AN450H. Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI. GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AN450H. Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI. GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL"

Átírás

1 GB Pneumatic Roofing Coil Nailer INSTRUCTION MANUAL UA PL Gwo dziarka Pneumatyczna INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol pneumatic cu bobin pentru b tut cuie pe acoperi MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Druckluft-Dachpappnagler BEDIENUNGSANLEITUNG HU Pneumatikus tet fed táras szegez HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Pneumatický pokrýva ský zvitkový klincova NÁVOD NA OBSLUHU CZ Pneumatická svitková h ebíkova ka pro st ešní krytiny NÁVOD K OBSLUZE AN450H

2

3

4 MAGYAR (Eredeti útmutató) 3-. Pneumatikus olaj 4-. Szabályozó 5-. Övtartó 6-. Érintkez elem 6-. Zsindelyvezet 6-3. Zsindely 6-4. Nyúlvány 7-. Kar 7-. Beállítólemez 8-. Tár fedele 8-. Biztosítókar 9-. Hevedertartó lap Az általános nézet magyarázata 9-. Beosztás 9-3. Nyíl 0-. Etet villa -. Leveg bekötésére szolgáló szerelvény -. Légtöml csatlakozó -. Kioldókapcsoló -. Érintkez elem 3-. Kioldókapcsoló 3-. Munkadarab 3-3. Érintkez elem 4-. Kioldókapcsoló 4-. Váltókar 5-. Kioldókapcsoló 5-. Váltókar 6-. Kis rúd 6-. Kivet nyílás 8-. Dugó 9-. Leereszt 0-. Légsz r -. Olajozó -. Pneumatikus olaj RÉSZLETES LEÍRÁS Modell AN450H Légnyomás,8 -,6 Mpa (,8 -,6 bar) Szeg hossza 9 mm - 45 mm Szeg kapacitás 0 db Min. töml átmér 5,0 mm Pneumatikus szerszámolaj Turbina olaj Méretek (H X M X SZ) 87 mm X 76 mm X 7 mm Tiszta tömeg,3 kg Folyamatos kutató- és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. Súly, az EPTA 0/003 eljárás szerint END06-3 Jelképek A következ kben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata el tt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. Olvassa el a használati útmutatót. Viseljen véd szemüveget. Ne használja állványzatokon, létrákon. ENE059- Rendeltetés A szerszámot el készít bels munkák elvégzésére szolgál, úgymint a párnafák vagy szarufák rögzítése, és ácsolás x 4 burkolatban. ENG905- Zaj A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN79szerint meghatározva: angnyomásszint (L pa ) : 84 db(a) Hangteljesítményszint (L WA ) : 97 db(a) Bizonytalanság (K) : 3 db(a) Viseljen fülvéd t. ENG904- Vibráció A(z) EN79 szerint meghatározott rezgéskibocsátás értéke: Vibráció kibocsátás (a h ) : 3,0 m/s Bizonytalanság (K):,5 m/s ENG90- A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással. A rezgéskibocsátás értékének segítségével el zetesen megbecsülhet a rezgésnek való kitettség mértéke. FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a használat módjától függ en. Határozza meg a kezel védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett). 39

5 Csak európai országokra vonatkozóan ENH003-3 EK Megfelel ségi nyilatkozat Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s gyártója kijelentjük, hogy a következ Makita gép(ek): Gép megnevezése: Pneumatikus tet fed táras szegez Típusszám/ Típus: AN450H sorozatgyártásban készül, és Megfelel a következ Európai direktíváknak: 006/4/EC És gyártása a következ szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: EN79 A m szaki dokumentáció Európában a következ hivatalos képvisel nknél található: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK5 8JD, Anglia Tomoyasu Kato Igazgató Makita Corporation 3--8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, , JAPÁN ENB09-4 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELEM: A SZERSZÁM HASZNÁLATA KÖZBEN A SZEMÉLYES SÉRÜLÉS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALAPVET BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET BEK KELL TARTANI, BELEÉRTVE A KÖVETKEZ KET IS: MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL! A személyes biztonsága és a szerszám megfelel használata illetve karbantartása érdekében a szerszám használata el tt olvassa el ezt a kézikönyvet. Mindig viseljen véd szemüveget a por elleni védelem érdekében és a szögek okozta sérülések megel zésére. FIGYELEM: A munkáltatónak kell gondoskodnia arról, hogy a szerszámot kezel személyek és a közvetlen közelben tartózkodók mindig viseljenek véd szemüveget. Csak ausztráliai és új-zélandi felhasználók számára. A por elleni védelem érdekében vagy a szögek okozta sérülések megel zésére mindig viseljen véd szemüveget és arcvéd t. A véd szemüvegnek és az arcvéd nek meg kell felelnie az AS/NZS 336 szabvány követelményeinek. FIGYELEM: A munkáltatónak kell gondoskodnia arról, hogy a szerszámot kezel személyek és a közvetlen közelben tartózkodók mindig viseljenek véd szemüveget. Védőszemüveg 0004 Arcvédő Használjon fülvéd t, hogy megóvja a hallását a zajtól munka közben. és hogy védje a fejét. Emellett viseljen könny, de nem laza ruházatot. A ruha ujját gombolja be, vagy t rje fel. Ne viseljen nyakkend t. A munka siettetése vagy a szerszám er ltetése veszélyes. Odafigyeléssel kezelje a szerszámot. Alkohol, gyógyszerek, és hasonló anyagok hatása alatt ne dolgozzon a szerszámmal. Általános szerszámkezelési irányelvek: () Mindig ellen rizze, hogy a szerszám nem tartalmaz köt elemeket. () Soha ne irányítsa magára vagy másra a szerszámot, akár tartalmaz köt elemeket, akár nem. (3) Addig ne kapcsolja be a szerszámot, amíg nincs stabilan ráhelyezve a munkadarabra. (4) Tisztelje a szerszámot, mint munkaeszközt. (5) Ne játsszon vele. (6) Ne tartsa vagy hordozza a szerszámot úgy, hogy az ujja a kioldókapcsolón van. (7) Ne tegyen köt elemeket a szerszámba, ha a kezel szervek bármelyike aktiválva van. (8) Ne m ködtesse a szerszámot más áramforrásról, mint ami az eszköz kezelési/biztonsági útmutatójában meg van adva. A nem megfelel en m köd szerszámot nem szabad használni. Szerszám használat közben néha szikrák repkednek. Ne használja a szerszámot illó, gyúlékony anyagok közelében, mint például a benzin, hígító, festék, gáz, ragasztók, stb.; ezek meggyulladhatnak és felrobbanhatnak, komoly sérüléseket okozva. 40

6 A területet a biztonságos m ködtetés érdekében jól meg kell világítani. A területnek tisztának és szemétmentesnek kell lennie. Különösen figyeljen a stabil testtartásra és az egyensúlyra. Csak a munkában érintettek lehetnek a közelben. Különösen a gyerekeket kell mindig távol tartani. A zajszintre helyi el írások vonatkozhatnak, amelyeket be kell tartani, a zaj szintjét az el irt határérték alatt tartva. Bizonyos esetekben a zaj csökkentésére zajszigetel red nyöket kell használni. Ne játsszon az érintkez elemmel: ez meggátolja a véletlen kilövést, így mindig a szerszámon kell tartani, nem szabad eltávolítani. A kioldókapcsoló rögzítése a BE pozícióban szintén nagyon veszélyes. Soha ne rögzítse a kioldókapcsolót. Ne m ködtesse a szerszámot, ha a szerszám kezel szerveinek bármelyike m ködésképtelen, kiiktatták, módosítva lett vagy nem m ködik megfelel en. A biztonság és a szerszám élettartamának meghosszabbítása érdekében a szerszám m ködtetéséhez használt leveg nyomás,8 -,6 MPa (,8 -,6 bar) legyen. Az üzemi nyomás ne haladja meg a,6 MPa (,6 bar) ajánlott értéket. A szerszámot nem szabad olyan tápforrásra kötni, amelynek nyomása nagyobb lehet mint 3,39 MPa (33,9 bar). Ne csatlakoztassa a szerszámot olyan s rítettleveg -rendszerre, ahol a nyomás nem haladhatja meg 0%-kal a szerszám legnagyobb megengedett nyomását. Ellen rizze, hogy a s rítettleveg -rendszer által szolgáltatott nyomás nem haladja meg a köt elem-behajtó szerszám legnagyobb megengedett nyomását. El ször az ajánlott nyomástartomány alsó értékére állítsa a leveg nyomást (lásd a M SZAKI ADATOK cím részt). Soha ne használja a szerszámot mással, mint s rített leveg. Ha palackozott gázt (szén-dioxid, oxigén, nitrogén, hidrogén, leveg, stb.) vagy gyúlékony gázt (hidrogén, propán, acetilén, stb.) használ, akkor a szerszám fel fog robbanni és komoly sérüléseket okoz. Használat el tt mindig ellen rizze a szerszámot az általános állapota és a meglazult csavarok tekintetében. Szükség esetén húzza meg azokat. A használat el tt ellen rizze, hogy minden biztonsági rendszer m köd képes állapotban van. A szerszámnak nem szabad m ködni csak a kioldókapcsoló behúzásakor, vagy csak az érintkez kar fához való hozzányomásakor. Csak akkor szabad m ködnie, ha mindkét m velet megtörténik. Ellen rizze a lehetséges hibás m ködést szegek nélkül, a tolórúd teljesen kihúzott helyzetében. Gondosan ellen rizze a falakat, mennyezeteket, padlókat, tet szerkezetet és hasonlókat, nehogy áramütést, gázszivárgást, robbanást, stb. okozzon, ha áram alatt lev vezetékbe, cs vezetékbe vagy gázcs be talál. Csak a kézikönyvben megadott szegeket használjon. Másfajta szegek használata a szerszám hibás m ködését okozhatja. Soha ne használjon a Ne használja állványzatokon, létrákon felirattal jelölt köt elemeket behajtó szerszámot speciális alkalmazásoknál, például: amikor a behajtás helyének változtatásához állványokat, lépcs ket, létrákat vagy létraszer szerkezeteket pl. tet létra, használ; dobozok vagy ládák lezárásakor; szállítási biztonsági rendszerek, pl. járm veken és kocsikon, rögzítéséhez. Ne engedje, hogy ezeken a helyeken használják a szerszámot. Szegelés el tt gy z djön meg róla, hogy senki nincs a közelében. Soha ne próbálja a szeget egyszerre belülr l és kívülr l behajtani. A szegek átszakíthatják és/vagy kirepülhetnek, komoly veszélyt okozva. Ügyeljen a stabil testtartásra és az egyensúlya meg rzésére a szerszámmal a kezében. Ellen rizze, hogy ne legyen senki lent, amikor magas helyszíneken dolgozik, és biztosítsa a légtöml t, nehogy hirtelen megrántsák, vagy beleakadjanak. Tet kön és más magas helyszíneken el refelé haladva szegeljen. Könnyen elveszítheti a biztos testtartást szegelés közben, ha hátrafelé haladva dolgozik. Amikor függ legesen felületen szegel, a szegeljen fentr l lefelé. Így kisebb er feszítéssel tud szegelni. A szeg elhajlik, vagy a szerszám eltöm dik, ha véletlenül egy másik szeg fejére üti be a szeget, vagy egy görcsbe talál a fában. A szeg elrepülhet és eltalálhat valakit, vagy a szerszám maga veszélyesen reagálhat. Óvatosan üsse be a szegeket. Ne hagyja a betöltött szerszámot vagy a nyomás alatt lev léglégs rít t hosszú ideig a t z napon. Ellen rizze, hogy por, homok, forgács és más idegen anyagok nem hullhatna a szerszámba azon a helyen, ahol otthagyja. Ne irányítsa a kivet nyílást senkire a közelben. Tartsa távol kezeit és lábait a kivet nyílás környezetét l. Amikor a légtöml csatlakoztatva van, akkor ne hordozza a szerszámot ujjával a kioldókapcsolón, és ne adja át senkinek ilyen körülmények között. A véletlen tüzelés rendkívül veszélyes lehet. Óvatosan kezelje a szerszámot, mivel magas nyomás van a szerszám belsejében, ami veszélyes lehet, ha a durva bánásmód (ledobás vagy ütés) egy repedést okoz. Ne próbálkozzon faragni vagy vésni a szerszámba. 4

7 Ha szokatlan jelenséget vagy bármilyen hibát észlel a szerszám m ködése során, akkor azonnal hagyja abba a szegelési m veletet. Mindig válassza le a légtöml t és vegye ki az összes szeget: ha rizetlenül hagyja; bármilyen karbantartás vagy javítás el tt, eltöm dés megszüntetése el tt, Miel tt más helyre viszi. A munka végeztével azonnal végezzen el a karbantartást és a tisztítást. Els rangú állapotban tartsa a szerszámot. Kenje a mozgó alkatrészeket, hogy megvédje a rozsdásodástól és minimalizálja a súrlódással kapcsolatos kopást. Törölje le az összes port az alkatrészekr l. Ne módosítsa a szerszámot a Makita engedélye nélkül. Forduljon a Makita hivatalos szervizközpontjához a szerszám rendszeres ellen riztetése érdekében. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a karbantartást és a javításokat a Makita hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. Csak a kézikönyvben meghatározott pneumatikus szerszámolajat használjon. Ne próbálja a kioldókapcsoló érintkez elemét lenyomni egy ragasztószalaggal vagy huzallal. Ez halálhoz vagy komoly sérüléshez vezethet. Mindig ellen rizze az érintkez elemet, a kézikönyvben leírt módon. Ha a biztonsági szerkezet nem m ködik megfelel en, akkor a szegek beütése véletlenül is megtörténhet. RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. ÜZEMBEHELYEZÉS A légs rít kiválasztása (l/min) Légsűrítő légteljesítménye percenként ,76 MPa (7,6 bar),6 MPa (,6 bar),6 MPa (,6 bar) Szegezési frekvencia (db/min) A légs rít nek meg kell felelnie az EN szabvány el írásainak. Válasszon egy légs rít t, aminek elegend nyomása és légteljesítménye van, hogy biztosítsa a költséghatékony m ködést. Az ábra mutatja a szegelési frekvencia, az alkalmazható nyomás és a légs rít légteljesítménye közötti kapcsolatot. Így például, ha a szegelés körülbelül 50 percenkénti darabszámmal történik,76 MPa (7,6 bar) nyomáson, akkor egy olyan légs rít szükséges, aminek a légteljesítménye 90 liter/perc felett van. Nyomásszabályozókat kell használni a légnyomás korlátozásához a szerszám névleges nyomására ott, ahol a leveg ellátás nyomása túllépi a szerszám névleges nyomását. Ennek elmulasztása a szerszám üzemeltet jének vagy a közeli személyeknek komoly sérüléséhez vezethet. Légtöml kiválasztása Fig. Magasnyomású légtöml t használjon. Olyan nagy és rövid légtöml t használjon, amilyet csak lehetséges, hogy biztosítani tudja a folyamatos, hatékony szegelési m veletet. A légs rít alacsony légteljesítménye, vagy egy hosszú illetve kisebb átmér j légtöml a szerszám behajtási kapacitásának csökkenését okozhatja a szegelési frekvencia tekintetében. Kenés Fig. A maximális teljesítmény biztosítása érdekében szereljen fel egy leveg -el készít szerelvényt (olajozó, szabályozó, légsz r ) minél közelebb a szerszámhoz. Állítsa be az olajozót úgy, hogy egy csepp olaj kerüljön 4

8 továbbításra minden 30 szegre. Ha nem használ leveg -el készít szerelvényt, akkor olajozza meg a szerszámot pneumatikus szerszámolajjal úgy, hogy (kett ) vagy 3 (három) csepp olajat cseppent a leveg bekötésére szolgáló csatlakozószerelvénybe. Ezt használat el tt és után is meg kell tenni. A megfelel kenés érdekében a szerszámot a pneumatikus szerszámolaj alkalmazása után néhányszor el kell sütni kell. Fig.3 M KÖDÉSI LEÍRÁS Mindig válassza le a légtöml t, miel tt ellen riz vagy beállít valamilyen funkciót a szerszámon. A szegezési mélység beállítása Fig.4 A szegezési mélység beállításához forgassa el a beállítót. A szegezési mélység akkor a legnagyobb, amikor a beállító teljesen az A irányba van csavarva, az ábrán látható módon. Sekélyebb lesz a mélység, ha a beállítót a B irányba forgatják. Ha a szegeket abban az esetben sem lehet a megfelel mélységbe juttatni, ha a beállító teljesen az A irányba van csavarva, akkor növelje meg a légnyomást. Ha a szegek abban az esetben is túl mélyre kerülnek, ha a beállító teljesen a B irányba van csavarva, akkor csökkentse a légnyomást. Általában elmondható, hogy a szerszám élettartama hosszabb lesz, ha a alacsonyabb légnyomással használják és a beállítót kisebb szegbelövési mélységre állítják. Mindig válassza le a töml t a szegelési mélység beállítása el tt. Akasztó Fig.5 Mindig vegye le a töml t a szerszámról. Soha ne akassza a szerszámot magas helyekre vagy nem teljesen stabil felületekre. Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására használható. A zsindelyvezet beállítása Fig.6 Fig.7 A zsindelyvezet az egyenletes fektetés biztosítására lett kifejlesztve. Tegye a zsindelyt a kívánt helyre. Fordítsa el a kart az óramutató járásának irányában a beállítólap kioldásához. Helyezze a szerszámot a lefektetett zsindelyre úgy, hogy az érintkez elem kiszögellései lenyomják az el z zsindelysor alját. Csúsztassa felfelé a beállítólapot, megtámasztva a lefektetett zsindely alsó részét, majd fordítsa el a kart az óramutató járásával ellentétesen a beállítólap rögzítéséhez. ÖSSZESZERELÉS Mindig válassza le a légtöml t a szerszámról, miel tt bármilyen munkát végez a szerszámon. A szegez betöltése Fig.8 Válassza ki a munkához megfelel szegeket. Nyomja le a biztosítókart és nyissa ki a tár fedelét. Emelje meg és fordítsa el a hevedertartó lapot úgy, hogy a szeg méretét jelz nyíl a táron megjelölt megfelel beosztásra mutasson. Ha a szerszámot rossz pozícióba állított hevedertartó beállítással m ködtetik, az elégtelen szegadagolást vagy a szerszám meghibásodását eredményezheti. Fig.9 Helyezze a szeghevedert a hevedertartó lap fölé. Tekerjen le elég szeget, hogy elérje az etet villát. Helyezze az els szeget a vezet csatornába, a második szeget pedig az etet villába. Helyezze a többi lecsavart szeget az etet re. Zárja be a tár fedelét, de el tte ellen rizze, hogy a szegheveder megfelel en van beállítva a tárban. Fig.0 A légtöml csatlakoztatása Fig. Csúsztassa rá a légtöml csatlakozóját a szegez gép leveg bekötésére szolgáló szerelvényére. Ellen rizze, hogy a csatlakozó szilárdan illeszkedik a helyére, amikor fel van szerelve a szerelvényre. A töml csatlakozást annak figyelembe vételével kell a szerszámra vagy annak közelébe felszerelni, hogy a nyomástartály kiürüljön a leveg ellátás szétcsatlakoztatásakor. ÜZEMELTETÉS A használat el tt ellen rizze, hogy minden biztonsági rendszer m köd képes állapotban van.. A szeg behajtásához az érintkez elemet rá kell helyezni a munkadarabra, és meghúzni a kioldókapcsolót, vagy Fig. Fig.3. El ször meg kell húzni a kioldókapcsolót, és ezután helyezni az érintkez elemet a munkadarabra. Az. módszer a szakaszos szegeléshez való, amikor óvatosan és nagyon pontosan kíván behajtani egy szeget. A. módszer a folyamatos szegeléshez való. 43

9 Ugyanakkor, amikor a szerszám a "Szakaszos szegelés" módban van, akkor A KIOLDÓKAPCSOLÓ FÉLIG BEHÚZOTT POZÍCIÓJÁBAN, egy nem várt elsütés történhet, ha az érintkez elem újra érintkezik a munkadarabbal vagy más felülettel, a visszarúgás hatása miatt. A nem várt elsütés elkerülése érdekében tegye a következ ket; A. Ne helyezze túl nagy er vel az érintkez elemet a munkadarabra. B. Húzza meg teljesen a kioldókapcsolót és a szegelés után tartsa - másodpercig. Az () módszerhez állítsa a választókart a pozícióba. A () módszerhez állítsa a választókart a pozícióba. A szegelési módszer megváltoztatása után a választókarral mindig ellen rizze, hogy a választókar a megfelel en a kívánt szegelési módszer pozíciójába van állítva. Fig.4 Fig.5 KARBANTARTÁS Ellen rzés vagy karbantartás végrehajtásának megkezdése el tt mindig válassza le a légtöml t a szerszámról. Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszinez dést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. Elakadt szegez Fig.6 Egy elakadás megszüntetése el tt mindig válassza le a légtöml t és vegye ki a szegeket a tárból. Amikor a szegez gép elakad, járjon el a következ módon: Nyissa ki a tár fedelét és vegye ki a szeghevedert. Tegyen egy kis rudat vagy más hasonló tárgyat a kivet nyílásba, és üsse meg egy kalapáccsal, hogy kivegye az elakadt szeget a kivet nyílásból. Tegye vissza a szeghevedert és zárja be a tár fedelét. A kátrány és a szennyez dések eltávolítása A kátrány és a szennyez dések lerakódása az érintkez elem környékén meggátolja az érintkez elem (a biztonsági mechanizmus) akadálytalan mozgását, véletlen kilövést okozva. Rendszeresen tisztítsa meg az érintkez elem körüli területet. Használjon oldószert, mint például kerozint, f t olajat vagy dízelolajat. Csak az érintkez elemet és a kilöv nyílás körüli területet merítse az oldószerbe, majd egy kefével távolítsa el a kátrányt és a szennyez déseket. A kezei védelme érdekében mindig viseljen vízálló keszty t. Soha ne merítse a burkolatot, a tárat, stb. az oldószerbe. Ez a szerszám hibás m ködését okozhatja. Az oldószert mindig biztonságos és körültekint módon semmisítse meg, betartva a helyi és a nemzeti el írásokat. Fig.7 A használat el tt szárítsa meg a szerszámot. A tisztítás után megmaradó olajréteg megnöveli a kátránylerakódás sebességét, és a szerszám tisztításának gyakoriságát. A szerszám megszárítása után olajozza be a mozgó alkatrészeket, hogy ne rozsdásodjanak, és hogy a mozgó alkatrészek kenése és m ködése megfelel legyen. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon benzint, vagy más hasonlóan illékony folyadékot a tisztításkor. A folyadék g zei bejuthatnak a szerszámba és a szegezés közben keletkez szikráktól belobbanhatnak, ami robbanást okozhat. A szerszám leeresztése Vegye le a töml t a szerszámról. Tegye a szerszámot úgy, hogy a leveg bekötésére szolgáló szerelvény lefelé nézzen. Engedjen le annyit, amennyit csak lehetséges. A szerszám tisztítása A mágneshez tapadt vasport egy portalanítóval fújhatja ki. Dugó Használaton kívül válassza le a töml t. Ezután zárja be a leveg bekötésére szolgáló szerelvényt a dugóval. Fig.8 Tárolás Használaton kívül a szegez gépet meleg és száraz helyen kell tárolni. A légs rít, a leveg -el készít szerelvény és a légtöml karbantartása Fig.9 Fig.0 Használat után mindig engedje le a légs rít tartályát és a légsz r t. Ha nedvesség kerül a szerszámba, akkor az elégtelen teljesítményt és a szerszám meghibásodását okozhatja. Rendszeresen ellen rizze, hogy elég pneumatikus olaj van a leveg -el készít szerelvény olajozójában. A megfelel olajozás elmulasztása a tömít gy r k gyors elhasználódását okozza. Fig. Tartsa a légtöml t h t l (60 C felett, 40 F felett), vegyszerekt l (hígító, er s savak vagy lúgok) távol. Emellett vezesse a töml t távol az akadályoktól, amelyekbe veszélyesen beakadhat m ködés közben. A töml ket távol kell vezetni az éles sarkoktól és területekt l is, amelyek a töml károsodásához vagy kidörzsöléséhez vezethetnek. 44

10 Tűzhely Hígító A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szegek Légtöml k Véd szemüveg MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészít megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek lehetnek. 45

GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI

GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Plate Joiner INSTRUCTION MANUAL UA PL Frezarka do fug INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de frezat nuturi MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Nutfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Lapostiplimaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Spojova

Részletesebben

HP1640 HP1640F HP1641 HP1641F. GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI

HP1640 HP1640F HP1641 HP1641F. GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schlagbohrmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Ütvefúró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V tacie

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben

6935FD. GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

6935FD. GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy Wkr tak Udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

FS4000 FS4200 FS4300 FS4300A FS6300 FS6300A FS6300R. GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL. PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI

FS4000 FS4200 FS4300 FS4300A FS6300 FS6300A FS6300R. GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL. PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI GB Drywall Screwdriver INSTRUCTION MANUAL UA PL Wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat pentru pl ci aglomerate MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schrauber BEDIENUNGSANLEITUNG HU Csavarbehajtó szárazfalazathoz

Részletesebben

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V

Részletesebben

BTM40 BTM50. GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI

BTM40 BTM50. GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Multi Tool INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowe Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in multifunc ional f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Multifunktions-Werkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

TM3010C. GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI

TM3010C. GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL. PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Multi Tool INSTRUCTION MANUAL UA PL Narz dzie Wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in multifunc ional MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Multifunktions-Werkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG HU Többfunkciós szerszám

Részletesebben

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA PL Frezarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de frezat unimanual MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélez gép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Orezáva NÁVOD

Részletesebben

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

4101RH. GB Cutter INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI. DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG

4101RH. GB Cutter INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI. RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI. DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cutter INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de t iat MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Schneider BEDIENUNGSANLEITUNG HU Daraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Diamantová reza ka NÁVOD

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol de temuit f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Kartuschenpistole BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4 PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 HU Véletlen körpályás csiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 4 SK Excentrická brúska NÁVOD NA OBSLUHU 9 CS Excentrická

Részletesebben

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D GB Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL UA PL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG HU Akkumulátoros porszívó

Részletesebben

Építoipari táras szegezogép

Építoipari táras szegezogép Építoipari táras szegezogép HASZNÁLATI UTASÍTÁS AN621 2 Oldószer Kályha 3 4 5 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba

Részletesebben

Építoipari táras szegezogép

Építoipari táras szegezogép Építoipari táras szegezogép HASZNÁLATI UTASÍTÁS AN901 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 3-1. Pneumatikus gépolaj 10-2. Légtömlo csatlakozóhüvelye 4-1. Csúcsadapter tárolási helye 13-1. Folyamatos

Részletesebben

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Motocositoare cu fir f r cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Vezeték

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

LF1000. GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL. PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI

LF1000. GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL. PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Flip over saw INSTRUCTION MANUAL UA 80 PL Sto owa pilarka tarczowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Fer str u basculant MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Tisch-,Kapp-, und Gehrungssäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Billen f

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

FÚRÓGÉP. Használati utasítás

FÚRÓGÉP. Használati utasítás MAKITA FÚRÓGÉP DP3002 DP4000 DP4002 DP3003 DP4001 DP4003 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6827 Használati utasítás Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás TD020D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Gomb 2. Blokkakkumulátor 3. Rögzítőgomb 4. Kapcsoló 5. Lámpa szimbólum 6. Lámpa 7. Szerszám

Részletesebben

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6 PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 7 SK Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU 3 CS Rozbrušovačka NÁVOD

Részletesebben

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN PL HU SK CS UK RO DE Cordless Driver Drill Akum. wiertarko-wkrętarka Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó Ľahký vŕtací skrutkovač Akumulátorový vrtací šroubovák Дриль із бездротовим приводом Maşină de găurit

Részletesebben

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2230 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG

Részletesebben

Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H

Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 9563H 9564H 9565H Az általános nézet magyarázata 1-1. Tengelyretesz 2-1. Csúszókapcsoló 4-1. Tárcsavédő 4-3. Csavar 5-1. Tárcsavédő 5-2. Csavar 5-3. Csapágyház 6-1. Tárcsavédő

Részletesebben

Orrfűrész. Használati utasítás JR1000FT

Orrfűrész. Használati utasítás JR1000FT Orrfűrész Használati utasítás JR1000FT 2 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában legyen

Részletesebben

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C 2 3 4 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1) Forgatógomb 31) Gyaluforgács kiömlonyílása 2) Mutató 32) Bemélyedés 3) Rögzítogomb / biztonsági reteszelo

Részletesebben

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Szúrófurészgép 4326 4327 4328 4329 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

Fúrókalapács HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

ǹȟijȝȓį țțȟșijȓȡį ȅįșȗȓiȣ ȤȡȒıİȦȢ Motorlu Pompa Kullanma kõlavuzu Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Spalinowa Pompa Wodna Instrukcja obsáugi

ǹȟijȝȓį țțȟșijȓȡį ȅįșȗȓiȣ ȤȡȒıİȦȢ Motorlu Pompa Kullanma kõlavuzu Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Spalinowa Pompa Wodna Instrukcja obsáugi EW1050H EW1060H GB Engine Pump Instruction Manual F Pompe à Eaux Claires Manuel d instructions D Benzinmotorpumpe Betriebsanleitung I Pompa motore Istruzioni per l uso NL Motorpomp Gebruiksaanwijzing E

Részletesebben

Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR4501C HR4510C HR4511C KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Orrfűrész. Használati utasítás JR3050T

Orrfűrész. Használati utasítás JR3050T Orrfűrész Használati utasítás JR3050T 2 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában legyen a

Részletesebben

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás MAKITA KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus HP2050 / HP2050F HP2051 / HP2051F Maximális teljesítmények Beton, volfrámkarbid-lapkás

Részletesebben

Levegős szegezőgép. Használati utasítás. A gép használatba vétele előtt olvassa el ezt a Használati utasítást.

Levegős szegezőgép. Használati utasítás. A gép használatba vétele előtt olvassa el ezt a Használati utasítást. Levegős szegezőgép Használati utasítás A gép használatba vétele előtt olvassa el ezt a Használati utasítást. AT638 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedőhöz vagy

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 190 mm 5704R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 8270D 8280D 8390D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Nyomógomb 2. Blokkakkumulátor 3. Kioldó kapcsoló 4. Irányváltó kapcsolókar

Részletesebben

SAROKFÚRÓ GÉP. 13 mm (1/2 ) DA4000LR. Használati utasítás

SAROKFÚRÓ GÉP. 13 mm (1/2 ) DA4000LR. Használati utasítás MAKITA SAROKFÚRÓ GÉP 13 mm (1/2 ) DA4000LR Használati utasítás SPECIFIKÁCIÓK Típus DA4000LR Fúrási teljesítményértékek Acél 13 mm Fa 38 mm Üresjárati sebesség (fordulat/perc) Magas fordulatszámon 0-900

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ 6822 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

SZALAGCSISZOLÓ GÉP. Használati utasítás

SZALAGCSISZOLÓ GÉP. Használati utasítás MAKITA SZALAGCSISZOLÓ GÉP 9902 9903 9920 9404 Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kar (2) Acél lemez (3) Beállító gomb (4) Porkieresztő csőcsonk (5) Porzsák (6) Csíptető

Részletesebben

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X. Használati utasítás

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X. Használati utasítás MAKITA NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓGÉP 6501X Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ BO3700. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ BO3700. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ BO3700 Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Szorítókengyel (2) Hagyományos típusú, előlyukasztott csiszolópapír (3) Alátét hagyományos típusú csiszolópapírhoz

Részletesebben

EXCENTERCSISZOLÓ BO6030. Használati utasítás

EXCENTERCSISZOLÓ BO6030. Használati utasítás MAKITA EXCENTERCSISZOLÓ BO6030 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS 1 SPECIFIKÁCIÓK Típus BO6030 Korongalátét / csiszolópárna átmérője 150 mm Csiszolókorong átmérője 150 mm Megtett körök száma percenként

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

GYALU 1923H. Használati utasítás

GYALU 1923H. Használati utasítás MAKITA GYALU 1923H Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál! Magyarázatok

Részletesebben

Ütvefúró H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F

Ütvefúró H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F Ütvefúró HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PLM4616 PLM4617 PLM4618. HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka. Használati utasítás Návod na obsluhu. BG HR Benzinska kosilica za travu

PLM4616 PLM4617 PLM4618. HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka. Használati utasítás Návod na obsluhu. BG HR Benzinska kosilica za travu GB Petrol Lawn Mower D Benzin-Rasenmäher PL Spalinowa kosiarka do trawy HU Benzinmotoros f nyíró SK Benzínová kosa ka CZ Benzínová seka ka na trávu SI Kosilnica z bencinskim motorjem AL Kositëse bari me

Részletesebben

GYALU 1911B. Használati utasítás

GYALU 1911B. Használati utasítás MAKITA GYALU 1911B Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál! agyarázatok

Részletesebben

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás MAKITA POLÍROZÓGÉP 9227CB Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kidudorodás a hurkos fogantyún (2) Ehhez illeszkedő furat a fogaskerékházon (3) Tengelyrögzítő (4) Hurkos

Részletesebben

SAROKFÚRÓ GÉP DA3010 / DA3010F DA3011 / DA3011F. Használati utasítás

SAROKFÚRÓ GÉP DA3010 / DA3010F DA3011 / DA3011F. Használati utasítás MAKITA SAROKFÚRÓ GÉP DA3010 / DA3010F DA3011 / DA3011F Használati utasítás Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba

Részletesebben

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ Használati utasítás 2107F 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Rögzítőgomb 2. Kioldó kapcsoló 3. Sebességszabályozó gomb 4. Lámpakapcsoló 5. Meglazítás iránya 6. Meghúzás

Részletesebben

CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201

CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201 CJ100D, CJ101D DCJ200, DCJ201 GB Cordless Heated Jacket Instruction manual F Veste Chauffante Manuel d instructions D Akku-Thermo-Jacke Betriebsanleitung I Giacca termica senza fili Istruzioni per l uso

Részletesebben

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás MAKITA BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Vésőszár-kenőzsír (2) Vésőszár befogó része (3) Vésőszár (4) Szerszámbefogó burkolata (5) Váltógyűrű

Részletesebben

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200. Használati utasítás

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200. Használati utasítás MAKITA FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN3200 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

SAROKFÚRÓ GÉP DA6301. Használati utasítás

SAROKFÚRÓ GÉP DA6301. Használati utasítás MAKITA SAROKFÚRÓ GÉP DA6301 Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Meghúzás iránya (2) Befogótokmány (3) Tűzőkulcs (4) Ásófogantyú (5) Hatlapfejű csavar (6) Ide kell támasztani

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

SAROKCSISZOLÓ GÉP. 115 mm 9564CVL 125 mm 9565CVL. Használati utasítás

SAROKCSISZOLÓ GÉP. 115 mm 9564CVL 125 mm 9565CVL. Használati utasítás MAKITA SAROKCSISZOLÓ GÉP 115 mm 9564CVL 125 mm 9565CVL Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

Akkumulátoros sarokcsiszoló gép

Akkumulátoros sarokcsiszoló gép Akkumulátoros sarokcsiszoló gép BGA450 H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

Szimbólumok. MAGYAR (Eredeti útmutató)

Szimbólumok. MAGYAR (Eredeti útmutató) MAGYAR (Eredeti útmutató) Köszönjük, hogy a MAKITA bozótvágót/szegélynyírót választotta. Örömmel ismertetjük a MAKITA bozótvágót/szegélynyírót, amely hosszú fejlesztési program és több év alatt összegy

Részletesebben

GYORSDARABOLÓ 2414NB. Használati utasítás

GYORSDARABOLÓ 2414NB. Használati utasítás MAKITA GYORSDARABOLÓ 2414NB Használati utasítás (1) Biztonsági védőburkolat (2) Tengelyrögzítő (3) Dugókulcs (4) Daraboló köszörűkorong (5) Belső illesztőperem (6) Tömítőgyűrű (7) Tengely (8) Gyűrű (9)

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Akkumulátoros ütve csavarbehajtó gép

Akkumulátoros ütve csavarbehajtó gép Akkumulátoros ütve csavarbehajtó gép BTD130F H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451

FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451 FÚRÓKALAPÁCS HR2450 HR2450F HR2450X HR2450T HR2450FT HR2451 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA

Részletesebben

GDS 24 Professional GDS 30 Professional

GDS 24 Professional GDS 30 Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com 1 609 929 M74 (2007.10) PS / 120 GDS 24 Professional GDS 30 Professional pl Instrukcją oryginalną cs Původním návodem

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ GÉP SZÁRAZFALAZATHOZ

CSAVARBEHAJTÓ GÉP SZÁRAZFALAZATHOZ CSAVARBEHAJTÓ GÉP SZÁRAZFALAZATHOZ Használati utasítás 6823 6824 6825 6825R A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL. Használati utasítás HR2432

FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL. Használati utasítás HR2432 FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL Használati utasítás HR2432 2 3 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt

Részletesebben

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Figyelem: Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat. A sövénynyíró helytelen használata balesetet okozhat! Gondosan őrizze meg a kezelési utasítást!

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Electric Lawn Mower Original Instructions Tondeuse Électrique Instructions d origine Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen

Electric Lawn Mower Original Instructions Tondeuse Électrique Instructions d origine Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen GB Electric Lawn Mower Original Instructions F Tondeuse Électrique Instructions d origine D Elektro-Rasenmäher Originalanweisungen I Rasaerba con motore elettrico Istruzioni originali NL Grasmaaier met

Részletesebben

LEMEZVÁGÓOLLÓ JS3200. Használati utasítás

LEMEZVÁGÓOLLÓ JS3200. Használati utasítás MAKITA LEMEZVÁGÓOLLÓ JS3200 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás

ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás MAKITA ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6904VH 6905H Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplo tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklodjön

Részletesebben

MAKITA KIVÁGÓGÉP. Használati utasítás

MAKITA KIVÁGÓGÉP. Használati utasítás MAKITA KIVÁGÓGÉP 3706 Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Szerszám (bit) (2) Adapter (3) Befogópatron-anya (4) Csavarkulcs (5) Meglazítás iránya (6) Meghúzás iránya (7)

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás Ütve csavarhúzó gép TW0350 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C. Használati utasítás

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C. Használati utasítás MAKITA FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság... 4 5.4 Az

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

STIHL MS 460 R. Használati utasítás

STIHL MS 460 R. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez a használati

Részletesebben