászólásra megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak. dr. Harangozó Tamás: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Az MSZP frakció nevében szeretném köszönetemet, és egyben elismerésünket kifejezni a Tolna megyei rendőrség teljes állománya felé. A beszámolóból kiderül, hogy egy nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben lévő országban legjobb szakmai tudásuk szerint álltak helyt. A beszámolóból kitűnik, hogy a bűnügyi részlegnek nagy hátránya nem származott ebből. Nagyon örülök neki, hogy idén tavasszal mind az autópálya rendőrség felállításával, mind a tiszthelyettes hallgatók plusz létszámával, ez a nagy létszámhiány probléma orvosolódni látszik a megyében. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Természetesen elsősorban az itt dolgozó állománynak köszönhetően, de talán a Kormány által hozott jogszabályi környezet megváltozásának köszönhetően is immár második éve jelentősen csökken megyénk közútjain a halálos balesetek száma. Ez pártpolitikától függetlenül óriási eredmény, hiszen emberéletek megmentéséről szól. Még egyszer köszönöm szépen a munkájukat, kérem ezt tolmácsolják az állomány felé is.

7 7 dr. Puskás Imre: Köszönöm. További hozzászólási szándékot látok. Megadom a szót Kalányos János képviselő úrnak. Kalányos János: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönetemet és őszinte gratulációmat fejezem ki a megyei rendőrkapitányság felé azért a közös munkáért, azért az összeköttetésért, ami a rendőrség és a megyei roma kisebbség vezetői között alakult ki. Azokon a helyeken, ahol problémás roma ügyek vannak, közösen igyekszünk megoldást találni. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Véleményem szerint ezt a rendőrséget kell megerősíteni, semmi szükség nincs egy félkatonai szervezetre, aki roma kérdéseket szeretne megoldani, és büntetőügyekben eljárni. Erre már létezik legitim hatóság, ez pedig a rendőrség; van egy minisztérium, aki a munkájukat korlátozza és irányítja. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm a hozzászólást. Nincs további hozzászólási szándék, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatról szavazni! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 38/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata Tolna megye 29. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 29. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja. dr. Puskás Imre: Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt! Úgy gondolom, Közgyűlésünk, ami reményeink szerint kifejezi a Tolna megyében élők szándékát, akaratát, véleményét, a beszámoló elfogadásának mértékével azt a véleményt tükrözi Tolna megye rendőrei felé, hogy az adott lehetőségek, az adott körülmények között munkájukat tisztességesen, szakmai hozzáértéssel végzik. Ezt köszönöm valamennyi Tolna megyei rendőrnek, kérem, hogy ezt tolmácsolják. Köszönöm szépen, további eredményes munkát kívánok! 3. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 29. évi tevékenységéről Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Széles János elnök urat. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.

8 8 dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Megkérdezem Széles János urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Széles János: Köszönöm a lehetőséget! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az említett bizottságok egyikének ülésén elhangzott egy olyan kérés, hogy itt, a Közgyűlés előtt számoljunk be az Országos Polgárőr Szövetségen (OPSZ) keresztül a polgárőr szervezeteknek nyújtott állami támogatásokról. Az OPSZ normatív támogatásként 1 millió forintot; fokozott szolgálatra tehát, hogy a polgárőrök minél többet legyenek az utcán illetve ennek működési feltételeihez Ft-ot; a nagyvárosi bűnmegelőzési programra 5. Ft-ot utalt ki. A megyei szövetség a működési kiadásaira normatív támogatásként 1 millió forintot, társzervezetekkel való együttműködésre, valamint reprezentációra 45. Ft-ot, létszámarányú támogatásként 4. Ft kapott. A Szövetség évente megrendezi a Megyei Polgárőr Napot, amihez az OPSZ 1. Ft támogatást biztosított. Kistelepülési bűnmegelőzésre, valamint kistelepülésen működő forráshiányos polgárőr egyesületek támogatására 1.8. Ft-ot tudtunk juttatni 18 településnek pályázati forrásokból. Az OPSZ-nak együttműködési megállapodása van az ÁB-Egon Biztosítóval, aki Tolna megyének 25. Ft támogatást nyújtott. Az IRM támogatása volt a legmagasabb, 21 millió forintot érkezett a megyébe, melyet 46 polgárőr egyesület pályázatára ítéltek meg. El kell mondani, hogy az OPSZ, a Miniszterelnöki Hivatal és az IRM együttműködése folytán az OPSZ 75 millió forintot kapott, melyből kimondottan működésre 5 millió forintot utaltak le. Összességében az OPSZ forintot bocsátott Tolna megye rendelkezésére. Ehhez jött a Megyei Önkormányzat 1 millió forintos támogatása, illetve az NCA pályázatokon elnyert 9. Ft. A megyei szövetség önfinanszírozásra nem költött a postaköltségen kívül, nincs tiszteletdíj, nincs telefonköltség térítés. A megyei szövetség azért van, hogy a helyi polgárőr egyesületek munkáját segítse ott, ahol ezt a helyi önkormányzat nem tudja megtenni. Tavalyi évben a megyei szövetség kapott 6 db gépjárművet, melyeket kapitánysági szinten osztottunk el. A polgárőrség számára a lakosság a legfontosabb partner. Ha tőlük bizalmat nyerünk, hatékonyan tudunk segíteni a rendőrségnek és egyéb más szervezetnek. Megtisztelő számunkra, hogy a rendőrség maximálisan elfogadja partnerségünket és segítő szándékunkat. Beszámolómmal annak az 19 embernek a munkáját próbáltam szóban és írásban érzékeltetni, aki kint van a közterületeken és jelzéseivel segít fenntartani a közrendet és közbiztonságot. dr. Puskás Imre: Köszönjük a kiegészítést. Kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben nem, a napirendi pont vitája következik. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak. dr. Harangozó Tamás: Ezúton szeretném megköszönni a Tolna megyei polgárőrök munkáját. A beszámolóból és a kiegészítésből úgy tűnik, hogy az elmúlt húsz év egyik legsikeresebbje volt a tavalyi a polgárőrség számára. A helyi szervezeteket, egyesületeket az önök segítségével sikerült olyan helyzetbe hozni, tevékenységüket jobb minőségben és hatékonyabban tudják végezni. Még egyszer szeretném megköszönni, és további munkájukhoz sok sikert kívánok.

9 9 dr. Puskás Imre: Nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 39/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 29. évi tevékenységéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 29. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta. dr. Puskás Imre: A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót, úgy gondolom ez önmagáért beszél. Ez mutatja leginkább, milyen társadalmi elismertsége van annak a tevékenységnek, amelyet a polgárőrök végeznek. Elnök úr, gratulálok ehhez a munkához, további kitartást, eltökéltséget és jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt! (dr. Piros Attila, dr. Kovács Zoltán és Széles János urak elhagyták az üléstermet.) 4. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 29. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Bajszné Kiss Magdolna elnök asszonyt. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Bajszné Kiss Magdolna asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök asszony nem kíván élni ezzel a

10 1 lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/21. (IV. 3.) Közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 29. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm a Kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, illetve azt a munkát, amit az elmúlt évben végeztek. A számokból tudjuk, hogy idén kevésbé lesznek próbára téve. Bízunk benne, hogy olyan évek jönnek, amikor több forrásból tudnak gazdálkodni és folytathatják eddigi munkájukat. Ehhez sok sikert kívánva köszönöm Elnök asszonynak a Közgyűlésen való részvételt! 5. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 29. évi tevékenységéről Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Gerzsei Péter elnök urat. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Gerzsei Péter urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

11 11 Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 41/21. (IV.3.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 29. évi tevékenységéről. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány 29. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm a kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, valamint az elmúlt évben végzett munkát. Kívánom, hogy idén legalább ilyen sikeresen végezhessék tevékenységüket. Kérem, adja át a Kuratórium tagjainak is a Közgyűlés azon elismerését, ami a beszámoló egyhangú elfogadásában is megnyilvánult. Gerzsei Péter elnök úrnak köszönöm, hogy részt vett a napirendi pont tárgyalásánál. 6. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről Előadó: Vida Lajos, igazgató dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Vida Lajos főigazgató urat. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Vida Lajos urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 42/21. (IV.3.) közgyűlési határozata a a Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Szakképző Iskola elmúlt két éves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Főigazgató úr, köszönöm szépen azt a munkát, amit eddig végzett Ön, és az a csapat, melynek az élén áll, az a több mint 5 közalkalmazott, aki igyekszik összefésülni ezt a

12 12 nagy intézményt. Az anyagból kiolvasható, hogy ez a munka nem könnyű, vannak buktatói. A folyamatos normatíva csökkenés mellett nem könnyű olyan intézménnyé tenni, amilyenné szeretnénk, hogy váljon, de látszanak azok az irányvonalak, amik igazolják, hogy van értelme egy ilyen egységes intézmény létrehozásának. Biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül látni fogjuk, ez az intézmény Tolna megye szakképzésének előremozdítását jelentette. Köszönöm szépen ezt a munkát, és kitartást kívánok Önnek és valamennyi munkatársának! 7. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató asszony nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Áttanulmányozva az anyagot el kell mondanom, hogy rendkívül korrekt beszámolót kaptunk. Egy-két témát azonban szeretnék felvetni. Nagyra értékelem azokat az erőfeszítéseket, melyek árán átszervezték az intézményt. Ez nemcsak szervezeti okokból volt nehéz, komoly szakmai kihívást is jelentett. Nagyra értékelem továbbá azon erőfeszítéseiket, melyeket a Göllesz Viktor intézmény feladatellátásának bővítésére fordítanak, hiszen Tamásiban élőként pontosan tudom, milyen fontos feladatokat lát el a térségben ez az intézmény, a vele kapcsolatban meghozott intézkedések jól láthatóak a beszámolóban. Az anyag 11. oldalán lévő táblázatból az látszik, hogy Tamási térségében a másik kettőhöz képest rendkívül magas mind a csoportos szűrések, mind az egyéni vizsgálatok száma. Ennek ellenére a terápiában résztvevők létszáma alacsonyabb a másik két térségben látható adatnál. Bizonyára megvan ennek a szervezeti és egyéb más oka, de fontos lenne, hogy az intézmény a továbbiakban koncentráljon erre a kérdésre. A másik téma, amit említeni szeretnék, az intézmény feladatkörének ellátása. A térségi pedagógusoktól úgy hallom, hogy a többségi pedagógusok rendkívüli mértékben várják a módszertani segítséget az intézménytől. Úgy vélem a jövőben erre is figyelni kell, hiszen nemcsak a speciális ellátási igényű gyermekek pedagógiai segítségnyújtásában kell segédkeznie az intézménynek, hanem a pedagógusok továbbképzésében, és önképzésében is. Nyilvánvalóan a szakmai fejlesztések, a hospitálási lehetőségek fejlesztésében rejlik ennek az intézménynek egy jövőbeli fontos feladata. A szocialista frakció nevében köszönetemet fejezem ki az igazgató asszony és minden munkatársa felé, és a további munkájukhoz sok sikert kívánok!

13 13 dr. Puskás Imre: További hozzászólási szándékot nem látok. Úgy gondolom olyan felvetések hangzottak el, melyekre igazgató asszony reagálni szeretne. Megadom a szót Rajkóné Kiss Ágnesnek. Rajkóné Kiss Ágnes: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A tamási nevelési tanácsadó tagintézmény, Tamási telephelyen 3 fővel teljesít szolgálatot. Minden nevelési tanácsadóhoz érkezett igényt teljesít, a vizsgálatok száma természetesen úgy emelkedik és csökken, ahogy a közoktatási intézmények ezt igénylik. A terápiákat is a felkéréseknek megfelelően teljesítik, minden terápiára vagy fejlesztésre irányuló kérésnek eleget tettek. A másik felvetéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy a szakmai szolgáltatás feladatát 29. szeptember 1-jén kezdtük el. Ekkor körbeküldtük az intézmény kínálatát, amire nagyon sok felkérés érkezett. Ezek mindegyikének eleget tettünk Tamási kistérségében is. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 43/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetének tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen igazgató asszonynak a munkáját, illetve a beszámoló elkészítését. A folyamathoz, hogy az intézmény szakmailag egységessé váljon, további kitartást és jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen, hogy részt vett az ülésünkön. (Bajszné Kiss Magdolna, Rajkóné Kiss Ágnes, Gerzsei Péter és Vida Lajos elhagyta az üléstermet.) 8. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs, a napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János és Méri Sándor könyvvizsgáló urakat. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Elhangzott a Bizottság ülésén, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően

14 készült el a zárszámadás, ami a pénzügyi és gazdasági válság évéről szól. 14 dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök úr! Könyvvizsgálói megbízásunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően levégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, amely magába foglalja az önkormányzat és intézményeinek adatait együtt tartalmazó 29. évi egyszerűsített

15 15 összevont költségvetési beszámolót is. A könyvvizsgálatról két jelentést adtunk ki. Az egyik a rendelettervezet véleményezését tartalmazza, a másik pedig az auditált beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói záradékot. A jelentések rendelkezésre állnak, ahhoz szóbeli kiegészítést nem fűzök. A rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk, úgy véljük, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett előkészítve. Az egyszerűsített beszámolóval kapcsolatos véleményünk pedig az, hogy a költségvetési beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetésének teljesítéséről, a 29. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 9/21. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 9/21. (IV. 3.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 9. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 7/21. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

16 dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. 16 dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Mint mindig, ezúttal is áttekintettük a szakmai és jogszabályi követelmények tükrében vizsgáltuk meg a költségvetés módosítására készített rendelettervezetet, melyhez észrevételt nem fűzünk. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 1/21. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 7/21. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 1/21. (IV. 3.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

17 17 1. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11/21. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/21. (IV. 3.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 11. NAPIRENDI PONT Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

18 18 dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 44/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról. 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 29. december 11. napján a pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítja. A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

19 19 2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és kapcsolódó mellékletei a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 12. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 29. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

20 2 Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Örömmel olvastam ezt a beszámolót, hiszen a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásában 25-ben magam is részt vettem. Az alapító önkormányzatokkal együtt úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit többféle területen ki lehet, és ki is kell használni. Legnagyobb sajnálatunkra akkor Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nem csatlakozott a társuláshoz, ami nehezítette, és kicsit megosztotta e szándék megvalósulását. Örülök annak, hogy pártpolitikától függetlenül, a jelenlegi önkormányzatok továbbra is eredményeket érnek el. Kiváltképp örülök annak, hogy országosan is példaértékű kezdeményezésnek ismerik el. A kulturális, egészségügyi és szociális területen mindenképpen, de azt gondolom, hogy az idegenforgalmat illetően is fontos lenne a regionális együttműködés, hiszen közösek a gondjaink. Sok olyan kérdéssel küzdünk, amire együtt könnyebb megoldást találni. Bízom benne, hogy a Társulás szép jövőnek néz elébe, és további együttműködési területek nyílnak meg. dr. Puskás Imre: A vitában röviden szeretném elmondani, a beszámoló igyekszik pozitívan megközelíteni a Társulás tevékenységét. Az előterjesztést nem saját kezűleg írtam, így nem tükrözi teljes mértékben az én álláspontomat. Sajnos az a sok jó szándék, amiről képviselő asszony beszélt nem valósult meg. Én azt tapasztalom, hogy a Társulás ahelyett, hogy bővülne és kiteljesedne, elsorvad. Az idei évnek azt hiszem fordulópontot kell jelentenie, hiszen az a regionális irány, ami az elmúlt éveket jellemezte, véget ér, és a megyerendszer megerősítése várható az elkövetkező hónapokban. Ez a fajta mintarégió okafogyottá válik, ezért úgy gondolom, hogy az önkormányzatunknak nem kell részt vennie egy ilyen társulásban. Ahogyan már többször említettem annak van értelme, hogy egy-egy olyan ellátási területre, ahol felesleges egy megyének fenntartani egy intézményrendszert, mint például a gyermekvédelem területén a speciális ellátás, kell társulást létrehozni. Nincs szükség nagyot markoló önkormányzati társulásra úgy, hogy nincs mögötte valós tartalom. Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 45/21. (IV. 3.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 29. évi tevékenységéről:

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-6/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/28. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 24-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-8/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 11-i soron kívüli üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Bátaapáti Község Művelődési Háza, Bátaapáti,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-1/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 27-i soron kívüli üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B.

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2014. április 30-án 7.45 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2 JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2 június 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben