a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?"

Átírás

1 OLVASÓVÁ NEVELÉS 1

2 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre igazán elkezdenének olvasni. Ki a hibás? A szülő? Aki nem ért rá? a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert A pedagógus? Aki a tanterv előírásainak teljesítése közben képtelen volt időt szakítani arra, hogy olvasásra ösztönözze a tanulót? Ne a bűnöst keressük, hanem a megoldást! 2

3 Bercik Lajos szerint: A FUNKCIONÁLIS ANALFABÉTIZMUSRÓL Nehéz felismerni ezt a jelenséget, mivel a mai világban viszonylag jó nyelvi kompetencia és számottevő ismeretanyag, illetve általános tájékozottság érhető el írás-olvasás nélkül mindenekelőtt a televízió segítségével, a funkcionálisan analfabéta emberek szóbeli teljesítménye alapján a környezet gyakran nem is sejti, hogy írásban akár egy-két épkézláb mondat létrehozására is képtelenek. Az olvasási képessége megalapozása és fejlesztése Óvodában: a beszédértés gyakorlásával, mesehallgatással, valamint a hallott meseszövegek megértésével (vizsgálatok), Iskolában: tanítói példamutatással, szövegértési feladatok gyakorlásával és könyvtárhasználattal. 3

4 ALAPOZÁS SZAKASZAI ÉLETKOR SZERINT SZAKASZOK HOL? FEJLESZT MIT? CÉLJA KISISKOLÁS KOR ALAPOZÓ SZAKASZA KISISKOLÁS KOR BEVEZETŐ SZAKASZAKA szövegértő olvasás a belső indíttatású, motivált olvasás Család ÓVODA ISKOLA ÁTMENET ÓVODA CSALÁD beszédhanghallás beszédtanulás beszédészlelés beszédértés nyelvi tudatosság játékos kialakítása nyelvi tudatosság megalapozása beszédfejlesztés olvasói attitűd az élményszerző, ismeretközlő irodalomból M Ó D S Z E R E K kommunikáció magyarázat könyvek nézegetése anyanyelvi játékok szókincsfejlesztés mondóka, vers mese anyanyelvi játékok eseménykép felolvasás olvasáskor kérdés felelet és szómagyarázat felolvasás tanítói és könyvtárosi praktikák I. A KÖNYV MEGSZERETTETÉSE II. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA 4

5 A KÖNYV MEGSZERETTETÉSE A CSALÁDBAN KEZDŐDIKDIK Boldizsár Ildikó mesekutató: az olvasóvá nevelés első számú felelőse a szülő, aki nem csak azzal segítheti elsősorban a folyamatot, hogy példát mutat (az olvasás és a könyvek szeretetére, tiszteletére), hanem azzal, hogy mesél. A meséléssel észrevétlenül megtaníthatja a gyermekét arra, hogy képes legyen koncentrálni, figyelni mindarra, amit hall. Ez később az olvasásnál és a szövegértésnél is alapkövetelmény lesz 5

6 A KÖNYV ÉS OLVASÁS MEGSZERETTETÉSÉNEK FOLYAMATA KÉT TERÜLETEN 1. ANYANYELVI ALAPOZÁSSAL 6 éves korig a beszédészlelés, beszédmegértés és szókincs fejlesztésével 6-7 éves korban (óvoda-iskola átmenet) a fonológiai tudatosság és fonetikai tudatosság kialakításával, fejlesztésével 2. IRODALMI ALAPOZÁSSAL 3-44 éves korban: formulamesék (kiscsoport) 4-55 éves korban: állatmesék (középső csoport) 5-66 éves korban: tündérmesék (nagycsoport és 1. évfolyam) 7-88 éves korban: tanmesék (2. évfolyam) 8-10 éves korban: mítoszok, legendák (3-4. évfolyam) 6

7 A KÉZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE I. Olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája óvodás korban 1. Szövegértési képesség megalapozása az anyanyelvi nevelés eszközeivel 2. A mese lélektani, pedagógiai hatása a kisgyermek személyiség-fejlődésére 3. A család nevelő funkciója a kisgyermek érzelmi nevelésében 4. Óvodai irodalmi esztétikai nevelés 5. Óvodából iskolába II. Olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája kisiskolás korban 1. A szövegértő kialakítása 2. A kisiskolás érdeklődése 3. Vélemények az olvasóvá nevelés problémaköréről: okok érvek ellenérvek 4. A tudatos alapozás eredménye 7

8 A KÉZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE III. Alsó tagozat könyvtárpedagógiai módszertana 1. Előzmények 2. Olvasóvá nevelés az iskolai könyvtárban 3. Könyv- és könyvtárhasználati célok, feladatok 4. Könyvtár-pedagógia kompetencia alapú feladatrendszere az alsó tagozaton 5. Könyvtárhasználat tervezése az iskola makrótantervébe Mellékletek 1. sz.: Vekerdi Iréne: Tudatos beszédhallás-fejlesztéssel az anyanyelvi műveltség emeléséért 2. sz.: Anyanyelvi fejlesztő játékok 3 7 éves gyermekeknek 3. sz.: Mesefeldolgozások a) Mesevarázs - a hallott mese ábrázolása (beszédértés fejlesztése) b) A beszédértés fejlesztése mesefeldolgozással 4. sz.: Ábécés könyvek olvasáspedagógiai és olvasás-pszichológiai elemzése 5. sz.: Fabulák (Mesék, tanítómesék, állatmesék) Mesék szövegértés gyakorlásához 8

9 AZ ÓVODAI OLVASÓVÁ NEVELÉS MEGALAPOZÁSA Nincs nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza minden egyes szavát a mesélőnek, és képzelete elindul abba a csodás világba, amit együtt teremtett meg azzal, akinek a meséjét hallgatja. (Lázár Ervin) 9

10 BELSŐ KÉPEK...a gyerek a tekintetét rám függeszti, de közben valahogy mögém vagy fölém néz,, nem engem lát, hanem azt a belső képet, ami mesehallgatás közben képződik benne, és belső moziként pörög lelki szemei előtt. Mintha ébren álmodna. (Vekerdy Tamás) Ilyen belső kép a gyermeki álomkép, az ábrándozás, emlékezés, töprengés, illetve később, az olvasás során kialakuló fantáziakép. A belső képkészítést a pszichológia elaborációnak nevezi. Mi, felnőttek is belső képekben dolgozzuk fel is feszültségeinket - szorongásainkat, vágyainkat és dühünket. Ez a belső kép gyermeki gondolkodásának első kapaszkodója, melynek tudatos használatával mindig össze tudja vetni a múltbéli történéseket, tapasztalatokat a jelennel és a várható jövővel. 10

11 SZÓKINCS ÉS SZÖVEGÉRTÉSI VIZSGÁLATOK 1. A beszéd- és szókincs-fejlettség megfigyelése (3 7 éveseknek) 2. Szóasszociációs és szókincsvizsgálat (3 4 éveseknek) 3. Képolvasás (5 7 éveseknek) 4. A beszédértés fejlesztése mesefeldolgozással (6 7 éveseknek) 5. A relációszókincs vizsgálata (6 7 éveseknek) 11

12 A BESZÉD- ÉS SZÓKINCSFEJLETTSÉG MEGFIGYELÉSE A képen ábrázolt esemény elmondása során a kisgyermek megnevezi a tárgyakat, személyeket és ezek összefüggéseit. 3 4 éves korban csak a képen látható tárgyakat és személyeket nevezik meg, ahol a pontos felsorolás dominál; 4 5 évesen már úgy figyelik meg ezeket a tárgyakat és személyeket, hogy elmondják a köztük lévő kapcsolatot, összefüggéseket is; nagycsoportban már következtet a képen látottakból az előzményekre, s gondolataikat összefüggő mondatokban is ki tudják fejezni. Eseménykép Mit látsz a képen? (tárgyak megnevezése) Mi történik a képen? (logikai összefüggések keresése) A kérdésekre kapott válasz alapján mérhetjük a kisgyermek beszédfejlettségi szintjét. 12

13 SZÓASSZOCIÁCIÓS ÉS SZÓKINCSVIZSGÁLAT Feladatat: Mesemondás után a gyermeknek fel kell ismerni képek segítségével a mesében szereplő állatokat és tárgyakat, melyeket ugyanazon a néven kell meg nevezni, mint ahogy azt a mesében hallotta. Vizsgálat célja: hogy képet kapjunk a gyerekek szókincséről, másrészt, hogy a már meglévő szókincsüket új szavakkal gazdagítsuk. A fentieket kívül mérhetjük a gyermek szóasszociációs képességét és memóriáját is. A nyulacska harangocskája 13

14 Vizsgálat: A SZÓKINCS MÉRÉSE Hoztam nektek néhány fotót. Megnézitek? Meg tudjátok nevezni a képen látható dolgokat? (Rámutatok egy képre) Mit láttok ezen a képen? Felismeritek? Szómagyarázat fejsze: ezzel szokták a favágók kivágni a fát. Ismertek olyan mesét, amelyben szerepel egy favágó? (Jancsi és Juliska) köszörűkő: ezzel szokták megélezni a fejszét. Hol találkozhatunk még hasonló szerszámmal? (Apa hasonló szerszámmal szokta megélezni otthon a késeket.) bika: hím állat, a szarvasmarha hímje, vadon élő állat tehén: ez az állat adja nekünk a finom tejecskét boci: a tehén kicsinye 14

15 KÉPOLVASÁS 5-7 ÉVESEKNEK Instrukciók 1. A kisvirág és a hegy című mese fotóit látod. 2. A két kisfiú neve: Misi és Palkó. 3. Figyeld meg a képsort, és balról jobb irányba haladva mond el: Mit csinálnak a fiúk? (cselekvés) Miért? (oksági összefüggések) Mit és kiket látsz még a képeken? (személyek, tárgyak megnevezése) Figyeld meg a fiúk arcát. Milyen érzelmeket fejeznek ki? (öröm, bánat, kíváncsiság) 15

16 A BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE MESEFELDOLGOZÁSSAL (PROJEKT-HÉT) Zelk Zoltán: Kecskére bízta a káposztát A mese feldolgozása: 1. A mese bemutatása, beszélgetés szómagyarázattal (üst, bogrács, rőf) 2. Mesefeldolgozás saját készítésű bábokkal 3. Mesefeldolgozás a meseélmény ábrázolásával 4. A meseszereplők bábfiguráinak elkészítése 5. A Kecskére bízta a káposztát c. színdarab megtekintése 6. Mesefeldolgozás dramatizálással 16

17 MIÉRT FONTOSAK A MESÉK? Azért, mert a mese témájában - mindig a kisgyermek saját, időszerű problémáit jelenítik meg: azzal a mesehőssel tudja azonosítja magát, aki számára mindig példaértékű. a mesében találkozik először és ismerkedik meg a születéssel, a szerelemmel, és a halállal. Ekkor szembesül először erkölcsi és esztétikai fogalmakkal is, olyanokkal, mint a jóság, a gonoszság, a szépség és a rútság. A mesében a gyermek saját beleélő képességével átélhet olyan elvont fogalmakat, mint az igazságosság, a bátorság, a hűség vagy az elnyomó erőszak elleni gyűlölet. A mesével fejleszthetjük a kisgyermek kreativitását és fantáziáját is. A mesehallgatás ugyanis alaposan megdolgoztatja képzelő-erejét, mivel nem látja el vizuális sablonokkal. 17

18 A MESEMONDÁS HATÁSAIRÓL 1. A mesehallgatás során: - gyarapszik a gyermek szókincse, és - elsajátítja a hétköznapi beszédtől eltérő irodalmi nyelvet is. 2. A mese hatékony a tanulási zavarok megelőzésére, ugyanis hallgatása során vizuális ingerek nélkül kell a gyermeknek sorban követni az eseményeket, saját képzeletét alakítva, a történet minden egyes eleméről. Ezzel a sorba rendezéssel, valamint a saját képzet kialakításával - fejlődik az olvasáshoz szükséges alapvető képessége is. 3. A mesemondás iránti igény kialakításával pedig megnő gyermekünk motivációja a kisiskolás kori olvasás elsajátítására és folyamatos használására. 18

19 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET A nyelvi tudatosság: a) játékos kialakítása óvodában, b) majd iskolai tudatos megalapozása. Az olvasástanítás egyik legfontosabb feltétele: 1. a fonológiai tudatosság és 2. a fonématudatosság. Fonológiai tudatosságról akkor beszélünk, mikor a gyermek tudatára ébred, hogy a beszélt szavak hangokból állnak, és képes ezeket elkülöníteni. A fonématudatosság annak tudása, hogy a beszélt szavak építőkövei a fonémák, és hogy ezen építőkövek átrendezése, kicserélése más szavakat eredményez. Az óvodai tapasztalat azt mutatja, hogy maga a fonématudat 5-6 éves kor körül alakul ki. A fonématudatosságot fejlesztő óvodai játékos gyakorlatok - melyeket a könyv mellékletében találunk - hatással vannak a későbbi olvasási teljesítményre is. 19

20 ALAPVETŐ KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ JÁTÉKOK Az olvasás-írás tanulásának, és a jó helyesírás kialakulásának alapja a fejlett beszédhallás, melyet már kiscsoporttól fontos fejlesztenünk. A könyv mellékletében található fejlesztési program területei: 1. A hallási megfigyelőképesség fejlesztése 2. A beszédhallás fejlesztése 3. A látási megfigyelőképesség fejlesztése 4. Beszédesztétikai követelmények megvalósítását célzó gyakorlatok célja a különböző hangforrások hangjainak biztos elkülönítése. a hangsor hangjainak pontos felismerése és azok elkülönítése. a pontos formaészlelés és iránydifferenciálás érdekében történik. artikulációs mozgásfogalmak, főfogalmak kialakítása. A vázolt fejlesztési program a játékosságra, a fokozatosságra épül, ezért a sorrendiség szigorú betartását követeli. 20

21 A RELÁCIÓSZÓKINCS VIZSGÁLATA Óvodás korban a gyermekek már tisztában vannak általában azzal, hogy melyik a jobb, illetve a bal kezük, hol van a fönt, a lent, alatt, mellett. Nem árt azonban ellenőrizni, hogy valóban sikerült-e elsajátítani, hiszen ezen ismeretek hiánya az iskolában nagyon sok probléma okozója lehet. Az ellenőrzés legjobb módja a Mesevarázs tanulásjáték, melynek segítségével játékos formában kaphatunk képet a gyermekek relációs szókincséről. A módszer a verbális észlelést köti össze olyan vizuális tevékenységgel, melynek segítségével hatékonyan fejleszthetjük a gyermekek: térbeli észlelését, szókincsét, figyelmét és emlékezetét, valamint alkotó képzeletét. 21

22 Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az Üveghegyen innen, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy óriás fa. Ez olyan óriás volt, hogy majdnem lelóg a lapról. A fa alatt balról is, jobbról is sok füvecske nőtt. rajz A fa fölött kisütött a napocska. Pont a fa legteteje fölött! Tudjátok, miért érdekes ez? Mert előtte eltakarták a napocskát az esőfelhők. Most is ott kukucskál a napocska mellett balról is 2 esőfelhő, meg jobbról is 2 esőfelhő. rajz rajz (Szempontadás a bal és jobb irányhoz.) Alig várják, hogy megint eltakarhassák a Napocskát. A fa törzsén hangyák másznak. Tudjátok-e mennyi? Eggyel több mint a felhők száma. rajz (Szükség esetén vagy megerősítésként közös számolást végzünk, ujjaink segítségével.) 22

23 A fa lombkoronáján egy madárfészek van. rajz Madártojás is van benne. Tudjátok-e mennyi? Eggyel kevesebb, mint a felhők száma. rajz (Ha kell, megint közösen kiszámoljuk ujjaink segítségével, megbeszélve, hogy ha több, mit kell csinálni az ujjainkkal, mit kell csinálni, ha kevesebb?) Madárpapa és madármama is megérkezik a fészek közelébe. Madárpapa a fa baloldalán repül és kalap van a fején. rajz Madármama a fa jobb oldalán repül. rajz 23

24 Mi legyen a fején? Kendő, vagy szalag? rajz (a gyermekek választása alapján) (A madár rajznál, ha a gyermek segítséget kér, levegőbe rajzo-lással, verbális alátámasztással segítjük. A térbeli tájékozódást sík téren, bal jobb tevékenység közben természetes módon fejlesszük.) Baloldalon dobog a szívünk. Most megkeressük a lap baloldalát. Rajzolunk oda is egy szívet. 24

25 ÖNÁLLÓ TÖRTÉNETMONDÁS KÉPSOROZATRÓL Egy nap Marika kiment a tyúkokhoz tojást keresni. Fölment a létrán, és meglátott valami csillogó-villogót. Látta, hogy az bizony egy aranytojás. Marika kivette a tyúk alól, bevitte a szobájába, hogy alaposabban megnézze. Aztán a ládája elé tette, később pedig megmutatta az egyik tyúknak, amelyik épp tojásokat költött. Gondolta Marika, hogy beteszi a tyúk alá a többi közé, hátha ebből is kikel valami. Pár nap múlva kikelt 7 pelyhes csibe. Egymás után mentek, a tyúkanyót követték. A sor végén egy érdekes, hatlábú aranycsibe ballagott. A tyúkanyó befogadta családjába és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 25

26 OLVASÓVÁ NEVELÉS AZ ANYANYELVI ÓRÁKON A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni. (Bruno Bettelheim) 26

27 A NYELVI TUDATOSSÁG MEGALAPOZÁSA AZ ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAKBAN Olvasáshoz íráshoz szükséges részképességek folyamatábrája (Steklács János) Nagy József, 1998: Az eredményes olvasás írás elsajátítása érdekében (mert a magyar nyelv fonetikus írást használ) nélkülözhetetlen a hangzódifferenciálás, azaz a beszédhangoknak megfelelő betű (betűkombinációk) kifogástalan elsajátítása. 27

28 A KÉPOLVASÁS MÓDSZERE AZ ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAKBAN A kérdések sorrendje: Kit és mit látunk a képen? (főnevek), Mit csinálnak? (igék), Hol történik mindez? (a hely megállapítása), Milyenek a szereplők? (melléknevek gyűjtése), Miért történik mindez? (kérdezés az okokra) Tehát megnézzük, hogy ki, hol, mit csinál, utána elmondjuk (metakognició). A képolvasás menete: spontán reakció meghallgatása, az irányított kérdések, és az összefoglaló mondatok elmondása. 28

29 MI TESZI A SZÖVEGET KÖNNYEN ÉS NEHEZEN OLVASHATÓVÁ? Steklács János szerint: 1. Háttértudásunk a tartalomról, a szerkezetről és a szerzőről. 2. A szöveg mérete, tulajdonságai, képei. 3. Vajon szeretjük-e az ilyen típusú szövegeket? 4. Érdeklődünk-e a szövegben leírtak iránt? 5. Folyik-e előzetes beszélgetés a szövegről az olvasás előtt? 6. Megértjük-e az ismeretlen szavakat, meg tudjuk-e találni azok jelentését? 29

30 A KISISKOLÁS IRODALMI ÉRDEKLŐDÉSEDÉSE Az első osztályos gyermekhez elsősorban a tündérmesék állnak közel, mert ezek közvetítik számára a legalapvetőbb értékeket. Második osztályban már az állatmesék érdeklik, melyek erkölcsi igazság szemléltetésére szolgálnak. Nagyon sokat tanul meg a kisiskolás az emberről, az emberi kapcsolatokról (fabulák, Móricz Zsigmond állatmeséi) éves korban kezdődik el az igazi irodalmi érdeklődés, amikor a a mesék helyett igaz történeteket kedvelik. Életkori sajátossága, hogy olvasmányai olyasmiről szóljanak, ami megtörtént, de mégis rendkívüli. A személyes célú olvasás és szövegértés közvetlenül kapcsolatba áll az olvasás céljával, azzal, hogy kedvtelésből vagy tanulási céllal olvasunk. Ezért két olvasási célt különböztethetünk meg: a) élményszerző olvasást (szépirodalmi művek), b) információszerző olvasást (ismeretterjesztő művek). 30

31 ÉLMÉNYSZERZŐ IRODALOM Olvasásakor a gyermek egy elképzelt szituációnak lesz részese, melyben új jellemekkel, érzelmekkel és helyzetekkel ismerkedhet meg. INFORMÁCIÓSZERZŐ (ismeretszerző) IRODALOM Olvasásakor azzal a valós világgal találkozik, melynek ő maga is része. A szöveg feldolgozásához, megértését ellenőrző kérdések: Hol játszódik a történet? Ki szerepel benne? Mi a probléma? Hogy oldódik meg? Ellenőrző kérdések: Mit tudtál eddig a témáról? (háttértudás, a már megszerzett ismeretek) Mire vagy még kíváncsi? (további keresés) További keresés során még mit tudtál meg? (új információ) 31

32 A CD-MELLÉKLET FELÉPÍTÉSE 32

33 CD-MÓDSZERTÁR A CD-MÓDSZERTÁR dokumentumai a kézikönyv anyagára épülve - a hatékony gyakorlati segítséget nyújt az óvodás és kisiskolás korosztály olvasóvá neveléséhez. A MÓDSZERTÁR két funkciót tölt be: egyrészt egy önálló menürendszerben működő digitális módszertani segédkönyv (szülőknek, óvoda-pedagógusoknak, tanítóknak és könyvtárostanároknak), másrészt egy olyan szöveggyűjtemény, amely az életkori szakaszok személyiségfejlődését figyelembe véve, az olvasásra neveléshez szükséges gyermekirodalmat (mondóka vers mesék [ népmese, mű- és tanmese] és történelmi elbeszélés) tartalmazza. Azért digitális formátumban került kiadásra - az internetes, azonnali elérhetőségen kívül -, mert így a különböző dokumentumok - a fejlesztési területekhez tartozó segédanyagok, tervdokumentációk és a fotótár - külön-külön elérhetőek nyomtatható verzióban is, segítve ezzel a gyakorlati nevelőmunkát. 33

34 34

35 ÓVODÁSOK FEJLESZTÉSE Az Óvodások fejlesztése az iskolai felkészítéshez ad módszertani támpontokat az anyanyelvi- és szókincsbővítés területén. 1. A Gestalt-látás (mozgásos játékok) 2. Szókincsfejlesztési mappa (atlétika, gyümölcsök, hangszerek, labdajátékok, vadonélő állatok, munkagépek, színek) 3. Kedvenc meséim - egyrészt 119 népi és 6 olyan mondókát tartalmaz, melyek alkalmasak a részképességek fejlesztéséhez is. Másrészt évszakonként elbeszéléseket, műmeséket és verseket, szám szerint: 10 verses mesét, 6 őszi mesét, 66 őszi mondókát és verset, 10 téli mesét, 44 téli verset, 8 tavaszi mesét, és 22 tavaszi verset. 4. Mesefotók mappa (mesehívó-képek) 5. Képolvasás (állatok hangversenye, állatóvoda, házi állatok, játszótéren, kirándulás, a konyhában, közlekedés, a lakás, a piac, vadonélő állatok) 6. Iskolaérettségi feladatlapok 35

36 A SZÖVEGGYŰJTEMÉNY TARTALMA A Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény dokumentumai kínálatában igyekeztem olyan válogatást adni, mely megfelel a 3 10 éves gyermekek irodalmi érdeklődésének. 1. Szutyejev: Vidám mesék 2. Arany László: Magyar népmesék 3. Móricz Zsigmond: Állatmesék 4. Tanulságos mesék (Bernáth Zsolt - MEK) 5. Mesék könyve (Szénási Miklós - MEK) 6. Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) gyermekirodalma (kötetenként) 7. MEK gyermekirodalmának tárgyszavas mutatója (szerző és cím szerint) 8. Magyar népmesék tanórai felolvasásra 9. Magyar mese és mondavilág Benedek Elek tollából 10. Grimm legszebb meséi 11. Móra Ferenc: Titulász bankója (történelmi elbeszélések) 12. Könyvtári Kisokos könyvtári fogalmak kisszótár 13. Az információ fejlődése (írás könyv könyvtártörténet szöveggyűjtemény szinkrontáblázattal) 36

37 OLVASÓVÁ NEVELÉS TANÓRÁN Akkor is szükség van a felolvasásra, ha már tud a gyerek olvasni, hiszen a művet mindig ketten alkotják: az író, aki írta és az olvasó, aki olvassa. A tanító alkotása minta, segítség lehet a mű befogadásában. Ily módon biztosan több olvasó kis tanítványunk lesz. (Adamikné ) 37

38 AZ IRODALOM MEGSZERETTETÉSÉRŐL Az alsós nevelő személyes példamutatásával a gyerekek látják, hogy a tanítójuk használja a könyvet: óra előtt az asztalára kikészíti, a tanítás során bemutatja, beszél a tananyaghoz kapcsolódó olvasnivalóról, felolvas belőle részleteket, felkeltve ezzel a gyerekek kíváncsiságát. Ebben az életkorban a kíváncsiság jelentős motiváló erő. Ezért hatásos, ha a tanító mindig az osztálykönyvtár polcáról veszi le a kötetet, mert így a gyerekek azt is látják, hogy miért van szükség könyvtárra. Fontos, hogy a gyerekek tanítójukat könyvvel a kezében lássák, s beszéljen jelenlegi vagy gyermekkori kedvenc olvasmányairól (olvasmányélmény átadása). Az órai felolvasásnak végső a célja, hogy felkeltse gyermekek kíváncsiságát és érdeklődését az eredeti könyvekre, s a felolvasott részletekkel ráirányítsa figyelmüket a könyvtárhasználatra. 38

39 A TANÍTÓ SZEREPE A tanító szerepe tehát kulcsfontosságú, mert irányítja és fejleszti a gyerekek irodalmi ízlését, érdeklődését. Az órai felolvasásnál ezért mindig törekedni kell: a gyermekek figyelmének, érdeklődésének felkeltésére és fenntartására, valamint a felolvasás utáni kötetlen beszélgetés megtartására. CSAK AKKOR ÉRJÜK EL A KÍVÁNT CÉLT, HA A FELOLVASÁST MINDIG MEGBESZÉLÉS KÖVETI! Kardos László szavaival: Ha a gyermeket egyáltalán meg lehet tanítani olvasni, csak így lehet: közös olvasással és utána lelkesült megbeszéléssel. 39

40 A gyermekolvasó pedig a jövő olvasója. Bizony befellegzett annak az irodalomnak, amelyik a saját olvasótáborát elfelejti felnevelni. Nem évült el, amit Benedek Elek réges-rég a lelkünkre kötött: Miként a házat, úgy a kultúrát is alulról kell elkezdeni építeni. A gyermekkultúránál! (Komáromi Gabriella) Köszönöm a figyelmet! Weblap: 40

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához Dudáné Driszkó Adrienn 10+1 tanács pedagógusoknak a gyermekközpontú oktatás A B C A k a d é m i a K f t w w w. a b c a k a d e m i a. h u Oldal: 1 Manapság nagyon divatos szakkifejezések, fogalmak tarkítják

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014 A kerettantervek Dr. Kaposi József Budapest, 2014 A kerettantervek törvényi háttere A kerettantervek törvényi háttere (NKT, NAT) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja 3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata... 3 3. A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése... 4 4. A

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÓRATERV IBOTITI, AVAGY KI AZ ERŐSEBB KÉSZÍTETTE: SZÉKELY ANETT (IFWDXD)

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÓRATERV IBOTITI, AVAGY KI AZ ERŐSEBB KÉSZÍTETTE: SZÉKELY ANETT (IFWDXD) DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÓRATERV IBOTITI, AVAGY KI AZ ERŐSEBB KÉSZÍTETTE: SZÉKELY ANETT (IFWDXD) IV. éves Biológia-Magyar tanári szakos hallgató 2015. március 14. 1 A tanárjelölt neve:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI ALSÓ TAGOZAT 3. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom Tankönyvek és munkafüzetek A megújult HÉTSZÍNVIRÁG

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Mesék a konyhából. Herédi Károly. I. Fogyókúrás mesék

Mesék a konyhából. Herédi Károly. I. Fogyókúrás mesék Herédi Károly Mesék a konyhából I. Fogyókúrás mesék Az utóbbi időben lezajló gasztrobum létrehozott egy olyan konyhai forradalmat, amely a magyar kommersz kultúra egészét érintette. Ennek hatása begyűrűzött

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Vizuális kultúra tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben