Szociális munka menekültekkel: a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka menekültekkel: a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének"

Átírás

1 Szociális munka menekültekkel: a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének minimális követelményei A Regionális Készségfejlesztő Program ajánlásai, augusztus A jelen dokumentum a 2003 elején a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület koordinálásával és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Budapesti Irodája finanszírozásával beindított Regionális Készségfejlesztő Program (CDNP) keretében zajló folyamat eredményeként jött létre. Mivel a felsőoktatásban kialakulóban van a szociálismunkásképzés speciálisan menekültekre 1 összpontosító szakiránya, fontosnak tartottuk egy olyan koncepció rendelkezésre bocsátását, amely a tanterv alapvető elemeivel kapcsolatban tartalmaz ajánlásokat. Az ajánlás célja, hogy: hozzájáruljon a felsőoktatásban már meglévő és a jövőben kifejlesztendő menekültközpontú szociálismunkás-képzés formáinak és tartalmának kialakításához oly módon, hogy az tükrözze a nemzetközi standardokat, a legjobb gyakorlatot és az intézményi tapasztalatokat; eszköztárat és irányelveket adjon a tantervfejlesztéshez a legmagasabb standardok bevezetésének elősegítésére; megteremtse a felsőoktatáson belül létrejövő készségfejlesztő rendszerek nyomon követésének és értékelésének eszközeit. Háttér Az üldöztetéstől való félelem miatt menekülők csatlakoznak a migránsok nagyobb tömegeihez, akiknek elvándorlássát számos ok kiválthatja, egyebek mellett a munka, a tanulás vagy a családegyesítés lehetősége. Becslések szerint a huszadik század végén mintegy 150 millió, azaz minden negyvenedik ember élt szülőhazáján kívül. Közülük hozzávetőlegesen tizenötmillió, vagyis tíz százalékuk menekült. 2 Az európai országok egyre nehezebben tudják megoldani a különböző összetételű migráns csoportok bevándorlók, menedékjogot kérők, menekültek problémáinak kezelését. A helyzetet súlyosbítja, hogy sok esetben olyanok veszik igénybe a menekültügyi rendszereket, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre és kizárólag az a céljuk, hogy legalizálják az országba való belépésüket és ott tartózkodásukat. Az illegális bevándorlástól tartva az iparosodott országok széleskörű intézkedéseket foganatosítottak 1 A szövegben a menekült kifejezést legtöbb esetben szélesebb értelemben használtuk, azaz az évi Genfi Egyezmény definíciója szerinti menekült jogállásúak mellett ideértendők a nemzetközi védelemre szorulók, a menedékjogot kérelmezők és a kiegészítő védelemben részesülők is. 2 ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR): A világ menekültejeinek helyzete A humanitárius segítségnyújtás öt évtizede. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR), old. 1

2 annak érdekében, hogy korlátozzák a területükre való bejutást. Ezek a fejlemények a menekültügyi rendszerek minőségét és integritását súlyosan érintik és emiatt igen nagy nyomás nehezedik az európai menekültügyre. Ez alól nem kivételek az Európai Unióhoz rövidesen csatlakozó, viszonylag fiatal közép-európai és balti államok sem, amelyek jogi és intézményi szabályozásaikat az Európai Unió követelményeinek megfelelően alakítják. A migráció világjelenség, iránya egyértelműen a kevésbé fejlett országoktól (főként déli és keleti országok) az iparosodottabb nyugati és északi országok felé mutat. Ebbe a migrációs áramlatba tartoznak mindazok a nemzetközi védelemre szoruló emberek is, akik háború, elnyomás, zavargások, üldöztetés vagy az emberi jogok súlyos megsértése miatt kénytelenek menekülni hazájukból, és a közép-európai országokba érekeznek meg, vagy utaznak át azokon. A rendszerváltás idején, a közép-európai országok csatlakoztak az évi Genfi Egyezményhez és megkezdték saját menekültügyi rendszereik felépítését. E rendszerek létrehozásánál elsősorban a menekültek nemzetközi védelmének jogi aspektusait helyezték előtérbe és nem szenteltek kellő figyelmet a menekültvédelem más szempontjainak, például a szociális ellátásnak. Joggal feltételezhetjük, hogy a Közép-Európában menedékjogot kérők száma a jövőben sem fog csökkenni. Épp ellenkezőleg. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a védelemre szorulók ellátásával kapcsolatos feladatok valószínűleg növekedni fognak. Ezért a hatékony védelemnyújtás érdekében alapvető fontosságú, hogy a felsőoktatáson belüli szociálismunkás-képzésben speciálisan e területre vonatkozó kurzusok indításával biztosítsuk a szociális munkások megfelelő felkészítését. Noha a felsőoktatásban folyó képzés tantervfejlesztésének minimális követelményei kifejezetten a menekültügy és a migráció összefüggéseit alapul véve alakultak ki, a megfogalmazott ajánlások a menekültek és nemzetközi védelemre szorulók ügyére összpontosítanak. Megállapíthatjuk ugyanakkor, hogy a készségfejlesztés érdekében ajánlott kilenc témakörből számos alkalmazható migráns nők férfiak és gyerekek más csoportjaira is. A javasolt témakörökkel foglalkozó diákok olyan ismeretekre, készségekre, szakmai szemléletmódra tehetnek szert, amelyek birtokában mélyebben megérthetik és nagyobb szakértelemmel végezhetik a hazájukból önkéntesen vagy kényszerűen elmenekült és minőségi támogatásra szoruló emberekkel kapcsolatos szociális munkát. A nemzetközi védelem az alapja minden menekültügyi munkának. Amint azt már fentebb is említettük, a nemzetközi védelmet gyakran csupán jogi és adminisztratív eljárások, útlevélügyek és dokumentációk összességének tekintik. Valóban, a menkültstátusz megállapítása és a dokumentáció elengedhetetlenül fontos, ám a nemzetközi védelem ennél jóval többet jelent. Ide tartoznak azok a proaktív intézkedések, amelyek a megfelelően kialakított jogi és szociális szolgáltatásokhoz, támogatási programokhoz való hozzáférést az érintett nők és férfiak számára a gyakorlatban is lehetővé teszik. Ezek az intézkedések amennyiben átfogó és professzionális rendszerek keretében valósítják meg őket biztosítják a menekültek számára, hogy a maguk teljességében gyakorolhassák 2

3 emberi jogaikat, és aktívan közreműködhessenek a befogadó ország társadalmába való beilleszkedésben illetve, ha körülményeik megengedik, a hazájukba való visszatérésükben vagy valamely harmadik országban való letelepedésükben. A nemzetközi védelem nyújtása során szerzett több mint ötven évnyi tapasztalat számos tanulsághoz vezetett. Ezek közül az egyik, hogy fel kell mérni és elemezni kell az egymástól gyakran igen nagy mértékben különböző igényeket, lehetőségeket és eszközöket, amelyekre az egyes embereknek (emberek különböző csoportjainak) szükségük lehet. A menekültek érdekében végzendő munka szakmai stratégiáinak megtervezésénél és alkalmazásánál ezekre az elemzésekre kell támaszkodni. Különös hangsúlyt fektettünk a nők és férfiak valamint a különböző korosztályok igényeinek jellegzetességeire, továbbá azoknak a hatásoknak a szisztematikus elemzésére, melyek a nőket és férfiakat, lányokat és fiúkat emberi jogaik teljes körű gyakorlásában befolyásolják. Világossá vált, hogy a menekültek problémáinak tartós megoldása és az emberi méltóságukat tiszteletben tartó környezet megteremtése függ attól, hogy milyen mértékben sikerül őket bevonni saját sorsuk alakításába. Ebből következően a minimális követelmények keretrendszerének ajánlásait mind a kilenc témakörben a nemek és a korcsoportok szempontjai, valamint a menekültek saját sorsuk alakításába való bevonása és joggyakorlásuk előtérbe helyezése köré csoportosítottuk. Az utóbbi években a jól képzett szociális munkások menekültvédelemben játszott szerepének fontosságát az érintett nemzetközi, regionális és nemzeti szervezetek egyre inkább felismerték és intézményi stratégiáik részévé tették. A szociálismunkás-képző tanfolyamok és a jól képzett szociális munkások komoly értékekkel járulhatnak hozzá a nemzeti menekültügyi rendszerekhez, és segítséget nyújthatnak a menekültek védelmét szolgáló kormányzati feladatok sikeres megvalósításához. A készségek fejlesztésénél kulcsfontosságú a menekültek védelmének holisztikus, átfogó jellegű megközelítése, azaz a jogi és szociális (gazdasági, kulturális és politikai) aspektusok egyenlő mértékű figyelembevétele. A leendő szociális munkásnak a védelem minden aspektusára kiterjedő készségekkel kell rendelkeznie. A tantervfejlesztés során fontos a képzés gyakorlati elemeire is összpontosítani. A szociálismunkás-képzés eleve gyakorlatorientált. Ennek tükröződnie kell egy menekültközpontú kurzus tantervében is. A kurzus elengedhetetlen része, hogy a diákoknak lehetőségük legyen intézményes keretek között találkozni menekültekkel vagy más érintett személyekkel. Ajánlatos a terepgyakorlatot valamely menekültekkel foglalkozó szervezetnél vagy intézménynél végezni. Szintén fontos, hogy legyen kapcsolat a képző kurzus és a terepgyakorlatra kiválasztott intézmény között. Ideális esetben azok a diákok, akik menekültekkel foglalkozó intézményben végzik szakmai gyakorlatukat, azt megelőzően részt vettek a szociális munka a menekült-ellátásban című elméleti képzésen. Alább felsoroljuk a kilenc témakör javasolt minimális követelményeit, a témák szerinti oktatási célt, az ajánlott módszereket és az egyes témakörökhöz kapcsolódó forrásmunkákat. 3

4 A kilenc témakör: bevezetés a migráció témakörébe a menekülés élménye nemzetközi védelmi rendszerek nemzeti menekültügyi rendszerek a szociális ellátás rendszerei információk a származási országról a menekült-ellátásban végzett szociális munka szocio-kulturális vonatkozásai szociális munka menekültekkel és menedékjogot kérőkkel értékek, normák, etikai megfontolások A kilenc témakör csak a képző kurzusok megtervezésének és végrehajtásának vázát adja. A kurzusok időtartamára és a témakörök megoszlásának arányára nincs határozott ajánlásunk, hiszen ezek nagy mértékben függenek az egyes tanszékek szervezeti felépítésétől, ami Közép-Európában illetve a balti államokban sokszor igen változó lehet. Ugyanez a helyzet, ha arra próbálunk válaszolni, hogy alacsonyabb vagy magasabb évfolyamokon kell-e a menekültekre összpontosító szociálismunkás-képzést tartani. Ezek a képző kurzusok tartozhatnak a szociális munkások alapképzéséhez és ezzel a tanszék általános képzési programjához, de lehetnek kiegészítő, poszt-graduális vagy szakosító tanfolyamok is. Budapest, szeptember 3. CDNP Szerkesztő Bizottsága/ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Budapesti Irodája 4

5 A tantervfejlesztés témakörei 1. Téma: BEVEZETÉS A MIGRÁCIÓ TÉMÁJÁBA a népmozgások növekvő komplexitásának és a menekültvédelemre gyakorolt hatásának megismerése a menekültek és más migránsok közötti különbség megértése globalizáció, bevándorlási törvények és politikák, vegyes népesség, EU-bővítés és a formálódó uniós politikák, demográfiai trendek és szociális-gazdasági összefüggések, reguláris/irreguláris migránsok, önkéntes/kényszer migráció, országon belüli/határt átlépő, menedékkérők és menekültek, embercsempészet, határőrizet és nemzetközi védelem, emberi jogok és a határok ellenőrzése Tartalom: általános történelem és migrációs trendek és minták a XX. század második felében, meghatározó okok (tartós és változó), számadatok a migráció fajtái és formái (kategóriák és definíciók valamint ezek gyakori összemosódása a valóságban, kényszermigráció és menekültügy a nemzetközi migráció szélesebb összefüggéseiben) a migráció szociális és gazdasági hatása a fogadó és küldő társadalmak, valamint a tranzit országok szempontjából előadások, adatok másodelemzése, vita és esettanulmányok Forrásmunkák tanárok számára: Collinson, Sarah: Globalization and the dynamics of international migration: implications for the refugee regime. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 1, Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment. Brussels, COM (2003) 336 final Crisp, Jeff: Policy challenges of the new diasporas: migrant networks and their impact on asylum flows and regimes. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 7,

6 Crisp, Jeff and Dessalegne, Damtew: Refugee protection and migration management: the challenge for UNHCR. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 64, Demuth, Andreas: Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In: Agozino, Biko (szerk.): Theoretical and Methodological Issues in Migration Research, Ashgate, pp Europe, Refugees and International Migration. reports documents literature survey. Refugee Survey Quarterly vol. 20, no. 2, International Organization for Migration (IOM): World Migration 2003: Managing Migration - Challenges and Responses for People on the Move. IOM, Massey, D. S. et al.: Theories of International Migration: A Review and Appraisal. In: Population and Development Review, vol. 19, no. 3, pp Salt, John: Current Trends in International Migration in Europe. Council of Europe, Strasbourg, CDMG (2001) 33 UNHCR: State of the World Refugees. Oxford University Press, Téma: A MENEKÜLÉS ÉLMÉNYE emberközpontú szemléletmód kialakítása a menekültek eltérő jellegű élményeinek megértése az emberek és közösségek az élmények és tapasztalatok különbözőségén alapuló sokféleségének elfogadása a figyelem ráirányítása a menekültek védelmét és a segítségnyújtás hatékonyságát szolgáló szemléletmódra a menekülési élmények sokfélesége, veszteség, alkalmazkodási mechanizmusok, nemek, korcsoportok, stressz, trauma, gyász, kulturális szokások a menekülés előtt és után, kockázati tényezők, változási minták, személyek és közösségek erőforrásai, a szexuális és nemi alapú erőszak, idegengyűlölet Tartalom: a menekülés szakaszai (menekülést megelőző; menekülés, első megérkezés, letelepedés vagy hazatérés illetve re-integráció) a családok, csoportok és közösségek kényszervándorlás következtében megváltozott összetétele a tradicionális normák és struktúrák felbomlása, amely a nemi szerepek, családi szerkezet és közösségi struktúrák megváltozásához (és konfliktusokhoz) vezethet a menekülés különböző szakaszaiban elvesztett és megváltozott védelmi és támogatási mechanizmusok 6

7 a menekülés pszicho-szociális és kulturális dimenziói a nemek és korcsoportok szempontjából a kényszervándorrá válás okai és következményei a szexuális és nemi alapú erőszak és az emberi jogok más módon való megsértése a változások következtében elvesztett és megszerzett erőforrások/lehetőségek előadások, esettanulmányok, menekültek meghívása tapasztalatcserére, vitára, a meghívott családtörténetének elemzése a kényszervándorrá válás szempontjából Forrásmunkák tanárok számára: Ager, Alastair (szerk.): Refugees. Perspectives on the Experience of Forced Migration. Pinter, Berry, John W.: Sociopsychological Costs and Benefits of Multiculturalism. Ceifo Occasional Papers No. 3, Clandestins (Stowaways). Chouinard, Denis and Wadimoff, Nicholas filmje, Facing our Future. Az UNHCR videofilmje, Loughry, M. and Ager, A. (szerk.): The Refugee Experience -Psychosocial Training Module. Oxford, Refugee Studies Centre, Mertus, J. et al. (szerk.): The Suitcase: Refugee Voices from Bosnia and Croatia. University of California Press, People-Oriented Planning at Work. Using POP to Improve UNHCR Programming. Az UNHCR kézikönyve. UNHCR, Téma: NEMZETKÖZI VÉDELMI RENDSZEREK a menekültvédelem nemzetközi standardjainak megismerése betekintés a téma körül kialakult trendek, viták alakulásába a nyilvános vitákba és a politika kialakításába való beleszólás lehetőségeinek tudatosulása évi Genfi Egyezmény, Menekültvédelmi célkitűzések (Agenda for Protection), az üldözést megvalósító szervezet, ~ nem állami szervezet; menedékjog: területi ~, diplomáciai ~, menedékjogot kérő személy, terhek/felelősség megosztása, megszüntető klauzula, kiegészítő védelmi formák; ország: az első menedéket nyújtó ~, korábbi szokásos tartózkodási hely, befogadó ~, áttelepülési ~, belefoglaló klauzula; tartós megoldás: helyi integráció ~, áttelepülés ~, önkéntes hazatelepülés ~, oktatás, foglalkoztatás, kizáró klauzula; félelem: megalapozott ~, Globális konzultáció, belső menekülési/áttelepülési alternatíva, belső menekültek, menekültek tömeges beáramlása, visszaküldési tilalom 7

8 (non-refoulement), kötelezettségek, személyi okmányok, az ENSZ Menekültügyi Főbiztos feladatkörébe/érdekkörébe tartozó személyek; védelem: ideiglenes ~, kiegészítő ~; menekült: de facto ~, mandátumos ~, történelmi ~, REFWORLD adatbázis, emberi jogi szemlélet, nyilvántartás, toloncegyezmény/visszafogadási egyezmény, csempészet, szociális ellátás, soft law, hontalanság: az ENSZ évi Egyezménye ~, az ENSZ évi Egyezménye ~, potyautasok, (ember)kereskedelem, sikertelen menedékjogot kérelmező Tartalom: a nemzetközi menekült védelem és intézményi rendszerének kialakulása a menekültvédelem kiépítése: az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának Alapszabálya, a menekültek helyzetére vonatkozó július 28-án kelt egyezmény és az évi New Yorki jegyzőkönyv (a menekült fogalmának definíciója, menekültek jogai és kötelességei) az évi Genfi Egyezmény 35. cikkének és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa felügyeleti szerepének jelentése az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa mandátumának és szervezeti politikájának prioritásai a Globális konzultáció folyamata, a Menekültvédelmi célkitűzések és kapcsolódó fejlemények az Emberi Jogok Európai Egyezményének szerepe a menekültvédelemben, a kiegészítő védelem formái nemzetközi és regionális védelmi mechanizmusok áttekintése az európai bővítés folyamata, az EU menedékjogi vívmányai (acquis communautaire) és aktuális politikai viták előadások, esettanulmányok, viták Forrásmunkák a tanár számára: az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának Alapszabálya (1950) a menekültek helyzetére vonatkozó július 28-án elfogadott egyezmény és az évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv (1951. évi Genfi Egyezmény és az évi New York-i Jegyzőkönyv) az Afrikai Egységszervezet évi egyezménye az afrikai menekültügyek sajátos összefüggéseinek szabályozásáról (OAU - Organisation of African Unity) Cartagenai Nyilatkozat a menekültekről (1984) az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának kézikönyve a menekültstátusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről (1992) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966) Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966) Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről (1979) 8

9 Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések, vagy bánásmód ellen (1984) Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950) és kiegészítő jegyzőkönyvei A hontalan személyek helyzetére vonatkozó egyezmény (1954) Egyezmény a hontalanság csökkentéséről (1961) a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény (1989) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztos Program Végrehajtó Bizottságának határozatai (ExCom Conclusions) az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának irányelvei a menekült gyermekekről (1994), a menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi erőszak megelőzéséről és következményeinek kezeléséről (2003) az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa és az Interparlamentáris Unió kézikönyve parlamenti képviselőknek: Menekültvédelem - útmutató a nemzetközi menekültjoghoz (2001) ENSZ Menekültügyi Főbiztosa: Convention Plus - kérdések és válaszok ENSZ Menekültügyi Főbiztosának nyilvános állásfoglalásai ENSZ Menekültügyi Főbiztosa: Menekültvédelmi célkitűzések, a miniszteri nyilatkozattal és a cselekvési tervvel (2003) Az Európai Tanács 2003/9/EC (2003. január 27.) irányelve a menedéket kérők fogadásának minimális követelményeiről 4. Téma: NEMZETI MENEKÜLTÜGYI RENDSZEREK a nemzeti menekültügyi rendszer és az illetékes hatóságok megismerése a nemzeti menekültügyi rendszer nemzetközi standardokhoz viszonyított erősségeinek és gyengeségeinek/hiányosságaink meghatározása menedékjogi törvény, a területre való bejutás, az eljárásokhoz való hozzáférés, a befogadás módja és feltételei, elfogulatlan és hatékony menekültügyi eljárás, a védelem formái, illetékes hatóságok, tartós megoldások (önkéntes hazatelepülés, helyi integráció, áttelepítés) integrációs politikák, az illetékes hatóságok és szakminisztériumok összehangolt cselekvése, a másodlagos migráció hatása az európai menekültügyre, fogvatartás, emberi jogok, menekültek jogai, emberi méltóság, nemek és korosztályok figyelembevétele, állami, civil és nemzetközi szervezetek, egyházak, politikai pártok, tudomány, menekültügyi bírák, szakmai szövetségek, pártfogók és lobbik, menekültek önsegélyező és érdekképviseleti szervezetei, civil társadalom 9

10 Tartalom: az általános migrációs politika részét képező nemzeti menekültügyi törvények a védelem jogi háttere nemzeti szinten, a különféle érintett csoportok jogállása, szociális, gazdasági, kulturális, polgári és politikai jogai illetékes hatóságok/szervek létesítmények és szolgáltatások a nemzeti menekültügyi rendszer az emberi jogok és a menekültek jogainak szemszögéből, különös tekintettel a férfiak és nők valamint az egyes korcsoportok speciális igényeire előadások, meghívott gyakorlati szakemberek előadásai, tereplátogatások, másodlagos kutatás, esettanulmányok, csoportmunka Forrásmunkák tanárok számára: vonatkozó jogszabályok, törvények, stratégiai dokumentumok cikkek, a fentiekkel kapcsolatos elemzések az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának országokra és régiókra vonatkozó statisztikái, évközi és éves jelentések a menekülteket segítő civil szervezetek és önsegélyező közösségek alapszabályai 5. Téma: SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI RENDSZEREK annak megismerése, hogy miként biztosítják a nemzeti ellátó rendszerek a menekültek szociális és gazdasági jogainak érvényesülését és ezen keresztül a menekültek hatékony védelmét meghatározott menekültcsoportok összetételének, igényeinek és erőforrásainak elemzésére vonatkozó ismeretek és képesség fejlesztése legyen képes a szociális munkás arra, hogy kritikai szemszögből tudja felmérni az érintett csoportok szükséglet-kielégítésének megvalósulását, és meg tudja állapítani az esetleges hiányosságokat a figyelemfelkeltés/érdekképviselet jelentőségének megértése védelem, férfiak és nők, lányok és fiúk esélyegyenlősége, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szociális inklúzió fogalma, integráció, antidiszkrimináció, igények, erőforrások, nemek/korosztályok szerinti elemzés, etnikai hovatartozás, vallás, szociális ellátás, gyermekgondozási támogatások, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, családtámogatás, közösségi struktúrák egy meghatározott csoporton vagy létesítményen belül, közösségek mobilizálása 10

11 Tartalom: a szociális ellátásra/támogatásra vonatkozó törvényi szabályozások, intézmények és erőforrások megismerése a humanitárius támogatás, egészségügy, lakásügy, oktatás, gyermekellátás, szociális ellátás, foglalkoztatás, stb. hazai ellátórendszereinek rendelkezésre álló erőforrásai formális/informális jelzőrendszerek, a különböző struktúrák közötti koordináció valamely meghatározott csoport összetételének, a népesség valamennyi szegmensében mutatkozó igények, erőforrások és kockázati tényezők felméréséhez, elemzéséhez nyújtandó strukturális és analitikai eszköztár, különös tekintettel a férfiak és nők, valamint a különböző korosztályok szempontjaira speciális szükségletű csoportok, az általuk igényelt szolgáltatások, valamint az igénybe vehető segítség és támogatások általános és egyedi védelmi stratégiák kialakítása a figyelemfelkeltés és a közvélemény tájékoztatásának jelentősége előadások, esettanulmányok, viták, másodlagos kutatás, tereplátogatás Forrásmunkák tanárok számára: Community Services for Urban Refugees. UNHCR, Council of Europe: Measurement and Indicators of Integration. Council of Europe Publishing, European Council on Refugees and Exiles (ECRE): Position on the Integration of Refugees in Europe. ECRE, Integration Rights and Practices with Regard to Recognised Refugees in the Central European Countries. UNHCR European Series, vol. 5, no. 1, July Liebaut, Fabrice (szerk.): Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and Refugees in Eastern European Countries. Dansk Flygtningehjaelp, (az ECRE hamarosan frissíti) Refugee Resettlement: An International Handbook to Guide Reception and Integration. UNHCR, Reinsch, Peter: Measuring Immigrant Integration. Diversity in a Dutch City. a doctoral thesis at AWSB, PERCO (Vöröskereszt) az alábbi website-on található dokumentumok: ifrc.org/what/disasters/types/popmov/perco Az EU Networks on the Integration of Refugees dokumentumai a refugeenet.org website-on 11

12 6. Téma: INFORMÁCIÓK A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGRÓL Képesség kialakítása arra, hogy a szociális munkás meghatározza, megszerezze, elemezze, dokumentálja (irattározza) és felhasználja az adott esethez kapcsolódó származási ország(ok)ra vonatkozó információkat politikai, intézményi, humanitárius, gazdasági és szociális helyzet, biztonsági helyzet/ területi ellenőrzés, emberi jogok, nemzeti jogalkotás, igazságügy, börtönállapotok, térképek, kultúra, etnikai hovatartozás, vallás, szociális biztonság, egészségügyi ellátó rendszer, veszélyeztetett társadalmi csoportok (szexuális orientáció, szolgálatmegtagadók, katonaszökevények, stb.) nemek és korosztályok szerepe, az üldöztetés fajtái, ideértve a nemi alapon és korcsoporthoz tartozás miatt történőt is Tartalom: vonatkozó információk információforrások és megbízhatóságuk egy adott eset országinformációs igényének meghatározása az országinformáció megszerzésének módszerei és technikái a megszerzett országinformáció feldolgozása és elemzése a megszerzett országinformáció dokumentálása/irattározása az országinformáció alkalmazása a menekültekkel végzett szociális munka során másodlagos/internetes kutatás, csoportmunka, vita, országinformációs szakértő meghívása előadónak Forrásmunkák tanárok számára: az UNHCR s RefWorld CD-ROM-jának legfrissebb kiadása Mason, Elisa: Update to Guide to Country Research for Refugee Status Determination. at Mason, Elisa: Update to Annex: Human Rights, Country and Legal Information Resources on the Internet. at az Amnesty International a website-on az European Country of Origin Information Network a website-on a Human Rights Watch a website-on az UNDP a website-on az UNHCR a website-on 12

13 a Canadian Immigration and Refugee Board a website-on jó minőségű menekültügyi határozatok (amelyek idéznek és hatékonyan használnak országinformációkat) 7. Téma: A MENEKÜLTEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA SZOCIO- KULTURÁLIS VONATKOZÁSAI a különböző kultúrák iránti tisztelet és tolerancia kialakulásának elősegítése az érintett személy és a szociális munkás szocio-kulturális környezetéből adódó lehetséges következmények és hatások megismerésének jelentősége a kulturális értékek komplexitásának megértése az egyetemes emberi jogok alapján a származási országok kultúrájának megismerése, valamint a nemi szerepek megváltozása a menekültek körében, és ennek hatása a tartós megoldások kialakítására változás, hatalmi viszonyok, erőforrásokhoz való hozzáférés és annak ellenőrzése, tartós megoldások és re-integráció, vallás, szokások, kulturális normák és ártalmas tradicionális szokások, kulturális különbségekből adódó társadalmi konfliktusok, joggyakorlás, identitás, nemek, korcsoportok, egyén/család/közösség, tárgyalás Tartalom: a változás szocio-kulturális aspektusa mint a menekülés összes ciklusának döntő fontosságú jellemzője tradicionális alkalmazkodási mechanizmusok és újak kialakítása traumás és stresszhatások, a változás mint stressz-tényező a társadalomba és a hatóságokba vetett bizalom visszanyerése az érintettek kulturális értékeinek és normáinak elismerése és elfogadása az egyetemes emberi jogokkal és a befogadó ország kulturális környezetével összhangban az új kultúrához való alkalmazkodás és a tradicionális kultúra megőrzésének egyensúlya az interakció lehetséges módjai, megelőzés, válaszreakció, közvetítés esettanulmányok, országinformációs kutatás, előadás, vita, videók, bírósági határozatok elemzése, menekültek meghívása 13

14 Forrásmunkák tanárok számára: Hollands, Marlie: Upon Closer Acquaintance: The Impact of Direct contact with Refugees on Dutch Hosts. in: Journal of Refugee Studies, vol. 14. no pp Joppke, Christian: The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State. Russell Sage Foundation, Working Paper no Kofler, Angelica: Migration Emotion Identities. The subjective meaning of difference. Braumüller, Loughry, M. and Ager, A. (szerk.): The Refugee Experience -Psychosocial Training Module. Oxford, Refugee Studies Centre, Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. Megelőzés és a következmények kezelése Irányelvek. UNHCR, Shweder, R. A. et al. (szerk.): Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies. Russell Sage Foundation, Téma: SZOCIÁLIS MUNKA MENEKÜLTEKKEL ÉS MENEDÉKJOGOT KÉRŐKKEL a nemzetközi védelemre szorulókkal való szociális munka során alkalmazható általános munkamódszerek megismerése a különböző helyszíneken és keretek között végzett szociális munka védelemben játszott szerepének és hatókörének megértése a speciális figyelmet igénylő csoportok szükségleteinek kielégítésére való képesség kialakítása speciális kommunikációs készségek kifejlesztésének és alkalmazásának megtanítása (inter-kulturális kommunikáció, a tolmács szerepe, konfliktuskezelés) képességek kifejlesztése a közösségi erőforrások megtalálására és mobilizálására, valamint az érintett személyek bevonására információ, tanácsadás, esetmunka, válságkezelés, csoportmunka, közösségi munka, közvetítés, titoktartás, érdekképviselet, speciális szervezetekhez való irányítás, nemek, korcsoportok, fogyatékkal élők, HIV pozitív személyek, AIDS, felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekek (separated children), kínzás áldozatai, tolmácsolás, kommunikáció, kultúra, függőség, erőforrások, menedzsment Tartalom: a szociális munka hatóköre Európában, a menekültek országspecifikus intézményei (befogadó állomások, őrizet, állami és civil szervezetek tanácsadó irodái, integrációs létesítmények) és az ezekben felmerülő szakmai kihívások, különös tekintettel a tartós megoldásokra (önkéntes hazatérés, integráció, áttelepítés) 14

15 a szociális munkások bevonása a sürgősségi ellátásba és a humanitárius segítségnyújtásába egyénekkel, csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka módszerei és modelljei speciális védelmet igénylő csoportokkal végzett szociális munka aspektusai (nők, gyermekek, idősek, traumatizált személyek, kínzás áldozatai, fogyatékosok, HIV pozitívok, krónikus betegségben szenvedők) menekültek önvédelmi képességének definíciója, felmérése és fejlesztése, részvételük és jogaik gyakorlása inter-kulturális kommunikáció a tolmács szerepe a szociális munkában definíció és elemzés adatvédelem és bizalmas adatok feldolgozása biztonsági eljárások szociális munkások számára, biztonságos munkakörülmények konfliktuskezelés a közösségben, közvetítői stratégiák szerepjáték, tereplátogatás, előadás, esetmegbeszélés és elemzés, videofelvételek Forrásmunkák tanárok számára: Community Services for Urban Refugees. UNHCR, Interpreting in a Refugee Context. (RLD 3) UNHCR, People-Oriented Planning at Work. Using POP to Improve UNHCR Programming. A UNHCR Handbook. UNHCR, Potocky-Tripodi, Miriam: Best Practices for Social Work with Refugees and Immigrants. Columbia University Press, Menekült gyermekek. Védelem és gondoskodás Irányelvek. UNHCR, 2003 (alapkiadás: 1994). Refugee Resettlement: An International Handbook to Guide Reception and Integration. UNHCR, Separated Children in Europe Programme (SCEP): Statement of Good Practice. second edition, a framed.asp?source=english/goodpractice/booklet/statementgoodpractice.pdf web-címen Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. Megelőzés és a következmények kezelése Irányelvek. UNHCR, Staehr, A. and Staehr, M.: Counselling Torture Survivors. IRCT Valtonen, Kathleen: Social Work with Immigrants and Refugees: Developing a Participation-based Framework for Anti-Oppressive Practice. In: British Journal of Social Work 31. no , pp

16 9. Téma: ÉRTÉKEK, NORMÁK ÉS ETIKAI MEGFONTOLÁSOK figyelem és érzékenység felkeltése az érintett személyekkel való szociális munka során felmerülő erkölcsi dilemmák bonyolult összefüggései iránt a menekültekkel való szociális munka etikai megfontolásainak ismertetése a figyelem felhívása a menekültekkel végzett hatékony munkához szükséges személyes értékekre és szemléletmódra érdekellentét, hatalmi viszonyok, függőség, kizsákmányolás, veszélyeztetettség, a védelem dilemmái, az érintettekkel való konzultáció és párbeszéd, titoktartás, etikai kódex, nők és férfiak szempontjai, etika, értékek, normák Tartalom: erkölcsi értékek és normák a menekültek számára nyújtott szolgáltatások összefüggésében, különös tekintettel a tartós megoldásokra (önkéntes hazatérés, integráció, áttelepülés) Kliensközpontú megközelítés kontra intézményi követelmények/korlátok etikai kódex, különös tekintettel a nemi szerepek különféle kultúrákban gyakorolt felfogására, a szexuális és nemi alapú erőszak megelőzésére illetve válaszreakcióira a szociális munkás lehetséges dilemmái/problémái a napi gyakorlatban vita, esettanulmány, szerepjáték Forrásmunkák tanárok számára: az UNHCR Viselkedési Kódexe (Code of Conduct) Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The Sphere Project, International Federation of Social Workers (IFSW): The Ethics of Social Work Principles and Standards a website-on A szociális munka nemzeti etikai kódexei 16

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) HCR/GIP/02/01 2002. május 7.

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) HCR/GIP/02/01 2002. május 7. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) HCR/GIP/02/01 2002. május 7. NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS Nemi hovatartozással összefüggő üldözés a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Tartalom Oldal I. BEVEZETÉS A. A háttér 3 B. Célok és általános alkalmazás 3

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006.

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006. ELEMZÉS A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében Készítette: Gyulai Gábor 2006. január Rövid esetleírás: A kérelmező libanoni UNRWA kártyával rendelkező

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A támogatandó intézkedések megvalósulását mérő indikátorok listája

A támogatandó intézkedések megvalósulását mérő indikátorok listája Munkatapasztalatot szerző harmadik országbeli Azon harmadik országbeli, akik részt vesznek valamely a projekt keretében megvalósuló munkatapasztalat-szerző programban (pl. belső foglalkoztatási program,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában - Háttéranyag FOTÓ: TAYLOR LIBA

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában - Háttéranyag FOTÓ: TAYLOR LIBA ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában - Háttéranyag FOTÓ: TAYLOR LIBA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 2. Általános megfontolások...5 2.1. A befogadás/ellátás és az integráció

Részletesebben

Klímaváltozás és migráció

Klímaváltozás és migráció Klímaváltozás és migráció Erdő Mariann PhD hallgató ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék mariannnerdo@yahoo.fr Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy Uniós

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016

BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016 BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016 1 / 47 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK... 4 POTENCIÁLIS TÁMOGATÁSIGÉNYLŐK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben