B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) Mobil: Fax(ok) -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -"

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) Mobil: Fax(ok) - (ek) Állampolgárság Magyar Születési dátum Neme férfi Szakmai tapasztalat 2000 professor emeritus Miskolci Egyetem : egyetemi tanár : egyetemi docens : adjunktus : egyetemi tanársegéd : rektor Miskolci Egyetem : rektorhelyettes Miskolci Egyetem : dékán Kohmérnöki Kar : intézetigazgat Metallurgiai Intézet : tanszékvezető Vaskohászati Tanszék : üzemmérnök - DIMÁVAG Tanulmányok : Műszaki tudományok doktora (DSc.) : Műszaki tudományok kandidátusa (CSc.) : Egyetemi doktor (Dr.Univ.) : Okleveles vaskohmérnök : Gimnáziumi érettségi Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) oldal 1/13- Vezeték és

2 Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Eurpai szint (*)?? Társas készségek és kompetenciák Hallás utáni értés önáll B2 nyelvhasznál B2 Alapszintű B1 nyelvhasznál B1 Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd önáll nyelvhasznál Alapszintű nyelvhasznál önáll B2 nyelvhasznál B2 Alapszintű B1 nyelvhasznál B1 (*) Közös Eurpai Referenciakeret (KER) szintjei önáll nyelvhasznál B2 Alapszintű nyelvhasznál B1 önáll nyelvhasznál Alapszintű nyelvhasznál Együttműködésen, megvitatásokon alapul irányítási multikulturális intézményeknek, nagy létszámú konferenciák, megbeszélések kiállítások és más csapatmunkák irányítása, levezetése. Szervezési készségek és kompetenciák Műszaki készségek és kompetenciák Számítgép-felhasználi készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő informácik Bonyolult rendszerek, szervezetek létrehozása, működtetése és a fő célkitűzések meghatározásának képessége, készsége. Gyakorlati működtetése és szervizelése különböző háztartási és kerti gépeknek, felszereléseknek és berendezéseknek, különös tekintettel a fábl készült vagy vízvezetékek szerelvényekre. Alapfokú számítgép-felhasználási képesség főleg, a levelezés videotelefonálási internet-informáci területein. B típusú Kitüntetések: Gábor Dénes díj Munkaérdemrend bronzfokozata Orosz Természettudományi Akadémia tagja Miskolci Egyetem Pro Universitate kitüntetése Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (Doctorem Honoris Causa) Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje Magyar Mérnöki Kamara Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag ISD Dunaferr Zrt - főtanácsosa Publikácis jegyzék I. Könyvek és egyetemi jegyzetek Farkas Ott: (A Vaskohászati Kézikönyv, 895 old. Szerkesztő Óvári Antal. Műszaki Könyvkiad, Budapest, 1985), A nyersvasmetallurgia alapjai (pp ) ek és a nagyolvaszt elegyének agglomerálása (pp. 96- k a nagyolvasztban (pp ) metallurgiai fo-lyamatai (pp és energiagazdasága (pp Vasszivacsgyártás (pp ) című fejezetei. Farkas Ott: Nyersvasmetallurgia. Tankönyv. Tankönyvkiad, Budapest, (485 old.) Farkas Ott: Ferroötvözetek gyártása. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiad, Budapest, (97 old.) oldal 2/13- Vezeték és

3 Simon Sándor, Farkas Ott: Vas- és fémkohászattan I. Egyetemi jegyzet Tankönyvki-ad, Budapest, (199 old.) Farkas Ott: Nyersvasgyártás. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiad Budapest, (486 old.) Farkas Ott: Nyersvaskohászattan I. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiad, Budapest, (263 old.) Farkas Ott: Nyersvaskohászattan II. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiad, Budapest, (312 old.) Farkas Ott: Vasmetallurgia. Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem pp.300. Farkas Ott: A vasmetallurgia új eljárásai. Egyetemi jegyzet, Miskolci egyetem pp II. Disszertácik Farkas Ott: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztsalakok összetételének kialakítására. Egyetemi doktori értekezés. Miskolc, (67 old.) Farkas Ott: A nyersvas kéntelenítési folyamatának reakci-kinetikai vizsgálata és az optimális tulajdonságú nagyolvasztsalakok összetételének kialakítása. Kan-didátusi értekezés. Miskolc, (180 old.) Farkas Ott: A gáz kémiai kihasználásának törvényszerűségei a nagyolvasztkban. Akadémiai doktori értekezés (202 old.) III. Szakmai (és kapcsold) cikkek Farkas Ott: Nedvesített fúvszél használata a nagyolvasztban. NME Közleményei II. kötet. Miskolc, 1958, pp Farkas Ott: A gőzbefúvás metallurgiai és gazdasági hatása a nagyolvaszt üzemére. I. rész. Kohászati Lapok, 1958., I., pp Farkas Ott: Összefüggés nedvesített fúvszéllel működő nagyolvasztban az oxidáci-s öv nagyságára hat tényezők között. Kohászati Lapok, , 2.-3., pp Farkas Ott: A gőzbefúvás metallurgiai és gazdasági hatása a nagyolvaszt üzemére. II. rész. Kohászati Lapok, 1958., 4., pp Farkas Ott: A Vaskohászattani Tanszék története. Kohászati Lapok, 1959., 12., pp Farkas Ott: Könyvismertetés. Kohászati Lapok 1961.,2., p. 95. Farkas Ott: A nagyolvasztsalak ionszerkezete. Kohászati Lapok, 1961., 11., pp Farkas Ott: A nyersvaskéntelenítési folyamat optimális feltételeinek vizsgálata ionel-mélet alapján (NME Közl. VIII.k , pp Ott Farkas: Untersuchungen zur Ausbildung der Zusammensetzung von Hochofenschlacken mit hohem Entschwefelungsvermőgen und niedriger Viskosität. Freiberger Forschungshefte B , pp Farkas Ott: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztsalakok összetételének kialakítására. A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 11. köt , pp oldal 3/13- Vezeték és

4 oldal 4/13- Vezeték és B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Farkas Ott: A MgO-, Al2O3- és BaO-tartalom hatása a nagyolvasztsalak viszkozitá-sára. Kohászati Lapok, 100. évf , 4. sz., pp Ott Farkas: Study on viscosity properties of blast furnace slags. Acta Technica Acad. Sci. Hung., 60, 1968., (1-2)., pp Ott Farkas: Zusammenhang zwischen Temperatur und Viskosität der Hochofenschlacken. NME Id. Közl. 32, 1972., pp Farkas Ott: Vizsgálatok a nagyolvaszt hőtani és redukcis viszonyainak meghatáro-zására. Társszerzőkkel. Ózdi Acél, 1974., 2., pp Farkas Ott: Indirekt redukcis viszonyok vizsgálata a nagyolvasztban. BKL Kohá-szat, 107, 1974., (7)., pp Farkas Ott: A nagyolvaszti CO-kihasználás néhány kérdése. BKL. Kohászat , 9., pp Horváth János, Farkas Ott, Sziklaváry János: Beszámol külföldi konferenciárl. BKL Kohászat 1974., 12., pp Farkas Ott: A vasszivacsgyártás (direktredukcis eljárások) helyzete és fejlődése. Óz-di Acél, 1976., (2)., pp Farkas Ott: A hidrogén kémiai kihasználása a nagyolvasztban. BKL. Kohászat , 1., pp Farkas Ott: A vízgázreakci kapcsolata a vas-oxidok hidrogénes redukcijával a nagyolvasztban. BKL. Kohászat, 110, 1977., (I)., pp Farkas Ott: A hidrogén részvétele a nagyolvaszt redukcis munkájában. BKL. Ko-hászat, 110, 1977., (2)., pp Farkas Ott: A nyersvasösszetétel állandságának feltételei. BKL. Kohászat, 110, 1977., (3-4)., pp Farkas Ott: Vas- és acélgyártásunk fejlődése a Szovjetuni adta lehetőségek felhasz-nálásának tükrében. NME Közl. II. Kohászat , pp Farkas Ott: A vasmetallurgia technolgiai és energetikai helyzete. Műszaki Tudo-mány. Akadémiai Kiad, Budapest, 1979., 58. köt., 1-4. szám., pp Farkas Ott: A NME Vaskohászattani Tanszékének nyersvaskohászati, kutatási mun-kái. NME Közleményei I. sorozat Kohászat, 21 (1975) kötet 1 füzet. Farkas Ott - Tth L. Attila - Varga István: Oxigénben dúsított fúvszél hatása a nagy-olvaszt teljesítményére. BKL. Kohászat 1980., 3-4., pp Farkas Ott - Horváth János - Zipzer Konrád: A vaskohászat energiafogyasztása és csökkentési lehetőségei. ENSZ Eurpai Gazdasági Bizottság "Vaskohászati Energetikai Szemináriumának kiadványa Bécs , 1., pp Farkas Ott: A vasmetallurgia energetikai és technolgiai helyzete. BKL. Kohászat, 1981., pp Farkas Ott: A nyersvasgyártás fajlagos kokszfogyasztásának csökkentésére szolgál hazai lehetőségek. BKL. Kohászat, 1981., 2., pp Farkas Ott: Energiatakarékossági törekvések a nyersvasgyártásban. Dunai Vasmű Műszaki Gazdasági Közleményei , 3-4., pp , továbbá BKL Ko-hászat, , pp Farkas Ott: A nyersvasmetallurgia új útjai. BKL. Kohászat, 1983., 10., pp

5 Farkas Ott, Sulcz Ferenc: A kohászati felsőoktatás jelene. "Vivat Academia" Emlék-könyv, OMBKE- OEE, Budapest 1985., pp Farkas Ott - Tth L. Attila: Kombinált fúvszél paramétereinek optimalizálása. A magyar bánya- és kohmérnökképzés megindításának 250. évfordulja c. Ju-bileumi Kohászati Konferencia Kiadványa. NME, Miskolc, nov. 4-6., A5., továbbá BKL Kohászat 1985., 6., pp Farkas Ott: A magyar kohmérnökképzés múltja, jelene, perspektivái. BKL Kohászat, 1986., 6., pp Farkas Ott: A ME 1985/86. tanév tanévzár beszéde. Miskolci Egyetem Évkönyve, Farkas Ott - Tth L. Attila: A kombinált fúvszél paramétereinek optimalizálása. BKL Kohászat, 1986., 6., pp Farkas Ott: A nyersvasgyártás távlati fejlődési irányai és a hazai fejlesztés lehetősé-gei. BKL Kohászat , pp Farkas Ott: A nagyolvasztba adagoland koksz és földgáz arányának meghatározása. BKL Kohászat , 10., pp Farkas Ott: A tanszékalapít Kerpely. Emlékülés Kerpely Antal születésének 150. évfordulja alkalmábl. Miskolc, szept NME., pp , to-vábbá BKL. Kohászat pp Farkas Ott - Réthy Károly - Farkas Kornél - Kemecsei Sándor - Csehil György: Szá-mítgépes elemzésre épülő betét és járat optimalizálás eredményei és további célkitűzései. 10. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Konf. Sifok (Balaton-széplak), IX Dunaújváros, Kiadvány, Dunai Vasmű, 1988., I., pp Farkas Ott: Koksz/szénhidrogén helyettesítési arány meghatározása a nagyolvaszt-ban. 10. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Konf. Sifok (Balatonszéplak), IX Dunaújváros, Kiadvány Dunai Vasmű, I/pp Farkas Ott - Csehil György - Tth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztban. 10. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Konf. Sifok (Balatonszéplak), IX Kiadvány Dunaújváros, Du-nai Vasmű. I/pp Ott Farkas: Determination of coke-natural gas substitution ratio in blast furnaces. Acta techn , pp Ott Farkas - Lajos Attila Tth: Determination of Optimal Quantity of Natural Gas in the Blast Furnace. Int. Congr. New Developments in Metallurgical Processing, Düsseldorf, X Verein Deuthe Eisenhüttenleute. I/p. 8. Farkas Ott - Farkas Kornél: A földgáz és olaj összetételének hatása a kiválthat kokszmennyiségre a nagyolvasztban. BKL. Kohászat, 1989., pp Farkas Ott: Kerpely Antal szobrának avatbeszéde. BKL Kohászat, 198ö. 11., pp Farkas Ott - Farkas Kornél - Réthy Károly - Kemecsei Sándor - Csehil György: Szá-mítgépes elemzésre épülő betét- és járatoptimalizálás eredményei és további célkitűzései. BKL Kohászat, 1990., 1., pp Farkas Ott - Csehil György - Tth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztban. BKL Kohászat, 1990., 4., pp Farkas Ott: Nekrolg (Simon Sándor). BKL Kohászat 1990., 6., pp oldal 5/13- Vezeték és

6 Ott Farkas, Peter Raisz: Co-operative Training of Engineers. Seventh World Conference on Cooperative Education c. konferencia Olenning Quide and Paper Synopses c. kiadványa, Hong-Kong augusztus 26-30, pp Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Márkus Lászl - Lehoczki Jzsef: A nyersvasgyártási folyamatokra hat tényezők összhangjának gyakorlati meg-jelenése. A Kohmérnöki Kar kutatási Eredményei c. konferencia kiadványa. Miskolc, június 25., pp Farkas Ott - Tth L. Attila: A nagyolvaszt egyenletes működését elősegítő medence-gáz- és kombinált fúvszél-paraméterértékek kapcsolatrendszere. A Koh-mérnöki Kar Kutatási Eredményei c. konferencia kiadványa. Miskolc, június 25., pp Farkas Ott - Kovács Zsolt - Farkas Kornél - Hamucska Antal: Kokszolásra alkalmas szenek, illetve szénelegyek metallurgiai és gazdasági értékelése. V. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia kiadványa. Balaton-széplak május , pp Farkas Ott - Tth L. Attila: Alacsony Si-tartalmú nyersvasak gyártásának metallurgiai feltételei. Metallurgiai Mérnöktovábbképző Kiadványa. DUNAFERR, Dunai Vasmű június 8-16., Dunaújváros, pp Tth L. Attila - Farkas Ott: A nyersvas Si-tartalma és az arra hat tényezők vizsgála-ta... Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, 1993., június Konferenciakiadvány, pp Ott Farkas - Lajos A. Tth - Zsolt Kovács: Matematisches modell zur Förderung der Bestimmung des Bedingungssystems des Gleichmässigen Ganges von Hochöfen. Metallurgy East-West 93. International Conference, Slovakia, High-Tatras, oktober Olympia Kosice, pp Farkas Ott - Farkas Kornél: A földgáz metallurgiai és hőtechnikai munkájának szimu-lácija a nyersvasgyártásban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konfe-rencia Balatonszéplak szept Konferenciakiadvány, pp Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Szab Jzsef - Márkus Lászl - Lehoczki Jzsef: Összefüggések a betétanyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak in-gadozása és a nyersvasminőség változása között. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia Balatonszéplak szept Konferenciakiadvány, pp Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Szab Jzsef - Márkus Lászl - Lehoczki Jzsef: Optimális földgázmennyiség meghatározására irányul vizsgálatok a nagyolvasztban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia Bala-tonszéplak szept Konferenciakiadvány, pp Farkas Ott - Kovács Zsolt - Juhász György: Folyékony acél áramlásának vizsgálata folyamatos acélöntésnél a közbenső üstben vízmodell-kísérlettel. XII. Orszá-gos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia Balatonszéplak szept Konferenciakiadvány, pp Bollobás Jzsef - Farkas Ott - Szarka Gyula: LD-acélgyártásnál a salakszegény csa-polást befolyásol körülménye hatásinak vizsgálata. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia Balatonszéplak szept Konferenciakiadvány, pp Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd, ME Évkönyv 1994/95. Farkas Ott: Determination of Coke-Natural gas Substitution Ratio in Blast Furnaces. Publications of the University of Miskolc, pp Farkas Ott - Kovács Zsolt - Tth L. Attila: Nyersvasönköltség-csökkentés elegyopti-malizálás révén. GÉP. XLVII. évf , pp továbbá MICRO-CAD Konf. ME , febr. 23. Konferenciakiadvány, Metallurgia. pp oldal 6/13- Vezeték és

7 Farkas Ott, Tth L. Attila, Kovács Zsolt: A pelletarány növelésének hatása a nagyol-vaszt működésére a nyersvasgyártás műszaki mutatira. Publications of the University of Miskolc, 1995., pp Farkas Ott: Rektori beszéd a ME Dunaújvárosi Főiskolai Kara 25 éves jubileumán. Dunaújvárosi Napl, 1995., febr. 8. Farkas Ott, Kovács Zsolt, Tth L. Attila: A nyersvasgyártás anyagbeszerzésének elő-segítése az elegyköltség optimalizálása révén. VI. Anyag- és Energiatakaré-kosság a Vaskohászatban c. konferencia kiadványa, Balatonszéplak 1995, pp Farkas Ott: A nagyolvasztkoksz reakciképességének és szilárdságának komplex vizsgálata. Kokszgyártás c. konferencia. Dunaújváros, DUNAFERR-DBK. Konferenciakiadvány , okt. 2-4., pp Farkas Ott: A pelletarány növelésének hatása a nagyolvaszt fajlagos mutatira. Mér-nöktovábbképző Konferencia Dunaújváros 1995., okt Konferencia-kiadvány, pp Farkas Ott, Tth L. Attila: 100 %-ban pellettel dolgoz nagyolvasztk munkájának vizsgálata. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros okt Konferenciakiadvány, pp Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd. ME Évkönyv 1995/96. Farkas Ott: 260 éves az Alma Materünk. Egyetemi Évkönyv 1995/1996. Miskolci Egyetem. pp Farkas Ott: A COREX- és a DIOS-eljárás összehasonlít értékelése. DUNAFERR-kiadvány. Dunaújváros pp Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd. ME Évkönyv 1996/97. Ott Farkas: Relationship between the coke reactivity index and the coke strength after reaction and their dependencies. 7th Material and Energy Saving in the Metallurgy Conference. Balatonszéplak, szept Proceeding, pp Farkas Ott: A bányászat, a kohászat és a gépipar Miskolcon című konferencia meg-nyit beszéde. Miskolc a Millecentenárium évében c. könyv 1997., 1. kötet, pp Farkas Ott: A Miskolci Egyetem mint tudományos műhely. Miskolc a Millecentenári-um évében c. könyv, Miskolc kötet, pp Ott Farkas - János Czabán - Gyula Patk: On the Hungarian Engineering Education with a Central European and European Outlook. 1st Asia-Pacific Forum on Engineering and Technology Education c. Konferencia. Melbourne, júl Konferenciakiadvány. pp Farkas Ott, Lehoczki Jzsef: Bázikus zsugorítványok kohsítási lehetőségei. Nemzet-közi Számítástechnikai Konferencia febr Miskolci Egyetem. Konferenciakiadvány, B. Metallurgia, pp Farkas Ott: A nyersvasgyártás fejlődése és új eljárásai. XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Balatonszéplak, szept Konferencia-kiadvány, pp Műszaki Gazdasági Közlemények, DUNAFERR 1998, 4., pp Farkas Ott: A nagytoroknyomás elméleti alapjai. Mérnöktovábbképző Kiadvány, DUNAFERR szept. pp Farkas Ott - Szücs Lászl - Lehoczki Jzsef: A SiO2-redukci és a salaktulajdonsá-gok kapcsolatrendszere a nagyolvasztban. Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia Kiadványa. Miskolci Egyetem febr , II. kötet, pp oldal 7/13- Vezeték és

8 oldal 8/13- Vezeték és B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Tth L. Attila - Farkas Ott: Bázikus zsugorítványok metallurgiai tulajdonságai. BKL Kohászat 1999., 6-7., pp Farkas Ott: Jubileumi Emlékezések BKL Kohászat, , pp Farkas Ott - Szücs Lászl - Lehoczki Jzsef: Mészkő-nélküli nagyolvasztelegy ko-hsítása és várhat eredményei. VIII. Anyag-, energia- és környezetgazdál-kodás a vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak szept Konferenciakiadvány I. kötet, pp Farkas Ott Szücs Lászl Lehoczki Jzsef: A nagyolvaszti medencesalak bázikus-ságának szerepe a nyersvas Si-tartalmának kialakulásában. BKL Kohászat sz. pp Farkas Ott: Simon Sándor. Magyar Tudomány pp Farkas Ott Szücs Lászl Lehoczki Jzsef Cseh Ferenc: Adagolási rendszer op-timalizálása a nagyolvasztban, a gázkihasználás fokozása érdekében. IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban c. Konferencia (Balatonszéplak, ) kiadványa I. kötet pp Farkas Ott Szücs Lászl Tth Lászl Cseh Ferenc: Az I. sz. nagyolvaszt opti-mális fúvformaátmérőjének elméleti és gyakorlati meghatározása. XIV. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia (Balatonszéplak, ) kiadványa, pp Tth L. Attila Farkas Ott: A környezetszennyezés csökkentésére irányul kutatások a vasmetallurgiában. Mechatronika, Anyagtudomány. A miskolci Egyetem Közleménye pp Farkas Ott: A DUNAFERR nyersvasgyártásának helyzete és helye a világ vaskohá-szatában DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2004/2. pp Farkas Ott: Dr.h.c. Horváth Zoltán. BKL Kohászat 2004., 5., p. 57. Farkas Ott: Kerpely Antal a tanszékalapít. BKL Kohászat 2008., 1., pp Farkas Ott: A karbonfelhasználás csökkentésére irányul törekvések a nyersvasgyár-tásban. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2008., 3., pp Farkas Ott, Tth Lászl, Cseh Ferenc, Mger Rbert, Harcsik Béla: Az ISD DUNA-FERR Zrt. II. számú nagyolvasztjában végzett kísérletek a dikoksz hatása-inak és felhasználhatságának meghatározására. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2009., 1., pp Farkas Ott, Tth Lászl, Cseh Ferenc, Mger Rbert, Harcsik Béla: A -mennyiségű dikoksz-felhasználás hatásainak kutatása lebegyénszki, illetve mihajlovszki pellet kohsítása esetén, az ISD DUNA-FERR Zrt. nagyolvasztiban. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közle-mények 2009., 1., pp Farkas Ott, Tth Lászl, Cseh Ferenc, Márkus Rbert, Harcsik Béla: A szénporbefúvás lehetőségei és várhat eredményei a forrszél-hőmérséklet növelésével elérhető hőkompenzácival, az ISD DUNAFERR Zrt. nagyol-vasztinak feltételrendeszerében. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Köz-lemények , pp Farkas Ott, Tth Lászl, Cseh Ferenc, Márkus Rbert, Harcsik Béla: A szénporbefúvás lehetőségei és várhat eredményei oxigéndúsítással elérhető égéshőmérséklet-kompenzácival, az ISD DUNAFERR Zrt. nagyolvaszt-inak feltételrendszerében. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemé-nyek , pp Farkas Ott: Horváth Zoltán mellszobrát avat beszéd. BKL Kohászat 2009., 5., pp Farkas Ott, Márkus Rbert, Grega Oszkár: Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredeti porok és más hulladékok veszélyességének megszüntetése, hasznosítási lehetősége-inek kidolgozása. XIII.

9 Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyszentmikls, március 31 - április 3. Konferencia-kiadvány, pp IV. Szakmai (és kapcsold) előadások Farkas Ott: Összefüggés a nagyolvasztsalakok szerkezete és kéntelenítőképessége között. (előadás az OMBKE zdi csoportjának Műszaki Nap c. rendezvényén Ózd, április 10. Farkas Ott: Nagyolvaszt-salakok viszkozitásviszonyai. Nehézipari Műszaki Egye-tem, Kohmérnöki Kar, Elméleti Kohászati és Képlékenyalakítási Tudomá-nyos Ülésszak. Miskolc, április Farkas Ott: Indirekt redukcis viszonyok vizsgálata a nagyolvasztban. 5. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Konf. Balatonszéplak, szeptember Farkas Ott - Simon Sándor: A hazai nyersvasgyártás és acélgyártás tudományos kér-dései a magyarszovjet műszaki-tudományos együttműködés tükrében. Ha-zánk műszaki egyetemei, főiskolái és a tudományegyetemek természettudo-mányi karai által rendezett tudományos ülésszak. Budapest, június Farkas Ott: A nyersvasösszetétel állandságának feltételei. 6. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Szeminárium. Balatonszéplak, szept Farkas Ott: Oxigénben dúsított fúvszél hatása a nagyolvaszt teljesítményére. 7. Orsz. Nyersvasgyárt Konf. Balatonszéplak, szeptember Farkas Ott: A vasmetallurgia technolgiai és energetikai helyzete. Magyar Tudomá-nyos Akadémia Közgyűlése. Budapest, május 6. Farkas Ott: A ME 1985/86. tanévének tanévzár beszéde. ME Ünnepi Nyilvános Egyetemi Tanácsülés, Farkas Ott: A kohmérnökképzés 250 éve. Emlékülés a műsz. felsőokt. kezdetének 250. évforduljára. Miskolc, szeptember 3. Farkas Ott: A nyersvasgyártás távlati fejlődési irányai és a hazai fejlesztés lehetősé-gei. 9. Orsz. Nyersvasgyárt és Acélgyárt Konf. Balatonszéplak szep-tember 4-6. Farkas Ott - Tth Lajos Attila: A kombinált fúvszél paramétereinek optimalizálása. Jub. Kohászati Konf. Miskolc, november 4-6. Farkas Ott: A kohmérnökképzés múltja, jelene és perspektívái. Jub. Kohászati Konf. Miskolc, november 4-6. Farkas Ott: A tanszékalapít Kerpely. Jubileumi emlékülés. MAB-Székház Miskolc, szeptember Ott Farkas: Bestimmung des Koks/Erdgas-Ersatzverhältnisses und der optimalen spezifischen Erdgasmenge im Hochofen. Miskolci Napok Leobenben, Leoben, szeptember Farkas Ott: A koksz/szénhidrogén helyettesítési arány meghatározása a nagyolvaszt-ban. X. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Sifok szep-tember Farkas Ott - Csehil György - Tth Lajos Attila: Optimális földgázmennyiség megha-tározása a nagyolvasztban. X. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferen-cia. Sifok, szeptember Farkas Ott - Farkas Kornél - Réthy Károly - Kemecsei Sándor - Csehil György: Szá-mítgépes elemzésre épülő betét- és járatoptimalizálás eredményei és további célkitűzései. X. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Sifok, szeptember oldal 9/13- Vezeték és

10 Ott Farkas: Calculation of mutual replacement ratios of coke, natural gas and oil in the blast furnace. Professional Conferance in University of Toronto, április 28. Farkas Ott - Farkas Kornél: A földgáz és olaj összetételének hatása a kiválthat koszmennyiségre a nagyolvasztban. 3. Anyag- és energiatakarékosság a vaskohászatban c. Konf. Balatonszéplak, május 4-6. Ott Farkas - L. Attila Tth: Determination of optimal quantity of natural gaz in the blast furnace. International Congress. New developments in metallurgical processing. Düsseldorf, okt Farkas Ott: Kerpely Antal szobrának avatbeszéde, ME Ott Farkas: Bestimmung des Koks/Öl Ersatzverhältnisses und der optimalen spezifischen Öl im Hochofen. Technische Konferenze in Montanuniversitäte Leoben, december 15. Farkas Ott: A jelen és a jövő lehetőségei a Miskolci Egyetemen. Br az acélban c. konferencia, Miskolc, május 17. Farkas Ott: A hazai kohmérnökképzés helyzet és fejlesztési feladatai. Dunaújvárosi Műszaki Napok c. konferencia. Dunaújváros, november 7-9. Farkas Ott: A Vaskohászattani Tanszék évi kutat munkája. A Miskolci Egyetem Tanszéki Tudományos Ülésszaka c. konferencia. Miskolc, május 10. Farkas Ott: Koksz/szénhidrogén helyettesítési arányok függőségei a nagyolvasztban. A Miskolci Egyetem Tanszéki Tudományos ülésszaka c. konferencia. Mis-kolc, május 10. Farkas Ott: A nagyolvasztkokszok komplex metallurgiai értékelése. IV. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak. 1991, május Farkas Ott: A posztgraduális képzés helyzete, feladatai. Kohászati Kutatások Helyze-te c. konferencia MAB-Székház, Miskolc, június Ott Farkas - Péter Raisz: CO-operative Training of Engineers. Seventh World Conference on Cooperative Education. Hong-Kong augusztus Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Márkus Lászl - Lehoczki Jzsef: A Du-nai Vasmű II. sz. nagyolvasztjának metallurgiai munkája XI. Országos Nyersvasgyárt- és Acélgyárt Konferencia. Balatonszéplak szeptem-ber Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Márkus Lászl - Lehoczki Jzsef: A nyersvasgyártási folyamatokra hat tényezők összhangjának gyakorlati meg-jelenése. Kohmérnöki Kar Kutatási Eredményei c. konferencia. Miskolc, június 25. Tth L. Attila - Farkas Ott: A nagyolvaszt egyenletes járatát elősegítő medencegáz- és kombinált fúvszéljellemzők kapcsolatrendszere. Kohmérnöki Kar Kuta-tási Eredményei c. konferencia. Miskolc, június 25. Ott Farkas: Educational and scientific activities of the University of Miskolc. Profes-sional Conference in University of Toronto, január 18. Farkas Ott - Kovács Zsolt - Farkas Kornél - Hamucska Antal: Kokszolásra alkalmas szenek illetve szénelegyek metallurgiai és gazdasági értékelése. V. Anyag- és energiatakarékosság a Vaskohászatban c. konferencia. Balatonszéplak, május Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt - Szab Jzsef - Márkus Lászl - Lehoczky Jzsef: Optimális földgázmennyiség meghatározására irányul vizsgálatok a nagyolvasztban. Országos Magyar oldal 10/13- Vezeték és

11 oldal 11/13- Vezeték és B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Bányászati és Kohászati Egyesület Du-naújvárosi Szervezetének Műszaki Napja. Dunaújváros, november 4. Ott Farkas - Lajos A. Tth - Zsolt Kovács: Matematisches modell zur Förderung der Bestimmung des Bedingungssystems des Gleichmässigen Ganges von Hochöfen. Metallurgy East-West' 93. International Conference, Slovakia, High-Tatras, oktber Farkas Ott: Vaskohászatunk helyzete. MTA Műszaki Tudományok Osztályának szakmai rendezvénye december 9. Farkas Ott - Tth L. Attila: Alacsony Si-tartalmu nyersvas gyártásának elméleti alap-jai. Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, június Tth L. Attila - Farkas Ott: A nyersvas Si-tartalma és az arra hat technolgiai ténye-zők vizsgálata... Mérnöktovábbképző Konferencia. DUNAFERR, jú-nius Bollobás Jzsef - Farkas Ott - Szarka Gyula: LD-acélgyártásnál a salakszegény csa-polást befolyásol körülmények hatásainak vizsgálata. XII. Országos Nyers-vas- és Acélgyárt Konferencia. Balatonszéplak, szeptember 7-9. Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd, ME szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Tanácsülés, ME. Farkas Ott - Farkas Kornél: Szénhidrogének metallurgiai szimulácija a nyersvas-gyártásban. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Balaton-széplak, szeptember 8-9. Farkas Ott és társai: Összefüggések a betétanyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak ingadozása és a nyersvasminőség változása között. XII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Balatonszéplak, szeptember 8-9. Farkas Ott - Tth L. Attila - Kovács Zsolt: Pellettulajdonságok-Pelletkohsítás. OMBKE Dunaújvárosi Szervezetének Műszaki Napja. Dunaújváros, oktber 20. Farkas Ott: Rektori beszéd a ME Dunaújvárosi Főiskolai Karának 25 éves Jubileumi Ünnepségén, febr. Farkas Ott - Kovács Zsolt - Tth L. Attila: Nyersvasönköltség-csökkentés, elegyopti-malizálás révén. Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia Miskolci Egye-tem, február 23. Farkas Ott: 260 éves az Alma Mater. Jubileumi tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem, szeptember 7-8. Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME. Tth L. Attila - Farkas Ott - Kovács Zsolt: A pelletarány növelésének hatása a nagy-olvaszt működésére, a nyersvasgyártás műszaki mutatira. Jubileumi tudo-mányos Konferencia. Miskolci Egyetem, szeptember 7-8. Farkas Ott: Az olvadékredukcis eljárások fejlődési arányai. Jubileumi Tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem, szeptember 7-8. Farkas Ott: A koksz/földgáz helyettesítési arány meghatározása. VI. Anyag- és Ener-giatakarékosság a Vaskohászatban c. Konferencia. Balatonszéplak szeptember 7-9. Kovács Zsolt - Farkas Ott - Tth L. Attila: A nyersvasgyártás alapanyag-beszerzésének elősegítése az elegyköltség optimalizálása révén. VI. Anyag- és Energiatakarékosság a Vaskohászatban. Konferencia. Balatonszéplak, szeptember 7-9. Farkas Ott: A nagyolvasztkoksz reakciképességének és szilárdságának komplex vizsgálata. Kokszgyártás c. konferencia. Dunaújváros, DUNAFERR-DBK oktber 2-4.

12 Farkas Ott - Tth L. Attila: 100 %-ban pellettel dolgoz nagyolvasztk munkájának vizsgálata. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, oktber 2-5. Farkas Ott: A pelletarány növelésének hatása a nagyolvaszt fajlagos mutatira. Mér-nöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, oktber 2-5. Ott Farkas - Gyula Patk: Present Situation and Prospective Development Trends of the Hungarian Higher Education. Conference of University of Nagaoke, Japan, május 1. Farkas Ott: Olvadékredukcis nyersvasgyárt eljárások rendszerezése és összehason-lít értékelése. Fejlesztési Konferencia, DUNAFERR, május 21. Farkas Ott: A Miskolci Egyetem mint tudományos műhely. Miskolc a Millecentenári-um évében c. konferencia. Miskolc, Farkas Ott: A bányászat, a kohászat és a gépipar Miskolcon című Konferencia meg-nyit beszéde. Miskolc Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME. Ott Farkas - János Czabán - Gyula Patk: On the Hungarian Engineering Education with a Central European and European Outlook. 1st Azia-Pacific Forum on Engineering and Technology Education c. Konferencia. Melbourne jú-lius 6-9. Farkas Ott: Rektori tanévnyit beszéd szept. Ünnepi Nyilvános Egyetemi Ta-nácsülés, ME. Farkas Ott - Lehoczki Jzsef: Bázikus zsugorítványok kohsítási lehetőségei. Nem-zetközi Számítástechnikai Konferencia február Miskolci Egye-tem, Miskolc. Farkas Ott - Tth L. Attila: A nyersvas Si-tartalmának szabályozási lehetőségei. Az MTA "Anyagtudomány '98 c. tudományos ülése. Budapest, május 13. Farkas Ott: A nyersvasgyártás fejlődése és új eljárásai. XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia. Balatonszéplak, szptember Farkas Ott: A nagytoroknyomás elméleti alapja. Mérnöktovábbképző Konferencia. Dunaújváros, szeptember Farkas Ott - Szűcs Lászl - Lehoczky Jzsef: Összefüggés a SiO2-redukci és a nagy-olvasztsalak bázikussága között. MicroCAD' 99 Konferencia, február Miskolci Egyetem, Miskolc Farkas Ott: Jubileumi emlékezések. A ME Kohmérnöki Karának Tudományos ülés-szaka. Miskolc, MAB-Székház szeptember 1-2. Tth L. Attila - Farkas Ott: Bázikus zsugorítványok metallurgiai tulajdonságai. A ME Kohmérnöki Karának Tudományos ülésszaka szeptember 1-2. Mis-kolc, MAB-Székház. Farkas Ott - Szücs Lászl - Lehoczki Jzsef: Mészkő-nélküli nagyolvasztelegy ko-hsítása és várhat eredményei. VIII. Anyag-, energia- és környezetgazdál-kodás c. konferencia. Balatonszéplak, szeptember Farkas Ott Szücs Lászl Lehoczki Jzsef: A nagyolvaszti medencesalak bázikus-ságának szerepe a nyersvas Si-tartalmának kialakulásában. A Miskolci Egye-tem Anyag- és Kohmérnöki Karának Tudományos Ülésszaka. Miskolci Egyetem, 2000 augusztus Farkas Ott: Emlékbeszéd Simon Sándorrl, a MTA levelező tagjárl. MTA Műszaki Tudományok Osztályának ülése, Bp. MTA elnöki tanácsterem, 2000 szept. 14. oldal 12/13- Vezeték és

13 Farkas Ott Szücs Lászl: Kutatási eredmények a gyakorlatban Magyar Tudomány Nagyja c. III. Konferencia. Dunaújváros, nov. 16. Farkas Ott Szücs Lászl Lehoczki Jzsef Cseh Ferenc: Adagolási rendszer op-timalizálása a nagyolvasztban, a gázkihasználás fokozása érdekében. IX. Anyag- Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban c. Konferencia. Balatonszéplak, Farkas Ott Szücs Lászl Tth Lászl Cseh Ferenc: Az I. sz. nagyolvaszt opti-mális fúvformaátmérőjének elméleti és gyakorlati meghatározása. XIV. Or-szágos Nyersvas- és Acélgyárt Konferencia (Balatonszéplak ) Tth L. Attila Farkas Ott: A környezetszennyezés csökkentésére irányul kutatások a vasmetallurgiában. MeAKKK Konf Miskolci Egyetem Farkas Ott: A DUNAFERR nyersvasgyártásának helyzete és helye a világ vaskohá-szatában. 50 éves a nyersvasgyártás Dunaújvárosban c. konferencia Farkas Ott: Búcsúbeszéd Horváth Zoltán professzor temetésén. Miskolc Farkas Ott: A nyersvasgyártás CO-emisszija. MeAKKK Konf Mis-kolci Egyetem. Farkas Ott: Korszerű vasérczsugorít eljárások a CO2-emisszi csökkentésének szol-gálatában. Előadás a DUNAFERR-ben működő vasérczsugorítmű 50 éves évforduljára rendezett szakmai ankéton. Dunaújváros Farkas Ott: A tanszékalapít Kerpely Antal. Centenáriumi emlékülés. Miskolc, Farkas Ott: A fajlagos C-fogyasztás csökkentését szolgál vasmetallurgiai technol-giai fejlesztések Országos Vas- és Acélgyárt konferencia DUNAFERR Zrt. Dunaújváros, Farkas Ott: Horváth Zoltán mellszobrának avat beszéde. ME, szeptember 25. Farkas Ott: Fejlesztési irányelvek a nyersvasgyártásban. Vaskohászati Konferencia. Miskolci Egyetem (MAB-Székház), február 26. Farkas Ott: Energiatakarékosság és CO2-emisszi csökkentés lehetőségei a vaskohmérnöki munkában. 2. Észak-magyarországi Műszaki Értelmiség Napja c. konferencia, MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, május 18. Farkas Ott, Márkus Rbert, Grega Oszkár: Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredeti porok és más hulladékok veszélyességének megszüntetése, hasznosítási lehetősége-inek kidolgozása. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyszentmikls, március 31 - április 3. oldal 13/13- Vezeték és

FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője

FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője A Miskolci Egyetem Közleménye, B sorozat, Kohászat, 36. kötet (2010) FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője LUKÁCS PÉTER MŰSZAKI

Részletesebben

FARKAS OTTÓ professzornak, a Műszaki Anyagtudományi Kar (korábban Kohómérnöki Kar) érdekében kifejtett, egykori dékáni tevékenysége

FARKAS OTTÓ professzornak, a Műszaki Anyagtudományi Kar (korábban Kohómérnöki Kar) érdekében kifejtett, egykori dékáni tevékenysége A Miskolci Egyetem Közleménye, B sorozat, Kohászat, 36. kötet (2010) FARKAS OTTÓ professzornak, a Műszaki Anyagtudományi Kar (korábban Kohómérnöki Kar) érdekében kifejtett, egykori dékáni tevékenysége

Részletesebben

VASMETALLURGIA. című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM. Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet

VASMETALLURGIA. című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM. Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet VASMETALLURGIA című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet Anyagmérnöki Szak (BSc) Fémelőállítási Szakirány Miskolc, 2013.

Részletesebben

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv erős AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK HORVÁTHJÁNOS s ZIPSZER KONRÁD A dolgozat részletesen foglalkozik a Krivojvrogi vörösv vasérc dúsítási technológiájának kialakításával, figyelembe véve a dúsítandó

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Ph.D. értekezés tézisei A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Sebő Sándor okl. kohómérnök Témavezető: Dr. Voith Márton egyetemi tanár A doktori

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

Dr. Zupkó István. **A társszerzőségi arányok a szerzők között egyenlők.

Dr. Zupkó István. **A társszerzőségi arányok a szerzők között egyenlők. Dr. Zupkó István Született: 1947. július 19-én, Szikszón (szülei: Tóth Julianna és Zupkó Ferenc) Iskolái: Móricz Zsigmond Állami Általános Iskola Szikszó (1953-1961), Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Technikum

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Füleki Péter Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel Doktori tézisek Témavezető: Dr. Adorjányi

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk DR. TÓTH JÁNOS Személyes információk Születési adatok: 1959. szeptember 10. (Gyöngyöspata) Végzettség: PhD testnevelő tanár, labdarúgó szakedző Edzői fokozat: labdarúgó szakedző MSc, UEFA Pro licensz Anyanyelv:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Munkahely: Név: Kissné Dr. Svéda Mária Leánykori név: Svéda Mária Születési hely, év: Miskolc, 1975. november 5. Anyja neve: Simkó Mária Julianna Családi állapot: férjezett

Részletesebben

MEGBÍZHATÓSÁGA KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK. csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen,

MEGBÍZHATÓSÁGA KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK. csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen, KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGA PÁSZTOR GEDEON A konverteres acélgyártás folyamatvezérlő eljárásainak csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen, ill. közvetett visszacsatolással.

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező

1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS 2015.12.01.

Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS 2015.12.01. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS FONTOS HATÁRIDŐK Előzetes jelentkezés és az egyoldalas magyar és

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 71. kötet, (2007) p. 63-74 ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem Bányászati és

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékáni tisztségére

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékáni tisztségére Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. 1 PÁLYÁZAT A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékáni tisztségére Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember

1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember 1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember (biodiverzitás, élelmiszerlánc-biztonság, népegészségügy) c. jubileumi konferencia programja Az 1841-ben alapított Magyar

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. egyhangúlag elfogadott (V. 5/2004 sz. határozat)

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. egyhangúlag elfogadott (V. 5/2004 sz. határozat) EGYESÜLETI HÍRMONDÓ Választmányi ülés, 2004. április 14. ROVATVEZETÔ: dr. Fauszt Anna Budapesten, az OMBKE Mikoviny-tanácstermében tartott ülést dr. Tolnay Lajos elnök vezette. Napirend 1. Az OMBKE 2003.

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

XIII. MÛSZAKI BIZTONSÁGI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

XIII. MÛSZAKI BIZTONSÁGI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS XIII. MÛSZAKI BIZTONSÁGI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szakmai támogatásával december 8-9. PRÉMIUM HOTEL Panoráma SIÓFOK, Beszédes József sétány 80. Rendezi: Magyar

Részletesebben

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626.

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626. Dr. M o s o n P é t e r matematikus, oktatási szakember Önéletrajz (2015. szeptember 3.) Moson Péter Sz.: Budapest, 1949. szeptember 23. Lakás: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. Telefon/fax: 36-1-2055488.

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Bálint Richárd Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 12. 24. Értesítési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

Részletesebben

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név VARGA ATTILA Cím 2131 Göd, Hernád köz 10. Magyarország, Telefon +36 20/47 87 000 Fax - E-mail varga.v.attila@gmail.com

Részletesebben

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a nano-porok kutatócsoport vezetőjének tudományos önéletrajza Dr. Kaptay György Születési idő,

Részletesebben

Hírek, események. Györgyöt a Szolgáltatás- és külkereskedelemstatisztikai. osztálya vezetőjévé nevezte ki.

Hírek, események. Györgyöt a Szolgáltatás- és külkereskedelemstatisztikai. osztálya vezetőjévé nevezte ki. 1082 Fórum személyek komplett szakmai adatbázisokhoz jussanak hozzá általa, hanem hogy az egyes állampolgárok tájékozódhassanak a közügyek intézéséről, és ezzel összefüggésben a közpénzek felhasználásáról.

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

JELLEGZETES MAGYAR EREDMÉNYEK A MŰSZAKI KUTATÁS. RENDSZERVÁLTÁS UTÁN Kolozsvár 2011. november 23. Dr. Gyenge Csaba, Kolozsvári Műszaki Egyetem

JELLEGZETES MAGYAR EREDMÉNYEK A MŰSZAKI KUTATÁS. RENDSZERVÁLTÁS UTÁN Kolozsvár 2011. november 23. Dr. Gyenge Csaba, Kolozsvári Műszaki Egyetem JELLEGZETES MAGYAR EREDMÉNYEK A MŰSZAKI KUTATÁS ÉS OKTATÁS TERÉN ERDÉLYBEN A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN Kolozsvár 2011. november 23. Dr. Gyenge Csaba, Kolozsvári Műszaki Egyetem Tartalomjegyzék I. Bevezető II.

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Publikációk jegyzéke

Publikációk jegyzéke Dr. Zergi István egyetemi adjunktus Publikációk jegyzéke ( Szakcikkek, Tanulmányok ) 1. A PTK 1072 típusú számológép használata. Tanszéki segédlet NME Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék, Miskolc, 1978.

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT Vas utcai délutánok 2015 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév Összeállította: Dr. Urbán Veronika főiskolai tanár Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 TERVEZETT PROGRAM. 2011. május 23.

International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 TERVEZETT PROGRAM. 2011. május 23. International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 A vörösiszap okozta katasztrófa elhárításának tapasztalatai a közigazgatás, a katasztrófavédelem, a tudomány, a média és a gazdaság

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PMMFK TQM KÖZPONT ÖNÉLETRAJZ NÉV: dr.szvitacs István SZÜLETÉSI IDŐ, HELY: 1949. 9. 11. Somogydöröcske NEMZETSÉG:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PMMFK TQM KÖZPONT ÖNÉLETRAJZ NÉV: dr.szvitacs István SZÜLETÉSI IDŐ, HELY: 1949. 9. 11. Somogydöröcske NEMZETSÉG: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PMMFK TQM KÖZPONT ÖNÉLETRAJZ NÉV: dr.szvitacs István SZÜLETÉSI IDŐ, HELY: 1949. 9. 11. Somogydöröcske NEMZETSÉG: magyar CSALÁDI ÁLLAPOT: házas NYELVISMERET: Orosz középfokú állami

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. RÉSZECSKE ELRENDEZŐDÉS JELLEMZÉSE AL/SIC KOMPOZITBAN Kovács Jenő - Gácsi Zoltán Abstract The mechanical properties of the ceramic particle-reinforced

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. A hazai számítástechnika-oktatás bölcsője, az MTA KKCs...37

Tartalomjegyzék. 2. A hazai számítástechnika-oktatás bölcsője, az MTA KKCs...37 Tartalomjegyzék Előszó...................................... 3 A könyv szerkezete............................... 5 A könyv megírásának körülményei........................ 12 Köszönetnyilvánítás..............................

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Anyag- és Kohómérnöki

Anyag- és Kohómérnöki Anyag és Kohómérnöki Kar KAPTAY GYÖRGY Z. BENKÔ MÁRIA TÓTH LEVENTE KÁROLY GYULA Beszámoló az Anyag és Kohómérnöki Karon történtekrôl a 000. július. és 00. október. közötti idôszakban, avagy konszolidáció

Részletesebben

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22.

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Az egykori és jelenlegi hallgatók, valamint tanáraik 2001 szeptemberében az olajmérnökképzés 50. évfordulóját ünnepelték a Miskolci

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43. Ö N É L E T R A J Z Név: Gereben Ferencné Várbíró Katalin Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben