Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ /2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és igazságügyi miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2011. (III.9.) KIM utasítása 31. (2) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrendjét április 8. napjával jóváhagyom. Nyíregyháza, április 8.. Dr. Vinnai Győző s.k. kormánymegbízott április 8. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér Nyíregyháza Pf.: 300 Telefon:42/ Fax:42/ Honlap:

2 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) ügyrendjét az alábbiakban állapítom meg: I. Általános rész 1. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogállása A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként működő nyugdíjbiztosítási ágazati szakigazgatási szerv. Feladatait a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2/A. (2) bekezdése értelmében nyugdíjbiztosítási igazgatóságok szakmai irányításért felelős Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) irányításával látja el. Az Igazgatóság jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. 1.1 A szakigazgatási szerv tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormánymegbízott) gondoskodik a feladatellátás feltételeiről. 1.2 A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem költségvetési szerv. A Kormányhivatal törzshivatala, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint a Kormányhivatal többi szakigazgatási szerve egy költségvetési szervet alkotnak A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság illetékessége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére terjed ki A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság általános képviseletét a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Vezetője látja el, de a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kormánytisztviselőjének megbízást adhat a képviselet ellátására A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, igazgató címet viselő, minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett hivatalvezető kormánytisztviselő (a továbbiakban: igazgató) vezeti Az igazgatót a Kormánymegbízott az ONYF vezetőjének egyetértésével nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon nyugdíjbiztosítási hatáskörben eljáró kormánytisztviselőkből álló - a III. fejezet szerinti felépítésű - szervezeti egységek működnek

3 2. Személyi hatálya Az ügyrend hatálya a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szervezeti egységeire illetve kormánytisztviselőire terjed ki. 3. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság azonosító adatai 3.1. Elnevezése, székhelye és címe Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Székhely: Nyíregyháza Címe: 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4. Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 300 Tel: Fax: Fő tevékenysége (TEÁOR): 8430 Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás: Nyugdíjbiztosítási szakigazgatás Szakfeladat száma: Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása 4. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság bélyegzője 4.1 A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok készítését végző kormánytisztviselő jogosult, vagy akit a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Vezetője esetileg erre felhatalmaz. 4.2 A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál használt bélyegzők leírását és az Igazgatóság vezetője által használt bélyegző lenyomatát az Ügyrend 6. számú függeléke tartalmazza. 5. Az Igazgatóság feladatai 5.1 Az Igazgatóság fő feladatait a felsorolt jogszabályok, a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ), jelen ügyrend, az ONYF főigazgatója és Kormánymegbízott által kiadott utasítások, szabályzatok, iránymutatások, tájékoztatók határozzák meg, illetve tartalmazzák. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság alább részletezett feladatait a III. fejezet szerinti szervezeti egységei útján látja el

4 5.2 Az Igazgatóság hatósági, igazgatási és ellenőrzési feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.), valamint a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.), a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény, a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet, egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CLXX. Törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.), valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet továbbá mindazok a jogszabályok, amelyek az Igazgatóságra mint társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási) szervre feladatot határoznak meg. 5.3 Hatósági, igazgatási feladatkörében Ellátja a Tny.-ben meghatározott nyugellátások, valamint az egyéb jogszabályok szerinti - 4 -

5 nyugellátások, az Ebtv.-ben meghatározott baleseti járadék, továbbá a külön jogszabályok szerinti nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások iránti igények elbírálásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a biztosítottak szolgálati idő és kereseti (jövedelmi), valamint egyéb adatainak begyűjtéséről, a papír alapú okmányok feldolgozásáról, a számítógépes adatbázisban lévő adatok tisztázásáról, illetve a foglalkoztatói és személyi adatbázisok aktualizálásáról. Nyilvántartásai alapján hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki. A központi számítógépes adatbázis és a papír alapú, hitelt érdemlő nyilvántartások alapján az arra jogosultak részére a szolgálati idő és jövedelem adatokról adatszolgáltatást teljesít. Ellátja a nyugdíjellenőrzési feladatokat, különös tekintettel a nyugdíjak alapjául szolgáló hiányos vagy vitatott kereseti adatokra és a szolgálati, jogosultsági időre, a foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére. A Tbj a szerinti megállapodást köt a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából nyugdíj- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés ellenében, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat. Intézkedik a hatáskörébe tartozó megtérítési ügyekben, így a Tny a alapján fennálló felelősség esetén, a Tny a, a TnyR. 80. (2) bekezdése szerint a jogalap nélkül felvett nyugellátással kapcsolatos visszafizetésről, megtérítésről, a Tny. 80. (2) bekezdése szerint a késedelmi kamat megtérítéséről, a TNY a alapján a mulasztási bírság, és a Ket. szerinti eljárási bírság megtéríttetéséről. Intézkedik a jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések behajtási, végrehajtási, valamint csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások keretében történő érvényesítéséről. Jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések érvényesítése során kérelemre méltányossági jogkörben eljárva mérséklési (elengedési), továbbá fizetési könnyítési (részletfizetési, fizetéshalasztási) jogkört gyakorol. A kivételes nyugdíj megállapításával, - emelésével, valamint az egyszeri segély iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ellátja az általa elbírált ellátásokkal, és az ellátások megtéríttetésével összefüggő jogi, (peresügyi) képviseletet- a Kormányhivatal Jogi Perképviseleti Osztályával együttműködve. Működteti az ellátási igények érvényesítését elősegítő, valamint a nyugdíjbiztosítási ügykörbe tartozó, tájékoztatást segítő ügyfélszolgálatot. Gondoskodik a kulturált ügyintézés biztosításáról és folyamatos helyi fejlesztéséről. Ellátja a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja azon feladatokat, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. 5.4 Egyéb szakmai feladatkörében Eleget tesz az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban meghatározott, valamint utasításban számára előírt adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének. Gondoskodik az adatvédelem érvényesítéséről. Ellátja az ONYF főigazgatója által szakmai irányítási, illetve felügyeleti jogkörében részére meghatározott egyéb szakmai feladatokat. Törvényben meghatározott ügyekben az ONYF biztosította informatikai feltételek - 5 -

6 alapján, elektronikusan intézi az ügyfélkapun (a továbbiakban: Dokumentum Kapu) keresztül érkezett kérelmekkel kapcsolatos ügyeket, és beadványokat. Közreműködik, az ONYF mint másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv döntéseinek előkészítésében. Ellátja az ellátási szektort érintő pénzügyi és számviteli feladatokat. II. Az Igazgatóság szervezete, vezetése 1. Vezetési és foglalkoztatási szintek 1.1 Igazgató Az igazgató az Igazgatóság egyszemélyi felelős vezetője. Az igazgatót az ONYF főigazgatójának egyetértésével a Kormánymegbízott nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Feladata: Irányítja, szervezi és felügyeli az Igazgatóság munkáját, képviseli az Igazgatóságot. A szakigazgatási szerv kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Szervezi, ellenőrzi a nyugdíjbiztosítást érintő jogszabályok végrehajtását, gyakorolja az ebből eredően hatáskörébe (felelősségi körébe) utalt döntési jogosítványokat, gondoskodik a törvényesség betartásáról. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott méltányossági jogkört a nyugellátás emelése, az egyszeri segély engedélyezése, a jogalap nélkül megállapított, illetve a megtérítendő ellátás, a késedelmi kamat és a mulasztási bírság, eljárási bírság mérséklése, elengedése, továbbá fizetési könnyítése tekintetében. Irányítja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat. A szervezeti egységek működésével, ügyintézésével, a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatban követendő belső eljárásokat, utasításokkal szabályozza. Megszervezi, működteti a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést és a szakmai ellenőrzést. Jóváhagyja az Igazgatóság munka- és ellenőrzési tervét. Elkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti a Kormánymegbízottnak az Igazgatóság Ügyrendjét. Gondoskodik a minőségbiztosítás feltételrendszerének fokozatos kialakításáról. Az ONYF központi alkalmazói rendszereihez való hozzáféréseket az igazgató számára az ONYF főigazgatója engedélyezheti. Szabályozza az Igazgatóság adatvédelmi-, adatbiztonsági és információszabadsággal kapcsolatos tevékenységeit. Az Igazgatóságon folyó adatkezelés tekintetében adatkezelői felelősséget visel. Megszervezi az adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást. Engedélyezi, hitelesíti és ellenőrzi a nyugdíjágazat központi informatikai rendszereihez történő hozzáféréseket, az alkalmazói rendszerekhez kiadásra kerülő jogosultságokat, - 6 -

7 szabályozza az egyes munkakörhöz illeszkedő hozzáférések körét, rendjét és visszavonásuk, módosításuk szabályait. Felelősséget visel a központi rendszerek felhasználóinak azonosíthatóságáért a teljes felhasználói életciklusban, ennek ellenőrizhetőségét a központi rendszerek menedzsmentjei számára lehetővé teszi. Felelősséget visel munkaviszony megszűnésekor a jogosultságok azonnali visszavonásáért. Az Igazgatóság dolgozói részére évente, illetve szükség szerint munkaértekezletet tart, gondoskodik a vezetők folyamatos tájékoztatásáról. Kapcsolatot tart a szakigazgatási szervek vezetőivel, a nyugdíjasok érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveivel, továbbá erre irányuló igény esetén a megyei és a települési önkormányzatok vezetőivel. Gondoskodik a nyugdíjbiztosítást érintő kérdésekben a lakosság időszerű és szakszerű tájékoztatásáról és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a sajtó, a helyi televízió, rádió útján, valamint tájékoztató előadások, szakmai tájékoztatók keretében. Figyelemmel kíséri és értékeli az ügyfélkapcsolatok alakulását, felelős annak fejlesztését szolgáló program végrehajtásáért. Távolléte, akadályoztatása esetén jog- és hatáskörét a Nyugellátási Főosztály, és a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetői gyakorolják. Köteles: A megyei Kormánymegbízottat, valamint az ONYF Főigazgatóját a - szakmai irányítást érintő- minden lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatni, véleménye közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésekről utólag is beszámolni. Rendszeresen beszámoltatni az Igazgatóság önálló szervezeti egységeinek vezetőit. Ennek keretében a folyamatban lévő ügyek mellett az adott munkaterület átfogó, aktuális kérdéseit, munkatervi feladatait megtárgyalni, értékelni az Igazgatóság munkáját és a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását. Közvetlenül felügyeli: - a szakmai ellenőrzési feladatok ellátását 1.2. Főosztályvezető A főosztályvezető a főosztály szakmai vezetői és irányító feladatait látja el. Az Ügyrendben meghatározott irányítási és felügyeleti rendnek és utasításoknak megfelelően végzi az adott szakmai terület (feladatkör) irányítását, koordinálását, felelős a főosztály tevékenységéért. Főosztályvezetői kinevezést a Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad

8 Helyettesítését az alá rendelt osztályok vezetői közül ezzel megbízott személy látja el. Javaslatot tehet: - fegyelmi eljárás megindítására - az irányítása alá tarozó dolgozók kitüntetésére - a főosztályon belüli áthelyezésre Feladata: A főosztály munka- és oktatási tervének elkészítése a főosztály feladatellátásának megszervezése, folyamatos biztosítása, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. A szakmai ügykörébe tartozó jogszabályok, előírások végrehajtása, a felettes vezetők utasításainak betartása, betartatása. A munkafolyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés megszervezése, ellenőrzési terv alapján történő végzése, működtetése. Kapcsolattartás az ONYF illetékes főosztályaival (osztályaival). A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörök gyakorlása. Az adott hatáskör gyakorlását indokolt esetben és a felügyeletet ellátó vezető előzetes engedélyével a beosztott osztályvezetőre átruházhatja, ez azonban nem érinti a főosztály munkájáért való felelősségét. A főosztály tevékenysége szakszerűségének és az előírt határidők betartásának biztosítása. A főosztály szakmai oktatásának koordinálása. Mindazoknak az ügyeknek az ellátása, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. A főosztály teljesítményének folyamatos és éves értékelése, az értékeléshez szükséges adatok folyamatos gyűjtésének koordinálása. A főosztály vezetőire vonatkozó teljesítménykitűzés, - értékelés, illetve a minősítések elkészítése. Az osztály munkájával kapcsolatos negyedéves beszámoló elkészítése. A negyedéves belsőellenőrzés elkészítése. A Főosztály dolgozóival szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése. Az Igazgató felé javaslattétel kormánytisztviselői jogviszony meghosszabbítására illetve megszüntetésére. Az ellátás megállapítására vonatkozó döntések aláírása. Az osztályvezető távolléte esetén az elutasításra irányuló döntések, végzések aláírása. A főosztályán bármilyen jogviszonyban munkát végző munkatársak adatvédelmi- és titoktartási nyilatkozatait bekéri és őrzi. Kezdeményezi az alkalmazói rendszerekhez történő hozzáférésekkel kapcsolatos jogosultságkezelést (igénylés, módosítás, törlés, visszavonás, megszüntetés.) A Főosztály munkájával kapcsolatos éves beszámoló elkészítése. Köteles: Az igazgatót minden lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatni, véleménye közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésekről utólag is beszámolni, ellátni mindazokat az ügyeket, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal

9 Rendszeresen beszámoltatni az osztályvezetőket és ennek keretében a folyamatban lévő ügyek mellett az adott munkaterület átfogó, aktuális kérdéseit, munkatervi feladatokat is megtárgyalni, a főosztály munkáját értékelni, a munkatervekben (jogszabályban és vezetői intézkedésben) meghatározott feladatokat végrehajtani. Az irányítása alá tartozó vezetők munkaköri leírásának elkészítésére. 1.3 Osztályvezető Az osztályvezető feladatait főosztály keretén belül látja el. Osztályvezetői megbízást a Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad. A főosztályvezető helyettesítésére az osztályvezető az igazgatótól megbízást kaphat. Feladata: A munkaköri leírásnak és a munkatervnek megfelelően az adott osztály szakmai vezetése, irányítása és felügyelete, a beosztott munkatársak feladatainak részletes meghatározása, valamint a feladatellátás folyamatos segítése és ellenőrzése. A szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztályszervezet és munkamegosztás belső kialakítása. A felettes vezetőtől kapott írásbeli felhatalmazás alapján érdemi intézkedés, illetve az Igazgatóság szakmai képviselete a feladatkörébe tartozó ügyekben. Szakmai kapcsolattartás a társosztályokkal, a társszervek vezető munkatársaival. Mindazon ügyek ellátása, amelyeket felettes vezető állandó, vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. Az osztály teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése és éves értékelése, az értékeléshez szükséges adatok folyamatos gyűjtése. Az osztály munkatársaira vonatkozó teljesítménykitűzés, -értékelés, illetve a minősítések elkészítése. A Főosztályvezető felé javaslatot tenni kormánytisztviselői jogviszony meghosszabbítására illetve annak megszüntetésére. Negyedéves belsőellenőrzés elkészítése. Havi statisztikai adatok elkészítése. A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a szakmai álláspont közlésével a fellebbezések továbbítása Az elutasító döntések, végzések aláírása. A Főosztályvezető távolléte esetén az ellátás megállapítására vonatkozó döntések aláírása. Köteles: Az osztály vezetésére, a végzett feladatok folyamatos ellenőrzésére és mindezekről az illetékes vezető részére történő beszámolásra. A főosztályvezetőt folyamatosan minden lényeges kérdésről tájékoztatni, a vélemény közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésről utólag is beszámolni. Az irányítása alá tartozó beosztottak munkaköri leírását elkészíteni

10 1.4.Nem vezető beosztású kormánytisztviselő A kormánytisztviselő munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben, vagy közvetlen igazgatói irányítással, a kormánytisztviselőtől elvárható felelősséggel és önállósággal végzi, a jogszabályban, munkaköri leírásában meghatározott ügyekben önálló döntést hoz. Feladata: A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve az illetékes vezető által kiadott feladatoknak a kapott utasítások és határidők figyelembevételével a jogszabályok, továbbá ügyviteli és egyéb utasítások betartásával történő elvégzése. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó, részére meghatározott ügyek intézése, érdemi döntésre való előkészítése, illetve az érdemi döntés meghozatala. Köteles: A szakterületével összefüggő feladatokat szakszerűen és az előírt határidőben ellátni. Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Minden lényeges kérdésről az illetékes vezetőt tájékoztatni. 1.5.Kormányzati Ügykezelő A kormányzati ügykezelő munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben végzi. Feladata: A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve az illetékes vezető által kiadott utasításoknak megfelelően ügyelőkészítő, ügyirat-kezelési és ehhez kapcsolódó feladatok ellátása. Köteles: A feladatait szakszerűen, pontosan a szabályzatokban meghatározott módon és az előírt határidőben ellátni. Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Minden lényeges kérdésben az illetékes vezetőt tájékoztatni Fizikai alkalmazott A fizikai alkalmazott munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben végzi. Feladata: - Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló feladata a munkaköri leírásban előírtak, valamint az illetékes vezető által kiadott feladatok ellátása. - Köteles az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Köteles: A feladatait szakszerűen, pontosan a legjobb tudása szerint, valamint a vonatkozó jogszabályok betartásával és az előírt határidőben ellátni. A fizikai alkalmazottak a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartoznak

11 III. Az Igazgatóság szervezeti egységei és feladataik Az Igazgatóság szervezeti egységei a főosztályok, amelyek osztályokra tagozódnak. Az Igazgatóság szervezeti egységei: 1. Nyugellátási Főosztály - Igényelbírálási Osztály I. - Igényelbírálási Osztály II. - Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály 2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály - Jogi és Igazgatási Osztály - Ellenőrzési Osztály - Nyilvántartási Osztály - Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya Az Igazgatóság szervezeti ábráját a 1. számú függelék tartalmazza. Az Igazgatóság létszámát szervezeti egységek szerinti bontásban a 2. számú függelék tartalmazza. 1. Nyugellátási Főosztály A Nyugellátási Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatait az alábbiak szerint látja el. A főosztály feladata a jogszabályokban meghatározott nyugellátások, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások megállapítására irányuló igények elbírálása, továbbá az ezzel összefüggő egyéb feladatok különösen az ellátások folyósítása érdekében szükséges intézkedések, az időszakos orvosi felülvizsgálattal kapcsolatos teendők ellátása, ennek érdekében a jogalkalmazáshoz szükséges szakmai felkészültség biztosítása, kapcsolattartás az Igazgatóság, az ONYF, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság illetékes szakegységeivel, illetve a feladatellátással érintett más igazgatási szervekkel. A főosztály három osztályra tagozódik. A főosztályt vezető főosztályvezető helyettesítését az Igényelbírálási I. osztály vezetője látja el Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály Az ügyfélszolgálati és ügykezelési feladatokat az Igazgatóságon egy osztály látja el

12 Feladata: - Az igényelbírálást megelőző és követő munkafolyamatok, kiegészítő tevékenységek és az ügyfélszolgálat ellátása. - A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre tájékoztatás adása, igénybejelentések felvétele, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése a megye illetékességi területére vonatkozóan. Folyamatos, szakszerű ügyfélszolgálat biztosítása, ide értve és a telefonon érdeklődő ügyfelek tájékoztatását is. Az előzmény nélküli, vagy már lezárt, irattárba helyezett ügyekben érkezett érdeklődő levelek megválaszolása. Soros orvosi felülvizsgálatra idézés, a vizsgálat eredményének közlése a NYUFIG felé, a nyugdíjas/járadékos tájékoztatása az NRSZH döntéséről. A soros orvosi vizsgálatot követő állapotváltozásos ügyekben intézkedés a leszállító, felemelő és megszüntető határozatok meghozataláról. A rehabilitációs járadékban részesülők állapotrosszabbodási és a meghosszabbításra vonatkozó kérelem esetén szükséges intézkedések megtétele és a döntés meghozatala. Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. A beérkező igények és beadványok iktatása a NYUGDMEG rendszerben. KELEN dosszié nyitása az iktatást követően. A kísérőjegyzékek összeállítása. A NYUGDMEG rendszerben készült döntések nyomtatása, a NYUGDMEG és az LN rendszerben készült döntések továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Más igazgatási szervek megkeresései alapján a jogszabályoknak, utasításoknak megfelelő intézkedések (adatok, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, tájékoztatás, okmányok, ügyiratok továbbítása) megtétele. Ügykezelési feladatok (postabontás, érkeztetés, előzményezés, a visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, sokszorosítás) ellátása. A döntések expediálása. Nyugdíjirattár kezelése. Iratok, megkeresések illetékes szervezeti egységek részére történő átadása. Selejtezési feladatok ellátása. Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatás-kérési, betekintési- és helyesbítés kérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése. Kétes esetekben konzultáció indítása, megalapozatlan kérés esetén az adatmegismerésre irányuló kérelem továbbítása az adatvédelmi előadónak, vagy az adatvédelmi felelősnek. Teljesítménylapok napra kész vezetése Igényelbírálási Osztály I-II. A nyugdíjigény elbírálási feladatokat kettő osztály látja el, melynek feladata az alábbi feladatok tekintetében azonos

13 Feladata: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szabályozott saját jogú és hozzátartozói ellátások, továbbá az egészségbiztosítási törvényben szabályozott baleseti járadék igények elbírálása, döntéshozatal. A Tny.22/A. szerinti nyugdíjnövelés iránti kérelmek elbírálása, döntéshozatal. A külön jogszabályokon alapuló ellátások és a nyugdíjszerű rendszeres pénzellátások iránti igények elbírálása, döntéshozatal. A szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálása, döntéshozatal. Az osztályra érkező iktatott igényekben az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások, szakhatósági állásfoglalások beszerzése. A naponta érkező adatközlések értékelése, számítógépen történő rögzítése, a hiányzó adatok folyamatos bekérése, a tértivevények kezelése. Tanú meghallgatási eljárás, jövedelmi adatok vizsgálatának, jövedelmi adatok beszerzésének, korkedvezményes idő vizsgálatának és más jogosultsági kérdést eldöntő ellenőrzés kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. Az igények NYUGDMEG-, KELEN rendszerben történő kezelése. A LOTUS NOTES rendszerben történő iktatás és kezelés. Az ellátatlanság csökkentése érdekében a jogosultság megállapítása esetén folyamatos előleg iránti intézkedés megtétele. Az ügyintézési határidő folyamatos figyelemmel kísérése és annak betartása. Az igények elbírálását követően a jogszabályoknak megfelelően szükség esetén - hivatalból vagy kérelemre a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás), ellátások megszüntetése más ellátás egyidejű megállapítása esetén. Az átmeneti járadék folyósításának megszüntetése, a NYUFIG által megküldött értesítések alapján. A fellebbezések értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés saját hatáskörben történő felülvizsgálata, módosítása, visszavonása. Amennyiben a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a fellebbezések a szakmai álláspont közlésével továbbítása. Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. A határidőben tartott ügyek ellenőrzése, a hiányzó adatok sürgetése. Előzményes ügyekben érkezett levelek, megkeresések intézése az eljárási utasítás szerinti határidő betartásával. Együttműködés az Igazgatóság szervezeti egységeivel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekkel, valamint az igény elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében az egyéb intézményekkel és szervezetekkel. A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. Minden olyan egyéb feladat elvégzése, amelyet jogszabály, felettes szerv, vagy az Igazgatóság vezetője rendel el. Teljesítménylapok napra kész vezetése. A folyamatban lévő ügyekben a telefonon érdeklődők tájékoztatása. Az Igényelbírálási I. Osztály feladata az alábbi feladatokkal kiegészül:

14 Jogorvoslati ügyekben feladatellátás Az esedékes vagy állapotrosszabbodás címén történt felülvizsgálat eredményéről vagy meghiúsulásáról szóló döntés elleni és az új indítású egészségkárosodáson alapuló ügyekben érkezett fellebbezések iktatása, a másodfokú eljárás megindításáról szóló értesítés kiadása, orvos szakértői vizsgálat elrendelése, szakhatósági állásfoglalás beszerzése. Az előbbi bekezdés szerinti ügyek közül az ún. esedékes felülvizsgálattal érintett ügyek másodfokú döntés előkészítése és a döntés-tervezet jóváhagyás és kiadmányozás céljából továbbítása az ONYF-re. Az új indítású egészségkárosodáson alapuló ügyek -iktatás és NRSZH megkeresés elkészítését követően- továbbítása az ONYF-re. Minden egyéb ún. szakmai jellegű ügy iktatás nélküli továbbítása. Másodfokú döntés kézbesítéséhez kapcsolódó feladatok (a NYUFIG részére megküldendő határozatokról a konszignációs jegyzék elkészítése, döntések postázása, hirdetmény elkészítése, jogerő figyelemmel kísérése, kezelése, ügyfél értesítése a kézbesítési vélelem beálltáról) Az ONYF Jogorvoslati Főosztály részére megküldött ügyiratokhoz érkező szerelések postai úton napi rendszerséggel történő megküldése. 2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály A Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatait az alábbiak szerint látja el. A főosztály általános feladata az igazgató irányítási és vezetési feladatainak segítése, közreműködés az igazgató munkájának megszervezésében, az Igazgatóság irányításában és az egyes szakterületek munkájának összehangolásában. Szakfeladata a jogi, a kivételes méltányossági feladatok ellátása, illetve az igazgató hatáskörébe tartozó egyéb méltányossági döntések előkészítése, a statisztikai és egyéb szervezeti, igazgatási ügyek ellátása. A főosztály feladata a biztosítási idõ, és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának kezelése; ennek alapján adatszolgáltatási, adatokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, a foglalkoztatók, egyéni- és társas vállalkozók, őstermelők nyugdíjbiztosítási ellenőrzése, a szakterületi ügyfélszolgálati feladatok ellátása, kapcsolatfenntartás, szakmai együttműködés az egészségbiztosítási, államháztartási és egyéb társadalombiztosítási jellegű feladatokat ellátó igazgatási szervekkel. A főosztály feladatkörébe tartozik az igazgatóság honlapjának szerkesztése, a hirdetmények elektronikus úton történő közzététele és a közérdekű adatok elektronikus és kérelemre történő közzétételi kötelezettségével teendők ellátása, valamint a szakmai-ügyviteli rendszerek helyi működtetési feltételeinek biztosítása is

15 A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően az ellátási szektort érintő követelések-kötelezettségek nyilvántartása, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, a pénzforgalom lebonyolítása, kincstári könyvelés egyeztetése, főkönyvi tételek könyvelése, bizonylatok teljesítés igazolása, érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozásának, banki aláírásának biztosítása. A főosztály négy osztályos szerkezetben látja el feladatát. A főosztályvezető helyettesítését az Ellenőrzési Osztály vezetője látja el. 2.1 Jogi és Igazgatási Osztály: Szakmai feladatok: - A nyugdíjszakmai perképviselet ellátása a Törzshivatal Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve. - Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások véleményezése, értékelése, büntető-eljárási, szabálysértési feljelentés, fegyelmi és kárfelelősség szempontjából. - Jogi szakvélemény adása megkeresésre. - A Törzshivatal Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve képviselet ellátása (felhatalmazás alapján) munkaügyi, polgári és büntető bíróságok előtt folyó, továbbá más hatósági eljárásban. - A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési, esetleges kártérítési ügyek intézése, határozatok, végzések és kárszámlák kibocsátása. - A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset szerzésére irányuló megállapodások megkötése. - A közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, minősítése. - Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése. - Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése a cégbíróságnál. - Az elutasított adatvédelemi kérések gyűjtése és továbbítása. - Állásfoglalás kialakítása az Avtv. alkalmazásával kapcsolatban felmerülő adatvédelmi információ-szabadsági kérdésekben. - A jogalap nélküli ellátásokkal, kiutalt késedelmi pótlék visszatérítésével kapcsolatos ügyintézés. - Jogszabály-, utasítástervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Részvétel az Igazgatóság helyi szabályzatainak, utasításainak kidolgozásában. Részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködés - az ellátási szektort érintően - az Igazgatóság szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint az Igazgatóság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében, követelések behajtásában. Az ellátási szektort érintő szerződések jogi ellenjegyzése. A hitelezői igények bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtétele

16 Figyelemmel kíséri az Igazgatóság illetékességi területén működő gazdasági cégek, gazdasági társaságoknál indított csőd,- végelszámolási,- valamint felszámolási eljárásokat. Azok kezdetéről, illetve a végéről tájékoztatja a Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztályt. Szakmai ellenőrzés. Az Igazgatóság szakmai, különösen nyugellátási, nyilvántartási, ellenőrzési, jogorvoslati, megtérítési, méltányossági, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének rendszeres ellenőrzése. Az Igazgatóság szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. A jogszabályokban előírt belső szabályzatok, utasítások meglétének ellenőrzése, véleményezése, az elkészült és kiadott szabályzatok szükség szerinti felülvizsgálata, javaslattétel az indokolt módosításra. Az ellenőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, az ONYF és az Igazgatóság belső utasításai betartásának ellenőrzése. Szakirányú átfogó-, téma-, cél- és utóellenőrzések végzése az Igazgatóság egyes szakegységeinél. Elvégzi az igazgató által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat Statisztikai feladatok: A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az OSAP Igazgatóságot érintő jelentéseivel kapcsolatos feladatok ellátása. Statisztikai adatok gyűjtése, jelentések elkészítése, továbbítása az ONYF illetékes főosztályára, illetve a Központi Statisztikai Hivatal kijelölt területi szervéhez. Statisztikai Évkönyv készítése. Az Igazgatóság működéséhez, a vezetői munka segítéséhez szükséges belső idősorok vezetése, elemzése, folyamatos értékelése Igazgatási feladatok: - Az igazgató irányító munkájához szükséges külső és belső információk gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása. - Kapcsolattartás az Igazgatóság főosztályaival, osztályaival, a közöttük lévő kapcsolat koordinálása. - Kapcsolattartás Kormányhivatal Törzshivatalával. - Kapcsolattartás a külső szervekkel (a Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel, más államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel), a médiával. - Munkatervek, beszámolók elkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése (vezetői, összmunkatársi stb.). - Vezetői döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. Rendezvények megszervezése

17 - Utasítások, belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a belső tájékoztatás biztosítása. - Az ONYF-hez, Kormányhivatalhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, továbbítása, tájékoztatók összeállítása. - Az Igazgatóság feladatait érintő változások figyelemmel kísérése. - Az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. - A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végzése. - Titkári feladatok ellátása. - Az ügyviteli koordináció. - Gépkocsi igények előkészítése. - Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása Méltányossági jogkörrel kapcsolatos feladatok: A méltányossági nyugellátás emelésével, megállapításával és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos igazgatói méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása az igazgató által meghatározottak szerint. Igazgatói döntéshez javaslatok készítése, a döntés alapján elutasító határozat hozatala illetőleg a kérelmezők értesítése, főigazgatói döntésre javasolt ügyek előterjesztése az igazgatóhoz. Az engedélyezést követően határozatok hozatala, a megállapított kivételes nyugellátásemelések, egyszeri segélyek jegyzékbe foglalása, a határozatok továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. ONYF Főigazgatója hatáskörébe tartozó ügyek felterjesztésének az előkészítése. Az igazgató hatáskörébe tartozó egyes nem kivételes - méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése, és a döntésnek megfelelő határozathozatal Ügykezelési feladatok: Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, érkeztetése, szétosztása, fax, Igazgatóságot érintő közlemények kezelése, beérkeztetése, iktatása. A tévesen igazgatóságokhoz érkezett küldemények kezelése. A Dokumentum Kapu rendszeren keresztül érkező elektronikus űrlapok kezelése. Külső szervek és személyek részére címzett levelek, csomagok postai feladásának ellátása. Az általános irattár kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. Konkrét ügyekben, szakmai információkkal kapcsolatos sokszorosítási feladatok ellátása. A szakmai nyomtatványok, tájékoztatók igényléséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Ajánlott levelek nyilvántartásának vezetése

18 3.1. Nyilvántartási Osztály Feladata: - A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szerveinek hatáskörébe utalt más ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése, befogadása, rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása. - Egységes nyilvántartás kialakítása, működtetése, fejlesztése, amely biztosítja az ellátások megállapításához szükséges adatokat. - Az e-ügyintézés biztosításához foglalkozatók bejelentő lapjának rögzítése, módosítása. - Foglalkoztatói adatszolgáltatások befogadása, felülvizsgálata, hibás adatszolgáltatás benyújtása esetén javíttatása. - FAB és SZAB kezelése, adatok manuális rögzítése, adattisztázás végzése. - Cégközlöny rendszeres figyelése, felszámolás, végelszámolás, törlési adatok manuális rögzítése a KELEN rendszerbe. - Felszólítás, mulasztási bírság érvényesítése. Mulasztási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelmekben, fellebbezési ügyekben döntés előkészítő munka végzése. - A nyilvántartási szakterület ügyfélszolgálatának működtetése, adatközlések átvétele, szakmai felülvizsgálata, feldolgozása. Tájékoztatás az adatszolgáltatás folyamatával, a programok használatával, az E- ügyintézés menetével kapcsolatban, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez, a számítógépes program letöltéséhez, illetve az adatok rögzítéséhez segítségnyújtás. - A betekintési jog biztosítása, a nyilvántartott okmányokba az ügyfél kérelmére hitelesített másolatának adása - Együttműködés társosztályokkal, más igazgatóságokkal, az ONYF szakmai főosztályaival. - Más közigazgatási szervtől hatósági ügyben érkező megkeresések esetében belföldi jogsegély ügyekben adatszolgáltatás. - A visszamenőleges adatszolgáltatások fokozott figyelemmel történő befogadása. - Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. - A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás. törlés), valamint annak megtagadása tárgyában való határozathozatal. Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). - Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálásához. - Tájékoztatás a biztosítási jogviszonyról, nem társadalombiztosítási célra. - Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása. - Kapcsolattartás a munkáltatókkal, a nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása érdekében. - Az adatbázis-példány helyreállítási feladatok ellátása. - A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó igazolásokkal/határozatokkal kapcsolatos feladatok. - Iktatási tevékenyég ellátása. - A nyilvántartási osztály irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés

19 3.2. Ellenőrzési Osztály Feladata: - A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata. - Tny. 22/A. (1)-(2) bekezdése szerinti nyugdíjnöveléshez a jogosultsági idő és a kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - Rehabilitációs járadék elbírálásához jogosultsági és kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - A Tny alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. - Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához szükséges hiányzó adatok beszerzése. - Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás lefolytatása. - A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. - A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. - A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése. - Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. - A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási jogszabályokban (ideértve az Rjtv-ben) előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. - Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. - Az előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. - Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. - Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala. - Az ellenőrzött szankcionálása abban az esetben, ha az idézésnek nem tesz eleget, továbbá ha az ellenőrzést akadályozza. - A mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges előkészítő eljárás lefolytatása. - Környezettanulmány készítése. - Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására. - Megtérítési - baleseti - ügyek vizsgálata. - Hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása. - A szakellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó utasításban meghatározott esetben okmány érvénytelenítés végrehajtása. - Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. - A foglalkoztatók, a biztosítottak és más ügyfelek részére tájékoztatás és felvilágosítás megadása. - Együttműködés más ellenőrzési szervekkel. A nyugdíjbiztosítási ellenőr napi tevékenységéről köteles folyamatosan teljesítményjelentő lapot vezetni

20 4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya Vezetője, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján az ellátási számlához kapcsolódó gazdasági feladatok tekintetében, az igazgató helyettese. Feladata: - A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően az ellátási szektort érintő követelések-kötelezettségek nyilvántartása, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, a pénzforgalom lebonyolítása, kincstári könyvelés egyeztetése, főkönyvi tételek könyvelése, bizonylatok teljesítés igazolása, érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozásának, banki aláírásának biztosítása. Ezen belül: - A megtérítés, jogalap nélkül felvett ellátás, mulasztási bírság, a január 1. előtt kiadott eljárási költségtérítés, eljárási bírság, késedelmi kamat, perköltség címén fennálló követelések, kötelezettségek analitikus és főkönyvi nyilvántartása, kezelése, a lejárt határidejű követelések beszedése iránti intézkedések megtétele, illetve a végrehajtási eljárás kezdeményezése. - Hitelezői igénybejelentésekhez adatok szolgáltatása. - A követelések-kötelezettségek egyeztetése, egyenlegközlők, igazolások kiadása, adatszolgáltatások teljesítése. - Méltányossági elbíráláshoz követelésről adatszolgáltatás teljesítése a méltányossági döntést előkészítő szakterület részére. - NYUFIG lista alapján, illetve egyéb módon dokumentáltan a megtérítendő összeg változásáról a fizetésre kötelezett kiértesítése, az analitikus nyilvántartásokban a szükséges módosítások elvégzése. - A pártfogói díjjal kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása. - A magánnyugdíj-pénztárból visszalépőkkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, könyvelése, bevételek-visszautalások kezelése, adatszolgáltatás teljesítése havonta az ONYF részére. - A szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából kötött megállapodással összefüggő pénzforgalmi tételek könyvelése, a folyószámlák vezetése és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok elvégzése, adatszolgáltatások teljesítése, egyenlegközlők kiküldése. - A kiadott adóigazolások szükség szerinti módosítása, az adatszolgáltatás helyesbítése és megküldése a NAV részére. - Az ellátási szektort érintően beérkező számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, nyilvántartásba vétele. - A szállítói számlák és egyéb kiadások utalása, pénzügyi és számviteli rendezése. - A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően a kifizetések és a bevételek kötelezettségvállalásának, ellenjegyzésének, szakmai teljesítés igazolásának, érvényesítésének, utalványozásának, és annak ellenjegyzésének, valamint az utalások banki aláírásának biztosítása. - Az ellátási banki anyag számviteli nyilvántartásra alkalmas módon történő előkészítése