A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tatabányai Munkaügyi Bíróság Dr. Dankó Zoltán ügyvéd által képviselt XY. felperesnek Dr. Károly Mihály ügyvéd által képviselt YY. alperes ellen kártérítés iránt indított perében szeptember 26. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő Í T É L E T E T : A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek, 15 napon belül (kettőmillió) forintot nem vagyoni kártérítés címén, valamint (háromszázezer) forintot általános kártérítés címén valamint ez utóbbi összeg után augusztus 1. napjától december 31. napjáig évi 7%-os, január 1. napjától június 30. napjáig évi 6%-os, július 1. napjától december 31. napjáig évi 6,25%-os, január 1. napjától június 30. napjáig évi 8%-os, és július 1. napjától a kifizetés napjáig járó, késedelemmel érintett naptári félévet megelőző, utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot. A bíróság a felperesnek ezt meghaladó keresetét elutasítja. A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg felperesnek, 15 napon belül (százezer) forint ügyvédi munkadíjat. A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg külön felhívásra a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalának (ötvenegyezer) forint szakértői díjat és a Magyar Államnak (százharmincnyolcezer-hatszáz) forint eljárási illetéket, azzal, hogy a fennmaradt szakértői díj és illeték az állam terhén marad. Az ítélet ellen, kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon 3 példányban lehet benyújtani. Tájékoztatja a bíróság a peres feleket, hogy a Pp. 256/A.. (1) bekezdésnek b.)-d.) pontjaiban felsorolt esetekben tárgyalás tartását kérhetik, illetve közös kérelem alapján fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása kérhető.

2 I n d o k o l á s : A bíróság felperes kereseti kérelme, ennek mellékletei, személyes előadása, bizonyítási indítványa, írásbeli nyilatkozata, becsatolt iratai, alperes ellenkérelme, írásbeli nyilatkozatai, becsatolt iratai, valamint az eljárás során beszerzett igazságügyi munkavédelmi szakértői vélemény, igazságügyi orvosszakértői vélemény, és F. tanú vallomása alapján az alábbi tényállást állapította meg: A felperes január 21. napjától szeptember 16. napjáig, mint Viscos Fonóüzemi lakatos, szeptember 20. napjától április 1. napjáig mint Viscos Karbantartás ólomforrasztó, április 1-től december 31-ig, hűtőtelepi lakatos, és január 1-től október 31. napjáig az energiaszolgáltató üzemben művezető munkakörben állt alperes alkalmazásában. A.. Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság... Kirendeltsége az november 2-én kelt, /1988/3. számú határozatával felperes részére november 1. napjától kezdődően III. csoportnak ( 67%-os munkaképesség-csökkenés alapján ) megfelelő rokkantsági nyugdíjat állapított meg és folyósított. Figyelemmel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Intézetének első fokú orvosi bizottsági véleményére, mely később is 1994-ben, 1997-ben, és november 30-án is felperes munkaképesség-csökkenésének mértékét 67%- ban vélelmezte, azzal, hogy utóbbi esetben a felülvizsgálatot nem tartotta szükségesnek szeptember 20. napjától szeptember 24. napjáig a Fővárosi Szent István Kórház az OMFI Belgyógyászati Osztályán felperest kivizsgálták zárójelentés szerint, panaszainak egy részét pszichoszomatikusnak tartották, idegrendszeri károsodást nem találtak, májbetegségét toxikusnak vélték azzal, hogy az esetleges professzionális ártalomról az ANTSZ-től kapott részletes munkaanamnézis birtokában az intézet Toxikológiai Bizottsága fog véleményt alkotni. A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézete, január 25. napján kelt 33/2005. számú levelében tájékoztatta felperes háziorvosát, hogy az intézet Toxikológiai Bizottságának véleménye szerint felperes érrendszeri betegségei foglalkozási szénkéneg expozíció eredetűek és erről a bejelentést megteszik. Az Állami Népegészségügy és Tisztiorvosi Szolgálat.. Városi Intézete, a április 4. napján kelt 411-7/2005. számú iratában mérlegelve azon tényt, hogy felperes április 1-től az alperes adatszolgáltatása szerint expozíció mentes munkakörbe került áthelyezésre valamint az Országos Munkaegészségügyi Intézet február 12-én keletkezett szakvéleménye szerint ólommérgezés és széndiszulfid mérgezés kizárásra került a felperest ISZB hypertónia CS 2. diagnózisú bejelentését nem foglalkozási eredetű megbetegedésnek véleményezte. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Megyei Intézete az OMFI 1-112/ június 15. napján kelt levelében foglaltakra figyelemmel, a július 11. napján kelt /2005. számú levelében közölte felperessel, hogy érrendszeri megbetegedéseit széndiszulfid eredetű foglalkozási megbetegedésnek véleményezi, valamint a július 29. napján kelt /2005. számú levelében, hogy az OMFI 2005.július 13-ai ismételt közlése szerint az OMFI Toxikológiai Bizottsága B-22 kódszámon felperes foglalkozási megbetegedését széndiszulfid által okozott megbetegedésnek ISZB hypertóniai CS 2 elfogadta és

3 nyilvántartásba vette. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Intézetének első fokú orvosi bizottsága augusztus 26. napján felperest megvizsgálta és február 1. napjától kezdődően a megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenést teljes mértékben foglalkozási eredetű munkaképesség-csökkenésnek vélelmezte, ezért a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a október 26. napján kelt, /1988/22. számú határozatával felperes rokkantsági nyugdíjának folyósítását március 31. napjával megszüntette, tekintettel arra, hogy a /2005/03. számú határozattal április 1. napjától kezdődően felperes részére baleseti rokkantsági nyugdíj került megállapításra. A felperes keresetet nyújtott be, melyben kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére, figyelemmel foglalkozási eredetű megbetegedésére, és arra, hogy ennek következtében életkörülményeiben olyan változás állt be, mely a 34/1992 (VI.01.) AB határozatban foglaltak szerint is igényét megalapozza; korábban kedvenc időtöltése volt a kertészkedés, egészségi állapota miatt ezen időtöltéssel fel kellett hagynia; a legnagyobb lelki problémát számára az jelentette, hogy egészségi állapota miatt sclerosis mulitplex betegségben szenvedő lányát aki már elhalálozott nem tudta anyagilag segíteni, sem ápolni, ezért lelkiismeret furdalás gyötri. A felperes előadta, hogy foglalkozási megbetegedése következtében olyan kára is van, mely pontosan nem határozható meg, mint pl. a közlekedési többletköltségben megnyilvánuló kára, hiszen a tömegközlekedési eszközök igénybevétele nehézkes számára, gépkocsit vezetni nem tud, ezért amennyiben Budapestre kell utazni orvosi vizsgálatra, kezelésre, hozzátartozói segítségét kell igénybe vennie; betegsége miatt állandó gyógyszeres kezelésben részesül, mely növeli kiadásait, a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos gyógyszerköltsége Ft, ezt meghaladóan jelentős kára származik abból, hogy kórházi kezelések miatt gyakran szorul ápolásra és gondozásra, ezzel jelentős gondot, terhet okoz családjának, melyek enyhítésére esetenként kívülálló személy segítségét kell igénybe vennie; előadta továbbá, hogy korábban családi házban élt, azonban betegsége miatt ház körüli munkákat már nem tudta elvégezni, ezért a házat kénytelenek voltak eladni, mint ahogyan a tulajdonukat képező hobbikertet is, ahol a családi fogyasztásához szükséges zöldséget gyümölcsöt megtermelték. Mindezekre figyelemmel alperest, 1 millió forint összegű általános kártérítés megfizetésére és kérte kötelezni, mely vonatkozásában kamatigénye is volt. A felperes perköltség igényt is előterjesztett, az ügyvédi munkadíj összegét jogszabályban foglaltaknak megfelelően kérte megállapítani. Az alperes ellenkérelmében felperes kereseti kérelmének elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy február 12-én az Országos Munkaegészségügyi Intézet szerint felperesnél kizárható volt, az ólom intoxikációja és a szénkéneg intoxikáció a vizsgálatok alapján, ezt követően felperes alperesnél nem dolgozott semmilyen vegyi expozíciós munkakörben, az ezt követő orvosegészségügyi szervek megállapításai ellentmondásosak, erre tekintettel, valamint az eltelt 30 évre figyelemmel álláspontja szerint kizárható felperesnél foglalkozási eredetű megbetegedés; annál is inkább, hogy az alperes az egyéni védőeszközöket biztosította, az 1968-ban elkészült üzemi légtechnika, légtérben az egészségkárosító gázok, gőzök, jelenlétét csökkentette; ezért amennyiben felperes az közötti viszonylag rövid időtartamban, (de nem a közvetlen termelő területen) végzett munkája során CS2 ártalmat szenvedett volna, azt a korabeli üzemegészségügyi és ÁNTSZ vizsgálatok észlelték volna, ilyen megbetegedések azonban felperesnél nem voltak. Az alperes, az orvosegészségügyi szakvélemény közötti ellentmondás (később, figyelemmel az

4 igazságügyi orvosszakértői véleményre, ennek kiegészítésére is) indítványozta elsődlegesen, hogy a beszerzett igazságügyi orvosszakértői vélemény, részben annak szubjektív és bizonytalan megállapításai miatt kerüljön ki a bizonyítékok köréből, amennyiben erre bármi okból nem kerülne sor, úgy indítványozta az iratok felterjesztését az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz, felülvéleményezés céljából, hivatkozva a bíróság előtt, 2. M. 527/2005. szám alatt beszerzett /ETT/ISZT/2006. számú állásfoglalásra, mely foglalkozási megbetegedés és az alperesnél egy másik munkavállaló munkaköre közötti ok-okozati összefüggést nem találta hitelt érdemlő módon megállapíthatónak, ezt megalapozó korabeli bizonyítékok hiányában. Perköltség igénye is volt, az ügyvédi munkadíjat a becsatolt meghatalmazásban, foglaltak szerinti Ft + áfa, valamint esetleges tárgyalásonként Ft+ áfa összegben kérte megállapítani. A felperes keresete részben megalapozott. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. (Mt.) 174. (1) bekezdése szerint a munkáltató munkavállalónak, munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel, mely felelőssége alapján az Mt (1) bekezdése szerint meg kell fizetnie, a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, dologi kárát, sérelemmel illetve ennek elhárításával, összefüggésben felmerült, indokolt költségeit, valamint ugyan ezen szakasz (2) bekezdése szerint a munkavállalónak azt a kárát is, mely nem vagyoni kár. Az Mt (2) bekezdése szerint, ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki, a munkáltató olyan összegű általános kártérítés fizetésére köteles amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. A bíróság a bizonyítási eljárás során igazságügyi munkavédelmi szakértői vélemény beszerzését rendelte el, melyből megállapította, hogy a felperes január 21-től szeptember 16-ig az egész Viscos üzem területén tevékenykedett, melybe beletartozik a rostfonó, a szulfidálló és a savállomás is, az üzem és a műhely azonos légtérben voltak, így teljes munkaidejét szénkéneg expozícióban töltötte, mint ahogy szeptember 20-tól április 1-ig amikor is a Viscos Karbantartó üzemben ólomforrasztóként az egész Viscos üzem területén tevékenykedett, a karbantartó üzem ajtaja a Viscos fonóüzemhez kapcsolódott, a Viscos üzem területén történő szerelések során egyértelműen szénkéneg expozíció alatt állt, ezt meghaladóan 1971-től ólom és szénkéneg expozícióban nem dolgozhatott és nem is dolgozott, mivel a szolgáltató üzemben, a kazánház és turbinaházban nem volt szénkéneg expozíció. A szakértő hivatkozott arra, hogy az alperes nem tudta tartani a munkahelyen a megengedett határértékeket az egészségkárosító hatásokra vonatkozó vegyianyag-koncentráció tekintetében; figyelemmel arra, hogy a csúcskoncentráció csak napi egy órára léphető túl, az adatok pedig éves átlagot jeleznek, megállapítható, hogy alperes az év minden napján és minden órájában túllépte a határértéket, a szénkéneg koncentrációt nem tudta megengedett határérték között tartani ezzel folyamatosan megsértette az Általános Balesetelhárító és Egészségvédelmi Óvórendszabály (ÁBEO) előírásait; noha az 1968-ban elkészült üzemi légtechnikával csökkenthető volt az üzemi légtérben az egészségkárosító gázok, gőzök jelenléte, viszont alperes továbbra sem tudta tartani az üzemi légtérben a megengedett mérték alatti szénkéneg koncentrációt; noha az alperes biztosított egyéni védőeszközként légzésvédőt, gázálarcot, mely ugyan megfelelt a korabeli tudományos technikai színvonalnak, viszont nem volt alkalmas a nap 8 órás műszak alatt való folyamatos viselésre, nem voltak jó minőségűek, használatuk nehézséget okozott, és a munkát is hátráltatta emiatt a munkavállalók nem viselték.

5 Az igazságügyi munkavédelmi szakértő részéről felperes terhére munkavédelmi szabályszegés vagy mulasztás nem került megállapításra. A bíróság az eljárás során igazságügyi orvosszakértői véleményt szerzett be, elrendelve ennek kiegészítését is, mely véleményekből megállapította, hogy felperes élete során közel 7 éves időtartamra ólom- és széndiszulfid mérgezés alapos veszélyének volt kitéve, ólommérgezésre utaló egészségkárosodás nem állapítható meg, de a szénkéneg okozta heveny idegrendszeri károsodás visszamenőleg alaposan felvethető a munkavégzés illetve azt követő évtized vonatkozásában, a sorsszerűen kialakult érelmeszesedés jelentős súlyosbítása pedig a mérgezés krónikus voltát jelzi. Tehát felperesnél megállapítható széndiszulfid káros hatása által okozott foglalkozási megbetegedés és a korábban megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenésének mértéke, teljes körűen tekinthető ezen megbetegedés következményének. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítésében a szakértő rámutatott arra, hogy a széndiszulfid expozíciója okozhat rövid távú heveny mérgezési tüneteket, és hosszú távú krónikus távolhatási tüneteket is; felperes esetében a központi idegrendszerben (és nem a perifériás idegrendszerben!) okozott az aktuális méreghatásnak megfelelő tüneteket, arra bizonyíték, hogy ezek korábban is fennálltak volna nincs; ezek a hevenynek tartható tünetek az expozíció enyhülése után szép fokozatosan szanálódtak, kiürültek és az idegrendszer krónikus mérgezésének tünetei nem alakultak ki. Szakértő arra is rámutatott, hogy ezzel szemben nincs adat arról, hogy a széndiszulfid heveny érrendszeri bántalmakat okozott volna, de leírt tény, hogy az expozíció elindíthatja, de mindenképpen felgyorsítja azt az érelmeszesedéses folyamatot, mely más embernél sorsszerűen, az idős korral szokott megjelenni, felperes esetében az érelmeszesedés tüntetően korai időszakban, és súlyos formában jelentkezett, hiszen 40 éve jelei már az érelmeszesedés okozta koszorúér elzáródáson, következményes szívizom elhaláson is túl volt. Utalt a szakértő arra, hogy felperes orvosai is gondolkodtak ez irányba, egyéb megbetegedéseket vetve fel, mint cukorbetegség, májbetegség gyanúja stb., melyek azonban nem igazolódtak, a rögzített szemfenéki elváltozások sem cukorbetegség következményei voltak, hanem mikrocirkuláció megváltozásának jelei, melyet szinte bizonyító értékű leletnek tart a szakma. (Az OMFI korábbi és későbbi véleménye közötti ellentmondásra hivatkozásnál megjegyezte, hogy nem végezték el a bizonyító értékűnek tekinthető szemfenéki mikrocirkulációs vizsgálatot.) A szakértő arra is rámutatott, hogy a laboratóriumi követés az évekkel későbbi utóbbi betegségek felmérésére nem adat, felperes esetében annak idején történt megfelelő vizsgálatokkal ki lehetett volna zárni a szénkéneg-expozíciót de a közel 7 esztendős expozíciós időszak teljes körű lefedése negatív leletekkel nem lehetséges; így késői koszorúsér meszesedésben betöltött szerepe el nem vethető. Összefoglaló álláspontja szerint felperes annak idején viszonylag enyhe idegrendszeri károsodást szenvedett, mely szénkéneg hatásnak volt betudható, de a méreghatás megszűnte után fokozatosan gyógyult; a méreg érrendszerre káros hatása azonban elindított egy korai érelmeszesedéses folyamatot, mely a méreghatás megszűnte után is haladt előre, és szívinfarctushoz, műtétet igénylő koszorúér betegséghez vezetett; ezen szívproblémák voltak rokkantságának közvetlen indokai, a megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenés eredete közvetlenül szívbetegsége, szívbetegségei ok-okozati összefüggésben állnak az alperesnél betöltött munkakörök széndiszulfid ártalmával. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint felperesnél megállapított munkaképességcsökkenés csak rosszabbodhat, javulás nem prognosztizálható, ezen megbetegedése miatt szorul gyógykezelésre, gyógyszerszedésre, azonban ápolásra, gondozásra jelenleg nem; a felperes szívműtéte és szívritmus zavarai óta nem végezhet érdemi fizikai munkát, környezetében is csak

6 könnyű, erőkifejtésekről mentes, nyugodt rendezett miliőben végezhető tevékenységet engedhet meg magának. A bíróság az eljárás során tanúként hallgatta meg felperes házastársát, aki elmondta, hogy ban kötöttek házasságot, ekkor kezdődtek lényegében felperes egészségügyi problémái melyek nem javultak, csak súlyosbodtak, az életvitelét megnehezítik, emelni, fizikai munkát végezni nem tud, fáradékony, az időváltozást érzi, sok gyógyszert szedett műtét előtt is, de műtét után is, ezekre rászorul mivel állapota nem javul; előadta, hogy felperes három éve járt az OMFI-ban kivizsgáláson ott állapították meg a foglalkozási megbetegedését, mely betegsége miatt a szőlőt el kellett adni, felperes ezt már művelni nem tudta, jelenleg is gyakran van rosszul a felperes, havonta járnak kardiológiai intézetbe, hetente a háziorvoshoz. A tanú azt is megerősítette, hogy egészségi állapota miatt, felperes munkát vállalni, munkaviszonyt létesíteni nem tudott, ez is megviselte, mint ahogyan azon tény is, hogy ennek következtében beteg lányát sem tudta segíteni. A bíróság fentiek alapján felperes foglalkozási megbetegedését bizonyítottnak találta, mint ahogyan az ebből származó munkaképesség-csökkenés mértékét is. Tekintettel arra, hogy felperesnél megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenés teljes egészében foglalkozási eredetű volt, mely rokkantságát (baleseti) eredményezte, ezen állapota várhatóan csak rosszabbodható, emiatt gyógykezelésre, gyógyszerek szedésére szorul, semmiféle érdemi fizikai munkát nem végezhet, csak könnyű erőkifejtéstől mentes nyugodt, rendezett miliőben végezhető tevékenységet engedhet meg magának, a bíróság a Ft-os nem vagyoni kártérítési igényt megalapozottnak találta, viszont az általános kártérítési igényt csupán részben a rendelkező résznek megfelelően, hiszen felperes rendelkezésre álló akadályozottságot igazoló bizonyítékot nem produkált, ezért ezen igényének nagyobb részét elutasította. A bíróság elutasította az alperesnek az ellentmondások feloldására indítványozott felülvéleményezési ETT álláspont beszerzésére tett indítványát is, tekintettel a fentebb hivatkozott igazságügyi orvosszakértői vélemény-kiegészítésben foglaltakra, mely szerint is, és bíróság osztotta ezen vonatkozású felperesi hivatkozást is, hogy az ÁNTSZ levelében foglaltak nem tekinthetők szakvéleménynek, - noha a megyei intézet az OMFI levél alapján a felperest a foglalkozási megbetegedés megállapításáról és nyilvántartásba vételéről tájékoztatta -, ezzel szemben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Bizottságának véleménye szakvéleménynek minősül ez pedig teljes összhangban a beszerzett igazságügyi orvosszakértői véleménnyel állapította meg korábban felperesnél 67%-os munkaképesség-csökkenés mértékét, azzal, hogy ez teljes mértékben foglalkozási eredetű megbetegedéséből ered, így az orvosszakértői véleményt, kellő indokoltsággal ellátott kiegészítésére figyelemmel megalapozottnak tekintett. A bíróság megjegyzi, hogy az alperes indítványa az ellentmondás hiányát meghaladóan azért sem helytálló, hiszen hivatkozott ugyan arra, hogy az üzemegészségi kartont becsatolja, melyben a szűrővizsgálatok eredményei feljegyzésre kerültek, utalva a korabeli egészségügyi állapotra, előadva azt is, hogy amennyiben jelentkeztek a mérgezés jelei ez esetben eltiltották a munkavállalókat az adott munkakörben történő munkavégzéstől, jelen esetben pedig felperesnél ez történt ennek következtében már 1971 után nem volt szénkéneg expozíciónak kitéve, ezt meghaladóan pedig felperes előadta, hogy az igazságügyi orvosszakértőnek az üzemorvosi kartonjainak másolatát bemutatta, ezek már így értékelésre kerültek.

7 A bíróságnak a kamatfizetésre vonatkozó rendelkezése, figyelemmel a Ptk ban foglaltakra, az Mt án alapszik. Tekintettel felperes részleges pernyertességére (77%) bíróság Pp. 81. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 32/2003. (VIII.22.) IM számú rendeletben foglaltakra, illetve figyelemmel az évi XCIII. tv.-ben, és 6/1986. (VI.26.) IM számú rendeletben foglaltakra a rendelkező rész szerint kötelezte ügyvédi munkadíj, illetve szakértői díj és eljárási illeték megfizetésére, azzal, hogy a fennmaradt szakértői díjat és eljárási illetéket az állam terhén hagyta. Tatabánya, szeptember hó 26. napján. A távollétük miatt, az aláírásukban akadályozott Keindl Gézáné és Walczné Buczkó Ilona ülnök helyett is:. Bükkösi Klára s.k. a tanács elnöke

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!.. jogtanácsos által képviselt.. (.. sz. alatti lakos) felperesnek,.. ügyvéd által képviselt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (8200 Veszprém,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 4.M.787/2004/15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság dr. Tordai Gábor előadó (Független Rendőr Szakszervezet, 1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 30. M. 4551/ 2006/ 11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Mindler József ügyvéd /címe./ felperes neve /címe./ felperesnek által képviselt a dr.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság dr. Topánka Erika szakszervezeti képviselő /Független Rendőr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20.

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Titkárság: 1032 Budapest, San Marco u. 76. Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 141. Telefon: (1)388-2387;(1)388-2388(1)388-5529; (1)454-1174;(1) 454-1136;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek -

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - 14. P. xx.xxxx/ 2011/ 24. 1 A a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - a --------Ügyvédi Iroda - dr. --------ügyvéd (------ Budapest, ------------.) által képviselt

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 22.M.2172/2005/8. A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogatanácsos (1537 Budapest, Pf. 353.) által képviselt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben