ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, május 26.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által április 28-án a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Kelenvölgy - Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy - Őrmező Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztást tisztelettel megpályázom. Mellékletként a következő dokumentumokat csatolom: 1. számú melléklet: Szakmai önéletrajz 2. számú melléklet: Jogviszony igazolása 3. számú melléklet: Erkölcsi bizonyítvány 4. számú melléklet: Oklevél az óvodapedagógus végzettségről 5. számú melléklet: Oklevél a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga végzettségről 6. számú melléklet: Tanúsítványok 7. számú melléklet: Nyilatkozatok 2

3 Tartalom Bemutatkozás, szakmai hitvallásom...4 Vezetői hitvallásom:...6 A vezetői programot meghatározó dokumentumok...7 Jogszabályi háttér:...7 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:...8 I. Köznevelési Koncepció...9 II. Helyzetelemzés II.1. Az óvodák feladatának, környezetének bemutatása II.1.1. Az óvodákban működő szakmai munkaközösségek 2014/ II.1.2. Az óvodákban működő alapítványok II.2. Beiskolázási mutatók 2014/ II.3. Személyi feltételek: II.4. Szakképzettségek II.5. Továbbképzések III. Vezetői céljaim, feladataim: III.1. Törvényesség betartása és betartatása: III.2. A változások vezetése és irányítása III.3. A nevelési, tanulási, fejlesztési folyamat vezetése és irányítása III.4. Önmagam vezetése és irányítása III.5. Mások vezetése és a közösség irányítása III.6. Az intézmény szervezeti felállása, vezetése, irányítása III Az intézmény vezetésének tervezett szervezete elképzelésem szerint: III.6.2. Külső kapcsolatok III.7. Szervezetfejlesztés kiemelt feladatai IV. Vezetési koncepció Feladatok ütemterve Záró gondolat

4 Bemutatkozás, szakmai hitvallásom 1994-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán. 25 éve dolgozom pedagógusként. Az Újbudai Fürkész Óvodában kezdtem a pályafutásomat. Az első munkahelyemen szerzett tapasztalataim életre szólóan meghatározták pedagógiai elveimet, mert első óvodai csoportom gyermekei közül többen nagyobb szakértelmet, speciális odafigyelést, több törődést igényeltek. Éppen az adja számomra a pedagógushivatás legizgalmasabb kihívását, hogy minden gyermekben meg kell találni az egyedi értékeket, amelyekből kiindulva eredményesen bontakoztatható ki személyiségük. Felfedeztem, hogy képes vagyok motiválni és vezetni egy gyermekközösséget a személyiségfejlődésük útján. Megtanultam megérteni, hogy ezt az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Mielőtt saját családom alapításába kezdtem, néhány évet dolgoztam a Menyecske utcai Gyermekotthonban, ahol családtól elszakadt gyerekek nevelésével foglalkoztunk. Itt közvetlenül tapasztaltam meg, mit jelent az igaz emberség, a szeretet ereje, a valódi segítségnyújtás és a mássághoz való odafordulás, az egy közös célért való küzdelem. Mérföldkövet jelent az életemben. Értékes szakmai tapasztalatokra, emberi kapcsolatokra tettem szert, érzelmi intelligenciám fejlődött, önérték-érzésem erősödött a sikerek és kudarcok átélésével. Ráéreztem, hogy a pedagógus hatékonysága nem csak a szakmai felkészültségén múlik, hanem sokkal inkább az emberi minőségén ben Közoktatási Vezető és pedagógus szakvizsga képesítést szereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közoktatási Vezető Szakirányú Szakán. A képzés során az érdeklődésem tovább erősödött a vezetéslélektan, eredményes kommunikáció iránt között a Napraforgó óvodában dolgoztam, ahol a vezetőm a nehezebb körülmények között élő, sok problémával küzdő családok gyermekeit rendszeresen gondjaimra bízta, így volt alkalmam gyakorolni a gördülékeny problémamegoldást, konfliktuskezelést. Az általam vállalt szemlélet sarkalatos pontja a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, a másság természetessége, az előítéletek kialakulásának megelőzése, a szolidaritás megerősítése. Egy gyermek nem jobb-rosszabb, hanem mindenki más egymáshoz képest! Ez az attitűd kell, hogy sugározzon egy óvodai közösség részéről, amely mintaértékű és az erkölcsi felemelkedést szolgálja. 4

5 Az Óvoda - Alapító Okiratában foglaltak alapján - integráló intézmény lett, autista gyermekek befogadására vállaltunk kötelezettséget. Mi, óvodapedagógusok részt vettünk nevelési év folyamán az: Autizmus-specifikus komplex intervenció elméleti és gyakorlati alapismeretek» (60 óra) és «Autizmussal élő gyermekek az óvodában integráció a gyakorlatban» (30 óra) c. továbbképzésen. A továbbképzésen gazdag elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek révén tájékozódtam az autizmus sajátosságairól, megismertem azokat az erősségeket és gyengeségeket, amelyekre számítani lehet az ellátás során. A játékot tekintem a legfőbb személyiségformáló eszköznek az óvodás gyermek életében, benne minden tanulási tartalom megjelenik: ismeret, jártasság, készség. Eredményeképpen alapozódnak a képességek, alakul a magatartás. Alapfeladatomnak tartom, hogy biztosítsuk minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével egyéni vágyai és ötletei kibontakozhassanak. Fontosnak tartom, hogy a szülők is elismerjék a játék elsődlegességét a családon belül is. A gyerekek érdekeit, fizikai-mentális és lelki szükségleteit veszem figyelembe elvárásaim, módszereim, eszközeim megválasztásánál. A rám bízott gyermekek kommunikációs jelzéseit követve azt tapasztalom, hogy mellettem biztonságban érzik magukat, szeretnek játszani, szívből tudnak nevetni, előbb-utóbb szabadon megnyilatkoznak, bátran kommunikálnak. Meggyőződésem, hogy a következő, számomra szilárd értékek képviselése hozza az eredményt: személyközpontú megközelítés, szabadságélmény, hitelesség, emberek önértékérzésének tiszteletben tartása. Ezek az értékek értékelő tevékenységemet is megszabják. Tudatosan előtérbe helyezem az implicit értékelési formákat, mert nem okoz függő helyzetet, fejleszti a társas viszonyokat és a belső motivációs értékek megtartására nyújt lehetőséget. Az értékelést mindig korábbi állapothoz, nem normákhoz viszonyítom. Soha nem élnék vissza a helyzetemmel, hiszen a véleményem befolyásolja a gyermekek (felnőttek) önbizalmát, vállalkozó kedvét, értékelés hatására alakul én-képük, önértékelésük. Törekszem arra, hogy a gyermekek önmagukat, tetteik helyességét értékeljék augusztus 21 én visszatértem első munkahelyemre: Újbudai Fürkész Óvodába, ahol vezetőhelyettesként dolgozom jelenleg. Erősségem az emberek, csoportok irányítása, összefogása, az esetleges munkatársi-partneri konfliktusok kezelése, szem előtt tartva a minőségi emberi kapcsolatokat. Megoldásnak csak a problémaközpontú megközelítést tekintem, helyzetet átgondoló, cselekvési lehetőségeket számba vevő eljárást. Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség. 5

6 Az óvodában önként vállalt feladatok elvégzése során jelentős tapasztalatokra tettem szert a közös programok (játszóházak, zöld-programok, ünnepek-ünnepélyek) megszervezésében. Átfogó pszichológiai-pedagógiai ismereteim és a hivatásom gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósítását tűztem ki célként, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a gyermek jogainak tiszteletben tartására irányul az egyenlő hozzáférés biztosításával. Vezetői hitvallásom: Célom az óvodák (telephelyek) önálló arculatának, alapvető értékeinek, sajátosságainak megtartásával hatékony nevelési intézmény működtetése, amely egyaránt megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és felhasználói igényeknek. 6

7 A vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7

8 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák pedagógiai programjai : Kelenvölgyi Óvoda Nemzetiségi Kétnyelvű Pedagógiai Programja Együttnevelés játékkal, mozgással A gyermek önkéntelen figyelmére épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletű saját pedagógiai program A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Alapító Okiratai A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák SZMSZ dokumentumai A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Házirendjei A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez tartozó óvodák Továbbképzési programjai 8

9 I. Köznevelési Koncepció Újbuda Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmében három óvoda kerül összevonásra a következő fenntartói javaslattal: Új óvoda javasolt neve: Mely intézményekből jön létre (jelenlegi elnevezéssel) Kelenvölgyi- férőhelyek száma intézményenként (fő) új óvoda férőhelyek száma (fő) pedagógusok létszáma (fő) új óvoda pedagógusok létszáma (fő) összes dolgozó létszáma (fő) Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Óvoda- Kelenvölgy- Kindergarten in Újbudai Napsugár Kelenvölgy- Óvoda Őrmező Neszmélyi Úti Óvoda 9

10 Céljaim, feladataim, vezetői programom, lehetséges elképzeléseim papírra vetéséhez elengedhetetlenül szükséges a jelenleg még önállóan működő óvodák ismerete, helyzetüknek elemzése. E részfeladat alapjául szolgált számomra az intézményekben áttekintett alapdokumentumok vizsgálata, a nevelőtestületek, épületek, helyi adottságok megismerése, az intézmények honlapján található információk. Az előkészítő bizottságok tagjai lehetővé tették számomra az információszerzést, szívesen mutatták be óvodáikat, pedagógiai szemléletüket. Köszönöm az együttműködést! 10

11 II. Helyzetelemzés II.1. Az óvodák feladatának, környezetének bemutatása Óvoda neve Kelenvölgyi- Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy 1116 Budapest, Kecskeméti József u Óvoda bemutatása, materiális környezete Az óvoda csendes rendezett környezetben, családi házakkal övezett területen helyezkedik el, két (egy fő és egy mellék) épületből áll. Ápolt kerttel, nagy teraszokkal, barátságos csoportszobákkal, jól felszerelt tornateremmel rendelkezik. Az épület, elhelyezkedéséből adódóan tiszta, zajmentes környezetet biztosít az óvodás gyermekek számára. Mind a külső mind a belső feltételek egyaránt jelentős mértékben segítik a gyermekek komplex személyiségfejlődését. A közelmúltban felújításra került: az udvar, a nyílászárók, tálalóablakok, két csoportszobában a parketta, tisztasági festés, jelenleg a tető felújítása zajlik. A tárgyi körülmények fejlesztése kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak fejlesztőlogopédiai helyiség kialakítását tartja a gyermekek zavartalan fejlesztésének biztosítása érdekében. Az óvoda melléképületében az internet hozzáférés biztosítását szeretnék az óvoda dolgozói, a napi kapcsolattartás, információk gyűjtése és áramoltatása céljából. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet A családok biztonságot nyújtó szociokulturális háttérrel rendelkeznek, helyzetük részben átlagos, részben átlagon felüli. Ebből adódóan kevesebb a hátrányos helyzetű gyermek. Jelenleg nincs regisztrált esetük. Az óvoda jelenleg négy csoporttal működik, három homogén és egy részben osztott, átlagosan fős csoporttal. Speciális partneri kapcsolatok: Kelenvölgyi Ált. Isk., Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzata, Fővárosi Német Óvoda és Iskolaegylet. Az intézmény feladata, alaptevékenysége Nem haszonszerzés céljából végzett, ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok A Kelenvölgyi Óvoda Nemzetiségi Kétnyelvű Pedagógiai Programja alapján működik. Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt. Nevelési céljuk a gyerekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált, egyénre szabott fejlesztése. Az óvoda fő profilja a német kétnyelvű nemzetiségi nevelés, a német nemzetiségi hagyományok, szokások, továbbörökítése, valamint a magyar és német nyelvi környezet biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekek mindkét iskolarendszerben sikeresen folytathassák tanulmányaikat. Az óvoda sajátos, kiemelt feladata: az anyanyelv és a német nyelv megismertetésére, megbecsülésére, szeretetére való nevelés modell értékű nyelvi jelenléttel. A kétnyelvű csoportokban (jelenleg 2 csoportban) német nyelven elsősorban a gyermekek szókincsét bővítik. A beszédértést anyanyelvi és német nyelvi játékok segítségével fejlesztik a mindennapi élethelyzetekben, tevékenységekben, és a csoportok heti programjába építve, irányított, játékos beszédfejlesztő gyakorlatok formájában egyaránt. A program megvalósulásához változatos eszközrendszer áll rendelkezésre: nyelvi játékok, könyvek, fejlesztő játékok, szemléltető eszközök, bábok, dramatizáló játékhoz eszközök. Az óvodába járó gyerekek többsége itt találkozik először a német nyelvvel és hagyományokkal. Fakultatív programok: Térítésmentes : hittan Térítéses: foci, néptánc, (a programok 16 óra után kezdődnek). 11

12 Óvoda neve Neszmélyi Úti Óvoda 1112 Budapest, Neszmélyi u Telephely: 1112, Neszmélyi u. 36. Óvoda bemutatása, materiális környezete Őrmező szélén, parkosított, zöldterülettel körülölelt családias lakótelepi óvoda. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető ben bővítették az intézményt két csoporttal. Sószoba segíti a gyermekek egészségének fenntartását. Korszerű, az óvodáskorú gyermekeknek mindenben megfelelő tornatermet adtak át 2011-ben. A játszóudvar teljes körű felújítását is biztosította az önkormányzat. A tárgyi körülmények fejlesztése kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak felnőtt öltöző, zuhanyzó kialakítását tartja a dolgozók mentálhigiénés közérzetének javítása érdekében, illetve a telephelyen az internet szolgáltatás biztosítását a gördülékenyebb információáramlás biztosítása céljából. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet Az óvoda vegyes lakókörnyezetben helyezkedik el. A kertvárosi (családi házas övezet) és a lakótelepi jelleg egyaránt jellemzi vonzáskörzetét. Szociokulturális jellege kedvező, kiegyensúlyozott. Jelenleg 2 fő hátrányos helyzetű gyermeket látnak el. A két épületben 6 azonos életkorú gyermekekből szervezett csoport működik átlagosan fős létszámmal. Csoportonként 3-4 fő sajátos nevelési igényű gyermek szakszerű személyiségfejlesztését végzik. Az óvoda a szomszédos településekről is fogad gyermekeket Speciális partneri kapcsolatok: ELTE, Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola BLISS Alapítvány Az intézmény feladata, alaptevékenysége Ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,. középsúlyos értelmi fogyatékos (DOWNszindrómás), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichikus fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok Pedagógiai Program: Együttnevelés játékkal, mozgással Az óvoda integráltan valósítja meg a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését mérsékelt létszámú csoportokban. Pedagógiai programjuk a gyermekek együttműködésére épül, tapasztalatot nyújt az ép és sajátos nevelési igényű gyermekeknek egyaránt. A közösségbe járó minden gyermek egyéni, differenciált fejlesztésben részesül, amelyet óvodapedagógusok, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, team-munkában valósítanak meg. A nevelőtestület tagjai az egyéni képességeket fejlesztő, felzárkóztató munkájukban használják a Sindelar-Zsoldor felmérést és terápiát, a Delecato mozgásfejlesztést, az Ayres terápiát, INPP, valamint a beszédpercepciós diagnosztika és terápiát. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása sajátos arculatot ad óvodának, melyet a különbözőségekre való nyitottság, az elfogadás, az egyenlő esélyek biztosítására való törekvés és a tolerancia jellemez. Céljuk, hogy a szülőkkel közösen megalapozzák az esélyegyenlőség feltételeit, és biztosítsák a gyermekek sikeres társadalmi integrációját. Az Óvoda a XI. kerület bázisóvodája, helyt ad szakmai továbbképzéseknek, kerületi és országos szakmai bemutatóknak, nevelési gyakorlatokat végeznek az ELTE óvodapedagógus hallgatói, valamint a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola gyógypedagógus hallgatói. Fakultatív programok: Térítéses: úszás, foci néptánc, RSG (a programok 16 óra után kezdődnek) 12

13 Óvoda neve Napsugár Óvoda 1112 Budapest, Menyecske u 2 Óvoda bemutatása, materiális környezete Őrmező központjában, parkosított, zöldterülettel körülölelt családias lakótelepi óvoda. Bölcsőde, iskola a szomszédságában található. Hatcsoportos, csoportszobáik világosak, barátságosak. Az elmúlt években csoportszobáik bútorzata, nyílászárói felújításra kerültek. Továbbá tornaszobával, nevelői szobával, logopédiai és fejlesztő szobával bővült az óvoda. Zöld területű udvarral, szánkózó dombbal, párakapuval, új gumitéglával fedett focipályával, természetes anyagból készült udvari játékokkal, négy csoportnál fedhető teraszokkal rendelkezik. A pedagógiai program szellemiségét tükrözi a víztakarékos perlátorok felszerelése, a folyosón szépen berendezett akvárium, a kertben létesült kis tó, betelepített halakkal. A tárgyi fejlesztések kapcsán a nevelőtestület legfontosabbnak egy udvari gyermek WC kialakítását tartja, a gyermekek biztonsága érdekében. Az óvoda immateriális környezete, szociokulturális háttér, partneri környezet Az óvodába járó mintegy százötven gyermek leginkább a lakótelepről érkezik, Szociokulturális helyzetük változatos, szórt képet mutat. Ugyanakkor járnak az óvodába olyan hátrányokkal küzdő kisgyermekek is, a közelben lévő gyermekotthonból és anyaotthonból (jelenleg 7 gyermek), akik számára különösen fontos a szeretetteljes, biztonságos, kiegyensúlyozott, az egyéni különbözőségeket toleráló légkör. Néhányan szociális támogatásra, segélyre szorulnak. Az óvoda jelenleg hat-két azonos, és négy eltérő (vegyes) életkorú gyermekekből álló csoporttal működik. Speciális partneri kapcsolatok: Madártani Egyesület Őrmezei Közösségi Ház Gyermekotthon Anyaotthon Az intézmény feladata, alaptevékenysége Nem haszonszerzés céljából végzett, ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. - Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségéggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésűk, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Ételallergiás gyermekek integrált nevelése. Az óvoda pedagógiai programja, sajátos arculata, jellegzetes hagyományok, programok Pedagógiai programjuk a környező világ tevékeny megismerésére épül, és A gyermek önkéntelen figyelmére épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletű saját pedagógiai program címet viseli. Próbálják ellensúlyozni a lakótelepi környezet kedvezőtlen hatásait. Programjuk környezettudatos életformára nevel, amelyet tervezett tevékenységeikkel és példamutatással igyekeznek elérni gyermekeiknél. Az óvoda Pedagógiai Programja alapján biztosítja a gyermek önkéntelen figyelmére, fejlesztőpedagógiára épülő, egészségmegőrző, környezettudatos szemléletet, családias nevelést. Nevelésük alapvető célja az óvodás gyermek élménygazdag, harmonikus fejlődésének segítése, személyiség kibontakoztatása. A különböző pedagógiai törekvések (Waldorf, Lépésről lépésre program) elemeit beépítik a nevelési gyakorlatukba. Beszélő környezet biztosításával nagy hangsúlyt fektetnek a verbális és nonverbális kommunikáció ébrentartására. Az óvoda Madárbarát valamint Zöld Óvoda. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Madártani Egyesülettel. Természettel összegfüggő ünnepek, jeles napok (Mihály nap, szüret, Állatok világnapja, Márton nap, Adventi időszak-vásár, Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Szent György nap, Föld napja, Madarakfák napja, Világtakarítási Nap) meghatározzák a gyerekek számára felkínált tevékenységrendszert. Fontosnak tartják a gyerekek sokoldalú mozgásfejlesztését, ezért a 2014/2015-ös nevelési évben a nagycsoportos gyermekek részére megszervezték a korcsolyázást. Speciális feladatként az ételallergiás gyermekek nevelését, ellátását is vállalják évek óta. Nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok szívesen vállalnak gyakorlatvezetést az óvodapedagógus hallgatók számára. Fakultatív programok: (Térítéses, a programok 16 óra után kezdődnek): szivacslabda-kézilabda, foci, néptánc, rock and roll, taekwondo 13

14 Mindhárom Óvoda nevelőközössége kiemelten kezeli az anyanyelvi nevelés, mozgásfejlesztés, környezettudatos szemléletmód kialakítását és fejlesztését, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, az inkluzív pedagógia megvalósulását. 2014/2015. Nevelési év adatai Óvoda Sajátos nevelési igényű gyermekek száma és szakértői besorolásuk Sajátos nevelési igényű gyermekek száma összesen - Pszichológiai fejlődési rendelle- KELENVÖLGYI ÓVODA nesség: 1 fő(f89) - két gyermek szakértői vizsgálata 1 gyermek folyamatban van - Autista (F78): 7 gyermek - Down-szindróma (Q90): 2 gyermek NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA - Értelmi akadályozott (F79), - Kevert specifikus zavar (F83), 20 gyermek 22 gyermek - Enyhén értelmi fogyatékos (F70): 11 gyermek - Kevert specifikus fejlődési NAPSUGÁR ÓVODA zavar (F83) - egy gyermek szakértői vizs- 1 gyermek gálata folyamatban van Az óvodákban az integrációt támogató pedagógia sikeresen jelenik meg. Az integrációt a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak szerint működtetik az óvodák. A megfelelő segítő szakemberi és tárgyi feltételek biztosítása mellett kiemelten az együttműködést tekintik az eredményes integráció legfontosabb elemének. Folyamatos a tapasztalatcsere és együttműködés a segítő szakemberekkel. Az gyógypedagógusok fejlesztőmunkáját elismeréssel méltatják az óvodapedagógusok. A elismerés mellett megfogalmazódik több intézmény esetében, hogy szükséges lenne a gyógy- 14

15 pedagógiai ellátás területén további kapacitásbővítés a sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatosan növekvő számának ellátása érdekében. A Kelenvölgyi óvodában a fejlesztéshez szükséges helyiség hiánya okozza a legnagyobb nehézséget. II.1.1. Az óvodákban működő szakmai munkaközösségek 2014/2015. Óvoda KELENVÖLGYI ÓVODA NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA NAPSUGÁR ÓVODA munkaközösség szerkezete Munkaközösség vezető és team, az óvoda nevelőtestületének néhány főből álló tagja alkotja Munkaközösség vezető és az óvoda teljes nevelőtestülete alkotják A munkaközösség tagjai különböző óvodák nevelőtestületének tagjaiból alkotnak teamet Munkaközösség vezető és team, az óvoda nevelőtestületének néhány főből álló tagja alkotja Munkaközösségek irányultsága Anyanyelvi munkaközösség Matematikai nevelés munka- Autizmus közösség Projekt módszer megjelenése a gyakorlatban az A nevelőtestület közös döntésen alapuló terve Szeretnék folytatni a munkaközösség munkáját Minden nevelési év más tanítási-tanulási műveltségtartalmat ölel fel A munkaközösség egymást segítő szakmai tevékenysége folyamatos Még nem alakult ki közös nézőpont a nevelőtestületben. II.1.2. Az óvodákban működő alapítványok Óvoda KELENVÖLGYI ÓVODA NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA NAPSUGÁR ÓVODA Alapítvány neve Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodáért Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Alapítvány a Kreatív Gyermekekért Az alapítványok segítséget nyújtanak a tágabb környezet megismerését szolgáló óvodai programok, kirándulások támogatásával és eszközfejlesztéssel. 15

16 II.2. Beiskolázási mutatók 2014/2015. Óvoda Férőhely Tanköteles Iskolába Óvodában %-os arány megy marad KELENVÖLGYI ÓVODA ,42% NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA ,82% NAPSUGÁR ÓVODA ,85% Az intézmények saját Pedagógiai Program alapján az iskolai élethez, tanuláshoz szükséges képességeket, kompetenciákat fejlesztik. Az óvodapedagógusok munkájukat, fejlesztő tevékenységüket gyógypedagógus, logopédus, pszichológus szakemberekkel és pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensekkel, segítő dajkákkal együttműködve végzik. 16

17 II.3. Személyi feltételek: Személyi feltételek, státuszok Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy - Őrmező munkakör Neszmélyi Úti Óvoda (székhely) /fő Napsugár Óvoda (telephely) /fő Kindergarten in Kelenvölgy (telephely) /fő összesen /fő óvodavezető óvodavezető helyettes óvodatitkár 1 1 0,5 2,5 óvodapedagógus óvodapszichológus 1 (utazó) 1 (utazó) gyógypedagógus 2 2 pedagógiai asszisztens gyógypedagógiai aszszisztens dajka 2 2 0,5 0, (egy betöltetlen) (egy betöltetlen) konyhás 2 1 0,5 3,5 takarító 1 1 0,5 0,5 1 4 kertész, karbantartó 0,5 0,5 17

18 II.4. Szakképzettségek Munkakör/Szakképzettségek Neszmélyi úti Óvoda /fő Napsugár Óvoda /fő Kindergarten in Kelenvölgy (telephely) /fő Összesen /fő Óvodapedagógusok száma német nemzetiségi szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusok 35 száma: 1 középfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok száma felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok száma Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma Folyamatban lévő szakvizsgás képzésben résztvevők száma szakvizsgával rendelkező gyógypedagógusok száma? 0 0 Pedagógiai munkát segítő 2 (1 fő német anyanyelvű) szakképzett pedagógiai- 3 1 gyógypedagógiai asszisztensek 6 száma Folyamatban lévő képzésben résztvevő asszisztensek száma Pedagógiai munkát segítő dajkák száma Dajkai szakképesítéssel rendelkező pedagógiai munkát segítő dajkák száma Egyéb munkakörben foglalkoztatottak (konyhás, takarító): érettségivel rendelkező Óvodatitkár érettségivel rendelkező kertész/ karbantartó

19 II.5. Továbbképzések Óvoda neve 2014/2015. Továbbképzés irá- Résztvevők száma nyultsága Kelenvölgyi Óvoda Alapozó terápia Szövegszerkesztés és 1 60 táblázatkezelés Kindertheater aus der 1 5 Märchenwelt Neszmélyi Úti Óvoda INPP 2 fő/ megújító képzés 30 Környezeti nevelés 2 60 megvalósítása terepi körülmények között Napsugár Óvoda Népi Játék, néptánc 1 30 módszertan Környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények között 2 60 Pont Minden csoportban szakképzett óvodapedagógusok gondoskodnak a gyermekek személyiségfejlesztéséről és a pedagógiai munkát szakképesítéssel rendelkező dajkák segítik. A gyermekek fejlesztésében külső szakemberek is részt vesznek: logopédus, pszichológus, gyermekorvos, védőnő, gyógypedagógus. A gyermekek fejlesztését gátló körülménynek értékelték a régió óvodáiban néhány speciális szakember (logopédus, gyógytestnevelő) helyettesítésének megoldatlanságát. Az óvodák átszervezése, a három intézmény összevonása új feladatok elé állítja az eddig egymástól független nevelőközösségeket. Célom az egymás munkáját megbecsülő, együttműködő, lendületes, innovatív nevelőtestületi közösség kialakítása, összekovácsolása, az egységes pedagógiai értékorientáció, szemlélet kialakítása az óvodák sajátos arculatának, fő profiljának megtartásával. Az összevonás kínálta spontán megújulást a testületben motiváló erőként kívánom kihasználni. A személyi feltételek és a szellemi bázis adott céljaim eléréséhez. Óvoda jelenlegi neve (leendő telephelyek) Nevelőtestület (fő) 2016 évben minősítendő pedagógusok száma 2016 évben minősítendő pedagógusok száma összesen Kelenvölgyi Óvoda 9 - Neszmélyi Úti Óvoda Napsugár Óvoda 13-19

20 III. Vezetői céljaim, feladataim: Kulcsfeladatok H I T E L E S S É G III. Céljaim, feladataim meghatározása 1. Törvényesség betartása és betartatása 2. A változások vezetése és irányítása 3. A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat vezetése és irányítása 4. Önmagam vezetése és irányítása 5. Mások vezetése és irányítása 6. Az intézményi szakmai szervezet felállása, vezetése és irányítása 7. Szervezetfejlesztés III.1. Törvényesség betartása és betartatása: Óvodavezetőként elsődleges, legfőbb célom a vonatkozó törvények alapján az összevont intézmény szakszerű, törvényes működtetése, pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási, tanügyi feladataim körültekintő, hatékony ellátása. Továbbá a hatékony munkavégzés megteremtése érdekében, az intézményre vonatkozó törvényi szabályozások folyamatos figyelemmel kísérése, a nevelőtestület pontos tájékoztatása. A költségvetésben biztosított pénzeszközökkel történő ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás. 20

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben