Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök"

Átírás

1 Budapest, 1. január 15. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET 159 BUDAPEST, PF TELEFON: TELEFAX: E MAIL: WEB: Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök 1. Bevezetés A Medián Közvélemény- és Piackutató intézet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megbízásából felmérést készített a ragadozó madarak ismertségéről, az ezeket, különösen a parlagi sasokat ért mérgezéses, kilövéses esetek ismeretéről, megítéléséről, és a hajlandóságról a személyes szerepvállalásra a madárvédelemben. A kutatás az Egyesület LIFE10NAT/HU/ A parlagi sas védelme Magyarországon című LIFE+Nature program keretében folyó kommunikáció támogatása, illetve hatékonyságának mérése érdekében készült. Az adatgyűjtés omnibusz-adatfelvétel keretében készül az ország felnőtt népességét reprezentáló 10 fős minta személyes megkérdezése révén, strukturált kérdőívvel, a válaszadók lakásán, 12 novemberében. 1

2 2. Ragadozó madarak ismertsége Amikor itthon élő ragadozó madarakra gondolnak az emberek, elsősorban els első a sas jut az eszükbe: több mint kétszer annyian említik ezeket, mint a sólymot vagy a héját, és csaknem négyszer annyian, mint a vércsét. Az emberek általában ltalában nem konkrét fajokat neveznek meg, a spontán említéseket tekintve a sorban csak ötödik réti sas a legismertebb faj, egyben az egyetlen, amely megelőz megel gyűjtőkategóriát ű őkategóriát, az ezen a szinten legkevésbé ismert ert ölyveket. ölyve Összességében (a spontán és a segített ismertséget együtt nézve) a réti sast csupán a sasok sasok általában előzik meg. A fajok közül a második legismertebb a parlagi sas: sa bár spontán csupán a válaszadók 8 százaléka említette (alig többen mint a kerecsensólymot vagy az egerészölyvet),, de további 2 százalék számára ismert a neve (szemben a másik két faj és 22 százalékos mutatójával). A parlagi sas összességében ismertebb, mint az ölyvek, és körülbelül annyian ismerik, mint a sólymokat vagy vagy a héjákat. héjákat 1. ábra Magyarországon élő él ragadozó madarak ismertsége (százalék) sas általában 9 18 sólyom általában héja általában vércse általában 18 réti sas ölyv általában 8 kerecsensólyom egerészölyv más konkrét faj 5 4 spontán említi konkrét fajra kérdezésre említi 54 4 kék vércse parlagi sas rétihéja 11 nem említi nem ismer Arra a kérdésre, hogy melyik az a sas faj, amelyből ől Európai Unión belül Magyarországon él a legtöbb példány, a legtöbben ( százalék) a réti sast nevezték meg. A parlagi sast minden negyedik válaszadó említette, más sas faj alig fordult elő a spontán válaszokban. 2

3 2. ábra Az Európai Unióban Magyarországon a legnagyobb állományú ragadozómadarak ismertsége (százalék) réti sas parlagi sas szirti sas más konkrét sas 1 5 spontán említi 8 rákérdezésre említi nem említi nem tudja A válaszok minden bizonnyal felüljelzik a pontos ismereteket. ismereteket Egyrészt gyrészt nyilvánvaló összefüggésben vannak a fajok faj ismertségével, amely erős alapot szolgáltat a találgatásokra, másrészt mivel m az előző kérdésben a válaszadók már találkoztak a réti sas és a parlagi sas nevével, nevével ezekk felbukkanásának a válaszokban pusztán technikai tényezőkk miatt is nagy volt az esélye. Közelebb kerülünk az ismeretek reális mértékéhez, ha a kérdést a fajok faj ismertségével összefüggésben zefüggésben elemezzük. Így tekintve, a réti sast 11, a parlagi sast százalék véli a populáció súlyát tekintve magyar madárnak az Unióban.. ábra A parlagi sas és a réti sas Magyarországi állományának ismertsége az Európai Unióban (százalék) parlagi sas réti sas 11 spontán ismeri, említi ismeri, említi ismeri, említi ismeri nem említi nem ismeri

4 . Ragadozó madarak mérgezése Az emberek több mint fele hallott arról, hogy Magyarországon sok ragadozó madár, azon belül is sok parlagi sas esik szándékos emberi pusztítás áldozatául. A diplomások, az 50 évesnél idősebbek és a falun élők a leginkább tájékozottak. A területi különbségek a legnagyobbak, és ez még akkor is érvényes, ha egyik-másik régióban a viszonylag kicsi elemszám miatt nagy a mérés hibahatára. A Közép- Dunántúlon hallottak a legtöbben a mérgezésekről, és a Nyugat-Dunántúlon a legkevesebben. 4. ábra Ragadozómadár-mérgezések ismertsége (százalék) nem férfi nő éves életkor 0-9 éves 40- éves éves 5 0 éves és idősebb 1 iskolai végzettség legfeljebb szakmunkás érettségi diploma lakóhely Budapest város falu Közép-Magyarország 50 Közép-Dunántúl 4 Nyugat-Dunántúl 8 régió Dél-Dunántúl Észak-Magyarország 59 4 Észak-Alföld 55 Dél-Alföld 0 Összesen 5 4

5 A válaszadók többsége tisztában van azzal, hogy a ragadozómadár-mérgezések bűncselekménynek számítanak. Ennek az ismeretnek a tekintetében alig van különbség az egyes társadalmi csoportok között. 5. ábra Ragadozómadár-mérgezéseket mérgezéseket bűcselekménynek ismerők aránya (százalék) nem életkor iskolai végzettség lakóhely régió férfi nő éves 0-9 éves 40- éves éves 0 éves és idősebb legfeljebb szakmunkás érettségi diploma Budapest város falu Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

6 A mérgezések felelőseiként csaknem ugyanannyian gyanakszanak a vadászokra, mint a mezőgazdászokra.. ábra A ragadozómadár-mérgezések feltételezett elkövetői (százalék) mezőgazdálkodók 5 44 vadászok 4 4 háziállattartók galambászok 15 4 egyéb említi nem említi nem tudja Az emberek döntő többsége egyetért abban, hogy a ragadozómadár-mérgezéseket szankcionálni kell, csupán minden tizedik válaszadó véli úgy, hogy már tízezer forintos büntetés is túlzott lenne. Ugyanakkor csaknem négytized azoknak az aránya, akik százezer forintot is igazságosnak éreznek, (további) közel háromtized pedig a börtönbüntetést sem találná túlzottnak.. ábra Ragadozómadár-mérgezések mérgezések megfelelőnek ítélt büntetése (százalék) börtön ezer forint 10 ezer forint 10 ezer forint sem 8 nem tudja

7 4. Ragadozó madarak védelme A ragadozó madarak védelmének intézményi hátterét a válaszadók 29 százaléka egyáltalán nem ismeri, további kétötöde (9 százalék) pedig legfeljebb ráismert a felsorolt szervezetek közül egyikre-másikra.. Mindössze egyharmad (2 százalék) azok aránya, akik spontán megneveztek ebben a tekintetben kompetens szervezetet, a legtöbben a Hortobágyi Madárkórházat, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet. 8. ábra Ragadozómadarak védelmével foglalkozó szervezetek ismertsége (százalék) Hortobágyi Madárkórház Alapítvány Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Greenpeace 5 9 Nemzeti Park Igazgatóságok (Vidékfejlesztési vagy ex- 5 2 WWF Természetvédelmi Világalap egyéb szervezet spontán említi hallotta a nevét foglalkoznak nem említi nem tudja A madarak védelmének módjáról lényegesen tájékozottabbak az emberek, mint annak intézményi hátteréről. Az ezt szolgáló akciók közül a madarak téli etetése a legismertebb, de a műholdas nyomkövetést és műfészkek építését is csaknem minden második válaszadó említette. 9. ábra Madárvédelmi akciók ismertsége (százalék) madarak téli etetése biztonságos táplálékkal madarak műholdas nyomkövetése műfészkek építése mérgezett madarak gyors állatorvosi kezelése veszélyeztetett fészkek őrzése 1 rendőrségi rségi nyomozás a mérgezéses esetek felderítésére 2 mérgezett madarak és csalik megkeresése speciálisan kiképzett kutyákkal 1

8 A válaszadók a hét felsorolt madárvédelmi mód közül átlagosan an csaknem háromra mondták rá, hogy ismerik. A legfeljebb szakmunkás végzettségűek kevésbé tájékozottak, mint a képzettebbek, és a budapestiek is, mint a vidéken élők. 10. ábra Ismert madárvédelmi akciók átlagos száma nem életkor iskolai végzettség lakóhely régió férfi nő éves 0-99 éves 40- éves éves 0 éves és idősebb legfeljebb szakmunkás érettségi diploma Budapest város falu Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-DunántúlDunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen 2, 2,58 2,4 2,8 2, 2,88 2, 2,4 2,99,09 2,28 2,8 2,0 2,42 2,4 2,,00 2,8,8 2,50 2, 8

9 Ami a polgárok saját részvételét illeti, számottevően en többen (52 százalék) vannak, akik valamilyen cselekvés révén vállalnának ebben szerepet (a felmérésben a tapasztalt mérgezés bejelentése szerepelt), mint amennyien pénzzel támogatnák az ügyet (1 százalék). Abban, hogy egyáltalán tennének-e e valamit a madarak védelme érdekében, alig van különbség az egyes társadalmi csoportok között, de annál inkább a preferált eljárás tekintetében. A diplomások és a budapestiek inkább a pénzadományt részesítik előnyben, a kevésbé képzettek és a falun élők pedig a közvetlenebb részvételt. 11. ábra Ragadozó madarak védelmének módja (százalék) nem életkor iskolai végzetts ég lakóhely régió férfi nő éves 0-9 éves 40- éves éves 0 éves és idősebb legfeljebb szakmunkás érettségi diploma Budapest város falu Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen mindkettőt pénzt adna jelentené a mérgezést egyiket sem 9

10 Az (egyszeri) anyagi támogatás mértéke átlagosan 04 forint, és azokban a csoportokban (a diplomások és a budapestiek) áldoznának az átlagosnál többet erre a célra, amelyekben egyébkéntis népszerűbb volt a pénzadományozás. 12. ábra Madárvédelemre szánt egyszeri támogatás összege (azok körében, akik fordítanának erre, forint) nem életkor iskolai végzettség lakóhely régió férfi nő éves 0-99 éves 40- éves éves 0 éves és idősebb legfeljebb szakmunkás érettségi diploma Budapest város falu Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-DunántúlDunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Települési esélyegyenlőségi igényfelmérés 1

Települési esélyegyenlőségi igényfelmérés 1 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1091 Budapest tel: (1) 216-0809 Üllői út 45. info@pestesely.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0227-07, Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL2005 Csapó Gábor Koltai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Hamisítás Magyarországon 2014 Kivonat a kutatási jelentésből

Hamisítás Magyarországon 2014 Kivonat a kutatási jelentésből Hamisítás Magyarországon 2014 Kivonat a kutatási jelentésből A kutatási jelentésből kiemelt, közérdeklődésre leginkább számot tartó eredmények olvashatók ebben a kivonatban. A teljes tanulmány letölthető

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben Kutatási jelentés Készült az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából. Budapest, 2003. július

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Megvásároljam, vagy sem?

Megvásároljam, vagy sem? KUTATÁSI JELENTÉS Némethné Tömő Zsuzsanna Kovács Zsuzsanna Megvásároljam, vagy sem? Mi befolyásolja az időseket a döntésben? Bevezetés Hazánkban ma több mint 3 millió 700 ezer ember, azaz a magyar népesség

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas jeladó egy kerecsensólyomra

A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas jeladó egy kerecsensólyomra LIFE06 NAT/H/000096 A kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében Kedvezményezett: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság 3304 EGER, Sánc u. 6. A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas

Részletesebben

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Közép-európai közvélemény: Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European

Részletesebben

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Albert Fruzsina Dávid

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

A rejtett gazdaság nagysága és jellemzôi

A rejtett gazdaság nagysága és jellemzôi Tanulmányok A rejtett gazdaság nagysága és jellemzôi PhD, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaságés Társadalomstratégiai Kutató Intézet igazgatója E-mail: pal.belyo@ecostat.hu A tanulmány a ECOSTAT Gazdaságelemző

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, SZOCIÁLIS, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Tartalom Rövid összefoglaló...3 Bevezetés...7 Szociális-gazdasági státusz

Részletesebben

Kommentek megítélése. Elemzés

Kommentek megítélése. Elemzés Kommentek megítélése Elemzés 2012 Kommentek jelentősége Komment kifejezés ismertsége A kommentek, a kommentelés megkerülhetetlen jelensége a világhálónak: a rendszeresen internetezők döntő többsége, 82,2

Részletesebben