BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6"

Átírás

1 1

2 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A szociális szolgáltatások igénybevevő központú fejlesztése Kiskörösön és vonzáskörzetében MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén OROSHÁZI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Együtt könnyebb! az orosházi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásáért 28 DÉL-DUNÁNTÚL POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a Pogányvölgyben MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOPS- Modellprogram a Sásdi Kistérségben SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS Hálózati együttműködés a Sellyei kistérség felzárkózásáért ÉSZAK-ALFÖLD JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szociális szolgáltatások fejlesztése Jászberényben BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Modellkísérleti programok a baktalórántházai Kistérségi Szociális Központban SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA, SZOLNOK EGYÜTT ÉRTÜK ÉSZAK-MAGYARORSZÁG SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Az alapellátások fejlesztése Sárospatak kistérségben TOKAJI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS "TÉR-KÉP A JÖVŐHÖZ" Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a tokaji kistérségben élőkért KÖZÉP-DUNÁNTÚL DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban SOMLÓ-KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a Devecseri Kistérségben NYUGAT-DUNÁNTÚL

3 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztés a szolgáltatásokban rejlő jobb kiaknázásával és a partnerkapcsolatok erősítésével MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex alapszolgáltatás-központú rendszer létrehozása a szervezet- és közösségfejlesztés eszközeivel az otthon közeli szolgáltatásért SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ügyfél útja Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ügyfél útja - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Egymásra hangolva TÁMOP /1 KÓDSZÁMÚ, MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIONÁLIS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYERTES PÁLYÁZATAI KÖZÜL A TANULMÁNYBAN MEGJELENÍTÉSRE KERÜLT PÁLYÁZÓINAK SZÉKHELYE TÁMOP /1 KÓDSZÁMÚ, MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIONÁLIS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYERTES PÁLYÁZATAI

4 Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben megvalósuló TÁMOP /1 A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása 1 kiemelt projekt alapvető célkitűzése a hatékony, fenntartható és megfelelően szabályozott keretek között működő szociális ágazat támogatása. A projekt 2013-tól 2014-ig terjedő időszaka alatt a szociális szolgáltatások modernizációját elősegítő szakmafejlesztési koncepciók, valamint olyan módszertani fejlesztések kerültek kidolgozásra, amelyek hatékonyabbá, nyomonkövethetőbbé teszik az ellátórendszert. A kiemelt projekt keretében folytatott reprezentatív, nagy mintás (2000 és 7000 fős) országos kutatások, valamint az elmúlt évek szakmai (területi) tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ellátórendszer működése, a szolgáltatások nyújtása és igénybevétele szempontjából a területi elhelyezkedés az egyik meghatározóbb tényező. Azokban a régiókban, amelyekben a társadalmi és gazdasági leszakadás egyre fenyegetőbb, a problémák komplexen jelennek meg, például magasabb a munkanélküliségi ráta, és emellett a javakhoz való hozzáférés is jóval korlátozottabb. Ehhez hozzájárul még a leghátrányosabb helyzetű kistérségek népességgyarapodása, amely továbbra is az országos demográfiai folyamatok ellenpólusaként értelmezhető. A területi egyenlőtlenségek mellett hangsúlyos szempont a településtípusok közötti különbség, mely a közszolgáltatások mellett a szociális ellátásokhoz való hozzáférést is érinti. Az eltérő klienskörrel, célcsoportokkal dolgozó szakemberek visszajelzései alapján kijelenthető, hogy - többek között a fent részletezett folyamatok következményeként -, a közeljövőben a népesség egyre nagyobb részének egyre komplexebb szükségleteire kell az ellátórendszernek adekvát válaszokat adnia. A szolgáltatásokhoz való hozzáférést és az egyes szolgáltatások minőségi javítását célozta meg a TÁMOP /1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására című pályázati felhívás. A TÁMOP pályázati program alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatási, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával. 2 1 TÁMOP /1 kiemelt projektről és annak eredményeiről a honlapon talál részletes információkat. 2 Pályázati felhívás: 4

5 A TÁMOP /1 pályázati felhívásra kizárólag a konvergencia régióban működő önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulásai, területfejlesztési önkormányzati társulások, illetve gesztorönkormányzatok, társulások nyújthattak be pályázatot. A pályázati felhívás lezárultát követően, összesen 42 projekt kezdhette meg működését. A TÁMOP /1 kiemelt projekt és a TÁMOP /1 pályázati felhívás keretében megvalósuló projekteknek tekintettel szolgáltatásfejlesztési jellegükre a szaktárca szándékának megfelelően szoros együttműködésben kell megvalósulniuk. Az együttműködés keretében kiemelt projektünk szakmai támogatást biztosított (személyes konzultációkat, szakmai műhelyeket szervezett) a TÁMOP /1 projekt kedvezményezettjei számára. A támogatáson túl arra is törekedett projektünk, hogy - lehetőségeinkhez mérten minél mélyebben megismerjük az egyes helyi szintű szakmai fejlesztéseket, és azokat az ellátórendszerre gyakorolt hatásuk, helyi, vagy ágazati szinten történő továbbfejleszthetőségük szempontjából csoportosítsuk, továbbá a szakemberek, döntéshozók számára bemutassuk.. Jelen tanulmányunk tehát a teljesség igénye nélkül, a TÁMOP /1 projektek során a konvergencia régiókban megvalósult (vagy a tanulmány szerkesztésének időpontjában is folyamatban lévő) gyakorlatban kipróbált, szakmai fejlesztés szempontjából előremutató alapszolgáltatási modelleket kívánja bemutatni régiók szerinti bontásban. 5

6 DÉL-ALFÖLD Dél-alföldi régióban összesen 9 nyertes pályázat valósíthatta meg szakmai programját a TÁMOP /1 konstrukció finanszírozása által. Ezen régió esetében, a pályázók közül a Dél-Békési - és Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, valamint Mezőberény - és Kiskőrös Város Önkormányzata által megvalósított szakmai fejlesztések kerülnek bemutatásra. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Projekt megnevezése: "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért Pályázat száma: TÁMOP / Megvalósító szervezet neve, elérhetősége: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Telefon: / , Fax: / Honlap: A projekt célja, a program kidolgozásának indoklása Az Együtt egymásért a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért c. projektünk célja a térségi szociális és gyermekjóléti intézményrendszer diszfunkcióinak feltárása, majd a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan hatékony szolgáltatás-koordinációs tevékenység segítségével, mely egy egységesen és hatékonyabban működő rendszer létrejöttét segíti elő. Egy olyan rendszer kialakítása volt a cél, mely képes lesz a lakosság igényeire komplex, adekvát megoldásokat nyújtani, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma-centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával. 6

7 A fejlesztési térségben kiemelt probléma volt, hogy nem létezett egy egységesen és hatékonyan működő, komplex megoldásokat nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményrendszer, a térség azonos ellátást nyújtó szolgáltatói elszigetelten működtek. Hiányoztak a tudásmegosztás, tapasztalatcsere, szupervízió formái. Problémás volt a kapcsolat a valamennyi településen megtalálható szolgáltatók (pl. házi gondozók) és a kiemelt ellátást nyújtó szolgáltatók (nappali ellátási formákat nyújtó szolgáltatók) között, így a rászorulók nem minden esetben részesülhettek a számukra megfelelő ellátásban. Az alábbi alapszolgáltatásban jelentkező problémák kerültek azonosításra: Forráshiány miatt az ellátórendszer hiányosságai: egyes ellátási elemek nem mindenki számára elérhetők, mert egyes szolgáltatások a lakosságszám és a forráshiány miatt nem jelennek meg minden településen. Kommunikációs problémák a szociális ellátórendszerben: nincs kapcsolat a térség településein az azonos ellátást nyújtó szolgáltatók között, nincs mód az esetmegbeszélésekre, a tapasztalatcserére. Az egységes dokumentációs rendszer és eljárási rend hiánya nehezíti komplex megoldások nyújtását. A speciális öregedési- és egészségi mutatókkal rendelkező települések speciális megoldásokat, ellátási formák kombinációját igényelik, amihez a jelenlegi keretek nem megfelelőek. A fennálló rendszer nem megfelelően támogatja a lakókörnyezetben történő ellátási formákat a bentlakásos elhelyezéssel szemben. A humánerőforrás rohamos lemaradása a szakmai tudások és készségek specializálódása miatt. A túlterhelt, nem megfelelően díjazott szakemberek körében egyre nagyobb probléma a motiválatlanság (egyre több esetben a kiégés miatt), a tapasztalatcsere és szupervízió lehetőségének hiánya. A szükségletfelmérés kapcsán egyrészt a társulás tagönkormányzatainál a célcsoport részéről eddig jelentkező panaszok, észrevételek, tapasztalatok alapján, másrészt a települési önkormányzatok testületi ülésein elhangzott felszólalások, képviselői javaslatok, a társulási üléseken elhangzott javaslatok, a szociális területek vezetőinek, szakdolgozóinak, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítő szolgálat családgondozóinak, az egészségügyi szakemberek véleménye, konkrét fejlesztésre irányuló javaslatai, valamint a szociálpolitikai (települési és térségi) statisztikákból 7

8 származó adatok alapján térképeztük fel a szociális rendszer projekt által kezelendő diszfunkcióit. A projekt bemutatása A program által a Mezőkovácsházi Kistérség 18 településének (Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza) a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerének fejlesztésével olyan segítségre nyílik lehetősége, amely megoldást kínál az ellátórendszerben dolgozók szakmai fejlődésére, a hatékonyabb munkavégzésére és kommunikációra, illetve a szervezetek átalakítására, hogy hatékonyan tudjanak önállóan és egységes keretek között működni. A szakemberek és a szervezet fejlesztésével elérhető, hogy az alapszolgáltatást igénybe vevők és hozzátartozóik felmerülő igényeire megfelelően működő, probléma centrikusan, rövid reakcióidővel, komplex módon tudjanak reagálni. Projektünk közvetlen célcsoportja a projektben részt vevő szervezetek, szakemberek: a kistérség szociális ellátórendszerének humánerőforrása, munkatársai a 18 település összességében. Projektünk közvetett célcsoportja a térség szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásait igénybevevők és hozzátartozóik, azaz a Mezőkovácsházi Kistérség lakossága. Céltérkép Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakosított ellátás: bentlakásos otthon Idősek nappali ellátása Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Felnőtt háziorvosi szolgálat Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középiskola Gyermekjóléti szolgáltatás Védőnői szolgálat Gyermek háziorvosi szolgálat Támogató szolgáltatás Pszichiátriai, szenvedély betegek, fogyatékos és autista személyek nappali ellátása 8

9 A program megvalósításának módszere A szakmai program alapját képező rendszer A kistérségben a 18 településen egyes szociális feladatokat az önkormányzatok maguk látnak el, másokat társulási formában. Nem egységes az ellátások összetétele és színvonala sem. A szolgáltatások koordinációját javítani kellett. Szükségletdiagnosztikai rendszert alakítottunk ki. A rendszer kialakításához felmértük az ellátottak szükségleteit és megvizsgáltuk, hogy milyen szolgáltatások vannak, mikre lenne szükség, és hogyan oldható meg a szükségletek komplex módon történő kielégítése. Kialakításra kerültek a szolgáltatások közötti eljárási utak: a szociális ellátást igénybevevő családok esetvitelében megjelenő kapcsolódó szolgáltatások közötti szabályozott és menedzselt együttműködés, ami az esetátadások, a közös esetvitel vonatkozásában szabályozza a felelőségi köröket, a szolgáltatások közötti elérést, annak módját, az esetekkel kapcsolatos konzultációt, s ezt dokumentációval és felelősségi körökkel működteti. Miután azonosításra kerültek a szükségletek, és kialakításra került a komplex szakmai program és az egységes protokoll rendszer, ami figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és intézményrendszerek működését, létrehoztunk egy egységes informatikai rendszert, amelyen belül a települések közötti és szolgáltatásokon belüli kommunikáció is lehetséges. A szakmai területen, a motiváció növelése végett képességfejlesztő foglalkozásokat tartottunk/tartunk. A szakmai területen való fejlődést a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő szupervízió és esetmegbeszélés biztosította/ biztosítja. A szolgáltató intézmények és szolgáltatások szervezetfejlesztése A szervezetfejlesztés olyan strukturált tevékenységek együttese, amelynek során a szervezetfejlesztő szakemberek közép- és hosszú távon működnek együtt a szervezet tökéletesítése érdekében a vezetőkkel és az egyes csoportok tagjaival - időnként az egész szervezet munkatársaival - a helyzet- és szervezetelemzésen, a beavatkozások megtervezésén és végrehajtásán, valamint az ellenőrzésen, és a tanulságok beépítésén. A szervezetfejlesztés céljai: megújulás, tanulás, kreatív megoldások kidolgozása a szervezet problémamegoldó képességének fejlesztése 9

10 hatékonyság és alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése a szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, fejlesztése a folyamatok, rendszerek javítása a szervezet és az egyén fejlesztése egyaránt. Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői támogatás - szervezetfejlesztési tanácsadás A szervezetfejlesztési tanácsadás célja, hogy a szervezeten belül megfelelő legyen a döntéshozás és a végrehajtás közötti együttműködés a szociális ellátást igénybevevő családokkal kapcsolatos tevékenységek tekintetében. Ezért lehetőséget biztosítunk a szervezetek vezetőinek, hogy szakértői támogatást kapjanak. A 18 településen az alapszolgáltatást nyújtó szervezeteknek szervezetfejlesztési tanácsadás nyújtását terveztük. A szervezetfejlesztő szakember helyzetfelmérést végez a szervezetnél, azaz személyesen megtapasztalja, hogy jelenleg milyen folyamatok vannak, illetve a munkatársak milyen hatékonysággal dolgoznak. Ahhoz, hogy teljes képet kapjon a működésről, megfigyelőként részt vesz a szociális munkások mindennapi munkájában és kérdéseket tesz fel, illetve 100 fő részvételével elégedettségi felmérést végez. A vezetőkkel és alkalmazottakkal beszélgetéseket, interjúkat folytat, hogy a döntéshozók és a munkatársak hozzáállását, problémáit is fel tudja mérni. A helyzetfelmérést követően kerül kidolgozásra a cselekvési terv a szervezetmenedzsment tevékenységen belül. Szolgáltatás koordinációs tevékenység, szervezetmenedzsment egységes rendszerének kialakítása A szervezetfejlesztés részeként, a szervezetmenedzsment tevékenységen belül kialakításra került a szervezetfejlesztő szakemberek helyzetfelmérése által megalapozott cselekvési terv és a célok, hogy a kistérségi szervezetek hova szeretnének eljutni. A cselekvési tervben célként megfogalmazódott a szolgáltatás koordinációs tevékenység. A kistérségi települések szervezetmenedzsmentjének eredményeként kialakításra és működtetésre került egy egységes rendszer és kialakításra kerültek a szolgáltatások közötti eljárási utak: a szociális ellátást igénybevevő egyének, családok esetvitelében megjelenő kapcsolódó szolgáltatások közötti szabályozott és menedzselt együttműködés, ami az esetátadások, a közös esetvitel vonatkozásában szabályozza a felelőségi köröket, a szolgáltatások közötti elérést, annak módját, az esetekkel kapcsolatos konzultációt, s ezt dokumentációval és felelősségi körökkel működteti. A kistérségi szervezetek összehangolt működése volt a cél, egy egységes rendszer, ami azért fontos, hogy ne jelentsen kommunikációs problémát a rendszerek és folyamatok különbözősége. Nem egy új rendszer kialakítása volt a cél, hanem hogy a kistérségi ellátórendszerben már meglévő, jól működő folyamatok egységesítése, fejlesztése révén hatékonyabb működést 10

11 tudjunk elérni. Emellett az egységes rendszer kialakításával a hatékonyság tovább növelhető, mert a települések egymással is tudnak kommunikálni, tudást megosztani, esetleg segítséget kérni, ha olyan problémával találkoznak, amelyről tudják, hogy a specializált tudás miatt a másik település szakembere tudja megoldani. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a térségben élők problémáira az ellátórendszer komplex, adekvát válaszokat, megoldásokat kínáljon. A 18 településen végzett helyzetfelméréseket alapul véve kialakításra került a kistérségi szinten egységes cselekvési terv, amelyben megfogalmazódtak a kistérségi alapellátásban dolgozó szervezetek céljai. A Dél-Békési Kistérség 18 településének intézményeinek, szolgáltatóinak megismerése, az előzetes diagnózis felállítása, a cselekvési terv kidolgozása érdekében, egy átfogó kérdőívet dolgoztunk ki. Szükségletdiagnosztikai eljárások és új dokumentációs rendszer kidolgozása A szükségletdiagnosztikai rendszer kialakításának célja egy egységes, ellenőrizhető, szakmailag megalapozott és finanszírozható rendszer kialakítása volt. A szükségletazonosítás komplex szakmai programja és egységes protokollja a szükségletdiagnosztikai eljárások keretén belül kerültek kialakításra. A diagnosztikai rendszer középpontba állítja a racionális problémakezelési stratégiákat (problémamegoldó modell), valamint a kritikus életeseményekkel, adaptációs kihívásokkal való foglalkozást (krízisellátási modellek és a szociális munka klinikai vonulata), a diagnosztikai értékelést, a pszichoterápiás és tanácsadó tevékenységet, valamint a klienshangsúlyú képviseletet és konzultációt. Kidolgoztuk a szolgáltatásokat igénylők állapotának, helyzetének, problémájának felmérésére szolgáló eljárásokat: kérdőívek és mélyinterjúk segítségével az aktuális szükséglettérkép felvázolására, ezáltal a valós ellátási igények meghatározására került sor. A szükségletdiagnosztikai rendszer kialakításával kistérségi szinten egységessé és hatékonyabbá válik az alapszolgáltatást nyújtó szervezetek működése, célzottan, az adott szolgáltatáshalmaz egészét tekintve nyújt komplex megoldást, választ az ellátott és családja problémájára. Módszertani eszköztár kidolgozása és szakmai ajánlások készítése A módszertani eszköztár kidolgozása magában foglalta a már meglévő szolgáltatások, illetve a kiegészítő szolgáltatások és az intézményközi kapcsolatokban megjelenő tevékenységek részletes szakmai szabályozását. A módszertani eszköztár kidolgozása során az eljáró szakemberek a szükségletdiagnosztikai eljárásokat figyelembe vették, 11

12 azzal összhangban készítették el az ajánlásaikat. Általa egységesebb, hatékonyabb munkavégzés válik lehetővé kistérségi szinten a továbbiakban. Szükségletdiagnosztikai rendszer specifikálása A szolgáltatás koordinációt, a szükségletdiagnosztikai eljárásokat és a módszertani eszköztárt alapul véve a szükségletdiagnosztikai rendszer specifikálása volt szükséges ahhoz, hogy a kívánt elektronikus rendszer megvalósítható legyen. Egy informatikai szakember megbeszéléseket folytatott a helyi szakemberekkel, és a meglévő dokumentáció, illetve a megbeszéléseket alapul véve kialakította a rendszer leginkább helyspecifikusabb változatát, ami maximálisan a helyi szociális munkások igényeire épül. Szükségletdiagnosztikai rendszer fejlesztése A rendszer specifikáció alapján az informatikus megtervezte az elektronikus rendszert, a rendszer struktúráját, biztonságos működését és a design-t. A tervezési fázis után implementálásra került a rendszer és könnyen kezelhető felhasználói felület került kialakításra. A szükségletdiagnosztikai eljárások kidolgozása során nagy hangsúly kerül arra, hogy az ellátottak és hozzátartozóik körében a szociális munkások a saját lakókörnyezetben való életvitel támogatására fókuszáljanak az intézményi elhelyezéssel szemben. Az ellátott problémáinak diagnosztizálásakor a problémák gyökerét keresik meg a szociális munkások, hogy ne a felszínen lévő problémákat kezeljék, hanem a mélyebben rejlőket, komplex módon, a többi intézménnyel, szervezettel összehangoltan és célzottan. A problémák megállapításához a programban megrendezésre kerülő képességfejlesztő foglalkozások segítséget nyújtottak a folyamatosan megrendezésre kerülő szupervízióval és esetmegbeszéléssel együtt. Képessé váltak a szociális szakemberek arra, hogy a mélyen rejlő problémákat felszínre hozzák, és azokat kezeljék a kidolgozott eljárások alapján. A szakemberek képességeinek fejlesztése Informatikai tréning A hatékonyság növelés érdekében a szociális szakemberek informatikai képességeinek fejlesztése volt szükséges. A képességfejlesztés a mindennapi munka megkönnyítésére, gyorsítására irányul, illetve az új elektronikus rendszer kezelését mutatta be és gyakoroltatja a használatát. Képességfejlesztő foglalkozások A foglalkozások célja a hatékonyabb munkavégzés, stressz-kezelés, és a munkahelyi kiégés megelőzése volt a szociális területen dolgozók számára. 1. Asszertív kommunikáció 12

13 A foglalkozás célja az volt, hogy olyan kommunikációs stílust sajátítsanak el a résztvevők, amellyel bátran és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat. Az asszertív tréning abban segítette őket, hogy képes legyen a résztvevő a magabiztos fellépésre, amelynek során megfelelően tudja majd érteni és alkalmazni a non verbális kommunikáció elemeit (testbeszéd, stb.), kifejezni pozitív és negatív érzéseit egyaránt, valamint elmondani ellenvéleményét, nem tetszését, képviselni érdekeit. 2. Konfliktuskezelés Mindennapi életünk konfliktusokkal terhelt, gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben céljaink, érdekeink ütköznek mások törekvéseivel. Különösen az ellátottakkal kapcsolatot tartó munkatársaknál elengedhetetlenül fontos, hogy ezekből a konfliktusos helyzetekből a legjobbat hozzák ki, mindkét konfliktusban résztvevő fél számára. A konfliktuskezelési foglalkozás abban nyújt segítséget, hogy megtanulják a résztvevők, hogy ne elkerüljék a konfliktusokat, hanem azokat konstruktívan a javukra (és ezzel együtt az ellátott javára) fordítsák. A program lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők fejlesszék tudatosságukat és hatékonyságukat interperszonális konfliktusaik kezelésében, mivel ennek igen nagy jelentősége van a hivatásuk gyakorlásához nélkülözhetetlen személyiségállapotuk fenntartásában. A foglakozásokon saját szakmai helyzeteikből kiindulva ismerték meg a konfliktusok konstruktív kimenetét megalapozó kommunikációs technikákat. A gyakorlással történő tanulás közben szimulációs és helyzetgyakorlatok során felismerhették a másik félhez való viszonyulásukat meghatározó érzelmeiket, a másik fél viselkedésével kapcsolatos sztereotip értelmezéseiket, a konfliktushelyzetben jellemző viselkedésmódjaik motivációs hátterét. 3. Személyes hatékonyság fejlesztése időgazdálkodás Az időgazdálkodás az a képesség, hogy fel tudjuk mérni, rangsorolni tudjuk a prioritásokat (és nem a feladatokat), meg tudjuk határozni az egyes prioritásokhoz kötődő feladatokhoz szükséges időt annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk (és szabadidőt nyerjünk.) Célunk az volt, hogy a résztvevőkkel az ösztönös és eredménytelen időgazdálkodási szokások felszámolása után a tudatos időgazdálkodás módszereit elsajátíttassuk. 4. Munkahelyi stressz természete és kezelése A stressz-hatás a szervezetet érő fizikai és szellemi megterhelés és az ezekből adódó kimerültség, vagy a sebesülés okozta fájdalom. A foglalkozás célja az volt, hogy kiscsoportos foglalkozás keretén belül feltérképezzék a stresszt okozó tényezőket, szakszerűen kezeljék, és hatékony megelőzési módokat sajátítsanak el a résztvevők. A tréning hatásaként arra számítunk, hogy nő az egyén és a szervezet teljesítménye, hatékonysága, javul a munkahelyi légkör, és az egészség-megelőzés beépül a szervezeti kultúrába. 13

14 5. Burnout (munkahelyi kiégés) megelőzése A foglalkozás célja az volt, hogy a résztvevőkben tudatosuljon, hogy munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában, ismerjék fel a kiégés jeleit és tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására. Tudjanak segítséget kérni és elfogadni környezetükből, szükség esetén szakemberektől fejlődjön önismeretük. A terepen dolgozó segítő szakemberek a tréning során segítséget kaptak a munkavégzés során fellépő krónikus megterhelések, stresszek következtében fellépő mentális, fizikális kimerülés állapotának megelőzéséhez és kezeléséhez. A foglalkozás bevezető szakaszában az önismeret jelentőségének felismertetése, a második egységben a pályán maradáshoz szükséges motivációk megerősítése került a munka középpontjába. A foglalkozás harmadik, időben legnagyobb intervallumot felölelő részében a stressz teli szituációk kevésbé személyes módon való megélésére, inkább racionális vonalú megközelítésére szolgáló konkrét technikák megismertetése, gyakoroltatása, és elmélyítése történt. Ezen egységen belül nagy hangsúly helyeződött arra, hogy a résztvevők segítséget kapjanak a módszerek konkrét szakmai helyzetekhez való adaptációjához, ezáltal hatékonyabban kezelhessék a szakmaterületükre jellemző, specifikus konfliktushelyzeteket. 6. Örömtréning pozitív szemlélet Az öröm egészségessé tesz és átsegít a nehézségeken. A hosszú élet egyik titka az optimista hozzáállás. A belső motiváltság a pozitív világszemléletre döntően befolyásolja, hogy milyen minőségben dolgozunk és éljük napjainkat. A motiváltság azonban sokakban nincs meg. A foglalkozás célja az volt, hogy a résztvevők szemléletmódját pozitívra változtassuk. Akkor gondolkodik az ember pozitívan, ha optimistán áll az életet és munkáját érintő kérdésekhez, számba veszi, hogy vannak kockázatok, és igyekszik úgy élni, hogy megelőzze a bajt. Monitorozás, hatékonyságvizsgálat A projekt tevékenységek folyamatos monitorozása, elemzése, a szükséges visszacsatolások elvégzése volt szükséges a szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében. Szupervízió, folyamat- és szakértői támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció biztosítása 1. A segítők segítése szupervízió A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális területen, amelynek célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése. A szupervíziós csoporton a résztvevőknek lehetősége nyílt egy szakmai elakadás vagy konfliktus feldolgozására a csoport segítségével. A szupervízió a szakmai interakcióra, az 14

15 együttműködés és kommunikáció problémáira, konfliktusaira reflektáló, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és azokhoz visszacsatoló, szabályozott tanácsadói folyamat. A szupervízió nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent, hanem egy tanulási folyamat a személyes tapasztalat szakmai és/vagy személyes kontextusában. A szupervízió célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése volt. Elősegíti az intervenciós lehetőségek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését. 2. Tapasztalatcsere, esetmegbeszélés Az esetmegbeszélések célja az volt, hogy a résztvevők saját eseteinek a bemutatása révén, a csoportos esetmegbeszélés módszereivel növeljék a szakemberek szakmai tudatosságát, módszertani eszközbeli tárházát, és - nem utolsósorban, - a csoportos támogatás révén erősítse az esethozó szakmai magabiztosságát. Az esetmegbeszélő csoportban a foglalkozások tartalmát a résztvevők által felkínált, vezetésében elakadt esetmunka ismertetések alapozták meg. A programon való részvétel a szakemberek gyakorlati nehézségeiken alapult. A feldolgozások során az esethozó belső fejlődését segítve újrafogalmazásra kerültek a problémák, nagy hangsúlyt helyezve a sok szempontúságra, az egymástól eltérő megközelítések legalitására. Mindezek eredményeképpen az esethozó képessé válik a felkínált ötletekből választva továbbtervezni esetvezetését. A gyakorlati tevékenység és az ismeretek integrálása elősegíti a résztvevők tudatosabb, tervezettebb segítő tevékenységét. Az esetmegbeszélés tevékenység célja az volt, hogy segítséget nyújtson a hatékony feladatellátáshoz, segítse a rendelkezésre álló információk feldolgozását, felfedje a potenciális probléma- és konfliktushelyzeteket (s egyben segítsen azok elkerülésében), és segítsen a változások kezelésében. A program elért eredményei A hatásvizsgálat célja, az intézkedések hatásainak, eredményeinek felmérése. Feladata, hogy tapasztalati tényeken alapuló kutatás során vizsgálja a beavatkozásokat, valamint oksági kapcsolatok fennállását és azok erősségét állapítsa meg egyfelől a vizsgált intézkedések, másfelől az ezeket követő változások között. A hatások felmérése, a minél megalapozottabb hatásvizsgálat lefolytatása, nagyobb időintervallumban valósul meg. A hatásvizsgálatok lefolytatásában az intézményvezetők, illetve az általuk kijelölt, vagy önként jelentkező szakemberek működnek együtt. A pályázat eddigi eredményei: megismerték egymást az intézmény vezetői, dolgozói az egyes települések intézményei között nőtt az interakciók száma, 15

16 egymás szolgáltatásait, a megvalósítás jó és hátráltató tényezőinek feltárása során tanultak új technikákat, esetmegbeszélő csoportokon és szupervízión, tréningsorozaton való részvétellel fejlődött a szakmai identitás fejlődött a probléma megfogalmazás képessége az új informatikai rendszer kidolgozása és működtetése folyamatos együttműködést kíván az intézmények dolgozóitól, egyben segíti és egyszerűsíti az adminisztrációs feladatok elvégzését. Az elért eredményeket a folyamatosan fenntartott napi kapcsolat által történő visszajelzésekből mérjük, a későbbiekben a program zárása után lehetséges a hatások, eredmények írásos adatlapon történő mérése. A pályázatnak a térség szociális szolgáltatásaira kifejtett hatása, mindenképpen pozitív. A hátrányok felismerése is pozitív, mert a törvényes működés megvalósulásán túl, az intézmények dolgozói jó néhány olyan innovatív szemléletű ötletet kaptak, melyet csak ezen program keretein jutottak el hozzájuk. Tapasztalatok összegzése - előnyök, hátrányok, nehézségek, lehetőségek A települések intézményei közül tizenhárom a helyi települési önkormányzat fenntartásában, kettő egyházi, kettő pedig civil fenntartó által működik. Négy intézmény a szociális alapszolgáltatásokon kívül szakosított ellátást is biztosít a településén, mind a négy esetben idősek otthonát működtet. Egészségügyi alapszolgáltatással 3 település szolgáltatója integrálódik. Személyi és tárgyi feltétek: a törvényi előírásoknak megfelelő, gyakran előfordul, az osztott munkakörök betöltése. Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatásokra folyamatosan érkeznek az igények, az engedélyezett létszám és a betöltött férőhelyek száma egyenesen arányos. A szakosított ellátási formára növekszik igény. A demográfiai adatokat folyamatosan felülvizsgálják, értékelik a szolgáltatók, a lakosság elöregedése, kivétel nélkül jellemzi a Dél-Békési településeket. Az intézmények rendelkeznek az előírt alapdokumentumokkal. A kapcsolatrendszert a szakmai programokban írják le. Legjellemzőbb kapcsolatok a következők: Együttműködés a módszertani intézménnyel, az intézmény fenntartójával, más hasonló intézménnyel, szociális alapszolgáltatókkal, háziorvosi, szakorvosi ellátással, gyógyítómegelőző intézményekkel, hatósági szervekkel, ellátottjogi képviselővel, érdekvédelmi és civil szervezetekkel. 16

17 Más Dél-Békésben található intézményekkel a kapcsolat lekorlátozódik a szakmai rendezvényeken való találkozásra. Az elmúlt pár évben kevés fejlődési alternatívát tudtak megjelölni. A munkakörök, felelősségi körök tisztázása és a kliensekkel való együttműködésben való fejlődés a jellemző. A jövőkép megfogalmazása volt a legnehezebb. A civil fenntartású intézmény szakmai alapdokumentuma tartalmazza a legkonkrétabb elképzeléseket: Minden szervezetnek van saját elképzelése arról, hogy milyen szerepet tölt be a piacon, a társadalomban, hogy milyen fogyasztói igényeket elégít ki. Egy-egy intézményről kialakult képet, a szervezet filozófiája, szolgáltatásának színvonala, kultúrája, humánpolitikája, kommunikációja határozza meg. A nehézségek leküzdésének egyik módja, ha felismerik a pontos tervezés, a perspektívák kialakításának szerepét és erősítésének fontosságát a mindennapi életben. A kínálat ugyanis a szociális ellátások területén is jelentős. Számos állami, egyházi, magántulajdonú és civil fenntartású intézmény nyújt szolgáltatásokat az országunk területén. Az intézmények nem rendelkeznek saját honlappal, a fenntartó honlapján találhatóak adatok. Szükséges lenne az információs, informatikai fejlesztésre. A kistérség egyes településein az egyes szolgáltatások hasonló tartalommal, de elkülönült szervezettel épültek ki. A lakosság igényeinek elsősorban a kisebb lélekszámú településeken igen nehézkesen tud megfelelni a fennálló rendszer, egyrészt az egyes települések szolgáltatóinak elszigeteltsége, másrészt a forráshiányból fakadó hiányzó szolgáltatások miatt. A szervezeti diagnózisok felállításának konklúziója, hogy az intézmények kommunikációját kell fejleszteni a sikeresebb és hatékonyabb működés elérése, fenntartása miatt. Az intézményi kommunikációt az alábbi, közösen megfogalmazott területeken kell fejleszteni: a fenntartó a vezetőség és a dolgozók dolgozók és az ellátottak hozzátartozók lakosság kistérség települései. 17

18 KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projekt megnevezése: A szociális szolgáltatások igénybevevő központú fejlesztése Kiskörösön és vonzáskörzetében Pályázat száma: TÁMOP / Megvalósító szervezet neve, elérhetősége: Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény 6200 Kiskőrös, Szűcs J. u Honlap: A program célja A fenntartó 3 elhatározását és az ellenőrző hatóság jelzését követően a TÁMOP pályázat lehetőséget adott a Filadelfia Segítő Szolgálat szervezeti átalakítására, egy újfajta szolgáltatásnyújtás bevezetésére. A program célja a szolgáltató működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatási rendszer, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság szociális problémáira komplex megoldást nyújt. A főbb célkitűzések: A felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakítása, az érintettek társadalmi környezetének mozgósítása. A szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport a szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre és az elért célcsoport erősebb önérdek érvényesítő- és önellátási képességet alakíthasson ki. A szociális szolgáltatások rendszerének önkéntesek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítése annak érdekében, hogy a problémamegoldó szolgáltatásnyújtás során időben és hatékonyan adjon választ az ellátott és családja problémájára. A hatékony szolgáltatás-koordináció, mely túlnyúlik adott ellátások keretein, s az ellátási területen lévő erőforrások egészére alapoz. 3 Magyarországi Baptista Egyház 18

19 A saját lakókörnyezetben való életvitel támogatása (szemben az intézményi elhelyezéssel). Mi indokolta a program kidolgozását Kiskőrös Város Önkormányzata, 2011 júniusában adta át a szociális alapszolgáltatásainak fenntartását a Magyarországi Baptista Egyháznak. Ezzel a településen és a kistérségben az egyház által fenntartott és működtetett Filadelfia Segítő Szolgálat lett az alapszolgáltatások tekintetében a meghatározó szolgáltató. A Filadelfia Segítő Szolgálat korábban már működtetett alapszolgáltatásai, valamint az önkormányzattól átvettek működése nem volt harmonikus. Ezen problémák kiküszöbölésére, a pályázat benyújtását megelőzően az ellenőrző hatóságok is tettek javaslatot. A pályázati keretek lehetőséget biztosítottak arra, hogy az egyház által fenntartott intézmény, valamint a Kiskőrösön működő, más fenntartók működtette szolgáltatások, együtt, egymás tevékenységeit segítve kínáljanak az ellátottak számára, azok szükségleteihez leginkább alkalmazkodó szolgáltatásokat. A pályázat során kialakítani kívánt működési modell, a jelenlegi jogszabályi környezetben ugyan nem lelhető fel, azonban ezen kereteket betartva, a programban megfogalmazott célokat megvalósíthatónak tartjuk. A program rövid bemutatása A projekt fő tevékenysége a humánerőforrás felkészítése az új szolgáltatási koncepcióra épülő szakmai fejlesztésre, az új szolgáltatási rendszer működtetésére. Ennek során 6 fő esetmenedzser felkészítése történik meg az "egyablakos" rendszerre. A munkatársak számára szervezetfejlesztési műhelymunkák keretében lehetőség nyílik a korábbi szervezeti modell hiányosságainak felismerésére, a szakmai anyagok fejlesztésére, az új szervezeti rendszerben való feladatellátásra, felkészülés az esetmenedzserekkel való együttműködésre. A szakmai környezet tájékoztatása a szolgáltatásfejlesztésről Ennek során a szolgáltatásokban dolgozók, valamint az önkéntesként bevonásra kerülők tájékoztatása valósul meg. A projekt során a társadalmi környezet tájékoztatása keretében, az igénybevevői célcsoport tájékoztatása (potenciális igénybevevők és környezetük [pl. rokonok] tájékoztatása a fejlesztésről az első szakaszban a fejlesztésbe való bevonásuk érdekében, a második szakaszban az új szolgáltatási rendszer megismerése, elérésének biztosítása érdekében). Továbbá a szakmai célcsoport tájékoztatása (a szakmai partnerek, a jelzőrendszer tagok, stb.) szakmai szempontú felkészítése az új szolgáltatási rendszer használatára. 19

20 Az új szolgáltatási rendszer szakmai anyagainak kidolgozása keretében a következők kerülnek magvalósításra Az adminisztrációs és tájékoztató rendszer kidolgozása (közvetlen munkatársak és a közvetve a rendszert használó szociális szakemberek számára adminisztratív és információs felület kialakítása és az igénybevevők számára információs interaktív felület kialakítása [pl. azonnali igényjelzés lehetősége, stb.] az intézmény honlapjának fejlesztésével). Szakmai anyagok kidolgozása (pl. a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új diagnóziskészítéshez kapcsolódó anyagok, diagnosztikus eszközök fejlesztése, új eljárásrendek, szolgáltatáshoz kapcsolódó protokollok kidolgozása, új dokumentációs sablonok, belső képzési rendszer kidolgozása, szolgáltatás minőségfejlesztése, támogató háttér fejlesztése, stb.). A már meglévő adminisztrációs sablonok átalakítása az új rendszer követelményeinek megfelelően, a jelenlegi jogszabályi keretek figyelembe vételével. A társadalmi környezet mozgósítása során, önkéntesek felkészítése (önkéntességhez és a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó releváns ismeretek), illetve a munkatársak felkészítése az önkéntesekkel való együttműködésre egyformán hangsúlyos feladat. A projektben együttműködő két konzorciumi partner Kiskőrös Város Önkormányzata és a Magyarországi Baptista Egyház. A megvalósítás helyszíne a Filadelfia Integrált Szociális Intézmény. Az önkormányzat a projektben a menedzsment feladatokat, a szakmai megvalósítás feladatait és a koordinációt pedig a Filadelfia Integrált Szociális Intézmény látja el. További együttműködő partnerek a helyi gyermekjóléti szolgálat (az esetmenedzserek szempontjából a szakmai munkában a gyermekjóléti szolgálat a többi intézményegységgel azonos szerepet tölt be, azonban a velük való együttműködés egyéb területein [pl. dokumentálás, visszacsatolás,..] jelentkezik, hogy együttműködő partnerek) és a Filadelfia Alapítvány (önkéntesek bevonása, önkéntes foglalkoztatás biztosítása, stb. a feladatuk). Külső szolgáltatók bevonását, a projekt előkészítésébe vettünk igénybe: a projektgenerálásával kapcsolatos szakmai műhelymunka facilitálása, a szükségletelemzés és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének segítése. Az esetmenedzserek képzését is külső szolgáltatóval biztosítjuk. A szolgáltatásfejlesztés támogatásához, a holnapfejlesztéshez is igénybe vesszük ezen a területen tapasztalt szolgáltató segítségét. A program megvalósításának módszere 20

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben