JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester Gubiczáné Kocsis Irén képviselő Horváth Ernő képviselő Hujber Ferenc képviselő Takács János képviselő Igazoltan hiányzik: Szabó László képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Devecsery Ildikó Fésüs Sándor Takács Béla tagintézmény vezető pénzügyi előadó vilonya.eu főszerkesztő NAPIREND ELŐTT köszönti a képviselőket, a tanácskozási joggal résztvevőket, és a megjelent vendégeket a ciklus utolsó ülésén. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy Szabó László képviselő munkája miatt igazoltan távol marad. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Majd ismerteti az ülés tervezett napirendi pontjait. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Javasolnám a napirendi pontokkal kapcsolatban, hogy a 2. és 3. napirendi pontokat cseréljük fel, az önkormányzati ciklus zárása legyen az utolsó. Kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a napirend ilyen módosítását. A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendjére vonatkozó módosítási javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta.

2 2 Devecsery Ildikó tagintézmény vezető napirend előtt kért szót. Devecsery Ildikó tagintézmény vezető Igazából csak köszönni jöttem, mivel el kell mennem. Szeretném megköszönni mindenkinek a négy év alatt végzett munkáját, hogy pozitívan tudtunk együttműködni. Jó volt együtt dolgozni. Kívánok mindenkinek sok sikert, a polgármesternek jó pihenést! NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról Előadó: Kovács János Polgármester /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ami pozitív, hogy hála Istennek nem volt sok temetés az idén, de sajnos születés sem. A lakásfenntartási támogatásra összesen 722 ezer Ft lett kifizetve az első félévben, ez a normatív lakásfenntartási támogatás esetében az eredeti előirányzat 30,5 %-a. A szociális ellátások többnyire nem érték el a tervezett összeg felét. Átmeneti segélyt nem sokat adtunk ki. Még kevesebb a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ez június 30-ig van. A tervezetthez képest jól vagyunk. A jegyzői jogkörnél az előirányzat felhasználása 73,7 %-os. Azért ilyen magas, mert a támogatások kifizetése után van lehetőség visszaigénylésre. Ha szükséges lesz a rendelkezésre állási támogatás előirányzatának emelésére, kiegészíthető lesz akár az ápolási díjból, akár a rendszeres szociális segélyből, átcsoportosításra van lehetőség. Kérdés? Hujber Ferenc képviselő Közlekedési támogatás hogy lett 0-ból 21 ezer Ft? Ez csak átfut rajtunk. Állami támogatás, amit igényelünk és kifizetünk a mozgáskorlátozottak részére. Hujber Ferenc képviselő Ugyanez van a RÁT-nál is? Ez is központi támogatás, de 20 %-os önrészt kell biztosítani. A RÁT-ot azok az aktív korú nem foglalkoztatott személyek kapják, akik 18 év fölöttiek, 55 év alattiak és a kiskorú gyermekeik napközbeni ellátása megoldott.

3 3 Közülük lehet behívni közcélú foglalkoztatásra embereket. Egy családban csak egy személy kaphatja. Ez a megszorítás van. Aki a szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta. 2.) Aktuális ügyek Előadó: Kovács János polgármester 2/a.) Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal palatető-javításáról /Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az orvosi rendelő ki lett meszelve. Mariann jelezte, hogy a Családsegítő irodáját is ki kell festeni, mert csúnyán beázott. Először a tető javítását kellett megcsinálni. Az egész tető javítva lett. Elvileg most nem ázik be. Ez a következő napirendi pontunk. A tető javítására kértem árajánlatot és a további beázás elkerülése érdekében meg is csináltattam. Aki hozzájárul, hogy Hersics Balázs részére az elvégzett munkáért az árajánlatában szereplő Ft-ot kifizessük, kézfelemeléssel jelezze. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 100/2010.(IX.27.) Kt. határozat: Polgármesteri Hivatal palatető javításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tetejének javításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Tekintettel a Polgármesteri Hivatal beázására soron kívül szükség volt a palatető javítására, melyet Hersics Balázs vállalkozó ,- Ft összegű árajánlata alapján végzett el. 2.) A testület a tetőjavítás anyag- és munkadíjának kifizetését engedélyezi, az összeget költségvetéséből biztosítja. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: szeptember 30. Felelős: Fésüs Sándor pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Önkormányzati kincstár 2/b.) Tájékoztatás a Családsegítő Központ által használt helyiségek festéséről

4 4 /Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ahogy már mondtam, a beázás miatt a Családsegítő által használt helyiségeket is ki kellett festeni. Az árajánlatot itt is megkértem és a munkát is elvégezték. A kifizetéshez kérem a testületi hozzájárulást. Hujber Ferenc képviselő 69 m 2 -ilyen nagy az a helyiség? Előtér is van hozzá. Falfelületről van szó, nem alapterületről! Aki hozzájárul, hogy Kocsis Béla részére a Családsegítő által használt helyiség kifestéséért járó Ftot kifizessük, kézfelemeléssel jelezze. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 101/2010.(IX.27.) Kt. határozat: Családsegítő Központ által használt helyiségek festéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Családsegítő Központ által használt helyiségek festéséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Tekintettel a Polgármesteri Hivatal épületében lévő Családsegítő Központ által használt helyiségek beázására, soron kívül szükség volt a helyiségek festésére, melyet Kocsis Béla vállalkozó ,- Ft összegű árajánlata alapján végzett el. 2.) A testület a festés anyag- és munkadíjának kifizetését engedélyezi, az összeget költségvetéséből biztosítja. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: szeptember 30. Felelős: Fésüs Sándor pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Önkormányzati kincstár 2/c.) Javaslat közérdekű adatok megjelentetését végző vállalkozó megbízására /Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ez egy nagyon régi téma. Takács Bélától kaptunk rá árajánlatot. Meg kell csinálni mindenképp.

5 5 Egyszer már ezt szavazásra bocsátottuk, volt rá kísérlet, hogy elkészüljön a vilonya.hu honlap. De sajnos nem jött össze. Egy vállalkozót megbíztunk, ingyenes volt, de nem is csinált rajta semmit. Komposztálós pályázatnál van akadálymentes honlap létrehozására pénz. A vilonya.eu-s főoldalról lehet linkeket létrehozni, amin keresztül sok minden elérhető. Peresztegi Lászlóné aljegyző Akadálymentesnek kell lenni a honlapnak. A közérdekű adatok megjelentetését ne keverjük össze a komposztálós pályázatban foglalt kötelezettséggel. Arra a pályázat elszámolásáig kell megoldást találni. A Leaderesnek? Körülnéztem a környéken, nem nagyon van ilyen, de tudom azt is vállalni. Nem, a komposztálásnak, de az valóban ráér később is, az része a pályázatunknak. A közérdekű adatok közlése legyen meg minél előbb. Meg kell csinálni. Ezt az önkormányzat fizeti. Miért 3+1 év? Kölcsönös garancia, hogy tényleg fog működni az oldal. Jogszabályi rendelkezéssel határozták meg a feladatot és a változás is köti az önkormányzatot., ezért ezt be kell építeni a szerződésbe. Ajánlatom alapján ha beírják, hogy.hu, akkor az eu-s oldal jelenik meg. Horváth Ernő képviselő Javaslom, hogy ne döntsön ebben a testület., bízzuk a választás utániakra. Ebben már 1 éve mulasztásos törvénysértésben van a testület. Hiába döntöttek tavaly, nem lett megcsinálva, várható volt, hogy ingyen ezt mégse csinálják meg. Nem véletlen, hogy a reklámfelület le lett tiltva. Javasolnám, hogy induljon el a munka, mert nem készül el olyan gyorsan a honlap. Jogszabály írta elő a közadattárban való szereplést. A komposztálással kapcsolatos kötelezettségről tényleg döntsön a későbbi testület. Lényeges, hogy a leggyorsabban kellene feltenni az adatokat. Gubiczáné Kocsis Irén képviselő Miért nem vilonya.hu lesz? Mert az teljesen új oldal lenne. Nekem van egy kész lapom.

6 6 A keresőkben a Vilonyára 2 lapot ad ki, de fizikálisan az ugyanaz az oldal. A vilonya.hu domain névnél kell csinálni egy átirányítást, hogy a tárhelyet az eu-nál keresse. Az eu-n nagyobb tárhely van. És ez így olcsóbb gondolom. Az rettenetes munka, hogy újat alakítsak ki. Akkor az egészet újra fel kell építeni. Folyamatosan frissíteni és tesztelni kell, hogy biztonságosan működjön. A tárhely szolgáltatójával már 3 éve szerződésben állok, már lassan 4 éve. Ha bármilyen adatvesztés lép fel, 48 órán belül vissza tudja állítani az adatokat. Nem ismerem a.hu tárhely szolgáltatóját, nincs semmi garanciám arra, hogy ha bekövetkezik valamilyen összeomlás, vagy megállás, az ki lesz javítva. A mi szempontunkból az a fontos, hogy megjelenjenek a közérdekű adatok, mindegy milyen címen. Peresztegi Lászlóné aljegyző Azon belül még lesz egy-két kérésünk, hogy minek kell megjelennie a főoldalon. Közérdekű információknak, az önkormányzati adatoknak a főoldalról kell elérhetőnek lenni. Bárhonnan el lehet érni a linket, ez két kattintással megoldható, lenyíló menüvel. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatot. Decemberi határidő? Most szeptember vége van. A határozatot követi a szerződéskötés. Utána tudok feltölteni. A feltöltés folyamatos lesz. És így december elsejétől működhet. Négy éves szerződést azért kérdeztem, mert volt, akivel szerződés lett kötve, és nem volt eredménye. Horváth Ernő képviselő Indulásnál okoz-e gondot, ha 1 hónappal később dönt a testület? Igen. Szerződéskötés után indulhat a munka. Azt tudom garantálni, hogy a közadat-keresőn keresztül elérhető az oldal december 1-től. Az árajánlattal kapcsolatban nincs összehasonlítási alapom.

7 7 Tavaly a másik ajánlatot adó többet kért. Ez azért egyszeri 30 ezer Ft, mert a saját honlapom alakítom át. Újnál több lenne. Aki egyetért azzal, hogy árajánlata alapján megbízzuk Takács Bélát a honlap kialakításával, jelezze. A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Horváth Ernő), tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 102/2010.(IX.27.) Kt. határozat: közérdekű adatok honlapon történő megjelentetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Takács Béla egyéni vállalkozó javaslatáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC törvényben (Eitv) meghatározott közzétételi kötelezettségének teljesítése érdekében a közérdekű adatokat elérhetővé kívánja tenni. 2.) A közérdekű adatok megjelentetését Takácsa Béla Vállalkozó az általa üzemeltetett vilonya.eu honlapon vállalja bruttó Ft/hó összegért. 3.) Vállalkozó az előírásoknak megfelelően feltölti a elérhetőségre az Önkormányzat által elektronikus formában átadott és az Önkormányzat Közérdekű adatok portáljára felkerülő adattartalmat egyszeri bruttó Ft összegért. 4.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: 2010 december 1. Felelős: Fésüs Sándor pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Önkormányzati kincstár 2/d.) Javaslat hó- és síkosság-mentesítési pályázatról való döntésre /Pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A kiírásra csak egy pályázat érkezett. Bódis János helyi vállalkozó nyújtotta be február 28-ig szól az árajánlat. Az ügyeleti díjat napi bruttó Ft-ért, a síkosság-mentesítést és hó-tolást Ft/óra összegért vállalja. Szóróanyagot az önkormányzatnak kell biztosítani. Társadalmi munkát ajánlott fel. Annak benne kellene lenni a megállapodásban, hogy rendkívüli időjárás esetén megrendelés szerint dolgozik.

8 8 A Szuperinfóban megjelent a hirdetés. Azért jó helyi vállalkozót alkalmazni, mert helyben van a gép. Horváth Ernő képviselő Szívem szerint megvárnám a következő testületet a döntéssel. A Bódissal elégedettek voltunk, kiírtuk, csak Ő jelentkezett. Nem látok indokot a halasztásra. Szavazzunk Aki a Bódis János ajánlatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Horváth Ernő), tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 103/2010.(IX.27.) Kt. határozat: gépi hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gépi hó-eltakarítási és síkosságmentesítési pályázatra beérkezett pályázatot és a következő döntést hozta: 1.) A helyi síkosság-mentesítési feladatok ellátásával benyújtott pályázata alapján Bódis János (8194 Vilonya, Kossuth L.u.18.) vállalkozót bízza meg február 28-ig. 2.) Az elfogadott bruttó díjak az alábbiak: hó-eltakarításért 8.750,- Ft/óra, síkosság-mentesítésért 8.750,- Ft/óra. Ügyeleti összeg november 15.-től február 28.-ig bruttó napi 1.500,-Ft. Határidő: november 15. és február 28. Felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Fésüs Sándor pénzügyi előadó Önkormányzati kincstár 2/e.) Javaslat az Október 23-i ünnepségre /Programterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Programtervet megkaptuk. Van-e más javaslat az ünnepségre? Mikor elfogadta a képviselő testület a programtervet, szó volt a Forrás Színházról, de a helyiek is szerepelnek, így hosszú lenne. Ezért inkább kihagytam a színészeket. Aki az október 23-i ünnepség programtervét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

9 9 104/2010.(IX.27.) Kt. határozat: Október 23-a megünnepléséről Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a október 23-i megemlékezés programtervét és a következő döntést hozta: 1.) A forradalom 54. évfordulóját a október 23-án 15 órai kezdettel megtartandó megemlékezés keretében ünnepli a település lakossága az elfogadott programterv szerint. 2.) Az ünnepi megemlékezés költségeit koszorú költségvetéséből biztosítja. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: október 23. Felelős: Kardos Sándor alpolgármester Fésüs Sándor pénzügyi előadó Önkormányzati kincstár 3.) Az önkormányzati ciklus zárása Előadó: Kovács János polgármester Én nem is igazán erről a ciklusról szeretnék beszélni, hanem többről, hanem az elmúlt 3 ciklusról, mivel a választások után elmegyek nyugdíjba. Mikor idekerültem ebbe a pozícióba, a legfontosabb döntés volt, hogy leszakadtunk Papkesziről. Ez alapozta meg a pénzügyi stabilitásunkat. Nem volt egyszerű döntés, jól meggondoltuk. Jól döntöttünk, lásd a két település helyzetét: Papkeszi csődben van, nekünk stabil a helyzetünk, pedig kompenzációt ők is kaptak. Berhidával jó kapcsolat alakult ki, együtt dolgozunk az oktatás, a szociális igazgatás területén is. Építési telkek kialakítása már célegyenesben van. Fontos dolog a település életében. Az első testület már ezzel foglalkozott. Nem volt könnyű menet, de hamarosan értékesíthető lesz. A másik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Elmondhatjuk, hogy 90-95%-ban pormentesek az utak. Elkezdtük a járdák helyreállítását is. A Vasút utcában a vízcső cserélve lett. Büszke vagyok arra, hogy a Bőrgyár-udvarba be lett vezetve a csatorna. A Bika-rétet sikerült megszerezni. Rengeteg fát ültettünk, már csak várni kell, hogy megnőjenek. Ott vannak a szalonnasütő helyek, padok, asztalok, a szükséges közművek. Leader pályázatot meg kell valósítani, a hidat, szoborparkot megépíteni. Terveket készítetünk járdák, felszíni vízelvezetés kiépítésére. Rendkívül fontos a vízelvezetés. A Polgármesteri Hivatalt saját erőből újítottuk fel közcélú emberekkel. Mozgatni, irányítani kell őket. Udvar kulturált lett. Orvosi rendelő akadálymentesítése elkészült. Legutóbb a Kultúrház felújítása készült el. A belső tér elfogadható szinten van. Bárkit be lehet vinni az épületbe. A külső vakolást kell még megcsináltatni. Minden intézményben világításkorszerűsítés volt. Büszke vagyok rá, hogy tudjuk működtetni az iskolát. Ellene szavaztam az építésnek annak idején, mert nem voltam biztos benne, hogy tudjuk működtetni. Belátom, hogy jobb így, bár a fenntartása sokba kerül, de fontos, hogy a gyerekek itt eresszenek gyökeret, itt járnak óvodába, iskolába. A temetővel szemben volt egy szemétgödör, gyönyörűséges terület lett belőle. Aki bejön, ezek alapján ítéli meg a települést.

10 10 A ravatalozó előtti területet rendbetettük. Új utat építettünk ki, hogy aratni tudjon bemenni a gép a temető melletti területre. Abban az időben kezdtük el a Falunapot, ami olyan nívós lett, hogy más településekről is jöttek már rá. A civil szervezetekkel együttműködtünk, biztosítottuk a működésüket. Egyházakkal jó a viszonya az önkormányzatnak. Szécsi Ferenc atya katonai lelkészként megemlékezést szervez, ha hív, elmegyek. A Don kanyarban elesettek emlékére rendezett ünnepségre szokott meghívni. Hideg van olyankor, majd megfagyunk, de nagyon szép ünnepesség. Szerintem nekünk is fel kellene vennünk a sorba. Orvosi rendelő, védőnői helyiségbe megvettük a felszerelést, ami kellett. Itt a hivatalban a számítógépek minősége olyan, hogy a munkát el tudjuk végezni. Köszönöm a képviselőtársak munkáját. A mostaniakét és a korábbiakét is. Mi nem voltunk olyan szerencsések, hogy milliós iparűzési adóbevételeink lettek volna. Lassan felzárkóztunk hozzájuk. Nem kell szégyenkeznünk a falunk miatt. A következő testületnek javaslom, hogy folytassák ezt a munkát. Nagyon sok pályázat van, amit ki lehet használni. Jegyző Asszonynak és Aljegyző Asszonynak köszönöm, hogy 2003-tól együtt dolgozhattunk. Ezalatt összerázódtunk. Hujber Ferenc képviselő Képviselőtársam nevében is megköszönjük a munkádat. A döntéseket neked kellett végrehajtani. A következő testület is így működjön, vagy jobban. Mivel a polgármester juttatásai nyilvánosak, javaslom, hogy még nyílt ülésen tárgyalja a testület a polgármester végkielégítését és jubileumi jutalmát. A jogerős választási eljárás után 06-án, ha nincs ellene jogorvoslat, illetve a Közigazgatási Hivatal ütemezése szerint, hogy megbízottjuk jelen tudjon lenni, átadja a polgármesteri tisztséget. Csak a jogsértés esetén lehet a választási eredmény ellen fellebbezni. Miután jól kipróbált személyek bonyolítják a feladatokat, úgy gondolom, ilyen nem fog előfordulni. A polgármester személyének változása miatt a költségvetés tervezésekor beterveztük a 3 havi illetménye összegét a végkielégítésre. Ezen kívül a polgármesterek jogállásáról szóló LXIII. Törvény, illetve az évi XXIII. törvény 49/E. -a rendelkezik a jubileumi jutalmakról. Most a Polgármester úr a 30. évi jubileumi jutalomra válik jogosulttá, ha 2 év van vissza jogosultsági időből, ha nyugdíjba vonul. A jubileumi jutalom 3 havi illetménynek megfelelő összeg. Takács János képviselő Több is lehet? Ez a jogszabályi előírás. Azonban fedezetéről dönteni kell, mert nincs a költségvetésben, csak a 3 havi végkielégítés összege tervezve. Takács János képviselő Máshol általában 2 hónapot rátettek. Mégis 8 évig volt itt. Én javasolok még 2 havi illetménynek megfelelő jutalmat.

11 11 Ha figyelembe vesszük, hogy a polgármester harcolta ki, hogy a települések közül a legkedvezőbb 40 milliós kompenzációt kapja meg a település, kiegészíthetjük jutalommal. A 40 millió csak arra jó, hogy van fedezet az intézmények működtetésére, fejlesztésre. Ennek a munkának komoly, látható nyomai vannak. Gyorsan el lehetett volna költeni, mint másutt, kevesebb látványos eredménnyel. Itt nagyon sok olyan dolog készült, hogy kívülállónak is szemet szúrt. Az átadás-átvételt a régi és az új polgármester között a választást követő 8 napon belül kell megejteni. A polgármester utána kapja meg a juttatásait. Kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért, azzal, hogy nek járó végkielégítésen kívül 2 hónap plusz jutalmat állapítsunk meg nyugdíjba vonulása alkalmából. A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Kovács János), ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 105/2010.(IX.27.) Kt. határozat: a polgármester végkielégítéséről és jutalmáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester végkielégítéséről és jutalmáról szóló szóbeli előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 2. (5) bekezdése alapján végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő juttatást állapít meg. 2.) évi LXIV. törvény 4/A. (1) bekezdése alapján kéthavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg a polgármester évi önkormányzati ciklusban végzett tevékenységéért. 3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint a végkielégítés és a jutalom számfejtése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 4.) A döntést a évi költségvetés módosítása során figyelembe kell venni. Határidő: október 15. Felelős: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fésüs Sándor pénzügyi előadó Önkormányzati Kincstár Aki egyetért azzal, hogy a költségvetésből biztosítsuk részére háromhavi illetményének megfelelő jubileumi jutalmát, az kézfelemeléssel jelezze.

12 12 A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Kovács János), ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 106/2010.(IX.27.) Kt. határozat: a polgármester jubileumi jutalmáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jubileumi jutalmáról szóló szóbeli előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) részére nyilatkozata alapján mely szerint polgármester- és képviselő jelöltként az önkormányzati választáson nem indul, a választást követően nyugdíjba vonul a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 49/E. (5) bekezdés b) pontja alapján három havi jubileumi jutalmat állapít meg. 2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint a polgármester nyugdíjba vonulásakor a jubileumi jutalom számfejtése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 3.) A döntést a évi költségvetés módosítása során figyelembe kell venni. Határidő: október 15. Felelős: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fésüs Sándor pénzügyi előadó Önkormányzati Kincstár Több hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a Képviselő-testület 18 óra 10 perckor zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. k.m.f. Kovács János Faragó Istvánné polgármester jegyző