Sürgősségi pszichiátria elmélete és gyakorlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sürgősségi pszichiátria elmélete és gyakorlata"

Átírás

1 Sürgősségi pszichiátria elmélete és gyakorlata A WHO 1992-es definíciója szerint katasztrófának (disasternek) tekinthető az a súlyos állapot, amikor ökológiailag és pszichológiailag az érintett közösség kapacitásait meghaladó elváltozás következik be. Három csoportba sorolható: 1. természeti pl. hurrikán, földrengés, árvíz 2. technológiai pl. repülőgép lezuhazás 3. agresszív emberi cselekedetek pl. terrorista támadás, tömeges áldozattal járó fegyveres támadás Az ázsiai cunamiban 2004-ben közelítőleg 228 ezer ember halt meg, Haitin 2010-ben bekövetkezett földrengés során 230 ezer ember halt meg, 300 ezer ember sérült meg és 1 millióan váltak otthontalanná.

2 A katasztrófa (catastropha) görög eredetű szó, jelentése: fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. Napjainkban főleg az ebben érdekelt nagy biztosítótársaságok adatai alapján egy földrengést, vulkánkitörést, árvizet vagy bármilyen egyéb csapást akkor minősítenek katasztrófának, ha az áldozatok száma meghaladja a húszat, vagy a kár összege a hatmillió dollárt. Ha elfogadjuk ezt a kategorizálást, akkor egy átlagos évtized alatt mintegy 1500 katasztrofális esemény történik (ez heti három katasztrófának felel meg), és ezek 95 százaléka természeti csapás. Miattuk egy évtized alatt ötvenmillió ember válik hajléktalanná. A megterhelő, váratlan élethelyzetek, mint balesetek, tömegszerencsétlenségek, árvíz, stb. áldozatainak és szemtanúinak hirtelen reakciói gyakran döbbenetet, tehetetlenséget váltanak ki a környezetükben, amelyek akár újabb veszélyforrást jelenhetnek, vagy a mentést, az ellátást is veszélyeztethetik. Ugyanezen események a további pszichés hatásokat tekintve traumatizálók lehetnek mind az áldozatok, mind a mentésben résztvevők számára, számos pszichés problémát okozhatnak, akár PTSD kialakulásának következményeivel is járhatnak.

3 A krízis a görög eredetű κρίσις, szóból eredeztethető, melynek jelentése válság vagy fordulat. A lélektani krízis fogalmával a legtöbb pszichológiai és pszichiátriai iskola foglalkozott, másmás aspektusokat kiemelve. Caplan az 1970-es évek elején egységes segítő modellben összegezte a kríziselmélet alapelveit, megalkotta a legelterjedtebb krízis-definíciót, mely szerint az egyén kénytelen a lélektani egyensúlyát veszélyeztető körülményekkel szembenézni, a probléma mindennél fontosabbá válik számára, azonban a fennálló helyzetet szokásos problémamegoldó eszközeivel sem megoldani, sem elkerülni nem tudja. A fenyegető körülmény általában kívülről érkezők, sokszor váratlanok. A krízist kiváltó események közös jellemzője: a váratlanság, a reakció érzelmileg hangsúlyos volta, a fokozott szorongás, félelemérzés, tanácstalanság, döntési bizonytalanság, beszűkült tudatállapot, pszichés egyensúlyvesztés mely érinthet csak részfunkciókat, de kiterjedhet a teljes személyiség működésre. A krízisintervenció specifikus beavatkozás, mely a krízis oldásán túl a háttértényezők felderítésével igyekszik a személyiségkorábbinál fejlettebb szintű integrációját előmozdítani. A krízishelyzet megoldásán kívül a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is cél, felkészít a hasonló, jövőbeli szituációkkal való sikeres megküzdésre.

4 A krízisintervenció alapelvei: 1. Azonnaliság. Az ilyen személyt nem lehet várólistára tenni. 2. Elkötelezettség. A segítségre szoruló megnyerése. Közös munkára kell, kötelezze magát. Aktivitást igényel a kliens részéről. 3. Egyidejű kapcsolatteremtés a kliens környezetével, a kliens életének fontos szereplőivel. A korábbi tapasztalatok azt igazolták, hogy az emberek által kivitelezett katasztrófahelyzetek sokkal több pszichés utóproblémát okoznak a sérültek ill. a halottak hozzátartozóinál mintha a katasztrófa természeti csapásból következett be. Az aljas emberi okokat nehezebben tudják lelkileg megemészteni a sérültek, ill. a sérültek hozzátartozói ben Tokióban szarin gáz terrortámadás történt az aluljáróban, melyben sokan tényleges gázmérgezést kaptak, azonban a pánikreakció során jóval nagyobb tömegnél alakultak ki olyan jellegű tünetek, amelyek

5 egyértelműen pszichés eredetűek voltak s melyet a félelem provokált, indikált. A tényleges gázmérgezésben sérültek ill. azoknál akiknél a félelem miatt alakultak ki tünetek nagy számban váltak subacut ill. krónikus szempontból is sérültekké. Elkerülhetetlen természeti csapások okozta veszteségeket mind a sérültek, mind a hozzátartozók könnyebben tudják lelkileg kezelni. sürgősségi pszichiátereknek, pszichológusoknak ezért nagyon komplex módon kell megérteni az akut lelki sérülést minden egyes személy esetén és általános elvek mezsdjén egyénre szabott akut, szubacut és krónikus ellátást kell nyújtani a betegeknek. A katasztrófa pszichiátereknek sokszor aránytalanul nagyon nagy tömeget kell ellátniuk rövid időn belül, pontosan gyorsan definiálni kell azon sérülteket, akik minél hamarabb pszichés támogatásra szorulnak. Nehezíti a feladatukat hogy sokszor együtt kell működni a többi mentőcsapattal együtt (tűzoltóság, katonaság, polgárvédelem, mentő) ill. együtt kell élni azzal a lelki teherrel hogy a katasztrófahelyzet akár ismétlődhet órákon, napokon belül is. A hatékony együttműködés az egyik legfontosabb tényezője a sikeres ellátásnak. Sürgősségi pszichiátriára a WHO guidelinest dolgozott ki, melynek összefoglalása a WHO AIMS (Assessment Instrument for Mental Health System) rendszerben került kidolgozásra ben. Ez a rendszer ismételt tömeges katasztrófák során nyert ismételt tapasztalatok és ismeretanyag által upgrade-lésre kerül.

6 Sürgősségi menedzsment legfontosabb feladatai, teendői katasztrófa esetén: 1. Koordináció integrálása 2. Preventív képzések, tréningek oktatások 3. Mentési csapatok és szervezetek kialakítása 4. Információ megosztás és képzés 5. Sürgős anyagi és menedzsment források felkutatása 6. A biztonságot nyújtó eszközök megteremtése 7. Túlélők felutatása, mentése 8. Triage, felkészítés, transzport, evakuálás 9. Túlélők menedzselése 10. Életfeltételek biztosítása átmeneti szállások során is 11. Orvosi és mentális támogatás megszervezése 12. Élelmek ill. túlélést biztosító eszközök szétosztása. Dominálóan hatalmas tömegkatasztrófák helyszínén észlelt tapasztalatokra alapul a sürgősségi pszichiátria elmélete és a tudásbázis sok helyen az akut stádiumról csak elméleti szinten tud beszélni, közvetlenül a katasztrófák helyszínére néhány órán vagy egy napon belül kevés esetben érkezik pszichiátriában jártas sürgősségi csapat. A szakmai irányelvek nagyon fontos részének tekintik a korai pszichológiai, pszichoterápiás beavatkozást, mely magába foglalja a sürgősségi prevenciót, kezelést és gyors rehabilitációt. A pszichiátriának ez az egyik leg fiatalabb ága és fejlődését dominálóan a szeptember 11-i New Yorki katasztrófa gyorsította fel, segítette elő.

7 Ahhoz hogy a sürgősségi pszichiátria egyáltalán megvalósulhasson olyan helyszínen ahol nagyon sok rászoruló van, az szükséges hogy felkészült, ebben jártas csapatok, szervezetek, szakember gárdák alakuljanak ki. A tömegkatasztrófák során észlelhető állapot egy sima pszichiáter, sima orvos számára teljesen új helyzetet idézhetnek elő. Azon szakemberek akik készenlétben állnak ilyen helyzet ellátására mindenképpen komplex módon felkészültnek kell lenniük havaria helyzetre. A sürgősségi pszichiátriai team össze tagjának testileg, szakmailag, lelkileg és mentálisan is teljes mértékben felkészült és trénenlt állapotban kell a katasztrófa helyszínre érkeznie. Fel kell készíteni őket, hogy teljesen idegen, nem megszokott környezetbe kerülhetnek, ahol a legfontosabb infrastrukturális elemek sérültek, sok esetben kórházi ill. alapvető egészségügyi ellátás, infrastruktúra sem áll rendelkezésre, a sok halott mellett nagyon sok kétségbeesett emberrel találkozhatnak, akik reakciójuk sok esetben kiszámíthatatlan. Korábbi esetleírások alapján a katasztrófa helyszínére kiérkező mentálhigiéniás szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek visszajelzése az, hogy adott válsághelyzetben tényleges segítséget tudjanak nyújtani az szükséges, hogy teljes mértékben

8 fel legyenek készülve szakmailag és mentálisan arra, hogy bizonyos helyzetekben még ők is (akár egy utórengés vagy utóáradás során vagy vegyi katasztrófa esetén) hirtelen életveszélyes helyzetekbe kerülhetnek ill. arra, hogy sok esetben a pszichés krízisintervenciót akár hosszabb ideig is nagyon rossz körülmények között étlen, szomjan kell biztosítaniuk. Sok esetben alapvető higiéniás körülmények ill. alváskörülmény sem elérhetőek számukra sem. Szintén felkészültek kell lenniük hogy akár szomatikus sérültek ellátásában is segédkezniük kell, vagy hirtelen újraélesztést is kell kivitelezniük. Abban az esetben, ha nem mentálisan és szakmailag teljesen felkészített csapat kerül ki ilyen válsághelyzetbe, akkor a civilekhez hasonlóan ők is segítőkből áldozatokká válhatnak. Sok esetben ezt borzasztóan rossz és sérült infrastruktúra mellett ismétlődő veszély, fenyegetettség tudatában kell végezniük. Erre csak a nagyon jól lelkileg és szakmailag felkészített szakemberek képesek. A sérültek, pszichésen sérültek számára is alapvetően szükséges ivóvíz egy idő után étel biztosítása és fontos, hogy néhány napon belül azért a nyugtató alvásnak is megteremtődjenek a feltételei. Fontos, hogy a katasztrófahelyzetre érkező védelmi és mentő erők a sérülteket besorolják, osztályozzák, triagét végezzenek. Ugyanígy nagyon fontos, hogy pszichés szempontból is megtörténjen a katasztrófahelyzetet átélt, pszichésen sérült személyek besorolása, triage-ja. A legtöbb amerikai államban sincs tökéletesen kidolgozott, felkészített pszichiátriai mentőcsapat. Államok között létrehozott kapcsolatrendszer nem jellemző. Különböző alapítványi és állami szervezetek jöttek létre, melyeknek a fő célja, hogy az Egyesült Államok területén vagy külső országban bekövetkező katasztrófahelyzet esetén kis számban subakut stádiumban a mentőcsapatokkal együtt sürgősségi orvosokkal együtt időnként pszichiátriai sürgősségi csapat is érkezzen a katasztrófa sújtotta területre. Még szakmai vita tárgyát képezi, hogy milyen szakembereknek és mekkora mennyiségben kell a helyszínre kiérkezni? A korábbi tapasztalatok különösen a nagy tömeges katasztrófát érintő cunami, hurrikánok, földrengések és nagy terrortámadások esetén igazolódott, hogy az akut sürgősségi ellátás nagyon sok későbbi szövődményt tud kizárni vagy megelőzni.

9 Az elmúlt néhány évben különösen a New Yorki terrortámadást követően az Egyesült Államokban növekedett azon civil és szakmai szervezetek száma, akik bevethetők nagyobb katasztrófahelyzetekben. Ezek közé tartozott pl. Kathryna hurrikán, cunami vagy a Haitin jelentkező földrengés. Jellemző, hogy az USA-ban létrejövő szervezetek főleg subacut stádiumban tudtak segítséget nyújtani, el kellett telni néhány napnak hogy mozgósítani tudták ezeket az embereket és ők a helyszínre érkezzenek. A szakirodalom ill. ezen szervezetek tapasztalata az, hogy míg a helyszínre érnek a segítők számos alapvető információnak kell hogy a birtokában legyenek. Ismerniük kell, hogy a katasztrófa előtt milyen volt az infrastruktúra (telekommunikáció, alapvető élelmiszerellátás, egészségügyi szolgálat) ill. a különböző civil, polgári és hivatalos katasztrófavédelmi szervezetek színvonala. Tisztában kell lenniük, hogy a katasztrófa során az infrastruktúra milyen mértékben károsodott, milyen egészségügyi forrásokra számíthatnak az elesettek, sérültek, mennyire megközelíthető a katasztrófa környezete, helyszíne ill. hogy az alapvető életben maradáshoz (élelem, ivóvíz, alvási lehetőségek) milyen körülmények állnak fenn. Fontosnak tartják, hogy a katasztrófavédelemben részt vevő tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrséggel ill. katonasággal kapcsolatot tudjanak teremteni ill. szerencsés hogy a helybéli lakosokkal anyanyelvi szinten vagy közösen megérthető nyelven tudjanak beszélni. Ha ezen ismeretek nem állnak rendelkezésre akkor egy jól felkészült csapat is csak sokkal kisebb effektivitással tud tényleges támogatást, pszichés segítséget nyújtani a rászorulóknak, így alapvetően szükséges hogy bármilyen katasztrófahelyzetben megjelenő csapat a kivonulás előtt hónapokkal vagy évekkel rendszeres képzéseken, kurzusokon szimulációs tréningeken vegyenek részt. Fontos, hogy a mentésben résztvevő szervezetek minél hamarabb kapjanak értesítést arról, hogy hány és milyen szakember érkezik krízisintervenciós szempontból a helyszínre. Ahhoz, hogy megakadályozzák a zavartságot, minimalizálják a frusztrációt és segítség az együttműködés hatékonyságát fontos egy jó kommunikációs rendszer, mely egyébként sokszor a

10 telekommunikációs rendszerek sérüléséből, zavarából csak részlegesen áll rendelkezésre. Tömegkatasztrófák esetén a legtöbb sérülnek, ill. sérült hozzátartozójának biztosítani kell az alapvető ivóvízet, élelmet, életben tartó gyógyszereket ill. néhány napon túl már nyugodalmas alváshoz szükséges feltételeket ill. tömeges fertőzések kivédését is meg kell oldani miközben a legtöbb esetben kaotikus körülmények állnak fenn. Pszichiátriai katasztrófahelyzetek három féle elváltozást okozhatnak: 1. Viselkedési változásokat 2. Stressz okozta változásokat 3. Pszichiátriai betegségek 1. Viselkedési változások köré csoportosíthatók azok a személyiségbeli eltérések, mely alapján a katasztrófát követően a katasztrófát átélt személyek vagy hozzátartozóik másféleképpen élik életüket a krízist követően. Jellemző hogy általában növekszik az alkoholfogyasztók száma és nagyon sokan dohányozni kezdenek. De előfordulnak pozitív személyiségváltozások is hogy ezt követően sokkal humánusabban áll sérültekhez, beteg emberekhez. 2. A stressz okozta változások közé különböző emocionális, pszichológiai reakciók ill. a kognitív funkció megváltozása tartozik A krízist átélők egy részénél túlzott aluszékonyság, zavartság, feszültség, kifejezett anxietás jelentkezhet, de pozitív változások is bekövetkezhetnek pl. spirituálisan, emocionálisan határozottabbá válnak bizonyos személyek. Szomatikus panaszok közül a fejfájás, hasi fájdalom, hányinger ill. különböző neurológiai tünetek jelenhetnek meg. Ezek lehetnek átmeneti jellegűek, de néhány esetben tartósabb szinten is fennmaradhatnak.

11 3. Pszichiátriai betegségek közé tartozik a major depresszió, poszttraumás stressz szindróma és a krónikus alkoholbetegség. Általában jellemző, hogy katasztrófakríziseket követően az öngyilkossági arány és szám növekszik, érdekes hogy háborús helyzetekben vagy háborút követően ez az arány csökkeni szokott. A kettő közötti eltérés, diszkrepancia nehezen magyarázható. Az agresszivitás idegenkezűség okozta sérülések száma is növekedhet katasztrófahelyzetek után erre jó példa hogy a Katrina hurrikán New Orleansban történő pusztítását követően gyilkosságok száma 50%-kal növekedett. Szintén jelentősen növekedett a gyermekeket ért súlyos koponyasérülések száma a következő egy évben. Ennek oka dominálóan nem pszichiátriai jellegű, hanem szociális és politikai jellegű. Korábbi tanulmányok azt igazolták, hogy a pszichózis, pszichotikus események száma is növekszik tömeges katasztrófákat követően ezt egy kínai kutatócsoport igazolta a taiwani földrengést követően. Ahhoz, hogy ezek a jellegű negatív elváltozások következmények és betegségek ne alakuljanak ki nagyon fontos, hogy a lakosság lelkileg érett legyen ahhoz, hogy egy ilyen katasztrófahelyzetet megfelelően, jól tudjon kezelni. Előnyös ha korábbi tanulmányok során megfelelő alapismeretekkel rendelkeznek hogy a speciális krízishelyzeteket hogyan lehet kezelni ill. fontos, ha ez bekövetkezik különböző mentő és támogató csapatok minél hamarabb tényleges akut segítséget nyújtsanak a katasztrófa helyszínen a sérülteknek, hozzátartozóknak. A támogatások szintjei: 1. Biztonsági támogatás 2. Fizikális támogatás

12 3. Orvosi szomatikus támogatás 4. Mentális támogatás HUSKROUA/1101/053 Ahhoz, hogy egy adott katasztrófahelyzet milyen mértékű pszichés stresszt, változást tud okozni valakinél nagy mértékben függ az adott személy pszichés sérülésre való hajlamától. Ez függ a korától, nemétől ill. az adott ország és régió társadalmi, kulturális hatásaitól. Jellemző hogy a gyermekek sokkal inkább kiszolgáltatottabbak a krízisállapotokra, kezelésüket nehezíti, hogy sok esetben tényleges félelmeiket, gondolataikat nem tudják jól elmondani ill. nagyon nagy szükségük van általában szülői vagy ismerős támogatására. Borzasztóan nehéz ezen gyerekek akut kezelése ha átélik szüleik, szeretteik vagy testvéreik halálát. Fiatal korban elszenvedett krízisállapot, tömeges katasztrófában való részvétel legtöbb esetben az egész életükre kihat, nagyon nagy számban alakul ki anxietás, súlyos depresszió, posttraumás stressz szindróma, alkoholfüggőség, agorafóbia. Ahhoz hogy ezek ne alakuljanak ki mindenképpen akut módon kezdett de krónikusan is fennálló támogatásra, szakemberek, család által történő minél jobb együttműködésre van szükség. Sok gyereknél kialakulnak különböző alvászavarok, rémálmok, társadalmi kirekesztettség, iskolai problémák, akár fiatal

13 korban is öngyilkossági kísérletek, alvászavarok és pszichés alapon kezdődő súlyos, szomatikus panaszok. Szintén vulnerábilisak az idős emberek katasztrófa helyzetben hiszen ha túl élik is a katasztrófát nehezen tudnak elmenekülni, közlekedni ill. a legtöbb esetben a víz és élelem mellett alapvető szükség van életben tartó gyógyszereikre is, amelyek sok esetben ilyenkor nem elérhetőek. A Katrina hurrikán esetén a halottak 74%-a idősebb volt mint 65 év. Szintén jellemző hogy a tömeges katasztrófahelyzet után az öngyilkosok aránya is magasabb az idősebb körében, jellemző hogy magasabb az idősebb férfiak öngyilkossági kísérlete. A nők körében is gyakrabban alakulnak ki pszichiátriai tünetek tömeges katasztrófát követően bár jelentős eltérések vannak ennek tekintetében a földrészeket figyelembe véve. Tömeges katasztrófák esetén a nőkre jellemző, hogy pszichésen súlyosabban sérülhetnek, ezen kívül sajnos kiszolgáltatottak lehetnek további testi vagy lelki támadás, sérülés szempontjából. Különböző bántalmazások, szexuális zaklatások vagy rablások áldozataivá válhatnak közvetlenül katasztrófa helyzetben vagy rövidesen azt követően. Megfigyelték hogy a különböző rasszokba tartozó nő különböző módon hajlamosak különböző pszichiátriai betegségek kialakulására. Az Egyesült Államokban bekövetkező hurrikán áldozatait vizsgálva az derült ki, hogy az amerikai állampolgár, de angolul rosszul beszélő mexikói nőknél sokkal gyakrabban alakultak ki pszichiátriai tünetek és betegségek mint az afrikai amerikaiaknál akik az angolt jól beszélték. Annak ellenére, hogy ugyanazt a katasztrófahelyzetet élték át ugyanazok a pszichés inzultusok érték őket. A férfiakhoz képest a nőknél gyakrabban alakul ki depresszió, anxietás, ill. postraumás stressz szindróma. A new yorki szeptember 11-ei terrortámadást követő fél év múlva a katasztrófahelyzetben érintett nőknél 17%-ban, míg a férfiaknál 12%-ban alakultak ki postraumás stressz szindróma tünetei. Azon személyeknél akiknél már eleve pszichiátriai betegség állt fenn sokkal gyakrabban és súlyosabb pszichiátriai betegségek, tünetek jelentkeztek katasztrófa helyzetben ill. azt követően. Az ő ellátásuk és segítségnyújtásuk mindenképpen komoly szakértelmet igényel

14 figyelembe véve hogy az adott katasztrófahelyzetben ön és közveszélyessé is válhatnak és a mentési folyamatokat jelentősen hátráltathatják. Nehezíti a helyzetet hogy a legtöbbször rendszeresen szedett gyógyszereik ilyenkor nem elérhetők. Az alacsonyabb szociokulturális státusz is rizikófaktornak tekinthető a pszichiátriai betegségek és tünetek kialakulása szempontjából. Ahhoz hogy a különböző helyi szokások, helyi hagyományok és az itt élő emberek pszichés és mentális ill. szomatikus egyensúlyát kibillentő tényezőket objektíven fel lehessen mérni mindenképpen szerencsés ha a pszichiátriai mentőcsapatban olyan személyek is vannak akik a katasztrófában érintett populációt jól ismerik. A távolról érkező mentőcsapatok pszichiátriai, sürgősségi teamek munkája nem hatékony ha a csapatban helyi, szakképzett szakember nem vesz részt. A határon átnyúló együttműködések jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy megerősített, jól szakképzett csapat vegyen részt a sürgősségi pszichiátriai ellátásban, melynek vezetőjének minden esetben a lokális vezetőnek kell lennie aki a helyi nyelvet beszéli az érintett populáció szomatikus és mentálhigiéniás állapotával tisztában van, aki ismeri a katasztrófahelyzet előtt fennálló infrastrukrúa, politikai ill. egészségügyi rendszert és aki hathatósan tud együttműködni katasztrófa mentése során dolgozó mentőkkel, tűzoltókkal, rendőrséggel, polgárvédelemmel esetleg katonasággal. A távoli földrészekre kivonuló segélyszervezetek ill. különböző amerikai pszichiátriai mentőcsapatok helyi erők együttműködése nélkül érdemben akut pszichiátriai ellátást alig tudnak nyújtani. A pszichiátriai ellátásban mindenképpen fontos tényező: - időfaktor - kommunikáció - szervezettség - együttműködés - háttér, infrastruktúra biztosítása - felkészültség - helyismeretek

15 Katasztrófa helyzetek esetén növekszik a kóros szenvedélyek előfordulása. A tömeges katasztrófát elszenvedett személyek között jelentős mértékben növekszik az alkoholfogyasztás a drog fogyasztás és dohányzás aránya. Ez igazolódott a New Yorki ikertorony terrortámadás után történő felmérés szerint is. Mind a nők mind a férfiak körében és sajnos a fiatalkorúak körében is. A tömeges katasztrófákat követően növekszik a személyiség zavarok előfordulása is. Egy 2007-es tudományos felmérés szerint a személyiség zavarok előfordulása az USA-ban kb 9%- ra tehető. Ennek az arány többszörösére növekszik tömeges krízis helyzetet követően ill. jelentősen növekszik a boderline személyiségzavarok és poszttraumás stressz szindróma előfordulása. Pszichoterápiás kezelések tömeges krízisállapotok során: Szupportív kezelések lényege, hogy a pozitív kezelési szempontokat és pozitív szempontokat hangsúlyozzák a negatív élmények és veszteségek, félelmek helyett. A védekező képességek erősítése és felszínre hozása sikeres és hatékony megoldás lehet. A kognitív-viselkedés terápia lényege, hogy megakadályozzák a boderline és paranoid személyiség zavarok kialakulását, a terápia során a szakemberek erősítik a veszélyeztetett személyek saját védekező képességeit és kikapcsolják a negatív élmények által létrejött érzelmi instabilitást. Az ellenállást növelő és szupportív kezelés hatékonysága annál jobb minél hamarabb kezdik el a kezelést és a negatív félelmek, érzelmek nem okoznak további személyiség zavarokat, betegségeket és szindrómákat. Triage A tömeges katasztrófa helyzet során a katasztrófa helyszínén észlelt személyeket mindenképp kategorizálni kell a sikeres és minél hatékonyabb ellátás szempontjából. A segítségre várok és a segítő csapat létszáma során szinte mindig diskrepancia áll fenn és minden esetben a lehető

16 legtöbb személyt kell segíteni a rendelkezésre álló erőforrásokat maximális hatékonysággal felhasználva. Ilyenkor sürgősségi szempontból teljesen magyarázható gyors azonnali döntéseket kell hozni, melyek sokszor kompromisszumokat is tartalmaz. A mentést vezető személy-személyeknek gyorsan kategorizálni kell a katasztrófa helyszínén megtalált személyeket. A világ minden részén végeznek ilyenkor szomatikus állapotra vonatkozó triage-t, melynek lényege, hogy akut szinten a halottakat csak deklarálják, a menthetetlen betegek helyett minél több súlyos és kp súlyos beteget látnak el majd ezt követően a könnyebb betegek ellátása jöhet szóba. Sok esetben számos tünet és panasz azonban pszichés eredetű lehet és a szomatikus állapot mellett nagyon fontos a pszichés állapotok kategorizálása és a pszichés ellátás és támogatás minél gyorsabb intenzívebb és hatékonyabb kivitelezése. Fontos, hogy ilyenkor a betegeket résztvevőket és gyorsan érkező hozzátartozókat komplexen gyorsan kell felmérni és pszichés besorolást minden esetben befolyásolja az adott beteg szomatikus és cardiopulmonális állapota is. Ha a triage-t kiterjesztjük a szomatikus és pszichés állapotra is akkor a betegeket nagyon sok csoportba lehetne besorolni hiszen ha a szomatikus állapotot 4 fő csoportba osztjuk be a nemzetközi elveknek megfelelően ugyanígy a pszichés állapotot is 4 fő súlyossági csoportba osztjuk be akkor 16 csoportot képezhetnénk, amely adott helyszínen túlságosan bonyolult lehet. Természetesen ezek közül ha valakinek nagyon súlyos gerinc, koponya vagy végtag sérülése van akkor az maximálisan felülírja a mentális és pszichés állapotát ilyen esetekben természetesen az életben tartó sürgős orvosi teendőket kell ellátni és a pszichés ellátás egy későbbi szubakut vagy krónikus fázisba tolódik. Sok esetben azonban egyszerű sérülés vagy sérülésmentes személyek is súlyos pszichés krízisbe kerülnek és ilyenkor a katasztrófahelyzetbe nagyon kiszolgáltatottak tudnak lenni, tehetetlenségükkel vagy pánikreakciójukkal hihetetlenül tudják akadályozni a mentőcsapatok munkáját ill. pszichés állapotuk ön és közveszélyessé válhat ill. atípusos reakciójuk sérülésekhez, szomatikus állapotrosszabbodáshoz vezethet. Az a pszichés mentőcsapat aki a helyszínre érkezik mindenképpen jól koordináltan együtt kell tudni dolgoznia a mentő és katasztrófa ellátó

17 egységekkel, de természetesen a saját triagejukat a sürgősségi pszichiátriai vezetőnek kell kiviteleznie és neki kell eldöntenie hogy a helyszínen lévő sok pszichésen sérült beteget milyen sorrendben látják el, kinek van szükség már akut helyszínen elkezdeni a pszichés kezelését ill. ki az akinél ezt halasztani lehet órákkal, napokkal. A helyszínre érkező pszichiátriai mentőcsapatnak (pszichiátereknek, pszichológusoknak, mentálhigiéniás szakembereknek) borzasztóan gyorsan kell reagálniuk a szokásos munkamenetnél sokkal gyorsabb és komplexebb döntéseket kell hozniuk ezen kívül lelkiekben felkészültnek kell lenni hogy életveszélyes körülmények között kell végezni mentőmunkát, akár szörnyű körülmények között rengeteg halott mellett kell sok sérültet rövid időn belül ellátni. Nagyon gyorsan a személyek között pánikreakció alakulhat ki és ez teljesen lebéníthatja a mentőmunkálatokat. Jó példa erre a 2001-es amerikai bacillus anthracis spórák levelek által történő fertőzése, amikor valójában 22 ember fertőződött meg a médiának köszönhetően azonban azok száma akik azt képzelték hogy megfertőződtek és preventíven ciprofloxacint kezdtek el szedni száma elérte a et vagyis egy média által gerjesztett tömeges pánik és hisztéria alakult ki. Másik jó példa erre az 1995-ös tokioi szaringáz fertőzés, melyben egy szagtalan, színtelen gázt juttattak be terroristák az aluljáróba, ebben 12 ember halt meg, azonban több mint 5500 ember lett rosszul aki meg volt győződve hogy ő is belélegezhette a gázt, miközben ezen embereknek kevesebb mint 1%-a volt tényleges gázmérgezett. Maga a pánikreakció során nagyon sokan sérültek meg, a gázmérgezés közvetlen károsító hatását felülmúló pánikreakció provokálta tömeges baleset alakult ki. Sajnos az elmúlt időszakban magyar szórakozóhelyeken is tömeges halálesetek következtek be pánikreakciók során, ilyenkor legtöbb esetben egyébként nagyon jól szituált normális életet élő intelligens egyetemisták tapostak agyon fiatal a többieknél gyengébb egyetemista lányokat. Katasztrófahelyzetek esetén ezen pánikreakciók gyors megakadályozás a legjobban erre felkészült mentálhigiéniás pszichiátriai csapattal valósítható meg. A pánikreakció során nagyon sok olyan szomatikus eltérést is észlelhetünk, amelynek az alapja pszichés eredetű pl. extrém magas vérnyomás, nagyon emelkedett pulzusszám, hyperpnoe, sápadtság, ill. akár

18 enyhébb vagy súlyosabb neurológiai tünetek mint pl. zavartság, tic, tremor, koordinációs zavar, desorientáltság stb. Sajnos sok esetben azok akik kevésbé sérültek a sokk hatására Tollstel reflexszel reagálnak, vagyis érdemben pszichésen megbénulnak és képtelenek a sérülteknek és a súlyosan sérülteknek segíteni, ilyenkor ha egy pszichés támogatást kapnak és át lehet billenteni őket a holtponton akkor akár a későbbiekben a mentőcsapatoknak aktív segítséget is tudnak nyújtani. Különösen fontos ilyenkor a nagyon időseknek ill. a gyerekeknek a gyors segítségnyújtás. Azonnali pszichiátriai ellátást igényelnek a betegek az alábbi pszichiátriai tünetek jelentkeznek súlyos fokban: - delirium - súlyos agitáltság - öngyilkossági szándék - major depresszió - közveszélyesség - akut pszichózis - súlyos anxietás Ezen panaszok a későbbiekben akár rövid vagy hosszú távon is fennmaradhatnak, ill. későbbi kórformákká módosulhatnak pl. a posttraumás stressz szindrómává, krónikus pánikbetegséggé, krónikus pszichózissá, mániává vagy depresszióvá. Mentálhigiéniás, verbális lehetőségek mellett gyógyszeres kezelések is szóba jönnek, melyek közül a benzodiazepinek és a szelektív szerotonin, reuptake inhibitorok jönnek szóba. Ezen gyógyszeres kezeléseket a betegek megnyugtatása, mentálhigiéniás kezelése kell hogy kiegészítse. Sok esetben észlelhető katasztrófahelyzet esetén fájdalomszindróma is, melyeknél a tényleges traumatizációból eredő fájdalmat jelentős mértékben tudja befolyásolni a lelki trauma által okozott és felerősített fájdalom is. Ilyenkor a fájdalomcsillapító kezeléseket a mentálhigiéniás kezelés nagyon jól tudja potenciórizni. Az Egyesült Államokban javasolnak olyan rendszert is hogy a mentőalakulatokban pszichológusok, pszichiáterek nem vesznek

19 részt csak távolról irányítják a mentőmunkálatokban részt vevők munkáját. Ennek előnye, hogy ha a katasztrófa ismétlődik pl. földrengést követő utórengés akkor maga a legképzettebb szakembereknek nem kerülhetnek ismételt életveszélybe, hátránya azonban az hogy ilyenkor távolról telefonon történő kommunikáció jelentős mértékben csökkentik a mentálhigiéniás segítségnyújtás hatásfokát, a kevésbé képzett szakemberek kevésbé hatékony segítséget tudnak nyújtani, a kommunikációs csatornák is ilyenkor általában sérültek és a telefonon történő megbeszéléssel is aktív perceket, órákat veszítenek el. A legszerencsésebb akkor a segítségnyújtás ha: - egy jól felkészített szimulációs tréningeken részt vevő mentálhigiéniás csapat jelenik meg a katasztrófa közvetlen helyszínén - a csapatot akut krízishelyzetre felkészített pszichiáter vezet - a csapatot vezető és legfontosabb személyek a katasztrófában sújtott személyek nyelvét beszélik az adott térségre jellemző természeti és gazdasági körülményekkel teljesen tisztában vannak - a mentálhigiéniás sürgősségi csapat a többi mentőegységgel jól, rugalmasan együtt tud működni - a betegek ill. a pszichés betegek ellátására minél hamarabb létrehoznak szubakut ill. krónikus mentőállomásokat, kórházi hátteret. A katasztrófahelyzetet követően az átélt traumák, az ismerősök ill. hozzátartozók elvesztése, súlyos sérülése, az adott személyek különböző sérülései, félelmei akár az egész életüket megváltoztathatja és egy életerős, tettre kész, családot fenntartó emberekből kiszolgáltatott, lelki roncsok válhatnak. Hogy ez a folyamat ne következzen be mindenképpen szükséges egy akut mentálhigiéniás segítségnyújtás, melyet a National Institute of Mental Health PFA (Psychological First Aid)-nek hív és célja a nemzetközi szervezetnek hogy minden földrészen kialakuljanak azok a jól képzett mentő, pszichiátriai, sürgősségi teamek, akik sürgősségi

20 tömeges katasztrófahelyzetekben aktív segítségnyújtásra képesek. A pszichiátriának ezen szakága borzasztóan újkeletűnek tekinthető 1950-es években írtak róla hosszú ideig érdemi fejlődést nem mutatott. Igazi fejlődés a new yorki terrortámadás, az Egyesült Államok keleti partvidékét érintő hurrikánok, a cunami és a több millió embert érintő földrengéseket követően jelentkezett. Igazi, tökéletesen működő rendszer sehol nem áll fenn, az Egyesült Államokban is a tényleges igénynél jóval kisebb, részben állami, részben nonprofit forrásokból fenntartott sürgősségi csapatok állnak fenn. Az Európai Unión belül határon átnyúló szervezett kapcsolati rendszer nem alakult ki és a legtöbb európai uniós államban, országhatáron belül sem alakultak ki olyan szervezeti egységek, melyeknek az a feladata hogy ezen sürgősségi, pszichiátriai csapatokat minél szélesebb körben akár az év minden napján felállíthassák. Ukrajnában a csernobili katasztrófát követően az országon belül létrehoztak egy olyan sürgősségi, állami rendszert, melynek része egy sürgősségi pszichiátriai egység is. Az akut pszichiátriai ellátást követően nagyon fontos a szubakut és krónikus utókezelés is. Ebben nagyon fontos szerepe van a pszichiátriai, pszichológiai támogatás mellett a családnak, környezetnek is. Fontos, hogy a környezet és a család megértő legyen a krízis által megváltozott személyekhez és fontos, hogy a negatív élmények ismételt emlegetése mellett pozitív hatásokat, pozitív élményeket erősítse meg, amelyekkel a krízisállapotot fel tudja dolgozni az adott személy. A családok segítése mellett különböző csoportterápiás és párterápiák jöhetnek szóba mindig az adott individuumra adaptálva figyelembe véve az adott személy korábbi mentálhigiéniás állapotát, az őt ért stressz súlyosságát, ill. a kialakult tüneteket, betegségeket. A megerősítéssel a feldolgozás hangsúlyozására építő terápiáknak van a legkedvezőbb hatása különösen akkor hatékony a rendszer, ha akut mentálhigiéniás segítséget is kapott a beteg. A mindennapi életből való teljes kiesés a tényleges rövid és hosszú távú célok megszüntetése ill. a túlzásba vitt hospitalizációnak általában inkább negatív hatása van ezekben az esetekben panaszok és a tünetek inkább progrediálnak mint

Sürgősségi pszichiátria komplexitása és nehézségei

Sürgősségi pszichiátria komplexitása és nehézségei Sürgősségi pszichiátria komplexitása és nehézségei Egészen 2000 évvel korábbról már számos olyan forrás, adat áll rendelkezésre az emberiség történetében, amely a katasztrófákhoz köthető. Az egyik ilyen

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György 1 Tartalomjegyzék I. A krízis definíciója, történeti fejlődése... 5 II. A KRÍZISEK TÍPUSAI... 6 II.1. Társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM DR. HORNYACSEK JÚLIA ırnagy THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS KÖVETKEZMÉNYEI, ÉS

Részletesebben

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról 1 2 PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról A Nyugat-dunántúli régióban 3 hajléktalan ellátó intézmény, továbbá két gyermekjóléti

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Amfetamin-használattal összefüggő kórképek kezelése Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben