Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ /2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és igazságügyi miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2011. (III.9.) KIM utasítása 31. (2) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrendjét április 8. napjával jóváhagyom. Nyíregyháza, április 8.. Dr. Vinnai Győző s.k. kormánymegbízott április 8. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér Nyíregyháza Pf.: 300 Telefon:42/ Fax:42/ Honlap:

2 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) ügyrendjét az alábbiakban állapítom meg: I. Általános rész 1. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogállása A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként működő nyugdíjbiztosítási ágazati szakigazgatási szerv. Feladatait a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2/A. (2) bekezdése értelmében nyugdíjbiztosítási igazgatóságok szakmai irányításért felelős Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) irányításával látja el. Az Igazgatóság jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. 1.1 A szakigazgatási szerv tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormánymegbízott) gondoskodik a feladatellátás feltételeiről. 1.2 A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem költségvetési szerv. A Kormányhivatal törzshivatala, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint a Kormányhivatal többi szakigazgatási szerve egy költségvetési szervet alkotnak A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság illetékessége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére terjed ki A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság általános képviseletét a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Vezetője látja el, de a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kormánytisztviselőjének megbízást adhat a képviselet ellátására A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, igazgató címet viselő, minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett hivatalvezető kormánytisztviselő (a továbbiakban: igazgató) vezeti Az igazgatót a Kormánymegbízott az ONYF vezetőjének egyetértésével nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon nyugdíjbiztosítási hatáskörben eljáró kormánytisztviselőkből álló - a III. fejezet szerinti felépítésű - szervezeti egységek működnek

3 2. Személyi hatálya Az ügyrend hatálya a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szervezeti egységeire illetve kormánytisztviselőire terjed ki. 3. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság azonosító adatai 3.1. Elnevezése, székhelye és címe Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Székhely: Nyíregyháza Címe: 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4. Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 300 Tel: Fax: Fő tevékenysége (TEÁOR): 8430 Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás: Nyugdíjbiztosítási szakigazgatás Szakfeladat száma: Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása 4. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság bélyegzője 4.1 A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok készítését végző kormánytisztviselő jogosult, vagy akit a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Vezetője esetileg erre felhatalmaz. 4.2 A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál használt bélyegzők leírását és az Igazgatóság vezetője által használt bélyegző lenyomatát az Ügyrend 6. számú függeléke tartalmazza. 5. Az Igazgatóság feladatai 5.1 Az Igazgatóság fő feladatait a felsorolt jogszabályok, a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ), jelen ügyrend, az ONYF főigazgatója és Kormánymegbízott által kiadott utasítások, szabályzatok, iránymutatások, tájékoztatók határozzák meg, illetve tartalmazzák. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság alább részletezett feladatait a III. fejezet szerinti szervezeti egységei útján látja el

4 5.2 Az Igazgatóság hatósági, igazgatási és ellenőrzési feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.), valamint a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.), a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény, a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet, egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CLXX. Törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.), valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet továbbá mindazok a jogszabályok, amelyek az Igazgatóságra mint társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási) szervre feladatot határoznak meg. 5.3 Hatósági, igazgatási feladatkörében Ellátja a Tny.-ben meghatározott nyugellátások, valamint az egyéb jogszabályok szerinti - 4 -

5 nyugellátások, az Ebtv.-ben meghatározott baleseti járadék, továbbá a külön jogszabályok szerinti nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások iránti igények elbírálásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a biztosítottak szolgálati idő és kereseti (jövedelmi), valamint egyéb adatainak begyűjtéséről, a papír alapú okmányok feldolgozásáról, a számítógépes adatbázisban lévő adatok tisztázásáról, illetve a foglalkoztatói és személyi adatbázisok aktualizálásáról. Nyilvántartásai alapján hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki. A központi számítógépes adatbázis és a papír alapú, hitelt érdemlő nyilvántartások alapján az arra jogosultak részére a szolgálati idő és jövedelem adatokról adatszolgáltatást teljesít. Ellátja a nyugdíjellenőrzési feladatokat, különös tekintettel a nyugdíjak alapjául szolgáló hiányos vagy vitatott kereseti adatokra és a szolgálati, jogosultsági időre, a foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére. A Tbj a szerinti megállapodást köt a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából nyugdíj- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés ellenében, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat. Intézkedik a hatáskörébe tartozó megtérítési ügyekben, így a Tny a alapján fennálló felelősség esetén, a Tny a, a TnyR. 80. (2) bekezdése szerint a jogalap nélkül felvett nyugellátással kapcsolatos visszafizetésről, megtérítésről, a Tny. 80. (2) bekezdése szerint a késedelmi kamat megtérítéséről, a TNY a alapján a mulasztási bírság, és a Ket. szerinti eljárási bírság megtéríttetéséről. Intézkedik a jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések behajtási, végrehajtási, valamint csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások keretében történő érvényesítéséről. Jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések érvényesítése során kérelemre méltányossági jogkörben eljárva mérséklési (elengedési), továbbá fizetési könnyítési (részletfizetési, fizetéshalasztási) jogkört gyakorol. A kivételes nyugdíj megállapításával, - emelésével, valamint az egyszeri segély iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ellátja az általa elbírált ellátásokkal, és az ellátások megtéríttetésével összefüggő jogi, (peresügyi) képviseletet- a Kormányhivatal Jogi Perképviseleti Osztályával együttműködve. Működteti az ellátási igények érvényesítését elősegítő, valamint a nyugdíjbiztosítási ügykörbe tartozó, tájékoztatást segítő ügyfélszolgálatot. Gondoskodik a kulturált ügyintézés biztosításáról és folyamatos helyi fejlesztéséről. Ellátja a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja azon feladatokat, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. 5.4 Egyéb szakmai feladatkörében Eleget tesz az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban meghatározott, valamint utasításban számára előírt adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének. Gondoskodik az adatvédelem érvényesítéséről. Ellátja az ONYF főigazgatója által szakmai irányítási, illetve felügyeleti jogkörében részére meghatározott egyéb szakmai feladatokat. Törvényben meghatározott ügyekben az ONYF biztosította informatikai feltételek - 5 -

6 alapján, elektronikusan intézi az ügyfélkapun (a továbbiakban: Dokumentum Kapu) keresztül érkezett kérelmekkel kapcsolatos ügyeket, és beadványokat. Közreműködik, az ONYF mint másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv döntéseinek előkészítésében. Ellátja az ellátási szektort érintő pénzügyi és számviteli feladatokat. II. Az Igazgatóság szervezete, vezetése 1. Vezetési és foglalkoztatási szintek 1.1 Igazgató Az igazgató az Igazgatóság egyszemélyi felelős vezetője. Az igazgatót az ONYF főigazgatójának egyetértésével a Kormánymegbízott nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Feladata: Irányítja, szervezi és felügyeli az Igazgatóság munkáját, képviseli az Igazgatóságot. A szakigazgatási szerv kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Szervezi, ellenőrzi a nyugdíjbiztosítást érintő jogszabályok végrehajtását, gyakorolja az ebből eredően hatáskörébe (felelősségi körébe) utalt döntési jogosítványokat, gondoskodik a törvényesség betartásáról. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott méltányossági jogkört a nyugellátás emelése, az egyszeri segély engedélyezése, a jogalap nélkül megállapított, illetve a megtérítendő ellátás, a késedelmi kamat és a mulasztási bírság, eljárási bírság mérséklése, elengedése, továbbá fizetési könnyítése tekintetében. Irányítja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat. A szervezeti egységek működésével, ügyintézésével, a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatban követendő belső eljárásokat, utasításokkal szabályozza. Megszervezi, működteti a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést és a szakmai ellenőrzést. Jóváhagyja az Igazgatóság munka- és ellenőrzési tervét. Elkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti a Kormánymegbízottnak az Igazgatóság Ügyrendjét. Gondoskodik a minőségbiztosítás feltételrendszerének fokozatos kialakításáról. Az ONYF központi alkalmazói rendszereihez való hozzáféréseket az igazgató számára az ONYF főigazgatója engedélyezheti. Szabályozza az Igazgatóság adatvédelmi-, adatbiztonsági és információszabadsággal kapcsolatos tevékenységeit. Az Igazgatóságon folyó adatkezelés tekintetében adatkezelői felelősséget visel. Megszervezi az adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást. Engedélyezi, hitelesíti és ellenőrzi a nyugdíjágazat központi informatikai rendszereihez történő hozzáféréseket, az alkalmazói rendszerekhez kiadásra kerülő jogosultságokat, - 6 -

7 szabályozza az egyes munkakörhöz illeszkedő hozzáférések körét, rendjét és visszavonásuk, módosításuk szabályait. Felelősséget visel a központi rendszerek felhasználóinak azonosíthatóságáért a teljes felhasználói életciklusban, ennek ellenőrizhetőségét a központi rendszerek menedzsmentjei számára lehetővé teszi. Felelősséget visel munkaviszony megszűnésekor a jogosultságok azonnali visszavonásáért. Az Igazgatóság dolgozói részére évente, illetve szükség szerint munkaértekezletet tart, gondoskodik a vezetők folyamatos tájékoztatásáról. Kapcsolatot tart a szakigazgatási szervek vezetőivel, a nyugdíjasok érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveivel, továbbá erre irányuló igény esetén a megyei és a települési önkormányzatok vezetőivel. Gondoskodik a nyugdíjbiztosítást érintő kérdésekben a lakosság időszerű és szakszerű tájékoztatásáról és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a sajtó, a helyi televízió, rádió útján, valamint tájékoztató előadások, szakmai tájékoztatók keretében. Figyelemmel kíséri és értékeli az ügyfélkapcsolatok alakulását, felelős annak fejlesztését szolgáló program végrehajtásáért. Távolléte, akadályoztatása esetén jog- és hatáskörét a Nyugellátási Főosztály, és a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetői gyakorolják. Köteles: A megyei Kormánymegbízottat, valamint az ONYF Főigazgatóját a - szakmai irányítást érintő- minden lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatni, véleménye közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésekről utólag is beszámolni. Rendszeresen beszámoltatni az Igazgatóság önálló szervezeti egységeinek vezetőit. Ennek keretében a folyamatban lévő ügyek mellett az adott munkaterület átfogó, aktuális kérdéseit, munkatervi feladatait megtárgyalni, értékelni az Igazgatóság munkáját és a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását. Közvetlenül felügyeli: - a szakmai ellenőrzési feladatok ellátását 1.2. Főosztályvezető A főosztályvezető a főosztály szakmai vezetői és irányító feladatait látja el. Az Ügyrendben meghatározott irányítási és felügyeleti rendnek és utasításoknak megfelelően végzi az adott szakmai terület (feladatkör) irányítását, koordinálását, felelős a főosztály tevékenységéért. Főosztályvezetői kinevezést a Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad

8 Helyettesítését az alá rendelt osztályok vezetői közül ezzel megbízott személy látja el. Javaslatot tehet: - fegyelmi eljárás megindítására - az irányítása alá tarozó dolgozók kitüntetésére - a főosztályon belüli áthelyezésre Feladata: A főosztály munka- és oktatási tervének elkészítése a főosztály feladatellátásának megszervezése, folyamatos biztosítása, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. A szakmai ügykörébe tartozó jogszabályok, előírások végrehajtása, a felettes vezetők utasításainak betartása, betartatása. A munkafolyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés megszervezése, ellenőrzési terv alapján történő végzése, működtetése. Kapcsolattartás az ONYF illetékes főosztályaival (osztályaival). A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörök gyakorlása. Az adott hatáskör gyakorlását indokolt esetben és a felügyeletet ellátó vezető előzetes engedélyével a beosztott osztályvezetőre átruházhatja, ez azonban nem érinti a főosztály munkájáért való felelősségét. A főosztály tevékenysége szakszerűségének és az előírt határidők betartásának biztosítása. A főosztály szakmai oktatásának koordinálása. Mindazoknak az ügyeknek az ellátása, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. A főosztály teljesítményének folyamatos és éves értékelése, az értékeléshez szükséges adatok folyamatos gyűjtésének koordinálása. A főosztály vezetőire vonatkozó teljesítménykitűzés, - értékelés, illetve a minősítések elkészítése. Az osztály munkájával kapcsolatos negyedéves beszámoló elkészítése. A negyedéves belsőellenőrzés elkészítése. A Főosztály dolgozóival szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése. Az Igazgató felé javaslattétel kormánytisztviselői jogviszony meghosszabbítására illetve megszüntetésére. Az ellátás megállapítására vonatkozó döntések aláírása. Az osztályvezető távolléte esetén az elutasításra irányuló döntések, végzések aláírása. A főosztályán bármilyen jogviszonyban munkát végző munkatársak adatvédelmi- és titoktartási nyilatkozatait bekéri és őrzi. Kezdeményezi az alkalmazói rendszerekhez történő hozzáférésekkel kapcsolatos jogosultságkezelést (igénylés, módosítás, törlés, visszavonás, megszüntetés.) A Főosztály munkájával kapcsolatos éves beszámoló elkészítése. Köteles: Az igazgatót minden lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatni, véleménye közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésekről utólag is beszámolni, ellátni mindazokat az ügyeket, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal

9 Rendszeresen beszámoltatni az osztályvezetőket és ennek keretében a folyamatban lévő ügyek mellett az adott munkaterület átfogó, aktuális kérdéseit, munkatervi feladatokat is megtárgyalni, a főosztály munkáját értékelni, a munkatervekben (jogszabályban és vezetői intézkedésben) meghatározott feladatokat végrehajtani. Az irányítása alá tartozó vezetők munkaköri leírásának elkészítésére. 1.3 Osztályvezető Az osztályvezető feladatait főosztály keretén belül látja el. Osztályvezetői megbízást a Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad. A főosztályvezető helyettesítésére az osztályvezető az igazgatótól megbízást kaphat. Feladata: A munkaköri leírásnak és a munkatervnek megfelelően az adott osztály szakmai vezetése, irányítása és felügyelete, a beosztott munkatársak feladatainak részletes meghatározása, valamint a feladatellátás folyamatos segítése és ellenőrzése. A szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztályszervezet és munkamegosztás belső kialakítása. A felettes vezetőtől kapott írásbeli felhatalmazás alapján érdemi intézkedés, illetve az Igazgatóság szakmai képviselete a feladatkörébe tartozó ügyekben. Szakmai kapcsolattartás a társosztályokkal, a társszervek vezető munkatársaival. Mindazon ügyek ellátása, amelyeket felettes vezető állandó, vagy eseti jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. Az osztály teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése és éves értékelése, az értékeléshez szükséges adatok folyamatos gyűjtése. Az osztály munkatársaira vonatkozó teljesítménykitűzés, -értékelés, illetve a minősítések elkészítése. A Főosztályvezető felé javaslatot tenni kormánytisztviselői jogviszony meghosszabbítására illetve annak megszüntetésére. Negyedéves belsőellenőrzés elkészítése. Havi statisztikai adatok elkészítése. A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a szakmai álláspont közlésével a fellebbezések továbbítása Az elutasító döntések, végzések aláírása. A Főosztályvezető távolléte esetén az ellátás megállapítására vonatkozó döntések aláírása. Köteles: Az osztály vezetésére, a végzett feladatok folyamatos ellenőrzésére és mindezekről az illetékes vezető részére történő beszámolásra. A főosztályvezetőt folyamatosan minden lényeges kérdésről tájékoztatni, a vélemény közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kérni, fontosabb intézkedésről utólag is beszámolni. Az irányítása alá tartozó beosztottak munkaköri leírását elkészíteni

10 1.4.Nem vezető beosztású kormánytisztviselő A kormánytisztviselő munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben, vagy közvetlen igazgatói irányítással, a kormánytisztviselőtől elvárható felelősséggel és önállósággal végzi, a jogszabályban, munkaköri leírásában meghatározott ügyekben önálló döntést hoz. Feladata: A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve az illetékes vezető által kiadott feladatoknak a kapott utasítások és határidők figyelembevételével a jogszabályok, továbbá ügyviteli és egyéb utasítások betartásával történő elvégzése. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó, részére meghatározott ügyek intézése, érdemi döntésre való előkészítése, illetve az érdemi döntés meghozatala. Köteles: A szakterületével összefüggő feladatokat szakszerűen és az előírt határidőben ellátni. Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Minden lényeges kérdésről az illetékes vezetőt tájékoztatni. 1.5.Kormányzati Ügykezelő A kormányzati ügykezelő munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben végzi. Feladata: A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve az illetékes vezető által kiadott utasításoknak megfelelően ügyelőkészítő, ügyirat-kezelési és ehhez kapcsolódó feladatok ellátása. Köteles: A feladatait szakszerűen, pontosan a szabályzatokban meghatározott módon és az előírt határidőben ellátni. Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Minden lényeges kérdésben az illetékes vezetőt tájékoztatni Fizikai alkalmazott A fizikai alkalmazott munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben végzi. Feladata: - Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló feladata a munkaköri leírásban előírtak, valamint az illetékes vezető által kiadott feladatok ellátása. - Köteles az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. Köteles: A feladatait szakszerűen, pontosan a legjobb tudása szerint, valamint a vonatkozó jogszabályok betartásával és az előírt határidőben ellátni. A fizikai alkalmazottak a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartoznak

11 III. Az Igazgatóság szervezeti egységei és feladataik Az Igazgatóság szervezeti egységei a főosztályok, amelyek osztályokra tagozódnak. Az Igazgatóság szervezeti egységei: 1. Nyugellátási Főosztály - Igényelbírálási Osztály I. - Igényelbírálási Osztály II. - Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály 2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály - Jogi és Igazgatási Osztály - Ellenőrzési Osztály - Nyilvántartási Osztály - Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya Az Igazgatóság szervezeti ábráját a 1. számú függelék tartalmazza. Az Igazgatóság létszámát szervezeti egységek szerinti bontásban a 2. számú függelék tartalmazza. 1. Nyugellátási Főosztály A Nyugellátási Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatait az alábbiak szerint látja el. A főosztály feladata a jogszabályokban meghatározott nyugellátások, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások megállapítására irányuló igények elbírálása, továbbá az ezzel összefüggő egyéb feladatok különösen az ellátások folyósítása érdekében szükséges intézkedések, az időszakos orvosi felülvizsgálattal kapcsolatos teendők ellátása, ennek érdekében a jogalkalmazáshoz szükséges szakmai felkészültség biztosítása, kapcsolattartás az Igazgatóság, az ONYF, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság illetékes szakegységeivel, illetve a feladatellátással érintett más igazgatási szervekkel. A főosztály három osztályra tagozódik. A főosztályt vezető főosztályvezető helyettesítését az Igényelbírálási I. osztály vezetője látja el Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály Az ügyfélszolgálati és ügykezelési feladatokat az Igazgatóságon egy osztály látja el

12 Feladata: - Az igényelbírálást megelőző és követő munkafolyamatok, kiegészítő tevékenységek és az ügyfélszolgálat ellátása. - A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre tájékoztatás adása, igénybejelentések felvétele, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése a megye illetékességi területére vonatkozóan. Folyamatos, szakszerű ügyfélszolgálat biztosítása, ide értve és a telefonon érdeklődő ügyfelek tájékoztatását is. Az előzmény nélküli, vagy már lezárt, irattárba helyezett ügyekben érkezett érdeklődő levelek megválaszolása. Soros orvosi felülvizsgálatra idézés, a vizsgálat eredményének közlése a NYUFIG felé, a nyugdíjas/járadékos tájékoztatása az NRSZH döntéséről. A soros orvosi vizsgálatot követő állapotváltozásos ügyekben intézkedés a leszállító, felemelő és megszüntető határozatok meghozataláról. A rehabilitációs járadékban részesülők állapotrosszabbodási és a meghosszabbításra vonatkozó kérelem esetén szükséges intézkedések megtétele és a döntés meghozatala. Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. A beérkező igények és beadványok iktatása a NYUGDMEG rendszerben. KELEN dosszié nyitása az iktatást követően. A kísérőjegyzékek összeállítása. A NYUGDMEG rendszerben készült döntések nyomtatása, a NYUGDMEG és az LN rendszerben készült döntések továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Más igazgatási szervek megkeresései alapján a jogszabályoknak, utasításoknak megfelelő intézkedések (adatok, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, tájékoztatás, okmányok, ügyiratok továbbítása) megtétele. Ügykezelési feladatok (postabontás, érkeztetés, előzményezés, a visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, sokszorosítás) ellátása. A döntések expediálása. Nyugdíjirattár kezelése. Iratok, megkeresések illetékes szervezeti egységek részére történő átadása. Selejtezési feladatok ellátása. Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatás-kérési, betekintési- és helyesbítés kérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése. Kétes esetekben konzultáció indítása, megalapozatlan kérés esetén az adatmegismerésre irányuló kérelem továbbítása az adatvédelmi előadónak, vagy az adatvédelmi felelősnek. Teljesítménylapok napra kész vezetése Igényelbírálási Osztály I-II. A nyugdíjigény elbírálási feladatokat kettő osztály látja el, melynek feladata az alábbi feladatok tekintetében azonos

13 Feladata: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szabályozott saját jogú és hozzátartozói ellátások, továbbá az egészségbiztosítási törvényben szabályozott baleseti járadék igények elbírálása, döntéshozatal. A Tny.22/A. szerinti nyugdíjnövelés iránti kérelmek elbírálása, döntéshozatal. A külön jogszabályokon alapuló ellátások és a nyugdíjszerű rendszeres pénzellátások iránti igények elbírálása, döntéshozatal. A szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálása, döntéshozatal. Az osztályra érkező iktatott igényekben az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások, szakhatósági állásfoglalások beszerzése. A naponta érkező adatközlések értékelése, számítógépen történő rögzítése, a hiányzó adatok folyamatos bekérése, a tértivevények kezelése. Tanú meghallgatási eljárás, jövedelmi adatok vizsgálatának, jövedelmi adatok beszerzésének, korkedvezményes idő vizsgálatának és más jogosultsági kérdést eldöntő ellenőrzés kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. Az igények NYUGDMEG-, KELEN rendszerben történő kezelése. A LOTUS NOTES rendszerben történő iktatás és kezelés. Az ellátatlanság csökkentése érdekében a jogosultság megállapítása esetén folyamatos előleg iránti intézkedés megtétele. Az ügyintézési határidő folyamatos figyelemmel kísérése és annak betartása. Az igények elbírálását követően a jogszabályoknak megfelelően szükség esetén - hivatalból vagy kérelemre a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás), ellátások megszüntetése más ellátás egyidejű megállapítása esetén. Az átmeneti járadék folyósításának megszüntetése, a NYUFIG által megküldött értesítések alapján. A fellebbezések értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés saját hatáskörben történő felülvizsgálata, módosítása, visszavonása. Amennyiben a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető a fellebbezések a szakmai álláspont közlésével továbbítása. Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. A határidőben tartott ügyek ellenőrzése, a hiányzó adatok sürgetése. Előzményes ügyekben érkezett levelek, megkeresések intézése az eljárási utasítás szerinti határidő betartásával. Együttműködés az Igazgatóság szervezeti egységeivel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekkel, valamint az igény elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében az egyéb intézményekkel és szervezetekkel. A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. Minden olyan egyéb feladat elvégzése, amelyet jogszabály, felettes szerv, vagy az Igazgatóság vezetője rendel el. Teljesítménylapok napra kész vezetése. A folyamatban lévő ügyekben a telefonon érdeklődők tájékoztatása. Az Igényelbírálási I. Osztály feladata az alábbi feladatokkal kiegészül:

14 Jogorvoslati ügyekben feladatellátás Az esedékes vagy állapotrosszabbodás címén történt felülvizsgálat eredményéről vagy meghiúsulásáról szóló döntés elleni és az új indítású egészségkárosodáson alapuló ügyekben érkezett fellebbezések iktatása, a másodfokú eljárás megindításáról szóló értesítés kiadása, orvos szakértői vizsgálat elrendelése, szakhatósági állásfoglalás beszerzése. Az előbbi bekezdés szerinti ügyek közül az ún. esedékes felülvizsgálattal érintett ügyek másodfokú döntés előkészítése és a döntés-tervezet jóváhagyás és kiadmányozás céljából továbbítása az ONYF-re. Az új indítású egészségkárosodáson alapuló ügyek -iktatás és NRSZH megkeresés elkészítését követően- továbbítása az ONYF-re. Minden egyéb ún. szakmai jellegű ügy iktatás nélküli továbbítása. Másodfokú döntés kézbesítéséhez kapcsolódó feladatok (a NYUFIG részére megküldendő határozatokról a konszignációs jegyzék elkészítése, döntések postázása, hirdetmény elkészítése, jogerő figyelemmel kísérése, kezelése, ügyfél értesítése a kézbesítési vélelem beálltáról) Az ONYF Jogorvoslati Főosztály részére megküldött ügyiratokhoz érkező szerelések postai úton napi rendszerséggel történő megküldése. 2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály A Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatait az alábbiak szerint látja el. A főosztály általános feladata az igazgató irányítási és vezetési feladatainak segítése, közreműködés az igazgató munkájának megszervezésében, az Igazgatóság irányításában és az egyes szakterületek munkájának összehangolásában. Szakfeladata a jogi, a kivételes méltányossági feladatok ellátása, illetve az igazgató hatáskörébe tartozó egyéb méltányossági döntések előkészítése, a statisztikai és egyéb szervezeti, igazgatási ügyek ellátása. A főosztály feladata a biztosítási idõ, és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának kezelése; ennek alapján adatszolgáltatási, adatokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, a foglalkoztatók, egyéni- és társas vállalkozók, őstermelők nyugdíjbiztosítási ellenőrzése, a szakterületi ügyfélszolgálati feladatok ellátása, kapcsolatfenntartás, szakmai együttműködés az egészségbiztosítási, államháztartási és egyéb társadalombiztosítási jellegű feladatokat ellátó igazgatási szervekkel. A főosztály feladatkörébe tartozik az igazgatóság honlapjának szerkesztése, a hirdetmények elektronikus úton történő közzététele és a közérdekű adatok elektronikus és kérelemre történő közzétételi kötelezettségével teendők ellátása, valamint a szakmai-ügyviteli rendszerek helyi működtetési feltételeinek biztosítása is

15 A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően az ellátási szektort érintő követelések-kötelezettségek nyilvántartása, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, a pénzforgalom lebonyolítása, kincstári könyvelés egyeztetése, főkönyvi tételek könyvelése, bizonylatok teljesítés igazolása, érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozásának, banki aláírásának biztosítása. A főosztály négy osztályos szerkezetben látja el feladatát. A főosztályvezető helyettesítését az Ellenőrzési Osztály vezetője látja el. 2.1 Jogi és Igazgatási Osztály: Szakmai feladatok: - A nyugdíjszakmai perképviselet ellátása a Törzshivatal Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve. - Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások véleményezése, értékelése, büntető-eljárási, szabálysértési feljelentés, fegyelmi és kárfelelősség szempontjából. - Jogi szakvélemény adása megkeresésre. - A Törzshivatal Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve képviselet ellátása (felhatalmazás alapján) munkaügyi, polgári és büntető bíróságok előtt folyó, továbbá más hatósági eljárásban. - A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési, esetleges kártérítési ügyek intézése, határozatok, végzések és kárszámlák kibocsátása. - A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset szerzésére irányuló megállapodások megkötése. - A közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, minősítése. - Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése. - Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése a cégbíróságnál. - Az elutasított adatvédelemi kérések gyűjtése és továbbítása. - Állásfoglalás kialakítása az Avtv. alkalmazásával kapcsolatban felmerülő adatvédelmi információ-szabadsági kérdésekben. - A jogalap nélküli ellátásokkal, kiutalt késedelmi pótlék visszatérítésével kapcsolatos ügyintézés. - Jogszabály-, utasítástervezetek stb. véleményezése, a szakterületi vélemények összefoglalása. - Részvétel az Igazgatóság helyi szabályzatainak, utasításainak kidolgozásában. Részvétel a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködés - az ellátási szektort érintően - az Igazgatóság szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint az Igazgatóság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében, követelések behajtásában. Az ellátási szektort érintő szerződések jogi ellenjegyzése. A hitelezői igények bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtétele

16 Figyelemmel kíséri az Igazgatóság illetékességi területén működő gazdasági cégek, gazdasági társaságoknál indított csőd,- végelszámolási,- valamint felszámolási eljárásokat. Azok kezdetéről, illetve a végéről tájékoztatja a Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztályt. Szakmai ellenőrzés. Az Igazgatóság szakmai, különösen nyugellátási, nyilvántartási, ellenőrzési, jogorvoslati, megtérítési, méltányossági, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének rendszeres ellenőrzése. Az Igazgatóság szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. A jogszabályokban előírt belső szabályzatok, utasítások meglétének ellenőrzése, véleményezése, az elkészült és kiadott szabályzatok szükség szerinti felülvizsgálata, javaslattétel az indokolt módosításra. Az ellenőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok, az ONYF és az Igazgatóság belső utasításai betartásának ellenőrzése. Szakirányú átfogó-, téma-, cél- és utóellenőrzések végzése az Igazgatóság egyes szakegységeinél. Elvégzi az igazgató által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat Statisztikai feladatok: A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az OSAP Igazgatóságot érintő jelentéseivel kapcsolatos feladatok ellátása. Statisztikai adatok gyűjtése, jelentések elkészítése, továbbítása az ONYF illetékes főosztályára, illetve a Központi Statisztikai Hivatal kijelölt területi szervéhez. Statisztikai Évkönyv készítése. Az Igazgatóság működéséhez, a vezetői munka segítéséhez szükséges belső idősorok vezetése, elemzése, folyamatos értékelése Igazgatási feladatok: - Az igazgató irányító munkájához szükséges külső és belső információk gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása. - Kapcsolattartás az Igazgatóság főosztályaival, osztályaival, a közöttük lévő kapcsolat koordinálása. - Kapcsolattartás Kormányhivatal Törzshivatalával. - Kapcsolattartás a külső szervekkel (a Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel, más államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel), a médiával. - Munkatervek, beszámolók elkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése (vezetői, összmunkatársi stb.). - Vezetői döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. Rendezvények megszervezése

17 - Utasítások, belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a belső tájékoztatás biztosítása. - Az ONYF-hez, Kormányhivatalhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, továbbítása, tájékoztatók összeállítása. - Az Igazgatóság feladatait érintő változások figyelemmel kísérése. - Az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. - A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végzése. - Titkári feladatok ellátása. - Az ügyviteli koordináció. - Gépkocsi igények előkészítése. - Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása Méltányossági jogkörrel kapcsolatos feladatok: A méltányossági nyugellátás emelésével, megállapításával és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos igazgatói méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása az igazgató által meghatározottak szerint. Igazgatói döntéshez javaslatok készítése, a döntés alapján elutasító határozat hozatala illetőleg a kérelmezők értesítése, főigazgatói döntésre javasolt ügyek előterjesztése az igazgatóhoz. Az engedélyezést követően határozatok hozatala, a megállapított kivételes nyugellátásemelések, egyszeri segélyek jegyzékbe foglalása, a határozatok továbbítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. ONYF Főigazgatója hatáskörébe tartozó ügyek felterjesztésének az előkészítése. Az igazgató hatáskörébe tartozó egyes nem kivételes - méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése, és a döntésnek megfelelő határozathozatal Ügykezelési feladatok: Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, érkeztetése, szétosztása, fax, Igazgatóságot érintő közlemények kezelése, beérkeztetése, iktatása. A tévesen igazgatóságokhoz érkezett küldemények kezelése. A Dokumentum Kapu rendszeren keresztül érkező elektronikus űrlapok kezelése. Külső szervek és személyek részére címzett levelek, csomagok postai feladásának ellátása. Az általános irattár kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. Konkrét ügyekben, szakmai információkkal kapcsolatos sokszorosítási feladatok ellátása. A szakmai nyomtatványok, tájékoztatók igényléséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Ajánlott levelek nyilvántartásának vezetése

18 3.1. Nyilvántartási Osztály Feladata: - A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szerveinek hatáskörébe utalt más ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése, befogadása, rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása. - Egységes nyilvántartás kialakítása, működtetése, fejlesztése, amely biztosítja az ellátások megállapításához szükséges adatokat. - Az e-ügyintézés biztosításához foglalkozatók bejelentő lapjának rögzítése, módosítása. - Foglalkoztatói adatszolgáltatások befogadása, felülvizsgálata, hibás adatszolgáltatás benyújtása esetén javíttatása. - FAB és SZAB kezelése, adatok manuális rögzítése, adattisztázás végzése. - Cégközlöny rendszeres figyelése, felszámolás, végelszámolás, törlési adatok manuális rögzítése a KELEN rendszerbe. - Felszólítás, mulasztási bírság érvényesítése. Mulasztási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelmekben, fellebbezési ügyekben döntés előkészítő munka végzése. - A nyilvántartási szakterület ügyfélszolgálatának működtetése, adatközlések átvétele, szakmai felülvizsgálata, feldolgozása. Tájékoztatás az adatszolgáltatás folyamatával, a programok használatával, az E- ügyintézés menetével kapcsolatban, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez, a számítógépes program letöltéséhez, illetve az adatok rögzítéséhez segítségnyújtás. - A betekintési jog biztosítása, a nyilvántartott okmányokba az ügyfél kérelmére hitelesített másolatának adása - Együttműködés társosztályokkal, más igazgatóságokkal, az ONYF szakmai főosztályaival. - Más közigazgatási szervtől hatósági ügyben érkező megkeresések esetében belföldi jogsegély ügyekben adatszolgáltatás. - A visszamenőleges adatszolgáltatások fokozott figyelemmel történő befogadása. - Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. - A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás. törlés), valamint annak megtagadása tárgyában való határozathozatal. Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). - Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálásához. - Tájékoztatás a biztosítási jogviszonyról, nem társadalombiztosítási célra. - Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása. - Kapcsolattartás a munkáltatókkal, a nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása érdekében. - Az adatbázis-példány helyreállítási feladatok ellátása. - A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó igazolásokkal/határozatokkal kapcsolatos feladatok. - Iktatási tevékenyég ellátása. - A nyilvántartási osztály irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. - A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés

19 3.2. Ellenőrzési Osztály Feladata: - A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata. - Tny. 22/A. (1)-(2) bekezdése szerinti nyugdíjnöveléshez a jogosultsági idő és a kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - Rehabilitációs járadék elbírálásához jogosultsági és kereseti (jövedelmi) adatok vizsgálata. - A Tny alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. - Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához szükséges hiányzó adatok beszerzése. - Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás lefolytatása. - A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. - A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. - A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése. - Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. - A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási jogszabályokban (ideértve az Rjtv-ben) előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. - Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. - Az előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. - Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. - Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala. - Az ellenőrzött szankcionálása abban az esetben, ha az idézésnek nem tesz eleget, továbbá ha az ellenőrzést akadályozza. - A mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges előkészítő eljárás lefolytatása. - Környezettanulmány készítése. - Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására. - Megtérítési - baleseti - ügyek vizsgálata. - Hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása. - A szakellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó utasításban meghatározott esetben okmány érvénytelenítés végrehajtása. - Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. - A foglalkoztatók, a biztosítottak és más ügyfelek részére tájékoztatás és felvilágosítás megadása. - Együttműködés más ellenőrzési szervekkel. A nyugdíjbiztosítási ellenőr napi tevékenységéről köteles folyamatosan teljesítményjelentő lapot vezetni

20 4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya Vezetője, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján az ellátási számlához kapcsolódó gazdasági feladatok tekintetében, az igazgató helyettese. Feladata: - A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően az ellátási szektort érintő követelések-kötelezettségek nyilvántartása, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, a pénzforgalom lebonyolítása, kincstári könyvelés egyeztetése, főkönyvi tételek könyvelése, bizonylatok teljesítés igazolása, érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozásának, banki aláírásának biztosítása. Ezen belül: - A megtérítés, jogalap nélkül felvett ellátás, mulasztási bírság, a január 1. előtt kiadott eljárási költségtérítés, eljárási bírság, késedelmi kamat, perköltség címén fennálló követelések, kötelezettségek analitikus és főkönyvi nyilvántartása, kezelése, a lejárt határidejű követelések beszedése iránti intézkedések megtétele, illetve a végrehajtási eljárás kezdeményezése. - Hitelezői igénybejelentésekhez adatok szolgáltatása. - A követelések-kötelezettségek egyeztetése, egyenlegközlők, igazolások kiadása, adatszolgáltatások teljesítése. - Méltányossági elbíráláshoz követelésről adatszolgáltatás teljesítése a méltányossági döntést előkészítő szakterület részére. - NYUFIG lista alapján, illetve egyéb módon dokumentáltan a megtérítendő összeg változásáról a fizetésre kötelezett kiértesítése, az analitikus nyilvántartásokban a szükséges módosítások elvégzése. - A pártfogói díjjal kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása. - A magánnyugdíj-pénztárból visszalépőkkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, könyvelése, bevételek-visszautalások kezelése, adatszolgáltatás teljesítése havonta az ONYF részére. - A szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából kötött megállapodással összefüggő pénzforgalmi tételek könyvelése, a folyószámlák vezetése és az ezekhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok elvégzése, adatszolgáltatások teljesítése, egyenlegközlők kiküldése. - A kiadott adóigazolások szükség szerinti módosítása, az adatszolgáltatás helyesbítése és megküldése a NAV részére. - Az ellátási szektort érintően beérkező számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, nyilvántartásba vétele. - A szállítói számlák és egyéb kiadások utalása, pénzügyi és számviteli rendezése. - A hatályos jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően a kifizetések és a bevételek kötelezettségvállalásának, ellenjegyzésének, szakmai teljesítés igazolásának, érvényesítésének, utalványozásának, és annak ellenjegyzésének, valamint az utalások banki aláírásának biztosítása. - Az ellátási banki anyag számviteli nyilvántartásra alkalmas módon történő előkészítése

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: XVI-L-OO5/84-13/2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási

Részletesebben

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 2 2. AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, MŰKÖDÉSI HELYEK 2 2.1. Azonosító adatok 2 2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 2 2. AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, MŰKÖDÉSI HELYEK 2 2.1. Azonosító adatok 2 2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása,

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Békéscsaba-Gyula Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tisztelt Olvasó! A nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

II.AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

II.AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1.AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 2 2.AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, MŰKÖDÉSI HELYEK 2 2.1. Azonosító adatok 2 2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása,

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Főosztály szervezeti egységei: 1. Családtámogatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

2013. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

2013. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2013. 1 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S Z A B A D S Á G T É R 4. Tartalomjegyzék Előszó I. 5 Demográfiai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG. Közérdekű adatok. I. Szervezeti, személyzeti adatok. Kapcsolat, szervezet, vezetők

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG. Közérdekű adatok. I. Szervezeti, személyzeti adatok. Kapcsolat, szervezet, vezetők NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG Közérdekű adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők I.1. Szervezet adatai, elérhetősége Megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

24/2012. ONYF Szabályzat az ONYF adatvédelmi szabályzatáról

24/2012. ONYF Szabályzat az ONYF adatvédelmi szabályzatáról 24/2012. ONYF Szabályzat az ONYF adatvédelmi szabályzatáról I. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdés o) pontjára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2.9.1. Nyugellátási Főosztály 2.9.1.1. Igényelbírálási Osztály (Salgótarján) 1. Az Igényelbírálási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 7. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Általános rész 1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az adatkezelés időtartama: folyamatos A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2014. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben