ǹȟijȝȓį țțȟșijȓȡį ȅįșȗȓiȣ ȤȡȒıİȦȢ Motorlu Pompa Kullanma kõlavuzu Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Spalinowa Pompa Wodna Instrukcja obsáugi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ǹȟijȝȓį țțȟșijȓȡį ȅįșȗȓiȣ ȤȡȒıİȦȢ Motorlu Pompa Kullanma kõlavuzu Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Spalinowa Pompa Wodna Instrukcja obsáugi"

Átírás

1 EW1050H EW1060H GB Engine Pump Instruction Manual F Pompe à Eaux Claires Manuel d instructions D Benzinmotorpumpe Betriebsanleitung I Pompa motore Istruzioni per l uso NL Motorpomp Gebruiksaanwijzing E Bomba de Motor a Gasolina Manual de instrucciones P Motobomba Manual de instruções DK Motorpumpe Brugsanvisning GR TR Motorlu Pompa Kullanma k lavuzu UA PL Spalinowa Pompa Wodna Instrukcja obs ugi RO Motopomp Manual de instruc iuni HU Benzinmotoros szivattyú Használati útmutató SK Motorové erpadlo Návod na obsluhu CZ Motorové erpadlo Návod k obsluze S Motorpump Bruksanvisning N Motorpumpe Bruksanvisning FIN Moottoripumppu Käyttöohje LV Dzin ja s knis Lietošanas rokasgr mata LT Variklio siurblys Naudojimo instrukcija EE Mootorpump Kasutusjuhend RUS

2 EW1050H EW1060H

3 L H 6 7 3

4 mm 0.8 mm (0.028" 0.023")

5 MAGYAR (Eredeti utasítások) 1 Záródugó (feltöltés) 2 Nyomócsonk 3 Szívócsonk 4 Záródugó (leeresztés) 5 Szivattyúház 6 Fogantyú 7 Gyújtógyertyafedél 8 Leveg sz r 9 Tanksapka 10 Üzemanyagtartály 11 Dúsítópumpa 12 I-O (be/ki) kapcsoló 13 Kipufogó Az ábrák jelmagyarázata 14 Szívatókar 15 Berántózsinór fogantyúja 16 Berántószerkezet 17 Nívópálca 18 Tartóváz 19 Gázkar 20 Tömítés 21 Töml csatlakozó 22 Szárnyas csavaranya 23 Töml szorító bilincs 24 Töml 25 Záródugó (feltöltés) 26 Nyomócsonk 27 Szívócsonk 28 Sz r 29 Töml (opcionális kiegészít ) 30 Nívópálca 31 Felsz szint 32 Alsó szint 33 Tanksapka 34 Felsz szint 35 Üzemanyagtartály 36 Üzemanyagcs Köszönjük, hogy MAKITA benzinmotoros szivattyút vásárolt. Biztos lehet benne, hogy jó döntést hozott, a MAKITA benzinmotoros szivattyú megvásárlásával, mivel ez a berendezés hosszú termékfejlesztési folyamat, valamint több évnyi megszerzett tudás és tapasztalat eredménye. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztató füzetet, amely részletesen ismerteti a gép kiváló m ködési jellemz it. Az ebben lév információk hozzásegítik ahhoz, hogy a MAKITA benzinmotoros szivattyút a legnagyobb megelégedésére használhassa. SZIMBÓLUMOK A kezel i kézikönyv olvasása közben az alábbi szimbólumokkal fog találkozni. Olvassa el a kezel i kézikönyvet, és tartsa be a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket. Különös gondossággal és odafigyeléssel járjon el. Soha ne üzemeltesse a motort zárt térben. Ne érintse meg a motort, amikor az forró. Nyílt láng használata tilos! A motor beindítása el tt ellen rizze az olajszintet. CE-jelölés A GÉP ÜZEMELTETÉSE EL TT KÉRJÜK, OLVASSA VÉGIG ÉS ÉRTELMEZZE AZ EBBEN A KEZEL I KÉZIKÖNYVBEN FOGLALTAKAT. A következ szimbólumok fontos biztonsági információkat jelölnek. Minden esetben tartsa be ezeket az utasításokat. A berendezés nem megfelel használata súlyos balesethez vezethet. VESZÉLY! Az utasítások be nem tartása halálesethez vagy súlyos sérüléshez vezethet. A jelzéssel ellátott utasítások figyelmen kívül hagyása a gépet kezel vagy annak környezetében tartózkodó személy, a gépet ellen rz vagy javító személy számára halálos vagy súlyos sérülés kockázatát jelenti. A jelzés olyan speciális óvintézkedéseket jelöl, amelyeket a személyi sérülés vagy a berendezésben bekövetkez kár elkerülése érdekében meg kell tenni. MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS szóval jelölt információk az eljárásokat teszik egyszer bbé és világosabbá. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ez a kezel i kézikönyv a berendezés általános használatát és a vonatkozó óvintézkedéseket tárgyalja. A berendezés üzembe helyezése el tt figyelmesen olvassa át ezt a kezel i kézikönyvet, és szigorúan tartsa be a biztonsági utasításokat. A kezel i kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, arra az esetre, ha kés bb szükség lenne rá. Ha elveszne vagy megsérülne ez a kezel i kézikönyv, haladéktalanul kérjen egy másodpéldányt a Makita hivatalos szervizközpontjától. Ha kölcsönadja vagy odaadja valakinek a berendezést, a géppel együtt minden esetben adja át a kezel i kézikönyvet és az egyéb tájékoztató anyagokat. Folyamatosan zajló kutatási és fejlesztési programunk eredményeképpen fenntartjuk a jogot a dokumentumban szerepl adatok el zetes értesítés nélkül történ módosítására. Az ebben a kézikönyvben szerepl ábrák és tartalmak eltérhetnek a tényleges termék jellemz it l. 123

6 Ha a további részleteket illet en segítségre lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakeresked vel vagy hivatalos Makita szervizközponttal. A gép rendeltetésszer használata Ez a berendezés kizárólag locsolásra és öntöz víz szivattyúzására használható. Ez a berendezés kizárólag tiszta víz szivattyúzására használható. VESZÉLY! Ne végezzen a berendezésen módosításokat és változtatásokat. Ne használja a berendezést a rendeltetésszer használattól eltér célra. Kizárólag eredeti, jóváhagyott cserealkatrészeket használjon karbantartáshoz és javításhoz. A fenti figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a berendezés súlyos károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. A KIPUFOGÓGÁZZAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Soha ne lélegezze be a kipufogógázokat. A kipufogógáz-keverék egy színtelen, szagtalan és rendkívül veszélyes gázt szén-monoxidot tartalmaz, amelynek belégzése eszméletvesztéshez vagy halálhoz vezethet. Soha ne üzemeltesse a motort zárt térben vagy rosszul szell z helyeken, például alagutakban, barlangokban stb. Fordítson különös figyelmet a motor üzemeltetésére, ha emberek vagy állatok tartózkodnak a közelben. A környezeti tárgyakat tartsa távol a kipufogócs t l. AZ ÜZEMANYAG-BETÖLTÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK Üzemanyag-betöltés el tt minden esetben állítsa le a motort. Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Ha kiömlik az üzemanyag, gondosan törölje le, és várjon a motor beindításával addig, amíg elpárolog a kiömlött üzemanyag maradványa. Üzemanyag betöltése után gy z djön meg arról, hogy a tanksapka a kiömlés megel zése érdekében megbízhatóan zár. T ZMEGEL ZÉS Ne használja a berendezést dohányzás közben és nyílt láng közelében. Ne használja a berendezést száraz bokrok, gallyak, rongyok és egyéb gyúlékony anyagok környezetében. Biztosítson legalább 1 méter távolságot a motor és a környez épületek, tereptárgyak között. Gondoskodjon arról, hogy a motor ne kerüljön gyúlékony és egyéb veszélyes anyagok (hulladék, rongyok, ken anyagok, robbanásveszélyes anyagok) közelébe. Csak az európai országok számára EU-megfelel ségi nyilatkozat Felel s gyártóként a Makita Corporation kijelenti, hogy a következ Makita gép(ek): A gép megnevezése: Benzinmotoros szivattyú Modellszám/típus: EW1050H, EW1060H M szaki adatok: lásd a M SZAKI ADATOK cím táblázatot sorozatgyártással el állított termék(ek), és megfelel(nek) a következ európai irányelveknek: 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/26/EU, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC A gépek gyártása a következ szabványokkal és el írásokkal összhangban történik: EN 809, EN A m szaki dokumentáció letéteményese: Makita International Europe Ltd., M szaki osztály, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia A megfelel ségnek a 2000/14/EC jel irányelv szerinti megállapítását az V. függelék szerint végeztük. Mért zajszint: 100,9 db(a) Garantált zajszint: 109 db(a) Tomoyasu Kato Igazgató Makita Corporation , Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN 124

7 M SZAKI ADATOK Megjegyzés: Az üzemeltetés során viseljen hallásvéd eszközt. EW1050H EW1060H Tömeg kg 5,8 7,3 Méret mm 327 x 231 x x 234 x 336 Típus Önfeltölt CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚ Átmér k (szívó-/nyomócsonk) hüvelyk 1 Teljes nyomómagasság m Maximális szállítási kapacitás l/perc Maximális szívómagasság m 8 8 Térfogat (üzemanyagtartály) l 0,5 0,65 Térfogat (olajtartály) l 0,08 0,1 Motor-henger rtartalom cm 3 24,5 33,5 Maximális motorteljesítmény kw perc 1 esetében 0,71 Karburátor típus Membrános perc 1 esetében 1,07 Gyújtásrendszer típus Szilárdtest-relés gyújtás Gyújtógyertya típus NGK CMR6A Gyertyaelektród-hézag mm 0,7 0,8 Üzemanyag Motorolaj Gépjárm vekben használatos benzin Az API-besorolásnak megfelel, SF vagy magasabb teljesítményosztályba sorolt (gépjárm vek négyütem motorjaihoz való) SAE 10W-30 olaj Alkalmazható vízh mérséklet C Hangnyomásszint L pa eq db (A) 88,4 88,4 Bizonytalansági K tényez db (A) 3 3 Hangteljesítményszint L wa, d db (A) Teljes nyomómagasság (m) EW1050H EW1060H Maximális szállítási kapacitás (l/perc) AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE (1. és 2. ábra) ÖSSZESZERELÉS (3. ábra) Miel tt bármilyen beavatkozást végezne a berendezésen, minden esetben állítsa le a motort. Csak azt követ en indítsa be a motort, miután teljesen összeállította a berendezést. A TÖML K FELSZERELÉSE 1. Szerelje fel a töml csatlakozókat a szivattyúra. A töml csatlakozók felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a tömítések a helyükön legyenek. 2. Cs bilinccsel rögzítse a töml ket a csatlakozócsonkokon. 125

8 Ellen rizze, hogy a cs bilincsek megfelel en szorítanake. 3. Csatlakoztassa a sz r t a szívótöml végére. MEGJEGYZÉS: Ha szívószakasz nem zár légmentesen, el fordulhat, hogy a szivattyú nem képes felszívni a vizet. Soha ne távolítsa el a sz r t, mert az esetlegesen felszívott idegen anyagok károsíthatják a szivattyút. Ellen rizze, hogy a cs bilincsek megfelel en szorítanak-e. ÜZEMELTETÉS EL TTI ELLEN RZÉSEK Miel tt bármilyen beavatkozást végezne a berendezésen, minden esetben állítsa le a motort. A szivattyúval kapcsolatos munkálatokat mindig sík és szilárd felületen végezze. A motor beindítását megel z en ellen rizze, hogy nincs-e a berendezésen meglazult csavar vagy csatlakozóelem. Vizsgálat vagy javítás alkalmával, amíg a motor és a kipufogó forró, ügyeljen arra, hogy sem a testfelülete, sem pedig a ruházata ne érjen ezekhez a részekhez. Fordítson kiemelt figyelmet a légcserére. Legyen tudatában a CO-mérgezés veszélyeinek. A MOTOROLAJ ELLEN RZÉSE ÉS UTÁNTÖLTÉSE (4. ábra) Leh lt motornál hajtsa végre az alábbi eljárást. Gondoskodjon arról, hogy a motor vízszintes helyzetben legyen. Az olajszint ellen rzéséhez ne csavarja be a nívópálcát az olajbetölt nyílásba. A nívópálcával ellen rizze, hogy az olajszint az alsó és a fels határ között van-e. Ha az olajszint az alsó határ alatt van, töltsön be olajat. Körülbelül minden tizedik üzemórát (minden tizedik üzemanyag-feltöltést) követ en lehet szükség olajutántöltésre. Ha az olaj színe megváltozik vagy az olaj szennyezetté válik, cserélje le. Javasolt olaj: Az API-besorolásnak megfelel, SF vagy magasabb teljesítményosztályba sorolt (gépjárm vek négyütem motorjaihoz való) SAE 10W-30 olaj Olajmennyiség: Az EW1050H típus esetén: kb. 0,08 l Az EW1060H típus esetén: kb. 0,1 l MEGJEGYZÉS: Ha a motor helyzete az ellen rzéskor nem vízszintes, akkor az olajszintjelzés pontatlan lehet, így túltöltheti az olajat. A fels jelzést meghaladó olajszint az olaj szennyez déséhez vagy fehér füst képz déséhez vezethet. A motorolaj utántöltése 1. Állítsa a motort vízszintes helyzetbe, és vegye ki a nívópálcát. 2. Töltse fel az olajat a nívópálca fels jelzéséig. Használjon olajbetölt edényt. 3. Csavarja megfelel en vissza a nívópálcát. A nem megfelel en meghúzott nívópálca olajszivárgáshoz vezethet. Olajutántöltést követ en Haladéktalanul törölje le egy ronggyal a kiömlött olajat. Olajcsere: nívópálca Távolítsa el az olajbetölt -nyílás környékén lév port és szennyez dést. Ügyeljen arra, hogy a kivett nívópálca ne szennyez djön homokkal vagy porral. Ellenkez esetben az olajbetölt -sapkára tapadó homok vagy por problémákat okozhat az olajkeringésben, vagy a motoralkatrészek túlzott kopásához vezethet. ÜZEMANYAG Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és mérgez anyag. Üzemanyaggal végzett m veletek során ne legyen a közelben nyílt láng (cigaretta, kályha, t zijáték) vagy elektromos szikra (akkumulátor, rövidzárlat, zárlatos kapcsolóból származó szikra, hegesztési szikra stb.). Üzemanyag-betöltés el tt minden esetben állítsa le a motort. Addig ne töltsön üzemanyagot a tartályba, amíg a motor forró. Az üzemanyag-betöltésen kívül is, minden más alkalommal például amikor üzemanyagot tölt át egy kisebb edénybe fokozott odafigyeléssel dolgozzon az üzemanyaggal. Üzemanyag-betöltést követ en szorosan zárja vissza a tanksapkát, és teljesen törölje le az esetleg kiömlött üzemanyagot. Az üzemanyag kezelése Az üzemanyagot a legnagyobb odafigyeléssel kell kezelni. Az üzemanyag az oldószerekhez hasonló anyagokat tartalmazhat. Az üzemanyag-betöltést megfelel en szell z helyiségben vagy a szabadban kell végezni. Soha ne lélegezze be az üzemanyagg zt, és ne érintkezzen az üzemanyaggal. Ha a b r ismétl d jelleggel vagy hosszabb ideig érintkezésbe kerül az üzemanyaggal, a b r kiszárad, ami b rbetegséghez vagy allergiához vezethet. Ha az üzemanyag szembe kerül, tiszta vízzel mossa ki. Ha a szem irritációja ezzel nem sz nik meg, forduljon orvoshoz. Az üzemanyag eltarthatósági ideje Az üzemanyagot még akkor is ajánlatos felhasználni 4 héten belül, ha jól szell z, árnyékos helyen, megfelel tárolóedényben tartották. Ellenkez esetben az üzemanyag akár egy nap alatt is károsodhat. A gép és az utántölt tartály tárolása A gépet és a tartályt h vös helyen tárolja, és óvja a közvetlen napsugárzástól. Soha ne tárolja az üzemanyagot gépkocsiban. Az üzemanyag típusa: Ez egy négyütem motor. Ügyeljen arra, hogy ólmozatlan, gépjárm vekben használatos, legalább 87- es oktánszámú ((R+M)/2) üzemanyagot használjon. Az üzemanyag legfeljebb 10%-os arányban alkoholt (E- 10) is tartalmazhat. Soha ne használjon motorolajjal vegyített benzint (keveréket). Ellenkez esetben a motorban túlzott szénlerakódás képz dik vagy mechanikus problémák jelentkeznek. 126

9 Az üzemanyagtartály térfogata: Az EW1050H típus esetén: 0,5 l Az EW1060H típus esetén: 0,65 l Üzemanyag-betöltés (5. ábra) 1. Tartsa a motort vízszintes helyzetben. 2. Lazítsa meg egy kissé a tanksapkát, hogy megsz njön a túlnyomás. 3. Vegye le a tanksapkát, és töltse fel az üzemanyagtartályt. NE töltse teljesen tele a tartályt. 4. Feltöltés után húzza meg alaposan a tanksapkát. Törölje le a tanksapka küls felületét, nehogy szennyez dés kerüljön az üzemanyagtartályba. Ha a tanksapka repedt vagy sérült, cserélje ki egy újra. A tanksapka egy bizonyos id elteltével elhasználódik. Két-három évente cserélje újra. NE töltsön be üzemanyagot az olajbetölt -nyíláson keresztül. Feltöltés vízzel (6. ábra) Ne indítsa be a szivattyút anélkül, hogy víz lenne a szivattyúházban. Ellenkez esetben sérülhet a mechanikus tömítés. Vegye le a feltölt nyílás zárókupakját, és öntsön annyi tiszta vizet a szivattyúházba, hogy az megteljen vízzel. Feltöltés után húzza meg a feltölt nyílás zárókupakját. MEGJEGYZÉS: Ha a felszívott víz mennyisége nem elégséges, akkor a szivattyú önfeltöltési képessége kisebb lesz. Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú szilárd talapzaton, és a rendelkezésre álló vízforráshoz a lehet legközelebb helyezkedjen el. Minél nagyobb a szívómagasság, annál több id szükséges a feltölt déshez kisebb vízhozam mellett. A MOTOR ELLEN RZÉSE: Gondosan ellen rizze, hogy nem lazultak-e meg az üzemanyagtöml k és a csatlakozások, és nem tapasztalható-e üzemanyag-szivárgás. A szivárgó üzemanyag potenciális veszélyforrást jelent. Ellen rizze, hogy nem lazultak-e meg a csavarok és az anyák. Szükség esetén húzza meg ket. Egy meglazult csavar vagy anya súlyos motorproblémát okozhat. Ellen rizze a motorolajszintet, és szükség esetén töltsön utána. Ellen rizze az üzemanyagszintet, és szükség esetén töltsön utána. Ügyeljen, nehogy túltöltse az üzemanyagtartályt. Tartsa a henger h t bordáit és a berántószerkezetet piszoktól, f t l és egyéb szennyez dést l mentesen. A motor m ködtetésekor viseljen jól illeszked munkaruházatot. M KÖDTETÉS Soha ne érjen a motor forró kipufogójához; különösen vigyázzon erre a motor újraindításakor. A motor járatásakor a kipufogó felforrósodik. Amikor a szivattyú használatban van, ne nyúljon kézzel, sem idegen tárgyakkal a kioldószelepekbe. Legyen tudatában a víz üt erejének Kerülje el, hogy járm vel áthajtsanak a nyomótöml n. Ne zárja el hirtelen a nyomóági szelepet, mert ebben az esetben ütésszer víznyomáskiugrás következik be, amely súlyosan károsíthatja a szivattyút. Indítás: A motor beindulását követ en ne pörgesse fel azonnal a motort, mivel a ken olaj ekkor még nem oszlott szét megfelel en. A szükségtelenül magas fordulatszám lerövidíti a berendezés élettartamát és károsítja a motort. 1. Ellen rizze, hogy fel van-e töltve a szivattyúház vízzel. 2. Ellen rizze, hogy a vízszint alatt elhelyezked sz r a helyén van-e. Ha a víz alján sár vagy homok található, alkalmazzon ezek felszívását megakadályozó óvintézkedéseket. 3. Ellen rizze, hogy a nyomótöml végén nincs-e akadálya a víz kiáramlásának. 4. Állítsa a motor I-O (BE/KI) kapcsolóját az I (BE) állásba. 5. Ellen rizze, hogy a gázkar L helyzetben van-e. (7. ábra) 6. M ködtesse a dúsítópumpát, amíg az üzemanyag be nem jut a pumpába. (Általában 7 10 nyomás.) 7. Állítsa a szívatókart a megfelel állásba. Ha a motor hideg, vagy a környezeti h mérséklet alacsony, zárja le teljesen a szívatókart. (8. ábra) Ha a motor meleg, vagy a környezeti h mérséklet magas, nyissa ki félig vagy tartsa teljesen nyitva a szívatókart. 8. Finoman húzza maga felé a berántózsinór fogantyúját, amíg bizonyos mérték ellenállást nem érez. Ekkor engedje vissza a fogantyút, és húzza meg er sen. Soha ne húzza ki teljes hosszában a berántózsinórt. A berántózsinór fogantyújának meghúzását követ en soha ne engedje vissza azonnal a kezét. Fogja a berántófogantyút, amíg az vissza nem tér a kiindulási helyzetébe. Ha nehéz a motor beindítása, akkor kb. 1/3-ára nyissa ki a fojtószelepet. 9. Ha korábban lezárta a szívatókart, amint a motor beindul, állítsa a kart OPEN helyzetbe. (9. ábra) 10.Hagyja a motort megfelel en bemelegedni. Folytassa a motor bemelegítését 2 3 percig az L állásban. A motor járatása: Állítsa a gázkart a középs állásba, és ellen rizze, hogy jön-e víz a nyomótöml b l. A m ködtetés befejezése A motor leállítása A gázkart az L helyzetbe állítva járassa a motort a legkisebb fordulatszámon. Állítsa a motor I-O (BE/KI) kapcsolóját az O (KI) állásba. A víz leeresztése használat után A szivattyúban lév víz télen, 0 C alatt megfagyhat, és ez a szivattyúház szétrepedéséhez vezethet. Használatot követ en a szivattyú megfelel tárolásához eressze le a vizet az alul lév leereszt n keresztül. 127

10 KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK Miel tt bármilyen beavatkozást végezne a berendezésen, minden esetben állítsa le a motort. Ne végezzen semmilyen m veletet, amíg a motor forró. Ne módosítsa a karburátort, és ne próbálja meg saját maga beállítani. A karburátor gyári beállítása biztosítja a legjobb hatékonyságot. Amennyiben állítani kell rajta, forduljon a területileg illetékes szervizközponthoz. Karbantartás során ne mossa vízzel a motort. MOTOROLAJCSERE A motor leállítását követ en közvetlenül még forró a motor és a motorolaj. Hagyjon elegend id t, hogy leh ljön a motor és a motorolaj. Ellenkez esetben égési sérülés következhet be. Olajcsere el tt gondoskodjon el re a fáradt olaj megfelel elhelyezési lehet ségér l. Ne öntse a fáradt olajat szennyvízhálózatba, talajra vagy felszíni vízfolyásokba. A használat helyén érvényben lév környezetvédelmi el írások részletesebb utasításokat fogalmaznak meg a megfelel ártalmatlanítást illet en. Az elhasználódott motorolaj lerövidíti a motor élettartamát. Rendszeresen ellen rizze az olaj min ségét és az olajszintet. MEGJEGYZÉS: Ha a megengedett szintnél több olajat tölt be, az olaj szennyez dhet vagy fehér füstöt képezve eléghet. Az olajszint pontos megállapítása érdekében a motor leállítását követ en hagyjon elég id t arra, hogy a motorolaj visszafolyjon az olajtekn be. Az olajcsere gyakorisága: Az els 20 üzemórát követ en, majd ezt követ en 50 üzemóránként. Javasolt olaj: Az API-besorolásnak megfelel, SF vagy magasabb teljesítményosztályba sorolt (gépjárm vek négyütem motorjaihoz való) SAE 10W-30 olaj Olajmennyiség: Az EW1050H típus esetén: kb. 0,08 l Az EW1060H típus esetén: kb. 0,1 l 1. Vegye ki a nívópálcát. (10. ábra) Figyeljen arra, hogy a nívópálcát olyan helyre tegye le, ahol nem szennyez dik porral, piszokkal és idegen anyagokkal. 2. Helyezzen rongyot vagy papírtörl t az olajbetölt nyílás köré. 3. Vegye ki a nívópálcát, majd döntse meg a motort, és öntse ki az olajat egy tálcára vagy más gy jt edénybe. 4. Helyezze a berendezést sík felületre. Töltse bele az új olajat egy összenyomható flakonból vagy más megfelel edényb l. Annyi olajat töltsön bele, hogy az olaj szintje épp a betölt nyílás pereméig érjen. (4. ábra) 5. Miután feltöltötte a motort az új olajjal, helyezze vissza a nívópálcát. Ellen rizze, hogy a nívópálca szorosan illeszkedik-e, mert ha kés bb meglazul, az olaj szivárogni fog. A GYÚJTÓGYERTYA ELLEN RZÉSE (11. ábra) Soha ne érjen a gyertyapipához, miközben jár a motor (nagy feszültség áramütés veszélye áll fenn). A tisztítás és ellen rzés gyakorisága: naponta (10 üzemóránként) A gyújtógyertya ki- és beszerelésére kizárólag a mellékelt univerzális kulcsot használja. A gyújtógyertya két elektródja közötti hézagnak 0,7 és 0,8 mm között kell lenni. Ha a hézag túlságosan nagy vagy túl kicsi, módosítsa megfelel en. Ha a gyújtógyertya elszennyez dött, vagy lerakódás látható rajta, tisztítsa meg alaposan, vagy cserélje ki. A LEVEG SZ R TISZTÍTÁSA (12. ábra) Állítsa le a motort. Ne legyen a közelben nyílt láng. A szennyezett leveg sz r -betét indítási nehézségeket, teljesítményromlást, rendellenes motorm ködést okoz, és rendkívüli módon lerövidíti a motor élettartamát. Tartsa tisztán a leveg sz r -betétet. A tisztítás és ellen rzés gyakorisága: naponta (10 üzemóránként) 1. Állítsa a szívatókart a teljesen zárt állásba, hogy ne kerülhessen por vagy piszok a karburátorba. 2. Vegye ki a leveg sz r -fedél rögzít csavarját. 3. A leveg sz r -fedél levételéhez húzza kifelé a fedél alsó élét. 4. Vegye ki a sz r betétet, majd tisztítsa meg meleg víz és enyhe tisztítószer oldatában, azután szárítsa meg alaposan. 5. Visszaszereléskor az ábrán látható módon igazítsa egymáshoz a vonalakat. 6. Egy ronggyal törölje le a leveg sz r -fedél és a szívócs környékén megtapadt olajszennyez dést. 7. Tisztítás után szerelje vissza a leveg sz r -fedelet (el ször a felül lév fület illessze a helyére, majd ezt követ en az alsót), és húzza meg a rögzít csavart. AZ ÜZEMANYAGSZ R TISZTÍTÁSA Állítsa le a motort. Ne legyen a közelben nyílt láng. A m velet közben ne dohányozzon. A tisztítás és ellen rzés gyakorisága: havonta (50 üzemóránként) Az üzemanyagsz r a karburátorba men üzemanyag sz résére szolgál. Megfelel rendszerességgel szemrevételezéssel kell ellen rizni az üzemanyagsz r állapotát. 1. Vegye le a tanksapkát, és egy huzalból készített horoggal húzza ki a szívófejet a betölt nyíláson keresztül. 2. Vegye le a cs bilincset, és húzza ki az üzemanyagsz r t az üzemanyagcs b l. 3. Petróleumban mossa ki az üzemanyagsz r t. 4. Átmosás után szerelje vissza. 5. Ha a sz r kemény vagy eltöm dött, cserélje ki egy újra. Legalább negyedévente cserélje ki az üzemanyagsz r t, hogy biztosított legyen a karburátor megfelel üzemanyag-ellátása. Ellenkez esetben a nem megfelel üzemanyag-ellátás indítási nehézségeket és a maximális fordulatszám csökkenését okozza. 128

11 Ellen rzést, tisztítást vagy cserét követ en a cs bilinccsel rögzítse az üzemanyagsz r t az üzemanyagcs höz. Tolja le az üzemanyagsz r t egészen az üzemanyagtartály aljára. (13. ábra) AZ ÜZEMANYAGCS CSERÉJE (14. ábra) Állítsa le a motort. Ne legyen a közelben nyílt láng. A tisztítás és ellen rzés gyakorisága: naponta (10 üzemóránként) Csere: évente (200 üzemóránként) Minden évben cserélje ki az üzemanyagcsövet, függetlenül a berendezés m ködtetésének gyakoriságától. Az üzemanyag-szivárgás t z keletkezéséhez vezethet. Ha az üzemanyagcs vizsgálatakor bárminem szivárgást észlel, haladéktalanul cserélje ki az üzemanyagcsövet. Id szakos karbantartási ütemterv A CSAVAROK, ANYÁK ÉS LEMEZCSAVAROK ELLEN RZÉSE Húzza meg a meglazult csavarokat, anyákat stb. Ellen rizze, hogy a tanksapka és az olajbetölt -nyílás sapkája megfelel en szorosan zár-e. Ellen rizze, hogy nem tapasztalható-e üzemanyag- vagy olajszivárgás. A biztonságos m ködés érdekében a sérült alkatrészeket cserélje ki újakra. A RÉSZEGYSÉGEK TISZTÍTÁSA Rongy segítségével mindig tartsa tisztán a motort. A henger h t bordái mindig legyenek tiszták, pormentesek. A bordákra tapadt por és piszok a dugattyú megszorulását okozhatja. Üzemid Szerkezeti egység M ködtetés el tt Naponta (10 üzemóra) 50 üzemóra 200 üzemóra Tárolásra való el készítéskor Motorolaj Ellen rzés/feltöltés Csere *1 Köt elemek (csavar, anya) Üzemanyagtartály Ellen rzés Tisztítás/ellen rzés Üzemanyag leeresztése Gázkar I-O (BE/KI) kapcsoló Leveg sz r Gyújtógyertya M ködés ellen rzése M ködés ellen rzése Tisztítás Ellen rzés Tisztítás/beállítás H t leveg -csatorna és h t bordák Üzemanyagcs Tisztítás/ellen rzés Ellen rzés Csere *2 Üzemanyagsz r Szelephézag (szívóés kipufogószelep) Motor generáljavítása, ha szükséges Karburátor Szivattyúegység Sz r Tisztítás/csere Ellen rzés/beállítás *2 Üzemanyag leeresztése Tisztítás Ellen rzés/tisztítás *2 *1 Az els csere 20 üzemóra után esedékes. Olajcsere el tt gondoskodjon el re a fáradt olaj megfelel elhelyezési lehet ségér l. Ne öntse a fáradt olajat szennyvízhálózatba, talajra vagy felszíni vízfolyásokba. A használat helyén érvényben lév környezetvédelmi el írások részletesebb utasításokat fogalmaznak meg a megfelel ártalmatlanítást illet en. *2 A 200 üzemóránál esedékes átvizsgálást hivatalos szervizközpontban végeztesse. 129

12 TÁROLÁS Az üzemanyag leengedése el tt állítsa le a motort, és várja meg amíg leh l. Közvetlenül a motor leállítása után az üzemanyag még forró lehet, tüzet vagy égési sérüléseket okozhat. Ha a berendezés huzamosabb ideig használaton kívül van, engedje le az összes üzemanyagot az üzemanyagtartályból, és tartsa száraz, tiszta helyen. Tárolásra való el készítéskor 1. Engedje le az összes vizet a leereszt nyíláson keresztül. 2. Finoman húzza meg a motoron lév berántózsinór fogantyúját, amíg ellenállást nem érez. 3. Az üzemanyagnak a tartályból való eltávolítását követ en addig nyomkodja a dúsítópumpát, amíg benzincsövekben lév üzemanyag ki nem ürül. Távolítsa el még egyszer az üzemanyagot a szivattyúból. 4. Állítsa a gázkart az L állásba. 5. Töröljön le minden port és piszkot. 6. A szivattyút száraz, meleg helyen tárolja, ahol nincs fagyveszély. Szállítás A gép emelésekor és szállításakor tartsa a fogantyút mindkét kezével szilárdan. HIBAELHÁRÍTÁS Miel tt szakemberhez fordulna javításért, próbálja saját maga megkeresni a hibát. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, a kézikönyvben olvasható iránymutatások szerint járjon el. A gép részegységeit soha ne módosítsa vagy szerelje le, ha az ellentétes a leírásban foglaltakkal. Javítást kizárólag hivatalos szervizközpontban végeztessen. Jelenség Ok Megoldás A motor nem indul. Nem használta a dúsítópumpát. Nem elég dinamikusan húzta meg a berántózsinórt. Nincs üzemanyag a tartályban. Eltöm dött az üzemanyagsz r. Levált az üzemanyagcs. Meghajlott az üzemanyagcs. Rossz min ség az üzemanyag. Túl nagy mennyiség üzemanyag beszívása. Lelazult a gyertyapipa. Elszennyez dött a gyújtógyertya. Nem megfelel a gyújtógyertya elektródhézaga. A gyújtógyertya egyéb meghibásodása. Hibás a karburátor. A berántózsinór nem húzható meg. Hibás zsinórvezet rendszer. Nyomja meg 7 10 alkalommal. Er sen rántsa meg. Töltsön be üzemanyagot. Tisztítsa ki. Csatlakoztassa megfelel en az üzemanyagcsövet. Egyenesítse ki az üzemanyagcsövet. A rossz min ség üzemanyag nehezíti az indítást. Cserélje ki új üzemanyagra. (A csere javasolt gyakorisága: 1 hónap). Állítsa a gázkart a középs vagy a H állásba, majd húzza meg többször a berántózsinór fogantyúját, mindaddig, amíg be nem indul a motor. Ha a motor még mindig nem indul, vegye ki a gyújtógyertyát, szárítsa meg az elektródot, majd szereljen vissza mindent az eredeti helyzetben. Ezt követ en végezze el az indítást az el írt módon. Rögzítse vissza megfelel en. Tisztítsa ki. Állítsa be a hézagot. Cserélje ki. Jelezze ellen rzési és karbantartási igényét. Jelezze ellen rzési és karbantartási igényét. Jelezze ellen rzési és karbantartási igényét. 130

13 A motor hamar leáll. A motor fordulatszáma nem növelhet. A szivattyú nem m ködik. A szivattyú szállítási kapacitása kicsi. A szivattyú nem tölti fel magát vízzel. Elégtelen bemelegítés. A szívatókar CLOSE állásban van, bár a motor már meleg. Eltöm dött az üzemanyagsz r. Elszennyez dött vagy eltöm dött a leveg sz r. Hibás a karburátor. Hibás zsinórvezet rendszer. A járókerék beragadt. Leveg jut be a szívóoldalon. A motor teljesítménye lecsökken. Elszakadt a mechanikus tömítés. Túl nagy a szívómagasság. Túl vékony, túl hosszú vagy megtört a töml. Víz szivárog a járatokból. Idegen anyag tömíti el a járókerék útját. A járókerék megkopott. Leveg jut be a szívóoldalon. Nem elegend a feltölt víz mennyisége a szivattyúházban. Nincs megfelel en meghúzva a leereszt csap. A motor fordulatszáma nem megfelel. Leveg jut be a mechanikus tömítés fel l. Melegítse be a motort. Állítsa az OPEN helyzetbe. Tisztítsa ki. Tisztítsa ki. Jelezze ellen rzési és karbantartási igényét. Jelezze ellen rzési és karbantartási igényét. Kérje fel a helyileg illetékes, hivatalos Makita szervizközpontot a javításra. Ellen rizze a szívóoldali cs vezetéket. Kérje fel a helyileg illetékes, hivatalos Makita szervizközpontot a javításra. Cserélje ki a tömítést. Csökkentse a szívómagasságot. Használjon nagyobb átmér j vagy rövidebb töml t, vagy egyenesítse ki. Szüntesse meg a szivárgást. Kérje fel a helyileg illetékes, hivatalos Makita szervizközpontot a javításra. Kérje fel a helyileg illetékes, hivatalos Makita szervizközpontot a javításra. Ellen rizze a szívóoldali cs vezetéket. Töltse fel teljesen. Húzza meg teljesen a 2 csavart. Kérje fel a helyileg illetékes, hivatalos Makita szervizközpontot a javításra. Cserélje ki a tömítést. 131

14 EW1050H-23L-0313 IDE Makita Corporation , Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi Japan

HP1640 HP1640F HP1641 HP1641F. GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI

HP1640 HP1640F HP1641 HP1641F. GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schlagbohrmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Ütvefúró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V tacie

Részletesebben

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V

Részletesebben

GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI

GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL UA PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Nutfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Lapostiplimaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Spojova

Részletesebben

FS4000 FS4200 FS4300 FS4300A FS6300 FS6300A FS6300R. GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL. PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI

FS4000 FS4200 FS4300 FS4300A FS6300 FS6300A FS6300R. GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL. PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL UA PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat pentru pl ci aglomerate MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schrauber BEDIENUNGSANLEITUNG HU Csavarbehajtó szárazfalazathoz

Részletesebben

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélez gép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Orezáva NÁVOD

Részletesebben

BTM40 BTM50. GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI

BTM40 BTM50. GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in multifunc ional f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Multifunktions-Werkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

6935FD. GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

6935FD. GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

EW2050H EW2051H EW3050H EW3051H

EW2050H EW2051H EW3050H EW3051H EW050H EW05H EW050H EW05H GB Engine pump Instruction Manual F Pompe à Eaux Claires Manuel d instructions D Benzinmotorpumpe Gebrauchsanleitung I Pompa motore Istruzioni per l uso NL Motorpomp Gebruiksaanwijzing

Részletesebben

TM3010C. GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI

TM3010C. GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL UA PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Multifunktions-Werkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG HU Többfunkciós szerszám

Részletesebben

PLM4616 PLM4617 PLM4618. HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka. Használati utasítás Návod na obsluhu. BG HR Benzinska kosilica za travu

PLM4616 PLM4617 PLM4618. HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka. Használati utasítás Návod na obsluhu. BG HR Benzinska kosilica za travu GB Petrol Lawn Mower D Benzin-Rasenmäher PL Spalinowa kosiarka do trawy HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka CZ Benzínová seka ka na trávu SI Kosilnica z bencinskim motorjem AL Kositëse bari me

Részletesebben

AN450H. Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI. GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL

AN450H. Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI. GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL UA PL Gwo dziarka Pneumatyczna INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Druckluft-Dachpappnagler

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

Petrol Lawn Mower Instruction manual Tondeuse thermique Manuel d instructions Benzin-Rasenmäher Betriebsanleitung

Petrol Lawn Mower Instruction manual Tondeuse thermique Manuel d instructions Benzin-Rasenmäher Betriebsanleitung GB Petrol Lawn Mower Instruction manual F Tondeuse thermique Manuel d instructions D Benzin-Rasenmäher Betriebsanleitung I Rasaerba con motore a benzina Istruzioni per l uso NL Grasmaaier met benzinemotor

Részletesebben

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D GB Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL UA PL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG HU Akkumulátoros porszívó

Részletesebben

4101RH. GB Cutter INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI. DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG

4101RH. GB Cutter INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI. DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cutter INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG HU Daraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Diamantová reza ka NÁVOD

Részletesebben

CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201

CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201 CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201 GB Cordless Heated Jacket Instruction manual F Veste Chauffante Manuel d instructions D Akku-Thermo-Jacke Betriebsanleitung I Giacca termica senza fili Istruzioni per l uso

Részletesebben

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4 PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 HU Véletlen körpályás csiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 4 SK Excentrická brúska NÁVOD NA OBSLUHU 9 CS Excentrická

Részletesebben

MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6827 Használati utasítás Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában

Részletesebben

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol de temuit f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Kartuschenpistole BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Motocositoare cu fir f r cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Vezeték

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás TD020D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Gomb 2. Blokkakkumulátor 3. Rögzítőgomb 4. Kapcsoló 5. Lámpa szimbólum 6. Lámpa 7. Szerszám

Részletesebben

ESG-T2. RO Indica ii de utilizare 129 B779-001&BDC 01-2009. TR Kullanma K lavuzu 141 994.984.00.0 (02)

ESG-T2. RO Indica ii de utilizare 129 B779-001&BDC 01-2009. TR Kullanma K lavuzu 141 994.984.00.0 (02) ESG-T2 DE Bedienungsanleitung 3 EN Operating instructions 9 FR Mode d'emploi 15 IT Istruzioni per l'uso 21 NL Handleiding 27 ES Instrucciones de uso 33 PT Instruções de utilização 39 DK Betjeningsvejledning

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

PLM4120 PLM4620. LV Benz na z les p aujmaš na. Ori in l lietošanas rokasgr mata Originali naudojimo instrukcija

PLM4120 PLM4620. LV Benz na z les p aujmaš na. Ori in l lietošanas rokasgr mata Originali naudojimo instrukcija GB Petrol Lawn Mower F Tondeuse Thermique D Benzin-Rasenmäher I Rasaerba con motore a benzina NL Grasmaaier met benzinemotor E Cortadora de Cesped a Gasolina P Cortador de Grama a Gasolina DK Benzinplæneklipper

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Szimbólumok. MAGYAR (Eredeti útmutató)

Szimbólumok. MAGYAR (Eredeti útmutató) MAGYAR (Eredeti útmutató) Köszönjük, hogy a MAKITA bozótvágót/szegélynyírót választotta. Örömmel ismertetjük a MAKITA bozótvágót/szegélynyírót, amely hosszú fejlesztési program és több év alatt összegy

Részletesebben

Electric Lawn Mower Original Instructions Tondeuse Électrique Instructions d origine Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen

Electric Lawn Mower Original Instructions Tondeuse Électrique Instructions d origine Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen GB Electric Lawn Mower Original Instructions F Tondeuse Électrique Instructions d origine D Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen I Rasaerba con motore elettrico Istruzioni originali NL Grasmaaier met

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com DE Montage- und Gebrauchsanweisung UK Instruction on mounting and use IT Istruzioni di montaggio e d'uso FR Prescriptions de montage et mode d emploi ES Montaje y modo de empleo PT Instruções para montagem

Részletesebben

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

FÚRÓGÉP. Használati utasítás

FÚRÓGÉP. Használati utasítás MAKITA FÚRÓGÉP DP3002 DP4000 DP4002 DP3003 DP4001 DP4003 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

LF1000. GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL. PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI

LF1000. GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL. PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL UA 80 PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Tisch-,Kapp-, und Gehrungssäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Billen f

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2230 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

ESG 40/200. RO Indica ii de utilizare 213. TR Kullanma K lavuzu 233 B700-002&BDC 03-2009 994.024.00.0 (04)

ESG 40/200. RO Indica ii de utilizare 213. TR Kullanma K lavuzu 233 B700-002&BDC 03-2009 994.024.00.0 (04) ESG 40/200 DE Bedienungsanleitung 3 EN Operating instructions 13 FR Mode d'emploi 23 IT Istruzioni per l'uso 33 NL Handleiding 43 ES Instrucciones de uso 53 PT Instruções de utilização 63 DK Betjeningsvejledning

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200. Használati utasítás

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200. Használati utasítás MAKITA FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6 PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 7 SK Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU 3 CS Rozbrušovačka NÁVOD

Részletesebben

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Szúrófurészgép 4326 4327 4328 4329 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ 6822 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ BO3700. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ BO3700. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ BO3700 Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Szorítókengyel (2) Hagyományos típusú, előlyukasztott csiszolópapír (3) Alátét hagyományos típusú csiszolópapírhoz

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Geberit UNIVERSAL Operation Manual Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Biztonság Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Biztonság Alapvet biztonsági el írások - A szerszám

Részletesebben

TE DRS-Y. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

TE DRS-Y. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn TE DRS-Y Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Építoipari táras szegezogép

Építoipari táras szegezogép Építoipari táras szegezogép HASZNÁLATI UTASÍTÁS AN621 2 Oldószer Kályha 3 4 5 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba

Részletesebben

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X. Használati utasítás

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X. Használati utasítás MAKITA NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ Használati utasítás 2107F 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Rögzítőgomb 2. Kioldó kapcsoló 3. Sebességszabályozó gomb 4. Lámpakapcsoló 5. Meglazítás iránya 6. Meghúzás

Részletesebben

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN PL HU SK CS UK RO DE Cordless Driver Drill Akum. wiertarko-wkrętarka Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó Ľahký vŕtací skrutkovač Akumulátorový vrtací šroubovák Дриль із бездротовим приводом Maşină de găurit

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

400/10/50 N #50015. Deutsch English Français. Čeština. Slovenščina. Nederlands Italiano. Svenska. Hrvatski. Româneşte Български Bosanski

400/10/50 N #50015. Deutsch English Français. Čeština. Slovenščina. Nederlands Italiano. Svenska. Hrvatski. Româneşte Български Bosanski 400/10/50 N #50015 Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H

Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H Az általános nézet magyarázata 1-1. Tengelyretesz 2-1. Csúszókapcsoló 4-1. Tárcsavédő 4-3. Csavar 5-1. Tárcsavédő 5-2. Csavar 5-3. Csapágyház 6-1. Tárcsavédő

Részletesebben

Építoipari táras szegezogép

Építoipari táras szegezogép Építoipari táras szegezogép HASZNÁLATI UTASÍTÁS AN901 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 3-1. Pneumatikus gépolaj 10-2. Légtömlo csatlakozóhüvelye 4-1. Csúcsadapter tárolási helye 13-1. Folyamatos

Részletesebben

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Figyelem: Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat. A sövénynyíró helytelen használata balesetet okozhat! Gondosan őrizze meg a kezelési utasítást!

Részletesebben

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

GYORSDARABOLÓ 2414NB. Használati utasítás

GYORSDARABOLÓ 2414NB. Használati utasítás MAKITA GYORSDARABOLÓ 2414NB Használati utasítás (1) Biztonsági védőburkolat (2) Tengelyrögzítő (3) Dugókulcs (4) Daraboló köszörűkorong (5) Belső illesztőperem (6) Tömítőgyűrű (7) Tengely (8) Gyűrű (9)

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Orrfűrész. Használati utasítás JR1000FT

Orrfűrész. Használati utasítás JR1000FT Orrfűrész Használati utasítás JR1000FT 2 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában legyen

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C 2 3 4 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1) Forgatógomb 31) Gyaluforgács kiömlonyílása 2) Mutató 32) Bemélyedés 3) Rögzítogomb / biztonsági reteszelo

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 8270D 8280D 8390D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Nyomógomb 2. Blokkakkumulátor 3. Kioldó kapcsoló 4. Irányváltó kapcsolókar

Részletesebben

ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás

ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás MAKITA ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplo tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklodjön

Részletesebben

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás MAKITA POLÍROZÓGÉP 9227CB Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kidudorodás a hurkos fogantyún (2) Ehhez illeszkedő furat a fogaskerékházon (3) Tengelyrögzítő (4) Hurkos

Részletesebben