VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28. október 5.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető...4 II. Stratégiai fejezet...5 III. Lehatárolás...7. AZ AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSÁNAK MÓDSZERE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása... IV. Helyzetelemzés...3. AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Demográfiai helyzet Demográfiai helyzet Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet, jövedelmi helyzet Lakáshelyzet Gazdasági helyzet Környezet állapota Közlekedés helyzete Közműhálózat értékelése Ivóvízhálózat Szennyvízhálózat Csapadékvíz elvezetés Villamos energia, Gáz, Távhő Közvilágítás Fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítések Környezeti károk bemutatása és feltárása Közszféra jelenléte Közbiztonság helyzete A FEJLESZTÉS RÉVÉN KEZELNI KÍVÁNT TELEPÜLÉSSZERKEZETI PROBLÉMÁK A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE Tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése PIACI IGÉNYEK, TRENDEK FELMÉRÉSE Ingatlanpiaci trendek Ingatlanárak alakulása Lakossági igények, attitűdök- lakossági felmérés eredményei Kérdőíves vállalati felmérés eredményei...38 V. Fejlesztési célok és beavatkozások...4. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI BEAVATKOZÁSI TÍPUSOK Projektek áttekintése A projektek hozzájárulása a célokhoz Alternatívaelemzés Projektek térbeli elhelyezkedése Partnerségi egyeztetések REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA Projektek áttekintése

3 4.2. Projektek szöveges bemutatása Gazdaságélénkítési tervek Indikátorok Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében Az önkormányzat által ellátandó feladatok a projekt során AZ AKCIÓTERÜLETEN A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT FEJLESZTÉSEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉS ANNAK HATÁSAKÉNT KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ILLESZKEDÉS A CÉLCSOPORTOK IGÉNYEIHEZ A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Összefoglalás KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A projekt megvalósításához kapcsolódó kockázatok A projekt eredményeinek üzemeltetési kockázatai VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE A Pályázó és partnerei, A Pályázó, a Hivatal irodái és a Pályázó partnerei közti kapcsolatok Egyeztetési és koordinációs mechanizmusok Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása Az Akcióterületi terv megvalósulásának nyomon követése ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS, FENNTARTÁS Az üzemeltetés szervezeti keretei Önkormányzati projektelemek Nem önkormányzati projektelemek Működtetés pénzügyi körülményei PÉNZÜGYI TERV PÁLYÁZAT ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE ELŐKÉSZÍTETTSÉG...4 VI. MELLÉKLETEK A BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEI...6 A BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET MŰEMLÉKJEGYZÉKE...8 A BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET HELYI VÉDETTSÉGRE JAVASOLT FACSOPORTJAI, FÁI...9 A BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET GONDOZOTT ZÖLDFELÜLETEI...4 A LEPÉNY TULAJDONOSAI...7 ÁBRAJEGYZÉK...22 TÁBLÁZATJEGYZÉK...22 TÉRKÉPJEGYZÉK...23 FŐBB FELHASZNÁLT FORRÁSOK LISTÁJA

4 I. BEVEZETŐ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 28. januárjában megbízta Aditus Tanácsadó Zrt-t hogy készítse el Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban IVS vagy Stratégia) és Előzetes Akcióterületi Tervét (továbbiakban EATT). Jelen dokumentum a Közép Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és az EX ANTE Tanácsadó Iroda bevonásával elkészült EATT-t tartalmazza, az Integrált Városfejlesztési Stratégia egy külön dokumentumba került, de több vonatkozásban a két dokumentum csak együtt értelmezhető. 4

5 II. STRATÉGIAI FEJEZET A Belvárosi Akcióterület (továbbiakban Belvárosi AT) fejlesztéseinek illeszkedését az Integrált Városfejlesztési Stratégiához (továbbiakban IVS) a következő táblázatban foglaljuk össze: IVS Átfogó cél Veszprém a Közép-dunántúli régió élhetőségben vezető városa, amely tágabb térségének oktatási, innovációs, kulturális és turisztikai központja. IVS TC2 Tematikus cél A kereskedelmi-, köz- és kulturális szolgáltatási szint javulása IVS VC3 Városrészi cél Dózsaváros Bővülő funkciók és hatékonyabb közlekedésszervezés IVS TC Tematikus cél Meghatározó turisztikai vonzerő és vendégforgalom kialakulása IVS VC2 Városrészi cél Belváros Minőségi fejlődés a kulturális, rekreációs, ker.szolg. kínálatban IVS - TC4 Tematikus cél Magas színvonalú, jól megközelíthető, lakókörnyezet IVS VC6 Városrészi cél Cholnokyváros Jobb megközelíthetőség és arányosabb funkciók BELVÁROSI AT A Belvárosi Akcióterület a város központi területén legnagyobb részt a Belváros városrészben helyezkedik el, északon Dózsváros, délkeleten pedig Cholnokyváros városrészekből is magában foglal területegységeket. A Belvárosi AT fejlesztéseivel három városrész városrészi céljához kapcsolódik, ugyanakkor a leghangsúlyosabban a Belváros városrész városrészi céljának teljesülését segíti elő, hozzájárul annak minőségi fejlődéséhez a kulturális, rekreációs és kereskedelmi funkciók teljesebbé tételével és a kínálat bővítése által. A Belváros városrész városrészi céljának teljesülése két tematikus cél megvalósításához is hozzájárul: egyrészt jelentős turisztikai vonzerőt és vendégforgalmat alakít ki, másrészt a kereskedelmi, köz- és kulturális szolgáltatási szintet javítja. Az említett tematikus célok a város átfogó céljának eléréséhez járulnak hozzá, megteremtve a feltételeket egy élhető városnak, amelyben Veszprém a Közép-dunántúli régió egy olyan vezető városa, amely tágabb térségének oktatási, innovációs, kulturális és turisztikai központja. 5

6 A következőkben táblázatos formában összefoglaljuk, hogy a Belvárosi AT fejlesztései hogyan kapcsolódnak az IVS célrendszeréhez. Belvárosi AT fejlesztései Oktatási, tudományos Kereskedelmi Zöldfelületi, környezeti Közlekedés- és közmű Közösségi Humán szolgáltatási Város(rész) központi Városrészi célok VC VC3 VC6 Tematikus célok TC TC Átfogó cél TC A következő táblázatban átfogóan bemutatjuk a Belvárosi AT IVS tematikus célokhoz való illeszkedését: Illeszkedés A Belvárosi AT céljai Minőségi kulturális élet, szélesebb turisztikai kínálat A helyi közösség kohéziójának erősítése Megerősödő, funkciójában kibővülő helyi kereskedelem és szolgáltatás Hatékony gyalogos közlekedési kapcsolatok A Belvárosi Akcióterület számos kulturális (közösségi, művelődési intézmények) és építészeti vonzerővel (műemlékek, helyi védett épületek) rendelkezik. Környezetében országosan ismert turisztikai látványosságok (pl. Veszprémi Állatkert, Veszprémi Vár) találhatók. A belváros központisága révén a turizmus területileg koncentrált bázisa, így a települési környezet fejlesztése, nívójának emelése (zöldfelületek megújítása), a kereskedelmi szolgáltatások bővítése hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez. Az Akcióterületen érhető el számos fontos közszolgáltatás (Polgármesteri Hivatal, könyvtár, művelődési ház, ÁNTSZ, Orvosi rendelők, civil szervezetek irodái) ezek közül többnek az épülete a városrehabilitáció keretében felújításra kerül, ezzel járulva hozzá a szolgáltatások színvonalának emeléshez, bizonyos esetekben funkcióbővüléshez is. Az Akcióterület fejlesztései között szereplő közlekedés-fejlesztések (csomópontok áttervezése, forgalomszervezési intézkedések) a belváros É-D-i irányú kapcsolatainak javulásához járulnak hozzá, amely a városrészek fejlesztését is szolgálja, hozzájárulva ezzel azok tematikus céljainak eléréséhez. IVS célrendszer TC VC2 Belváros Meghatározó turisztikai vonzerő és vendégforgalom kialakulása Minőségi fejlődés a kulturális, rekreációs, kereskedelmi szolgáltatási kínálatban TC2 A kereskedelmi-, köz- és kulturális szolgáltatási szint javulása VC3 Dózsaváros TC2 Bővülő funkciók és hatékonyabb közlekedésszervezés A kereskedelmi-, köz- és kulturális szolgáltatási szint javulása VC6 Cholnokyváros TC4 Jobb megközelíthetőség és arányosabb funkciók Magas színvonalú, jól megközelíthető, lakókörnyezet. táblázat- Tematikus célok illeszkedése 6

7 III. LEHATÁROLÁS. AZ AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSÁNAK MÓDSZERE 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 2.. Az akcióterület kijelölése Módszer Lehatárolása a Városrehabilitációs Kézikönyv funkcióbővítő városrehabilitáció célterületeit lehatároló indikátorrendszer mutatói alapján, ezzel összefüggésben a KSH 2. évi népszámlálási adatai és Veszprém MJV Polgármesteri Hivatalának évi adatai, valamint a Veszprém MJV Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának javaslatai segítségével történt. Kapcsolat az IVS-sel Kijelölését az Integrált Városfejlesztési Stratégia V. fejezete tartalmazza. Fejlesztési cél A városközpont kereskedelmi; zöldfelületi; turisztikai, rekreációs, közlekedési, közösségi, közigazgatási; humán szolgáltatási funkcióinak megerősítése, fejlesztése. Városrehabilitáció típusa Elhelyezkedés Lehatárolás Funkcióbővítő fejlesztés. Belterületen, a város földrajzi és funkcionális értelemben vett központi területén helyezkedik el. Az akcióterület 3 városrészt érint: Belváros, Dózsaváros és Cholnokyváros. A tervezési terület északon a Turisztikai Akcióterülettel, délnyugaton az Egyetemváros akcióterülettel érintkezik. Kossuth u. és tágabb környéke a Girincses dombig, Balaton Plaza és környéke, volt bútorgyár területe,mártírok útja és Bajcsy Zs. Endre út által határolt terület a Kazán u.-ig, Jutasi út Kopácsi út által határolt terület, a Dózsa Gy.-Iskola u. illetve a Bem J.u. - Ranolder J. tér- Óváros tér által határolt terület. 7

8 2. táblázat: a Belvárosi Akcióterület kijelölése és elhelyezkedése Veszprémen belül 8

9 Település Belterület: 2235,8249 ha Lakosságszám: 699 fő Belvárosi Akcióterület Terület: 86,2284 ha Lakosságszám: 265 fő A Belvárosi Akcióterület utcajegyzéke Ádám Iván utca Erzsébet sétány Rózsa utca 2, -7 Flórián utca Fortuna udvar Francsics lépcső Komakút tér Kopácsi József utca hrsz: Kórház utca Kossuth Lajos utca Mártírok útja - Ady Endre utca -2, 7 Erzsébet tér Ányos Pál utca 2 Arany János utca 6-2 Árva utca -7 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Bem József utca -9 Bezerédi utca Brusznyai Árpád utca Budapest utca 2-3, -5 Buhim utca 4-6 Cserhát utca, ltp. Csutorás utca -3 Dózsa György utca 4-2 Erdész utca 6,7,8 Erzsébet liget Galamb utca Megyeház tér Szeglethy József utca Giricses-domb Gizella udvar Horgos utca 6, 5, 2 Ibolya utca Jutasi út 5-, 2 Kabay János utca -3 Kazán köz Kazán utca Kereszt utca Kisállomás utca Mester utca Mikszáth Kálmán utca Nap utca -25 Orgona utca Óváry Ferenc út Óváros tér, 2, 3, 9 Radnóti Miklós utca Radnóti tér Rákóczi F. utca 7- Reguly Antal utca Színház kert Tersánszky J. Jenő utca Thököly Imre utca -5 Toborzó utca Vas Gereben utca Virág Benedek utca Vitéz utca Völgykút utca Vörösmarty Mihály tér Sarolta udvar Sorompó utca 2 Szabadság tér Széchenyi István utca táblázat: a Belvárosi Akcióterület határai és adatai Forrás: Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala, 28 ; 9

10 2.2. Jogosultság igazolása A jogosult területnek a következő számszerű minimum kritériumoknak kell megfelelnie amellett, hogy a beavatkozásoknak vegyes terület-felhasználási egységű területen kell megvalósulnia: Indikátor típusa Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Határérték Belvárosi Akcióterület Összesen: 45 db. minimum 4 db. Közösségi: 2 db. Közigazgatási: 3 db. Közszolgáltatási: db. Összesen: 67 db. minimum 2 db. Kiskereskedelmi egység: 55 db. Vendéglátóhely: 88 db. Irodaépület: 3 db. 4. táblázat: jogosultsági kritériumok a Belvárosi Akcióterületen Forrás: Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala Sorszám Intézmény neve Intézmény címe Közösségi intézmény 2 db Eötvös Károly Megyei Könyvtár Laczkó Dezső Múzeum Latinovits Zoltán Játékszín Bakonyi Ház Pannon Várszínház Petőfi Színház Posta Városi Művelődési Központ és Könyvtár Veszprémi Megyei Civil Ház Mezőgazdasági és Természetvédelmi Egyesületek Szövetsége Izraelita temető, Hősi temető Károly templom Alsóvárosi temető Bakonyi tájház Csalán Környezetvédő Egyesület Veszprémi Autóbusz-pályaudvar Vásárcsarnok Református templom Munkástanácsok Székház Séd Mozi (Hangvilla) Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara Közigazgatási intézmény 6 db. VMJV Polgármesteri Hivatal és Adóhivatal Komakút tér. Erzsébet sétány Iskola u. Erzsébet sétány Rákóczi u. Óvári F. u. Kossuth Lajos utca Dózsa György utca Kossuth Lajos utca Vörösmarty tér Mártírok útja Mártírok útja Mártírok útja Erzsébet liget Kossuth Lajos utca Jutasi út Jutasi út Kossuth L utca Budapest út Brusznyai Á u Budapest u. 3 Óváros tér / Szabadság tér

11 Sorszám Intézmény neve Intézmény címe Veszprém Megyei Önkormányzat APEH Veszprém Megyei Igzazgatóság Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Veszprém Megyei Földhivatal Veszprém Megyei Főügyészség Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság és Városi Kapitányság Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség Veszprém Városi Bíróság Gyámhivatal Okmányiroda Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség Megyeház tér Brusznyai Á. u. Megyeház tér. Vörösmarty M. tér. Brusznyai Á. u.. Megyeház tér Bajcsy-Zs. u. Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky u. Megyeház tér Megyeház tér Óvári Ferenc u. Vörösmarty tér Budapest u. Szabadság tér Közszolgáltatási intézmény 2 db Módszertani Bölcsőde Egyesített Bölcsődék Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. sz. Idősek Otthona I. sz. Gondozási központ I. sz. Idősek Klubja Egészségügyi Alapellátási Intézmény Fogászat Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Szakorvosi Rendelőintézet Ideggondozó Vérellátó Bíró Padányi Márton Katolikus Iskola és Gimnázium Ipari Szakközépiskola Lovassy László Gimnázium Egyesített Szociális Intézmény Módszertani Bölcsöde és Egyesített Bölcsöde Központi Orvosi Ügyelet Gyógyszertári Központ Kossuth Lajos Általános Iskola Hársfa Tagóvoda Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Cserhát ltp. Cserhát ltp. Megyeház tér Völgykút utca Völgykút utca. Völgykút utca Szabadság tér Szabadság tér Kórház u. Komakút tér Komakút tér Mártírok útja Virág Benedek utca Iskola utca Csaplár János u. Cserhát ltp. Jutasi út Budapest út Budapest út Jutasi u. Iskola u. 5. táblázat: közösségi, közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények Forrás: Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala Sorszám Intézmény neve Intézmény címe Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek -

12 Sorszám Intézmény neve Intézmény címe Minimum 2db Sörpince Kapuvári Ház Mackó Cukrászda-Snack Gösser Söröző és Pizzéria Irodaház Cserhát Üzletház Vár áruház Lapker RT Dunántúli ZM. Sütőipari KFT: Tensi KFT Trend 7 KFT Fairtel KFT Puedlo KFT Eudox KFT Antenna Távközlési Zrt. Stílus-M KFT Topáz KFT Tomega KFT MKB Üzemeltetési KFT Venes BT Kossuth u. 5. Szabadság tér. Megyeház tér 2. Megyeház tér 2. Budapest u. 3. Kossuth u. 6. Cserhát ltp. 6. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u.. Kossuth L. u. 6. Kossuth L. u. 7. Kossuth L. u. 3. Kossuth L. u. 7. Óváros tér 2. Szabadság tér táblázat: Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek Forrás: Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala 2

13 IV. HELYZETELEMZÉS. AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE Vonatkozó helyi jogszabályok: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 8/25. (VI..) Ör. és a 26/26. (V.29.) Ör. és a 55/26. (VI.26.) Ör. és a 65/26. (IX.8.) Ör. és a 3/27. (I.29.) Ör. és a 38/27.(IX.7.) Ör. és a 8/28.(II.29.) Ör-el módosított 6/23.(XII.22.). Ör. A Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről. Veszprém Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terv, 43 / 28. (II.28.) KH Veszprém Megyei Jogú Város Közigazgatási Területének Szabályozási Terve, 8/25. (VI..) SZ. R. I/8. ábra: a Belvárosi Akcióterület fejlesztései s szabályozási tervlapon ábrázolva 3

14 4

15 . Belvárosi AT Fejlesztés sorszáma Fejlesztési elképzelés Helyrajzi szám Hatályos területfelhasználási egység Megvalósításhoz szükséges területfelhasználási egység Jelenlegi övezeti jel Megvalósításhoz szükséges övezeti jel Rendezési terv módosítása szükséges-e KÖu KÖu Nem Vt-54 Vt-54 Nem Vk- Vk- Nem NEM MAGÁNERŐS FEJLESZTÉSEK I/. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. I/8. I/9. Kossuth u. burkolat, közterület megújítás Két városközpont közti összeköttetés megteremtése és köz- ill. zöldterület fejlesztés Jutasi út Budapest u. új körforgalom + Jutasi út új déli nyomvonalának kialakítása + déli kis Viadukt Művelődési ház felújítása Alsóvárosi temető megújítása Vörösmarty tér és épületeinek megújítása Volt szovjet katonai temető funkcióváltása (Ady E. u) Déli intézményközponthoz kapcsolódó kerékpárút fejlesztése Színházkert és Erzsébet liget megújítása I/. Csermák A. Zenei Ált. Isk. felújítás. I/. Kossuth u. üzlet homlokzat megújítás 3 Közlekedési terület Közlekedési terület 482, 476/3, 479, 473 Településközponti vegyes terület Központi vegyes terület Településközponti vegyes terület Központi vegyes terület 2549/3, 483, 475 Közlekedési terület Közlekedési terület KÖu KÖu Nem 3 Központi vegyes terület Központi vegyes terület Vk-5 Vk-5 Nem 584/ Különleges terület Különleges terület Kt Kt Nem 4772 Zöldterület Zöldterület Zkk Zkk Nem 4753, 4752 Kisvárosias lakó Kisvárosias lakó Lk-2 Lk-2 Nem 476 Településközponti vegyes terület Településközponti vegyes terület Vt-47 Vt-47 Nem 5727/, 55, 546 Közlekedési terület Közlekedési terület KÖu KÖu Nem 54 Zöldterület Zöldterület Zkk Zkk Nem , 552, 553 Zöldterület Településközponti vegyes terület Zöldterület Településközponti vegyes terület Zkp Zkp Nem Vt-5 Vt-5 Nem Ln-3 Ln-3 Nem 2, MAGÁNERŐS FEJLESZTÉSEK 2547 Nagyvárosias lakóterület Nagyvárosias lakóterület 5

16 7. táblázat: a Belvárosi Akcióterület szabályozási tervének áttekintése 6

17 2. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2.. Demográfiai helyzet Az akcióterület népességszáma a 2-es Népszámlálás alapján 2949 fő, a város teljes népességének 4,7%-a. A viszonylag alacsony népességszám elsősorban annak köszönhető, hogy a város legnagyobb népsűrűségű városrészei nem a központban, hanem azt mintegy körülölelve, a nagyobb lakótelepeken vannak. A népesség korcsoportos megoszlásában hasonlóan a Belváros egészéhez az időskorúak igen nagy, közel 3%-os aránya jellemző. A fiatalkorúak ezzel szemben nagyon kis hányadát adják a népességnek,,6%-os értékénél egyedül a Belváros városrész értéke alacsonyabb évesek 5-59 évesek Belvárosi akcióterület 6- x évesek Veszprém 2. ábra: a népesség korcsoportos megoszlása (%) Forrás: KSH Népszámlálás Demográfiai helyzet re az akcióterület népességszáma 2796 főre csökkent. Az akcióterület elöregedését jelzi az időskorúak magas, 23%-os aránya. A fiatalok 8 évesnél fiatalabbak - csupán 3%át adják a népességnek. A 8 és 65 év között 84 felnőtt adja a lakosság 64%-át. 65-x éves 23% -8 éves 3% 8-65 éves 64% 3. ábra: népesség korcsoportos megoszlása, Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet, jövedelmi helyzet A 25 évnél idősebb népesség körében a felsőfokú végzettségűek aránya jóval meghaladja nem csupán a város egészére jellemző átlagértéket, hanem az összes városrész hasonló értékét is megelőzi. 29,9%-os értékével a város egészében a legnagyobb arányú magasan 7

18 képzett lakosságával rendelkezik. A csupán nyolc általános iskolát végzettek aránya szempontjából is viszonylag előkelő helyen szerepel, ugyanis a városi átlagnál alacsonyabb arányban vannak jelen az alulképzettek, bár a Jeruzsálemhegy, az Egyetemváros, valamint a Cholnokyváros esetében még a belvárosi akcióterületnél is kisebb az alacsonyan képzett népesség aránya Általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében Belvárosi akcióterület Veszprém 4. ábra: általános iskolát, valamint felsőfokú iskolát végzettek aránya a megfelelő korú népesség százalékában (%) Forrás: KSH Népszámlálás 2. A belvárosi akcióterületen a foglalkoztatottak aránya elmarad a város egészére jellemző értéktől. Az akcióterület 55,2%-os értéke mindenesetre meghaladja a Belváros, az Iparváros, valamint az Egyetemváros értékeit is, a többi városrész értékétől azonban elmarad. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az előző mutatóval összefüggésben meghaladja a városi átlagot, és pont a Belváros 5,2%-os értékét mutatja, amellyel a legmagasabb aránnyal szerepel a város egészében. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik az aktív korú népesség 39,8%-a. Ez az érték nem csupán a város egészének értékét, hanem a városrészek többségét is csupán a Belváros, az Egyetemváros, valamint az Iparváros előzi meg ebben. Jellemző az is, hogy a csupán nyolc általános iskolát végzettek körében nagy a munkanélküliség: %-uknak ugyanis nincsen rendszeres, munkából származó jövedelemforrása. A munkanélküliségi ráta 2-ben kiugróan magas volt. 6,2%-os értéke közel kétszerese a város 3,4%-os értékének. Elmondható tehát, hogy a belvárosi akcióterület lakossága körében annak ellenére, hogy magasan képzett gyakori a munkanélküliség, viszonylag gyakran előfordulnak körükben a foglalkoztatott nélküli családok Foglalkoztatottak aránya a 5-64 éves népességen belül Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Belvárosi akcióterület Munkanélküliek aránya Veszprém 8

19 5. ábra: foglalkoztatottsági mutatók (%) Forrás: KSH Népszámlálás Lakáshelyzet A belvárosi akcióterület sűrűn beépített terület, a város hagyományos központja. A lakások legnagyobb része az 96-as években, vagy az előtt épült. Közöttük igen nagy számban vannak jelen a 9. században épült műemléki épületek is. Összesen 396 lakás található a területen, amelyeknek 5,4%-a alacsony komfortfokozatú. Ez az érték pontosan megegyezik a város egészét jellemző aránnyal, elsősorban azonban azon városrészeknél jelent ez magasabb arányt, negatívabb képet, ahol panelépületek nagy számban találhatóak. Azokhoz képest ugyanis itt főként régebben épült lakóházak találhatóak meg, amelyek felszereltsége gyakran csekélyebb, mint a XX. század utolsó évtizedeiben emelteké. A lakások mérete is jellemzően kisebb a belvárosi akcióterületen, ugyanis amíg a város egészében az egy szobás lakások aránya a %-ot sem éri el, addig az akcióterületen ezeknek az aránya 5,7% Gazdasági helyzet 27-ben a belvárosi akcióterületen székhellyel rendelkező vállalkozások száma 44 volt, ami a város teljes állományának közel 3%-át jelenti. Tekintettel arra, hogy a lakónépesség száma a város egészének csupán 4,7%-át adja, elmondhatjuk, hogy az akcióterület vállalkozássűrűsége kiemelten nagy. A szolgáltatások aránya az akcióterületen nem éri el a vállalkozások felét (48%), igen nagy számban vannak tehát jelen az iparban tevékenykedő vállalkozások, kisebb részben pedig a primer szektor vállalkozásai is megtalálhatóak a területen. A szolgáltatásokon belül igen alacsony a pénzügyi szolgáltatók aránya, mindössze 3 vállalkozás tevékenykedik ezen a területen, ami,5%-ot jelent a teljes szolgáltatószektorhoz képest (ugyanez az arány a város egészében 4,5%). Ugyancsak elmarad a számítástechnikával foglalkozó vállalkozások aránya: míg az akcióterület szolgáltatóinak 6,%-a, addig a városban 8,%-ot képviselnek. Az ingatlanügyletek részaránya azonban meghaladja a város egészét jellemző értéket, ugyanis míg a város szolgáltatásainak 34%-át adják, addig az akcióterületen 37%-ot is elér részarányuk. Ugyancsak magasabb az egyéb szolgáltatók aránya az akcióterületen: 55,6%, szemben a város egészében jellemző 53,4%os értékkel. Árbevétel szempontjából a helyi vállalkozások döntő többségét, 7%-át adják a 2 millió forint alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalkozások. A 2-5 millió forint közötti éves árbevétettel rendelkező vállalkozások aránya 2%, míg az 5-3 millió forintos bevételű cégek aránya 4%. Az ennél magasabb bevételű vállalkozások aránya minimális, mindössze 4%. A foglalkoztatottak számát tekintve a, vagy főt alkalmazó mikrovállalkozások adják a cégek jelentős részét, több mint 58%-át. További 32%-ot jelentenek a 2-9 fő közötti vállalkozások, míg az ennél nagyobb cégek aránya igen alacsony. A -9 főt foglalkoztatók aránya 6,3%, a 2-49 főt foglalkoztatók 2,9%-át adják a vállalkozásoknak, míg az 5 fő fölött foglalkoztató cégek aránya mindössze,2%. Vállalkozások száma Nemzetgazdasági ágak Iparűzési adó 2.6. Környezet állapota Épített értékek: Az akcióterületen a helyi védelem alatt álló épületek száma 47, míg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 2 műemléki épület található az akcióterületen. Ezek nagy 9

20 többsége az 8-as években épült, különböző stílusokat képviselő lakóház. A tervezési terület műemlékeinek listáját a melléklet tartalmazza. Természeti értékek: A tervezési területen védett természeti terület, természeti emlék nem található. Helyi védett természeti érték: Vörösmarty téri tiszafák (2 db) Helyi védelemre tervezett értékek (a részletes listát a melléklet tartalmazza): Színház kert Kálvária-hegy Erzsébet liget Zöldfelületek: Veszprém Belvárosi Akcióterületen 57 db összesen 4842 m2 közterület található, melyből összes gondozandó zöldfelület 87.33,7 m2 és 2964 db gondozandó fa, gondozásukat a VKSZ zrt. végzi. A zöldfelületek 35 %-a az. kategóriába (intenzíven fenntartott), 26%-a a 2. kategóriába (fél extenzíven fenntartott) és 39 %-a a 3. kategóriába (extenzíven fenntartott) tartozik. Intenzíven fenntartott zöldfelületek a következők: Brusznyai út (Óvárytól Budapest útig), Cserhát 5. és Skála közötti terület, Fortuna udvar, Gizella udvar, Hotel parkoló, Kereszt utca, Komakút tér, Kopácsi utca keleti fele, Gyermekek háza melletti Park, Nyugdíjasok háza, Kórház u. Brusznyai Közötti zöldfelület, Kossuth Ált.Iskola és Hotel parkoló közötti park, Kossuth utca, Megyeház tér, Óváros tér, Óváry utca, Posta előtti terület, Rákóczi utca, Sarolta udvar, Szabadság tér, Színházkert, Vörösmarty tér. Az akcióterületen található parkok a következők: Kórház u. Brusznyai Közötti zöldfelület Kopácsi utca keleti fele Gyermekek háza melletti Park Nyugdíjasok háza Komakút tér Kossuth utca Erzsébet liget Erzsébet sétány Megyeház tér Brusznyai út (Óvárytól Budapest útig) és park Kossuth Ált.Iskola és Hotel parkoló közötti park Színházkert Összes gondozandó parkfelület 4236 m2 és összes gondozandó fa 38 db. A parkok közül felújításra kerültek, ezért jó állapotúak: Kórház u. Brusznyai Közötti zöldfelület, Kopácsi utca keleti fele, Gyermekek háza melletti Park, Nyugdíjasok háza, Komakút tér. A parkok közül felújításra szorulnak: Kossuth utca, Erzsébet liget, Erzsébet sétány, Megyeház tér, Brusznyai út (Óvárytól Budapest útig) és park, Kossuth Ált.Iskola és Hotel parkoló közötti park, Színházkert. 2

21 Összességében elmondható, hogy a zöldfelületek szinte mindegyike felújításra szorul. A tervezési terület gondozott zöldfelületeinek listáját a melléklet tartalmazza Közlekedés helyzete A várost teljes külső útgyűrű veszi körül, amely a városon átmenő forgalom egy jelentős részét képes elvezetni. Ennek ellenére Veszprém fő úttengelyén (Budapesti út Óvári F. utca Dózsa György út Pápai út), amely az akcióterületen is áthalad, igen nagy a forgalom, ahol torlódások is jellemzőek. Ennek egyik oka, hogy az átmenő forgalom egy része még mindig a városon való áthaladást részesíti előnyben, a hosszabb elkerülő út helyett. A másik ok, hogy a mentén sok, jelentős forgalmat generáló intézmény, kereskedelmi egység helyezkedik el (pl. színház, kórház, bevásárló utca, hotel, stb.). Az említett fő úttengely a városon végighaladó kelet-nyugat irányú kapcsolat legfontosabb útja, emellett az akcióterületen az észak-déli kapcsolatokat biztosító útvonalak is léteznek, elsősorban a Jutasi út Mártírok útja mentén. A város belső tengelyének forgalmi terhelése nagymértékű a 8. sz. főút elkerülő szakaszától a Viaduktig. A vizsgálatok szerint a kapacitás-kimerülés közeli állapotot nem az átmenő forgalom, hanem a cél- és eredő forgalmak okozzák. A városközpont forgalomvonzása és keltése kiugróan magas. városközponti körzet vonzza a legnagyobb arányú belső forgalmat is. Ez a teherforgalomra és a személyforgalomra egyaránt igaz. Felújított utak az érintett területen: Mártírok útja, Óvári utca (szeptembertől), Jutasi út buszpálya udvar előtti szakasza. A körzetbe irányuló nagyarányú gépkocsiforgalom parkolóhely-igénye is jelentős, a parkolási idők (az utazás célja szerint) erősen eltérhetnek. A városközpont nagymértékű célforgalmat vonz, amely jelentős arányban személygépkocsival érkezik. A belvárosi intézményterületen mind a rövid idejű (5-2 perc), mind a hosszú idejű (4-8 óra) várakozási igények nagyarányúak. 2 ben az Önkormányzat három parkolási zónát jelölt ki, amelyeken belül csak díjfizetés mellett, helyenként időkorlátozással lehet csak várakozni. A három díjzónában különböző mértékű díjat kell fizetni. A rendszer parkolóautomaták alkalmazásával működik, amely jóval kedvezőbb a használók számára, mint egyes városokban bevezetett, előreváltható jegyes rendszer. A parkolási rendszer bevezetése a várakozási idők minimalizálását és a parkolási igények csökkentését szolgálja. A parkolási övezetek a városközpont kb. 5 méteres környezetét foglalják magukba. A városközpont területén 58 db parkolóhely található az alábbiak szerint: Parkoló elhelyezkedése Óváros tér Ranolder tér Erzsébet liget Kórház melletti parkoló Egészségház melletti parkoló Vértranszfúziós állomás melletti parkoló Kossuth L. utca melletti parkoló Piac melletti parkolók Ady E. út melletti parkoló Budapesti út melletti parkoló (Jutasi úttal szemben) Budapesti út melletti parkoló (benzinkútnál) Cserhát lakótelep melletti parkolók Pajta utca Férőhelyszám 35 ph 25 ph ph 5 ph 3 ph 4 ph 3 ph 2 ph 8 ph 8 ph 25ph 8 ph 5 ph Megjegyzés beépítés alatt csak a betegek számára autóbuszok számára is alkalmas Vár alatti, murvás parkoló 8. táblázat: parkolóhelyek a belvárosi akcióterületen Forrás: VKSZ Zrt A fenti parkoló felületeken kívül párhuzamos parkolóállások vannak kijelölve a BajcsyZsilinszky utca és a Mártírok útja egyik oldalán, valamint a városközpont szélén fekvő utcákban. A belvárosi akcióterületen mozgáskorlátozottak részére 39 db parkolóhely került kialakításra. A Szeglethy utcai mélygarázsban 7 db parkoló, db mozgáskorlátozott 2

22 várakozóhely, és 5 db motoros várakozóhely van. A Balaton Plaza területén 399 db várakozóhely épült, mely a Plaza forgalmát biztosítja. A parkolási rendszer üzemeltetését 27. július -jével a VKSZ Zrt. Parkolási Üzeme végzi. A helyközi járatok pályaudvara a Budapest út és a Jutasi út csomópontja közelében helyezkedik el. Az autóbusz-pályaudvar zsúfolt, nagy forgalmú. A városközpont irányába kiforduló buszok gyakran visszatorlasztják a Jutasi út forgalmát. Régóta probléma az autóbusz-állomás helyzete, mivel jelenlegi területe már szűknek bizonyul, az állomás zsúfoltsága sem a biztonságos közlekedést, sem rendszerének áttekinthetőségét nem teszi lehetővé. A megoldás a jelenlegi - igen értékes központi - terület bővítése, vagy az állomás teljes áthelyezése lehet. A helyközi forgalom számára az intézmények elérhetősége a jelenlegi állapotban igen jó. A menetrend szerinti helyi járatokat a Balaton Volán Zrt. üzemelteti. Veszprémben a helyi közösségi közlekedést autóbuszok (túlnyomó részben csuklós járművek) bonyolítják, villamosjárat nincs. Az autóbusz járatok útvonala behálózza a városi úthálózatot, járatsűrűségük magas. A város tömegközlekedési ellátottsága jónak mondható, a lefedettségi mutató kedvező (9-95%). A városban 28 vonalon közlekednek a helyi járatok, közül a tervezési területen a következő helyi járatok útvonala halad át:., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 3., 2., 2., 26., 27. A kerékpáros közlekedést tekintve Veszprém geometriai adottságai nem kedveznek kerékpározásra alkalmas utak kialakítására, így a mindennapi használatban az alternatív közlekedési lehetőség nem tudott jelentős szerepet betölteni a városban lakók életében. A Belvárosi Akcióterület határán a Nap utcában kiépített 3 m hosszú kerékpárút található. 2. évben elkészült egy teljes városra kiterjedő kerékpáros koncepció, amelyben a távlati kerékpárút-fejlesztések irányait, helyét, típusát és javasolt ütemezését határozták meg Közműhálózat értékelése Ivóvízhálózat A veszprémi ivóvíz minősége és mennyisége a jelen ellátási körülményeknek, és az érvényben lévő szabályozásoknak megfelel. Mivel a város (és környéke) hidrogeológiailag sérülékeny területen fekszik a vízbázisok védelme kiemelt fontosságú. Veszprém Belvárosi Akcióterületén az ivóvíz hálózat a Bakonykarszt Zrt. kezelésében van. A karbantartási és leolvasási tevékenységet is ők végzik. Veszprém Belvárosi akcióterületén a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítettsége 9,9%. Az ivóvízhálózat a következő utcákban nem épült ki: Ivóvízhálózat nélküli utcák megnevezése Fortuna udvar Francsics lépcső Gizella udvar Széchenyi István utca -3 Színház kert 9. táblázat: Ivóvízhálózat nélküli utcák a Belvárosi Akcióterületen Forrás: Bakonykarszt zrt., 28. A gerincvezetékeknél KPE, AC, PVC, ÖV jelzésű csöveket, a bekötéseknél HG, KPE, A jelzésű csöveket alkalmaznak. A szerelvények meghibásodása 64 %-ban esetben, 6 %-a esetben, %-a 2 esetben, 6%-a 3 esetben és 3%-a 4 esetben hibásodott meg az elmúlt 4 napra visszatekintve, meghibásodás az elmúlt évben a következő utcákban volt: 22

23 Meghibásodás alkalmainak száma Meghibásodás helye Árva utca -7 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Bezerédi utca Kabay János utca -3 Óváros tér, 2, 3, 9 Toborzó utca Vas Gereben utca Virág Benedek utca Vitéz utca Vörösmarty Mihály tér Arany János utca 6-2 Cserhát utca Erzsébet liget Komakút tér Mártírok útja - Megyeház tér Szabadság tér Budapest utca 2-3, -5 Ibolya utca Jutasi út 5-, 2 Kossuth Lajos utca Ádám Iván utca Ady Endre utca -2, táblázat: Ivóvízhálózat meghibásodással regisztrált utcák a Belvárosi Akcióterületen az elmúlt évben Forrás: Bakonykarszt zrt., 28 Az ivóvízhálózat felújítása a következő utcákban zajlik vagy szükséges: Utca megnevezése Ivóvízhálózati munkálatok Arany János utca 6-2 Felújítása folyamatban Ádám Iván utca Ady Endre utca -2, 7 Bezerédi utca Budapest utca 2-3, 5 Cserhát utca Ibolya utca Jutasi út 5-, 2 Kabay János utca -3 Kisállomás utca Kórház utca Megyeház tér Rózsa utca 2, -7 Vas Gereben utca Vitéz utca Vörösmarty Mihály tér Felújítandó. táblázat: Ivóvízhálózati szempontból felújítandó, felújítása alatt álló utcák a Belvárosi Akcióterületen Forrás: Bakonykarszt zrt., 28 23

24 Szennyvízhálózat A csatornahálózat 2-3 év körüli, felújítandó és rossz állapotú (kivéve az infrastruktúra hálózattal együtt 28. évben felújított Mártírok útja), kezelője a Bakonykarszt Zrt. A Belvárosi Akcióterületen a szennyvízhálózat állapota az akcióterület utcáinak 3 %-ában megfelelő, a következő helyeken: Utca megnevezése Ányos Pál utca 2 Árva utca -7 Bezerédi utca Buhim utca 4-6 Dózsa György utca 4-2 Flórián utca Horgos utca 6, 5, 2 Mártírok útja - Óváros tér, 2, 3, 9 Rákóczi F. utca 7- Reguly A. utca Sorompó utca 2 Színház kert Thököly Imre utca -5 Toborzó utca Vas Gereben utca Virág Benedek utca 2. táblázat: Megfelelő állapotú szennyvízhálózattal rendelkező utcák a Belvárosi Akcióterületen Forrás: Bakonykarszt zrt., 28 A szennyvízhálózat 7 %-a felújításra szorul, melyek közül 43,5%-a kerül rekonstrukcióra a Szennyvízkezelési projekt II. ütemében, az érintett utcák a következők: Utcák megnevezése Ádám Iván utca Ady Endre utca -2, 7 Arany János utca 6-2 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Bem József utca -9 Brusznyai Árpád utca Budapest utca 2-3, -5 Cserhát utca Erdész utca 6,7,8 Erzsébet liget Erzsébet sétány Erzsébet tér Fortuna udvar Francsics lépcső Galamb utca Gizella udvar Ibolya utca Jutasi út 5-, 2 Kabay János utca -3 Kereszt utca Szennyvízkezelési projekt II. ütemben felújításra kerülő utcák x x x x x x x x x x 24

25 Utcák megnevezése Kisállomás utca Komakút tér Kopácsi József utca hrsz: Kórház utca Kossuth Lajos utca Megyeház tér Mester utca Mikszáth Kálmán utca Nap utca -25 Orgona utca Óváry Ferenc út Radnóti tér Rózsa utca 2, -7 Sarolta udvar Szabadság tér Széchenyi István utca -3 Szeglethy József utca Vitéz utca Vörösmarty Mihály tér Szennyvízkezelési projekt II. ütemben felújításra kerülő utcák x x x x x x x 3. táblázat: Felújításra szoruló szennyvízhálózati elemek a Belvárosi Akcióterület utcában Forrás: Bakonykarszt zrt., Csapadékvíz elvezetés A belvárosi Akcióterületen a csapadékcsatorna csaknem teljes mértékben (9%-ban) kiépített. A jelenlegi nyomvonalak között vannak olyanok, ahol a csapadék és a szennyvíz együtt fut, amely nem megengedhető. A nyomvonalak tervezése folyamatban van, az egyesített rendszerű csatorna szétválasztása (külön szennyvíz- és csapadékvíz csatorna) a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt részeként kerül megvalósításra végső határidővel. Azon utcák, ahol felújítási munkák tervezettek: Kopácsy József Jutasi út Kossuth Lajos utca Budapest utca Jutasi út és Arany J utcák közötti része Bajcsy Zsilinszky utca+vörösmarty tér Ádám Iván utca Kórház utca Komakút tér Csapadékvíz elvezetési problémák a belvárosi aluljáró környékén jelentkeznek, melyek szintén a II. ütemben kerülnek megoldásra. 25

26 Az Ördögárok felújításával az Erzsébet liget csapadékvíz elvezetése rendeződött. A csatornák tisztítása évenként legalább egyszer megtörténik Villamos energia, Gáz, Távhő A villamos energia, gáz vagy távhő az akcióterületen mindenütt megoldott, de korszerűsíteni, majdnem mindenhol lehet Közvilágítás A közvilágítás az akció területen megoldott, de korszerűsíteni, majdnem mindenhol lehet Fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítések A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan (magánerős, nem magánerős) pl. Balaton Bútorgyári projekt kapcsán kiemelten kell kezelni és komplexen kell megvalósítani az infrastruktúra hálózatok kiépítését Környezeti károk bemutatása és feltárása A tervezési területen nem található kármentesítendő terület. Jelentős környezeti hatással bíró fejlesztés az akcióterület keleti oldalán, a Budapesti út mentén, a volt Balaton Bútorgyár területén tervezett. A beruházást a 2.3. fejezet tárgyalja. 2.. Közszféra jelenléte A belvárosi akcióterület számos intézmény otthona. A területen számos megyei hatáskörű intézmény található, többek között a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság, a megyei bíróság, az APEH megyei igazgatósága, a megyei főügyészség. A terület több iskola, valamint bölcsőde székhelye is egyben, valamint egészségügyi intézmények, illetve két színház is megtalálható itt. Az akcióterületen tehát a Város, valamint a Megye intézményeinek jelentős része megtalálható. Intézmény neve VMJV Polgármesteri Hivatal és Adóhivatal Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság és Városi Kapitányság Veszprém Városi Bíróság Veszprém Megyei Főügyészség Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség Veszprém Megyei Földhivatal Veszprém Megyei Igazgatóság, APEH Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Gyámhivatal Okmányiroda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szakorvosi Rendelőintézet Intézmény címe Óváros tér 9. Megyeház tér. Vörösmarty tér Budapesti út Bajcsy-Zs. u. 2. Bajcsy-Zsilinszky u.. Brusznyai Á. u. 4. Szabadság tér 5. Vörösmarty M. tér 9. Brusznyai Á. u Óvári F. u Megyeház tér 3. Megyeház tér. Megyeház tér. Megyeház tér. Szabadság tér 5. Komakút tér. 26

27 Intézmény neve Módszertani Bölcsőde Egyesített Bölcsődék Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lovassy L. Gimnázium Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium Egészségügyi Szakiskola és Általános Iskola Eötvös Károly Megyei Könyvtár Laczkó Dezső Múzeum Petőfi Színház Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Kht. Intézmény címe Cserhát ltp. 3. Cserhát ltp. 3. Megyeház tér 5. Cserhát ltp.. Szeglethy u. 6. Komakút tér 3. Erzsébet sétány. Óvári F. u. 2. Rákóczi u táblázat: intézmények a belvárosi akcióterületen (28) Forrás: 2.. Közbiztonság helyzete Veszprém városban 23 és 27 között a bűncselekmények számos területén növekedés volt tapasztalható. Ilyen például a személy elleni, a házasság, család és nemi erkölcs elleni, közlekedési, illetve a kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények. A legjelentősebb növekedés a kábítószerrel való visszaélés esetében volt, ebben az esetben ugyanis 2-ről 53-ra nőtt a bűncselekmények száma. Azonban a személy elleni és gazdasági bűncselekmények száma is közel duplájára emelkedett a vizsgált időszakban 7% Betöréses lopás 22% Rongálás Zsebtolvajlás Gépkocsifeltörés 7% Besurranásos lopás 2% 2% Rablás Garázdaság 2% 3% Járműlopás 6% % Ittas vezetés 6. ábra: Bűnesetek alakulása a Belvárosi Akcióterületen 27. évben Forrás: ORFK GF ITMFO, Számítástechnikai Központ, 28. A Belvárosi Akcióterületen 27. évben feltárt és regisztrált bűnesetek száma az akcióterületen 64 db volt, melyek bűnügyi kategóriák szerinti megoszlását a fenti ábra szemléltet. Az elmúlt év egyik legfontosabb jellemzője az akcióterületen a vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rongálás, tolvajlás) rendkívül magas száma összesen 42 db, arányát tekintve az akcióterületen történt összes bűncselekmény 65,63 %-a. A betöréses lopás vezet a bűncselekmények között, melyet a rongálás kategóriája követ. Az alkalmi lopások, melyeket jellemzően a belvárosban lévő üzletekben, üzletközpontokban, forgalmas helyeken például Vásárcsarnok, Autóbusz-pályaudvar nagyobb rendezvényeken, valamint tömegközlekedési eszközökön követnek el. Az elkövetők elsősorban mobiltelefont, bankkártyát, készpénzt, iratokat tulajdonítottak el. A gépkocsi feltörések, besurranásos lopások, járműlopások és rablások csekély mértékben fordultak elő. A Vásárcsarnok, az Ady Endre út és a Cserhát lakótelepen a vagyon elleni bűncselekmények domináltak. A közrend elleni bűncselekmények közül a garázdaság bűntette esett meg legnagyobb 27

28 számban alkalommal, amely az akcióterület összes bűncselekményeinek 7,8%-a. A közlekedési bűncselekmények struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy abban meghatározó tényező az ittas járművezetés, melyhez szándékos elkövetési magatartás társul, aránya 7,8%. A legtöbb bűncselekmény a Budapesti úton történt, melyek jellemzően ittas vezetés és garázdaság voltak. Szervezet megnevezése Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság címe Bajcsy- Zsilinszky E. u. 2. Személyi állomány(fő) táblázat: Rendfenntartó szerv a Belvárosi akcióterületen (28) A város a közbiztonság javítása érdekében a helyi lakosság aktív részvételére is számít: honlapján internetes kérdőív (http://www.veszprem.hu:9/ ) kitöltésére ad lehetőséget. 3. A FEJLESZTÉS RÉVÉN KEZELNI KÍVÁNT TELEPÜLÉSSZERKEZETI PROBLÉMÁK Veszprémben az egykori Balaton Bútorgyár területe a város központjának keleti részén helyezkedik el. A rendezéssel érintett ingatlanok a Budapesti út Balaton Plaza Piactér és busz pályaudvar Széchenyi u. közötti területen találhatók. Városszerkezetileg is meghatározó az egykori bútorgyár, ipari épületekkel intenzíven beépített, de használaton kívüli ingatlana. A körülötte lévő részben önkormányzati tulajdonú - telkeken lakó- és gazdasági épületek illetve óvoda található. A Budapesti úttól a nem megfelelő módon telepített - benzinkút választja el a területet. A városi közlekedéshálózat két főútja, a kelet-nyugat irányú Budapest út és az észak-dél irányú Jutasi út csak közvetett határként említhető, de a közlekedési kapcsolatokban jelentős szerepe van. A terület beékelődik a körülötte kialakult lakó és intézményterületek közé, így megközelítése feltárása komoly feladat. A fejlesztési terület a Budapest útról, az üzemanyagtöltő állomáson keresztül (a volt SZMT székház keleti oldalán) személygépjármű forgalommal közelíthető meg. A régi Jutasi útról is van egy kapubehajtó kisebb vegyes forgalommal, illetve egy kapu kinyitási lehetőség (nem nagyon volt használatban) a Széchenyi utcára is nyílik. A kapubehajtók kis forgalom lebonyolódását elégítik ki. A régi Jutasi úton az autóbusz állomás forgalma és a szűk keresztmetszet miatt fokozatosan csökkent le a teherforgalom, illetve a Bútorgyár induló kitelepülésével a funkciók is átszerveződtek. Az új területen új létesítmények kialakításához a közlekedési (gyalogos és gépkocsi) kapcsolatok megfelelő kiépítése szükséges. Gyalogos közlekedési kapcsolat megteremtése szükséges a Kossuth Lajos sétálóutcával. A meglévő állapot komoly forgalomvonzó létesítmény kiszolgálását nem tudja biztosítani. Az új területen tervezett új beépítésekhez új közúti kapcsolatok szükségesek, a városi közlekedéshálózat-fejlesztés térségi koncepciójának figyelembevételével. Az új terület beépítéséhez a közlekedési kapcsolatok kiépítése szükséges, amelyek azonban nemcsak a közvetlen nyomvonalakra vonatkoznak, hanem a térség határoló útjain kialakítandó csomópontokra is. Az új terület beépíthetőségre megvalósíthatósági tanulmány készült, melyben feltárásra kerültek a jelenlegi problémák, valamint kifejtésre került a tervezett állapot. A megvalósíthatósági tanulmány megoldást kínál a gyalogos és közúti kapcsolatok megteremtésére és a fejlesztési terület tömbjeinek rehabilitációjára. 28

29 Az érvényes rendezési terv a város ezen térségében biztosítja a város két közlekedési tengelyének (észak-déli, kelet-nyugati) területét, csomópont kialakítási lehetőségeit. 4. A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE A Belvárosi Akcióterület fejlesztéssel érintett ingatlanjai között egyaránt találunk magán és önkormányzati tulajdonúakat is. A fejlesztésbe bevont magántulajdonosok saját kereskedelmi ingatlanjaikon hajtanak végre fejlesztéseket, saját forrásból. Az Önkormányzat túlnyomó részt saját tulajdonú ingatlanokon hajt végre fejlesztéseket, azonban két esetben az Önkormányzat magántulajdonú ingatlanok fejlesztésében is részt vállal (Veszprém Hotel mögötti tér, 2 emeletes toronyház és átjárói), mivel ezek az ingatlanok jelentős városképi és funkcionális szereppel bírnak, így fejlesztésük közösségi érdek. Az önkormányzat fejlesztéseit saját és pályázati forrásból finanszírozza. 29

30 . térkép Akcióterület teljes átnézeti térkép Forrás: Veszprémi Építész Műhely 3

31 térkép Önkormányzati projektek bemutatása Forrás: Veszprémi Építész Műhely térkép Magánprojektek Forrás: Veszprémi Építész Műhely 3

32 Srsz. Projektelem megnevezése Városi funkció. Kossuth L. u. rámpa/mozgójárda + kiváltások 2. Kossuth L. u. felső szakasz 3. Veszprém Hotel mögötti tér 4. Posta előtti tér gyalogosfelület felújítás 5. 2 emeletes toronyháznál átkötés, parkoló, új tér 6. Kossuth L. u. alsó szakasz 7. Aluljáró kijáratánál teraszos tér + kiváltások Gazdasági funkció 8. Kossuth u. 6. alatti kereskedelmi szolgáltató központ ("Lepény") felújítás 9. Vol Séd mozi felújítása, kibővítése volt Korona Szálló felújítás. Mélygarázs + kapcsolódó ingatlanfejlesztés Ingatlan címe Helyrajzi szám Ingatlan tulajdonosa Ö M Kossuth Lajos u., Jutasi út Kossuth Lajos u. Budapesti út 6. 3, 2549/ / Kossuth Lajos utca /7 + Kossuth utca 8,9,, 6/5 + Kossuth Lajos u. 3 + Budapesti út Kossuth Lajos utca 6. Több hrsz. + Brusznyai Árpád u. 2. Megyeház tér /2 537/ + + Vas Gereben utca Ö: Önkormányzati, M: Magán 6. táblázat: Fejlesztéssel érintett ingatlanok a Belvárosi Akcióterületen A továbbiakban a Kossuth u. 6. alatt található kereskedelmi-szolgáltató központra, a Városban megszokott nevén, Lepény fogunk hivatkozni. 32

33 4. térkép Tulajdonviszonyok és funkciók szerinti térkép teljes akcióterület 33

34 4.. Tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése A tulajdonosi viszonyok értékelésénél látható volt, hogy a fejlesztések magán és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat egyaránt érintenek. Az Önkormányzat fontosnak tartotta a fejlesztés integráltságának növelése és a hatások fokozása érdekében minél jelentősebb magántőke bevonását a fejlesztésekbe. Ennek érdekében többször egyeztetést folytatott az akcióterületen lévő jelentősebb gazdasági társaságokkal. Személyes megkeresés útján tájékoztatta őket a pályázati lehetőségekről. A tőkés tulajdonosi réteg megszólítása mellett a helyi polgárok és civil szerveződéseik igényeinek felmérésére is kiemelt hangsúlyt fektetett Veszprém város vezetése, civil fórumokat szervezett, tájékoztatókat szervezett, állandó rovatot tartott fenn a belvárosi rehabilitációval kapcsolatban a város honlapján. Az egyeztetések eredményét a partnerség fejezet tárgyalja részletesen. 5. PIACI IGÉNYEK, TRENDEK FELMÉRÉSE 5.. Ingatlanpiaci trendek A trendek bemutatásához szolgáló információt az önkormányzat ingatlangazdálkodó szervezete a VKSZ zrt és magán érdekeltségű ingatlanértékesítők, ingatlanirodák és magánbefektetők szolgáltatták. Az információszerzést a kérdőív segítette személyes és telefonos interjúk során. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanpiaci trendjei: Az önkormányzat igen kis hányaddal rendelkezik forgalomképes lakó vagy üzleti ingatlannal az akcióterületen. A régi építésű lakóingatlanok szociális bérlakásként kerülnek hasznosításra. Új lakóingatlanok a Belvárosi akcióterületen kívül a lazább beépítésű területeken főként társasházi lakások a Rómer Flóris utcában épültek, értékesítési áruk 26 eft-28eft/ m2 áron kerülnek értékesítésre. A régi építésű kereskedelmi célú ingatlanok (összesen 23 db üzlethelyiség) található: Kossuth Lajos utca., 5., 6., 7., 3., 7., Óváros tér 2., Rákóczi u.., Szabadság tér 7., Szabadság tér 2., alatt. Az üzlethelyiségek bérleti díjai 5 eft/m2-2eft/ m2 között változnak. Az üzlethelyiségeket közül 6 db üresen áll, melyek a következők: Kossuth Lajos utca 5, 7., Óváros tér 2., és a Szabadság tér 2. A trend oka, hogy az üzlethelyiségek a Belváros forgalmas utcáitól kijjebb esnek, valamint az előző bérlők az ingatlant elhasználták, így az üzlethelyiségek felújításra várnak. Némelyik üzlethelyiség hiányos infrastruktúrával rendelkezik (pl. vizes helyiségek hiánya), ami kiadásukat tovább nehezíti. Az üzlethelyiségek hasznosítását az önkormányzat pályázat útján végzi. Magán ingatlanforgalmazók az ingatlanpiaci trendekről: Az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldala nem kiegyenlített, egyes szegmenseiben stagnál, más szegmenseiben fejlődő tendenciát mutat. Az régi építésű üzleti célú ingatlanok kínálati oldala stagnált, a legnagyobb kínálat helye az Interspar melletti úgynevezett Stopshop környékén van, ugyanakkor nehéz kiadni a Teátrum üzletház helyiségeit. Itt vannak, akik már a rezsi áráért bérlik az ingatlant. Az új üzletek kínálata nőtt, a legnagyobb kínálat helye a Bezerédi utcai lakóházak aljában van, továbbá új üzlethelyiségek bérelhetők az elmúlt években épült Balaton Plázában. Régi építésű irodahelyiségek tekintetében a kínálati oldala stagnáló tendenciát mutat. A legnagyobb kínálat helye a Budapesti út mentén a volt SZMT székházban és a Napló szerkesztőségének épületében található. Az új irodák iránt terén szintén nőtt a kínálat, a legnagyobb kínálat helye a Levendula utcában található. A régi építésű lakóingatlanok kínálata stagnál, a legnagyobb kínálat helye a Cserhát lakótelepen, a 2-emeletes toronyház környékén és az Ady Endre utcában található. A lakások el- és kiadhatóságát csökkenti a lakótelepi ingatlanok távfűtéses rendszere. Az új lakóingatlanok terén nőtt a kínálat az Ádám Iván utcában, a Mártírok útján és a Bezerédi utcában, mely lakások egyedi fűtéssel kerültek kialakításra. Az ingatlanpiacon a keresleti 34

35 oldal régi üzletek iránt nőtt a sétáló utca (Kossuth Lajos utca) és környékén. Sokan keresnek vendéglátó célú ingatlanokat. Új üzlethelyiségek iránt a kereslet szintén növekedett, ugyanakkor a legtöbben csak bérbe adnák ingatlanjaikat, a kereslet pedig a vétel iránt fokozódott, főként a Balaton Plaza és az Interspar környezetében. A régi építésű irodahelyiségek iránti kereslet csökkent, főként a Virág Benedek utcában nehéz kiadni az ingatlanokat. Sokan lakást vesznek üzleti tevékenység céljára a Cserhát lakótelepen és a Brusznyai utcában. A trend oka, hogy a lakás vásárlás illetéke alacsonyabb és hitel is könnyebben szerezhető rá. A régi építésű lakóingatlanok tekintetében kereslet főként a Cserhát lakótelepen mutatkozik, a fent említett okokból kifolyólag. Az új lakások iránti kereslet az elmúlt 3 évben növekedett, a legnagyobb kereslet a Muskátli utcában mutatkozik, ahol egyedi fűtésű lakások találhatók. Az árszínvonalat tekintve a következő állapítható meg: A régi üzletek bérleti díja kb. 2%ot csökkent, jelenlegi aktuális mértéke 45 Ft/m2 a Kossuth Lajos utcában. Az új üzletek bérleti díja stagnál, jelenleg 5 Ft/m2 szintén a Kossuth Lajos utca környékén. A negatív trendek oka, hogy az újonnan épült Balaton Pláza és az Interspar elszívta a vásárlóerőt a belvárosból. A régi építésű irodák eladása csökkent, a kiadás színvonalával együtt, jelenleg 25 Ft/m2 és 7 Ft/m2 között változnak az Átrium üzletházban és a Virág Benedek utcában. Az új irodahelyiségek az Almádi út környékén 23Ft/m2 áron bérelhetők. A régi építésű lakóingatlanok árszínvonala stagnál, jelenleg Ft/m2 áron adhatók bérbe a Cserhát lakótelepen, eladáskor 5-7 eft/m2 áron értékesíthetők. Az új lakóingatlanok értékesítési árszínvonala 5 %-kal nőtt, a kiadás árszínvonala stagnál, jelenleg 3 Ft/m2 a Csillag utcában, értékesítés esetén eft/m2 árral számolhatunk. A megkérdezettek szerint a belvárosi kereskedelmi célú ingatlanok homlokzatának felújítása nem növelné a keresletet, ugyanakkor a lakóingatlanok esetében ez már %-os növekedést eredményezett. Magánbefektetők az ingatlanpiaci trendekről: A belvárosban kevés lakóingatlan fejlesztést terveznek, ami a hely szűkösségével magyarázható. Lakóingatlan fejlesztése tervezett az Ibolya utca környékén, ahol a lakások értéke 25 eft/m2 áron várható. A magánbefektetők üzleti célú ingatlanok közül az irodaházak és kereskedelmi központok építése felé orientálódnak, amelyek többféle hasznosításra adnak lehetőséget, főként a szorosan vett belvárosban a volt Bútorgyári területen. A kereskedelmi célú ingatlanok 25 Ft/m2 áron kerülhetnek bérbeadásra, értékesítésük hosszabb távon sem tervezett Ingatlanárak alakulása Az akcióterületi ingatlanárak változását nyomon követő elemzés eddig nem készült, pontos adatok az ingatlanárakra nem állnak rendelkezésre. Emiatt a legnagyobb adatbázist tartalmazó kiadvány, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Ingatlan-adattár adatbázisa sem teljes körű, az abból nyerhető adatok messzemenő következtetések levonására nem alkalmasak, inkább csak tájékoztató-jellegű megállapításokat lehet általuk tenni. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy csak olyan utcákra vonatkozó adatokat tartalmaz, ahol az ügyletek száma ingatlantípusonként legalább 3 volt, emiatt az akcióterület utcáinak az egészére nem tudunk adatokkal szolgálni. 35

36 családi ház 26 társasház panel Átlagos ingatlanárak alakulása a Belvárosi akcióterületen Forrás: KSH Az akcióterületen az ingatlanok mindhárom kategóriájának átlagos értékesítési árszínvonala között emelkedő tendenciát mutat. A családi házas ingatlanok átlagára erősen növekedett az elmúlt években, trendje meredekebben emelkedő, mint a társas és panellakásoké, amelyek közel azonos mértékben mutatnak emelkedő trendet. Az egyes kategóriák részletesebb bontását a következő táblázat mutatja: családi ház átlagár (ezer Ft/m2) Buhim utca Cserhát ltp Flórián utca Jutasi út Kiskőrösi utca Kossuth L. utca Ördögárok utca Vörösmarty tér Veszprém megye 34 többlakásos társasház átlagár (ezer Ft/m2) panel átlagár (ezer Ft/m2) táblázat: Ingatlanárak az akcióterületen Forrás: KSH Ingatlanadattár A fenti értékesítési adatokból megállapítható, hogy Veszprém városban a megyei átlagot meghaladták az ingatlanárak mindhárom kategóriát és kontrollévet tekintve. Az is látható, hogy leginkább a többlakásos társasházak eladási forgalma volt aktív. Mindhárom lakóingatlan kategóriában között árszínvonal emelkedés volt tapasztalható a vizsgált utcákban. Ez alól kivételt képez a Kossuth Lajos utca ingatlanjai, ahol árszínvonal csökkenés következett be az említett évek között. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a panellakásokat tekintve, a Kossuth Lajos utcában csökkenő árszínvonallal jellemezhetők az eladások. Buhim utca Átlagos árszínvonal Árszínvonal változás %-ban 39,7 36

37 Cserhát ltp ,3 Flórián utca ,7 Jutasi út , Kiskőrösi utca , Kossuth L. utca ,2 Ördögárok utca , Vörösmarty tér ,3 8. táblázat: Ingatlanárak árszínvonal-változása Itt szeretnénk utalni az ingatlanforgalmazók azon nyilatkozatára, hogy a homlokzatfelújítások képesek a lakóingatlanok presztízsét növelni, ezáltal javítani az értékesítési feltételeket. A Kossuth Lajos utca megújítása a Belvárosi Akcióterület egyik fő projekteleme Lakossági igények, attitűdök- lakossági felmérés eredményei Belvárosi lakosokeredményei véleményeazaalábbiak: közvetlen környezetük A lakossági felmérés legfontosabb infrastruktúrájáról (-2 -tól 2-ig terjedő skálán) Kerékpáros közlekedés Parkolás Egészségügyi intézmények Utak Idegenforgalmi látnivalók Közhivatalok Közterek/parkok Közművek Kulturális létesítmények Sportlétesítmények -2 -,5 - -,5,5, ábra - Belvárosi lakosok véleménye a közvetlen környezetük állapotáról (-2 -tól 2-ig terjedő skálán) Forrás: Lakossági kérdőíves megkérdezés, 28 37

38 Az Sz A p eg óra ark ok ko és Az at zt A zs, a m ár égü tó/ k zöld uta k gy ul ne tu terü at ii m r n l á et té ha ek zm lis i sz nt M et n é éz él o n yg ye sí m t ar k o én in áz tt h y s on gat R / l p v a ég i ü arko éds nai t ég zl et lóh áz i te he r.fe Sz lyis t jle é ál ge sz lo A té k da ku ép f elú s ltu A í j ítá té kö ráli s/ sa s zo A f i e nt kt l sp új é at ít o ás zm én rtpá ás ii nt éz yek lyá ka m t én ing ye atla k in nait ga Az tla eg A ye Ip nai kö t ar t zi ip nt em Ú jü i é a zle zm épü rk én le th te ye el ke yi sé k é t ge pü le k La te kó kia la it pa k Ko ít r nf k fe ása Iro er j le da en sz ci té há a s -k z öz ép po íté n s / fe t lú jít ás Eg Eg yéb yi k se m 8. ábra Miket fejlesztene a leginkább Veszprémben? (említések gyakorisága) Forrás: Lakossági kérdőíves megkérdezés, 28 Ezek alapján a városrehabilitációs projektben kulturális intézmény, mélygarázsok/parkolók-, üzlethelyiség- és közterületekre felújítására (bővítésére) koncentráltunk, hogy megfeleljünk a lakossági igényeknek Kérdőíves vállalati felmérés eredményei A vállalati kérdőíves felmérés legfontosabb eredménye az alábbi: Helyi nagyvállalatok infrastruktúra fejl Konferencia és rendezvényhelyszínek 5% Minőségi kereskedelmi szálláshelyek 2% Minős Kommunikációs infrastruktúra 6% Egyéb* 9. ábra Helyi nagyvállalatok infrastruktúra %fejlesztési preferenciái Forrás: Nagyvállalati telefonos kérdőíves mekérdezés (28) * vegyes kategória Ipari park % 38

39 Ezek alapján a városrehabilitációs projektben mélygarázsok/parkolók-, konferencia- és rendezvényhelyszínek felújítására (bővítésére) is koncentráltunk, hogy megfeleljünk a vállalati igényeknek. 39

40 V. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE ELÉRÉSÉT Az Önkormányzat az alábbi elvárt nem fejlesztési tevékenységeket mind végre kívánja hajtani a városrehabilitáció kapcsán.. Beépítési javaslat készítése A volt Balaton Bútorgyári terület, mint kiemelt városfejlesztési terület esetében új beépítési javaslat készült 28. évben. A beépítési tervben felülvizsgálatra kerültek a terület és környezetének jelenlegi funkciói és kialakításra került az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságával egyeztetve beépítési programterv is. 2. Műszaki támogatás A Településrendezési Terv most aktuális felülvizsgálatakor az Előzetes Akcióterületi Tervben foglalt fejlesztési célok szempontjából is feltárásra kerülnek az esetleges módosítási szükségletek. Az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága személyes egyeztetést folytat Veszprém város főépítészével az akcióterületi tervben szereplő városképet meghatározó projektelemek tervezése során, műszakilag támogatják a tervezett beépítési javaslatokat. 3. Speciális megállapodások, alkuk befektetőkkel E tevékenységet az Önkormányzat már a múltban is alkalmazta mikor egy beruházás által generált forgalomnövekedés, vagy zajszint növekedés ezt indokolttá tette pl. Tesco körforgalom építése, LIDL körforgalom építése. E tevékenységet a jövőben is kívánja alkalmazni az Önkormányzat jelen akcióterületi terv kapcsán pl. Balaton Plaza zajvédő fal, volt Balaton Bútorgyár fejlesztési terület körforgalom építése kapcsán. A településrendezési szerződés eddig egy alkalommal került megkötésre befektetővel, ezt a város több nagyobb projektnél is alkalmazni kívánja. 4. Kiskereskedelmi-vendéglátóípari egységek szervezése A múltban már alkalmazott önkormányzati tevékenységről van szó Ilyen eset volt, mikor a belvárosi kitelepüléssel érintett üzlethelyiségekben a vendéglátást ösztönözte a városvezetés a közterület-használati díj mérséklésével. E bevált gyakorlatot a jövőben is alkalmazni kívánja az Önkormányzat a Dózsavárosi Akcióterület esetében, ahol ezt az eszközt a hiányzó minőségi üzlet vagy vendéglátóhely építésének (felújításának) ösztönzésére szeretné felhasználni. A Belvárosi Akcióterület esetében több épület-felújítást vállaló belvárosi üzlet vagy étterem (leendő) tulajdonosát (pl. Lepény, Vas Gereben u., volt Séd mozi, volt Korona Szálló) is bevonta az Önkormányzat konzorciumi partnerként, biztosítva számukra az Európai Uniós pályázati támogatásokhoz való hozzáférést. 5. Városi marketing stratégia készítése A településeket egy termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonlóan tudatos marketinggel lehet és kell reklámozni. Egy városhoz kapcsolódó, marketinggel befolyásolható emocionális tényezők hatással vannak a befektetői döntéseiket meghozó üzletemberekre, a városba látogató turistákra, de magára a város lakóira is. A városi marketing stratégia a 4

41 megalapozója a városrehabilitáció lakossági kommunikációs akcióinak is. A stratégiának az egyes célcsoportok számára külön kommunikációs üzeneteket kell megfogalmaznia. Végeredményben az a cél, hogy a városrehabilitáció összlakossági elfogadottsága kedvező legyen, a marketing akciók hatására a közösségi rendezvényeken való részvétel nőjön illetve a fejlesztések révén megújult intézmények látogatottsága magas legyen. Az EATT alapján készülő városrehabilitációs pályázatban a városi marketing és befektetésösztönző stratégia elkészítése a Városmarketing költségvetési soron lett betervezve. 6. Barnamezős területek hasznosításának ösztönzése Múltban alkalmazott önkormányzati eszköz, pl. a Vár alatti utcák rehabilitációja (önkormányzati tulajdonú épületek értékesítése felújítási kötelezettséggel) során, illetve a volt orosz laktanya területének rehabilitációja során melyet vegyes funkciójú területté soroltak. A Belvárosi Akcióterületen a volt Balaton Bútorgyár területének fejlesztése magánberuházásban (az önkormányzati belváros rehabilitációs projekthez kapcsolódva) valósul meg, illetve a Repülőtéri Akcióterületen a volt katonai repülőtér polgári hasznosítása magánberuházásban tervezett. 7. Helyi, fejlesztési célú adókedvezmények Az önkormányzat a múltban folytatott ilyen jellegű tevékenységet, pl. 5 évig iparűzési adóból 5%-os kedvezmény illette meg azt a vállalkozást, mely Veszprém városban milliárd forintot meghaladó termelő beruházást létesített, vagy repülőtéri beruházást, vagy kutatásfejlesztőbázist valósított meg. Új munkahely létesítése esetén munkahelyenként ezer Ft, de max. az iparűzési adó 5%-ig terjedő adókedvezményben részesülhettek a vállalkozások. A jövőben azonban ez a befektetés ösztönzési lehetőség nem áll az önkormányzat rendelkezésére, mivel a 2. évi L. törvény a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatok 27. december 3-ig kötelesek a vállalkozások számára biztosított adókedvezményeket, adómentességeket hatályon kívül helyezni. 8. Hatósági együttműködés, egyeztetés Intézmény/hatósági egyeztetésre került sor a megvalósítás zökkenő,entes lebonyolítása érdekében a következő hatóságokkal: Hatóság Fejlesztési témakör Bakonykarszt zrt, Veszprémi Üzemmérnökség E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. E-ON Közép-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt. Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közműkezelők Barnamezős beruházások Homlokzatfelújítások Gyalogos kapcsolatok kiépítése Közterületrehabilitáció Soft elemek Szakhatóságok Közlekedést érintő fejlesztések Kapcsolódó projektelemek Minden beruházás jellegű projektelem Kossuth L. u. végirámpa/mozgójárda + kiváltások Kossuth L. u. megújítása Veszprém Hotel mögötti tér felújítása Posta előtti tér gyalogosfelület felújítás 2 emeletes toronyház átkötés, parkoló, új tér kialakítása 4

42 Hatóság Fejlesztési témakör Kapcsolódó projektelemek Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Veszprém Város Főépítésze Körzeti Földhivatal Kéményseprőipari Kft. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Barnamezős beruházások Homlokzatfelújítások Közlekedést érintő fejlesztések Közterületrehabilitáció Barnamezős beruházások Homlokzatfelújítások Gyalogos kapcsolatok kiépítése Közterületrehabilitáció Soft elemek Aluljáró kijáratánál teraszos tér kialakítása+ kiváltások Vas Gereben u. mélygarázs + ingatlan építés Minden beruházás jellegű projektelem Minden beruházás jellegű projektelem Minden projektelem Minden projektelem 9. Lakossági együttműködési, konzultációs fórum A kötelező évenkénti közmeghallgatáson kívül minden jelentős fejlesztés, vagy a lakosság életminőségét egyéb módon befolyásoló döntés előtt lakossági fórumot szervez az Önkormányzat az érintettek körében. Az elmúlt néhány évből példák: lakossági fórum a büntetés-végrehajtási intézet lehetséges helyszínein, lakossági fórum a strand-beruházásról, lakossági fórum a távhőszolgáltatásról, lakossági fórum a repülőtér rendezési tervéről. A város honlapján is elérhetőek az előkészítés alatt lévő fejlesztési koncepciók (pl. közlekedési), melyekhez javaslatokat, véleményeket lehet küldeni. Továbbra is tervezi az Önkormányzat minden jelentős fejlesztés, vagy a lakosság életminőségét egyéb módon befolyásoló döntés előtt lakossági fórum tartását az érintettek körében. Pl. belváros rehabilitáció, Kertek és Kolostorok a veszprémi Vár tövében c. fejlesztés. 2. AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI Az akcióterületi fejlesztések átfogó célja, hogy a hogy a belvárosi közterületek, lakóés üzleti ingatlanok egységesen magas színvonalt érjenek el, vagyis ne legyenek köztük olyan épületek, közterületek, amelyek rontják az összképet. Ez az átfogó cél természetesen egybecseng a Belváros városrészi céljaival is (lásd Stratégiai illeszkedés) Az akcióterületi fejlesztések részcéljai mind az átfogó célt támasztják alá. Az egyik ilyen részcél, hogy jó minőségű, rekreációs és/vagy közösségi célokra is alkalmas közterületek fejlődjenek ki. A másik részcél, hogy a bevásárlóutca és közvetlen környéke újra visszanyerje a vásárlóközönségét illetve új (típusú) ügyfeleket szerezzen magának. A harmadik részcél, hogy a még nem felújított lakóingatlanok is megújuljanak, ezzel teljesedne ki a városmag rehabilitációja. A negyedik részcél az akcióterületen lakók közti társadalmi kapcsolatok élénkítése. Az akcióterületi fejlesztési célokat indikátorok segítségével számszerűsítettük, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be: 42

43 43

44 Cél/részcél Mutató megnevezése Adatmérés forrása Belvárosi közterületek, lakó- és üzleti ingatlanok egységesen magas színvonalon (átfogó cél) Élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb lakókörnyezet (részcél) A jó minőségű közösségi és rekreációs terek (részcél) Felújítási index (az utolsó felújítástól, építéstől számított évek átlagos száma) javulása Támogatással felújított lakások száma Önkorm. nyilvántartás Kiinduló érték (28) nem releváns Önkormányzati nyilvántartás nem releváns Rehabilitált vagy újonnan kialakított városi zöldterület (rekreációs terület) nagysága Rehabilitált gyalogos zóna nagysága Megújult homlokzatú üzletek és vendéglátó egységek száma Megújult közszolgáltatási és kulturális épületek száma Az akcióterületen lebonyolított új rendezvények száma éves szinten Önkorm. nyilvántartás nem releváns 3 m2 Önkorm. nyilvántartás Önkormányzati nyilvántartás nem releváns nem releváns 2.m2 Önkormányzati nyilvántartás nem releváns 2 db Önkormányzati nyilvántartás nem releváns db Megemelt színvonalú vásárlási, szolgáltatási, üzleti és kulturális körülmények (részcél) Akcióterületen lakók közti társadalmi kapcsolatok élénkítése. Célérték (2) % 25 db 9. Táblázat Fejlesztési célok és részcélok 3. BEAVATKOZÁSI TÍPUSOK 3.. Projektek áttekintése Ajka városában az alábbi táblázatban található projektek megvalósítása várható az akcióterületen között. Jelmagyarázat:. számú: Városrehabilitációs pályázat keretében 2. számú: Magánszféra (párhuzamos) beruházása a, Lakossági b, Vállalkozói 3. számú: Közszféra beruházása az akcióterületi fejlesztés hatására, azzal párhuzamosan A szürke négyzetek jelzik a megvalósítás negyedéveit. 44

45 2. táblázat Projektek beavatkozási típusonként BeavatProjekt Projekt neve kozás száma típusa. Kossuth L. u. végirámpa/mozgójárda + kiváltások. 2 Kossuth L. u. felső szakasz megújítása. 3 Kossuth L. u. alsó szakasz megújítása. 4 Veszprém Hotel mögötti tér megújítása. 5 Posta előtti tér gyalogosfelület felújítás. 6 2 emeletes toronyház átkötés, parkoló, új tér kialakítása. 7 Aluljáró kijáratánál teraszos tér kialakítása+ kiváltások. 8. "Lepény" felújítás. 9. Volt Séd mozi felújítása, kibővítése.. volt Korona Szálló felújítás.. Vas Gereben u. parkolóház + ingatlan építés. 2. Soft programok lebonyolítása. 3. Soft programok lebonyolítása 2 Megvalósítás feltétele

46 Beavatkozá s típusa 2.a Projekt száma 4. Projekt neve 2. b b 2. b b b b. 2. Beavatkozás típusa 3. Projekt száma Projekt neve VMK felújítása (Agóra Pólus projekt) Kossuth utcai tömbbelsõ: felújítás: Lovassy u. gyalogostengellyé fejlesztése Gyalogos tér kialakítása a Lovassy L. Gimnázium 2-emeletes toronyház felújítása Veszprémi Közüzemi Szolgáltató zrt irodaházának felépítése Ibolya u. lakópark fejlesztés Jutasi út 6. (volt Gyermekek Háza) kereskedelmi ingatlanfejlesztése Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Irodaházának és udvarának felújítása Budapest u. 8. (volt SZMT székház) és környékének komplex ingatlanfejlesztése Volt Balaton Bútorgyár területén komplex ingatlanfejlesztése Megvalósítás feltétele Önerő összegyűjtése Megvalósítás feltétele Sikeres pályázat Sikeres pályázat Sikeres pályázat Sikeres pályázat

47 Beavatkozás típusa Projekt száma A Bajcsy-Zsilinszky utca gyalogosfelületének rendezése. Sikeres pályázat Az új észak déli tengely (volt Bányatröszt épülete és Vörösmarty tér között) gyalogosfelületének és zöldfelületének kialakítása. Sikeres pályázat Projekt neve elõtt: Megyeház tér átépítése A Pannon Színház előtti tér bővítése, a zöldfelület rendezése: A Laczkó Dezső Múzeum előtti tér visszaállítása, a parkoló bővítése Az Erzsébet szobor körüli gyalogos tér kialakítása A Vörösmarty tér rendezése: Megvalósítás feltétele Sikeres pályázat Sikeres pályázat Sikeres pályázat Sikeres pályázat Sikeres pályázat

48 3.2. A projektek hozzájárulása a célokhoz. Projektek között összefüggések, szinergiák Az alábbiakban mutatjuk be az egyes projektek közti fő szinergiákat (különös tekintettel a városrehabilitációs projekt keretében megvalósulókra). Projektek -7. együtt 2., 4. és 6. illetve 8. 2., 4. és 6. illetve 4. és 7. illetve 9. és illetve 3. 6., 29 ill. 5. Szinergia jellege Egybefüggő terület Épület (8. projekt) közvetlen közterületi környezete Épület (4. projekt) közvetlen közterületi környezete A közterület-fejlesztések biztosítják a két komplex ingatlanfejlesztés összekapcsolódását a Kossuth. u.-val. A soft programok némelyike járul egyrészről hozzá, hogy az új közterületek megfelelő zöldfelületként is működjenek. Másrészről az itt megvalósuló soft programok járulnak hozzá, hogy a közterületek újra megszeresse Veszprém lakossága. A közterületfejlesztéssel válik könnyebben elérhetővé az új, közfunkciókat is ellátó irodaház 2. táblázat. Részcélok támogatása Az alábbi táblázatban bemutatjuk az egyes részcélokat támogató projekteket: Részcél Azt támogató projekt Élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb lakókörnyezet (részcél) A jó minőségű közösségi és rekreációs terek (részcél) 4. Húszemeletes lakóház felújítása 6. Ibolya u. lakópark fejlesztés.kossuth L. u. végi rámpa/mozgójárda kialakítás + kiváltások 2.Kossuth L. u. felső szakasz megújítás 3.Kossuth L. u. alsó szakasz megújítás 4.Veszprém Hotel mögötti tér 5.Posta előtti tér gyalogosfelület felújítás 6.2 emeletes toronyháznál átkötés, parkoló, új tér 7.Aluljáró kijáratánál teraszos tér kialakítás + kiváltások 22.Kossuth utcai tömbbelsõ: felújítás: 23.Lovassy u. gyalogostengellyé fejlesztése 24Gyalogos tér kialakítása a Lovassy L. Gimnázium elõtt: 25. Megyeház tér átépítése 26.A Pannon Színház előtti tér bővítése, a zöldfelület rendezése: 27.A Laczkó Dezső Múzeum előtti tér visszaállítása, a 48

49 Részcél Azt támogató projekt parkoló bővítése 28.Az Erzsébet szobor körüli gyalogos tér kialakítása Megemelt színvonalú vásárlási, szolgáltatási, üzleti és kulturális körülmények (részcél) 29.A Vörösmarty tér rendezése: 3.A Bajcsy-Zsilinszky utca gyalogosfelületének rendezése. 3.Az új észak déli tengely (volt Bányatröszt épülete és Vörösmarty tér között) gyalogosfelületének és zöldfelületének kialakítása.: 8."Lepény" felújítás 9. volt Séd mozi felújítása, kibővítése.volt Korona Szálló felújítás.vas Gereben u. parkolóház + egyebek 5.Veszprémi Közüzemi Szolgáltató zrt irodaházának felépítése 7. Jutasi út 6. (volt Gyermekek Háza) kereskedelmi ingatlanfejlesztése 8. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Irodaházának és udvarának felújítása 9.Budapest u. 8. (volt SZMT székház) és környékének komplex ingatlanfejlesztése 2.Volt Balaton Bútorgyár területén komplex ingatlanfejlesztése 2.VMK felújítása (Agóra Pólus projekt) 22. táblázat 3.3. Alternatívaelemzés Az Önkormányzat előtt több alternatíva is állt, mikor meg kellett határoznia a 29-2-es városrehabilitációs programba és az ehhez kapcsolódó ROP-pályázatba kerülő elemeket:. A Belvárosi Akcióterület több, egymástól távolabb eső pontján is közterületfejlesztési projekteket hajt végre 2. A Belvárosi Akcióterület legfontosabb részén teljeskörű közterület rehabilitációt hajt végre 3. Belvárosi Akcióterületen található önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására és építésére koncentrál Az egyes alternatív melletti és elleni érvek az alábbi táblázatban foglalhatóak össze: Alternatíva száma. Mellette o Az Akcióterület több pontján elinduló fejlesztések révén nagyobb társadalmi támogatást kapa program. o Az Akcióterület több helyén adunk esélyt a Ellene o Szétaprózódnak a fejlesztések, ezért sehol sem éri el a kritikus tömeget a magánszféra befeketetésre való ösztönzése és más kedvező tendenciák 49

50 2. 3. kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésére o Csak ebből a pályázati forrásból részesedhet o Veszprém leglátogatottabb pontján (bevásárlóutca és környéke) érünk el jelentős eredményeket, ami több vonatkozásban is hatásokat fejt ki o Csak ebből a pályázati forrásból részesedhet o Gyorsan megújulhatott volna néhány oktatási intézmény ill. a VKSZ nem kényszerül hitelfelvételre az ügyfélszolszolgálati központjának építése kapcsán indukálása terén o Az akcióterület sok pontja marad rendezetlen o Más (pályázati) forrásból is kaphat támogatást illetve finanszírozást Az Önkormányzat úgy ítélte meg, a 2. számú alternatíva jár a legtöbb pozitív hozadékkal, így ennek mentén választotta ki a projekteket Projektek térbeli elhelyezkedése A tervezett, városrehabilitációs pályázat által érintett beruházási projektelemeket az alábbi térképvázlaton tüntettük fel, megjelölve mellettük az összes belvárosi városrehabilitációban érintett területet illetve épületet : 5

51 Rámpa/ mozgójárda és teraszos tér Lepény kereskedelmi központ megújítás Vas Gereben utcai mélygarázs és ingatlan fejlesztés Volt Korona Szálló felújítása Közterülete megújítások Volt Séd mozi megújítása és bővítése 5. térkép Fejlesztések térbeli elhelyezkedése Forrás: Veszprémi Építész Műhely 5

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Szociális városrehabilitáció megvalósítása

Szociális városrehabilitáció megvalósítása SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Szociális városrehabilitáció megvalósítása Szárazrét városrészben Integrált városrehabilitációs program -mérföldkövek 1. IVS elfogadása: 2008. március 2. Funkcióbővítő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. március 26-i Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. március 26-i Közgyűlésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Alpolgármestere Szám: 213/4/29. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Települési parkoló fejlesztési

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /V../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére

Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 3072-1/A10/2007 Melléklet: 2 db értékbecslés Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére Összeállította:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /XII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Munkaanyag I. változat Kunszentmiklós, 2008. május 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 3 2. A város szerepének meghatározása a település

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/2009.(IX.22.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI VÁROS-REHABILITÁCIÓS TERÜLET KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS A TERÜLETEN A REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL (egységes

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. bekezdés szerint. Jelen módosítási eljárásra a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. Átmeneti rendelkezések 45.. (2) pontja alkalmazandó. Székesfehérvár

Részletesebben

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost?

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? VÁROSFEJLESZTÉS, IPAR ÉS TURIZMUS Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Funkcióbővítő településrehabilitáció EMOP-2007-3.1.2. PÁLYÁZAT Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben