Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu. 2011. március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ!"

Átírás

1 2. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele II. évf. 1. szám március (Megjelenik negyedévente) KEDVES OLVASÓ! Ez a hírlevél a Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer második számú hírlevele. A bimonitoring rendszer a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt keretén belül a GYOR-SZOL Győri Közszolgáltató és vagyongazdálkodó Zrt megbízásából jött létre. A hulladékgazdálkodási projekt két programból áll össze. Az egyik program keretén belül 2010 év végére a Győr térségében már megvalósulásra került egy korszerű hulladékszállítási és hulladékfeldolgozási rendszer. A másik program jelenleg is folyamatban van, mely részeként Győr térségében 43 szilárd hulladéklerakó rekultiválására kerül majd sor. A 43 telepből kilenc lett kijelölve a biomonitoring vizsgálatok elvégzésére. Ezen vizsgálatok célja egyrészt a területek és környezetük természeti értékeinek feltárása, majd annak a lakossággal és az érdeklődőkkel való megismertetése. A vizsgálat másik célja, hogy nyomonkövesse a rekultiváció természeti környezetére való hatását (bővebben: honlapon) A 2. számú hírlevelünkben az aktuális rövid híreinket, illetve a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közleményeinek válogatása olvasható. Minden hírlevélben két a középhosszútávú biomonitoring vizsgálatra kijelölt területet mutatunk be. Jelen számban a Győr, Pápai úti és a Győr Sashegyi Regionális Hulladékkezelő Mű és környezetük természeti értékeivel foglalkozunk. AKTUÁLIS HÍREINK Letöltések! A honlapról letölthetők a őszén elkészült KBMR projektnyitó kiadványa és leporellója, illetve hulladékudvarokba, illetve átrakóállomásba készült mini tanösvény táblák. Megkezdődtek a rekultivációs munkálatok! A tél második felétől megkezdődtek a rekultivációs munkálatok. Képeinken a Pannonhalmi és a Győr, Pápai úti földmunkák láthatók. Győr, Pápai úti bezárt hulladéklerakó Pannonhalmi bezárt hulladéklerakó Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 1

2 Előbújtak a békák, itt a tavasz! A kedvező időjárásnak köszönhetően már február hónapban is találkozhattunk ébredező békákkal. Márciustól már minden faj magához tért a téli dermedtségből és megkezdte a nászidőszakát. A békanász évről évre rejteget felfedezni valókat. Az általában éjszaka aktív békák, a párzás idején nem törődnek a nappalok és éjszakák váltakozásával. A hímek szerelemtől megrészegülve ostromolják a nőstényeket. Hazánkban minden békafaj törvényes védelem alatt áll. Ebben az időszakban érdemes meglesni az állatokat a gyerekekkel, akár a család vagy az iskola szervezésében. A Győr, Sashegyi Regionális Hulladékkezelő Mű Zöld szigetén a tavalyi évhez képest gyérebb volt a kétéltűek mozgása. A tóban mindössze Petecsomó (Győr, Sashegy) egy tucat lerakott petecsomót figyelhettünk meg. Feltételezhető, hogy a petecsomók kecskebékáktól és erdei békáktól származnak. Pannonhalmán a volt anyagnyerő bánya legmélyebb pontján összegyűlt csapadékvíz évről évre teret biztosít a kétéltűek szaporodásához. A kis víztest környékén jól kivehető volt az ásóbékák víz alatti kuttyogása. Ezt a hangot a hímek hallatják. Nagy számban fordultak elő a zöld varangyok, melyek hímjei leginkább ciripelésre emlékeztető hanggal tudatják párzási szándékukat a nőstényekkel. A torkukban található hólyag felfújásával adják ki azt a hangot. Párzó zöld varangyok (Pannonhalma) A Vaszaron kialakított átrakóállomás és hulladékudvar csapadékvíz elvezetőjében vöröshasú unkák, erdei békák és kecskebékák petéztek. A Jásdon kialakult lefolyástalan tó igazi béka paradicsom. A tóban hallhatóak voltak a zöld és barna varangyok jellegzetes nászidőben hallatott hangjaik. Több ízben szemünk elé kerültek a vöröshasú unkák, melyek hanghólyagjuk segítségével többszörösére képesek felerősíti hangjukat és teszik azt jól hallhatóvá így a nőstények számára is. zöld varangy (Pannonhalma) Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 2

3 112 HÍREI! Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (www.hulladek.gyor.hu) Záró elszámolás elfogadása március 24-én a Közreműködő Szervezet, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság elfogadta a Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt záró projektelőrehaladási jelentését, valamint záró kifizetési kérelmét. Ezzel az országban elsőként zárult le sikeresen a KEOP projektek keretében korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. Az új hulladékgyűjtési rendszerről - családi házba Megjelent a legújabb tájékoztató kiadvány az új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatban, amely a családi házas övezetekben élő lakosok számára kíván hasznos információkkal szolgálni. A kiadványból megtudható, hogy milyen lehetőségek vannak a kétkannás gyűjtési rendszerben annak érdekében, hogy költséget takarítsunk meg. Az LA21 terv társadalmi egyeztetése Felhívjuk a lakosság, a közületek és a civil szervezetek figyelmét, hogy társadalmi vitára bocsátottuk a fenntartható fejlődés helyi programját, idegen nevén a Local Agenda 21 (LA21) kiegészített programot, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlődés ENSZ konferencia Agenda 21 dokumentumának 28. fejezete szellemében készülő program. A fenntarthatóság lokális programja helyi, térségi szintű társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal. Az LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom, a természet és a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Fontos célja a környezeti ismeretek és a tudatosság növelése, az önkéntes kötelezettség- és feladatvállalás elősegítése. Kérjük, mondják el véleményüket a programdokumentummal kapcsolatban, március 20-ig az alábbi elektronikus postacímen: Ön dönt! Szelektál vagy fizet! Megjelent a legújabb tájékoztató az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban. A kiadvány elsősorban társasházak lakóinak szól, megismerhető belőle a hulladékszállítás díjának kalkulációja, illetve hogy mit tehetnek egy-egy lakóközösség tagjai annak érdekében, hogy csökkenthessék ezzel kapcsolatos költségeiket. A négy oldalas ismertető postaládákba történő terjesztéssel jutott el az érintettekhez, valamint megjelent a Győri Közélet február 19-i számában is Lakossági nyíltnapok a rekultivációs projekt keretében A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nevében tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a KEOP-2.3.0/2F , Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja című projekt keretében, körzetenként lakossági nyílt napok kerülnek megrendezésre. Lakossági nyíltnap Győrben a rekultivációs projekttel kapcsolatban január 24-én Győr-Sashegyen került megtartásra a KEOP-2.3.0/2F Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja c. projekt lakossági nyíltnapja. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 3

4 A BIOMONITORING ONITORING VIZSGÁLATOK ALÁ VONT TERÜLETEK BEMUTATÁSA 1.Győr, Pápai úti hulladéklerakó és környezetének bemutatása A vizsgált terület elhelyezkedése, határai A Győr, Pápai úti hulladéklerakó Győr-Moson-Sopron megye K-i részén, közigazgatásilag Győr település belterületére esik. Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás szerint a Győrimedencén belül a Csorna-sík kistáj területére esik. A vizsgált terület Győr központjától 2,6 km-re, DNy-ra található. A határai DNy-ról egy kisebb mezőgazdasági terület, Ny-ról és É-ról a Holt-Marcal medervonala, valamint a partjára települt zártkertek. A többi irányból nagyobb kiterjedésű zöldterületek között ipari valamint kereskedelmi szolgáltató cégek telephelyei szegélyezik őszére a hulladéklerakó legnagyobb részén megvalósult a rekultiváció. Természetvédelmi vonatkozások A hatásvizsgálatra kijelölt területet részben három védelmi forma is érinti. A Rab-kert része az Ökohálózatnak, míg a Pándzsa és mellék ága az Öko-hálón kívűl a Natura 2000 hálózat és az un. természeti területek hálózatának is része. A vizsgált terület, tehát törvényes oltalom alatt nem áll, de többek között holtág jellege miatt is a természetvédelem számára értékesnek tekintett terület. A vizsgálatok 37 védett faj jelenlétét mutatták ki, ebből kettő fokozottan védett. A terület több értékes, természetközeli élőhely mozaikot is tartalmaz. A vizsgálati területen több beruházás történt, mely hatással volt a terület élővilágára is. Megépült a hulladékdomb keleti oldalán a résfal, mely a friss talajvíznek a hulladéktest alá jutását hivatott megakadályozni. Kialakításra került a pápai úti hulladékudvar, illetve jelenleg is folyik a Pándzsa-patak revitalizációja. Természeti értékek A vizsgált terület bővelkedik természeti kincsekben. A rovarok között a vizsgált futóbogarak családjából előkerült négy védett faj is. Ezek között van a legnagyobb futóbogárfajunk a bőrfutrinka vagy a nagyon impozáns megjelenésű bronzszínű rezes futrinka. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 4

5 Az egyenesszárnyúak közül, bár védett faj nem, de ritka szöcske megkerült a jó állapotú gyepterületekről. Az un. roesel-rétiszöcske főképp mocsár- és láprétek jellemző szöcskefaja. Nagyobb állománya került meg az imádkozó sáskának, mely jellegzetes megjelenésével nem keverhető össze más hasonló rovarral sem. Ez az állat védett hazánkban a melegebb bokros-füves területeket népesíti be. A képen is látható a nőstények rejtőzködő színe, mely zöldes árnyalatot ad az állatnak. Ezzel szemben a hímek karcsúbb megjelenésűek és barnás színezetűek. A gerincesek közül a kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök között is találunk védett fajokat. Ezek közül is kiemelendő a vidra. A hatásterületen nyomait találtuk meg az állatnak. Hazánkban szinte minden olyan víztest környékén előfordul, amely általa elérhető halakkal benépesült, illetve ahol megtalálja a búvó- és szaporodóhelyét. Hazánkban fokozottan védett faj, de európai szinten is megóvandó többek között Natura 2000 jelölőfaj is. Ez azt jelenti, hogy az állat megléte egy területen indokolhatja a terület Natura 2000-es hálózat alá vonását. Imádkozó sáska, nőstény (Győr, Pápai út) Vidra (Győr, Pápai út) A terület értékes növényritkaságokat is rejt. a jó állapotú, természetközeli élőhely mozaikokban három védett növényfaj lelőhelyét ismerjük. A nedves sédbúzás mélyebb részein foltokban találkozhatunk a nyári tőzikével. A nyári tőzike hagymás növény, áprilistól nyár közepéig virágzik cm magas, általában csoportosan fejlődő növény. Virágai bókolók. A magasabb térszínű, kicsit szárazabb területeken tömegesen nyílik évről-évre a réti iszalag. A növény, cm magas, egyszerű vagy elágazó szárú. Bókoló, kéktől a sötétliláig változó színű virágai magánosan vagy 2-3-ával fejlődnek. Ártéri réteken, lápréteken, kaszálókon, legelőkön találkozunk a növénnyel. A terület harmadik védett virága a nemes nyarasban fellelhető kosborféleség a széleslevelű nőszőfű. Széleslevelű nőszőfű (Győr, Pápai út) Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 5

6 2. Győr, Sashegyi Regionális Hulladékkezelő Mű és környezetének bemutatása A vizsgált terület elhelyezkedése, határai A Sashegyi hulladékkezelő Győr város közigazgatási területére esik. Győr és környéke a Kisalföld nagytáj területén helyezkedik el. Ezen belül a Komárom-esztergomi síkság középtájába azon belül pedig a Győr-tatai teraszvidék kistájába tartozik. A vizsgált területhez legközelebb eső nagyvárostól, Győr központjától 4,5 km-re, DK-re található. A jelenlegi határai a D-i oldalon ipartelep és egy akácültetvény. A több irányból mezőgazdasági területek veszik körbe. Megközelítése több irányból részben burkolt úton, részben földúton lehetséges. Természetvédelmi vonatkozások A vizsgált területen országos szintű, ill. helyi természetvédelmi védettség alatt álló és védelemre tervezett terület nem található. Nemzetközi védelem alatt áll a Natura 2000-es hálózathoz tartozó, cca 11 km-re, északnyugatra található Marcal-menti területek. Természeti értékek A vizsgált terület érdekessége, hogy a hulladékkezelő központ területén belül található egy lefolyástalan tó, melyet elsősorban a csapadékvíz táplál. Ennek környezete megmaradt eredeti állapotban vagyis nem építették be környezetét. A tó vize a kavicsbánya feküjét képező természetes agyagrétegen, a csapadékvíz felszíni lefolyásából gyűlik össze. A lefolyástalan tó csapadék és csurgalék vízből kapja utánpótlását. A terület több védett növény- és állatfajnak ad otthont. A tó partján nagy tömegben található meg a mocsári nőszőfű, mely hazánkban a síkvidéki és hegyi láprétek, fűzlápok, magassásosokban fordul elő. A kosborokra jellemző, hogy a bolygatott felszíneken, ahol még nincs igazán konkurencia képesek megkapaszkodni és elterjedni. Szintén a nedvesebb környezetet igényli a hússzínű ujjaskosbor, melynek egy kis állománya található a part közvetlen közelében. A meredek, csupasz iszapfelszínen jelenik az érdekes nevű gyíkpohár, mely ugyancsak védett faj. Nagyon jellegzetes megjelenésű, sárga virágú egyéves tárnicsféle. A terület állatvilágából a kétéltűeket, hüllőket és a madarakat emelhetjük ki. A békák közül leginkább a kecske- és az erdei békák népesítik be a tavat, illetve környékét. A hüllők közül a vízhez kötődő vízisikló kerül gyakran szemünk elé. A terület napsütötte részein nem ritka a fürge -és a zöldgyík sem. A gerinctelen faunából a védett torzpók emelhető ki, melynek nagyobb kolóniája a telepet övez akácosban található. Hússzínű ujjaskosbor (Győr, Sashegy) Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele Oldal 6

Biodiverzitás Fővárosai Európai települések vezető szerepben a biodiverzitás megőrzésében

Biodiverzitás Fővárosai Európai települések vezető szerepben a biodiverzitás megőrzésében Biodiverzitás Fővárosai Európai települések vezető szerepben a biodiverzitás megőrzésében BIODIVERZITÁS FŐVÁROSAI EURÓPAI TELEPÜLÉSEK VEZETŐ SZEREPBEN A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN Szerkesztette Fundación

Részletesebben

Vízivilág Budapesten?

Vízivilág Budapesten? 66 67 Vízivilág Budapesten? Földrajzi helyzet, megközelítés Láttál-e ezer szárcsafiókát, Úszó fészket a nagy vizeken? S hallgattad-e ködös hajnalokon, A vándormadár hogy mit üzen? Fekete István A Merzse-dűlő

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2002. február 14-17 Szarvas HÍRLEVÉL 1. Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkeve, Kenyérmezei u. 2/d. sz. www.nimfea.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet,

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Német nyelvű országok zöldterületeinek kezelése és jogi szabályozása, illetve konkrét példák egyes példamutató projektekre, különböző városokból

Német nyelvű országok zöldterületeinek kezelése és jogi szabályozása, illetve konkrét példák egyes példamutató projektekre, különböző városokból Német nyelvű országok zöldterületeinek kezelése és jogi szabályozása, illetve konkrét példák egyes példamutató projektekre, különböző városokból Ausztria zöldterületei A városok zöldterületeit a Zöldfelületek

Részletesebben