Szolgáltatási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szerződés"

Átírás

1 SZINTÉZIS SAAS Szolgáltatási szerződés SaaS szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási szerződés szoftver mint szolgáltatás nyújtásáról 1

2 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK A SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE Feltételek, Megrendelő oldali követelmények A bevezetés folyamata A bevezetés díjazásának meghatározása és viselés A SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSE Események bejelentése Incidensek kezelése Jogosultságmenedzsment Információbiztonság Szolgáltatások meghatározása ÁRAZÁS Változáskérések árazása PÉNZÜGYI, ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS SZOFTVER LICENSZEK JOGTISZTASÁGA TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK HARMADIK FÉL, ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE KÁRTÉRÍTÉS IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK VIS MAIOR KEZELÉSE EGYÉB FOGALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK Szolgáltatáskatalógus

3 6.1.1 revnav ERP vállalatirányítási rendszer modulok Iroda++ Integrált ügyviteli rendszer modulok revnav Ügyfélkezelés (CRM) modulok revnav Folyamatmenedzsment, csoportmunka modulok Egyéb Irodai megoldások Szolgáltatási árlista Az egyes szolgáltatások bevezetésének díjai Az egyes szolgáltatások igénybevételének díja Az előre be nem árazott szolgáltatások Kedvezmények, igénybevétel feltételei Szolgáltatási díj emelése Kötbér Megrendelt szolgáltatások Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) Értelmező rendelkezések A szolgáltatás nyújtása A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Megrendelő oldali minimum hardver és infrastruktúra követelmények Megrendelői támogatás módja és igénybevétele Kapcsolódó dokumentációk Szolgáltatási szint jelentés Szolgáltatási szint sértések Szolgáltatási szint megállapodás felülvizsgálatának szabályai Egyedi bevezetési költségszámítás

4 amely létrejött egyrészről Cégnév: Szintézis Informatikai ZRt. (a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: H-9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő neve: (KERESKEDELMI ÉS HITEL BANK ZRT.) Szabó István másrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő neve: (a továbbiakban: Megrendelő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1 PREAMBULUM A Szolgáltató alkalmazás szolgáltató központot működtet, amelyen keresztül professzionális informatikai alkalmazásokat, mint SaaS szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő számára. A szolgáltatások részletes leírását az 1. sz. mellékletként csatolt szolgáltatás katalógus tartalmazza. 2 ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK Szolgáltató és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások folyamatos, az igényelt szintnek megfelelő nyújtásához legalább az alább részletezett műszaki feltételekkel és eljárásokkal rendelkeznie kell. 4

5 2.1 A SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE Feltételek, Megrendelő oldali követelmények A Szolgáltatás igénybevételéhez legalább Pentium IV processzorral, 512MB RAM-mal, 40GB háttértárolóval rendelkező számítógép szükséges. Továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez működő min. 1Mbit/s feltöltési és 2 Mbit/s letöltési sávszélességű internet kapcsolatra van szükség. A szolgáltatás igénybevételéhez, Megrendelői oldalról szükség van az eléréshez szükséges eszközök meglétére és azok üzemképes állapotára a Megrendelővel kötött egyedi szerződés érvényességének idejére, melynek biztosítása a Megrendelő kötelessége A bevezetés folyamata A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Megrendelő a 2. számú mellékeltben feltüntetett szolgáltatások közül igényelt elemeket egyedileg testre szabja és azokat Megrendelő dedikált felhasználói számára leoktassa, vagy felhasználási dokumentációjukat átadja. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül, felveszi a kapcsolatot elektronikus, illetve telefonos úton a Megrendelő kijelölt kapcsolattartójával, adategyeztetés céljából. A Szolgáltató a teljes körű igényfelmérés megvalósításához törekszik a Megrendelővel történő többszöri személyes adategyeztetésre. Az egyeztetéseket követően Szolgáltató egyedi bevezetési költségszámítást készít. Amennyiben a Megrendelő elfogja a részére kidolgozott egyedi bevezetési költségszámítást, úgy aláírva 20 munkanapon belül a Szolgáltató részére vissza kell juttassa, mely a szerződés mellékeltét képező egyedi megrendelésnek minősül. Ennek hiányában a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, ami egyben a szolgáltatás elindítását felfüggeszti A bevezetés díjazásának meghatározása és viselés A Szolgáltató a szolgáltatás Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásakor egyszeri, bevezetési díjat számít fel. A bevezetési díj a modulonként és felhasználónként meghatározott fix díj és a szolgáltatás biztosításához szükséges változó, erőforrás-ráfordítás alapon meghatározott változó díj összege. A szükséges erőforrásigényt fejlesztői embernap bontásban a Megrendelő által elfogadott 4. számú mellékeltben rögzített Egyedi bevezetési költségszámítás tartalmaz. A felhasználók nevesítésének díját illetve a testreszabási és konzultációs szakértői órabéreket a 2. számú melléklet, vagyis az Árlista tartalmazza. A konzultációs és testreszabási órák száma Megrendelőként eltérően alakul, a Megrendelő igényeinek illetve Megrendelő szervezeti struktúrájának, illetve egyéb tényezőknek megfelelően. Ezért a szakértői órák mértékét egy előzetes felmérést követően a Szolgáltató a Megrendelő számára egyedi bevezetési költségszámításban ismerteti. A Szolgáltató részére a Megrendelő a bevezetési díjat a szolgáltatás bevezetését követő első elszámolási időszakra vonatkozó szolgáltatási díjjal együtt köteles megfizetni. 5

6 2.2 A SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSE Események bejelentése A Szolgáltató a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos események bejelentése (így különösen: incidensek jelzése, szolgáltatáskérések bejelentése, jogosultsági kérések) céljából Service Desket működtet. A Service Desk vállalt minőségi paramétereinek meghatározását (mérési mód, célérték, eltérések kezelése) a szolgáltatási szint megállapodás tartalmazza, melynek mintája 2. számú mellékleteként szerepel Incidensek kezelése A Szolgáltató köteles a szolgáltatás megállapodás szerinti szintjének észlelt csökkenését vagy kiesését, továbbá a biztonsági szabályok megsértését incidensként kezelni és az incidenseket a szolgáltatási szint megállapodásban vállalt minőségi paraméterek biztosítása mellett elhárítani. A Megrendelő az incidens kezelésében, megkerülő megoldások bevezetésében köteles a tőle elvárható módon a Szolgáltatóval együttműködni. Az együttműködés ki kell, hogy terjedjen az incidens behatárolásában való közreműködésre (információszolgáltatás az incidensről) az incidens elhárításában való Megrendelői közreműködésre az incidens elhárításának tényének ellenőrzésére. A részletes rendelkezéseket és a kapcsolódó minőségi paramétereket a szolgáltatási szint megállapodás tartalmazza Jogosultságmenedzsment A Szolgáltató vállalja, hogy az általa biztosított alkalmazás-szolgáltatásokat megfelelő jogosultsági rendszerrel látja el. Jogosultság kezelés terén a Szolgáltató köteles: Biztosítani, hogy az egyes szolgáltatott alkalmazások használatakor a szolgáltatást igénybevevő egyes jogi személyek csakis és kizárólag a saját adataikhoz férjenek hozzá. Biztosítani, hogy az alkalmazások Megrendelői egyedi azonosítókon keresztül férjenek hozzá az alkalmazáshoz. Biztosítani, hogy a jogosultság kezelésben megkülönböztetetten kezeli az üzemeltetői és Megrendelői jogosultságokat. Biztosítani a jelszavak Megrendelő általi változtatásának lehetőségét. Biztosítani, hogy az alkalmazások a jelszavakat csak titkosítva tárolják. A Szolgáltató a Megrendelő számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerepeket és jogosultságokat (a szerepek felhasználókhoz rendelését) az egyéni Megrendelői megállapodásban foglaltak szerint biztosítja Információbiztonság A szolgáltatáshoz kapcsolódó információbiztonság megvalósításához a Szolgáltató vállalja: megfelelő biztonságirányítási rendszer kialakítását és annak folyamatos, szabályozások szerinti működésének biztosítását; 6

7 a személyzet megfelelő kiválasztását, a hozzáférések megfelelő elkülönítését és korlátozását; a használt eszközök biztonsági szempontú megfelelőségének biztosítását; a biztonsági incidensek kivizsgálását, a tapasztalatoknak megfelelően a szabályozások szükség szerinti módosítását. Az információbiztonság elérése érdekében a Megrendelő köteles: biztosítani a hozzáféréshez kapott azonosítók, jelszavak, eljárások megfelelő kezelését; a Szolgáltató felé a biztonsági incidenseket az elérhető legrövidebb időn belül jelezni; a Szolgáltatóval együttműködni a biztonsági incidensek nyomozása során; a szolgáltatás eléréshez használt infrastruktúráját a Szolgáltató által meghatározott elvárásoknak megfelelően kialakítani (SLA 3. sz. melléklet). A szolgáltatástól függően a Megrendelő és a Szolgáltató közösen határozzák meg a fokozottan érzékeny adatok körét, továbbá az ehhez kapcsolódóan bevezetendő biztonsági szabályokat Szolgáltatások meghatározása A Szolgáltató a Megrendelő számára az egyedi megállapodásban rögzített szolgáltatásokat a jelen szerződés mellékleteként szereplő Szolgáltatási Szint Megállapodásban meghatározott feltételekkel és paraméterekkel nyújtja. 2.3 ÁRAZÁS A szolgáltatás elemeinek árazását az 2. számú melléklete (Árlista) tartalmazza. Bevezetési költségek a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározása Változáskérések árazása Amennyiben a már érvényes egyedi szerződéssel rendelkező Megrendelő oldaláról egy meglévő szolgáltatást érintően változtatás igénye merül fel, úgy az szerződésmódosítás formájában kerül meghatározásra. 3 PÉNZÜGYI, ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS 3.1 FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS A Szolgáltató a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokról a jelen szerződés, illetve a mellékleteként szereplő árlista alapján szolgáltatási díjat számít fel. A szolgáltatási díjról az egyedi megállapodásban rögzített nagyságú szolgáltatási időszakot (teljesítést) követően 15 banki napos fizetési határidővel számlát állít ki, amelyre vonatkozóan a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Megrendelő kifogással élhet. A kifogást a Szolgáltató felé a Megrendelő írásban köteles jelezni. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. A késedelmi kamat mértékéről Szolgáltató késedelmi kamatközlő levelet küld Megrendelőnek. A kifogásolt számlát, illetve tételeket a Szolgáltató köteles felülvizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt 8 napon belül írásban tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg köteles a helyesbítő számlát is megküldeni. A Megrendelő általi kifogásolásnak a fizetési határidőre halasztó hatálya nincsen. 7

8 4 A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Szolgáltató részéről: Kereskedelmi kérdések Név: Telefonszám: Műszaki kérdések Név: Telefonszám: Megrendelő részéről: Kereskedelmi kérdések Név: Telefonszám: Műszaki kérdések Név: Telefonszám: ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a Megrendelői adatok és üzleti titkok védelméért, a Szolgáltató által használt rendszerek biztonságáért, de felelőssége nem terjed ki a felhasznált harmadik fél által szállított szoftverek által tartalmazott biztonsági rések és hibák által okozott károkra. A Szolgáltató alkalmaz rendszeres frissítéseket, illetve használja az alkalmazott szoftverek szokásos védelmi módszereit. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik fél számára nem szolgáltathatja ki, melyért nem szándékos adatvédelmi incidens esetén legfeljebb az éves szolgáltatási díj mértékével megegyező mértékű, egyéb esetben teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik A Szolgáltató kötelezettséget vállal a tudomására jutott üzleti titkok védelmére, így különösen: a Megrendelő üzleti gyakorlatát, stratégiáját, tervezett lépéseit harmadik féllel nem közölheti; biztosítja a kizárólag egy adott Megrendelő számára fejlesztett speciális modulok, üzleti logika kizárólagos használatát. Az adatok kiadásának tilalma nem vonatkozik a hatályos jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A Megrendelőkre vonatkozó adatok kezelőjeként működő Szolgáltató az adatokat külső adatfeldolgozó részére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint adhatja át. A szolgáltatások teljes vagy részleges felmondása esetén a Szolgáltató köteles az adott Megrendelő ügyféladatait térítésmentesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 30 napon keresztül a 8

9 Megrendelő által értelmezhető formátumban, valamint köteles azokat a szolgáltatás megszüntetése után 30 napon belül a mentésekből is törölni. 4.2 SZOFTVER LICENSZEK JOGTISZTASÁGA A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag jogtiszta szellemi terméket használnak fel, valamint megfelelő jogosultságot szerzett azok jelen szerződés céljára történő felhasználására, illetőleg használatának jelen szerződés feltételei szerint Megrendelő részére történő átengedésére. A jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltató által saját nevében végzett tevékenységek során létrejövő szellemi alkotások tulajdonjoga Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató teljes körű garanciát vállal a tekintetben, hogy az általa szolgáltatott alkalmazások jogtiszta informatikai megoldások. A Szolgáltató garantálja a Megrendelő szerződésszerű együttműködése esetén a használathoz szükséges Megrendelői licenc jogok biztosítását (tovább adását vagy használatba adását) a Megrendelő számára. Ennek érdekében a Szolgáltató köteles a szolgáltatás megvalósításához olyan szoftvereket alkalmazni, amelyek kapcsán jogosult a felhasználáshoz kötődő licenc jogokat a Megrendelő számára biztosítani. A Szolgáltató köteles a Megrendelő kérésére a jogtisztaságot igazoló dokumentumokat hozzáférhetővé tenni. A Megrendelő semmilyen felelősséggel nem tartozik azokért a károkért, amelyek a Szolgáltató által alkalmazott nem jogtiszta szoftverek használatából erednek. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által, a szolgáltatás keretében számára biztosított licenceket a Szolgáltatóval megkötött szerződésnek megfelelően felhasználni. A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, jogkövetkezményekért, amelyek a Megrendelő nem szerződésszerű licenc használatából erednek. A Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett anyagok és adatok tartalmáért, az elhelyezett anyagokkal kapcsolatos szerzői jogvédelmi rendelkezések betartásáért a Megrendelő felelős. A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett anyagok és adatok jogtisztaságát. 4.3 TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató a szolgáltatás hibás teljesítése esetén köteles a Megrendelő számára kötbért fizetni. A kötbérek struktúráját és összegét a szolgáltatási árlista tartalmazza. 4.4 HARMADIK FÉL, ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásába a Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül is jogosult alvállalkozót bevonni, akinek munkájáért teljes felelősséggel tartozik. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók az információbiztonsági és adatvédelmi szabályokat betartsák. A Megrendelő a szolgáltatás harmadik fél részére történő továbbadására csak a Szolgáltató külön engedélyével jogosult. 9

10 4.5 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE A Szolgáltató köteles a szolgáltatási feltételeinek bárminemű megváltozását a módosulás hatályba lépését megelőzően 15 nappal honlapján közzétenni, illetve a módosulásról köteles a Megrendelőt értesíteni a hatályba lépést megelőzően 15 nappal. A Megrendelővel kötött egyedi szerződés módosítására a Felek közös megegyezésével kerülhet sor. Az egyedi szerződést rendes felmondással a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A Megrendelő részéről történő rendes felmondás az alábbi módon történhet: a hűségidőszak eltelte után 30 napos felmondási idővel Szolgáltató nem kérhet semmilyen felmondáshoz kötődő ellenszolgáltatási díjat a Megrendelőtől, amennyiben a Megrendelő normál felmondás keretében lemondja valamely szolgáltatás igénybevételét. Szolgáltató azonnali hatályú felmondással felmondhatja az egyedi szerződést, amennyiben: A Megrendelő egy hónapnál nagyobb elmaradásban van a szolgáltatási díjak fizetésével és erről Szolgáltató Megrendelőt írásban minimum két alkalommal értesítette. Megrendelő megsérti a licenc felhasználási szabályokat. Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását az illetékes bíróság elrendeli, vagy végelszámolási eljárás megindításáról az illetékes cégbíróság által hozott végzés a Cégközlönyben közzétételre került. Megrendelő azonnali hatályú felmondással felmondhatja az egyedi szerződést, amennyiben: Szolgáltató bizonyíthatóan megsértette az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket Szolgáltató bizonyíthatóan megsértette a szoftver licencek jogtisztaságára vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben Szolgáltató 3 esetben megsértette az SLA-ban vállalat kötelezettségeit. 4.6 VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE A Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 4.7 KÁRTÉRÍTÉS A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan kizárólag a Megrendelő közvetlen káráért tartozik felelősséggel, a kár értékének meghatározásához jogosult külső szakértő segítségét igénybe venni. A Szolgáltatónak és a Megrendelőnek a kár bekövetkezését követően kárenyhítési kötelezettsége van. 10

11 4.8 IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések eldöntésében a magyar jog, illetve a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 4.9 VIS MAIOR KEZELÉSE Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (így különösen: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, kötelesek tájékoztatni, továbbá mindent meg kell tenniük a vis maior hatásának csökkentése és a szerződés teljesítése érdekében. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 5 EGYÉB 5.1 FOGALOMJEGYZÉK SaaS szolgáltatás: Software as a Service. Alkalmazás (szoftver) biztosítása a Megrendelőknek szolgáltatásként. A szolgáltatás menedzselt informatikai alkalmazás biztosítását jelenti, így az alkalmazás napi működtetését, üzemeltetését, felügyeletét a szolgáltató végzi, ezért szerződéses felelősséget vállal; az alkalmazás szerver oldali infrastruktúrája, az alkalmazás licenszek a szolgáltató eszközei közt vannak nyilvántartva; a szolgáltató a szolgáltatást írásban foglalt egyedi szerződésen keresztül biztosítja a Megrendelő számára. Miskolc, Szolgáltató Megrendelő 11

12 6 MELLÉKLETEK 12

13 6.1 Szolgáltatáskatalógus revnav ERP vállalatirányítási rendszer modulok Beszerzési modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Beszerzési partnerek adatainak kezelése Beszerzési partnerek termékeinek nyilvántartása Beszerzési kedvezmények kezelése Beszerzési árlista kezelése Ajánlatkérések támogatása; Gyártásból érkező előrejelzések kezelése; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége Beszerzési modul A modul a hatékonyabb, gyorsabb, tökéletesebb munkavégzés megvalósítását nyújtja. A beszerzéssel kapcsolatos munkafolyamatok támogatását végzi. A beszerzési partnerek nyilvántartása a generált adatok rendszerben tárolása, azok hasznosítása, kimutatások készítése egyszerűvé válik a Beszerzési modul segítségével. 13

14 Áruforgalom, értékesítés modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Áruforgalom, értékesítés modul A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Ajánlatkérések támogatása; Ajánlatkészítés támogatása; Ajánlati árazás, kedvezmények kezelése több szinten; Áruforgalom támogatása készletfigyelési funkciókkal; Kiszállítási dokumentációk készítése (szállítólevél, számla); Visszárukezelés Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége A szervezet értékesítési folyamatainak támogatása modul fő funkciója, mely alkalmazás lehetővé teszi, hogy az áruforgalomról minél pontosabb és teljesebb képet kapjunk, vonatkozó adatok értékelésével. Bevezetésével precízebben és hatékonyabban végezheti eddig megszokott munkafolyamatait. 14

15 Logisztikai modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása Logisztikai modulok (készletgazdálkodás, raktározás, kiszállítás stb.) A modul részét képező Raktárkezelés teljes körűen integrálja a raktárkezelési műveleteket a vállalat többi tevékenységével. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési, a beszerzési és a raktárkezelési részleg közösen és egyidejűleg használhatja és dolgozhatja fel az adatokat. Ezen felül segítségével jobban kézben tartható az anyagok raktáron belüli mozgása és tárolása, maximális hatékonysággal szervezhető az áruk beérkezése és szállítása, optimálisan kihasználható a raktárterület, és mindig pontosan tudható, mi hol van tárolva. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Cikkcsoportosítás, cikktörzs kezelés; Sarzs- és sorozatszámok kezelése; Készletek mennyiségben, értékben történő nyilvántartása; Készletgazdálkodás elemzése; Minimális készlet, biztonsági készlet meghatározása, figyelése; Készletszint figyelése a beszerzési, értékesítési és termelési modulokból érkező adatok alapján; Gyártásból érkező előrejelzések kezelése; Raktárirányítás; Leltározás; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 15

16 Pénzügyi / számviteli modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Pénzügyi / számviteli modulok A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Vevő folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Szállítói folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Bankszámla és pénztárkezelés; Banki kommunikáció Devizák kezelése; ÁFA és egyéb adók kezelése; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; Főkönyvi könyvelés; Tárgyi eszközök, azok állományváltozásainak nyilvántartása; Beszámolók készítése, a folyamat hatékony támogatása; Költségtervezés támogatása; Tevékenység alapú költségelemzés; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége A modul bevezetésével a pénzügyi adatok könnyedén elérhetők, amivel nem csupán a jellemző trendek felismerése válik egyszerűbbé, de egyben javul az üzleti tevékenységek áttekinthetősége is. A megbúvó lehetőségek feltárása révén a vállalatok jobban átlátják üzletvitelüket, az ily módon szerzett tudás pedig a vállalat egészének hasznára fordítható. Valós idejű információk, számos szűrési lehetőség, és integrált funkcionalitás segíti a megfelelő döntéshozatalt. 16

17 Számlázási modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása Számlázási modul A vállalat számláinak és bizonylatainak archiválását, visszakeresését és kezelését teszi lehetővé a lehető leghatékonyabb módon. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Számlák archiválása, visszakereshetősége (a törvényi előírások szerint); Szigorú számadású bizonylatok kezelése (APEH engedély); Integrálás a pénzügyi / számviteli modulokkal; Pénztárkezelés; Házi pénztár Különböző fizetési módok (kézpénz, bankkártya, átutalás) kezelése; Devizák kezelése; Vevő törzsadat nyilvántartás; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; ÁFA kezelése; Minimális manuális tevékenységet igénylő adatbevitel, intelligens felhasználói felület. Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 17

18 Karbantartás, szolgáltatás menedzsment modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Karbantartás, szolgáltatás menedzsment modul A szolgáltatás leírása Szervíztevékenységek és az ahhoz kapcsolódó szerződések nyilvántartása és nyomonkövetése az adott szervezet életében. Hatékony megoldás az ütemezés és munkaelosztás során. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Szervizfeladatok ütemezése, munkaelosztás és diszpécserközpont támogatása; Szervizszerződések nyilvántartása; Szervizrendelések kezelése; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 18

19 Projektmenedzsment modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Projektmenedzsment modul A szolgáltatás leírása Projektek tervezése és végrehatjása, a költségek nyomon követése, a projektek különböző szempontok szerinti elemzése. A sikeres projektirányítás elképzelhetetlen a naprakész áttekintés, a részletes tervezés és az objektív adatokon alapuló utólagos elemzések lehetősége nélkül. A Projektek alkalmazásterület hathatós segítséget nyújt az adott munka vagy projekt költségeivel és kiszámlázásával kapcsolatos számviteli és tervezési feladatok ellátásában. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Az ügyféligények és követelmények rendszerben történő leképzése testre szabással, illetve fejlesztéssel; Tegye lehetővé több portfolió/ projekt együttes kezelését; Támogatja a projektekhez rendelt erőforrások (pénzügyi, humán, technikai, információ) együttes kezelését és menedzselését; Erőforrások tervezése; Time sheet alapú erőforrás nyilvántartás; Projekt kontrolling; Tegye lehetővé a projekthez tartozó feladatlisták, határidők, illetve erőforrások közötti összefüggések leképzését; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 19

20 Termelési, szolgáltatási és kereskedelmi folyamatok támogatása modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Termelési folyamatok támogatása A szolgáltatás leírása Az alkalmazás biztosítja az új bevételi lehetőségek kiaknázásához szükséges rugalmasságot. Színvonalasabb kiszolgálást segíti elő, melynek eredményeként ügyfelei visszatérő vevőkké válnak. Ha azt tapasztalják, hogy rendeléseikről bármikor bármilyen kérdést meg tud válaszolni, eszükbe sem jut mástól rendelni. Gyors reagálás a vevők kérdéseire és változó igényeire versenyelőnyt biztosít. A rendelési ígéretek kezelésének köszönhetően ügyfeleinek szükség esetén rögtön megbízható szállítási határidőt adhat. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Gyártási folyamat tervezése, szükségletszámítás készletfigyelés; A beszerzés számára előrejelzések biztosítása a gyártási terveknek megfelelően; Gyártási folyamat követése (ütemezés, gyári szám kezelés, visszakereshetőség támogatása stb.); Minőségbiztosítási rendszer támogatása a gyártási folyamatban; Összeszerelés alapú gyártás (discrete manufacturing) és recepteken alapuló folyamatos gyártás támogatása (process manufacturing); Gyártmánystruktúra, receptváltozatok és alternatívák kezelése; Hulladékkezelés Selejtkezelés Teljes életciklus követés (tervezés, prototípus, próbagyártás, gyártás); Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Szolgáltatási folyamat tervezése, szükségletszámítás Szolgáltatási folyamat támogatása, követése Minőségbiztosítási rendszer támogatása a szolgáltatási folyamatban Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 20

21 6.1.2 Iroda++ Integrált ügyviteli rendszer modulok A szolgáltatás neve Iroda++ integrált ügyviteli rendszer A szolgáltatás leírása Az Iroda++ integrált ügyviteli rendszert kifejezetten olyan kisebb cégeknek ajánljuk, akik könnyen, gyorsan költséghatékony módszerrel átláthatóvá szeretnék tenni működésüket. Teljes mértékben testre szabható, továbbá egyéni igények szerint összeállított modulszerkezetére ad lehetőséget. Integrált, így az egyszer bevitt adatok a rendszer minden moduljában látszanak, mégis egyszerűen kezelhető az informatikai megoldásokról van, amik támogatják az egyedi megoldások használatát. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által modulok és funkcióik: Beszerzési modul Beszerzési partnerek adatainak kezelése Beszerzési kedvezmények kezelése Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása Áruforgalom, értékesítés modul Ajánlatkérések támogatása; Ajánlatkészítés támogatása; Ajánlati árazás, kedvezmények kezelése több szinten; Áruforgalom támogatása készletfigyelési funkciókkal; Kiszállítási dokumentációk készítése (szállítólevél, számla); Visszárukezelés Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Logisztikai modulok (készletgazdálkodás, raktározás, kiszállítás stb.) Cikkcsoportosítás, cikktörzskezelés; Sarzs- és sorozatszámok kezelése; Készletek mennyiségben, értékben történő nyilvántartása; Készletgazdálkodás elemzése; Minimális készlet, biztonsági készlet meghatározása, figyelése; Raktárirányítás; Leltározás; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Pénzügyi / számviteli modulok Vevő folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Szállítói folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Bankszámla és pénztárkezelés; Devizák kezelése; ÁFA és egyéb adók kezelése; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; Főkönyvi könyvelés; Tárgyi eszközök, azok állományváltozásainak nyilvántartása; Beszámolók készítése, a folyamat hatékony támogatása; Tevékenység alapú költségelemzés; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. 21

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2003. március 25. Utolsó módosítás: 2014. 01.21. Hatályos: 2014. 02.20-tól TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató neve, címe, elérhetősége... 5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SAP DMS azonosító:. SAP SRM azonosító:. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben