TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/28. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér AZ ÜLÉS KEZDETE: óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: dr. Harangozó Tamás, Szabó Loránd, Szebényi Géza, Tóth Gyula A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Schranz Istvánné A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 34 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

2 2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Bognár Jenő, Bátaszék Polgármestere; dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke; valamint Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Szilasi Lajos tűzoltó alezredes. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Printz János, a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Kocsner Antal; dr. Németh Csaba, Orvos Igazgató; Bajszné Kiss Magdolna, a Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke képviseletében Probszt József a Kuratórium titkára; Győrfi Gyula, a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke; valamint Farkas Rita, a Gyermekvédelmi Igazgatóság Igazgatója. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Bonyhád Városi TV, a TV8 és a Pixel TV munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosító javaslataim vannak: A közgyűlési meghívó szerinti 1 sorszámot viselő napirendi pontot (Javaslat a Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megbízására, alapító okiratának módosítására) zárt ülés keretében kell a Közgyűlésen megtárgyalnia, tekintettel arra, hogy nem minden érintettől érkeztek vissza a nyílt üléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok. Tehát ezt a napirendet javaslom utolsó napirendi pontként, 28. sorszámmal megtárgyalni. Javaslom továbbá három új napirendi pont felvételét, 1 sorszámmal: Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra, 1 sorszámmal: Javaslat a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra, valamint 13. sorszámmal: Javaslat a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról. Az említett előterjesztéseket Képviselőtársaim mind a KIR-en keresztül, mind pedig helyszíni kiosztás révén megkapták. A módosító javaslataimnak megfelelően a számozás értelemszerűen változik. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

3 3 NAPIREND Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/ (VII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/23. (II. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/26. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/23. (IV. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 8. Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj- Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 9. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására Előadó: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke Javaslat a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 1 Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 1 Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4 14. Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Pályázat benyújtása a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatására (TIOP-/8/2F) Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Döntés a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Döntés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezése tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Hozzájárulás a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Emlékparkért Alapítványban betöltendő kuratóriumi tagságához Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 19. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 27. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 27. évi tevékenységéről Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke 2 Beszámoló a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Farkas Rita, igazgató 2 Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. A Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 28. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 26. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5 5 Zárt ülés 27. Javaslat Orsós István személyi térítési díja ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 28. Javaslat a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megbízására, alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés II. pontjához kívánok hozzászólni, ahol a kérdés csak az, követjük-e azokat az önkormányzatokat, akik elfogadták a nyugdíjazásra vonatkozó eljárást. Ezt az eljárást a február 15-i Közgyűlésen módosító javaslatként már megfogalmaztam. Így az érintettek nettó 3-5 ezer Ft-hoz juthatnak hozzá úgy, hogy azt nem az önkormányzatoknak kell finanszíroznia. Ez a szándék a Megyei Közgyűlés vezetése részéről nincs meg, feltételezem azért, mert a kezdeményezés az ellenzéki oldalról érkezett. Már a múlt Közgyűlésen is említettem, hogy ezt a javaslatot a Bonyhádi Képviselő-testület is elfogadta, amit a Közigazgatási Hivatal az elmúlt hónapokban nem kifogásolt meg. Vagyis jól működik, helyesen alkalmazható a gyakorlatban. Amennyiben a mostani előterjesztésben leírtak valóban helyesek lennének, úgy a Közigazgatási Hivataltól érkezett volna kifogás az ügyben. Nem meglepő, hogy a Hivatal talált egy jogszabályt, amire hivatkozva nem javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra ennek az eljárásnak az alkalmazását. A későbbi napirendi pontok kapcsán is hivatkozik az Önkormányzat olyan jogszabályokra, megoldásokra, amelyekről tudtuk és ma is tudjuk, hogy törvénytelenek. Arról van szó, hogy egy összegben és nem havi járandóságként vállaljuk az ilyen módon kifizetendő pénzt, amit a 8 havi felmentés feleként biztosítani kellene. A költségvetés határozza meg az intézmények, ezen belül az intézményvezetők mozgásterét. Véleményem szerint nincs szándék egy helyes dolog kialakítására és működtetésére. Az előterjesztés végén olvasható két mondatot visszautasítom és egyben nevetségesnek is tartom, mivel erről az ügyről ott és annyiszor vitatkozunk, ahányszor akarunk. Sőt ahányszor napirenden lesz a költségvetés, ezt a módosító javaslatot újra és újra benyújthatom, amiről újra és újra beszélhetünk. Kérem a Fidesz frakciótól, hogy az előterjesztés II. részét ne fogadják el! Köszönöm! dr. Puskás Imre: Szeretném felhívni Képviselőtársaim figyelmét, hogy tartsuk be a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, főleg a hozzászólások időtartamának tekintetében.

6 6 A Hivatal nem a politikai szándékhoz találja meg a jogot, hanem igyekszik a jogszabályokat maximálisan betartani. Ebben ügyben is Főjegyző Asszony és a Hivatal szakvéleményére hagyatkoztam, ami a leírtaknak megfelelő tartalmú. Van-e még hozzászólási szándék? Ismét megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Ez a dolog nem csak arról szól, van-e politikai szándék vagy sem, hanem nyilván a jogszerűségről is. Természetesen nem kérdőjelezem meg a Közigazgatási Hivatal jogtudását, hiszen ha ezt más önkormányzatoknál nem kifogásolta meg és engedi, akkor ez nyilván jogszerű. dr. Puskás Imre: Úgy gondolom, nem kell megkérdőjeleznem Főjegyző Asszony jogban való jártasságát, ami nagyon megkönnyíti a munkámat. Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 23/28. (IV. 25.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/27. (IX. 28.), 114/27. (XI. 3.), 4/28. (II. 15.), 5/28. (II. 15.), 6/28. (II. 15.), 7/28. (II. 15.), 8/28. (II. 15.), 9/28. (II. 15.), 1/28. (II. 15.), 11/28. (II. 15.), 13/28. (II. 15.), 14/28. (II. 15.), 17/28. (II. 15.), 18/28. (II. 15.), 19/28. (II. 15.), 2/28. (II. 15.), 21/28. (II. 15.), 22/28. (II. 15.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.

7 dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. 7 Právics József: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném az írásos jelentésünket szóban megerősíteni. Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, rendeletalkotásra alkalmas. Véleményünk szerint az egyszerűsített, összevont éves beszámoló az Önkormányzat 27. évi költségvetési teljesítéséről a 27. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és működési eredményéről megbízható és valós képet ad. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Kíván-e még valaki a napirendi pont vitájában hozzászólni? Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

8 Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a 9/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. 8 (A 9/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.) (Kapitány Zsolt Alelnök Úr kiment az ülésteremből, dr. Say István Képviselő Úr pedig megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

9 Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A TISZK-ek átvételét támogatjuk, ami a költségvetésben is szerepel. Ugyan némi számszaki vita fennáll, hiszen véleményünk szerint az átvétel bőven meghaladja a 1 millió Ft-ot. A költségvetés a jelenlegi struktúrájában számunkra nem elfogadható. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. 9 Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Van-e mód és lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik az idei évben nyugdíjba mennek nettó 3-5 ezer Ft plusz juttatáshoz jussanak hozzá? Természetesen attól függően, mekkora a nyugdíjuk mértéke. Ezt nem az Önkormányzatnak kellene finanszíroznia és álláshely csökkentéssel sem járna. Az első napirendi pontnál már felvetett módosító javaslat gyakorlatként él Bonyhád Városában. A jelenlegi Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke, továbbá még egy Képviselőtársunk Bonyhádon ezt a módosító javaslatot támogatta és megszavazta. Tehát javaslom, hogy az eredeti költségvetési rendeletben a 15. egy új 14-es bekezdéssel egészüljön ki, mely a következőképpen szól: A Közgyűlés azon dolgozók részére, akik nyugdíjazás miatt közös megegyezéssel szüntetik meg a közalkalmazotti jogviszonyukat, fennállásának idejéhez kapcsolódóan az alábbi juttatás kifizetését rendeli el: -tól kevesebb mint 5 év havi 5-től kevesebb mint 1 év,5 havi 1-től kevesebb mint 15 év 1 havi 15-től kevesebb mint 2 év 2 havi 2-tól kevesebb mint 25 év 2,5 havi 25-től kevesebb mint 3 év 3 havi 3-tól kevesebb mint 35 év 3,5 havi 35-től kevesebb mint 4 év 4 havi 4-től kevesebb mint 45 év 4,5 havi bér

10 A közös megegyezéses jogviszony megszüntetése a jubileumi jutalom kifizetését nem befolyásolja. Indoklásként el kívánom mondani még egyszer, hogy ez gyakorlatként él, a Közigazgatási Hivatal pedig jogszerűnek ítéli meg, hiszen nem kifogásolta meg Bonyhád esetében sem. A kérdés az, hogy kevesebb pénzért sokkal több támogatáshoz, nettó összeghez kívánjuk-e juttatni a Kórházzal együtt évente 9-1, anélkül 4-5 embert vagy nem. Azt kérném a Közgyűlés valamennyi tagjától, hogy támogassák a módosító javaslatomat, hiszen ennek elfogadása anyagi előnyt jelent a Tolna Megyei Önkormányzat és azon emberek számára is, akiket ez a kérdés érint. Ezt a módosító javaslatomat elő fogom terjeszteni minden egyes alkalommal, amikor ez a kérdés napirendre kerül. Reményeim szerint előbb vagy utóbb Önök belátják, hogy ez a gyakorlat jó és ezért célszerű alkalmazni. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő Úr! Üdvözlöm és tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés ülésén Horst Gallert Urat, Bautzen járás korábbi elnökét, továbbá dr. Józan-Jilling Mihály Urat, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Elnökét. Ezt követően visszatérve a napirendi pont tárgyalásához megkérdezem Képviselőtársaimat, kíván-e még valaki a napirendhez hozzászólni? Amennyiben nem, úgy a vitát lezárom. Felhívom a Közgyűlés figyelmét, hogy az ülés elején kiosztásra került a rendelet számú melléklete. Egy későbbi napirend kapcsán tárgyalunk egy regionális pályázaton való részvételről. A kiosztott táblázatban egyrészt azt találják meg, milyen fejlesztésekről lenne szó, másrészt milyen összegben kívánjuk a fejlesztéseket, beruházásokat elvégezni. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Most pedig szavazás következik. Tekintettel arra, hogy érkezett egy módosító javaslat, így először Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatáról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak! Megálllapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 21 nem szavazat ellenében Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát elutasította. Végül rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében elfogadta a 1/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. 1 (A 1/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/ (VII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

11 dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést támogatja, és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 11 dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Sem ennél, sem bármelyik napirendi pontnál a Bizottság Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát melyet idáig minden napirendnél ismertetett nem tárgyalta, így annak jogszerűségéről semmilyen módon nem nyilvánított a Bizottság véleményt. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/ (VII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról.

12 12 Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 5. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/23. (II. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója szintén Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, ennél a napirendi pontnál sem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményének ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

13 Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Természetesen az előterjesztést támogatom. Örülök, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ebben a kérdésben az álláspontját kifejtette, amivel egyetértek. Ezzel ellentétben viszont más, fontos kérdésekben nem lehet hallani a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. Úgy is megtudhatom a Bizottság, illetve Elnök Úr álláspontját a kérdésben, ha megnézem a tételes szavazási eredményeket. dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Véleményem szerint a Közgyűlés munkája arról szól, hogy egy adott napirendhez érdemben hozzászólunk, és kerüljük a személyes megjegyzéseket. Ezért szeretném felhívni Pogátsa Alajos Képviselő Úr figyelmét a személyes megjegyzések mellőzésére! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Köszönöm a szót! Kérem Elnök Urat, hogy a személyeskedés mellőzése mindkét oldalra vonatkozzon! dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, a vitát bezárom. Kérem, szavazzanak a rendelet elfogadásáról! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a 12/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/23. (II. 2) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. 13 (A 12/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) (Kapitány Zsolt Alelnök Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.) 6. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/26. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.

14 dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelet elfogadását. Rendkívül méltányosak a díjak, annak ellenére, hogy 25-3 %-os emelés történt. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 13/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/26. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. 14 (A 13/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 7. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/23. (IV. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

15 dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangú szavazással támogatja az SzMSz módosítás elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. 15 dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak.

16 Néber Tibor: Köszönöm a szót! Főjegyző Asszonytól kérném, hogy a jelenlegi SzMSz módosítás átvezetését követően a KIR-re kerüljön fel az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat, hiszen jelenleg egy régebbi, 25-ös állapot található meg a Képviselői Információs Rendszeren. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Főjegyző Asszonynak. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos SzMSz megtalálható a KIR-en, személyesen küldtem át az informatikusoknak. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 14/28. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/23. (IV. 2) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. 16 (A 14/28. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 8. NAPIRENDI PONT Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

17 Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. 17 dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. (Kollár László Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 36 fő.) dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Právics József Frakcióvezető Úrnak adom meg a szót. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy ma ez az egyik fontos napirendünk. Az előterjesztés mutatja, hogy az együttműködésnek megvannak a kibontakozási lehetőségei. Elnök Úr és a Közgyűlés figyelmét is felhívnám arra, hogy a Regionális Tanácsnak van egy olyan határozata, elképzelése, miszerint a szenvedélybetegek problémáját meg kívánják oldani a három megye együttműködésével. Bízunk benne, hogy az idén ez megtörténik. Mindezek miatt támogatjuk az előterjesztés elfogadását! dr. Puskás Imre: Sok évvel ezelőtt is már úgy gondoltuk, hogy vannak olyan feladatok, melyeket több megyei összefogással értelmesen lehet megoldani. Jó, hogy ebben valóban vannak előrelépések. Kíván-e még valaki hozzászólni a napirendhez? Amennyiben nem, a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 24/28. (IV. 25.) közgyűlési határozata megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy kötelező önkormányzati feladatai közül a speciális gyermekotthoni ellátást a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanácson keresztül oldja meg. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács az sz. melléklet szerint ellátási szerződést kössön a Dél-Dunántúli Régióban pszichoaktív szerekkel küzdő speciális szükségletű gyermekek gyermekotthoni ellátására a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal.

18 18 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon alapítója és fenntartója a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, felügyeleti szerve a Baranya Megyei Önkormányzat legyen. 4. A Közgyűlés a sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a szerződés aláírására. 5. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 28. évi 95 ezer Ft kötelezettség teljesítését az általános tartalék terhére biztosítja. 6. A Közgyűlés a 3. sz. melléklet szerinti szerződés-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Határidő: azonnal (A határozati javaslatban szereplő, és 3. számú mellékletként jelölt szerződéstervezetek a jegyzőkönyv 7., 8. és 9. számú mellékleteit képezik.) 9. NAPIRENDI PONT Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

19 19 Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 25/28. (IV. 25.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok módosításáról: A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlése a Hétszínvilág Otthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az intézmény férőhelyeinek száma:. a telephelyen: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona Az alapító okiratból törlésre kerül: ebből: 28 fő idősek ápoló-gondozó otthona 28 fő demenciában szenvedők ápoló-gondozó otthona A Közgyűlés a Szent László Középiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A tagintézmények között felsorolt Egészségügyi szociális tagintézmény címe helyesen: 71 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8- Az alapító okirat kiegészül: Telephelye: Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, Dunasor A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Telephelyei közül törlésre kerül: Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. és a (kivéve a megyeszékhelyen) szövegrész. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy biztosítsa az 1-3. pontban rögzített módosításoknak az intézmények alapító okiratán történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító okiratoknak az Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához történő megküldését. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal NAPIRENDI PONT Javaslat a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalása kapcsán köszöntöm Kocsner Antal Urat, a Pénzügyi Bizottság jövendőbeli tagját. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Wiszthaller Zoltán a Pénzügyi Bizottság külsős tagja munkahelyi elfoglaltságai miatt sajnos nem tudja ellátni a Bizottságban a munkáját, ami a jegyzőkönyvekből visszaigazolható. Emiatt lemondott megbízatásáról. A Pénzügyi Bizottság

20 2 javaslata alapján kérjük a Közgyűlést, hogy Kocsner Antal Urat bízza meg a Bizottság külsős tagjává. Ezt a javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a napirendi pontot, mivel Wiszthaller Zoltán Úr nyilatkozata nem állt a Bizottság rendelkezésére. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 26/28. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Wiszthaller Zoltán a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának e megbízatása lemondása folytán 28. április 3. napjával megszűnik. A Közgyűlés az pontban foglalt lemondás folytán megüresedett bizottsági helyre Kocsner Antal Urat a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának 28. május napjával megválasztja. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának eskütételéről gondoskodjék. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSzben történő átvezetésére. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában) dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. pont vonatkozásában) Határidő: és 4. pont vonatkozásában 28. május 3. pont vonatkozásában azonnal dr. Puskás Imre: Eskütétel következik. Megkérem Kocsner Antal Urat, szíveskedjék az eskü szövegét utánam mondani. ÉN.. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŰ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT ÉS AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT MEGTARTOM; AZ ÁLLAMI ÉS SZOLGÁLATI TITKOT MEGŐRZÖM; MEGBÍZATÁSOMHOZ HÍVEN PÁRTATLANUL,

21 LELKIISMERETESEN JÁROK EL, ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT, MINDEN IGYEKEZETEMMEL TOLNA MEGYE JAVÁT SZOLGÁLOM. (ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.) Gratulálunk Kocsner Antal Úrnak! Jó és eredményes munkát kívánunk! (Az esküokmány a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.) 21 Tisztelt Képviselőtársaim! 1 perc szünetet tartunk. Szünetet követően: dr. Puskás Imre: Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem Képviselőtársaimat, hogy jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek. Megállapítom, hogy a 41 képvielőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 1 NAPIRENDI PONT Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést helyszíni kiosztásként, illetve néhány nappal ezelőtt a KIR-en keresztül is megkapták Képviselőtársaim. Ennek az az oka, hogy az utolsó pillanatig folytak az egyeztetések az ügyben a Várossal. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a Közgyűlés szünetében megtárgyalta az előterjesztést, illetve annak tervezett módosításait. A Bizottság sajnálkozását fejezte ki, hogy a Könyvtár reménybeli megvalósulása újból halasztódott, ám élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy az Európa Kulturális projektből Szekszárd is részesedhessen és erre a célra a Vármegyeházával kapcsolatos terveket jónak tartotta. Így a Művelődési és Kisebbségi Bizottság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Megyei Jogú Várossal a társulásra irányuló határozatot fogadja el. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság kifejezte örömét, a felsorolt célokat jónak tartja. A Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek az ülésen ismertetett módosításokkal együtt az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

22 dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság az ülésen ismertetett módosításokkal együtt 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. 22 dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az ülésen ismertetett módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Dr. Say István Képviselő Úrnak adom meg a szót. dr. Say István: Tájékoztatni kívánom a Közgyűlést, mint a pályázat előzetes anyagának készítését irányító, hogy Szekszárd Város a szükséges, és a jelenlegi állapot szerinti döntéseket a héten meghozta. Két bizottsága is a civil és társadalmi kapcsolatokkal, valamint a művelődéssel foglalkozó egyhangúlag támogatta a javaslatot. Tegnapi ülésén Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése vita nélkül egyhangúlag elfogadta az ezzel kapcsolatos javaslatot. A társulásra vonatkozó határozatot azonban a májusi Közgyűlésén fogadja el, hiszen a kiírás szerint Szekszárd a pályázat benyújtója, így neki olyan részletekben is döntést kell hoznia, mely a Tolna Megyei Közgyűlést nem érinti. dr. Puskás Imre: Köszönjük Képviselő Úrnak az információkat. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Az MSZP frakció örömét fejezi ki és támogatja az előterjesztés elfogadását, hiszen régóta húzódik már a Vármegyeháza felújításának kérdése. Úgy gondoljuk, a felújítás eredményeképpen nagy előnyhöz juthatnak azok a programok, melyek a Vármegyeháza udvarán kerülnek megrendezésre. (Pécsi Gábor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.) dr. Puskás Imre: Két módosító javaslatra hívnám fel a Közgyűlés figyelmét. Az egyik: a határozati javaslat a következő 5. ponttal egészülne ki, ezzel egyidejűleg a további határozati pontok számozása 6-8. pontra módosul: 5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázati követelmények teljesítése érdekében Szekszárd Megyei Jogú Várossal történt egyeztetést követően, a Társulási Megállapodást kiegészítse a társulás fenntartási költsége, a projekthez való hozzájárulás összege, valamint a pontos összes költség tekintetében. Ennek az új pontnak a beiktatása a határozati javaslatba azért fontos, mivel még a Város nem fogadta el véglegesen a Társulási Megállapodást. Előállhat az az eset, hogy a városi Közgyűlésen lesznek olyanfajta módosítások, pontosítások, amelyek a most elénk kerülő Társulási Megállapodásban nincsenek vagy pedig más tartalmat hordoznak. Az új, 5. pont elfogadásával a Közgyűlés olyan felhatalmazást ad, mellyel kivédi annak kockázatát, hogy esetleg egy rendkívüli Közgyűlésen kelljen néhány dolgot módosítani. A másik: a Társulási Megállapodás 8. pontjának utolsó mondata pontosításra kerülne. Helyesen a mondat a következőképpen szól: Jelen Megállapodást a tagok a projekt

23 lezárását és elszámolását követő 5. év végéig, határozott időre hozzák létre. Ezen két módosító javaslatot kérem, tekintsék az eredeti előterjesztés részének. 23 Nem látok további hozzászólási szándékot. Így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Tehát az általam tett két módosító javaslattal egységes szerkezetben kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 27/28. (IV. 25.) közgyűlési határozata pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kapcsolódni kíván a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz, az előterjesztésben foglaltakat megismerte, egyetért a Szekszárdon tervezett projekt megvalósításával. A Közgyűlés a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra (DDOP-28-4.D) Szekszárd Megyei Jogú Várossal létrehozandó társulás keretében - pályázat benyújtását rendeli el. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a projekt keretében megvalósítandó kulturális fejlesztést, a tulajdonát képező, Szekszárd, 182/1 hrsz.-ú, Megyeháza ingatlan felújítását, átalakítását, rekonstrukcióját, illetve a tervezett programokat. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával társulást hoz létre a pályázat benyújtására és pályázat sikeressége esetén a feladat megvalósítására. A Közgyűlés a határozati javaslat mellékletét képező Társulási Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza elnökét, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázati követelmények teljesítése érdekében Szekszárd Megyei Jogú Várossal történt egyeztetést követően, a Társulási Megállapodást kiegészítse a társulás fenntartási költsége, a projekthez való hozzájárulás összege, valamint a pontos összes költség tekintetében. 6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a projekt megvalósításához 28. évi költségvetése terhére 3.. Ft önrészt biztosít, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott felhalmozási céltartalék képezi.

24 24 7. A Tolna Megyei Önkormányzat elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja és aláírja. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a pályázati feltételekben foglaltak szerint a fejlesztés tárgyára a pályázati feltételek szerint elidegenítési és terhelési tilalom alapítására kerüljön sor. 8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a pályázat benyújtására 28. május 3., egyebekben folyamatos (A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 1 számú mellékletét képezi.) 1 NAPIRENDI PONT Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést helyszíni kiosztásként, illetve néhány nappal ezelőtt a KIR-en keresztül is megkapták Képviselőtársaim. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra előterjesztést az ülésen ismertetett módosításokkal együtt. javasolja a Közgyűlésnek az dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Právics József Képviselő Úrnak adom meg a szót.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-6/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 24-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Bátaapáti Község Művelődési Háza, Bátaapáti,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-8/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 11-i soron kívüli üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-1/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 27-i soron kívüli üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben