ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, május 26.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által április 28-án a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Kelenvölgy - Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy - Őrmező Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztást tisztelettel megpályázom. Mellékletként a következő dokumentumokat csatolom: 1. számú melléklet: Szakmai önéletrajz 2. számú melléklet: Jogviszony igazolása 3. számú melléklet: Erkölcsi bizonyítvány 4. számú melléklet: Oklevél az óvodapedagógus végzettségről 5. számú melléklet: Oklevél a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga végzettségről 6. számú melléklet: Tanúsítványok 7. számú melléklet: Nyilatkozatok 2

3 Tartalom Bemutatkozás, szakmai hitvallásom...4 Vezetői hitvallásom:...6 A vezetői programot meghatározó dokumentumok...7 Jogszabályi háttér:...7 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:...8 I. Köznevelési Koncepció...9 II. Helyzetelemzés II.1. Az óvodák feladatának, környezetének bemutatása II.1.1. Az óvodákban működő szakmai munkaközösségek 2014/ II.1.2. Az óvodákban működő alapítványok II.2. Beiskolázási mutatók 2014/ II.3. Személyi feltételek: II.4. Szakképzettségek II.5. Továbbképzések III. Vezetői céljaim, feladataim: III.1. Törvényesség betartása és betartatása: III.2. A változások vezetése és irányítása III.3. A nevelési, tanulási, fejlesztési folyamat vezetése és irányítása III.4. Önmagam vezetése és irányítása III.5. Mások vezetése és a közösség irányítása III.6. Az intézmény szervezeti felállása, vezetése, irányítása III Az intézmény vezetésének tervezett szervezete elképzelésem szerint: III.6.2. Külső kapcsolatok III.7. Szervezetfejlesztés kiemelt feladatai IV. Vezetési koncepció Feladatok ütemterve Záró gondolat

4 Bemutatkozás, szakmai hitvallásom 1994-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán. 25 éve dolgozom pedagógusként. Az Újbudai Fürkész Óvodában kezdtem a pályafutásomat. Az első munkahelyemen szerzett tapasztalataim életre szólóan meghatározták pedagógiai elveimet, mert első óvodai csoportom gyermekei közül többen nagyobb szakértelmet, speciális odafigyelést, több törődést igényeltek. Éppen az adja számomra a pedagógushivatás legizgalmasabb kihívását, hogy minden gyermekben meg kell találni az egyedi értékeket, amelyekből kiindulva eredményesen bontakoztatható ki személyiségük. Felfedeztem, hogy képes vagyok motiválni és vezetni egy gyermekközösséget a személyiségfejlődésük útján. Megtanultam megérteni, hogy ezt az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Mielőtt saját családom alapításába kezdtem, néhány évet dolgoztam a Menyecske utcai Gyermekotthonban, ahol családtól elszakadt gyerekek nevelésével foglalkoztunk. Itt közvetlenül tapasztaltam meg, mit jelent az igaz emberség, a szeretet ereje, a valódi segítségnyújtás és a mássághoz való odafordulás, az egy közös célért való küzdelem. Mérföldkövet jelent az életemben. Értékes szakmai tapasztalatokra, emberi kapcsolatokra tettem szert, érzelmi intelligenciám fejlődött, önérték-érzésem erősödött a sikerek és kudarcok átélésével. Ráéreztem, hogy a pedagógus hatékonysága nem csak a szakmai felkészültségén múlik, hanem sokkal inkább az emberi minőségén ben Közoktatási Vezető és pedagógus szakvizsga képesítést szereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közoktatási Vezető Szakirányú Szakán. A képzés során az érdeklődésem tovább erősödött a vezetéslélektan, eredményes kommunikáció iránt között a Napraforgó óvodában dolgoztam, ahol a vezetőm a nehezebb körülmények között élő, sok problémával küzdő családok gyermekeit rendszeresen gondjaimra bízta, így volt alkalmam gyakorolni a gördülékeny problémamegoldást, konfliktuskezelést. Az általam vállalt szemlélet sarkalatos pontja a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, a másság természetessége, az előítéletek kialakulásának megelőzése, a szolidaritás megerősítése. Egy gyermek nem jobb-rosszabb, hanem mindenki más egymáshoz képest! Ez az attitűd kell, hogy sugározzon egy óvodai közösség részéről, amely mintaértékű és az erkölcsi felemelkedést szolgálja. 4

5 Az Óvoda - Alapító Okiratában foglaltak alapján - integráló intézmény lett, autista gyermekek befogadására vállaltunk kötelezettséget. Mi, óvodapedagógusok részt vettünk nevelési év folyamán az: Autizmus-specifikus komplex intervenció elméleti és gyakorlati alapismeretek» (60 óra) és «Autizmussal élő gyermekek az óvodában integráció a gyakorlatban» (30 óra) c. továbbképzésen. A továbbképzésen gazdag elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek révén tájékozódtam az autizmus sajátosságairól, megismertem azokat az erősségeket és gyengeségeket, amelyekre számítani lehet az ellátás során. A játékot tekintem a legfőbb személyiségformáló eszköznek az óvodás gyermek életében, benne minden tanulási tartalom megjelenik: ismeret, jártasság, készség. Eredményeképpen alapozódnak a képességek, alakul a magatartás. Alapfeladatomnak tartom, hogy biztosítsuk minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével egyéni vágyai és ötletei kibontakozhassanak. Fontosnak tartom, hogy a szülők is elismerjék a játék elsődlegességét a családon belül is. A gyerekek érdekeit, fizikai-mentális és lelki szükségleteit veszem figyelembe elvárásaim, módszereim, eszközeim megválasztásánál. A rám bízott gyermekek kommunikációs jelzéseit követve azt tapasztalom, hogy mellettem biztonságban érzik magukat, szeretnek játszani, szívből tudnak nevetni, előbb-utóbb szabadon megnyilatkoznak, bátran kommunikálnak. Meggyőződésem, hogy a következő, számomra szilárd értékek képviselése hozza az eredményt: személyközpontú megközelítés, szabadságélmény, hitelesség, emberek önértékérzésének tiszteletben tartása. Ezek az értékek értékelő tevékenységemet is megszabják. Tudatosan előtérbe helyezem az implicit értékelési formákat, mert nem okoz függő helyzetet, fejleszti a társas viszonyokat és a belső motivációs értékek megtartására nyújt lehetőséget. Az értékelést mindig korábbi állapothoz, nem normákhoz viszonyítom. Soha nem élnék vissza a helyzetemmel, hiszen a véleményem befolyásolja a gyermekek (felnőttek) önbizalmát, vállalkozó kedvét, értékelés hatására alakul én-képük, önértékelésük. Törekszem arra, hogy a gyermekek önmagukat, tetteik helyességét értékeljék augusztus 21 én visszatértem első munkahelyemre: Újbudai Fürkész Óvodába, ahol vezetőhelyettesként dolgozom jelenleg. Erősségem az emberek, csoportok irányítása, összefogása, az esetleges munkatársi-partneri konfliktusok kezelése, szem előtt tartva a minőségi emberi kapcsolatokat. Megoldásnak csak a problémaközpontú megközelítést tekintem, helyzetet átgondoló, cselekvési lehetőségeket számba vevő eljárást. Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség. 5

6 Az óvodában önként vállalt feladatok elvégzése során jelentős tapasztalatokra tettem szert a közös programok (játszóházak, zöld-programok, ünnepek-ünnepélyek) megszervezésében. Átfogó pszichológiai-pedagógiai ismereteim és a hivatásom gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósítását tűztem ki célként, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a gyermek jogainak tiszteletben tartására irányul az egyenlő hozzáférés biztosításával. Vezetői hitvallásom: Célom az óvodák (telephelyek) önálló arculatának, alapvető értékeinek, sajátosságainak megtartásával hatékony nevelési intézmény működtetése, amely egyaránt megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és felhasználói igényeknek. 6

7 A vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7

8 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák pedagógiai programjai : Kelenvölgyi Óvoda Nemzetiségi Kétnyelvű Pedagógiai Programja Együttnevelés játékkal, mozgással A gyermek önkéntelen figyelmére épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletű saját pedagógiai program A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Alapító Okiratai A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák SZMSZ dokumentumai A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Házirendjei A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Továbbképzési programjai 8

9 I. Köznevelési Koncepció Újbuda Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmében három óvoda kerül összevonásra a következő fenntartói javaslattal: Új óvoda javasolt neve: Mely intézményekből jön létre (jelenlegi elnevezéssel) Kelenvölgyi- férőhelyek száma intézményenként (fő) új óvoda férőhelyek száma (fő) pedagógusok létszáma (fő) új óvoda pedagógusok létszáma (fő) összes dolgozó létszáma (fő) Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Óvoda- Kelenvölgy- Kindergarten in Újbudai Napsugár Kelenvölgy- Óvoda Őrmező Neszmélyi Úti Óvoda 9

10 Céljaim, feladataim, vezetői programom, lehetséges elképzeléseim papírra vetéséhez elengedhetetlenül szükséges a jelenleg még önállóan működő óvodák ismerete, helyzetüknek elemzése. E részfeladat alapjául szolgált számomra az intézményekben áttekintett alapdokumentumok vizsgálata, a nevelőtestületek, épületek, helyi adottságok megismerése, az intézmények honlapján található információk. Az előkészítő bizottságok tagjai lehetővé tették számomra az információszerzést, szívesen mutatták be óvodáikat, pedagógiai szemléletüket. Köszönöm az együttműködést! 10

11 II. Helyzetelemzés II.1. Az óvodák feladatának, környezetének bemutatása Óvoda neve Kelenvölgyi- Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy 1116 Budapest, Kecskeméti József u Óvoda bemutatása, materiális környezete Az óvoda csendes rendezett környezetben, családi házakkal övezett területen helyezkedik el, két (egy fő és egy mellék) épületből áll. Ápolt kerttel, nagy teraszokkal, barátságos csoportszobákkal, jól felszerelt tornateremmel rendelkezik. Az épület, elhelyezkedéséből adódóan tiszta, zajmentes környezetet biztosít az óvodás gyermekek számára. Mind a külső mind a belső feltételek egyaránt jelentős mértékben segítik a gyermekek komplex személyiségfejlődését. A közelmúltban felújításra került: az udvar, a nyílászárók, tálalóablakok, két csoportszobában a parketta, tisztasági festés, jelenleg a tető felújítása zajlik. A tárgyi körülmények fejlesztése kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak fejlesztőlogopédiai helyiség kialakítását tartja a gyermekek zavartalan fejlesztésének biztosítása érdekében. Az óvoda melléképületében az internet hozzáférés biztosítását szeretnék az óvoda dolgozói, a napi kapcsolattartás, információk gyűjtése és áramoltatása céljából. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet A családok biztonságot nyújtó szociokulturális háttérrel rendelkeznek, helyzetük részben átlagos, részben átlagon felüli. Ebből adódóan kevesebb a hátrányos helyzetű gyermek. Jelenleg nincs regisztrált esetük. Az óvoda jelenleg négy csoporttal működik, három homogén és egy részben osztott, átlagosan fős csoporttal. Speciális partneri kapcsolatok: Kelenvölgyi Ált. Isk., Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzata, Fővárosi Német Óvoda és Iskolaegylet. Az intézmény feladata, alaptevékenysége Nem haszonszerzés céljából végzett, ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok A Kelenvölgyi Óvoda Nemzetiségi Kétnyelvű Pedagógiai Programja alapján működik. Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt. Nevelési céljuk a gyerekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált, egyénre szabott fejlesztése. Az óvoda fő profilja a német kétnyelvű nemzetiségi nevelés, a német nemzetiségi hagyományok, szokások, továbbörökítése, valamint a magyar és német nyelvi környezet biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekek mindkét iskolarendszerben sikeresen folytathassák tanulmányaikat. Az óvoda sajátos, kiemelt feladata: az anyanyelv és a német nyelv megismertetésére, megbecsülésére, szeretetére való nevelés modell értékű nyelvi jelenléttel. A kétnyelvű csoportokban (jelenleg 2 csoportban) német nyelven elsősorban a gyermekek szókincsét bővítik. A beszédértést anyanyelvi és német nyelvi játékok segítségével fejlesztik a mindennapi élethelyzetekben, tevékenységekben, és a csoportok heti programjába építve, irányított, játékos beszédfejlesztő gyakorlatok formájában egyaránt. A program megvalósulásához változatos eszközrendszer áll rendelkezésre: nyelvi játékok, könyvek, fejlesztő játékok, szemléltető eszközök, bábok, dramatizáló játékhoz eszközök. Az óvodába járó gyerekek többsége itt találkozik először a német nyelvvel és hagyományokkal. Fakultatív programok: Térítésmentes : hittan Térítéses: foci, néptánc, (a programok 16 óra után kezdődnek). 11

12 Óvoda neve Neszmélyi Úti Óvoda 1112 Budapest, Neszmélyi u Telephely: 1112, Neszmélyi u. 36. Óvoda bemutatása, materiális környezete Őrmező szélén, parkosított, zöldterülettel körülölelt családias lakótelepi óvoda. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető ben bővítették az intézményt két csoporttal. Sószoba segíti a gyermekek egészségének fenntartását. Korszerű, az óvodáskorú gyermekeknek mindenben megfelelő tornatermet adtak át 2011-ben. A játszóudvar teljes körű felújítását is biztosította az önkormányzat. A tárgyi körülmények fejlesztése kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak felnőtt öltöző, zuhanyzó kialakítását tartja a dolgozók mentálhigiénés közérzetének javítása érdekében, illetve a telephelyen az internet szolgáltatás biztosítását a gördülékenyebb információáramlás biztosítása céljából. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet Az óvoda vegyes lakókörnyezetben helyezkedik el. A kertvárosi (családi házas övezet) és a lakótelepi jelleg egyaránt jellemzi vonzáskörzetét. Szociokulturális jellege kedvező, kiegyensúlyozott. Jelenleg 2 fő hátrányos helyzetű gyermeket látnak el. A két épületben 6 azonos életkorú gyermekekből szervezett csoport működik átlagosan fős létszámmal. Csoportonként 3-4 fő sajátos nevelési igényű gyermek szakszerű személyiségfejlesztését végzik. Az óvoda a szomszédos településekről is fogad gyermekeket Speciális partneri kapcsolatok: ELTE, Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola BLISS Alapítvány Az intézmény feladata, alaptevékenysége Ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,. középsúlyos értelmi fogyatékos (DOWNszindrómás), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichikus fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok Pedagógiai Program: Együttnevelés játékkal, mozgással Az óvoda integráltan valósítja meg a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését mérsékelt létszámú csoportokban. Pedagógiai programjuk a gyermekek együttműködésére épül, tapasztalatot nyújt az ép és sajátos nevelési igényű gyermekeknek egyaránt. A közösségbe járó minden gyermek egyéni, differenciált fejlesztésben részesül, amelyet óvodapedagógusok, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, team-munkában valósítanak meg. A nevelőtestület tagjai az egyéni képességeket fejlesztő, felzárkóztató munkájukban használják a Sindelar-Zsoldor felmérést és terápiát, a Delecato mozgásfejlesztést, az Ayres terápiát, INPP, valamint a beszédpercepciós diagnosztika és terápiát. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása sajátos arculatot ad óvodának, melyet a különbözőségekre való nyitottság, az elfogadás, az egyenlő esélyek biztosítására való törekvés és a tolerancia jellemez. Céljuk, hogy a szülőkkel közösen megalapozzák az esélyegyenlőség feltételeit, és biztosítsák a gyermekek sikeres társadalmi integrációját. Az Óvoda a XI. kerület bázisóvodája, helyt ad szakmai továbbképzéseknek, kerületi és országos szakmai bemutatóknak, nevelési gyakorlatokat végeznek az ELTE óvodapedagógus hallgatói, valamint a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola gyógypedagógus hallgatói. Fakultatív programok: Térítéses: úszás, foci néptánc, RSG (a programok 16 óra után kezdődnek) 12

13 Óvoda neve Napsugár Óvoda 1112 Budapest, Menyecske u 2 Óvoda bemutatása, materiális környezete Őrmező központjában, parkosított, zöldterülettel körülölelt családias lakótelepi óvoda. Bölcsőde, iskola a szomszédságában található. Hatcsoportos, csoportszobáik világosak, barátságosak. Az elmúlt években csoportszobáik bútorzata, nyílászárói felújításra kerültek. Továbbá tornaszobával, nevelői szobával, logopédiai és fejlesztő szobával bővült az óvoda. Zöld területű udvarral, szánkózó dombbal, párakapuval, új gumitéglával fedett focipályával, természetes anyagból készült udvari játékokkal, négy csoportnál fedhető teraszokkal rendelkezik. A pedagógiai program szellemiségét tükrözi a víztakarékos perlátorok felszerelése, a folyosón szépen berendezett akvárium, a kertben létesült kis tó, betelepített halakkal. A tárgyi fejlesztések kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak egy udvari gyermek WC kialakítását tartja, a gyermekek biztonsága érdekében. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet Az óvodába járó mintegy százötven gyermek leginkább a lakótelepről érkezik, Szociokulturális helyzetük változatos, szórt képet mutat. Ugyanakkor járnak az óvodába olyan hátrányokkal küzdő kisgyermekek is, a közelben lévő gyermekotthonból és anyaotthonból (jelenleg 7 gyermek), akik számára különösen fontos a szeretetteljes, biztonságos, kiegyensúlyozott, az egyéni különbözőségeket toleráló légkör. Néhányan szociális támogatásra, segélyre szorulnak. Az óvoda jelenleg hat-két azonos, és négy eltérő (vegyes) életkorú gyermekekből álló csoporttal működik. Speciális partneri kapcsolatok: Madártani Egyesület Őrmezei Közösségi Ház Gyermekotthon Anyaotthon Az intézmény feladata, alaptevékenysége Nem haszonszerzés céljából végzett, ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. - Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségéggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésűk, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Ételallergiás gyermekek integrált nevelése. Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok Pedagógiai programjuk a környező világ tevékeny megismerésére épül, és A gyermek önkéntelen figyelmére épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletű saját pedagógiai program címet viseli. Próbálják ellensúlyozni a lakótelepi környezet kedvezőtlen hatásait. Programjuk környezettudatos életformára nevel, amelyet tervezett tevékenységeikkel és példamutatással igyekeznek elérni gyermekeiknél. Az óvoda Pedagógiai Programja alapján biztosítja a gyermek önkéntelen figyelmére, fejlesztőpedagógiára épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletet, családias nevelést. Nevelésük alapvető célja az óvodás gyermek élménygazdag, harmonikus fejlődésének segítése, személyiség kibontakoztatása. A különböző pedagógiai törekvések (Waldorf, Lépésről lépésre program) elemeit beépítik a nevelési gyakorlatukba. Beszélő környezet biztosításával nagy hangsúlyt fektetnek a verbális és nonverbális kommunikáció ébrentartására. Az óvoda Madárbarát valamint Zöld Óvoda. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Madártani Egyesülettel. Természettel összegfüggő ünnepek, jeles napok (Mihály nap, szüret, Állatok világnapja, Márton nap, Adventi időszak-vásár, Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Szent György nap, Föld napja, Madarakfák napja, Világtakarítási Nap) meghatározzák a gyerekek számára felkínált tevékenységrendszert. Fontosnak tartják a gyerekek sokoldalú mozgásfejlesztését, ezért a 2014/2015-ös nevelési évben a nagycsoportos gyermekek részére megszervezték a korcsolyázást. Speciális feladatként az ételallergiás gyermekek nevelését, ellátását is vállalják évek óta. Nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok szívesen vállalnak gyakorlatvezetést az óvodapedagógus hallgatók számára. Fakultatív programok: (Térítéses, a programok 16 óra után kezdődnek): szivacslabda-kézilabda, foci, néptánc, rock and roll, taekwondo 13

14 Mindhárom Óvoda nevelőközössége kiemelten kezeli az anyanyelvi nevelés, mozgásfejlesztés, környezettudatos szemléletmód kialakítását és fejlesztését, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, az inkluzív pedagógia megvalósulását. 2014/2015. Nevelési év adatai Óvoda Sajátos nevelési igényű gyermekek száma és szakértői besorolásuk Sajátos nevelési igényű gyermekek száma összesen - Pszichológiai fejlődési rendelle- KELENVÖLGYI ÓVODA nesség: 1 fő(f89) - két gyermek szakértői vizsgálata 1 gyermek folyamatban van - Autista (F78): 7 gyermek - Down-szindróma (Q90): 2 gyermek NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA - Értelmi akadályozott (F79), - Kevert specifikus zavar (F83), 20 gyermek 22 gyermek - Enyhén értelmi fogyatékos (F70): 11 gyermek - Kevert specifikus fejlődési NAPSUGÁR ÓVODA zavar (F83) - egy gyermek szakértői vizs- 1 gyermek gálata folyamatban van Az óvodákban az integrációt támogató pedagógia sikeresen jelenik meg. Az integrációt a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak szerint működtetik az óvodák. A megfelelő segítő szakemberi és tárgyi feltételek biztosítása mellett kiemelten az együttműködést tekintik az eredményes integráció legfontosabb elemének. Folyamatos a tapasztalatcsere és együttműködés a segítő szakemberekkel. Az gyógypedagógusok fejlesztőmunkáját elismeréssel méltatják az óvodapedagógusok. A elismerés mellett megfogalmazódik több intézmény esetében, hogy szükséges lenne a gyógy- 14

15 pedagógiai ellátás területén további kapacitásbővítés a sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatosan növekvő számának ellátása érdekében. A Kelenvölgyi óvodában a fejlesztéshez szükséges helyiség hiánya okozza a legnagyobb nehézséget. II.1.1. Az óvodákban működő szakmai munkaközösségek 2014/2015. Óvoda KELENVÖLGYI ÓVODA NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA NAPSUGÁR ÓVODA munkaközösség szerkezete Munkaközösség vezető és team, az óvoda nevelőtestületének néhány főből álló tagja alkotja Munkaközösség vezető és az óvoda teljes nevelőtestülete alkotják A munkaközösség tagjai különböző óvodák nevelőtestületének tagjaiból alkotnak teamet Munkaközösség vezető és team, az óvoda nevelőtestületének néhány főből álló tagja alkotja Munkaközösségek irányultsága Anyanyelvi munkaközösség Matematikai nevelés munka- Autizmus közösség Projekt módszer megjelenése a gyakorlatban az A nevelőtestület közös döntésen alapuló terve Szeretnék folytatni a munkaközösség munkáját Minden nevelési év más tanítási-tanulási műveltségtartalmat ölel fel A munkaközösség egymást segítő szakmai tevékenysége folyamatos Még nem alakult ki közös nézőpont a nevelőtestületben. II.1.2. Az óvodákban működő alapítványok Óvoda KELENVÖLGYI ÓVODA NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA NAPSUGÁR ÓVODA Alapítvány neve Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodáért Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Alapítvány a Kreatív Gyermekekért Az alapítványok segítséget nyújtanak a tágabb környezet megismerését szolgáló óvodai programok, kirándulások támogatásával és eszközfejlesztéssel. 15

16 II.2. Beiskolázási mutatók 2014/2015. Óvoda Férőhely Tanköteles Iskolába Óvodában %-os arány megy marad KELENVÖLGYI ÓVODA ,42% NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA ,82% NAPSUGÁR ÓVODA ,85% Az intézmények saját Pedagógiai Program alapján az iskolai élethez, tanuláshoz szükséges képességeket, kompetenciákat fejlesztik. Az óvodapedagógusok munkájukat, fejlesztő tevékenységüket gyógypedagógus, logopédus, pszichológus szakemberekkel és pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensekkel, segítő dajkákkal együttműködve végzik. 16

17 II.3. Személyi feltételek: Személyi feltételek, státuszok Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy - Őrmező munkakör Neszmélyi Úti Óvoda (székhely) /fő Napsugár Óvoda (telephely) /fő Kindergarten in Kelenvölgy (telephely) /fő összesen /fő óvodavezető óvodavezető helyettes óvodatitkár 1 1 0,5 2,5 óvodapedagógus óvodapszichológus 1 (utazó) 1 (utazó) gyógypedagógus 2 2 pedagógiai asszisztens gyógypedagógiai aszszisztens dajka 2 2 0,5 0, (egy betöltetlen) (egy betöltetlen) konyhás 2 1 0,5 3,5 takarító 1 1 0,5 0,5 1 4 kertész, karbantartó 0,5 0,5 17

18 II.4. Szakképzettségek Munkakör/Szakképzettségek Neszmélyi úti Óvoda /fő Napsugár Óvoda /fő Kindergarten in Kelenvölgy (telephely) /fő Összesen /fő Óvodapedagógusok száma német nemzetiségi szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusok 35 száma: 1 középfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok száma felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok száma Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma Folyamatban lévő szakvizsgás képzésben résztvevők száma szakvizsgával rendelkező gyógypedagógusok száma? 0 0 Pedagógiai munkát segítő 2 (1 fő német anyanyelvű) szakképzett pedagógiai- 3 1 gyógypedagógiai asszisztensek 6 száma Folyamatban lévő képzésben résztvevő asszisztensek száma Pedagógiai munkát segítő dajkák száma Dajkai szakképesítéssel rendelkező pedagógiai munkát segítő dajkák száma Egyéb munkakörben foglalkoztatottak (konyhás, takarító): érettségivel rendelkező Óvodatitkár érettségivel rendelkező kertész/ karbantartó

19 II.5. Továbbképzések Óvoda neve 2014/2015. Továbbképzés irá- Résztvevők száma nyultsága Kelenvölgyi Óvoda Alapozó terápia Szövegszerkesztés és 1 60 táblázatkezelés Kindertheater aus der 1 5 Märchenwelt Neszmélyi Úti Óvoda INPP 2 fő/ megújító képzés 30 Környezeti nevelés 2 60 megvalósítása terepi körülmények között Napsugár Óvoda Népi Játék, néptánc 1 30 módszertan Környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények között 2 60 Pont Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok gondoskodnak a gyermekek személyiségfejlesztéséről és a pedagógiai munkát szakképesítéssel rendelkező dajkák segítik. A gyermekek fejlesztésében külső szakemberek is részt vesznek: logopédus, pszichológus, gyermekorvos, védőnő, gyógypedagógus. A gyermekek fejlesztését gátló körülménynek értékelték a régió óvodáiban néhány speciális szakember (logopédus, gyógytestnevelő) helyettesítésének megoldatlanságát. Az óvodák átszervezése, a három intézmény összevonása új feladatok elé állítja az eddig egymástól független nevelőközösségeket. Célom az egymás munkáját megbecsülő, együttműködő, lendületes, innovatív nevelőtestületi közösség kialakítása, összekovácsolása, az egységes pedagógiai értékorientáció, szemlélet kialakítása az óvodák sajátos arculatának, fő profiljának megtartásával. Az összevonás kínálta spontán megújulást a testületben motiváló erőként kívánom kihasználni. A személyi feltételek és a szellemi bázis adott céljaim eléréséhez. Óvoda jelenlegi neve (leendő telephelyek) Nevelőtestület (fő) 2016 évben minősítendő pedagógusok száma 2016 évben minősítendő pedagógusok száma összesen Kelenvölgyi Óvoda 9 - Neszmélyi Úti Óvoda Napsugár Óvoda 13-19

20 III. Vezetői céljaim, feladataim: Kulcsfeladatok H I T E L E S S É G III. Céljaim, feladataim meghatározása 1. Törvényesség betartása és betartatása 2. A változások vezetése és irányítása 3. A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat vezetése és irányítása 4. Önmagam vezetése és irányítása 5. Mások vezetése és irányítása 6. Az intézményi szakmai szervezet felállása, vezetése és irányítása 7. Szervezetfejlesztés III.1. Törvényesség betartása és betartatása: Óvodavezetőként elsődleges, legfőbb célom a vonatkozó törvények alapján az összevont intézmény szakszerű, törvényes működtetése, pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási, tanügyi feladataim körültekintő, hatékony ellátása. Továbbá a hatékony munkavégzés megteremtése érdekében, az intézményre vonatkozó törvényi szabályozások folyamatos figyelemmel kísérése, a nevelőtestület pontos tájékoztatása. A költségvetésben biztosított pénzeszközökkel történő ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás. 20

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben