KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat évi költségvetéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdédsében meghatározott eredeteti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2.. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. A költségvetési bevételek és kiadások e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt. 1 a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát ezer forinttal megemeli. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 3.158ezer forinttal megemeli

2 2 Egyéb működési célú központi tá- mogatás előirányzatát ezer forinttal megemeli Felhalmozási célú hitel előirányzatát forinttal megemeli Pénzmaradvány előirányzatát forinttal megemeli ezer ezer b./ 9 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát ezer forinttal megemeli. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli ezen belül: az elkülönített pénzalapoktól kapott támogatás ezer forinttal emelkedik egyéb célra kapott működési támogatások előirányzata ezer forinttal csökken. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 4,321ezer forinttal megemeli A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 490 ezer forinttal csökkenti ezer fo- Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát rinttal megemeli c./ 16 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát ezer forinttal csökkenti. Bevételen belül: ezer fo- Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát rinttal megemeli Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát ezer forinttal csökkenti A Működési bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli

3 3 A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát ezer forinttal megemeli A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát csökkenti ezer forinttal A közhatalmi bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli Az intézmény finanszírozás bevételét ezer forinttal csökkenti A finanszírozási bevételek előirányzatát ezer forinttal megemeli /2/ A személyi juttatásokat e Ft összegben fogadja el. a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél évben 56 fő teljes munkaidőben, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 13.számú melléklet szerint ezer forinttal meg- aa. 2 A személyi juttatásokat emeli. A közfoglalkoztatott létszámot emeli. 57 fő -vel meg- ab. 10 A személyi juttatásokat ezer forinttal megemeli. A közfoglalkoztatott létszámot 57 fő -vel megemeli. ac./ 17 A személyi juttatásokat csökkenti ezer forinttal b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó Ft /fő/év összegben határozza meg. c./ Az Önkormányzat és intézményei évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét. d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. e./a munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.

4 4 /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát összegben hagyja jóvá e Ft 3 a./kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát ezer forinttal megemeli. 11 b./kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát ezer forinttal megemeli. 18 c./kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát 154 ezer forinttal csökkenti /4/ A dologi kiadásokat e Ft összegben fogadja el. Ezen belül: évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához önerő biztosítására összegben fogadja el e Ft 600 e Ft 4 a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát ezer forinttal megemeli. 12 b./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát ezer forinttal megemeli. 19 c./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát ezer forinttal csökkenti. /5/ Ellátottak pénzbeli ellátása e Ft ezen belül: - Családi támogatás (gyermekvédelmi, óvodáztatási támlogatás 4200 e Ft - Betegséggel kapcsolatos ellátás (közgyógy ellátás) 400 e Ft - Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyetesítő tám., rendszeres szociális segély e Ft

5 5 - Lakhatással kapcsolatos ellátás (természetbeni lakásfenntartási támogatás e Ft - Ösztöndíj (Bursa és Arany János) 355 eft - Egyéb nem intézményi ellátás 5300 eft Ebből: Önkormányzati segély (átmeneti, felnőtt, temetési segély) 2500 e Ft Köztemetés 1050 e Ft Idősek karácsonyi csomagja 1300 e Ft Gyermekek mikulás csomagja 450 e Ft összegben fogadja el. 5 a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli ellátását ezer forinttal megemeli ezen belül: Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokat 1,499 ezer forinttal csökkenti. Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást ezer forinttal megemeli. 20 b./ Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzatát ezer forinttal csökkenti. /6/ Egyéb működési célú támogatásokat e Ft Ezen belül: KLIK-nek az iskola fenntartási támogatáshoz A Civil szervezetek támogatásárára e Ft 3280 e Ft-ot Civil szervezetek pályázhatnak 2000 e Ft összegre. A pályázati kiírás időpontjáról a Képviselő-testület dönt. Tiszaföldvári Önkormányzati tűzoltóság támogatása 1280 e Ft Általános iskolások nyári táborozását és az erdei iskolák résztvevőinek támogatását e Ft. 200 eft összegben hagyja jóvá. 6 a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását 825 e forinttal állapítja meg A civil szervezeteknek adott támogatást: 200 e forinttal megemeli 13 b./ a szociális intézmény fenntartási támogatását 731 ezer forinttal megemeli. 21 c./ Az önkormányzat az egyéb működési célú támogatásokat

6 6 /7/ A beruházási kiadások előirányzatát e Ft összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. 7 a./ A beruházási kiadások előirányzatát ezer forinttal megemeli. Ezen belül: Start téli értékteremtő: Szövőszék 2 darab Seprűkötőgép 1 darab Fa eszterga 1 darab Gyalugép 1 darab 597 e 197 e 178 e 158 e Start mintaprogram ( mg) MTZ -820 traktor 1 darab 6001 e 3 fejes eke 1 darab 749 e 500 m2 es fólia sátor 4 darab 4800 e 300-m2-es fólia sátor 1 darab 700 e Pótkocsi 1 darab 952 e Palánta nevelő asztal 248 e Fólia belső fűtés e Közcélú foglalkoztatás összesen: e Ft József Attila Művelődési ház Hangosító berendezés 563 e Ft Felhalmozási célú hitel törlesztés e Ft Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés 60 e Ft Villamos kapcsolószekrény 409 e Ft 14 b./ A beruházási kiadások előirányzatát ezer forinttal megemeli. - startmunka program eszközfejlesztése - körfűrész 280 e ft - konténer 250 e f - padkavágó, mulcsozó 600 e ft - szintező műszer 115 e ft 22 c./ A beruházási kiadások előirányzatát ezer forinttal megemeli. /8/ Elsőlakáshoz jutók részére felhalmozási célú kölcsön nyújtását összegben fogadja el. 160 eft /9/ A Polgármesteri Hivatal évi működési kiadását e Ft összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. 8 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak

7 előirányzatát megemeli - ezen belül: Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások e Ft e Ft e Ft 250 e Ft ezer forinttal 15 b/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát ezer forinttal megemeli - ezen belül: Személyi juttatások e Ft Munkáltatót terhelő járulék 284 e Ft Dologi kiadások 94 e Ft 23 c/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát ezer forinttal csökkenti. /10/ A 2014.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /11/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá. /12/ Az Önkormányzat évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 24 Az önkormányzat az intézmények finanszírozási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: Kengyeli Polgármesteri Hivatal: Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint /13/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /14/ A Kengyel Községi Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájáruulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) korm. rendelet 2. (1) bekezdése alapján a 11. számú melléklet szerint fogadja el. /15/ Kengyel Községi Önkormányzat évi gördülő tervezését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá

8 8 /16/ Az Önkormányzat és intézményei évi címrendjét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. /2/ A felhalmozási kiadások finanszírozására felhalmozási célú hitelt vehet fel. A Képviselő-testület az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. 4.. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 5.. A Képviselő-testület a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához. g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el.

9 /3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 7.. /1/ A Képviselő-testület az az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. /1/ A 2014.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: 8.. a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást, c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. /1/ A Képviselő-testület a 2014 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: 9..

10 10 a./ A Képviselő-testület a évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el A 2014.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról novemberében, valamint 2015-ben a zárszámadás készítésekor. III. fejezet HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 11.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. K e n g y e l, február 28. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Kihirdetési záradék: Kengyel, március 01. Dr. Fekete Nóra jegyző 1 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 2 Módosította a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 3 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 4 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 5 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 6 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 7 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 8 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 9 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 10 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 11 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 12 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 13 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 14 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 15 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 16 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 17 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 18 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 19 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 20 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 21 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 22 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 23 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.

11 24 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben