Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.csepregituzoltok.hu"

Átírás

1 A Csepregi Önkéntes Tőzoltó Egyesület és a Csepregi Önkormányzati Tőzoltóság alkalmi kiadványa 2 Évfolyam. 1 szám 2015/01. Felelıs szerkesztı: Kovács András Sikerült Elnéztem mindig, csodálattal telve A sisak vajon milyen embert rejt el Mi van a szemében? Harag, könny, vagy bánat Sikerült-e megmenteni minden egyes házat Mindenkit kihoztak élve vagy holtan Most kéne pihenni. Legalább gondolatban De felhangzik, a parancs- Tovább kell menni Háromszáz embernek kell még segíteni Nem tudsz semmit, csak vonulsz a szerrel Át a nagyvároson, félig könnyes szemmel A füst csípi még. Vagy emlék fojtogat, Mikor elıször láttad az égı házakat Minden helyszín kicsit félelmetes Igyekszel helyre tenni a szíved s az eszed Tudod jól, hogy számítanak rád Tőzön, füstön és romokon át Odaértek, óriási a pusztítás A tőz tomboló, csodálatos óriás Nem gondolsz semmire, csak mész a többiekkel Az égı épületbe lépsz. Sőrő füst temet el Sokáig vagy bent, semmi sem látható. Tíz perc telt el vagy egy egész örökkévaló? Hangot hallasz. Halkat. Nyöszörgıt. Elindulsz, s meglátod a lassan összeégıt. Kezedben az élete, tudod mit kell tenned Minden erıddel kifelé cipeled. Ahogy viszed, látod, hogy mosolyog Megértette, hogy nem most lesz halott. Kiértek végre. Megmentetted ıt Sorra menekülnek meg a bent lévık. A tőz is elalszik, a veszély is elmúlt Sisakod levéve Istenedhez fordulsz: Tartalomjegyzék: Tőzoltóság, Mőködés Események, statisztikák 2-5 Gazdasági mutatók 5-6 Versenyek 7-9 Rendezvények, egyéb események 9-10 Fejlesztése, célkitőzések Köszönöm a harcokat mikben megedzıdtem. Kérlek továbbra is mindig legyél velem! Köszönöm, hogy túléltem, s életet mentettem, Szívemmel, eszemmel a legjobbat tehettem. Köszönöm Istenem ezt a mai napot. Köszönöm azt, hogy tőzoltó vagyok! (Írta: Bulik Lívia)

2 Tőzoltóság bemutatása. Tőzoltóságunk tőzoltó egyesületként óta szolgálja Csepreg és környezı települések védelmét. Tőzoltóságként évtıl mőködik, saját vonulási és segítségnyújtási területtel, azaz településsel rendelkezünk. Jelenleg 8 fıállású (nem hivatásos) (ebbıl 5 fı 24 órás, 2 fı 8 órás és 1 fı parancsnoki 8 órás), 22 fı önkéntes (orvosi alkalmassági és tőzoltó végzettségő) vonulós tőzoltó, valamint az egyesületünkben 50 önkéntes (köztük tőzoltó hölgyek, asszonyok) és 25 ifjúsági tőzoltóink vannak. Felszereléseink jelenleg is egy 2006-ban újonnan beszerzett (már 9 éves) Mercedes Atego II. gépjármőfecskendı, egy 1986-ban gyártott (29 éves) IFA gépjármőfecskendı és egy 1993-ban gyártott (22 éves) Ford Transit kisbusz. Egyéb kisgépes felszereléseinkkel együtt: roncsvágó, motorfőrész, feszítı-vágó berendezés, szellıztetı ventilátor, emelıpárna, CO mérı. Tőzoltói beavatkozásaink. Események: A 2014 évben. 63 jelzést kapott tőzoltóságunk, + 4 esetben ellenırzéses beriasztás történt. Ebbıl 23 Tőzeset, 37 Mőszaki mentés, 2 Téves jelzés és 1 utólagos jelzésünk volt Vonuló szerek: Minden esetben vonult a Csepreg 1-essel tőzoltás vezetésre jogosult személy. Csepreg 1-es (Mercédes Atego AT2 4000TLF) 63 esetben, Csepreg 2-es (IFA W50 TLF) 17 esetben és Csepreg Vegyes (Ford Transit) 8 esetben avatkozott be a kárhelyeken. Vonulásban 22fı vesz részt, akik megfelelı szakmai képzettséggel, és érvényes orvosi vizsgával rendelkeznek.tőzoltásvezetésre 6 fı jogosult, gépjármővezetıink PAVI alkalmassági vizsgával (5 fı)rendelkeznek. Vonulások alkalmával a minimális létszám, a fél raj minden esetben jelen volt, de 90%-ban 6 fıvel vonultunk. A riasztott önkéntes tőzoltóink száma 596 fı volt, ez 9,5 fı/riasztás átlagnak felel meg! A riasztásra vonult állomány közül 428 fı vonult helyszínre, 168 fı készenlétben a tőzoltóságon maradt. A mentési idı 5393 percet tett ki (89 óra 18 perc) ÖNKÉNTES munka volt. A riasztási idınek, 8 perc belül, minden esetben eleget tettünk. Átlagosan 4,32 percen belül elhagytuk a szertárat. A vonulási területünkön kívülre 1 esetben riasztott minket a Vas megyei Katasztrófavédelmi Mőveletirányító Központ, amiért ellenszolgáltatást, térítést nem kértünk, pedig a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokban erre módunk lett volna.ezek az esetek az év eleji hóhelyzet miatt voltak A riasztás fokozatok alakulása: I-es fokozat 56 esetben, I.-es Kiemelt fokozat 5, III.-as Kiemelt 1 és IV.-es Kiemelt 1 (Acsádi Idısek otthona tőzjelzı) volt. Ahol a hivatásos tőzoltóság tőzoltás vezetıje átvette a mentés irányítását, ott az összhang, kommunikáció, együttmőködés megfelelı volt.

3

4

5 Továbbképzéseink: Az éves gyakorlattervben leírt helyismereti-, szerelési- és ellenırzı gyakorlatokat tartottunk Nestlé Hungária Kft-ben, Greenfield Hotel-ben, Hotel Caramell-ben, Csepregi Általános Iskolában, Napsugár Játszóparkban, UNIRIV Kft-ben és Villapark-ban. Jelen voltunk a SZHTP helyismereti foglalkozásán. Valamint a Sárvár HTP parancsnoka által tartott begyakorló és majd ellenırzı gyakorlaton a Simasági Szociális Otthonban is..a éves továbbképzési tervben leírtak alapján minden hónap utolsó péntekjén 18:00 órai kezdéssel elméleti és gyakorlati képzést volt tőzoltóságunkon. A részt vevık összlétszáma a 111 fı volt. Jelen voltunk a SZHT parancsnok "3 Keddi" kordinációs értekezletein, valamint a VMKI SZKvK értekezletein. Megjelentünk községi rendezvényeken, falunapokon, hotelekben, Bükfürdıi napokon. Gazdálkodás, pénzügyi eredmények: ÖTE gazdálkodása Bevételek áthozat elızı évrıl Önkormányzatok támogatása Vállalkozók, magánszemélyek, tagdíj Egyéb bevétel SzJA 1%-a Kamatjóváírás Pályázati bevételek Bevételek összesen összes pénzeszköz

6 Kiadások Állagmegóvás, karbantartás Eszközvásárlás Nyomtatvány, irodaszer, posta Üzemanyag Szöv. Tagdíj, versenyek Ajándékok, Reprezentáció Informatika, weblap, számítástechnika Pénzügyi szolgáltatás Szertárbıvítés Banki lekötés Egyéb költségek összesen Önkormányzati Tőzoltóság gazdálkodása:. Bevételek áthozat elızı évrıl Központi támogatás tőzvédelmi szolgáltatás Önkormányzat pályázat Kamatjóváírás Egyéb SzJA 1 % Összes bevétel Összes pénzeszköz

7 Kiadások Személyi jellegő kiadások Bér Munkaadót terhelıjárulékok Egyéb személyi jellegő kiadások élet biztosítások Dologi kiadások általános mőködési költségek gépjármővek üzemeltetése, karbantartása szertár üzemeltetés, fenntartás szakmai kiadások Egyéb kiadások Szertárbıvítés Összes kiadás Versenyek: A hagyományoknak megfelelıen, 2014-ben is részt vettünk, megyei országos tőzoltó versenyeken. Ez évben is több kategóriába neveztünk, gyermek leány-fiú, felnıtt nıi-férfi, összesen 4- csapattal. Tőzoltóink ez évben is heteken át gyakorlatoztak, fáradhatatlanul, szabadidıt nem sajnálva edzettek, készültek jó eredményt elérni, az állandó megyei rivális, és a másodpercek legyızésére évi CTIF Versenyek és eredmények. Ifjúsági leánycsapat eredményei. Szombathely, május 31. megyei verseny: I- hely Zánka június 7-8. Országos Tőzoltó Verseny, váltóversenyben II- helyezés, amely az ügyességüket, gyorsaságukat mutatja. Tőzoltó akadálypálya szerelésben VI.- helyezést, összeszedett 50- hibaponttal: vizesárokba lépés, kötési hiba, ami elvitte az esélyt az összetett dobogós helyezésrıl. Így V.- helyezést értek el, amely önmagában egy országos versenyen szép teljesítménynek értékelhetı. Baumgarten im Bezirk Mattersburg, Ausztria, Július 5. Burgenland Tartományi Tőzoltó verseny a csapat a bronzminısítési fokozatot érte el, amely szintén jó eredmény. Lukács Tifani, Kendik Vivien,Csiszár Nikolett, Barbara,Pócza Annamária Stajer Németh Klaudia,Tóth Bettina, Mészáros Martin,Horváth Júlia,Baráth Dominika

8 Ifjúsági fiúcsapat eredményei. Szombathely, május 31. megyei verseny. II- helyezés Zánka június 7-8. Országos Tőzoltó Verseny. Váltóversenyben X- helyezés, 10-hibaponttal, tőzoltó akadálypálya szerelésben IX- helyezés, szintén 10-hibaponttal, összetettben X.- helyezést értek el a szoros mezınyben, mely lehetett volna 4-5-helyezés is de hát ez a verseny.tábori olimpián I- helyezést értek el talán itt már nem volt vizsgadrukkjuk. Baumgarten im Bezirk Mattersburg Ausztria, Július 5. Burgenland Tartományi Tőzoltó verseny. Megmutatták a fiúk, mit tudnak. Ezen a versenyen ezüst fokozatú helyezést ért el csapat, ezt a szintet úgy lehet elérni, hogy elıtte szintidın belül kell teljesíteni a bronz fokozatot, majd húzni kell a kilenc munka feladat közül, és úgy kell újból végrehajtani a szerelést szint idıre. Tehát mind a kilenc munka feladatot tudni kell mindenkinek, a sok gyakorlat meghozta az eredményt. Ilyen jó teljesítményt csepregi ifjúsági csapat, de még talán megyei sem ért el eddig. Csapattagok: Lukács Nataniel,Gergye Gábor,Pájer Balázs, Kóbor Mátyás,Reichard Gábor,Pócza Valdemár, Rumi Szilveszter,Radics Gergı,Grúber Bálint,Taródi Ádám Felnıtt nıi csapat eredményei Szombathely, május 31. megyei verseny: II.- helyezést. Nem minden megyébıl volt nevezés országos versenyre ezért lehetıség volt a megyei második helyezetteknek is részt venni rajta. Külön köszönet az országos versenybizottságnak és az MTSZ nek, hogy indulhatott a két felnıtt csapat. Zánka június 7-8. Országos Tőzoltó Verseny: összetettben VIII.- helyezést értek el, lányoknál is az izgalom dominált, és még hiányzik a rutin a felnıtt kategóriában. A csapattagok: Hoós Kornélia, Gyurácz Zsóka,Antalovits Tünde,Karádi Noémi, Lukács Evelin,Kóbor Berta,Molnár Nóra, Szabó Eszter,Horváth Henrietta,Sulics Boglárka, Szombathely, május 31. megyei verseny: II.- helyezés. Zánka június 7-8. Országos Tőzoltó Verseny: összetettben X.- helyezést ért el a csapat. Még több gyakorlatozás rutinszerzés, de sajnos a szabadidı mindig kevés a verseny felkészülési idıszak egybe esik, érettségi és a felsıoktatás vizsga idıszakával. A csapat tagjai a következık voltak: Antalovits Gábor,Kóbor Bence, Kóbor Dominik,Kovács Bálint, Kovács Dániel, Oláh Márton, Horváth Bálint, mészáros János, Németh Norbert, Horváth István. Répce Kupa tőzoltó verseny Szakonyban került megrendezésre. A térség egyesületei mindig nagy szorgalommal készülnek a versenyre. A tét idén is kiélezett versenyzést produkált, hisz a felnıtt 5. férfi kupát Csepreg már 2-szor megnyerte. A stafétaszerelésben közel azonos eredményeket értek el a csapatok. Vizes szerelésünk után már a dobogós hely látszódott, Szakony kérte a motorunkat kölcsön az övüké nem volt üzembiztos, ık valamivel gyengébb szereléssel, de jobb stafétával lettek az elsık, mi a másodikak. A csapatot a következık alkották: Antalovits Gábor, Csepregi László, Horváth Zoltán, Kóbor Bence, Kovács Bálint, Kovács Dániel, Oláh Márton. Csepregi hölgyek elsık lettek kategóriájukba, nagyon jó eredménnyel. A csapattagok a következık voltak: Bartók Gabriella,Antalovits Tünde,Gyurácz Zsóka,Hoós Kornélia,Horváth Henrietta,Karádi Noémi,Molnár Nóra,Szabó Eszter

9 Csepregi fiúk elsık lettek kategóriájukba, nagyon jó eredménnyel az abszolút versenyben harmadik helyezést értek volna el a felnıttek között. Kóbor Mátyás Pócza Valdemár Radics Gergı Reichard Gábor Horváth Bálint Tájmel Ádám Taródi Ádám Rendezvények, egyéb események: Közgyőlés 2014-ben a szokásoknak megfelelıen az egyesület és köztestület összevont közgyőlésével kezdtük az évet. Erre március 8-án került sor, ami jó alkalom volt a hölgy tagok felköszöntésére is. a 2014-es közgyőlésen megtartotta éves beszámolóját az egyesület parancsnoka Horváth István, valamint a köztestület parancsnoka Németh Balázs. A 2013-as pénzügyi beszámolója után Kovács András elnök elıterjesztette a 2014-es költségvetés tervezetét, amit a közgyőlés jelenlevı tagsága el is fogadott. Közgyőlésünket megtisztelte 2014-ben Seper András tőzoltó ezredes a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Lakatár Gábor tőzoltó ırnagy a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szombathelyi kirendeltségének kirendeltség vezetıje, valamit Király Árpád Csepreg város polgármestere. Két tőzoltónk Oláh Márton és Kóbor Bence a közgyőlésen vehette át önkéntes és létesítményi parancsnoki bizonyítványát, amit elıtte tettek le sikerrel.

10 Egyesületünk tagja Kovács Gyula 60 éves szolgálati érmet vehetett át. Flórián nap A Csepregi Önkéntes Tőzoltó Egyesület és Önkormányzati Tőzoltóság tagsága a hagyományokhoz híven május 4-én ünnepi Szentmisével és ünnepi közgyőléssel emlékezett az elhunyt bajtársakra és a csepregi tőzvészek áldozataira. A Szentmise után a tőzoltó szertár elıtt megkoszorúzta a vezetıség az emléktáblát, majd ünnepi közgyőlés és kötetlen beszélgetés következett a tőzoltó szertár tanácskozó termében. Az ünnepi közgyőlésen került sor négy fiatal tőzoltó felvételére az egyesületbe, Bartók Gabriella, Horváth Bálint, Hoós Kornélia és Kóbor Berta tett esküt ezen a szép ünnepen. Nyári Tőzoltó gyermektábor. A már nagy hagyományokra visszatekintı egy hetes gyermektáborunkat ez évben is megszerveztük, és örömünkre szolgált, hogy ismételten nagy érdeklıdés kísérte. Az elızı évek magas jelenléti létszámát kissé korlátozni kellet, hiszen nagy felelısség gyermekre felügyelni. A napközis tábor keretein belül a gyermekek megismerkedtek a tőzoltóság életével, megtanulták az alapvetı tőzoltó eszközök használatát, kezelését, megismerkedtek a jelenleg rendelkezésünkre álló technikákkal, amelyek közül néhányat ki is próbálhattak. Filmvetítés keretében ismerhették meg gróf Széchenyi Ödön munkásságát. természetesen nem maradt el a kirándulás sem, a büki Napsugár játszóházban tölthettünk együtt egy napot a gyerekekkel. A záró napon Lágler József tőzoltó bajtársunk okozott meglepetést a gyermekeknek, lovas hintójával kocsikáztatta meg településünkön az összes táborlakót.

11 Szüreti felvonulás: 2014-ben is megrendezésre került Csepregen a hagyományos szüreti felvonulás, amelyen egyesületünk egy felújított kocsi fecskendıvel és korhő ruhába öltözött tőzoltókkal képviselte magát. A várost végigjárva mindenhol nagy sikert aratott a hagyományos tőzoltó raj. A bakon ülı elnök úr ezt vadászkürt hangjával jutalmazta. A felvonulás végén még egy kis bemutatót is tartottak a lelkes ıstőzoltók. Szeretlek Magyarország rendezvény: szeptember 28-án került megrendezésre a tőzoltószertárunkban a Szeretlek Magyarország pályázat rendezvénye, ahol civil szervezetek képviseltették magukat. A tőzoltóink biztosították a helyet és a vacsorát a rendezvényhez. A Farkar Sándor Egylet pedig mősorral szórakoztatta a népes közönséget. A Petıfi Sándor Mővelıdési ház pedig koordinálta a rendezvényt, amit Szent Mihály nap közelsége miatt a programban meghatározottaknak megfelelıen ırtőz gyújtásával fejezıdött be. Mikulás Tőzoltóink gyermekei és gyermek tőzoltóink egész éves munkájának megköszönése képp 2014-ben ismét meglátogatta ıket a jóságos tőzoltó mikulás, és csokoládéval, cukorkával jutalmazta ıket. A tőzoltó apukák mindenhol megvendégelték a mikulást és a krampuszait, akik teli hassal jókedvően tértek haza.

12 Disznóvágás Tőzoltóink egész éves kitartó munkáját elismerve a vezetıség 2014-ben évzáró rendezvényként hagyományos disznóvágást szervezett. A december 27-én szervezett programra hófehérbe öltözött a táj is, a hangulatot fokozva. A hideg idıt a forralt bor és a lelkes hölgyek finom ételei a töltött káposzta és a sült hús feledtette. A disznó mulatós zene és jókedvő nevetés hangjai mellett hullott darabjaira. Fejlesztések, jövıkép: évben befejezıdött az a szertár felújítási és korszerősítési folyamat, amelynek eredménye képpen teljesen megújult tőzoltó szertárunk kívül, belül egyaránt. Új nyílászárók kerültek az épületbe, teljes hıszigetelést kapott a ház, és megújult a tetıszerkezet és annak héjazata. Az épületen belül is történtek átalakítások, egy teakonyha került kialakításra, és teljesen megújult a szociális helyiség és a vizesblokk. Az udvaron megtörtént a parkosítás, térkı elemekkel tettük még szebbé környezetünket. A 2009-tıl induló felújítás, korszerősítés során az egyesület Ft.ot, a köztestület Ft-ot, összesen Ft-ot költött el. A következı évek tervei között szerepel, hogy megvalósítjuk a már régóta tervezett szertárbıvítést, és lecserélve az IFAt, korszerősítjük és majd bıvítjük a gépjármőparkot egy magasból mentı szerrel. Továbbra is fontos célkitőzésünk, hogy az épület energia ellátását és főtését megújuló energia hasznosításával érjük el. Ezen elképzelésekhez sok pénz kell, és kitartás, türelem, de azt gondoljuk, az eddigi gyakorlatnak megfelelıen végzett felelıs gazdálkodás, és a források megkeresése meghozza a várt eredményeket. Köszönettel tartozom minden tőzoltó bajtársnak az elızı évben, években végzett kiemelkedı szakmai és társadalmi tevékenységükért, köszönettel tartozom családjuknak, hogy megteremtve a biztonságot adó hátteret, engedték, hogy végezhessük önként vállalt munkánkat. Köszönet illeti meg a névtelen támogatókat, a szakmai segítıket, a Katasztrófavédelemben dolgozó szakembereket segítıkészségükért. Istennek dicsıség, egymásnak segítség! Kérjük személyi jövedelem adója 1 %-ával segítse munkánkat: Csepregi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Csepregi Önkormányzati Tőzoltóság Köszönjük! Kovács András elnök

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről VAS MEGYEI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 9700 Szombathely Ady tér 1. Web: www.vastuoszov.hu Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalom: Bevezető 2014.

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/10, 2012. június 1. Az MCSSZ helyzete o Nevelési és vezetıképzési gyakornokokat keresünk o Hárshegy igazgatója (nevelési igazgató) o Gilwell Park parancsnoka (vezetıképzési vezetı) o Cserkészház

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Kiemelten közhasznú szervezet Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról 2003-2008 Elérhetıségünk Székhely: 4400, Nyíregyháza

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben