A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tatabányai Munkaügyi Bíróság Dr. Dankó Zoltán ügyvéd által képviselt XY. felperesnek Dr. Károly Mihály ügyvéd által képviselt YY. alperes ellen kártérítés iránt indított perében szeptember 26. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő Í T É L E T E T : A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek, 15 napon belül (kettőmillió) forintot nem vagyoni kártérítés címén, valamint (háromszázezer) forintot általános kártérítés címén valamint ez utóbbi összeg után augusztus 1. napjától december 31. napjáig évi 7%-os, január 1. napjától június 30. napjáig évi 6%-os, július 1. napjától december 31. napjáig évi 6,25%-os, január 1. napjától június 30. napjáig évi 8%-os, és július 1. napjától a kifizetés napjáig járó, késedelemmel érintett naptári félévet megelőző, utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot. A bíróság a felperesnek ezt meghaladó keresetét elutasítja. A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg felperesnek, 15 napon belül (százezer) forint ügyvédi munkadíjat. A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg külön felhívásra a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalának (ötvenegyezer) forint szakértői díjat és a Magyar Államnak (százharmincnyolcezer-hatszáz) forint eljárási illetéket, azzal, hogy a fennmaradt szakértői díj és illeték az állam terhén marad. Az ítélet ellen, kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon 3 példányban lehet benyújtani. Tájékoztatja a bíróság a peres feleket, hogy a Pp. 256/A.. (1) bekezdésnek b.)-d.) pontjaiban felsorolt esetekben tárgyalás tartását kérhetik, illetve közös kérelem alapján fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása kérhető.

2 I n d o k o l á s : A bíróság felperes kereseti kérelme, ennek mellékletei, személyes előadása, bizonyítási indítványa, írásbeli nyilatkozata, becsatolt iratai, alperes ellenkérelme, írásbeli nyilatkozatai, becsatolt iratai, valamint az eljárás során beszerzett igazságügyi munkavédelmi szakértői vélemény, igazságügyi orvosszakértői vélemény, és F. tanú vallomása alapján az alábbi tényállást állapította meg: A felperes január 21. napjától szeptember 16. napjáig, mint Viscos Fonóüzemi lakatos, szeptember 20. napjától április 1. napjáig mint Viscos Karbantartás ólomforrasztó, április 1-től december 31-ig, hűtőtelepi lakatos, és január 1-től október 31. napjáig az energiaszolgáltató üzemben művezető munkakörben állt alperes alkalmazásában. A.. Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság... Kirendeltsége az november 2-én kelt, /1988/3. számú határozatával felperes részére november 1. napjától kezdődően III. csoportnak ( 67%-os munkaképesség-csökkenés alapján ) megfelelő rokkantsági nyugdíjat állapított meg és folyósított. Figyelemmel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Intézetének első fokú orvosi bizottsági véleményére, mely később is 1994-ben, 1997-ben, és november 30-án is felperes munkaképesség-csökkenésének mértékét 67%- ban vélelmezte, azzal, hogy utóbbi esetben a felülvizsgálatot nem tartotta szükségesnek szeptember 20. napjától szeptember 24. napjáig a Fővárosi Szent István Kórház az OMFI Belgyógyászati Osztályán felperest kivizsgálták zárójelentés szerint, panaszainak egy részét pszichoszomatikusnak tartották, idegrendszeri károsodást nem találtak, májbetegségét toxikusnak vélték azzal, hogy az esetleges professzionális ártalomról az ANTSZ-től kapott részletes munkaanamnézis birtokában az intézet Toxikológiai Bizottsága fog véleményt alkotni. A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézete, január 25. napján kelt 33/2005. számú levelében tájékoztatta felperes háziorvosát, hogy az intézet Toxikológiai Bizottságának véleménye szerint felperes érrendszeri betegségei foglalkozási szénkéneg expozíció eredetűek és erről a bejelentést megteszik. Az Állami Népegészségügy és Tisztiorvosi Szolgálat.. Városi Intézete, a április 4. napján kelt 411-7/2005. számú iratában mérlegelve azon tényt, hogy felperes április 1-től az alperes adatszolgáltatása szerint expozíció mentes munkakörbe került áthelyezésre valamint az Országos Munkaegészségügyi Intézet február 12-én keletkezett szakvéleménye szerint ólommérgezés és széndiszulfid mérgezés kizárásra került a felperest ISZB hypertónia CS 2. diagnózisú bejelentését nem foglalkozási eredetű megbetegedésnek véleményezte. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Megyei Intézete az OMFI 1-112/ június 15. napján kelt levelében foglaltakra figyelemmel, a július 11. napján kelt /2005. számú levelében közölte felperessel, hogy érrendszeri megbetegedéseit széndiszulfid eredetű foglalkozási megbetegedésnek véleményezi, valamint a július 29. napján kelt /2005. számú levelében, hogy az OMFI 2005.július 13-ai ismételt közlése szerint az OMFI Toxikológiai Bizottsága B-22 kódszámon felperes foglalkozási megbetegedését széndiszulfid által okozott megbetegedésnek ISZB hypertóniai CS 2 elfogadta és

3 nyilvántartásba vette. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Intézetének első fokú orvosi bizottsága augusztus 26. napján felperest megvizsgálta és február 1. napjától kezdődően a megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenést teljes mértékben foglalkozási eredetű munkaképesség-csökkenésnek vélelmezte, ezért a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a október 26. napján kelt, /1988/22. számú határozatával felperes rokkantsági nyugdíjának folyósítását március 31. napjával megszüntette, tekintettel arra, hogy a /2005/03. számú határozattal április 1. napjától kezdődően felperes részére baleseti rokkantsági nyugdíj került megállapításra. A felperes keresetet nyújtott be, melyben kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére, figyelemmel foglalkozási eredetű megbetegedésére, és arra, hogy ennek következtében életkörülményeiben olyan változás állt be, mely a 34/1992 (VI.01.) AB határozatban foglaltak szerint is igényét megalapozza; korábban kedvenc időtöltése volt a kertészkedés, egészségi állapota miatt ezen időtöltéssel fel kellett hagynia; a legnagyobb lelki problémát számára az jelentette, hogy egészségi állapota miatt sclerosis mulitplex betegségben szenvedő lányát aki már elhalálozott nem tudta anyagilag segíteni, sem ápolni, ezért lelkiismeret furdalás gyötri. A felperes előadta, hogy foglalkozási megbetegedése következtében olyan kára is van, mely pontosan nem határozható meg, mint pl. a közlekedési többletköltségben megnyilvánuló kára, hiszen a tömegközlekedési eszközök igénybevétele nehézkes számára, gépkocsit vezetni nem tud, ezért amennyiben Budapestre kell utazni orvosi vizsgálatra, kezelésre, hozzátartozói segítségét kell igénybe vennie; betegsége miatt állandó gyógyszeres kezelésben részesül, mely növeli kiadásait, a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos gyógyszerköltsége Ft, ezt meghaladóan jelentős kára származik abból, hogy kórházi kezelések miatt gyakran szorul ápolásra és gondozásra, ezzel jelentős gondot, terhet okoz családjának, melyek enyhítésére esetenként kívülálló személy segítségét kell igénybe vennie; előadta továbbá, hogy korábban családi házban élt, azonban betegsége miatt ház körüli munkákat már nem tudta elvégezni, ezért a házat kénytelenek voltak eladni, mint ahogyan a tulajdonukat képező hobbikertet is, ahol a családi fogyasztásához szükséges zöldséget gyümölcsöt megtermelték. Mindezekre figyelemmel alperest, 1 millió forint összegű általános kártérítés megfizetésére és kérte kötelezni, mely vonatkozásában kamatigénye is volt. A felperes perköltség igényt is előterjesztett, az ügyvédi munkadíj összegét jogszabályban foglaltaknak megfelelően kérte megállapítani. Az alperes ellenkérelmében felperes kereseti kérelmének elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy február 12-én az Országos Munkaegészségügyi Intézet szerint felperesnél kizárható volt, az ólom intoxikációja és a szénkéneg intoxikáció a vizsgálatok alapján, ezt követően felperes alperesnél nem dolgozott semmilyen vegyi expozíciós munkakörben, az ezt követő orvosegészségügyi szervek megállapításai ellentmondásosak, erre tekintettel, valamint az eltelt 30 évre figyelemmel álláspontja szerint kizárható felperesnél foglalkozási eredetű megbetegedés; annál is inkább, hogy az alperes az egyéni védőeszközöket biztosította, az 1968-ban elkészült üzemi légtechnika, légtérben az egészségkárosító gázok, gőzök, jelenlétét csökkentette; ezért amennyiben felperes az közötti viszonylag rövid időtartamban, (de nem a közvetlen termelő területen) végzett munkája során CS2 ártalmat szenvedett volna, azt a korabeli üzemegészségügyi és ÁNTSZ vizsgálatok észlelték volna, ilyen megbetegedések azonban felperesnél nem voltak. Az alperes, az orvosegészségügyi szakvélemény közötti ellentmondás (később, figyelemmel az

4 igazságügyi orvosszakértői véleményre, ennek kiegészítésére is) indítványozta elsődlegesen, hogy a beszerzett igazságügyi orvosszakértői vélemény, részben annak szubjektív és bizonytalan megállapításai miatt kerüljön ki a bizonyítékok köréből, amennyiben erre bármi okból nem kerülne sor, úgy indítványozta az iratok felterjesztését az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz, felülvéleményezés céljából, hivatkozva a bíróság előtt, 2. M. 527/2005. szám alatt beszerzett /ETT/ISZT/2006. számú állásfoglalásra, mely foglalkozási megbetegedés és az alperesnél egy másik munkavállaló munkaköre közötti ok-okozati összefüggést nem találta hitelt érdemlő módon megállapíthatónak, ezt megalapozó korabeli bizonyítékok hiányában. Perköltség igénye is volt, az ügyvédi munkadíjat a becsatolt meghatalmazásban, foglaltak szerinti Ft + áfa, valamint esetleges tárgyalásonként Ft+ áfa összegben kérte megállapítani. A felperes keresete részben megalapozott. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. (Mt.) 174. (1) bekezdése szerint a munkáltató munkavállalónak, munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel, mely felelőssége alapján az Mt (1) bekezdése szerint meg kell fizetnie, a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, dologi kárát, sérelemmel illetve ennek elhárításával, összefüggésben felmerült, indokolt költségeit, valamint ugyan ezen szakasz (2) bekezdése szerint a munkavállalónak azt a kárát is, mely nem vagyoni kár. Az Mt (2) bekezdése szerint, ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki, a munkáltató olyan összegű általános kártérítés fizetésére köteles amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. A bíróság a bizonyítási eljárás során igazságügyi munkavédelmi szakértői vélemény beszerzését rendelte el, melyből megállapította, hogy a felperes január 21-től szeptember 16-ig az egész Viscos üzem területén tevékenykedett, melybe beletartozik a rostfonó, a szulfidálló és a savállomás is, az üzem és a műhely azonos légtérben voltak, így teljes munkaidejét szénkéneg expozícióban töltötte, mint ahogy szeptember 20-tól április 1-ig amikor is a Viscos Karbantartó üzemben ólomforrasztóként az egész Viscos üzem területén tevékenykedett, a karbantartó üzem ajtaja a Viscos fonóüzemhez kapcsolódott, a Viscos üzem területén történő szerelések során egyértelműen szénkéneg expozíció alatt állt, ezt meghaladóan 1971-től ólom és szénkéneg expozícióban nem dolgozhatott és nem is dolgozott, mivel a szolgáltató üzemben, a kazánház és turbinaházban nem volt szénkéneg expozíció. A szakértő hivatkozott arra, hogy az alperes nem tudta tartani a munkahelyen a megengedett határértékeket az egészségkárosító hatásokra vonatkozó vegyianyag-koncentráció tekintetében; figyelemmel arra, hogy a csúcskoncentráció csak napi egy órára léphető túl, az adatok pedig éves átlagot jeleznek, megállapítható, hogy alperes az év minden napján és minden órájában túllépte a határértéket, a szénkéneg koncentrációt nem tudta megengedett határérték között tartani ezzel folyamatosan megsértette az Általános Balesetelhárító és Egészségvédelmi Óvórendszabály (ÁBEO) előírásait; noha az 1968-ban elkészült üzemi légtechnikával csökkenthető volt az üzemi légtérben az egészségkárosító gázok, gőzök jelenléte, viszont alperes továbbra sem tudta tartani az üzemi légtérben a megengedett mérték alatti szénkéneg koncentrációt; noha az alperes biztosított egyéni védőeszközként légzésvédőt, gázálarcot, mely ugyan megfelelt a korabeli tudományos technikai színvonalnak, viszont nem volt alkalmas a nap 8 órás műszak alatt való folyamatos viselésre, nem voltak jó minőségűek, használatuk nehézséget okozott, és a munkát is hátráltatta emiatt a munkavállalók nem viselték.

5 Az igazságügyi munkavédelmi szakértő részéről felperes terhére munkavédelmi szabályszegés vagy mulasztás nem került megállapításra. A bíróság az eljárás során igazságügyi orvosszakértői véleményt szerzett be, elrendelve ennek kiegészítését is, mely véleményekből megállapította, hogy felperes élete során közel 7 éves időtartamra ólom- és széndiszulfid mérgezés alapos veszélyének volt kitéve, ólommérgezésre utaló egészségkárosodás nem állapítható meg, de a szénkéneg okozta heveny idegrendszeri károsodás visszamenőleg alaposan felvethető a munkavégzés illetve azt követő évtized vonatkozásában, a sorsszerűen kialakult érelmeszesedés jelentős súlyosbítása pedig a mérgezés krónikus voltát jelzi. Tehát felperesnél megállapítható széndiszulfid káros hatása által okozott foglalkozási megbetegedés és a korábban megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenésének mértéke, teljes körűen tekinthető ezen megbetegedés következményének. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítésében a szakértő rámutatott arra, hogy a széndiszulfid expozíciója okozhat rövid távú heveny mérgezési tüneteket, és hosszú távú krónikus távolhatási tüneteket is; felperes esetében a központi idegrendszerben (és nem a perifériás idegrendszerben!) okozott az aktuális méreghatásnak megfelelő tüneteket, arra bizonyíték, hogy ezek korábban is fennálltak volna nincs; ezek a hevenynek tartható tünetek az expozíció enyhülése után szép fokozatosan szanálódtak, kiürültek és az idegrendszer krónikus mérgezésének tünetei nem alakultak ki. Szakértő arra is rámutatott, hogy ezzel szemben nincs adat arról, hogy a széndiszulfid heveny érrendszeri bántalmakat okozott volna, de leírt tény, hogy az expozíció elindíthatja, de mindenképpen felgyorsítja azt az érelmeszesedéses folyamatot, mely más embernél sorsszerűen, az idős korral szokott megjelenni, felperes esetében az érelmeszesedés tüntetően korai időszakban, és súlyos formában jelentkezett, hiszen 40 éve jelei már az érelmeszesedés okozta koszorúér elzáródáson, következményes szívizom elhaláson is túl volt. Utalt a szakértő arra, hogy felperes orvosai is gondolkodtak ez irányba, egyéb megbetegedéseket vetve fel, mint cukorbetegség, májbetegség gyanúja stb., melyek azonban nem igazolódtak, a rögzített szemfenéki elváltozások sem cukorbetegség következményei voltak, hanem mikrocirkuláció megváltozásának jelei, melyet szinte bizonyító értékű leletnek tart a szakma. (Az OMFI korábbi és későbbi véleménye közötti ellentmondásra hivatkozásnál megjegyezte, hogy nem végezték el a bizonyító értékűnek tekinthető szemfenéki mikrocirkulációs vizsgálatot.) A szakértő arra is rámutatott, hogy a laboratóriumi követés az évekkel későbbi utóbbi betegségek felmérésére nem adat, felperes esetében annak idején történt megfelelő vizsgálatokkal ki lehetett volna zárni a szénkéneg-expozíciót de a közel 7 esztendős expozíciós időszak teljes körű lefedése negatív leletekkel nem lehetséges; így késői koszorúsér meszesedésben betöltött szerepe el nem vethető. Összefoglaló álláspontja szerint felperes annak idején viszonylag enyhe idegrendszeri károsodást szenvedett, mely szénkéneg hatásnak volt betudható, de a méreghatás megszűnte után fokozatosan gyógyult; a méreg érrendszerre káros hatása azonban elindított egy korai érelmeszesedéses folyamatot, mely a méreghatás megszűnte után is haladt előre, és szívinfarctushoz, műtétet igénylő koszorúér betegséghez vezetett; ezen szívproblémák voltak rokkantságának közvetlen indokai, a megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenés eredete közvetlenül szívbetegsége, szívbetegségei ok-okozati összefüggésben állnak az alperesnél betöltött munkakörök széndiszulfid ártalmával. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint felperesnél megállapított munkaképességcsökkenés csak rosszabbodhat, javulás nem prognosztizálható, ezen megbetegedése miatt szorul gyógykezelésre, gyógyszerszedésre, azonban ápolásra, gondozásra jelenleg nem; a felperes szívműtéte és szívritmus zavarai óta nem végezhet érdemi fizikai munkát, környezetében is csak

6 könnyű, erőkifejtésekről mentes, nyugodt rendezett miliőben végezhető tevékenységet engedhet meg magának. A bíróság az eljárás során tanúként hallgatta meg felperes házastársát, aki elmondta, hogy ban kötöttek házasságot, ekkor kezdődtek lényegében felperes egészségügyi problémái melyek nem javultak, csak súlyosbodtak, az életvitelét megnehezítik, emelni, fizikai munkát végezni nem tud, fáradékony, az időváltozást érzi, sok gyógyszert szedett műtét előtt is, de műtét után is, ezekre rászorul mivel állapota nem javul; előadta, hogy felperes három éve járt az OMFI-ban kivizsgáláson ott állapították meg a foglalkozási megbetegedését, mely betegsége miatt a szőlőt el kellett adni, felperes ezt már művelni nem tudta, jelenleg is gyakran van rosszul a felperes, havonta járnak kardiológiai intézetbe, hetente a háziorvoshoz. A tanú azt is megerősítette, hogy egészségi állapota miatt, felperes munkát vállalni, munkaviszonyt létesíteni nem tudott, ez is megviselte, mint ahogyan azon tény is, hogy ennek következtében beteg lányát sem tudta segíteni. A bíróság fentiek alapján felperes foglalkozási megbetegedését bizonyítottnak találta, mint ahogyan az ebből származó munkaképesség-csökkenés mértékét is. Tekintettel arra, hogy felperesnél megállapított 67%-os munkaképesség-csökkenés teljes egészében foglalkozási eredetű volt, mely rokkantságát (baleseti) eredményezte, ezen állapota várhatóan csak rosszabbodható, emiatt gyógykezelésre, gyógyszerek szedésére szorul, semmiféle érdemi fizikai munkát nem végezhet, csak könnyű erőkifejtéstől mentes nyugodt, rendezett miliőben végezhető tevékenységet engedhet meg magának, a bíróság a Ft-os nem vagyoni kártérítési igényt megalapozottnak találta, viszont az általános kártérítési igényt csupán részben a rendelkező résznek megfelelően, hiszen felperes rendelkezésre álló akadályozottságot igazoló bizonyítékot nem produkált, ezért ezen igényének nagyobb részét elutasította. A bíróság elutasította az alperesnek az ellentmondások feloldására indítványozott felülvéleményezési ETT álláspont beszerzésére tett indítványát is, tekintettel a fentebb hivatkozott igazságügyi orvosszakértői vélemény-kiegészítésben foglaltakra, mely szerint is, és bíróság osztotta ezen vonatkozású felperesi hivatkozást is, hogy az ÁNTSZ levelében foglaltak nem tekinthetők szakvéleménynek, - noha a megyei intézet az OMFI levél alapján a felperest a foglalkozási megbetegedés megállapításáról és nyilvántartásba vételéről tájékoztatta -, ezzel szemben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Bizottságának véleménye szakvéleménynek minősül ez pedig teljes összhangban a beszerzett igazságügyi orvosszakértői véleménnyel állapította meg korábban felperesnél 67%-os munkaképesség-csökkenés mértékét, azzal, hogy ez teljes mértékben foglalkozási eredetű megbetegedéséből ered, így az orvosszakértői véleményt, kellő indokoltsággal ellátott kiegészítésére figyelemmel megalapozottnak tekintett. A bíróság megjegyzi, hogy az alperes indítványa az ellentmondás hiányát meghaladóan azért sem helytálló, hiszen hivatkozott ugyan arra, hogy az üzemegészségi kartont becsatolja, melyben a szűrővizsgálatok eredményei feljegyzésre kerültek, utalva a korabeli egészségügyi állapotra, előadva azt is, hogy amennyiben jelentkeztek a mérgezés jelei ez esetben eltiltották a munkavállalókat az adott munkakörben történő munkavégzéstől, jelen esetben pedig felperesnél ez történt ennek következtében már 1971 után nem volt szénkéneg expozíciónak kitéve, ezt meghaladóan pedig felperes előadta, hogy az igazságügyi orvosszakértőnek az üzemorvosi kartonjainak másolatát bemutatta, ezek már így értékelésre kerültek.

7 A bíróságnak a kamatfizetésre vonatkozó rendelkezése, figyelemmel a Ptk ban foglaltakra, az Mt án alapszik. Tekintettel felperes részleges pernyertességére (77%) bíróság Pp. 81. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 32/2003. (VIII.22.) IM számú rendeletben foglaltakra, illetve figyelemmel az évi XCIII. tv.-ben, és 6/1986. (VI.26.) IM számú rendeletben foglaltakra a rendelkező rész szerint kötelezte ügyvédi munkadíj, illetve szakértői díj és eljárási illeték megfizetésére, azzal, hogy a fennmaradt szakértői díjat és eljárási illetéket az állam terhén hagyta. Tatabánya, szeptember hó 26. napján. A távollétük miatt, az aláírásukban akadályozott Keindl Gézáné és Walczné Buczkó Ilona ülnök helyett is:. Bükkösi Klára s.k. a tanács elnöke

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!.. jogtanácsos által képviselt.. (.. sz. alatti lakos) felperesnek,.. ügyvéd által képviselt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (8200 Veszprém,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. 3.M.956/2001/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet, 1077

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 4.M.787/2004/15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság dr. Tordai Gábor előadó (Független Rendőr Szakszervezet, 1077 Budapest, Király

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 30. M. 4551/ 2006/ 11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Mindler József ügyvéd /címe./ felperes neve /címe./ felperesnek által képviselt a dr.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Kúria. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium KÚRIAI DÖNTÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÉMAKÖRBEN

Kúria. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium KÚRIAI DÖNTÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÉMAKÖRBEN Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium KÚRIAI DÖNTÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÉMAKÖRBEN Előadó: Dr. Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettes, tanácselnök A EBH2010.2179 Az egyéni védőeszközök használatának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 10.M.2968/1999/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs Iroda Jogsegély-szolgálata

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság 3.M.668/2003/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet által képviselt (1388 Budapest, Pf.: 52.) K. B. felperesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság dr. Topánka Erika szakszervezeti képviselő /Független Rendőr

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget.

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Karsai Dániel András (1056 Budapest Nyári Pál utca 10.) ügyvéd által képviselt Transparency International Magyarország Alapítvány ( 1055 Budapest, Falk

Részletesebben

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek -

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - 14. P. xx.xxxx/ 2011/ 24. 1 A a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - a --------Ügyvédi Iroda - dr. --------ügyvéd (------ Budapest, ------------.) által képviselt

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 18.M. 529/2001/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt, B. P. I. rendű és B.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben