Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére"

Átírás

1 Éghajlatváltozás Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

2 Háttér és célok A Cognative Kft Óta végez környezet- és természetvédelem témakörében országosan reprezentatív kutatásokat ban, három hazai civil szervezet megrendelésére reprezentatív kutatást végzett az alábbi kérdések megválaszolására: Az éghajlatváltozás és hatásainak ismertsége, Az éghajlatváltozás hatásainak / következményeinek ismertsége Elvárások környezet- és természetvédelmi szervezetekkel szemben 2

3 Módszertan A kutatás személyes, otthoni kérdıíves interjúk alapján készült május 6. és 22. között zajlottak. Annak érdekében, hogy a megkérdezettek mintába kerülésére egyenlı esélyt biztosítsunk, kérdezıbiztosaink a mintába kerülı háztartásokat véletlen indulócímrıl indított szigorított véletlen séta segítségével keresték fel, országosan 110 mintavételi ponton. A háztartáson belül a megkérdezetteket véletlen kulccsal választották ki. A véletlen mintavételbıl adódó eltéréseket ún. többszempontos súlyozással korrigáltuk a KSH Népszámlálás 2001 alapján. Az eredmények max. +/- 1,9-3,1%-kal térhetnek el attól, amit akkor kaptunk volna, ha a teljes magyar lakosságot megkérdezzük. 3

4 Minta (1) KSH Súlyozatlan minta Népszámlálás 2001 Súlyozott minta N=1034 N=1034 NEM Férfi 42% 47% 47% Nı 58% 53% 53% ÉLETKOR éves 10% 17% 17% éves 19% 17% 17% éves 25% 25% 25% éves 28% 22% 22% 65 éves- 18% 18% 18% ISKOLAI VÉGZETTSÉG Általános iskola vagy kevesebb 24% 45% 45% Szakmunkásképzı intézet 28% 19% 19% Gimnázium / Szakközépiskola 34% 25% 25% Fıiskola / Egyetem 13% 11% 11% LAKHELY: RÉGIÓ Budapest és Pest megye 29% 29% 29% Észak-Magyarország 13% 12% 12% Kelet-Magyarország 14% 15% 15% Dél-Magyarország 14% 14% 14% Dél-Dunántúl 13% 13% 13% Észak-Dunántúl 18% 18% 18% LAKHELY: TELEPÜLÉSTÍPUS Budapest 18% 18% 18% Nagyváros 19% 19% 19% Kisváros 27% 28% 28% Falu 35% 35% 35% 4

5 Minta (2) Súlyozatlan minta Súlyozott minta N=1034 N=1034 TÁRSADALMI-GAZDASÁGI STÁTUSZ* Magas 11% 10% Közepesen-magas 26% 22% Közepes 33% 33% Közepesen-alacsony 20% 20% Alacsony 9% 15% HÁZTARTÁS MÉRET 1 fı 27% 26% 2 fı 32% 29% 3 fı 19% 20% 4 fı 14% 15% 5 fı vagy több 7% 9% 15 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMA 1 fı 16% 18% 2 fı 7% 7% 3 vagy több 3% 3% 98 Nincs 15 éven aluli gyermek 74% 71% FOGLALKOZÁSI STÁTUSZ Fıállású egyéni vállalkozó 5% 4% Alkalmazott teljes munkaidıben 41% 38% Alkalmazott rész munkaidıben 3% 3% Nyugdíjas 35% 32% Munkanélküli 5% 5% Tanuló 7% 13% GYES / GYED-en lévı 3% 3% Háziasszony, fıállású anya 1% 2% *A megkérdezett foglalkozása, a háztartásfı legmagasabb befejezzet iskolai végzettsége és a háztartás tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága alapján számított mutató **Gazdaságilag aktívak esetében. 5

6 Klímaváltozás / éghajlatváltozás hatásai Felmelegedés / globális felmelegedés (általában) / éghajlatváltozás Elsivatagosodás, tartós szárazságok, aszályok Évszakok összemosódása (tavasz, ısz hiánya) Természeti katasztrófák szaporodása Szélsıséges idıjárási viszonyok Sarki és magashegységi jég- és hótakaró elolvadása Az átlaghımérséklet emelkedése / nagyobb meleg, melegebb nyár Óceánok, tengerek vízszintjének megemelkedése Ózonréteg elvékonyodása / megnövekedett UV sugárzás Növény- és állatfajok kihalása Éhínség, élelmiszerhiány, vízhiány 33% 28% 21% 21% 20% 19% 14% 9% 8% 7% 4% 3% N=993 C4 Bázis: Megkérdezettek, akik hallottak már a globális felmelegedésrıl / klímaváltozásról / éghajlatváltozásról. Többválaszos kérdés. Spontán válaszadás. 6

7 Az éghajlat/klímaváltozás lehetséges következményeinek veszélyessége - I. 0% 4% 1% 0% 4% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 5% 5% 8% 6% 22% 23% 23% 27% 27% 30% Egyáltalán nem tartom veszélyesnek Kevésbé tartom veszélyesnek 73% 72% 70% 66% 63% 63% Részben veszélyesnek tartom, részben nem Elég veszélyesnek tartom Nagyon veszélyesnek tartom Éhínség, vízhiány Természeti katasztrófák szaporodása Elsivatagosodás, tartós szárazságok Szélsıséges idıjárási viszonyok Óceánok, tengerek vízszintjének megemelkedése Sarki jégtakaró elolvadása C5 Bázis: Megkérdezettek, akik hallottak már a globális felmelegedésrıl / klímaváltozásról / éghajlatváltozásról. Skálával segített válaszadás. 7

8 Az éghajlat/klímaváltozás lehetséges következményeinek veszélyessége - II. 2% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 4% 0% 8% 9% 11% 10% 10% 11% 27% 29% 28% 29% 32% 30% 61% 60% 58% 57% 56% 55% Egyáltalán nem tartom veszélyesnek Kevésbé tartom veszélyesnek Részben veszélyesnek tartom, részben nem Elég veszélyesnek tartom Nagyon veszélyesnek tartom Az energiaárak emelkednek Az átlaghımérséklet emelkedése Évszakok összemosódása Alacsonyan fekvı földterületeket tengervíz lepi el Növény- és állatfajok kihalása Új betegségek megjelenése C5 Bázis: Megkérdezettek, akik hallottak már a globális felmelegedésrıl / klímaváltozásról / éghajlatváltozásról. Skálával segített válaszadás. 8

9 Az éghajlat/klímaváltozás lehetséges következményeinek veszélyessége - III. 2% 1% 0% 3% 1% 3% 0% 2% 0% 3% 1% 1% 3% 7% 10% 10% 10% 16% 19% 18% 23% 23% 35% 36% 36% 32% 29% 31% Egyáltalán nem tartom veszélyesnek Kevésbé tartom veszélyesnek Részben veszélyesnek tartom, részben nem Elég veszélyesnek tartom 52% 42% 41% 40% 35% 31% Nagyon veszélyesnek tartom Több megbetegedés A gazdaság teljesítıképessége csökken Állatfajok vándorlása Szegények és gazdagok közötti különbségek nınek Háborús konfliktusok Új Népvándorlás / éghajlati menekültek C5 Bázis: Megkérdezettek, akik hallottak már a globális felmelegedésrıl / klímaváltozásról / éghajlatváltozásról. Skálával segített válaszadás. 9

10 Környezettudatosság megjelenése a hétköznapokban (fogyasztói szinten) Hagyományos izzók energiatakarékosra történı cseréje 57% Tartós háztartási gépek cseréjekor az energiatakarékosabb megoldás választása Elınyben részesítem a helyi elıállítású / termesztéső termék 3% feletti említések. Háztartási készülékeimet nem hagyom készenléti üzemmódban Nyílászárók (ajtó-ablak) cseréje Falak, nyílászárók szigetelése Kevesebbet főtök mint korábban Energiatakarékos főtésrendszer kialakítása Kevesebbet utazom autóval, mint korábban Olyan (új vagy használt) autót vásárolok, amelyik kevesebbet fogyaszt C6 Bázis: Minden megkérdezett. Többválaszos kérdés. Segített válaszadás. 39% 33% 33% 29% 25% 20% 14% 13% 9% 10

11 Zöld civil szervezettıl elvárt cselekedetek környezetvédelem / természetvédelem lakossági tájékoztatás/felvilágosítás határozott aktív fellépés / nagyobb érdekérvényesítés figyelemfelhívó mozgalmak / tüntetések szervezése tettek szavak helyett / támogatásokból a környezet tényleges fellépés a túlzott fakitermelés ellen / erdık védelme / fatelepítés tájékoztatás a környezetszennyezés lehetséges veszélyeirıl 15% 15% 8% 7% 6% 5% 5% 16% N=1034 5% feletti említések. Nincs olyan / nem várok semmit 5% C7a Bázis: Minden megkérdezett. Többválaszos kérdés. Spontán válaszadás. 11

12 Környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének fontossága - I. 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 7% 6% 5% 2% 2% 0% 6% 8% 20% 26% 27% 23% 27% Egyáltalán nem tartom fontosnak Kevésbé tartom fontosnak 72% 67% 67% 66% 65% Részben fontosnak tartom, részben nem Elég fontosnak tartom Nagyon fontosnak tartom Hasson a környezetszennyezı vállalatokra, hogy azok ne vagy kevésbé károsítsák környezetet C7b Bázis: Minden megkérdezett. Skálával segített válaszadás. Tájékoztassa a lakosságot az energiatakarékosság lehetıségeirıl Tájékoztassa a lakosságot a környezetés természet megóvásának lehetıségeirıl, módjairól Tájékoztatás! Tettleg is lépjen fel a környezetszennyezés ellen (szemétgyőjtések, faültetés) Hívja fel a figyelmet a környezet- és természetkárosító tevékenységekre és azok hatásaira N=

13 Környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének fontossága - II. 2% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 3% 0% 1% 8% 11% 10% 10% 11% 26% 23% 25% 26% 26% 64% 63% 63% 61% 59% Egyáltalán nem tartom fontosnak Kevésbé tartom fontosnak Részben fontosnak tartom, részben nem Elég fontosnak tartom Nagyon fontosnak tartom Mőködjön együtt a vállalatokkal és a közintézményekkel azok energiahatékonyságának növelése, CO2 kibocsátásának csökkent C7b Bázis: Minden megkérdezett. Skálával segített válaszadás. Hasson a politikusokra, hogy nagyobb támogatás illesse meg a megújuló energiákat használókat Hasson a politikusokra, hogy azok a környezet megóvása érdekében hozzanak megfelelı intézkedéseket, törvényeket Tájékoztassa a lakosságot a megújuló energiaforrásokról Mőködjön együtt nemzetközi civil szervezetekkel a klímaváltozás elleni globális fellépés érdekében N=

14 Környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének fontossága - III. 3% 2% 0% 4% 2% 0% 0% 5% 0% 7% 15% 15% 9% 10% 17% 19% 28% 29% 23% 26% Egyáltalán nem tartom fontosnak Kevésbé tartom fontosnak Részben fontosnak tartom, részben nem Elég fontosnak tartom 51% 50% 45% 38% Nagyon fontosnak tartom Szervezzen országos tájékoztató akciókörutakat C7b Bázis: Minden megkérdezett. Skálával segített válaszadás. Tartson szakmai konferenciákat, fórumokat az érintett lakosságnak A lakosság és a döntéshozók figyelmének felkeltése érdekében szervezzen tüntetéseket, demonstrációkat a környezetszennye Szervezzen (utcai) aláírásgyőjtéseket a környezet- és természetvédelmi érdekérvényesítéshez N=

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az É T E L E D A Z É L E T E D Az 2006. év végi élelmiszerbotrányok jelentősen befolyásolták a magyar lakosságot az élelmiszerkockázatok megítélése terén. Ugyanakkor a valódi kockázatok felismerésében, az

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllı Doktori (PhD) értekezés tézisei A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Készítette: Sipos Nikoletta Témavezetı:

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 8. NÉS Társadalmi vita EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata Megújuló energia felmérés 2013 A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata 1 Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék és az E.ON Hungária

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben-

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Monostori Katalin Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezetı: Janky Béla PhD Monostori Katalin Budapesti

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás

A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás Attitődök, magatartás és infrastruktúra Gulyás Emese a, Farsang Andrea b, Ujhelyi

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 Uzzoli Annamária 169 Földi Zsuzsa 170 KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 BEVEZETÉS Az utóbbi évek tapasztalatai és kutatási eredményei alapján megállapítható,

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma 569 Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma KOVÁCS ILDIKÓ KOMÁROMI NÁNDOR RÁCZ GEORGINA Kulcsszavak: társadalmi felel sségvállalás, vállalati etika, fenntartható

Részletesebben

Bankváltással kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok

Bankváltással kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok Bankváltással kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok A Millward Brown Hungary által végzett fogyasztói piackutatás összefoglaló elemzése Dátum: Megbízó: Gazdasági Versenyhivatal Kutatók: Feitel Balázs,

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

2. Mire készüljünk Magyarországon?

2. Mire készüljünk Magyarországon? 1. A Klímaváltozás Változó időjárás Természetes, hogy a Föld időjárása változik. Az elmúlt évmilliók alatt hidegebb és melegebb időszakok váltakoztak, aminek okai között egyaránt megtaláljuk bolygónk Nap

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Szekszárd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Megbízó: Szekszárd Város Önkormányzata Készítette: Öko-Eco Környezetvédelmi Bt. Szekszárd, 2010. augusztus ÖSSZEFOGLALÁS Szekszárd

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

SZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A "BRINGÁZZ A MUNKÁBA" KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERD

SZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A BRINGÁZZ A MUNKÁBA KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERD İSZI NAGYTAKARÍTÁS AUTÓMENTES NAP GUINNESS REKORD AZ ASZFALTON ZÁRUL A "BRINGÁZZ A MUNKÁBA" KÖZÖS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM BUDAPEST ZÖLDTÉRKÉPE HARC AZ ERDİKÉRT ZÖLD OLIMPIA KLÍMADAL KORMÁNYÜLÉS A VÍZ ALATT

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MINDENNAPJAINKBAN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MINDENNAPJAINKBAN Opitz Éva *, Kovács István ** KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MINDENNAPJAINKBAN Empirikus kutatási eredmények bemutatása A vállalatoknak ahhoz, hogy fenntartható fejlõdést érjenek el, három alaptõkét kell megfelelõen

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben