TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 24-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE: óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Molnár József, dr. Pálos Miklós, Právics József, Szabó Loránd, Szebényi Géza, Széles András, A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Radochay Imre, A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 33 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

2 2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Tóth Ferenc, országgyűlési képviselő; Bognár Jenő, Bátaszék Polgármestere; valamint Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Hollósi Tibor a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Printz János, a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Vida Lajos, pályázó; dr. Gaál Attila, pályázó; dr. Sudár Gézáné, a Csilla von Boeselager Otthon Igazgatója; Dunai Jánosné, a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének Igazgatója; Pál Mária, a Fogyatékosok Otthonának Igazgatója; Vörös Gyuláné, a Mechwart András Otthon Igazgatója; Takács Istvánné, a Szent András Otthon Igazgatója; Fábián Cecília, az Árpádházi Szent Erzsébet Otthon Igazgatója; valamint Partos János, a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának titkára. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Magyar Távirati Iroda, az Alisca Rádió, a Pixel TV, valamint a Megyei Napló munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 33 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosító javaslataim vannak: Javaslom három új napirendi pont felvételét, 22. sorszámmal: A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása, 23. sorszámmal: Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és a Nemzeti, Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokra, valamint 24. sorszámmal: Javaslat Millenniumi szobor felállítására Tolna megye jubileumi emlékévéhez kapcsolódóan. Az említett előterjesztéseket Képviselőtársaim helyszíni kiosztás révén megkapták. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3 3 2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Javaslat a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 5. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 6. Javaslat könyvvizsgáló megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 7. Javaslat Integrált Szociális Intézmény létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásra, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történő felülvizsgálatára Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 9. Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj- Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 10. Döntés a Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére elnevezésű önkormányzati társulás megszűntetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat a megye mint középszint a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalás elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 14. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4 4 16. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. A Tolna Megyei Önkormányzat évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Beszámoló a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány évi tevékenységéről Előadó: Sándor Tamásné, a Kuratórium elnöke 20. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke 21. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 22. A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és a Nemzeti, Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat Millenniumi szobor felállítására Tolna megye jubileumi emlékévéhez kapcsolódóan Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön kérem a Közgyűlés döntését. Először tehát a I. határozati javaslatról szavazunk, mely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza. Kérem, most szavazzanak!

5 5 Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2008. (IX. 18.), 99/2008. (IX. 18.), 107/2008. (IX. 18.), 4/2009. (II. 13.), 5/2009. (II. 13.), 6/2009. (II. 13.), 7/2009. (II. 13.), 8/2009. (II. 13.), 9/2009. (II. 13.), 11/2009. (II. 13.), 12/2009. (II. 13.), 14/2009. (II. 13.), 15/2009. (II. 13.), 17/2009. (II. 13.), 20/2009. (II. 13.), 21/2009. (II. 13.), 22/2009. (III. 27.), 23/2009. (III. 27.), 27/2009. (III. 27.), 28/2009. (III. 27.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Most a II. határozati javaslatról, vagyis a TIOP / azonosítószámú pályázatról szóló tájékoztatóról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a TIOP / azonosítószámú pályázatról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2- ről SO1 szintre történő fejlesztése című, TIOP / azonosítószámú pályázat előzetes támogató döntéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a pályázat fenntartását Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott panasz elbírálását követően véglegesen meghatározásra kerülő csökkentett támogatási összeggel támogatja. 2. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

6 6 dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem Könyvvizsgáló Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Szeretném írásos jelentésünket szóban megerősíteni. Egyrészt megvizsgáltuk a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet, másrészt pedig a évi egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámolót, amely az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen magába foglalja. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Az egyszerűsített, összevont éves beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Köszönöm!

7 7 dr. Puskás Imre: Köszönöm Könyvvizsgáló Úrnak a szóbeli kiegészítését. Van-e hozzászólási szándék a napirendi pont vitájában? Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, elfogadta a 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

8 8 dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a rendelettervezethez kiosztásra került egy módosító javaslat, amely a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos. Kérem, hogy ezt a módosító javaslatot tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát és rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta a 11/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Javaslat a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Vida Lajos Főigazgató Urat. Tájékoztatom a Közgyűlés valamennyi tagját, hogy a jogszabályban előírt testületek véleményezték Főigazgató Úr pályázatát, melynek eredménye, illetve a testületek állásfoglalása megtalálható az előterjesztésben. Megkérdezem Főigazgató Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Vida Lajos: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik,

9 először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. 9 dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja Főigazgató Úr kinevezését. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett javasolja Vida Lajos megbízását. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Úgy látom hozzászólásra jelentkező nincs, így a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 1-től július 31-ig a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának Vida Lajost bízza meg. 2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Vida Lajost július 1-jei hatállyal besorolja I/11 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig Ft-ban állapítja meg. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: július 1. dr. Puskás Imre: Gratulálok Főigazgató Úrnak! Jó munkát kívánok a következő 5 évben! Bízom benne, hogy ez az idő elegendő lesz ahhoz, hogy Tolna megye szakképzése megújuljon. 5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a pályázót, dr. Gaál Attila Urat, az intézmény jelenlegi igazgatóját. Itt is az előterjesztésből kiolvasható a pályázati eljárás menete, és a testületek állásfoglalása. Megkérem Főjegyző Asszonyt, ismertesse a miniszter támogató véleményét.

10 10 dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések szerint az illetékes miniszter véleményét is ki kellett kérnünk a pályázatról. Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy a pályázó kinevezése kapcsán Miniszter Úr támogató véleménye a tegnapi napon érkezett meg a Hivatal részére. dr. Puskás Imre: Megkérdezem dr. Gaál Attilát, kíván-e a pályázatához szóbeli kiegészítést tenni? dr. Gaál Attila: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Igazgató Úr kinevezését. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag dr. Gaál Attila Igazgató Úr megbízását javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Úgy látom hozzászólásra jelentkező nincs, így a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 1-jétől április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának dr. Gaál Attilát bízza meg. 2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével dr. Gaál Attilát május 1-jei hatállyal besorolja a I/14 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig Ft-ban állapítja meg. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: május 1. dr. Puskás Imre: Gratulálok Igazgató Úrnak! Jó munkát kívánok a Közgyűlés nevében!

11 6. NAPIRENDI PONT Javaslat könyvvizsgáló megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11 dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a dr. Printz János Urat. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata könyvvizsgáló megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. -ában foglaltaknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával július 1-jétől június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg. 2. A Közgyűlés a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltakat jóváhagyja. 3. A tevékenység ellátásáért a könyvvizsgáló szervezetet a megbízás időtartama alatt, havi Ft+ ÁFA díjazás illeti meg. 4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre szóló megbízási szerződést a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Kft.-vel kösse meg.

12 12 Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: június 30. (A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Gratulálok Könyvvizsgáló Úrnak! További jó munkát kívánok! Megadom dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak a szót. dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a bizalmat munkatársaim és a magam nevében! 7. NAPIRENDI PONT Javaslat integrált szociális intézmény létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az érintett intézmények igazgatóit. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalásának elhalasztását kéri 7 igen, 1 nem szavazat ellenében. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót dr. Vöröss Endréné Képviselő Asszonynak.

13 13 dr. Vöröss Endréné: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr! A szocialista frakció megtárgyalta a napirendi pontot, és csatlakozni kíván ahhoz a Szociális és Egészségügyi bizottsági döntéshez, miszerint a Közgyűlés halassza el az integrált szociális intézmény létrehozására irányuló javaslat tárgyalását. A frakció úgy látja, hogy nem tisztázottak azok a hatáskörök, amelyek egy-egy otthonnak a működtetéséhez szükségesek, itt elsősorban az otthonvezetői funkcióra gondolunk. Kérjük, hogy a megfelelő kidolgozottság után kerüljön a napirendi pont újra a Közgyűlés elé. Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Dr. Széchenyi Attila Elnök Úrnak adom meg a szót. dr. Széchenyi Attila: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Szívemen viselem a szociális intézményekben ápolt betegek, fogyatékosok sorsát és jövőjét. Ezen felelősségérzet birtokában fogalmazódott meg bennem az a vélemény, miszerint ha most elfogadjuk a napirendi pontot, azzal többet ártunk, mint használunk. Meggyőződésem, hogy a megyei szociális intézmények megfelelő színvonalon, jól működnek, szívvel, lélekkel látják el azt a feladatot, amely a rászorult, hátrányos helyzetű beteg emberek gondozását, fejlesztését szolgálja. Az előterjesztésből nem éreztem a szakmai színvonal emelkedésének lehetőségét. Attól tartok, hogy a feladatok megosztása az intézmények működését hátrányosan fogja érinteni, amely az ellátásban fog megmutatkozni. Úgy vélem, hogy az önálló döntési joga az intézményvezetőnek nem lesz meg. Nincs arányban az esetleges anyagi megtakarítás azzal, amekkora problémákat, károkat okozunk. Mindezek miatt azt kérem, hogy ebben a kérdésben ma ne hozzunk döntést, hanem újraértékelve, esetleg a többi megye véleményét, tapasztalatát is kikérve később tárgyaljuk meg a napirendi pontot. Személy szerint nem javaslom a határozati javaslatban szereplő összevonást. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólási szándék? Megadom a szót dr. Say István Elnök Úrnak. dr. Say István: Tisztelt Közgyűlés! Horváth István Képviselőtársammal közös véleményünket szeretném előterjeszteni. Az érintett személyeket illetően mindkettőnknek közel 20 év tapasztalatunk van. Jó szívvel mondom azt, hogy bármilyen határozat elfogása egyfelől nem az érintett személyek munkájának megkérdőjelezése, másfelől tudom, hogy ez a vezetői gárda olyan elkötelezett, olyan professzionális, hogy a Közgyűlés bármilyen döntése esetén az ellátandók érdekeire lesz tekintettel, és az intézmény belső irányításának munkája semmilyen tekintetben nem fog csorbát szenvedni. Megértjük, mi az eredménye, hogyha egy elhatározott döntést hasonló szempontok szerint halogatunk, például a gyógypedagógiai intézményrendszer esetében. Az ország jelenlegi állapotában minden döntés halogatása nagyobb károkat okoz, mint egy esetleg még menet közben korrekcióra kényszerülő döntés megszületése. Tehát egy gyors döntés meghozatalát támogatjuk. Az intézmények működésében is az az érdek, hogy a dolgozók tisztában legyenek azzal, hogy a Közgyűlés mit akar. Aligha fog egy kidolgozottabb variáció esetén az alapvető döntési szándék megváltozni. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak. Horváth Zsolt: Köszönöm a szót! Elnök Úr! Ön, mint a Közgyűlés elnöke a települési önkormányzatoktól kikérte a véleményeket. Ennek megfelelően a dunaföldvári képviselő-testület is

14 14 megtárgyalta a napirendi pontot. Felmerültek bennünk a Szent András Otthonnal kapcsolatban szakmai kérdések. Az Otthon mellett egy alapítvány működik, mely az intézmény munkájában nyújt segítséget. Úgy gondolom, hogy az átszervezés szakmai és pénzügyi oldalról rendben lesz. Abban kérném Elnök Úr megerősítését, hogy az átszervezések után azok az alapítványok, melyek eddig is segítették az intézmények munkáját, működését, továbbra is ezen otthonok mellett működhetnek, saját kuratóriumuk dolgozhat minden beleszólás nélkül, helyben gyűjthetnek és felhasználhatnak. Természetesen a dunaföldvári önkormányzat támogatni tudja az átszervezést, ha mindezek a pénzügyi és szakmai kérdések rendben lesznek. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Az alapítványok önálló jogi személyek, kuratórium vezeti őket. Tehát ebben az esetben sem a Megyei Önkormányzat, sem pedig az intézmény vezetése nem tud befolyással lenni, és nem tudná akadályozni az alapítványok munkáját. Nem érdekünk olyan döntést hozni, amellyel ártunk az intézményekben élőknek. Ha az alapítványok a továbbiakban is tudnak pénzt gyűjteni, és ezzel javítani az intézmények működését, akkor ez mindannyiunk érdeke. Az átszervezéssel kapcsolatos vélemények, állásfoglalások visszaérkezéséről kívánom még tájékoztatni a Közgyűlést. Valamennyi települési önkormányzatnak elküldtük a véleménykikérő dokumentumot. 42 településtől érkezett vissza állásfoglalás, melyből 39 települési önkormányzat fenntartások nélkül támogatja az integrációt, 1 önkormányzat utasítja el, 2 pedig feltételes módon többek között a dunaföldvári képviselő-testület támogatja. Ezeken túlmenően a Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetsége támogatja az összevonást, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum több szakmai javaslatot tett. Ők inkább azt javasolják, hogy az integrációt kisebb egységekben végezzük el. Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Szervezete támogatja az összevonást. Összességében tehát támogató visszajelzéseket kaptunk. Legfontosabb az, hogy amikor az intézményeinkkel kapcsolatban valamiféle döntést hozunk, akkor egy valami biztosan nem sarkall bennünket, nem szeretnék ártani az intézményeknek, az ott dolgozó embereknek, illetve az ellátottaknak. Meggyőződésünk szerint a mostani átszervezéssel javítani tudjuk a szociális intézmények helyzetét, struktúráját. Szeretnénk javítani az intézmények gazdálkodásán, a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési helyzetén, és ami a legfontosabb a szakmai tevékenységen. A gondozottak helyileg a jövőben is ugyanott maradnak, ahol eddig, továbbra is ugyanazon személyek fognak gondoskodni rólunk, akik idáig, hiszen személyi összetételükben ezek az intézmények nem fognak változni. Reméljük, hogy az a fajta együttműködés, amely elkezdődött az intézményekben dolgozó vezetők, munkatársak között, az ezzel az integrációval erősödni fog. Ez az integráció a szakmai együttműködést is erősíteni fogja, ami minden gondozott érdekét kívánja szolgálni. Bízom benne, hogy a gazdálkodás javítását is el tudjuk érni. Tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék, lezárom a vitát. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatáról szavazunk, miszerint napoljuk el az integrált szociális intézmény létrehozására vonatkozó napirendi pontot. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 23 nem szavazat ellenében a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát nem támogatta. A szocialista frakció nevében dr. Vöröss Endréné Képviselő Asszony fogalmazott meg ugyanilyen tartalmú indítványt. Úgy gondolom, nem lenne értelme még egyszer erről szavazni. Így most az eredeti határozati javaslatról szavazzunk, annyi kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 17. pontjában az intézményvezető illetményi összegeként a kipontozott helyen Ft szerepeljen. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Kérem, szavazzanak!

15 15 Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata integrált szociális intézmény létrehozásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 10. (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 103. (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva mint irányító szerv, - a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonát (7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthonát (7140 Bátaszék, Bezerédj u. 7/b. törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthonát (7061 Belecska, Petőfi telep 2. törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonát (7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthonát (7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményét (7193 Regöly, Majsapuszta, törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonát (7050 Alsótengelic törzsszáma: ) - a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70. törzsszáma: ) az intézmények összeolvadása miatt, június 30-i hatállyal jogutódlással megszünteti. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító és irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményét, a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthonát a Kszj. tv. 12. (1) bekezdés d) pontja alapján azért szünteti meg, mert az átalakítással a hasonló feladatot ellátó intézmények egységes irányítás alá kerülnek, és a feladatellátás szakmai és gazdálkodási szempontból is más szervezeti formában hatékonyabban látható el. 3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, valamint a

16 16 Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona megszüntetéséről a határozat 2-9. számú mellékletét képező megszüntető okiratot, az abban foglalt tartalommal június 30-i hatállyal jóváhagyja. 4. A Közgyűlés a megszűnő intézmények által eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatait július 1-jétől az újonnan alapított intézménye útján látja el. Az újonnan alapított intézmény a megszűnő intézmények jogutódja. 5. A Közgyűlés július 1-jei hatállyal új integrált szociális intézményt alapít: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Rövidített neve: Integrált Szociális Intézmény 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100, Szekszárd, Szentmiklósi út Létrehozásáról rendelkező határozat: A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, július 1-jei hatállyal 4. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: - Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, Bonyhád, Schweitzertanya Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, Tengelic, Alsótengelic Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Pálfa, Alkotmány u Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly, Majsapuszta - Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Szekszárd, Szentmiklósiu Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, Belecska, Petőfi telep 2. - Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona, Dunaföldvár, Paksi u Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u Jogszabályban meghatározott közfeladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 6. Alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat) Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthona; - felnőtt fogyatékosok ápoló-gondozó otthona; Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás - időskorúak ápoló-gondozó otthona; - idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása; - demens ellátás; - emeltszintű idősek otthoni ellátása - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona; - szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása; - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona;

17 17 -értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátás; - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása; Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás - fejlesztő felkészítés; - munkarehabilitációs foglalkoztatás 7. Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv nem folytat kiegészítő tevékenységet. 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenység A költségvetési szerv nem folytat kisegítő és vállalkozási tevékenységet 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A. -ában, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, pályázat útján, határozatlan időre, önálló vezető munkakörbe nevezi ki. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. 14. Telephelyei, címei: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád, Schweitzertanya 51. Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic, Alsótengelic 14. Dunaföldvári Idősek Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. Lakóotthon, Regöly, Rákóczi u. 46. Margaréta Otthon, Regöly, Majsapuszta Mechwart András Otthon, Belecska, Petőfi telep 2. Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, Palánki u. 2. Sárpilisi Idősek Otthona, Sárpilis, Béke tér 5. Szent András Otthon, Bölcske, Andráspuszta 1. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13. Tölgyfa Otthon, Pálfa, Alkotmány u. 20.

18 A feladatellátást szolgáló vagyon: A Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. 18/21 hrsz, ingatlan használati joga. A Bonyhád, Schweizertanya 51., 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m 2 alapterületű ingatlan használati joga. A Tengelic, Alsótengelic 14. sz helyrajzi számú ingatlan m 2 használati joga. A Dunaföldvár, Paksi u hrsz. (8866m 2 ) ingatlan használati joga. A Regöly, Rákóczi u. 46. sz. 116/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Regöly-Majsapuszta 0153/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Belecska, Petőfi telep 2. O60/2 hrsz., 4 ha, 879 m 2 alapterületű ingatlan használati joga A Szekszárd, Palánki u /10 hrsz. ( m2) ingatlan használati joga. A Sárpilis, Béke tér 5. 38/2 hrsz. (5772 m 2 ) ingatlan használati joga, illetve a mindenkori ingatlan kataszter és vagyonleltár szerint. A Bölcske, Szentandrás-puszta /2 hrsz. (6 ha 5553 m 2 ) ingatlan használati joga. A Bátaszék, Bezerédj u. 13. sz. 716/76. hrsz (5.623 m 2 ) ingatlan használati joga. A Pálfa, Alkotmány u hrsz., 2 ha 8647 m 2 alapterületű ingatlan használati joga. 16. Egyéb rendelkezések: Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: 100 fő ebből: 30 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 30 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 40 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye a telephelyeken: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád: 170 fő ebből: 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló gondozó otthona Csilla von Boeselager Otthon: 100 fő ebből: 40 fő szenvedélybetegek ápoló gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Dunaföldvári Idősek Otthona: 60 fő idősek ápoló-gondozó otthona Lakóotthon, Regöly-Majsapuszta: 8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona Margaréta Otthon, Regöly-Majsapuszta: 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye Mechwart András Otthon: 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona Palánki Idősek Otthona: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona Sárpilisi Idősek Otthona: 70 fő idősek ápoló-gondozó otthona Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona: 70 fő pszichiátriai betegek ápoló gondozó otthona Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék: 100 fő idősek ápológondozó otthona ebből 33 emelt szintű férőhely

19 19 Tölgyfa Otthon, Pálfa: 150 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona A Közgyűlés az új intézmény alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 6. Az átszervezés az ellátottak intézményi jogviszonyát nem érinti. Az új intézmény székhelyintézményében és telephelyein továbbra is biztosítania kell az otthont nyújtó szociális szakellátást úgy, hogy az a lakóknak aránytalan terhet nem jelent. 7. A megszűnő költségvetési szervek minden joga és kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye jogává és kötelezettségévé válik. 8. A Közgyűlés a megszűnő költségvetési szervek használatába adott ingatlanok használatát az újonnan alapított intézmény számára biztosítja. 9. A megszűnő költségvetési szervek ingó vagyonát a megszűnés napjával térítésmentesen, átadás-átvételi leltár alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye számára kell átadni. 10. A megszűnő költségvetési szervek bankszámláját június 30. napjával meg kell szüntetni, a számlák egyenlegét a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési alszámlájára kell átutalni. A letéti számlák egyenlegét a Tolna megyei Önkormányzati Hivatal letéti számlájára kell átvezetni. A Hivatal a jóváírt egyenlegeket július 1. napján átutalja a jogutód intézmény életbe lépő számlájára. 11. A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona a megszűnés időpontjáig teljesített bevételei és kiadásai figyelembevételével megállapított módosított előirányzata és a évre jóváhagyott kiadási előirányzata különbözete a beszámoló elkészítését követően a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye évi költségvetési előirányzatát képezi. Ennek megállapításáig az intézmény finanszírozásában a meglévő intézmények éves költségvetési támogatásának 45 %-át kell alapul venni. 12. A megszűnő költségvetési szerv nevében június 30. napjáig lehet kötelezettségeket vállalni, legfeljebb december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével,

20 20 karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 13. A megszűnő költségvetési szervek követelés és kötelezettség állományát a jogutód költségvetési szervnek kell átadni. 14. A megszűnő költségvetési szervek a megszűnés napjával az éves beszámoló tartalmának megfelelő tartalmú beszámolót kötelesek készíteni, melyet tételes leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. Az átszervezéssel megszűnő államháztartási szervezet az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal elkészített és felülvizsgált beszámolóját a megszűnés napját követő 120 napon belül köteles az irányító szervnek megküldeni. A beszámoló elkészítésekor a Pénzügyminisztérium által kiadott évi tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárni. 15. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Wágner Ferenc, Takács Istvánné, dr. Szabó Péter, Vörös Gyuláné, Fábián Cecília, Pál Mária, Dunai Jánosné és dr. Sudár Gézáné intézményvezetői munkaköre megszűnik. Továbbfoglalkoztatásukat az új intézmény vezetője más, végzettségüknek megfelelő munkakörben köteles biztosítani. 16. A megszűnő intézményekben a vezetői megbízások az intézmény megszűnésével külön intézkedés nélkül megszűnnek, erről az érintetteket a megszűnő intézmények jelenlegi vezetői kötelesek értesíteni. 17. A Közgyűlés az új szociális intézmény vezetésére július 1- jétől az igazgatói álláshely meghirdetését követő sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig dr. Sudár Gézánét nevezi ki. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével illetményét Ft-ban, állapítja meg. 18. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy írjon ki pályázatot az Integrált Szociális Intézmény igazgatói munkakörére. 19. A Közgyűlés az átszervezés miatt a Kjt 30. (1) bekezdés b) pontja szerint a gazdasági és technikai közalkalmazottak közül 21 fő létszámleépítést rendel el. 20. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a létszámleépítés részleteit készítse elő, és június 30-áig terjessze a Közgyűlés elé. 21. A munkáltató személyében bekövetkezett változás a megszűnő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, de a dolgozók munkaköre, a munkavégzés helye az átszervezés miatt módosulhat. 22. A Közgyűlés az új intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 578 főben, az Mt. hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 90 főben állapítja meg az alábbi

21 21 bontásban: szakmai létszám: 368 fő gazdasági, technikai létszám: 210 fő A vezetők száma: 54 fő, ebből o magasabb vezető: 2 fő o szakmai vezető: 36 fő o gazdasági, ügyviteli vezető: 4 fő o technikai vezető: 12 fő Az új intézmény a megszüntetett nyolc intézmény munkajogi jogutódja. 23. A megszűnő intézményekben az igazgatói munkakör megszűnik. Az új intézményben igazgatóhelyettesi és intézményvezető ápolói, a telephelyeken telephelyvezetői munkakör létesül. 24. A megszűnő intézményekben a gazdasági szervezetek megszűnnek, a gazdálkodási feladatot az új intézmény 36 fős gazdasági szervezete látja el. A jelenleg foglalkoztatott dolgozók munkakörét a jogutód intézmény vezetője határozza meg. 25. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak. Felelős: 1-11., 13., 15., pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 14. pont tekintetében dr. Sudár Gézáné, 12., 16. pont esetén a megszűnő intézmények igazgatói, 25. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: az 1-3., pont tekintetében: június 30. a 4-9., pont esetében július 1. a 14. pont esetében: október 30. (A határozati javaslatban szereplő 1. számú melléklet szerinti integrált szociális intézmény alapító okirata a jegyzőkönyv 4. számú, a határozati javaslat számú melléklet szerinti megszüntető okiratok pedig a jegyzőkönyv számú mellékleteit képezik.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen valamennyi intézményvezető eddigi munkáját! Több integráció alkalmával már elmondtam, hogy akkor fog működni, és azok az ideák, amelyeket összefoglaltam akkor fognak megvalósulni, hogyha a rendszerben dolgozó emberek magukévá teszik mindazt, amiről szó van. Ha viszont ellene dolgoznak, akkor valószínűleg ez nem lesz működőképes. Arra kérem Önöket, hogy legyenek együttműködő partnerei az új rendszernek, és azt a szakmai tudást, melyet kifejtettek egy-egy intézmény élén, most az egész intézmény javára fordítsák. Gratulálok dr. Sudár Gézáné Igazgató Asszonynak! A munkájához kitartást és elszántságot kívánok! Megadom a szót dr. Sudár Gézáné Igazgató Asszonynak.

22 22 dr. Sudár Gézáné: Tisztelt Közgyűlés! Hasonló az álláspontom a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményéhez, hiszen az intézmények nehezen élik meg ezt a változást. Az itt ülő kollegáimnak azt tudom ígérni, hogy a jövőben is az ellátottak és a kollégák érdekében nagy alázattal fogom végezni a munkámat. Köszönöm! 8. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásra, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történő felülvizsgálatára Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni hozzászólási szándékukat. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy ennél a napirendi pontnál is kiosztásra került egy módosító javaslat, amely a Német Színház alapító okiratának módosításával kapcsolatos. Van-e hozzászólási szándék? Amennyiben nincs, úgy lezárom a vitát, és a módosító javaslattal egységes szerkezetben kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-1/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 27-i soron kívüli üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1 a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

2009. év július hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 2. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év július hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 2. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-1/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 31/2009. (IV. 24.) határozat A Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízásáról. 32/2009. (IV. 24.) határozat A Wosinsky Mór Megyei

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/28. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata egységes középiskola létrehozásáról:

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-6/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 18/2011. (II. 24.) MÖK határozat 1. A a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat, Béri Balogh

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Iktatószám: /2015.

Iktatószám: /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 6054-7/2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-23/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

szervezeti átalakításával kapcsolatos döntéselae. polgármester a Képviselő-testület május 26-i ülésére

szervezeti átalakításával kapcsolatos döntéselae. polgármester a Képviselő-testület május 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde szervezeti átalakításával kapcsolatos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bervavölgyi Óvoda Megszüntető Okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben