GYŐR SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ Zrt Győr, Orgona u. 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10."

Átírás

1 Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: , mobil: GYŐR SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ Zrt Győr, Orgona u. 10. GYŐR, PÁPAI ÚTI HULLADÉKLERAKÓ KÖRNYEZETÉNEK ÉVI BIOMONITORING - KOMPLEX ÉLŐVILÁG VIZSGÁLATA KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Munkaszám: BIO Győr, december

2 A GYŐR-SZOL Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. jogelődje a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. megbízta a Pannon - Connection Bt.-t, hogy kezdje meg évben a Győr, Pápai úti akkor még részben működő és részben felhagyott hulladéklerakó, illetve a leendő hulladékudvar és környezetének biomonitoring komplex élővilág vizsgálatát. A felmérések a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül indultak meg jelenleg pedig a Győr Nagytérségi Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer részeként folytatódnak. A vizsgálat célja, hogy felmérje az élővilág állapotát a hulladékudvar megépülése, illetve a hulladéklerakó rekultivációja előtt, alatt majd a munkálatokat követően rögzítse az élővilágban tapasztalt változásokat. A vizsgálatok 2008-ban indultak a biomonitoring felmérések során általánosan elfogadott protokollokat követve. A vizsgálatok első évében a leendő hulladékudvar és hulladéklerakó területén, illetve ezek környezetében (hatásterületén) kezdődtek meg. A 2008-as és 2009-es vizsgálati eredmények az alapállapotot tükrözik, míg 2010-ben, 2011-ben az átmeneti szakasza kezdődött meg a vizsgálatoknak: megépült a hulladékudvar, illetve részben befejeződtek a rekultivációs munkálatok a hulladéklerakó területén (1. táblázat) es évben folytatódott a rekultiváció, ami ez év közepén készült el. Jelen dokumentum már részben a rekultivált felszín élővilágánál tapasztalt változásokat ismerteti, de egyes indikátor csoportok esetében még a rekultivált felszínt megelőző állapotok eredményeit tartalmazza. Ennek oka, hogy a rekultiváció munkálatainak megkezdése és befejezése már több indikátor csoport vizsgálati idején túl valósult csak meg. Szakaszok Időszak Munkálatok (beavatkozások) és a biomonitoring feladata Megnevezés I. szakasz Null állapot, alapadatok felvétele. ALAPSZAKASZ II. szakasz A Győr, Pápai úti hulladéklerakó bezárása és a hulladékudvar kialakítása (2010). A bezárt hulladéklerakó részbeni rekultiválása ( ). ÁTMENETI SZAKASZ III. szakasz (2012) tól 1. táblázat A biomonitoring vizsgálatok szakaszai A rekultivált terület benépesülésének (rekolonizációjának), és az új hulladékgazdálkodási rendszeren belül megvalósult objektum természeti környezetére gyakorolt hatásainak vizsgálata. REKOLONIZÁCIÓS SZAKASZ 2/7

3 A projektfelelős Rovács Gábor környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő, míg a vizsgálatokat Kovács Péter természetvédelmi szakértő, zoológus vezette. A botanikai vizsgálatokat Vidéki Róbert természetvédelmi szakértő, botanikus végezte el. A zoológiai vizsgálat során közreműködött még Kenyeres Zoltán természetvédelmi szakértő és orthopterológus, illetve Kutasi Csaba zoológus és futóbogarász. A terület általános természetföldrajzi és geomorfológiai jellemzését (felmérését) Futó János földtani szakértő és geológus készítette el. A megbízó azonosító adatai A megbízó neve: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., mint a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. jogutódja Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. Képviseli: Sági Géza elnök - vezérigazgató Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Telefon: 96/ A vizsgálatvégző azonosító adatai A vállalkozó neve: Pannon Connection Bt. Székhely: 9023 Győr, Álmos u. 2. Képviseli: Rovács Gábor - ügyvezető Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Telefon: 96/ A vizsgálat célja, hogy felmérje az élővilág állapotát a hulladékudvar megépülése, illetve a hulladéklerakó rekultivációja előtt, alatt majd a munkálatokat követően rögzítse az élővilágban tapasztalt változásokat. A vizsgálatok célja, hogy minél szélesebb körben feltárja a vizsgált terület természeti értékeit, leltárt készítsen ezekről. Célja továbbá a rekultiváció hatékonyságának és a tájba illesztésének biológiai szempontú elemzése. Győr Nagytérségi Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer elsődleges feladata, hogy az érintett lakosság számára, illetve minden érdeklődő személynek és szervezeteknek a biomonitoring rendszer eredményeit közérthető formában elérhetővé tegye. Feladatának érzi a rendszer, hogy a környezeti nevelésben is hasznosítsa a kapott eredményeit, hogy megtalálja a kapcsolatot a hulladékgazdálkodás az élővilág és az iskolás gyerekek között. A feladatok között szerepel az eredmények tudományos igényű elemzése és ezek közzététele, mely a későbbi, hasonló célú és irányú programok esetén már mintául szolgálhat mások számára. A vizsgált terület környezetében található élővilág megismeréséhez az általánosan elfogadott, monitorozásra alkalmas csoportokat, illetve az alapadatokat szolgáltató szervezetek vizsgálatát végez(z)tük el. 3/7

4 A következő indikátor szervezeteket vizsgál(j)tuk: Hajtásos növények, Mohák (Bryophyta), Zuzmók (Lichenophyta), Pókok (Araneae), Futóbogarak (Carabidae), Egyenesszárnyúak (Orthoptera), Szitakötők (Odonata), Kétéltűek (Amphibia), Hüllők (Reptilia), Madarak (Aves). A vizsgált terület Győr és környéke a Kisalföld nagytáj területén helyezkedik el. Ezen belül a Marcal-medence középtájába azon belül pedig a Marcal-völgy kistájába tartozik. A biomonitoringra kijelölt terület a rekultivált hulladéklerakót és hulladékudvart, illetve ezen objektumoktól számított kb. 500 méteres sugarú kört jelenti. Ezt a területet nevezzük hatásterületnek. A 2012-es vizsgálatok a rekultivált hulladéklerakó területére koncentrálódtak. A Győr, Pápai úti hulladéklerakó és hulladékudvar Győr városának délnyugati részén fekszik a 83-as számú főút mellett, a város központjától kb. 3 kilométerre. A telepre vezető utat téglagyári útnak nevezik, mely a hulladéklerakást megelőző időkből maradt vissza. Ugyanis régen a győri téglagyárat kiszolgáló anyagnyerő bánya működött a lerakó helyén. A hulladéklerakótól északra a Góré-dűlő található, mely egy zárt kertes zöldterület. A város felé közvetlen a Pándzsa folyik, annak északkeleti oldalán a Marcalváros II 10 emeleteseit találjuk. Napjainkra már a teleptől délre eső területek is beépültek: a 83-as főút mellett bevásárló központok sorakoznak. A beépítettség ellenére nem szabad megfeledkezni a Holt-Marcalról, mely északnyugati irányból szinte félkörívként veszi körbe a területet és máig értékes ártéri vegetációt őriz. Ezen területek az Európai Unió és hazánk védett természeti hálózatának részét is képezik. A 2008-as és 2009-es vizsgálati évben a hatásterület természeti állapota lett felmérve év elején készült el a hulladékdomb déli falánál épített résfal A résfal feladata, hogy megakadályozza friss talajvíznek a hulladéktest alá jutását. A résfal a talajvíz áramlására merőlegesen a vízzáró rétegbe került kiépítésre. Így a depó alól nem tud a talajvíz a Holt-Marcal irányába szivárogni, mivel a résfal miatt eleve nem képes a depó alá kerülni. Szintén 2010-ben készült el a Győr, Pápai úti hulladékudvar, mely a lakosság szelektíven gyűjtött hulladékának befogadását szolgálja. 4/7

5 2011-ben elkezdődött és 2012-ben ért végett a hulladéktest rekultiválása. A rekultivációra megnyert pályázat megkötései miatt a lerakónak egy része még mindig nem lett rekultiválva. A biomonitoring vizsgálatok, ennek ellenére már idén megkezdték a felméréseket a rekultivált részeken is. A Győr, Pápai úti hulladéklerakó környezete a biomonitoring vizsgálatokba bevont területek közül Gönyű után a második legjobb természeti potenciállal rendelkezik. A több hazai és nemzetközi védett hálózattal is érintett hatásterület legmagasabb pontját a hulladéklerakó adja. Ezzel a megállapítással azért fontos foglalkozni, mert a rekultivált felszín benépesülése során meghatározó lesz, hogy a telep jelentős mértékben magasodik a környezete fölé, ami ráadásul ártérként amúgy is az átlagosnál mélyebb térszínt jelent. A Holt-Marcal és a Pándzsa mentén kialakult élővilágot a víz jelenléte határozza meg. Így nehéz kapcsolatot találni a magasabb térszínű napnak kitett, száraz klímájú depófelszín és a mélyebb fekvésű árnyékoltabb és nedvesebb klímájú ártér között. A depónia növényzetét korábban meghatározó egyéves és évelő növényfajokból szerveződött, taposást tűrő gyomjellegű, generalista fajokból álló növényzetet egy olaszperje (Lolium multiflorum), réti csenkesz (Festuca pratensis) dominálta vetett gyep váltotta fel. A hulladéklerakó területén jelentősen változott a korábbi évhez képest a borítási érték. A vetett gyep záródása a teljes területen többé-kevésbé egyenletesen 50% között változik, csak helyenként kis kiterjedésben foltos. A magvetés jól sikerült, de nagyon fajszegény a gyep. A gyomok csak színező elemként, szálankét figyelhetők meg. A talajfelszíni ízeltlábú csoportok közül a futóbogarak családjából pár faj jelenlétét tudtuk kimutatni: rezes gyászfutó (Poecilus cupreus), közönséges parányfutó (Microlestes minutulus), négyfoltos gyorsfutó (Bembidion quadrimaculatum), parlagi gyorsfutó (Bembidion properans). Ezek mindegyike a bolygatott felszínek, illetve a zavarásnak erősen kitett élőhelytípusokat kedvelő fajok. A talajfelszíni pókok vizsgálatánál módunk volt még 2010-ben mintavételezni a hulladéklerakó felületén. Abban az évben még csak a város felőli részén valósult meg a rekultiváció, míg a további felszínen több ruderális jellegű élőhelytípust találhattunk. A depó jelenlegi felszíne leginkább az akkori gyepes terület fajkészletéhez hasonlítható. Az egyes élőhelytípusok között árnyalatnyi különbségeket tudtunk kimutatni. Összességében azt mondhatjuk el, hogy a legelőbbre haladottabb állapotú élőhelytípusa a gyepesedett terület volt, mely felé ben is leginkább tartott a hulladékdepó felszínének pókfaunája. A csapadékhiányos időjárásnak köszönhetően a vetett gyep struktúrája az idei évben a felszín nagy részén életforma tekintetében csak korlátozott módon biztosított megtelepedési lehetőséget az egyenesszárnyú fajok számára. A szukcesszió jelenlegi stádiumát kisebb-nagyobb nyílt felületek közé ékelődő gyepfoltok jellemzik, melyek inkább a geofil (energetikai okokból a nyílt talajfelszínnel bíró élőhelyeket kedvelő) taxonoknak kedveznek (Calliptamus italicus, Oedipoda caerulescens). A depófelszín teljes területének kopár felszíne azonban továbbra is főképp a nyílt, rövidfüvű, vagy intenzíven használt gyepek karakterfajának számító Aiolopus thalassinus nagy egyedszámú jelenlétéhez biztosít potenciális életteret, valódi gyeplakó fajok csak kis egyedszámmal vannak egyelőre jelen. Közülük is elsősorban a gyomvegetációban is előforduló tágtűrésű fajok (Chorthippus biguttulus, Chorthippus mollis, Chorthippus brunneus, Omocestus haemorrhoidalis) fordulnak elő, az olyan, jobb természetességi állapotú gyepekben tipikus fajokat, mint a Stenobothrus linetus vagy Pezotettix giornae csak nagyon szórványosan találtuk meg a felszínen elsősorban az alacsonyabb fekvésű szegélyeken. 5/7

6 A gerincesek közül a kétéltűek és hüllők csoportjából egyetlen fajt sem tudtuk kimutatni a depó felszínéről. A hatásterületről az alapállapot-felmérés során több kétéltű és hüllő fajt is megtaláltunk. Ezek közül egy sem jelent még meg a depó felszínén. Természetesen a depónak és környezetének eltérő klimatikus viszonyai miatt csak egy-két faj megtelepedése várható. Ezek közül leginkább a fürgegyík (Lacerta agilis) megjelenése valószínűsíthető. A madarak közül két fajt tudtunk kimutatni a depóról. Az egerészölyv valószínű táplálkozó helyként, míg a másik madarunk a búbos pacsirta már lehetséges, hogy fészkelési szándékból kereste fel a rekultivált felszínt. A Győr, Pápai úti hulladéklerakó élővilágának évi vizsgálata alapján a felszínen erősen bolygatott a zavarást jól tűrő faj-együttest találtunk. Ez a fajkészlet is egyelőre nagyon szegényes, elsősorban a pionír jellegű élőhelyeket kedvelő ízeltlábúak alkotják, illetve a vetett fűféléken túl az erősen generalista gyomfajok képezik. Az idei vizsgálati eredményekhez tartozik, hogy szükségesnek tartjuk a biomonitoring terv módosítását. Mindez azért vált szükségessé, mert a hulladéklerakó benépesülésének felmérése más vizsgálati felépítést kíván meg, mint amit az alapállapotok-felmérésekor követtünk: újabb csoportok bevonását, illetve más csoportok kisebb ráfordítású mintavételezését teszik szükségessé (2. táblázat). A botanikai vizsgálatok esetén a mohák és zuzmók csoportjának nagyráfordítású mintavételezését nem tartjuk szükségesnek. Az állandó terepi jelenlét elégséges ahhoz, hogy az egyes kiemelt moha vagy zuzmó fajok felmérését elvégezzük. Nem szükséges külön vizsgálati protokoll alkalmazása. Elégséges csak az utolsó mintavételi évben felmérni a fajt a hatásterületen, illetve a rekultivált hulladéklerakó felszínén. Ugyanakkor lényegesnek tartjuk a talajfelszíni ízeltlábú közösségek felmérését kibővíteni újabb csoportokkal. Mindez a talajfelszíni ízeltlábúaknak a rekolonizációs folyamatokban betöltött kiemelkedő szerepe miatt vált fontossá. Több csoport, mint a szitakötők és a madarak esetében nem szükséges a minden évben való mintavétel elvégzése. Elegendő az utolsó mintavételi évben elvégezni a hatásterületen - bele értve a hulladéklerakó felszínét is a vizsgálatokat. Vizsgált csoportok és szervezetek Hajtásos növények vizsgálata Mohák zuzmók Talajfelszíni ízeltlábúak közössége Mintavétel gyakorisága Mintavétel helye Az első két mintavételi évben a hulladéklerakó felszínén, majd az utolsó évben kibővítve a hatásterületen is szükséges a vizsgálat elvégzése. Az első két mintavételi évben nem, csak az utolsó évben szükséges a két indikátorcsoport vizsgálatának elvégzése. Minden vizsgálati évben Az utolsó mintavételi évben az egész hatásterületen szükséges a vizsgálat elvégzése. Kontroll (sédbúzás - és rozsnokos gyep) és a hatásterületen (rekultivált hulladékdepó felszínén). 6/7

7 Szitakötők Egyenesszárnyúak Hüllők kétéltűek Csak az utolsó mintavételi évben szükséges a vizsgálat elvégzése. Minden vizsgálati évben Minden vizsgálati évben Csak az utolsó mintavételi Madarak évben szükséges a vizsgálata 2. táblázat A biomonitoring terv módosításának összefoglaló táblázata A teljes hatásterületen. A mintavételezést az első két évben a rekultivált felszínen, majd az utolsó mintavételi évben a kontroll területen (sédbúzás - és rozsnokos gyep) is szükséges a vizsgálat elvégzése. Mindkét csoport esetében elsősorban a hulladékdepó felszínén szisztematikus adatgyűjtést végzünk, míg a hatásterület más részein szórvány adatgyűjtést végzünk A teljes hatásterületen. Kovács Péter s. k. Rovács Gábor s. k. Vidéki Róbert s. k december 7/7

Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu 2011. december (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ!

Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu 2011. december (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ! 5. II. évf. 4. szám Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu 2011. december (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ! Ez a hírlevél a Győri Komplex Biológiai Monitorozó

Részletesebben

Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu. 2011. március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ!

Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu. 2011. március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ! 2. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu II. évf. 1. szám 2011. március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ! Ez a hírlevél a Győri Komplex Biológiai Monitorozó

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014. 1 MEGBÍZÓ Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt szakmai főtanácsadó

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Földtudományi és Tájépítészeti szekció Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Tartalomjegyzék: ÁRGYELÁN TÍMEA: A DÉL-BALATONI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ EGY SZAKASZÁNAK HATÁSA A TÁJRA

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. ÉVI 2/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. március 9. PEST MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2020 Project: Pest Megyei Környezetvédelmi Program

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 /

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: 36-1-237-1490, Fax: 36-1-237-1499 E-mail: kszikft@chello.hu Honlap: www.kszikft.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben