Szolgáltatási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szerződés"

Átírás

1 SZINTÉZIS SAAS Szolgáltatási szerződés SaaS szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási szerződés szoftver mint szolgáltatás nyújtásáról 1

2 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK A SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE Feltételek, Megrendelő oldali követelmények A bevezetés folyamata A bevezetés díjazásának meghatározása és viselés A SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSE Események bejelentése Incidensek kezelése Jogosultságmenedzsment Információbiztonság Szolgáltatások meghatározása ÁRAZÁS Változáskérések árazása PÉNZÜGYI, ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS SZOFTVER LICENSZEK JOGTISZTASÁGA TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK HARMADIK FÉL, ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE KÁRTÉRÍTÉS IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK VIS MAIOR KEZELÉSE EGYÉB FOGALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK Szolgáltatáskatalógus

3 6.1.1 revnav ERP vállalatirányítási rendszer modulok Iroda++ Integrált ügyviteli rendszer modulok revnav Ügyfélkezelés (CRM) modulok revnav Folyamatmenedzsment, csoportmunka modulok Egyéb Irodai megoldások Szolgáltatási árlista Az egyes szolgáltatások bevezetésének díjai Az egyes szolgáltatások igénybevételének díja Az előre be nem árazott szolgáltatások Kedvezmények, igénybevétel feltételei Szolgáltatási díj emelése Kötbér Megrendelt szolgáltatások Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) Értelmező rendelkezések A szolgáltatás nyújtása A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Megrendelő oldali minimum hardver és infrastruktúra követelmények Megrendelői támogatás módja és igénybevétele Kapcsolódó dokumentációk Szolgáltatási szint jelentés Szolgáltatási szint sértések Szolgáltatási szint megállapodás felülvizsgálatának szabályai Egyedi bevezetési költségszámítás

4 amely létrejött egyrészről Cégnév: Szintézis Informatikai ZRt. (a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: H-9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő neve: (KERESKEDELMI ÉS HITEL BANK ZRT.) Szabó István másrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő neve: (a továbbiakban: Megrendelő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1 PREAMBULUM A Szolgáltató alkalmazás szolgáltató központot működtet, amelyen keresztül professzionális informatikai alkalmazásokat, mint SaaS szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő számára. A szolgáltatások részletes leírását az 1. sz. mellékletként csatolt szolgáltatás katalógus tartalmazza. 2 ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK Szolgáltató és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások folyamatos, az igényelt szintnek megfelelő nyújtásához legalább az alább részletezett műszaki feltételekkel és eljárásokkal rendelkeznie kell. 4

5 2.1 A SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE Feltételek, Megrendelő oldali követelmények A Szolgáltatás igénybevételéhez legalább Pentium IV processzorral, 512MB RAM-mal, 40GB háttértárolóval rendelkező számítógép szükséges. Továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez működő min. 1Mbit/s feltöltési és 2 Mbit/s letöltési sávszélességű internet kapcsolatra van szükség. A szolgáltatás igénybevételéhez, Megrendelői oldalról szükség van az eléréshez szükséges eszközök meglétére és azok üzemképes állapotára a Megrendelővel kötött egyedi szerződés érvényességének idejére, melynek biztosítása a Megrendelő kötelessége A bevezetés folyamata A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Megrendelő a 2. számú mellékeltben feltüntetett szolgáltatások közül igényelt elemeket egyedileg testre szabja és azokat Megrendelő dedikált felhasználói számára leoktassa, vagy felhasználási dokumentációjukat átadja. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül, felveszi a kapcsolatot elektronikus, illetve telefonos úton a Megrendelő kijelölt kapcsolattartójával, adategyeztetés céljából. A Szolgáltató a teljes körű igényfelmérés megvalósításához törekszik a Megrendelővel történő többszöri személyes adategyeztetésre. Az egyeztetéseket követően Szolgáltató egyedi bevezetési költségszámítást készít. Amennyiben a Megrendelő elfogja a részére kidolgozott egyedi bevezetési költségszámítást, úgy aláírva 20 munkanapon belül a Szolgáltató részére vissza kell juttassa, mely a szerződés mellékeltét képező egyedi megrendelésnek minősül. Ennek hiányában a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, ami egyben a szolgáltatás elindítását felfüggeszti A bevezetés díjazásának meghatározása és viselés A Szolgáltató a szolgáltatás Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásakor egyszeri, bevezetési díjat számít fel. A bevezetési díj a modulonként és felhasználónként meghatározott fix díj és a szolgáltatás biztosításához szükséges változó, erőforrás-ráfordítás alapon meghatározott változó díj összege. A szükséges erőforrásigényt fejlesztői embernap bontásban a Megrendelő által elfogadott 4. számú mellékeltben rögzített Egyedi bevezetési költségszámítás tartalmaz. A felhasználók nevesítésének díját illetve a testreszabási és konzultációs szakértői órabéreket a 2. számú melléklet, vagyis az Árlista tartalmazza. A konzultációs és testreszabási órák száma Megrendelőként eltérően alakul, a Megrendelő igényeinek illetve Megrendelő szervezeti struktúrájának, illetve egyéb tényezőknek megfelelően. Ezért a szakértői órák mértékét egy előzetes felmérést követően a Szolgáltató a Megrendelő számára egyedi bevezetési költségszámításban ismerteti. A Szolgáltató részére a Megrendelő a bevezetési díjat a szolgáltatás bevezetését követő első elszámolási időszakra vonatkozó szolgáltatási díjjal együtt köteles megfizetni. 5

6 2.2 A SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSE Események bejelentése A Szolgáltató a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos események bejelentése (így különösen: incidensek jelzése, szolgáltatáskérések bejelentése, jogosultsági kérések) céljából Service Desket működtet. A Service Desk vállalt minőségi paramétereinek meghatározását (mérési mód, célérték, eltérések kezelése) a szolgáltatási szint megállapodás tartalmazza, melynek mintája 2. számú mellékleteként szerepel Incidensek kezelése A Szolgáltató köteles a szolgáltatás megállapodás szerinti szintjének észlelt csökkenését vagy kiesését, továbbá a biztonsági szabályok megsértését incidensként kezelni és az incidenseket a szolgáltatási szint megállapodásban vállalt minőségi paraméterek biztosítása mellett elhárítani. A Megrendelő az incidens kezelésében, megkerülő megoldások bevezetésében köteles a tőle elvárható módon a Szolgáltatóval együttműködni. Az együttműködés ki kell, hogy terjedjen az incidens behatárolásában való közreműködésre (információszolgáltatás az incidensről) az incidens elhárításában való Megrendelői közreműködésre az incidens elhárításának tényének ellenőrzésére. A részletes rendelkezéseket és a kapcsolódó minőségi paramétereket a szolgáltatási szint megállapodás tartalmazza Jogosultságmenedzsment A Szolgáltató vállalja, hogy az általa biztosított alkalmazás-szolgáltatásokat megfelelő jogosultsági rendszerrel látja el. Jogosultság kezelés terén a Szolgáltató köteles: Biztosítani, hogy az egyes szolgáltatott alkalmazások használatakor a szolgáltatást igénybevevő egyes jogi személyek csakis és kizárólag a saját adataikhoz férjenek hozzá. Biztosítani, hogy az alkalmazások Megrendelői egyedi azonosítókon keresztül férjenek hozzá az alkalmazáshoz. Biztosítani, hogy a jogosultság kezelésben megkülönböztetetten kezeli az üzemeltetői és Megrendelői jogosultságokat. Biztosítani a jelszavak Megrendelő általi változtatásának lehetőségét. Biztosítani, hogy az alkalmazások a jelszavakat csak titkosítva tárolják. A Szolgáltató a Megrendelő számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerepeket és jogosultságokat (a szerepek felhasználókhoz rendelését) az egyéni Megrendelői megállapodásban foglaltak szerint biztosítja Információbiztonság A szolgáltatáshoz kapcsolódó információbiztonság megvalósításához a Szolgáltató vállalja: megfelelő biztonságirányítási rendszer kialakítását és annak folyamatos, szabályozások szerinti működésének biztosítását; 6

7 a személyzet megfelelő kiválasztását, a hozzáférések megfelelő elkülönítését és korlátozását; a használt eszközök biztonsági szempontú megfelelőségének biztosítását; a biztonsági incidensek kivizsgálását, a tapasztalatoknak megfelelően a szabályozások szükség szerinti módosítását. Az információbiztonság elérése érdekében a Megrendelő köteles: biztosítani a hozzáféréshez kapott azonosítók, jelszavak, eljárások megfelelő kezelését; a Szolgáltató felé a biztonsági incidenseket az elérhető legrövidebb időn belül jelezni; a Szolgáltatóval együttműködni a biztonsági incidensek nyomozása során; a szolgáltatás eléréshez használt infrastruktúráját a Szolgáltató által meghatározott elvárásoknak megfelelően kialakítani (SLA 3. sz. melléklet). A szolgáltatástól függően a Megrendelő és a Szolgáltató közösen határozzák meg a fokozottan érzékeny adatok körét, továbbá az ehhez kapcsolódóan bevezetendő biztonsági szabályokat Szolgáltatások meghatározása A Szolgáltató a Megrendelő számára az egyedi megállapodásban rögzített szolgáltatásokat a jelen szerződés mellékleteként szereplő Szolgáltatási Szint Megállapodásban meghatározott feltételekkel és paraméterekkel nyújtja. 2.3 ÁRAZÁS A szolgáltatás elemeinek árazását az 2. számú melléklete (Árlista) tartalmazza. Bevezetési költségek a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározása Változáskérések árazása Amennyiben a már érvényes egyedi szerződéssel rendelkező Megrendelő oldaláról egy meglévő szolgáltatást érintően változtatás igénye merül fel, úgy az szerződésmódosítás formájában kerül meghatározásra. 3 PÉNZÜGYI, ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOZÁS 3.1 FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS A Szolgáltató a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokról a jelen szerződés, illetve a mellékleteként szereplő árlista alapján szolgáltatási díjat számít fel. A szolgáltatási díjról az egyedi megállapodásban rögzített nagyságú szolgáltatási időszakot (teljesítést) követően 15 banki napos fizetési határidővel számlát állít ki, amelyre vonatkozóan a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Megrendelő kifogással élhet. A kifogást a Szolgáltató felé a Megrendelő írásban köteles jelezni. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. A késedelmi kamat mértékéről Szolgáltató késedelmi kamatközlő levelet küld Megrendelőnek. A kifogásolt számlát, illetve tételeket a Szolgáltató köteles felülvizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt 8 napon belül írásban tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg köteles a helyesbítő számlát is megküldeni. A Megrendelő általi kifogásolásnak a fizetési határidőre halasztó hatálya nincsen. 7

8 4 A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Szolgáltató részéről: Kereskedelmi kérdések Név: Telefonszám: Műszaki kérdések Név: Telefonszám: Megrendelő részéről: Kereskedelmi kérdések Név: Telefonszám: Műszaki kérdések Név: Telefonszám: ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a Megrendelői adatok és üzleti titkok védelméért, a Szolgáltató által használt rendszerek biztonságáért, de felelőssége nem terjed ki a felhasznált harmadik fél által szállított szoftverek által tartalmazott biztonsági rések és hibák által okozott károkra. A Szolgáltató alkalmaz rendszeres frissítéseket, illetve használja az alkalmazott szoftverek szokásos védelmi módszereit. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik fél számára nem szolgáltathatja ki, melyért nem szándékos adatvédelmi incidens esetén legfeljebb az éves szolgáltatási díj mértékével megegyező mértékű, egyéb esetben teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik A Szolgáltató kötelezettséget vállal a tudomására jutott üzleti titkok védelmére, így különösen: a Megrendelő üzleti gyakorlatát, stratégiáját, tervezett lépéseit harmadik féllel nem közölheti; biztosítja a kizárólag egy adott Megrendelő számára fejlesztett speciális modulok, üzleti logika kizárólagos használatát. Az adatok kiadásának tilalma nem vonatkozik a hatályos jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A Megrendelőkre vonatkozó adatok kezelőjeként működő Szolgáltató az adatokat külső adatfeldolgozó részére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint adhatja át. A szolgáltatások teljes vagy részleges felmondása esetén a Szolgáltató köteles az adott Megrendelő ügyféladatait térítésmentesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 30 napon keresztül a 8

9 Megrendelő által értelmezhető formátumban, valamint köteles azokat a szolgáltatás megszüntetése után 30 napon belül a mentésekből is törölni. 4.2 SZOFTVER LICENSZEK JOGTISZTASÁGA A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag jogtiszta szellemi terméket használnak fel, valamint megfelelő jogosultságot szerzett azok jelen szerződés céljára történő felhasználására, illetőleg használatának jelen szerződés feltételei szerint Megrendelő részére történő átengedésére. A jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltató által saját nevében végzett tevékenységek során létrejövő szellemi alkotások tulajdonjoga Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató teljes körű garanciát vállal a tekintetben, hogy az általa szolgáltatott alkalmazások jogtiszta informatikai megoldások. A Szolgáltató garantálja a Megrendelő szerződésszerű együttműködése esetén a használathoz szükséges Megrendelői licenc jogok biztosítását (tovább adását vagy használatba adását) a Megrendelő számára. Ennek érdekében a Szolgáltató köteles a szolgáltatás megvalósításához olyan szoftvereket alkalmazni, amelyek kapcsán jogosult a felhasználáshoz kötődő licenc jogokat a Megrendelő számára biztosítani. A Szolgáltató köteles a Megrendelő kérésére a jogtisztaságot igazoló dokumentumokat hozzáférhetővé tenni. A Megrendelő semmilyen felelősséggel nem tartozik azokért a károkért, amelyek a Szolgáltató által alkalmazott nem jogtiszta szoftverek használatából erednek. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által, a szolgáltatás keretében számára biztosított licenceket a Szolgáltatóval megkötött szerződésnek megfelelően felhasználni. A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, jogkövetkezményekért, amelyek a Megrendelő nem szerződésszerű licenc használatából erednek. A Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett anyagok és adatok tartalmáért, az elhelyezett anyagokkal kapcsolatos szerzői jogvédelmi rendelkezések betartásáért a Megrendelő felelős. A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett anyagok és adatok jogtisztaságát. 4.3 TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató a szolgáltatás hibás teljesítése esetén köteles a Megrendelő számára kötbért fizetni. A kötbérek struktúráját és összegét a szolgáltatási árlista tartalmazza. 4.4 HARMADIK FÉL, ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásába a Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül is jogosult alvállalkozót bevonni, akinek munkájáért teljes felelősséggel tartozik. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók az információbiztonsági és adatvédelmi szabályokat betartsák. A Megrendelő a szolgáltatás harmadik fél részére történő továbbadására csak a Szolgáltató külön engedélyével jogosult. 9

10 4.5 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE A Szolgáltató köteles a szolgáltatási feltételeinek bárminemű megváltozását a módosulás hatályba lépését megelőzően 15 nappal honlapján közzétenni, illetve a módosulásról köteles a Megrendelőt értesíteni a hatályba lépést megelőzően 15 nappal. A Megrendelővel kötött egyedi szerződés módosítására a Felek közös megegyezésével kerülhet sor. Az egyedi szerződést rendes felmondással a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A Megrendelő részéről történő rendes felmondás az alábbi módon történhet: a hűségidőszak eltelte után 30 napos felmondási idővel Szolgáltató nem kérhet semmilyen felmondáshoz kötődő ellenszolgáltatási díjat a Megrendelőtől, amennyiben a Megrendelő normál felmondás keretében lemondja valamely szolgáltatás igénybevételét. Szolgáltató azonnali hatályú felmondással felmondhatja az egyedi szerződést, amennyiben: A Megrendelő egy hónapnál nagyobb elmaradásban van a szolgáltatási díjak fizetésével és erről Szolgáltató Megrendelőt írásban minimum két alkalommal értesítette. Megrendelő megsérti a licenc felhasználási szabályokat. Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását az illetékes bíróság elrendeli, vagy végelszámolási eljárás megindításáról az illetékes cégbíróság által hozott végzés a Cégközlönyben közzétételre került. Megrendelő azonnali hatályú felmondással felmondhatja az egyedi szerződést, amennyiben: Szolgáltató bizonyíthatóan megsértette az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket Szolgáltató bizonyíthatóan megsértette a szoftver licencek jogtisztaságára vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben Szolgáltató 3 esetben megsértette az SLA-ban vállalat kötelezettségeit. 4.6 VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE A Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 4.7 KÁRTÉRÍTÉS A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan kizárólag a Megrendelő közvetlen káráért tartozik felelősséggel, a kár értékének meghatározásához jogosult külső szakértő segítségét igénybe venni. A Szolgáltatónak és a Megrendelőnek a kár bekövetkezését követően kárenyhítési kötelezettsége van. 10

11 4.8 IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések eldöntésében a magyar jog, illetve a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 4.9 VIS MAIOR KEZELÉSE Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (így különösen: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, kötelesek tájékoztatni, továbbá mindent meg kell tenniük a vis maior hatásának csökkentése és a szerződés teljesítése érdekében. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 5 EGYÉB 5.1 FOGALOMJEGYZÉK SaaS szolgáltatás: Software as a Service. Alkalmazás (szoftver) biztosítása a Megrendelőknek szolgáltatásként. A szolgáltatás menedzselt informatikai alkalmazás biztosítását jelenti, így az alkalmazás napi működtetését, üzemeltetését, felügyeletét a szolgáltató végzi, ezért szerződéses felelősséget vállal; az alkalmazás szerver oldali infrastruktúrája, az alkalmazás licenszek a szolgáltató eszközei közt vannak nyilvántartva; a szolgáltató a szolgáltatást írásban foglalt egyedi szerződésen keresztül biztosítja a Megrendelő számára. Miskolc, Szolgáltató Megrendelő 11

12 6 MELLÉKLETEK 12

13 6.1 Szolgáltatáskatalógus revnav ERP vállalatirányítási rendszer modulok Beszerzési modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Beszerzési partnerek adatainak kezelése Beszerzési partnerek termékeinek nyilvántartása Beszerzési kedvezmények kezelése Beszerzési árlista kezelése Ajánlatkérések támogatása; Gyártásból érkező előrejelzések kezelése; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége Beszerzési modul A modul a hatékonyabb, gyorsabb, tökéletesebb munkavégzés megvalósítását nyújtja. A beszerzéssel kapcsolatos munkafolyamatok támogatását végzi. A beszerzési partnerek nyilvántartása a generált adatok rendszerben tárolása, azok hasznosítása, kimutatások készítése egyszerűvé válik a Beszerzési modul segítségével. 13

14 Áruforgalom, értékesítés modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Áruforgalom, értékesítés modul A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Ajánlatkérések támogatása; Ajánlatkészítés támogatása; Ajánlati árazás, kedvezmények kezelése több szinten; Áruforgalom támogatása készletfigyelési funkciókkal; Kiszállítási dokumentációk készítése (szállítólevél, számla); Visszárukezelés Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége A szervezet értékesítési folyamatainak támogatása modul fő funkciója, mely alkalmazás lehetővé teszi, hogy az áruforgalomról minél pontosabb és teljesebb képet kapjunk, vonatkozó adatok értékelésével. Bevezetésével precízebben és hatékonyabban végezheti eddig megszokott munkafolyamatait. 14

15 Logisztikai modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása Logisztikai modulok (készletgazdálkodás, raktározás, kiszállítás stb.) A modul részét képező Raktárkezelés teljes körűen integrálja a raktárkezelési műveleteket a vállalat többi tevékenységével. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési, a beszerzési és a raktárkezelési részleg közösen és egyidejűleg használhatja és dolgozhatja fel az adatokat. Ezen felül segítségével jobban kézben tartható az anyagok raktáron belüli mozgása és tárolása, maximális hatékonysággal szervezhető az áruk beérkezése és szállítása, optimálisan kihasználható a raktárterület, és mindig pontosan tudható, mi hol van tárolva. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Cikkcsoportosítás, cikktörzs kezelés; Sarzs- és sorozatszámok kezelése; Készletek mennyiségben, értékben történő nyilvántartása; Készletgazdálkodás elemzése; Minimális készlet, biztonsági készlet meghatározása, figyelése; Készletszint figyelése a beszerzési, értékesítési és termelési modulokból érkező adatok alapján; Gyártásból érkező előrejelzések kezelése; Raktárirányítás; Leltározás; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 15

16 Pénzügyi / számviteli modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Pénzügyi / számviteli modulok A szolgáltatás leírása A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Vevő folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Szállítói folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Bankszámla és pénztárkezelés; Banki kommunikáció Devizák kezelése; ÁFA és egyéb adók kezelése; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; Főkönyvi könyvelés; Tárgyi eszközök, azok állományváltozásainak nyilvántartása; Beszámolók készítése, a folyamat hatékony támogatása; Költségtervezés támogatása; Tevékenység alapú költségelemzés; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége A modul bevezetésével a pénzügyi adatok könnyedén elérhetők, amivel nem csupán a jellemző trendek felismerése válik egyszerűbbé, de egyben javul az üzleti tevékenységek áttekinthetősége is. A megbúvó lehetőségek feltárása révén a vállalatok jobban átlátják üzletvitelüket, az ily módon szerzett tudás pedig a vállalat egészének hasznára fordítható. Valós idejű információk, számos szűrési lehetőség, és integrált funkcionalitás segíti a megfelelő döntéshozatalt. 16

17 Számlázási modul szolgáltatás A szolgáltatás neve A szolgáltatás leírása Számlázási modul A vállalat számláinak és bizonylatainak archiválását, visszakeresését és kezelését teszi lehetővé a lehető leghatékonyabb módon. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Számlák archiválása, visszakereshetősége (a törvényi előírások szerint); Szigorú számadású bizonylatok kezelése (APEH engedély); Integrálás a pénzügyi / számviteli modulokkal; Pénztárkezelés; Házi pénztár Különböző fizetési módok (kézpénz, bankkártya, átutalás) kezelése; Devizák kezelése; Vevő törzsadat nyilvántartás; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; ÁFA kezelése; Minimális manuális tevékenységet igénylő adatbevitel, intelligens felhasználói felület. Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 17

18 Karbantartás, szolgáltatás menedzsment modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Karbantartás, szolgáltatás menedzsment modul A szolgáltatás leírása Szervíztevékenységek és az ahhoz kapcsolódó szerződések nyilvántartása és nyomonkövetése az adott szervezet életében. Hatékony megoldás az ütemezés és munkaelosztás során. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Szervizfeladatok ütemezése, munkaelosztás és diszpécserközpont támogatása; Szervizszerződések nyilvántartása; Szervizrendelések kezelése; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 18

19 Projektmenedzsment modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Projektmenedzsment modul A szolgáltatás leírása Projektek tervezése és végrehatjása, a költségek nyomon követése, a projektek különböző szempontok szerinti elemzése. A sikeres projektirányítás elképzelhetetlen a naprakész áttekintés, a részletes tervezés és az objektív adatokon alapuló utólagos elemzések lehetősége nélkül. A Projektek alkalmazásterület hathatós segítséget nyújt az adott munka vagy projekt költségeivel és kiszámlázásával kapcsolatos számviteli és tervezési feladatok ellátásában. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Az ügyféligények és követelmények rendszerben történő leképzése testre szabással, illetve fejlesztéssel; Tegye lehetővé több portfolió/ projekt együttes kezelését; Támogatja a projektekhez rendelt erőforrások (pénzügyi, humán, technikai, információ) együttes kezelését és menedzselését; Erőforrások tervezése; Time sheet alapú erőforrás nyilvántartás; Projekt kontrolling; Tegye lehetővé a projekthez tartozó feladatlisták, határidők, illetve erőforrások közötti összefüggések leképzését; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 19

20 Termelési, szolgáltatási és kereskedelmi folyamatok támogatása modul szolgáltatás A szolgáltatás neve Termelési folyamatok támogatása A szolgáltatás leírása Az alkalmazás biztosítja az új bevételi lehetőségek kiaknázásához szükséges rugalmasságot. Színvonalasabb kiszolgálást segíti elő, melynek eredményeként ügyfelei visszatérő vevőkké válnak. Ha azt tapasztalják, hogy rendeléseikről bármikor bármilyen kérdést meg tud válaszolni, eszükbe sem jut mástól rendelni. Gyors reagálás a vevők kérdéseire és változó igényeire versenyelőnyt biztosít. A rendelési ígéretek kezelésének köszönhetően ügyfeleinek szükség esetén rögtön megbízható szállítási határidőt adhat. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által teljesített elemek: Gyártási folyamat tervezése, szükségletszámítás készletfigyelés; A beszerzés számára előrejelzések biztosítása a gyártási terveknek megfelelően; Gyártási folyamat követése (ütemezés, gyári szám kezelés, visszakereshetőség támogatása stb.); Minőségbiztosítási rendszer támogatása a gyártási folyamatban; Összeszerelés alapú gyártás (discrete manufacturing) és recepteken alapuló folyamatos gyártás támogatása (process manufacturing); Gyártmánystruktúra, receptváltozatok és alternatívák kezelése; Hulladékkezelés Selejtkezelés Teljes életciklus követés (tervezés, prototípus, próbagyártás, gyártás); Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Szolgáltatási folyamat tervezése, szükségletszámítás Szolgáltatási folyamat támogatása, követése Minőségbiztosítási rendszer támogatása a szolgáltatási folyamatban Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása A szolgáltatás státusza A szolgáltatás érvényessége 20

21 6.1.2 Iroda++ Integrált ügyviteli rendszer modulok A szolgáltatás neve Iroda++ integrált ügyviteli rendszer A szolgáltatás leírása Az Iroda++ integrált ügyviteli rendszert kifejezetten olyan kisebb cégeknek ajánljuk, akik könnyen, gyorsan költséghatékony módszerrel átláthatóvá szeretnék tenni működésüket. Teljes mértékben testre szabható, továbbá egyéni igények szerint összeállított modulszerkezetére ad lehetőséget. Integrált, így az egyszer bevitt adatok a rendszer minden moduljában látszanak, mégis egyszerűen kezelhető az informatikai megoldásokról van, amik támogatják az egyedi megoldások használatát. A szolgáltatás elemei A szolgáltatás által modulok és funkcióik: Beszerzési modul Beszerzési partnerek adatainak kezelése Beszerzési kedvezmények kezelése Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása Áruforgalom, értékesítés modul Ajánlatkérések támogatása; Ajánlatkészítés támogatása; Ajánlati árazás, kedvezmények kezelése több szinten; Áruforgalom támogatása készletfigyelési funkciókkal; Kiszállítási dokumentációk készítése (szállítólevél, számla); Visszárukezelés Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Logisztikai modulok (készletgazdálkodás, raktározás, kiszállítás stb.) Cikkcsoportosítás, cikktörzskezelés; Sarzs- és sorozatszámok kezelése; Készletek mennyiségben, értékben történő nyilvántartása; Készletgazdálkodás elemzése; Minimális készlet, biztonsági készlet meghatározása, figyelése; Raktárirányítás; Leltározás; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. Pénzügyi / számviteli modulok Vevő folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Szállítói folyószámlák kezelése, nyilvántartása; Bankszámla és pénztárkezelés; Devizák kezelése; ÁFA és egyéb adók kezelése; A magyar szabályozási környezetnek megfelelő működés; Főkönyvi könyvelés; Tárgyi eszközök, azok állományváltozásainak nyilvántartása; Beszámolók készítése, a folyamat hatékony támogatása; Tevékenység alapú költségelemzés; Felhasználói és adminisztrátori tevékenységek naplózása. 21

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA)

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) Jade Szoft Kft. és a Megrendelő között 1. A jelen Megállapodás tárgya és hatálya 1.1. A jelen Megállapodás tárgya 1.2. A jelen Megállapodás célja, hatóköre 1.3. A

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6 by TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 KERESKEDELMI AJÁNLAT...4 VEVŐI MEGRENDELÉS...4 BESZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS...5 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE...

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben